Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 EYLÜL 1998 CUMARTE 14 TELEVtZYON GÜNUN rİLMLERİ 10.30 / Show TV / Cumartesi... Ayrıntı yanda Mohank 11.00 TRT 3 VVestern /77\ (Mohawk) - Mohavvk'lann topraklannda, ba- vî/ nş içinde yaşayan beyazlarla Kızılderililer'in öy- küsü konu ediliyor. Yönetmen: Kurt Neumann. Oyuncular: Scott Brady, Rita Gam, Neville Brand, Lori Nelson (1956 ABD, 79 dk). 12.25 / TRT 2 / Fareler... Ayrıntı yanda Korsanlar 14.00 TGRT Macera ©(Pirates) - Kızıl Korsan olarak tanınan tahta bacaklı deniz haydutu Thomas Bartholomevv Red ve ikinci kaptan, batan gemiden sağ çıkarlar. Aç- lıktan ölmek üzereyken bir Ispanyol kalyonu tara- fından kurtarılırlar. Mahzene kilitlenen Kızıl Kor- san, burada da boş durmaz... Yönetmen: Roman Po- lanski. Oyuncular: WalterMatthau, Damien Thomas, Richard Pearson, Cris Campion, Charlotte Levvis (1986Fransa-Tunus, 124 dk) Bana Göz~. 14.30 Show TV Güldürü ((See No Evil, Hear No Evil) - Biri sağır diğeri kör iki adam kısa zamanda dost olurlar. Bir ga- zete bayisi olan David'in dükkânına gelen bir adam, değerli bir para taşımaktadır. Dükkânın önünde öl- dürülen adam, ölmeden önce parayı dükkâna sakla- mıştır. Paranın peşindeki katiller, David ve arkada- şı VVally'den kuşkulanırlar... Yön: Arthur Hiller. Oyn: Richard Pryor, Gene VVilder, Joan Severance, Kevin Spacey, Kirsten Childs (1989 ABD, 103 dk). Namuslu 18.00 Interstar Güldürü ©Namuslu olduğu için ailesi ve çevresi tarafın- dan aşağılanan dürüst bir memurun, yanlışlık- la hırsız damgası yiyince saygın bir kişi oluşunun öy- küsü. Yön: Ertem Eğilmez. Oyn: Şener Şen, Adile Naşit, Aysen Gruda, Erdal Özyağcılar (1984). Nereden ÇıktL^ 18.15 ShovvTV Güldürü /J^\ İki saf ve iyi niyetli adam, bir gün peşlerine ta- *& kılan bir küçük çocuğu evlerine götürürler. Ama bekâr olduklan için ev sahibinden çekinirler ve onu saklamak için türlü yollar denerler. Yönetmen: Os- man F. Seden. Oyuncular: Zeki Alasya, Metin Ak- pınar, Hale Soygazi (1975). Maearena 20.00 atv Macera @(\facarena) - Mike. Los Angeles'daki bir bar- da, pistin ortasında dans eden, yüzü maskeli genç bir kadma âşık olur. Lola adlı bu kadın aslın- da Meksikalı bir dansçıdır ve üstelik Amerika'da otur- ma izni bile yoktur... Yönetmen: Boaz Davidson. Oyn: Mark Kassen, Ara Celi. Vincent Ventresca. Melekler Şehri 20.25 Ctv Dram /?s (On the Streets of L.A.) - On beş yıla mahkûm \£s edilen Leonard Clay, hapishanede sağladığı ba- nş ortamıyla yöneticilerin güvenini kazanmıştır. An- cak hapishaneyeyeni bir suçlunun gelmesi işleri ter- sine çevirir. Bu suçlu Clay'in oğlu Jared'dir. Yönet- men: Georg Stanford Brovm Oyuncular: Louis Gos- sett Jr.. Blair 1'nderv.ood 21.10 / Kanal D / Çılgın Max Ayrıntı yanda Osaka'da Öfüm 21.20 Kanal 6 Macera (Death Ride to Osaka) - Bir barda şarkı söy- leyip garsonluk yapan Carol, erkek arkadaşın- dan kurtulmak için Japonya'ya gider. Ancak bura- da da başı mafyayla derde girer. Yön: Jonathan Kap- lan. Oyn: J. JasonLdgh, Ann Jillian, Thomas Byrd, Mako, Carolyn Seymour (1983 ABD, 100 dk). Kaçış 21.35 Kanal E Macera (Runaway Heart) - Walter kanundan kaçan, ye- teneksiz bir banka soyguncusudur. Anlamsız hayatına dur demek istemektedir. Fakat kocasından kaçan ev hanımı Bunny'yi kaçırdığında, boyundan büyük bir ise kalkıştığını ve başına nelerin gelebi- leceğini hiç düşünmemişti. Yönetmen: James Fraw- ley. Oyuncular: Jill Eikenberry, Michael Tucker. Yüksek Sosyete 22.00 HBB Müzikal /fN (High Societj) - Tracy Lord, Rewport'ta yaşar. vzs Çevresinde üç erkek vardır: Hâlâ dostluk iliş- kisini sürdürdüğü eski kocası Dexter-Haven, sevim- siz züppe nisanlısı George Kittredge ve 'Life' der- gisi tarafından düğün üzerine bir yazı yazmak için gönderilmiş gazeteci Mike Connor. Yönetmen: Char- les VV'alters. Oyuncular: Bing Crosby, Grace Kelly, Frank Sinatra, Celeste Holm, Louis Armstrong, Sid- ney Blackmer (1958 ABD, 107 dk). Souci Ybkusu 00.30 TRT 2 Dram /Ç\ (The Cafe of No Rerurn) - Max Baumstein, es- KZs ki bir Nazi olan Paraguay elçisini öldürdükten sonra polise teslim olur. Geçmişi araştırıldığında babasının ve arkadaşlarının Naziler tarafindan öldü- rüldüğü ortaya çıkar... Yönetmen: Jacques Rouffio. Oyuncular: Romy Schneider, Michel Piccoli. Babamın tkia 00.40 Kanal D Güldürü O (Out on a Limb) - Kızkardeşinden gelen tele- \zJ fon üzerine harekete geçen Bill, yolda Sally ad- lı bir kadın tarafından soyuİur. Issız bir kasabanın yolunda tekbaşına kalan Bıll, iki kardeş tarafından kurtanlır. Gittiği kasabada yaşamıyla ilgili beklen- nıedik gelişmeler olacaktır. Yönetmen: Francis Ve- ber. Oyn: Marthew Broderick, Jeffrey Jones, Heidi Kling, John C. Reilly (1992 ABD, 93 dk). Tanık 01 -20 Interstar Gerilim /7>ı (Blink) - Annesinden yediği dayak sonucu kör K> kalan Emma, yeniden görebilmek için ameliyat olup eve geldıği gün, üst komşusunun Öldürüldüğü haberini alır. Cinayetlerin arkası gelince, Emma'dan tanıklık yapması istenir... Yönetmen: Michael Ap- ted. Oyuncular: Madeleine Stowe, Aidan Quinn. /O> /T^ n Yabancı İzleyin Orta Değmez RADYO CUMHÜRJYET'TE BUGÜN K A D V o Cumhuriyet 06.00 Sabahın Rengi 09.00 Emeğin Günde- rm- (Şükran Soner) 19.00 Necati Uğur- can'la Trafik 10.30 Yö- netim ve Değerlerimiz (Ferjdun Kandemir) 11^0 Ikide Bir (Senem Ertwin) 13.30 Tango- nun Öyküsü (Fehmi Ak- ) 400 Bi Tükü BinYürek(LeylaKöse) 16.00 Bir Erkek Bir Di- şi (Ismail Gülgeç - Ay- ça Doğan) 18.30 Ay- dınlanma - Tekrar (II- han Selçuk) 19.30 Makrofon (ÇağatayOz- türk) 21.00 Şiir Dünya- sı (Turgay Fışekçi) 22.00 Engin Evin'le Unutul- mayanlar 24.00 Köşe Taşlan (Oya Özarslan). Tel: 0 212 513 80 06 Faks:0212 513 7719 y ( gün) 14.00 Bir Türkü •Saaf 13.00'te ve 18.00'de •ana haber1 , her saaibaşı da haber bütteniyayına girecektir. • 1030 Yönetim ve Değerlerimiz: Ferudun Kan- demr'in hazırlayıp sunduğu programda "Türkiye'de &p yönetjmi" konu ediliyor. Programa konuk ola- rak Frof. Dr. Korkmaz Artuğ katılıyor. 121.00 Şiir Dünyası: Turgay Fişekçi'nin hazırla- ypsjnduğu programda, kendi sesinden şiirleriy- ie Ataol Behramoğlu yer alıyor. Yahngelecekten tehlikelisinyaller CUMHUR CANBAZOĞLU Seksenlerde Hollywood'a iyi para getiren serinin "pilotfilmi" diyebile- ceğimiz ilk ayağı, Avustralyalı yönet- men George Miller'a ABD kapılannı açan yapıtı "Çılgın Max" yine ekran- da. Avustralyalılann şiddete "yumu- şak" bakışını yansıtan ilginç bir film "Çılgın Max." Her şey az kan, bol aksiyon ve sürekli hareket eden bir ka- meranın maharetiyle olup bitiyor. Ja- mes McCausland'la birlikte senaryo- yu yazan yönetmen Miller, normal stan- dartlan aşan sayıda plan oluşturarak bunlan montaj ustası Grant Page'e emanet etmiş, montaj da tam anlamıy- la baş döndürecek derecede hızlı kota- nlarak ele a\iıca sığmayan bir film çı- kartılmış. "Çılgın Max" yakın gelecekte ya- şanacaklan anlatıyor ve bir çok bilim- kurgu çalışma gibi dünyayı bekleyen günleri gayetkaranlık, vahşi ve uygar- lıktan uzaİc çiziyor. Tarih pek belirgin değil, ama tahminen yüzyıl sonrası. Şiddet. anarşi ve çeteler toplumun dü- zenini, tüm kurumlan tehdit ermekte. Orman kanunlannın geçerli olduğu bir ortamda kendi halinde yaşamak isteyen insanlara hayat hakkı yok gibi. Yönetmen, polis memuru kahrama- nımız Max Rockatanski'nin (Gibson) reaksiyonuna ortam hazırlamak ve onu çıldırrmak için tabloyu kararttıkça ka- rartıyor. Sonunda anarşinin kollan, po- lis Max'e kadar uzanıyor ve kansıyla çocuğu motorsikletüler çetesi tarafın- dan öldürülüyor. Hukukun işlemediği bir ortamda polis Max intikam için ha- rekete geçiyor ve çetenin ardında ko- şarken tam anlamıyia "çıldınyor." 251 KanaJI) 21.10 Çılgın Max - Mad Max / Yö- netmen: George Miller / Senaryo: George Miller, James McCausland / Gö- rüntü: David Eggby/Mü- zik: Biran May / Oyuncu- lar: Mel Gibson, Joanne Samuel, Hugh Keays- Byme, Roger Ward, Ste- ve Bisley /1979 Avustral- ya yapımı, 88 dakika. Hayallerine sığınan küçük dev adam I TRT 2 12.25 Fareler ve Insanlar - Of Mice and Men / Yönetmen: Lewis Milestone / Senaryo: Eugene Solow / Görüntü: Norbert Brodine / Müzik: Aaron Copiand / Oyuncular: Burgess Me- reditfı, Lon Chaney Jr., Betty Reld, Charles Bickford, Ro- man Bohnen, Bob Steete /1939 ABD yapımı, 104 dakika. TV Senisi - TRT 2'nin "Top- gelirler. Orada bir hayvan çift- iu Gösteriler" kuşağında Lewis Milestone'un John Steinbeck'in aynı adlı romanından sinemaya uyarladığı "Fareler ve tnsan- lar" ekrana geliyor. Kahramanlar malûm: Ufak tefek, zeki George ile iri-yan, ge- ri zekâlı, kendi kuvvetinin de- recesini bilmeyen Lenny. Yu- muşak şeyler okşamayı seven çocuk dev adam. Küçük hay- vanlara bakmaya kalkar. onla- n oksarken ezip öldürür. Önce bir fareyi, sonra da bir köpek yavrusunu. En büyük hayali ise, George ile bir hayvan çiftliği kurmak, tavşan yetiştirip tüy- lerini okşamaktır. Düşman bir dünyada, gönlüne göre yaşaya- bileceği bir sığınak hayal eder. Filmin başında George ile Lenny'yi kaçarken görürüz. Büyük iktisadi bunahm döne- midir. Kanunun pençesinden kurtulduktan sonra, iş bulduk- lan yerde çalışarak California'da San Joaquin Vadisi'ne kadar ligüjde çalışmaya başlarlar. Çift- lik sahibinin oğlu Curly, Lenny'nin yapısınm iriliğine ve George'un onu koruma gayret- lerine aldırmadan Lenny'ye ezi- yet eder. Ustabaşı Slim'in Lenny'ye siper olmaya çalış- masının da bir faydası olmaz. Steinbeck'in hikâyesi, basitli- ğiyle çarpıcı bir hikâyeydi. Mi- lestone'un fılmi de öyle. Oyun- cu kadrosu ile Aaron Copland'ın müziği kusursuz. Lenny, Lon ChaneyJr.' ın meslek yaşaıru bo- yunca en iyi kompozisyonu olsa gerek. Filmin bugün bile izleyi- cileri etkileyebilmesi, büyük öl- çüde oyunculanna borçlu. Ancak aynı yol John Ford us- tanın çektıği bir başka Stein- beck uyarlaması "Gazap Üzömleri" o vakit olduğu gi- bi bugün de Milestone'un fil- minden daha iyi. Ama ona ba- karsanız "Gazap Üzûmleri" de "Fareler ve lnsanlar"dan iyi bir kitaptır. Yönetmen Lewis Milestone'un başanlı John Steinbeck uyarlamasında (sol- dan) Burgess Meredith, Roman Bohnen ve Lenny tiplemesiyle meslek yaşa- mının en iyi oyununu çıkaran Lon Chaney Jr. rol alıyor. Basitama sinir bozucu bir gün TURHAN GÜRKAN lsviçre'de yasayan bir Türk kan-koca- nın, cumartesi günü ahş veriş sırasında karşılaştıkları basit ama sinir bozucu olay- lann öyküsü. Isveç'te çektiği "Otobıis" fllminden sonra tsviçre'de gerçekleştirdi- ği "Cumartesi Cumartesi" yapıtında Tunç Okan gurbette uyum sağlayamamış aydın bir Türk çiftinin gözüyle uygar Ba- tı toplumuna gûldürüyle kanşık bir eleşti- ri yöneltiyor. Kısa öykülerden olusan film- de iki ayn toplum insanının çatışması, tep- kisi yumuşak, sevecen ve ölçülü anlatılmış. Bizim insanımızın sıcaklığıyla. makine- leşmeye yönelmiş Avrupalı insanın sevgi- sizlik ölçürü, çarpıcı bir gösterge oluştu- ruyor. Modası geçmiş temalann yinelen- diği filmde, basit sıradan insanlann ilişki- leri başanyla çizilmiş. tsviçre'nin Neuchatel kentinde yaşayan Ayşegül (Laure) ve Sümer (Huster) adlı biraz Batılılaşrruş bir Türk çitfi, bir cumar- tesi günü çıktıklan alış veriş sırasında hiç de hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Çarşıda, lokantada başlanndan geçen ki- mi tatsız kimi gülünç olaylar, onlan Batı toplumuyla ilgili bireleştiriye götürür. Ba- sit olaylar karşısında şaşkına dönerler. So- nunda teknolojik gelişmenin ürünü olan kusursuz insan kalıbından sıynlıp soluk alabilecekleri kendi dünyalanna dönerler. ShowTV 10.30 Cumartesi Cumartesi / Yönetmen-Senaryo: Tunç Okan / Görüntü: Ramon Suarez / Mü- zik: Vladimir Cosma / Oyuncular: Francis Huster, Carole Laure, Tunç Okan, Jacques Viiieret, Michel Blanc, Jean-Luc Bideau / 1984, Evren Film-Heli- os Film (Türkiye-lsviç- re) ortak yapımı. TRT2 2İTTÖ1 Ilhan'la söyleşi îmaj-kişilik çatışması TV Servisi - "Attilâ Ilhan'la Zaman İçinde Bir Yolculuk" programında "imaj yaratma" kavTamı konu ediliyor. Programda, Attilâ llhan özellikle sanat çevrelerinde ortaya çıkan imaj-kişilik çatışması sorunu üzerinde duruyor. Bravo! 22.oo| Cindy'ye rakip Süpermodel Pestova TV Servisi -"Modeller" programında bu hafta, Cindy Crawford'un tahtma aday gösterilen Daniela Pestova tanıtılıyor. Prag'da doğup büyüyen Pestova, 18 yaşında Paris'e yerleşerek modelliğe başlar. Genç model daha sonra New York'a giderek Amerikalı bir milyonerle evlenir. atv 08.00 'Monty' TV Servisi - atv'de bu- günden itibaren BBC yapı- mı "Monty" adlı yeni bir çizgi film başhyor. Çizgi fiunde, başı bir türlü bela- dan kurtulmayan, her za- man aç ve uykulu gözlerle dolaşan sevimli bir köpe- ğin öyküsü anlatılıyor. TRT2 21.30 'Manastırlar' TV Servisi - Belgesel program "Manastu1ar"ın ilk bölümünde Güneybatı Ege kıyılanndaki Bafa Gö- lü ve çevresindeki manas- tırlar tanıtılıyor. TRT2 23.30 'Festivallerden' TV Servisi-15. Uluslara- rası Istanbul Müzik Festiva- li kapsamında gerçekleşünlen "Festivallerden" progra- mında, "Kosice" ve Bratis- lava Şehir Korosuyeralıyor. Kanal D 14.50 Egitim-kültüı Şenatalar'la söyleş TV Servisi - Eğitim ve kültür programı "Kar- ne"ninbu haftaki konu- ğu Öğretim Elemanlan Derneği Başkanı Prof. Dr. Burhan Şenatalar. Gazeteci-yazar Abbas Güçlü'nün sunduğu programda ilk olarak ye- ni öğretim yılına birçok soruniarla giren üniver- sitelerin durumlan ele alı- nıyor. Uyuşturucuya kaı şı gençleri ve aileleı uyarmaya yönelik birbc lümün de yer aldığı prog ramda, haftanın mesle| olarak "Turist rehber liği" tanıtılıyor. Prog ramın "Bunları bilivo musunuz?" köşesindı ise Cumhurbaşkanı'nıı ne kadar maaş aldığı so- ruluyor. TRT2 22.30İ Yeniden diriliş Mucizenin adı sevgi TV Servisi - Sunucu- luğunu Hilkat Sayda- mer'in üstlendiği "Mu- cizenin Adı İnsan" programında bu hafta, bombanın parçaladığı bir beynin, azim, umut ve sevginin gücüyle yeni- den diriliş öyküsü anlatı- lıyor. Programa konuk olarak, ûniversite araşOr- ma görevlisi şair, yazaı Tolga Suyolcuoğlu, ni- şanlısı Ayça, Orta Doğu Teknik Universitesi Psi- koloji Bölümü öğretim üyesi ve konuşma tera- pisti Doç. Dr. Ayşegül Fısıloğlu ile Tolga'nın beyin ameliyatını gerçek- leştiren Dr. Bektaş Açık- göz katılıyor. TKT2 09.30İ 'Işıldak' Temel sağlık hizmeti TV Servisi - Sunucu- luğunu Dokuz Eylül Uni- versitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Benai Büyük- gebiz'in üstlendiği "IşıJ- dak"ın bu bölümünde, Türkiye'de temel sağlık hizmetlerinin durumu ko- nu ediliyor. Prof Dr. Suat Çağla- yan'ın konuk olarak ka- tıldığı programın "Ak- lımızda Bulunsun" kö- şesinde ise gebelikte ki- lo almanın önemi duru- luyor. Programın yönet- menliğini ise Erol Ar- tem üstleniyor. TRT2 10.45 Konser Brahms'tan eserlerle TV Servisi - Ekrem Tamer'in sunduğu "Konser Salonların- dan"ın bu haftaki bölü- münde şef Gürer Aykal yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkesrrası 'nın konseri ekrana geliyor. Ayşegül Sanca'nın solist olarak katıldığı konser- de, Brahros'ın "Re Mi- nör Piyano Konçerto- su","ReMajör Senfo- ni No: 2 Op. 73" ve "Macar Danslan" ad- lı eserleri yer alıyor. TRT2 19.30 'Metrekare' Restorasyon üzerine TV Servisi - Restoras- yon konusunun ele alı- nacağı "Metrekare" programını Reha Medin ile Binnaz Möröy bir- likte sunuyor. Istanbul'un çeşitli semtlerinde yapılan gü- rültü ölçümleri ile gürül- tünün yaratnğı sağlık so- runlannın da işleneceği programın yönetmenli- ğini Korkut Akın üstle- niyor. Discovery 2O.oo| Belgesel '2000'in Otesinde' TV Servisi - Belgesel kanalı Discovery'de ek- rana gelen "2000'in Öte- sinde" programında ge- lecek yuzyılın teknolo- jik gelişmelerine yer ve- riliyor. Henry Tenenba- um'un sunduğu progra- mın bu bölümünde, sağ- lık-ilaç, denizcilik bilüni ve cihazlar konulan yer ahyor. Tv PROGRAMLARI w f 1 07.00 Cumartesi Sabahı 10.00 Habefier 10.05l l r l I Gençlik Evi 11.00 Haberter 11.05 Okyanus U Kızı 11.30 20. Yuzyılın Sırlan 11.56 Şekers- por-Çaykumzespor 2. Ugi Futbol Karşılaşması (Can- lı) 12.45 Haberler 13.00 Maçın Devamı 14.00 Haber- ler 14.05 Plaj Voleybolu 14.30 Sessizliğin Sesi 15.00 Haberler 15.05 Verii Film: Baskın 16.05 Filmin De- vamı 16.25 Imbat 18.00 Haberler 18.15 Yeni Kiire 19.10 Günden Kalanlar 19.40 Spor Haberlen 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 20.30 Sayısal Gece 21.30 Ispanya Futbol LJgi: Atletic Bilboa-Real Mad- rid (Canlı) 23.25 Türkiye'nin Kuşları 24.00 Günün Ge- tirdikleri 00.30 Genç Pop 02.30 Yabancı Rlm: Oni- ki Mil Kayalrklan Aitnda (0 312 428 22 30). 08.00 Yabancı Film: AtlıKannca 09.30 Işıl- dak 10.00Adrenalin Tutkunlan 10.45 Konser Salonlanndan 1Z25 Yabancı Rlm; Fareler ve Insanlar 14.05 At Öykülerı 14.35 Beyazlı Kadın 15.30Türkıye-Norveç Hentbol Karşılaşması 17.00 BeJ- gesel 17.35 Güneş Altında 18.20 Cafe Magazin 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Metrekare 20.00 Rock Market 20.45 Okudukça 21.10Attilâ llhan'la Zaman İçinde Bir Yolculuk 21.30 Manastırtar 22.00 Gece Bülteni 22.30 Mucizenin Adı İnsan 23.30 Festivallerden 00.30 Ya- bancı Film: Souci Yolcusu (0212 259 72 75). 08.00 Telegün 10.00 Sevimli Rakun 10.30M u z i k P l n a n 11 -°° F i l m : Mohawk 12.30 Amatör Korolar 13.00 Ülkeler Coğrafyası 13.50 Okyanus Kızı 14.20 At Yarışlan 17.45 Macera 18.10 Pop Saati ia50 Dertler Bizim Olsun 19.20 Bir Kehme BirIştem 19.50Genç Haber 20X» Klip Saati 21JX Film: Gerçeği Istiyonım 23.30 Gece Başlarken. 07.00 MEBAçıköğretim Usesi Ders Program- lan 10.00 THM İki Solist 10.30 TSM Bir Solist 11.00 Devlet Korolan THM 11.50 Beraber ve Solo Şarkılar 12.20 KonserTHM 13.10 Bir Solist TSM 13.40 Beraber ve Solo Türküler 14.10 Dağarcık 15.10 TSM - THM Kiipteri 16.10 Beraberve Solo Şarkjlar 16.40 Yörelerimiz Türkülenmiz 17.10 Bir Solist TSM 17.40 Konser THM 18.25 Bir Solist 19.00 Yurttan Sesler 19.30 Devlet Korolan THM 20.10 Avanos Konseri 21.00 Diyanet Saati 23.00 Türkü Türkü Türkiyem. 07.00 Cumartesi Sabahı 10.00 Haberler 10.05 Gençlik Evi (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Bil Bul 11.30 Istekleriniz 12.30 Yöf elerimız Türküierı- miz iaOO Diyalog 14.00 Haberter 14.05 Halk Konseri 15.00 Haberter15.05 Belgesel: Tepedeki Yelkenli 15.30 Yerli Film: Sevsene 17.00Haberter17.O5lkiNesiliaO0 Haberler iai5Turkiye 2. ügi Futbol Karşılaşması (Bant) 19.50 Ingılızce-Almanca Haberler 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 20.30 SayısaJ Gece (Canlı) 21.30 Ulus- lararası Pamukkale Şarkı Yanşması (Bant) 24.00 Günün Getirdikleri 00.30 Diyanet Saati 02.30 Dizi: Beybaba 03.15 Konser 04.05 Türkiye MağaraJan. I 08.00 Yabancı Film: Maf- ya Savaşları 10.00 Çizgi Film: Çiko 10.30 Yerli Rlm: Cumartesi Cumartesi 12.30 Top 20 13.30 Moda Show 14.30 Yabancı Film: Bana Göz Kulak Ol 16.30 Yer- li Film: Aman Ne Gırgır 18.15 Yerii Film: Nereden Çıktı Bu Velet 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Dizi: Ayşecik 22.15 Maraton 22.45 Hülya Avsar Show 24.00 Haber Hattı 00.30 Yabancı Film: Tutkunun Dan- «02.155 te 5 02.45 En lyilerO3.45Ka- panış. (0 212 286 35 35) 6 07.30 Yabancı Film: Kayıp Ha- yalet 08.35 Çizgi Film 09.00 Ya- bancı Film: Zor Savaş 10.15 Yabancı Film: Sürpriz Arfcadaşım Ir- ma 11.50 Çizgi Film 1Z10 Dızr Acil Ser- vis iaOOHaberler 13.15Yabancı Rlm: Yeşil Alev 15.00 Çızgı Film 15.20 Ya- bancı Film: Tılsım 17.00 Haberler 17.15 Yabancı Film: Mafyanın Ada- leti 19.00Ana Haber 19.40 Spora Ba- kış 19.50 V.I.P. 20.25 Sınemaskop 21.10 Dizi: Tehdit 21.20 Yabancı Film: Osaka'da Öiüm 23.40Aşağı Yukan Ib- rahım Sadri 00.45 Gece Haberi 01.05 Yabancı Rlm: Mafyanın Adaleti CTek- rar) (0 212 284 31 50). 04^5 Kültür-Eğitim 07.35 Yabancı Film: Çılgın Deni- zaltı 09.10 Yabancı Film: Muppetlar'dan Define Adası 10.50 Ya- bancı Film: Dokuz Ay 12.35 Yabancı Film: Ölüm Noktası 14.10 Yabancı Film: Gizli Gerçek 15.55 Yabancı Film: Bela- lı Taksi 17.40 Yabancı Film: Vampirie Gö- rüşme 19.40 Başlama Vuruşu (Şifresiz) 20.00 Beşıktaş-lstanbulspor Karşılaşma- sı (Canlı) 22.00 Yabancı Film: Kopya ö - nayetler 00.10 Yabancı Film: Ölüm Yo- lunda 02.05 Yabancı Rlm: Aşk Hediye- si 03.25 Yabancı Film: Tom 04.35 Play- boy'un En lyileri: Kaiçalar (0 212 225 55 55). ,—» , 07.30 Fast Break 08.00 I I V Haberler 08.15 Sporda Bugün 08.30, Ağız Tadı 09.00 Haberler 09.20 Basın Özeti 09.30 Sinema Koltuğu 10.05 2000'in Ötesi 10.30 Motorsports 11.00 Haber 11.20 Basın Özeti 11.30 2000'ın Ötesi 12.00 Haberler 12.05 Belgesel: Doğa ve İnsan 13.00 Haberier 13.10 Tenis ATP Tour 14.45 Transworld Sport 15.10 Formula 1: Italya Grand Pnx (Özet) 15.35 Futbol Mundial 16.10 Spor Dergisi 17.10 Bas- ketbolda Bu Hafta 17.20 TOFAŞ-Beşik- taş (Canlı) 19.00 Haber 19 19.40 Spor- da Bugün 20.00 Haberler 20.05 Alman- ya Seçimlen 22.05 Büyük Keşifler 23.00 Haberler 23.40 Sporda Bugün 24.00 Ha- ber (0 212 213 03 33). 07.00 Uyan- ma Zamanı 08.30 Vide- one 10.15 35 MM 10.30 Mega 11.00 Ten Fashion Cafe 12.00 For VVomen 12.30 Videone 13.00 Fun Party 14.00 VVeekend VI- deos 15.00 Zeynep 16.00 Videone 17.00 Mega 5'li 18.00 Lezzet Saati 19.00 35 MM 19.15Videone 19.30 Mega 20.00 Special Vide- os 20.45 Top News 21.00 Mertle Mertçe 22.00 Non Stop Videos 24.00 Dans Zamanı 02.30 Kanşık Türk Halk ve Sanat Müziği05.00 Trafik Zamanı fO 212 288 75 75). 08.05 Dünya Lis- teten 09.00 Haber Bülteni 11.10 Dünya Listeleri 11.35 Dünya Modası 12.10 Dünya Listeleri 12.35 Son Düzlük 13.00 Haber Bülte- ni 13.35 Car & Ufe 14.10 Caz'ın Ustalan 15.05 Dün- ya Listeleri 17.10 Tıp Dos- yası 18.10 Eğitim Kürsüsü 19.35 Dünya Modası 20.00 Haber Bülteni 21.05 Dün- ya Ustelen 21.35 Yabancı Film: Kaçış 23.35 Azizna- me 01.00 Haber Bülteni (0 212 282 51 00). KANAIE m* ^>4~—- 07.30 Müzik MM C l V O8 -30 A e r o " bık 09.00 Belgesel 09.30Çizgi Rlm 10.30 Yabancı Film: Penny Sere- nade 12.00 Belgesel 12.30 Gençlik Dünyası 13.00 Haber 13.10 Pop Scala 14.10 Robin'ın Yeri 14.50 Şeref Kürsusu 15.40 Üniversrte Hastanesi 16.30 Na- varro 17.50 E.N.G. 18.40 Şa- kaTmi 19.00 Klasik Film Kotek- siyonundan 19.30 Ana Haber 20.00Spor20.15 Uykudan ön- ce 20.25 Yabancı Rlm: Metefc- ler Şehri 22.00 Belgesel 23.00 Modern Aıle23.50SporHaber 00.30 Ürküten llişkiler (0 212 282 3600). • 06.30 Dillerdeki Şarkılar 9 T l f 07.00 Platin 07.30 Tabalu- • • • m ga 08.00 Monty 08.30 Se- vimli Maymun Charlie 09.30 Dizi: Küçük Dedektîf 10.20 Yabancı Rlm: Mac ve Ben 12.10 Stıl 13.00 Gün Ortası 13.25 Süper Fare 14.00 Dizi: VVİsh Bone 14.40 Yerti Film: Fadime Cambazhane Gü- lü 16^0A La Luna 17^0 Elrfnagme 19.00 atvAna Haber 19.40 Spor Haberjeri 1950 Hava Durumu 20.00 Yabancı Film: Ma- earena 21.50 Yerli Film: Kördüğüm 23.30 Yabancı Film: Entrika 24.00 Ge- ce Haberieri 00.05 Filmin Devamı 01.30 Habercı (Tekrar) 02.00 Platin 02.30 Bam Teli 03.10 Ayşe Özgün Talk Show (Tek- rar) 04.00 Dillerdeki Şarkılar 05.30 Ge- cenin Içinden (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Yerli FBm: Komşunun Tavu- ğu 08.00 Sabah Haberieri 09.00 Huzura Doğru 09.30 Yerli Film: Unutulan Kadın 11.00 Sağlık Olsun 11.30 Otostop 12.00 Öğle Haberieri 12.30 Güler Erkan Sizlerte 13.00 Deli Kızın Çeyizi 14.00 Yabancı Rlm: Kor- sanlar 16.00 Dizi: Uzay Yolu 17.00 Re- isin Takası 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Süt Kardeşler 21.00 Sibel Can Şov 23.00 Klas Magazin 24.00 Gece Haberlen 00.30 Mehtaplı Geceler02.00 Kapanış (0 212 652 25 60). 06.00Türk Halk Müziği 06.30 Belgesel 07.00Çiz- gi Rlm: Yer Kurdu 08.00Çizgi Film: Şeker Kız Lady 08^0 Çizgi Rlm: Kızıl Baron 09.00 Çizgi Rlm: Çizgili Harikalar 10.00 Çizgi Film: Red Kıd 10^0 Çizgi Film: Taş Devn 11.00 Çizgi Film: Batman 11JOÇizgı Rlm: Ram- bo 12.00 Yerli Rlm: Sayılı Kabadayılar 13.40 Zirvede- kiler pop 14.50 Karne 15.40 Dizi: Polis Akademisı 16.50 Dizi: Süperman 18.00 Dızı: Herkül 19.00 Ana Haber Bül- teni 19.50 Spor Gündemı 20.00 Ruhsar 21.10 Yabancı Rlm: Çılgın Max 23.00 Yabancı Film: Hong Kong 97 00.30 Haber Saati 00.40 Yabancı Film: Babamın Tkizi 02.30 Platin 03.00 Türk Sanat Müziği (0212 215 5111). X i 07.00 Klip 07.30 Çizgi Sinema: Dinozor Şöval- S- ) yeler 09.10 Yerli Film: Naylon Kemal 11.00 s s Star Top 20 12.30 Yerii Rlm: Eski Silah 14.20 Yerti Rlm: Uyanık Kardeşler 16.10 Yerli Film: Hayat Sevince GüzeJ 18.00 Yerii Film: Namuslu 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor 20.50 Dizi: Çarl122.00 Yerii Rlm: Keloğlan 23.10 Denız Show 01.00 Gece Hattı 01.20 Ya- bancı Rlm: Tanık 03.10 Yabancı Film: Yokedici Güç 2 04.50 Zirve Defteri 05.30 Mızrap 06.10 Müzik... Mü- zik... Müzik... (ü 212 448 80 00). U D D 06.30 Aerobik 07.30 Alvin ve Arkadaşlan r l D D 07.55 Çizgi Çocuk Klasikleri 0a40Genç Ya- •••••• nşçılar 09.15 Çizgi Film 10.00 Haberier 10.15 Çizgi Film 11.00 Mavı Dünya 12.05 Müzik Kulü- bü 13.00 Haberler 13.15 Pop Genç 14.30 Konser 16.00 Haberier 16.05 Metronom 17.00 Haberler 17.10 Önce Sağlık (Canlı) 18.00 Müzik Bahçesi 18.30 Ana Haber Bül- teni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Billy the Kid 22.00 Yabancı Rlm: Yüksek Sosyete 24.00 Haberler 00.30 Önce Sağlık (Tekrar) 01.30 Mega Response 02.00 Gece ve Müzik 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 08.00 Clips 09.00 Çizgi Film 09.30 Sigara ve Sağlık 10.00 Trafik 10.30 Belgesel 11.00 Ya- bancı Film: Unutulmayan Besteler 13.00 Müzik Hattı 14.00 Yabancı Fiim: Bravo Kalesinden Kaçış 16.00 Zenger Paşa'nın Konukları 18.00 Gülüm- se 18.30 Cenk Koray ile 5-10-15 19.30 Flash Haber 20.00 Gerçek Kesit 21.15 Mozaik 23.00 Söz Esnafın 00.15 Yabancı Rlm: Cesur Bombacı 02.00 Kapanış (0212 256 82 82). • 07.30 Opera: L'Europe Galante 08.40 Kon- P R T M 9 ser: Bob Marley Special 09.20 Konser: BB King Live in Afrtca 10.10 Kaptan Cook'un Seyır Defteri 11.00 Yabancı Rlm: Şeytanı Yendim 12.50 Geniş Açf 13.00 Konser 13J0 Opera 14^0 Denizlerin Ipek Yolu 15.10 Yabancı Rlm: Aşk Hamtesi 17.10 Konser 1750 Büyüjü Sular ia30 Bam Teli 19.20 Haberci 20.10 Yaşan- mış Öyküler 20.50 Geniş Açı 21.00 Yabancı Film: Bü- yük Umuttar22.40 Bir Yudum İnsan 23.30Yabancı Rlm: Fotoğraftaki Sır 01.00 Opera (0 212 502 98 02).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog