Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 EYLÜL 1998 CUMARTESİ 10 EKONOMİ /cumek(& turk.net Cumhuriyet Altını (Wn TL) 17.400 17.200 17.100 18Eyl. 21 22 23 24 25 D o İ 3 r (serbest piyasa satış) 277.000 277.200 276.500 ^ ^ ^ ^ B B T ^ ^ 276.200 276.500 276.500 18Eyt. 21 22 23 "t N BORSA (1. KsttSni 3a VSaraÇınentotAI 302 VSaraÇmatolB) CCSMelK-lmciı 004 ttraÇmmolO OOSAfarÇ™* 006 Aredciıada X7 «dT»ai 18 «ar» BSAIraraa C',0 AttfFram 7 ; KsukftDctamı :-3 Aksa MAtajBeMı* C5 HroHoang ı'sAla8Ttof feeta Km 5»0 4000 7400 11*5 29,500 14,500 2,600 1.650 4800 1,950 8.100 3.600 4J5C 100300 34300 15250 C" AiatmG^rantaiYO 343C 01 «natokAP 019AMoS--* 020 « M t e D21Ara£*ıCam 022tf*ttıBr-<* (HAradckıSma 024 ^ k s ^ f c n l 025toT*s8 B26Arç# OZ'Aran 023 «sraıfYatnr MAısnTaSİ 030As*-n 031 AradduGUZU 032ABY*i" K3*nT«oS 034AtaıYalnıı C35ASa*YatW aknnMK O37*flE s3seÂş 345 9ar* 041 8*1)6*110* 042BertanTMI 1,325 12JC0 4150 1350 3400 2550 7430 5293 7300 5680 690 1403 8200 12250 1,DX 220 540 490 UB 2S000 17.500 4.45ü 1220 4150 3.850 343 Bosct-frsıSsM» 321300 (MSsaşTıteS (TCBttÇrrt: Mta-TcSjt. 04? Bm 043 MMensut* OeBomY^Bid « 0 6OTCT 051 BmwYalni> 352BaÇrwt İBîftraÇımnB «51 Bugj-VaBt*, &Buı«nngY«.0rt fö6&»-* »BankıBcya M5waanT«5« HSKİI OÂİBSBMSn. sit*t*a RCWTASÇ*lM»ı 064 Şraa '(£*!> feaSsn 66 ürfiBfcfl E* vnvtts SRmraralUııS} 7:[Marel töntar» CTS "«raCan ""ı D»rad TSDroH-dng 1o*« OBPmrYtOJt 3 lama^uJuFI ü DoOTBtfng S1 Drttaş 11500 İ100 2.000 "500 İ500 4.350 9,7i» 1020 16510 13,500 2,700 580 (400 6,400 4,400 16.000 4100 7.900 • 3.150 IStt 8,400 47500 1300 U,0X 2İ5C 390,000 100C 1200 1625 7,500 3,950 1325 zioo 2375G 2,300 •) nflfl i SUU SEANS) 5,'00 3,650 6,600 1*00 28,000 13X0 2250 V50 4.200 1750 ml<50 3.900 30.COO 30000 '1500 1060 1150 1120 1650 1200 7400 2400 6.700 7600 6.605 4300 630 noo7.603 10.750 900 2.025 490 450 us25,500 15.750 1050 11,000 3,700 3,600 2S5.XC 11750 '975 '5)0 6,700 3J350 1800 1500 1250 15000 12.000 2.350 500 7.50C 5,500 3,700 14250 1650 7,100 2,750 I'OO ?«0 42JCO 2,700 11000 2450 350000 900 1.075 1400 6.80C 1550 1150 1.800 220OO 2.15C 1W E» rttset aa> 4.300 7200 1275 29000 14250 2J2S 4,600 4"50 1305 5,000 1250 4250 100003 33.K0 15.000 1350 1275 12.000 4,100 1300 7900 2JO0 7,400 8,500 7200 5300 663 3,400 6.000 12.000 1025 2225 55C 5K 1.M 260OC 1725C 4330 12.000 41X 3900 305 3C0 135C0 2250 1950 ?200 1200 1960 9700 1U0C 160OC 1150C 2SC 8.400 5400 4500 •6000 1900 1800 1050 1500 3300 47000 2360 13300 2600 385000 980 1175 '60C '405 3.80C '30C 10"5 2! ' bpm; 5^QÛ 1153 5,61 1100 28.000 13.000 2253 4153 4.230 '"53 7230 1153 1950 91000 30 300 11530 1353 •150 11255 1650 1200 "500 2,400 7193 7600 6,800 4.900 630 3,100 7,700 •0,750 900 2C25 520 470 1.M 25.50C 15.75C «0511 11000 1130 3503 285.000 1'TO •3"5 ıaoo 6,1 1353 3S0G 9X0 9250 15250 12,750 2350 530 ?3X 5600 1700 1420 1650 7100 2.850 1100 "530 42JO0 2883 '3303 2450 350X0 300 1075 1425 6800 3550 r5î 1BOC 25EYIÜM8S8 Islm «Mı 25337 30C 174400C 113'300 (6.493'? 136 XC 335000 2.352 OOCı <1"13"CCO 65.592 000 615J30O 38.690 000 96ÜD0 5.323OCO 134-00O 8245,000 19329000 ""35000 £180030 1,364000 2278JB3 15,17030 566000 î'5000 963000 1056.000 57840000 5142,003 5.986000 62HJO0 47(4000 448000 625,300 1 548.303 2OBO.000 n.m289X0 10.838300 4?s'jX 1832 30C <04730C 958" 30C 2I00C W OCC 2316.C76 17282000 2 71'000 4349000 1(1000 28(000 768JJ0C B960OO '21000 4B3S000 2262.000 275 300 •wooc 8UXC *"2XC 5O1O0C 22.437 0K 6M0000 2.495,000 3.127CCC 1S300O 62MC0 rooc 359000 16C1(80 2'900CO 114106250 513;2J«1 262(000 94O000 14.930X1 Tıyîlı 53En 3B52 5742 H69 21384 13590 2,344 4322 4(03 1,792 7381 3 '66 40" 918(8 3'('5 140»? 3'62 "98 "560 1301 •256 7525 2.6C4 7060 7790 1894 5.089 639 3151 7780 11161 920 2143 520 484 UB 25915 16,43? ('35 11453 3861 3665 293392 12205 203' 186? 70O5 1079 1952 9.007 9.479 15J00 1İ"22 1389 521 ""39 5567 İM 14843 1"74 7389 2.Î7J 3225 75E7 43 sr 2.760 '1000 2(77 364020 936 '101 •524 6.989 1616 '239 BORSA (2. SEANS) itatSeM* K M B B nuuiMii004AanÇ«iB«<;1 0C5ttwnÇnıerls • W*Uı • MTMi oostom O09tes« riHRw01! Alagcrta r2*txt*fXbm 013 Atsı 3'4(wsşB«t* 015 MDNodng 017«MBSa)irmiY 018 Hsrtttml'f 019AM»San9|i nım*021 «MttıCam VDukktndt 024 AoooOjTarü 025AnlT*slJ 026 *q# 327Aı*r BMnHHm 329inrTaatl J30#eaar. 031 Aradoki EUZLI K«iMa O33MrTMi B4H«)am 035IMYX.OA HhapMM 336 6*3) tcBuSmn M M HiaakoBMra* OeBnknTdal 043Bn*FmSıMen 044 Bsa;Telatl 045 BAÇra* 046hMk.Sn MUkvma 349BtrMY*ıE* JSCBOTOT 051 tousrror oseacm« 353 BusaÇnanto 054 BügûrVan* BkfA OSiBnanTaaS C59CMISI 0t0CKBo)tSn nuıtıOCCBfTASÇAUakn 063 Cej«ıaw 06( ûırsa 055C*t)HMSma 066 Çkrtstar 067 onntsf (CSCaiiîaallKSıa 369ûfcraa5en» n&MTlU 01 D R M 072Den«tan> 073 DenoCan 374Omnx! İKtki kvaı>! İM 17ü m113C 2S30C U.M m4150 4200 1.75i 7200 3150 3950 30.000 3C00O 13,500 3 3,050 1'50 11250 m'200 m ım7'00 7600 £800 4903 aİ'OO 7,700 10.750 •2025 '470 ! * 25.500 15,750 4050 11* 3T1C 360C 285 000 11750 '975 1100 İM 1050 1K 9.300 9250 •5250 •2750 2.353 9 ;.* İM 3 1 14250 1650 7« 2150 310C 730 42.500 2,850 13000 2.(50 350 000 « •075 •425 İM 1550 ..« İM ı,aİ.M 1350 2?300 1İ.19 IM 4000 1,K 6700 3,'00 3,600 84 MO 29000 13250 2200 '075 •1750 İM •'75 ;.* LM m7 4O0 6500 a3000 7600 10000 M 2025 • 45C IM 24,500 14,750 37OC H.M 3,603 3JO3 280000 '1,000 1560 •675 LM 2.750 1700 8.100 3-SOC 14,000 1225C 215C m 1M İM 3700- 1325C 3400 IM 2.650 2JO3 7400 4CGO0 2.5S 12.750 2.(00 336 000 M 9T 1425 6İCC 1203 •1" A 5M :.M UM ••50 26.000 1UM IM (250 (250 IM 7230 1203 4000 rooo 31000 14000 İ1O0 ın 11050 IM 1250 77i !,M '230 3300 6900 530C H 3200 ?.8X 10750 I M 210C a480 IM 25000 16.500 4093 11,75» 3.800 1550 290,000 •İ500 1350 1J50 !M 1050 130C 890C 9.40C 160OC 1Z750 1500 a IM SM 310 1450C 1900 İM 2350 3,-00 7600 UM 2,800 127 50 2(00 360000 N 11X 153C 6.900 390C bfnnı; SM İ M İ M "M 280OO 1321 IM (150 ('00 IM SJOO 1150 1950 S,K 3O0O3 11500 İOtfl '100 11750 IM 1200 mS.90C 750C 6600 43CC a3130 "6ÛC 1325C M 2,25 M 450 i,a 25X0 15» 1900 1119 3,650 1350 280,000 11500 İJS 1JO0 İ M 2.750 1"5C 8,700 9,000 15250 12750 2275 M 'M SM !"CC 13250 3,450 '.M 2,750 2,950 7(00 4-iffl 2.650 12750 2.400 3saooc a125 1425 i,rx. 2SEYIIİ Ijlem 2I.2KM İ1İM 2.MJR 56,841003 40000 Î57M 2SIM 324'92.501 28.951000 SM (C5460OC 151X0 (»23IX 888J00 İ012.00C 9.077100 4151XC 2221430C •209,300 1I72M 696038 W,M SS.M 442 0K S2SJ0C 56S100O 12334,000 BM 13?".,0CO 774CI0O 4304X0 I7IM 646 000 1WM 267E.0CB BM '925J330 3C0ÜOO0 172».000 714M '•763,000 20.300 1087300 991O0C ••048300 B2M 21630 DX 5900C 234,000 771,000 166000 199000 2T5.000 İ4İ1İM 49.M 1I.HM 439000 5s'OO0 (O90OO nntM 7035000 4021000 '361000 127 30C 13500C iooc 24İ00C 12"" TC 7İIM 246.533 00C 1O18'0OO 1J88.346 230,000 1988 Koıt nptı s* 172 İ.M ••02 2T 525 11.B IM 4122 (153 1.» İ963 1139 •m 881X 30H27 11605 1324 112! 10305 İ.71S 1214 1,571 1177 tfü "567 6.625 4J65 (31 1096 '636 11434 M IX m«59 1,« 24780 15İ13 1963 11J11 1749 1419 281750 •1512 '35C 1"7! ım 3?C I6'4 9095 15.560 124SB 228B m!O7 557i •?1" •İS86 1673 ı.nı 2,780 Î383 "»89 4U14 2.69C 12'5C 2.40C 349:52 B 1.S42 147! 6,744 24 25 M â r k (serbest piyasa satış) 165.600 164.500 164.300 163.500 164.100 164.600 18 Eyl 21 22 23 24 25 o 85 c- o 79 18 Eyl. Gecelik faizler Repo mijpm Interbank 85 MMOMI 79 21 85 o 79 22 85 — : : — 79 23 (%) 85 <o 79 24 85 •O -o 79 25 Borsada geçen hafta 18 Eyl. 21 24 25 Hafta başından bu yana yüzde 15.7 değer kazanan endeks, dün yüzde 11.34 düştü Borsa aldıldarını verdiEkonomi Servisi - Hafta başın- dan bu yana yükselen Istanbul Men- kul Kıymetler Borsası'nda düşüş keskin oldu. Öncekı güne kadar yüzde 15.7 değer kazanan borsa bileşik endeksi. dün gelen satışlar- la yüzde 11.34 oranında değer yi- tirdi. Endeks günün ılk seansını 2371, ikincı seansını ise 2337 pu- andan tamamladı. Düşüşte sıya- sette yaşanan sorunlar ve dış bor- salardakı düşüş etkili oldu. Hafta başmda Başbakan Mesut Yılmaz'ın borsa için açıkladığı ön- lemlerpaketinın oluşturduğu olum- lu havayı kullanan büyük yatınm- cılann haftanın son günü ellenn- deki hısse senetlerini seri bir şekıl- de çıkarmalan borsayı derinden et- kiledı. Hafta başından bu yana yaban- cılann alıma geçtiği ve endeksin to- parlanma eğilimine girdiği haben- nin etkisiyle yükselen endeks dün gelen satışlarla değer kaybetti. Haf- ta ıçinde tavan olan birçok hisse. hafta sonunu tabandan tamamlar- ken alış yönünde bir taleple karşı- laşmazken yatınmcı gelişmeleri şaşkınhkla ızledı. Endeks 299 puan düştü Öncekı gün 2600 düzeyine ka- dar yükselen borsa bıleşık endek- si. dün gelen satışlar nedeniyle 298 puan düşüşle 2337 puana düştü. Hisse senetlerinin ortalama değer kaybı yüzde 11.34 olarak gerçek- leşti. Uzmanlardüsfı^' yerli yatınmcıdan kaynaklandığı- nı ve piyasayı yükselttıkten sonra haftanın son günü hisseleri elle- rinden çıkardıklannı iddia etti. Ger- çek anlamda yabancılann bir kıs- mının hafta başından bu yana his- se senedını boşalttıklannı belirten bir borsacı, düşüşün esas sebebinin, hükümetin içinde yaşadığı sorun- lardan kaynaklandığını söyledi. Siyasi sorun temel neden Borsacı; ülkücü mafya elebaşı- sı Alaaddin Çakıcı'nın itirafian ne- deniyle De\ let Bakanı EyüpAşık'ın istıfasının ardından piyasada hükü- metin dağılacağı yönünde yayılan söylentılenn, borsada satışlann te- mel nedenı olarak değerlendırildi- ğini söyledi. Borsacı. iç sorunlar ne- deniyle dünya borsalannda gevşe- menın pıyasaya etkisinin geri plan- da kaldığını kaydederken endeksin 2000-2200 aralığına düşmesınin beklenebıleceğını dile getirdi. Öte yandan Hazıne dün yaptığı Tüketıci Fiyatlanna Endekslı (TU- FE) ihalede sadece 3 tnlyon lira- lık satış yapabildı. Risk primi bir önceki ihaledeki gibi yüzde 30 ola- rak gercekleşirken ıhaleye sadece 39.7 trilyonlirahk teklif geldi. Ka- muya hibe 54 trilyon liralık ek sa- tış yapıldı Hazine dünkü satışla birlikte sa- lı günü yapılacak ihaleyle piyasa- dan 250-400 tnlvon lıra arasında sa- tış planlıyordu. Dün yapılan 3 tril- yon liralık satış nedeniyle banka- ^•'ir gözlerinı önümüzdeki salı »necek ıhaleye çevirdi. Dünya borsaları düşüşte Ekonomi Servisi -Amerikan Merkez Bankası Başkanı Alan Greens- pan'in açıklamalannı faiz indirimine işaret olarak \orumla\ıp hafta başından bu yana yükselen düma borsalan, dün tekrar düşüşe geç- ti. New Vbrk Borsası, önceki gün 152 puan düşüşle 8002 puandan ka- panmasının ardından dün de güne değer ka> bıy la başladı. Nevv Vbrk Borsasu dün TSİ 17.00'de 200 puan gerileme kaydettikten sonra bir miktar toparlandı. Düşüş Avrupa borsalannı da olumsuz etkiledi Al- manva'da Frankfurt Borsası yüzde 2.57 düşüşle 4526.6 puana geri- lerken, Fransa'da Paris Borsası yüzde 3.7 düşüşle 3273.9 puana, In- giltere'de Londra Borsası ise yüzde 2.51 değer ka>bı\la 5037 puana geriledi. Japor^a'da Nikkei endeksi yüzde 3.5, Hong-Kong'da Hang Seng endeksi jüzde 1.7 oranında değer yitirdi. Hazine dış borç arıyor ANKARA/LONDRA (AA)- Hazine Müsteşarlığı'nın, Türkiye'nin dış borçlan- ması için uluslararası pıyasalarda yetki- lendırdiği uluslararası fınans kurulu^lan Sa- lomon Smith Barney ve Chasc Manhat- an'ın, yabancı yatınmcılan bilgilendir- ıe toplantılan de\am ediyor. Daha önce kısa olarak bilgilendınlen .ngıltere'deki uluslararası > atınmcılar ıçın, yeniden ve geniş kapsamh bir bilgilendır- ne toplantısı yapılacak. Hazine yetkilileri Türkiye ile Rusya ara- »ındaki ticaret hacmmın. Almanya gıbi dı- *er Avrupa ülkelerı kadar fazla olmaması ve dış ticaretteki ülke çeşıtliliği nedeniy- e, Türkiye'nin bu knzden fazla etkılenme- ^eceğıni anlattı. ABD'nın yanı sıra Avrupalı yatınmcı- lann üzennde durduklan konunun ise Tür- kiye"deki erken genel seçimler olduğu be- lirtiliyor. Yabancı yatınmcılar, Türkiye'nin, erken genel seçimler nedeniyle, başanyla yürürtüğü ekonomik polıtikalardan sapa- bıleceği kaygisını taşırken, Hazine yetki- lileri, Türkiye'nin seçim nedeniyle, uygu- ladığı politikalarda herhangi bir sapma ol- mayacağını vurguladı. Türkiye'nin, diğer gelişmekte olan ül- kelere göre, yine de daha az maliyete sa- hip olduğunu vurgulayan yetkilıler, diğer gelişmekte olan ülkelerin borçlanma ma- lıyetının, Lıborartı 1250-1500 düzeyınde bulunduğunu belirtıyor. Bu yılın başından itibaren, yaklaşık 1.9 milyar dolarlık dış borçlanma yapan Ha- zine. yıl toplamında 3 ile 4 milyar dolar- lık bir dış borçlanma yapmayı hedefliyor. Hazine'nın, gelecek yılın başına kadar, yaklaşık 3.1 milyar dolarlık bir dış borç ge- n ödemesınin bulunduğu tahmin ediliyor. ^•m 1 j|Y=rt , xsHk nUrjteı HIMt -MakreSar*. Mk • Vanet »amYtOn. 265 taldGamrtrlıy»: 268 Yssas 269 raaş 270 » j ı ^ B a n a s S 533 0''1 1392 X6 606 M 1888 4219 1 Itt ıM 569 1050 c 27' Y«ılMKıra&Y 272 YapKredYaLOrl niüraı SEANS) 3 0 t û 51 cc M •S"5 5100 1325 5S0 ım91X 7ja ! » IM 6 OCC 3-00 2300 I M 1IM 3360 3'000 nm«00 14aJC 1,175 16X 160C 5M 580 1575 2350 4'50 '025 81] Î75» 47>: 38S0OC 11XC •30C 1BS 7M 2550C 1500 SM ı-oo 450 27SX I M L"53 ım'125 31J0C 9750 4150 0 1530 630 «!00 "6.03 11" 102 "30 VT 4,1» 5301 12251 «S 360 LH •67 490: rfett 83 30C 1250 5 1075 1 ÎJO0 S 2J50 ] 4250 J 5800 3 '2.500 1 4 * 3 3 « 0 1 İM 190C 5230 1375 1 » 5100 5,700 7700 7330 8,71 723 141 3 J7D0 . 7«0 1 11M IM IM 540C 6105 2550 300C 2'3 ıa IX. 1 IM 1?» iııs 325 26 00 0 9 (701 •3 "5 1,77 •52 '52 S« 161 2,7a 4X1 1C0 SJİ (.50 j 3TC 29.50C 1 S.M ] 5000 3 1450C S I M s lao •625 1 U * 603 ı ıta 3 3,000 »25C 0 11» a soc ı am 0 49GO 385X0 39CK '3"5 "9a 1,!7 3 " 2 S t 8'00 S I M İM 7« 2350 1451 SJİ "30 (21 26 00 177 2.5a W •32 3053 9331 3% 1.37 581 »351 C 26000 J '50C 1 Mİ 3 810C 3 46C 3 2830C S 1175 3 2,700 S M İ 5 1'25 3 32.000 E 9.500 4153 S -503 633 ı <50û 7X0 1225 1025 7000 2225 4,000 5TJ3 •2250 4JK İ8X ım1353 5X0 1JJ5 520C 7.700 3T3C l&L LM İ M aooj 2.850 2.150 ıw1U5I 3350 2Î.30C 24.5M 4TC 1430C 1,M 1525 '600 !M 593 I M 2353 1350 1025 "S 21M 470C 385 30C tî"5C 7900 US 7M 34500 •(53 IM 8-000 450 rooo 1CS 255C IM U75 31300 9,403 3960 •400 590 493 BÖLGESEL PA2AR 2. SEANS ÛC3 &ns MSatatl KHılS^rt MMrvtf) KTdlMFiınll rm '3JX 470C S4M LM M 7M 3450 580 146 stı m 3 37CCC 3 i:ooo 1 49X 1 IM 1 1IM 571 t i l 7M 1» REPO PİYASASI Emssyon 1 213natnl>onTL ıntertrank taızıen 3Gâı»repo % 3Gün)ûkstopajSi2 9ÜU İ4 85 %75 84 7gunk*reoo %BS00 37030 1130C (SOC SİM »M ill IM ALTIN Ourhıyi Reşat 2*avaraftı 170 25EYIIİ1898 24S640DO 5055000 "'71000 •139» 000 202253300 45'OKnC 313" 3CC 1232 XC 1M.M "'"3 OCC « M lî'lOCO 47^503 1242JSB (0000 6iaooo 5'305 2~:« 1119 M 6 M •szax 155631 36-50OC SM HMM t!"50O: ÜV0O3 4İ41M 154556J32 •98 m rn.M 2tıi15300 T30C «•5132600C ti« M 505 0X !'53,01 4TGO3 2364000 115 'İM 9E22I>: 55 JX •3X0 57T36C M1M S5İ.M 571330C '"11 OCC 1J2M 2496 (300 1H9CO0 536' 0(8 iı.n.M 22305.000 7OM 288901X3 61300 i"oixo 51- "66 446 16173XC 9393299 liort. Tırm 333C3 1213 1343 "328 2278 4'26 5581 •2JS9" 4 «4 383" MM 1363 533C 1315 5297 7753 İT "336 171 1B •94" :?'5 I M niTi 3525 23368 »B 4B2E K a 1B 1570 •601 S7S 591 1Ü! 2338 4115 1305 "56 77 653 4766 3362*2 <:x79C mIX 24853 •461 SİM "906 439 26921 1,111 261' 2,M 108C 31406 9490 4062 •Mi 605 2SEYUI1988 71X0 •930] S386B3 IM 1M ]«• ifM 00X0 '" 35663 994* (SK SİM 1 1 M SR toocoo 1875OCCO 2O75OÜ0C 2600000 2620000 ^avsrote* 233O0DC 2580OOG YATIRIM FONLARI 25 EYLÜL 1998 ATİPtFONLAR GeramAîpKİ»rnaF«i GârantATnDeMıenF EsOankaDetee YKYATİpHisseFon YKYAJjpıKamaFffli YKYATpTeksaSetF. YKYATnMadKunml F YKYAjpıMeaSatF VKYATçiGıda-lçacekSF Y K Y A T D ^ t e FY A p D e ^ ş F o YKYArpKamaFor HalkSaortaOzeiFcr VatofHsseFor DışbartıATıpıKamaFcr öşbankATıpDeûSefiFo Y a ^ b k A T Ö & p Hak-3A1ıpıKamaForı ParcMaılıAToıDÂstei BrtattannHısseSaSF Gunlük Değ % 1499485 2.00 960762 4.37 205764 3JJ0 30225 3.10 32463 312 19770 3.33 13846 6.15 1075307 2.10 746094 2.79 1206306 3.38 61B5SS 239 '8464 7.81 13-76 4J6 H35 606 11200 1125 7600 6.62 11816 ""' 8517 8517 19841 1-353043 5466224 Intenıank B Deûsker Fon nseıtaıikBIİAFai ItesatBTiml-BCTO IküsatBDejâıaıF 3arantıBT*v4-B0TO GarantBTİpljlotFon GafantıBTpKaTTHFor Q U X O ğ k FQ a a ğ s k e a EsbankBTnDeftken BDaABTuKanTaFon YKBBTpÛntFon BBrSoâYKBBrSoâstenFon YKBBTaMBonoFonu YKBBY*MJdro.Fon YKYBTpütoiFon Y K Y B T t l * F 781 325 -2 05 361 651 220 1496796 208 516272 337 2512096 3.18 312762 292 2353043 " " 1296636 YKYBTatw*noF(™ VaMTaMveBonoFonu V*ıtDe4şkenFon VaMYa5ancıMaiaılFonu VaMUkıtFon VaMBlpKamaFcn C t * B T D 2206152 5C3997 2699736 3098386 6446846 2436469 1365813 185185 3130610 99S392 5638206 ._. 3812263 014 1824132 0 1 6 1315823 -171 32440 31669 9595918 038 019 029 0.12 033 019 0.21 0-21 ... 021 04 020 017 049 1914490 044 1225949 901307 aŞbaBt<Değ YaşartonLJotFotı FransBTıpTahvıl-Bono FBTpDeft^F TjrttH*H8MS»»ÎFaı AktaıkATnDeğıstenFon AtaATıpi&maFon AaATİpHsseSaıedıF KoctaıkATpDefckenF KabankKannaFofi KocbarkHssFod ŞaVSoortaOzBİ Fon SobaATipOeJşkenFon KortaYai AKamaF TEBATDeâışkenFor T B T a F 2 87 .. 309 10500 669 326677 200 61034 182 31887 236 168782 1062 155582 425 419 329 303 402 200 346 706 333 522 438 294 361 304 267 344 20456 281 861C 3.35 116231 322 116978 280 140501 278 41399 280 86002 209 B2784 305 48363 309 43146 287 7971 30176 FıransBTpıliJFonu ZJTaatBTjpDeMtenFon ZJraaBTpliftFaı 2na£Fon-4 BTH*BTp*viBoro Hak-2BToıOeW«eııFcn PaniıB'npüiSlaı PanJtBTnDe&taFon F j i * l T « F 14587 353787 48489 121621 578224 24112 78333' 177645 24410 11059 Tym 12631 307E10 54468 2045$ S û r w D e e y SûmerüldtFon Sün»TanvılBo(ioFonu EeFon-1 îB DamtaıkB D«ı»YaLB r DenvYaLB TanşFon-1 TanşFon-2 TürfeankTahvüveBcreFo BDâ fUakBO AtonkBTahvtonc TasSBTplMFofi * TekstiBDeÜenFnı AtaBTıMBonoF foSSDrtğaıF. KoçbsnkTsnvf Bono Fon KoSaıkBüglFoı Kûnez B Değ&»sn Fon 843429 99179 2951058 1908924 1725002 2424896 2398026 2112059 2226317 1319789 2043027 1544293 2626794 797969 2787118 926533 23321 20368 1184900 1500139 054 935575 024 17308 027 11530 """ 1674635 605206 ... 59768 0.49 1352156 093 292387 057 57626 551669 269982 345459 273172 40507 17520 415381 007 018 051 020 018 018 056 046 019 024 018 0JO 153 105 020 029 0.17 040 028 032 019 048 119 0.23 021 020 T356nFav1 NurotADeöBkenFon »ATnHsseFon A7faATİf.De$şkaıFc™ Ewı\Foıv1 YaSmF.ADeaşkaıFofHj TacrtfATıplSiraFon StrateııADeSsfcmF feYatDeSıerFor Os.Tiantı Kanra Fon EGSATpKanaFor EGSYa!.ATpKarraFon ABNAmKanTHF T 167 3076 195 43355 2 8 ' 20360 308 30438 £74 176 277 6 277 167 332 ABNAmKanTHF TAEYat ADeûıaenAF t*rtslenin*ı;OzslF DenztakADgskrF R T İ D t a 20360 30438 2O067 26684 27739 167 24914 332 37944 549 3'925 248 21187 241 21600 286 12999 275 8592 3İ9 8257 47 19284 1307 K£fBZ £.o Doûjşe TEB B Oeöaan Fon KembanüİTMısüenFcn A t e r a f B M â e r AltematfYat.BK.Fonu ŞeterBTpDetetenFon Ö k t k B D Ğ 023 020 024 018 010 056 0.49 ..... 030 57715 -457 10060 020 156472 19401 94431 27448 3İ9 447 928 2.88 13074 392 18408 288 11654 258 9999 276 8641 447 797 445 9 020 019 022 019 .. . 059 43317 -049 26357 024 26969 022 165398 39055 95415 3317 020 ..... 011 93348 046 44772 60764 74923 19875985 47686 864 79'7 9180 7904 359 1 99 po eToıDe^skenFon S,tsoar« i np Değişken F BTİPİFONLAR Is Bam. liat Fon 5309044 0İ4 IşBanlcOeÖıştenFon 337072 024 IşBat* YaSıcıMKFoni 435189 C33 lşBa"kr aM.s&onoFcr 175968C 022 ^Jı4nF Osnsn a r a o n o Fdnu EGSBTahvTBonoFon ABNAırreDoflıSıenFor BDSŞ 016 0.65 018 020 020 32750 018 13691 064 32062 024 10165 012 13525 019 29146 084 31266 019 26068 -0.14 Denzt«*BT LfctFo SftbankBTİpDeğışkedF 12765 196X '9005 14926 '9673 16004 13432 11774 10981 020 060 090 095 029 020 018 027 020 10526 022 Dünya Bankası- IMF toplantılan • ANKARA(AA)- Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel. eylül ayı sonunda Washington'da başlayacak Dünya Bankası-IMF yılhk ortak toplantılan çerçevesinde, Deutsche Bank tarafindan düzenlenecek konferansa katılacak. Deutsche Bank tarafindan, "Deutsche Bank: Gelişen Pıyasalar Krizden Kurtulabilir mi?" konulu konferans, 3 Ekim'de VVashington'da düzenlenecek. Konferansta başta Asya, Latın Amerika, Rusya ve Doğu Avrupa olmak üzere gelişen piyasalar üzerinde krizin olası etkileri de ele almacak. Köşk tasarruf rekortmeni • ANKARA(AA)- Bütçenin ilk 8 ayhk uygulama döneminde Cumhurbaşkanlığı tasarruf, Diyanet Işleri Başkanhğı ise harcama rekortmeni oldu. Söz • konusu dönemde Cumhurbaşkanlığı, 1998 yılı bütçesinden kendisine verilen 7 trilyon 918 milyar liralık ödeneğin sadece yüzde 31.8'lik bölümünü kullandı. D-8 işlevini yitipmedi' • ANK\RA(AA)- Türkiye'nin daveti üzenne, Iran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın katılımıyla 1996 yılı ekım ayında tstanbul'da düzenlenen Kalkınmada îşbirliği Konferansı ile gündeme gelen D-8 (Developing-8) grubu, çalışmalanna yeni hükümet döneminde de hızla devam ediyor. Taklpteki krediler • ANKARA(AA)- Bankalann takipteki kredileri ise bu yıl 4 Eylül itibanyla 290.6 trilyon liraya yükseldi. 28 Agustos'ta 289.6 trilyon lira olan takipteki kredilerde bir trilyon liralık artış kaydedildi. Aynı dönemde takipteki kredilerin 259.2 trilyon lirası TL kredilerinden, 31.4 tnlyon lirası da döviz kredılennden oluşuyor. Emper için SPK'den ttan • ANKARA(AA)- Sermaye Pıyasası Kurulu (SPK), Emper Menkul Değerler'in sermaye piyasası faalıyetlerinin, geçici olarak durdurulduğuna ilişkin karannı, gazetelere verdiği ilanlarla da duyurdu. Uanlarda, "varhklan, taahhütlerinı yerine getirir miktara ulaşıncaya kadar", Emper'in faaliyetlerinin 23 Eylül 1998tarihinden başlamak üzere geçici olarak durdurulduğu vurgulandı. ÇAPRAZ KURLAR , 1 1.6654 1.6878 11.714 34.370 6.3370 5.5830 5.0681 1.8787 141.53 7.8711 1.3758 1646.25 133.44 1.5095 34.370 7.3833 170.91 3.7507 1 Kuveyt D.: ' 1 Steriin: 11rlanda L. 1ECU: 1SDR: 1 SDR: ABD Doları Uman Markı Ivustralya Dolan kvustutya Şilini lel^ika Frangı lanımarka Kranu tansız Frangı : in Maridıası lollanda Florini spanyol Pezetası sveçKronu sviçre Frangı lalyan Liretı lapon Yeni îanada Dolan .übemburg Frangı lorveç Kronu 'ortekızEskudosu S. Arabistan Riyali 3 2922 ABD Dolan .7051 ABD Dolan .5011 ABD Dolan .1807 ABD Dolan .3783 ABD Dolan 379,760 SERBEST DÖVİZ CİNSİ ABODolan AlmanMaria Isvtçre Frangı Fransız Frangı HollandaFlonn Ingricz Sterlını SAab Rryak Avusturya Şılını 100 Ital üret A U Ş SATIŞ 275700 276200 165100 165600 199700 200600 49350 49700 145800 146800 468000 471000 72500 73700 23350 23550 16550 16750
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog