Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Hkbir ölçüye sığmayan bağl111k:KİTAP. i Kıtap"TaJfsim"de. r Cumhurtyet ^ kitap kulübü IsnkJa Cad Zamba* Sok i ' a' karşıs Taksım Istanbul 81 82' Cumhuriyet R AD YO- .O7.4 Cumhuriyet l$TANBl£ -YEÇEVRESlNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26651 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25EYLUL1998CUMA H R H A K K A Prof. Dr. ŞERAFETTİN TURAN ATATÜRK VE ULUSAL DİL Atatürk'ün Türk dili konusundaki düşünce ve görüşlerini bu bilimsel çalışmada ilgiyle okuyacaksınız. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... A t P H O N S E ouDir PAZARTESİ ÖYKÜLERİ I Çrnm . . ı ALPHONSE DAUDET PAZARTESİ ÖYKÜLERİ 1 Savaşı yaşamış bir yazardan, savaşan insanları anlatan öyküler. Şiirsel bir duyarlılık ve ince bir mizahla. Kaygrlı ve sevecen bir bakışla... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Fransa'ya sahte pasaportia giren Alaattin ÇakıcL dün Nice'te vargılandı. Çakıcı 'ya 6 ay hapis cezası bu hükümettir'Ecevtt Ve BaVkal'a çattl Alaattin Çakıcı ve Muradi Güler, Nice 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, 6'şar ay hapse mahkûm oldular. Duruşmanın ardmdan avukat Can Doğancan, cezaevinde Çakıcı ile görüştü. Çakıcı'nın söylediklerini kendi el yazısı ile kaleme alan Doğancan, bu notlan gazetecilere dağıttı. Notlarda Çakıcı'nın; Ecevit ve Baykal'ın, eşkıyanın başı olan bu hükümete destek venp koalisyonu devam ettirmesiyle Atatürk'ün öbür dünyada yakalanna yapışacağını. hesap soracağını; hükümetlerin, sokaktaki vatandaşı düşünmediğini, vatandaşın hakkını yediğini. hükümeti nefretle kınadığını belirttiği kaydedildi. ÜMİT ZİLELİ NİCE - Ülkücü mafya elebaşısı Alaattin Çakı- cı, Fransa'ya sahte pasaportia gırmek suçundan yargı önüne çıktı. Çakıcı \e Muradi Güler, Nıce 5 Asliye Ceza Mahkemesf nde>apılan duruşma- da, 6'şar ay hapse mahkûm oldular. Fransa'ya ıl- New York'ta konustu Yılmaz: Aşık'ı mafya istifa ettirdi •Başbakan YıJmaz, Eyüp Aşık'ın çeteler ile mücadelede en büyük çabayı harcayan hükümet üyelerinden biri olduğunu söyledi. "Aşık'ı mafya istifa ettirmiştir'" diye konuşan Mesut Yılmaz, Çakıcı ile hiç konuşmadığını, kendisini de tanımadıgını belirtti. RMT KOZLUKLU'nun haberi • 6. Sayfada tıca talebinde bulunan Çakıcı'nın avukatı Can Do- ğancan. son günlerde basında yer alan ses bantla- nnın gerçek olduğunu belirtti. Çakıcı'ya yönelti- len suçlamalann daha çok 12 Eylül 1980 öncesı olaylarla ilgili olduğunu ıfade eden Doğancan, MArkasıSa.l7,Sü.3'te Konusma inceleniyor Olay bant DGM'ye teslim edildi •ANAP'lı Aşık ile Alaattin Çakıcı arasındaki konuşmalan içeren bant kayıtlan dün DGM'ye teslim edildi. Savcıhk, aynca emniyetten Çakıcı'nın yakalama emiıierini içeren dosyayı da elde etti. îstanbul DGM Savcısı Aykut Cengiz Engin, konuşmalan incelemeye aldığını açıkladı. U17. Sayfada Eyüp Aşık istifasmı verdi•Alaattin Çakıcı ile yaptığı telefon görüşmelennın kaseti ortaya çıkan Eyüp Aşık. dün millervekılhği ve devlet bakanlığından istifa etti. Aşık'ın istifası, ancak TBMM'nın karanyla geçerlilik kazanacak. Aşık'ın bakanlıktan istifası, Başbakan'ın ABD dönüşünde işleme konulacak. Aşık, Yılmaz'la yaptığı telefon görüşmesinden sonra, DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak hakkında soruşturma açılmasını isteyeceğinı söyledi. • 4. Sayfada BAYKAL:YILMAZ'IN GtTMESf GEREKİYORSA GİDER • 6. Sayfada Fazilet Partililer hmçlannı gazetecilerden çıkardı Basma saklırtblargörevlileri dÖVdÜ Kutan'la birlikte basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ı desteklemek için belediye önüne gelen FP'liler, gazetecilere saldırdı. FP'liler, belediye başkanhğının önceki günkü açıklamasında hedef gösterdiği gazetecileri taşladılar. Belediye binasına sığınmak isteyen gazetecüer belediye görevlileri tarafından dövüldüler. HaberMerkea-lstanbul ' * " Büyükşehır Belediye Baş- kanı Tayyip Erdoğan' ırt ba- sın toplantısı sırasında bele- diye önünde gösten yapan FP'liler, topiantıdan aynlan gazetecilere saldırdı. Saldı- n sonucu çok sayıda gaze- teci yaralandı. Belediye bi- nasına sığınan gazetecüer, kapı önündeki göstencile- nn dağıtılmasından sonra polis kordonunda dışan çı- kabildi. Türkıye Gazetecı- lerCemiyetı, saldınyı kına- dı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yforal Savaş, Re- cep Tayyip Erdoğan'la ilgi- li davanm kendisı için bittiğinı söyle- di. Tayyip Erdoğan hakkındakı hapıs cezasının Yargıtay'ca onanmasının ar- dından FP'liler, basını hedef almaya başladı. Îstanbul Büyükşehır Belediye Başkanlığf ndan önceki gün yapıian açıklamada, karan veren Yargıtay 8. SavaŞ: Kafamda SOru İjaretİ yok Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Savaş, "Benim için dava bitmiştir. Dosyayı kendim okumuş, incelemiştim. Kafamda herhangi bir soru işareti yok. Bu aşamadan sonra iki durum var. Eğer ben gerek görürsem karann yeniden incelenmesini isteyebilirim. Dediğım gibi dosyayı kendim incelediğim için sürpriz yok" diye konuştu. Cezayı erteietebilecek Cezaevini kendisi seçecek • Adalet Bakanlığı Ceza ve Tutukevleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, Erdoğan'm îstanbul veya çevresindeki bir cezaevini tercih edebileceğini söylediler. Yetkililer, Erdoğan'm hangi cezaevinde yatacağına kendisinin karar vermesi gerekriğini kaydettiler. • 7. Sayfada Ceza Dairesi üyelerinin bazı basın mensuplan tarafından baskı altına alın- mak ıstendiğı öne sürülmüştü. Tayyip Erdogan'm dünkü basın toplantısı için belediye önünde toplanan FP'lı göste- ricıler, hmçlannı gazetecilerden çıkar- mak ıstedi. Tayyip Erdoğan'm, göste- Tehdit ediliyordu Erdoğan'a ceza veren Otçu emekli • Erdoğan'm Diyarbakır DGM'de yargılandığı sırada mahkemeye başkanlık eden Hidayet Otçu, tehditler yüzünden kendi isteğiyle emekliye aynldı. Otçu'nun Erdoğan'a verilen cezanın Yargıtay tarafindan onandığı gün emekliye aynlması dikkat çektı. • 7. Sayfada ncıleri belediye balkonundan selamla- dığı sırada göstencıler, gazetecileri pa- ra ve taşyağmuruna tuttu. Erdoğan'm konuşmasını bıtırmesınden sonra daha >oğun bir şekilde para ve taş atmaya başlayan göstencıler, bu saldınlannı FP Genel Başkanı Recai Kutan bele- dıyeden ajnldıktan sonra da sürdûrdüler Bozuk pa- ra. çakmak ve taş atarak gazetecilere saldıran gös- tencıler, "Sabimış medja", " Yahudi med>a", "Dişc diş kana kan intikam", u Vur de vuralım öl de ölelim", "Camikr kışla, minareier süngû" şeklınde sloganlar attılar. Basın toplantısının bıt- mesınden sonra belediye önünde göstenJennı sürdü- ren FP'liler, Tayyip Erdo- ğan'ın beledıyeden aynl- masından hemen sonra ga- zetecilere yönelık saldın- lannı arttırdı. Saldınlardan korunmak için belediye binasına sığınan gazete- cıler, bu kez de belediye görev lilen ta- rafından kıyasıya dövüldüler Saldın- da Yenı Yüzyıl gazetesı muhabın Ad- ı mArkasıSa.l7,SiL3'te ' i l ffÖVIİP ffÖ^t^Hsjl R e c e p T ^ i p E"1 0 ^3 1 1 '1 1 1 R e c a i Kutan'la birükte düzenlediği basın toplanö- l l , g ü V U C g O i s i e r i f e l ^ p ^ e t Partisi'ningövdegösterisinedönüstürüldü.îstanbulBeledhesiönün- deki >X)Uar trafiğe kapatıldı. Kara çarşafh, cüppeli göstericüer "Istanbul seninle gurur du\Tiyor", "Tayyip nerede biz oradajız" sloganlan aüp tekbir getirdifcr. Toplanmalar sırasında Aibayraklar şirketine ait otobüslerin sık sık servis yaptığı gözlendL (Fotoğraf: KUBİLAY TUNTÜL) • 7. Sayfada ALMAN SEÇİMLERİ SDP farkı koruyor •Almanya'da yapılacak genel seçimler sonrasında iktidara SDP'nin liderliğinde oluşacak bir sol koalisyonun gelmesi bekleniyor. Yapılan son kamuoyu yoklamalan, PDS'nin de dışarıdan desteğini alan SDP-Yeşiller koahsyonunun toplam oylannın yüzde 51.6 dolayında olacağmı gösteriyor. • 8. Sayfada NEW YORK 3. Yol tartışması •İngiltere Başbakanı Tony Blair tarafından, solun yeni yönelimi olarak ortaya atılan "3. Yol" New York'ta masaya yatmldı. Dünya sosyalistleri. Blair'in 3. Yol adı verilen yeni sosyal demokrasi arayışına temkinli yaklaştı. New York'taki foruma yalnızca 4 lider katıldı. •<¥. Sayfada KOSOVA Eller tetikte •NATO. Yugosla\7a'nın BM'nin karannı göz ardı etmesi halinde, Kosova'ya olası müdahaleye yeşil ışık yakarak savaş mekanizmasınm harekete geçirilmesi konusunda ilk resmi adımı attı. NATO, Kosova konusunda "kuvvet teşkili sürecinin başlatılmasım" kabul etti. • 9. Sayfada ÖZELLEŞTIRMEYE KARŞINET TAVIR I 3. Sayfada GÖZALTrNA ALINAN PERÎNÇEK AÇLIK GREVlNDE • 5. Sayfada 'YÜZÜ HER ZAMAN GÜLERDI' • Arka Sayfada TRABZON'DA ZOR GECE H Spor 'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Uç Olay.. Birinci olay: Başkentte hemen her çevre Çakıcı'yı ya- kalanmaktan kurtaran Devlet Bakanı Aşık'ın siyasal ve yargısal sorumluluğunu tartışırken VVashington'dan bir açıklama geldi. Nevvyork'ta bulunan Başbakan Mesut Yılmaz kimi konulardaki görüşlerini açıklarken "Eyüp Aşık'ın Çakı- cı ile yaptığı konuşmalar hakkında 'geçmişte' kendisi- • Arkast Sa. 17, Sü. 1 'de Borsada toparlanma sürüyor •îstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) dünya borsalarmda yaşanan yükselişe paralel olarak toparlanmaya devam ediyor. Önceki gün 2400 puanı aşmakta zorlanan endeks; dün, hızlı bir çıkışla 2579 puana yükseldi. Önceki gün 108 trilyon lira olan işlem hacmi dün, günün ilk yansmda 85 trilyon lira oldu. BORSA ÛDun 2636 Önceki 2401 DOLAR ODun 276.500 Önceki 277.200 MARK ûDun 164.600 Oncekı 164.300 ALTIN ûOun 2.585.000 Önceki 2.565.000 Borsa bileşik endeksi dün gelen alımlarla yüzde 7.4 oranında değer kazanırken hafta başından bu yana yüzde 13.2 oranında prim yaptı. Uzmanlar, seans içinde kâr satışlannm yapılmasına karşın 2600 düzeyinden sonra yabancılann satışlannm gelebileceğini, bunun da piyasada tedirginlik yarattığını ifade ediyorlar. • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Merkez Sağda Mafya Dokumu... Mesut Yılmaz'dan sorumlu Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın, istifasını açıklaması, mafya bağlantıiannın or- taya çıkarılmasından çok, Yılmaz'ın, ANAP'ın ve hü- kümetin rahatlatılmasına yönelik bir girişim. Yorum için erken, ancak bu durumu yeni bir baş- MArkasıSa.l7,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog