Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

24 EYLÜL 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ülkücü Kürşat Yılmaz, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'den sonra Sedat Şahin de Berlin'de yakalandı Mafya operasyonu süriiyor• İnterpol tarafından aranan ülkücü Sedat Şahin, Berlin'de eşinin doğum yaptığı hastanede Türk ve Alman polisinin işbirliği sonucu yakalanarak cezaevine konuldu. tçişleri Bakanı Kutlu Aktaş, Sedat Şahin'in iade işlemlerine yakında başlanacağını söyledi ALPERTURGLT İnterpol' ün kırmızı bültenle aradığı ül- kücü mafya Sedat Şahin, Alman ve Türk polislerinin ortak operasyonu sonucu Ber- lin'de yakalandı. Şahin'in. mafya babala- n Hacı Çapan \ e Hüseyin Temurtaş' ın öl- dürülmesi ve Bayrampaşa Cezaevi'nde isyan çıkartılması gıbi bırçok olaya adı karıştı. tçışlen Bakanı Kutlu Aktaş Al- manya'da yakalanan mafya babası Sedat Şahin'in de iade işlemlerine yakında baş- lanacağını söyledi. Kürşat Yümaz. Alaattin Çakıcı ve Se- dat Peker'den sonra Istanbul DGM tara- fından "Cürüm işlemek amamla silahlı teşekküloluşturmak" suçundan gıyabi tu- tuklu olarak aranan bir diğer ülkücü Se- dat Şahin de gözaltına alındı. Berlin'dekı bir hastanede eşinin doğum yapmasını bekleyen Şahin'in. Türk ve Alman poli- sinin ortak operasyonu sonucu yakalandı- ğı belirtildi. Şahin işlemlerinin tamam- lanması içın tutuklanarak cezaevine ko- nuldu. "Cinayet maldnesi" olarak bilinen Şa- hin "geçimini'" uyuşturucu kaçakçılığı, cek-senet tahsilatı, fidye ve haraçla sağ- lıyordu. Şahin, 1991 yılında Aksaray'da bir otelde polis AB Osman Özer'i öldürdü. "Kankardeşün" dediği Esabil Karataş ve Cihan Kaplan'ın 1993 'te uyuşturucu me- selesi yüzünden Ramazan Temurtaş tara- fından öldürülmesi üzerine Şahin ve adamkn uyuşturucu kaçakçısı Hüseyın Temurtaş ile oğlu Çetin Temurtaş'ı, için- de bulundukları otomobili -Çağlayan'da Kalaşnikoflarla tarayarak öldürdüler. Cezaevine giren Şahin, Karataş'ın ölü- münden sorumlu tuttufu Hacı Çapan'ın da öldürülmesi için adamlarını peşine tak- tı. Çapan'ı I996'da tedavi gördüğü hasta- nenin çıkışında öldürten Şahin. ününe ün katmış oldu. Temurtaşlar'ı öldürme, Ça- pan'ın da öldürülmesi olayında azmetti- rici olduğu gerekçesiyle çarptınldığı ha- pis cezasını 11 Haziran I997'de tamam- layan Şahin. Samsun Kapalı Ceza- evi'nden tahliye edildi. Şahin. Samsun l. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kardeşini ya- ralayan OkanOztürk'ün öldürülmesi ola- yına ilişkin dava kapsamında da tutuksuz olarak yargılanıyor. Istanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 25 Mayıs 1998 günü Şahin'in liden olduğu organize suç şebe- kesine operasyon düzenledi. Şahin'in 12 yıl 2 ay hapıs cezasına hükümlü kardeşi Vedat Şahin ıle 11 adamı, 9 adet ruhsat- sız tabanca ve bıri otomatik 2 adet av tü- feğı ile yakalandı. Gözaltındaki kişilerin. Şahin'in azmettırmesi sonucu işadarru Ni- hat Demirden silah tehdidiyle haraç ısten- mesi, işadamı SerdarYıhnaz'ın fidye için evinden alınarak kaçınlması, Mustafa Bü- lent Arslan'ın öldürülmesi, Silivri'de işa- damı trfan Balcıoğlu ıle eşinin Mirulma- sı. Silivri'de bulunan otel ve gazinolardan haraç alınması, Istanbul'daki bazı işadam- lanndan son 2 yıl içinde haraç istenmesi, Bursa'da işadamı Arif Çelen'in yaralan- ması. Taksim Gezi Parkı'nda Bilal Akın \ e Okta> Cincioğlu'nun öldürülmesi, Ba- lıkesır'de Zafer Timurodaman'ın yara- lanması, hükümlü Nurettin Ozdemir'in BayTampaşa Cezaevi'nden kaçınlması ve BayTampaşa Cezaevi'nde toplu ayaklan- ma çıkartılması olaylanna katıldıklan an- laşılmıştı. Berlin Adalet Bakanlığı, önceki gün tutuklanan Şahin'in, kentin Köpenick bölgesindeki" KöpenickSınınhşı Hapi- sanesi"nde tutulduğunu açıkladı. Ba- kanlık yetkilileri, Türkiye'nin yapaca- ğı girişimlere göre sınırdışı edilıp edil- meyeceğine karar verilecek olan Şa- hin'in, yaklaşık 10 aydır ikamet ettiği Berlin'de herhangi bir suça kanşmadı- ğını vurguladılar. Yetkililer, Şahin'in üzerinden çıkan pasaport konusunda bilgi vermekten kaçındılar. Hukuk uz- manlan ise Sedat Şahin'in. Almanya'da iltica talebinde bulunması durumunda, Türkiye'ye sınırdışı edilmesinin zorla- şacağına işaret ettiler. 752.5 kilo kokain yakalandı Uyuşturucuya büyük darbe /ANKARA (Cumhuriyet) - Mersin'de düzenlenen operasyon sonucunda Bahama bandıralı bir gemide 752.5 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2'si yabancı uyruklu, 14 kişi gözaltına alındı. _ Emniyet Genel Müdürü Necati Bilicannın verdiği bilgiye göre Güney Amerika'dan gelen Bahama bandıralı Sılkeborg adlı gemide uyuşturucu bulunduğuna dair bilgi alındı. Bunun üzerine Ingiliz, Alman ve Türk polisi ortak çalışma yürüterek gemiyi takibe aldı. Gemi Ispanya'da bir limana uğradıktan sonra Akdeniz sulanna girdi. Türk Sahil Güvenlfk ' - botlannın da fadarla ve zaman zaman da uzaktan takîp ettîgf ÎSilkeborg, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Merkez Narkotik Şube Müdürlüğü elemanlan ile Içel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Müdürlüğü timleri tarafından Mersin limanına girişinde arama yapıldı. Arama sonucu 1300 koli içerisine yerleştirilmiş durumda, 752.5 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili Şili uyruklu bir kişinin de aralannda bulunduğu 11 kişi Mersin'de; 1 'i ltalyan uyruklu 2 kişi Istanbul'da ve 1 kişi de Ankara'da gözaltına alındı. Silkeborg adlı gemide ele geçirilen uyuşturucunun önce TIR'la tstanbul'a oradan da Avrupa'ya ve Rusya'ya götürüleceği anlaşıldı. Bu amaçla lstanbul'da hazırlanan bir TIR'a el konuldu. îçel Emniyet Müdürü Haluk Bahçekapıh da operasyonla ilgili 11 'i Türk, 15 kişinin sorgusunun sürdüğünü, bağlantılannın araştınldığmı bildirdi. KÜLTÜff SANAT YAYINCIUK API KREDİ RTS FESTIVAL Pl KREDİ ANAT E&TİVAÜ Yapı Kredi Sanat Festivali, yapılanmasında ve organizasyon anlayışında yaptığı köklü değişikliği yeni mevsimde de sürdürüyor. 1998'de başlayan bu yeni yaklaşım çerçevesinde etkinliklerini tüm yıla yayan Yapı Kredi Sanat Festivali, ekim ayında sanatseverlere yine zengin bir programla sesleniyor. Türkiye'nin kültür yaşamına farklı boyutlar getirmeyi amaç edinen Yapı Kredi Sanat Festivali'ni yıl boyu izleyin! YAPI^KREDi TGCyöneticüeridüşünce özgürlüğü istedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu. Türkiye'nin, bir parçası olmaya ça- lıştığı Batılı ülkelerdeki gibi düşün- cenin suç sayılmadığı bir düzene geçmesi gerektiğini vurguladı. Is- tanbul Barosu Başkanı Yücel Say- man, en az orduya aynlan bütçe ka- dar kaynağın yargıya aktanlmasını istedi. Adalet Bakanı Hasan Denizkur- du, dün sırasıyla Istanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Denizkurdu, yargının sorunlan- nın çözümlenmesinin, yasa tasanla- nnın Meclis'te kabulüyle mümkün olacagını söyledi. Denizkurdu, Istanbul'daki adliye binalarının yenılenmesiyle ilgili projeler hakkında bilgi verdi. Daha önce Denizkurdu'nun prog- ramlannı romantik olarak nitelen- dirdiğini, bunun gerçeğe ulaşması için ugraştıklannı anlatan lstanbul Barosu Başkanı Sayman, 'En az or- duya aynlan bütçe kadar kaynak, yargıya aynlsın" dedi. Dünyada en çok gazetecinin ha- piste olduğu ülkeler arasında Türki- ye'nin üçüncü sırada yer aldığını be- lirten Denizkurdu. ancak gerçek sa- yının belli olmadığını ve kendisinin bu konuda çalışma başlattığını bil- dirdi. TGC Başkanı Nail Güreli de Türkiye'de iletişim özgürlüğü ve dü- şünce açıklama özgürlüğünün suç sayılmaması gerektiğini \Tirguladi. Bunun için anayasadan başlamak üzere bütün yasalarda temelden de- ğişıklık yapılması gerektiğine dikkat çeken Güreli, bu yapılana kadar ce- zalann 3 yıl süreyle ertelenmesi ve bunun Cumhuriyet Bayramı'na ka- dar gerçekleştırilmesi için bir yasa önerisi hazırladıklannı kaydetti. Flash TV baskını DYP'li Mert'e tahliye yok lstanbul Haber Servisi - Flash TV'nin lstanbul Stüd- yosu'na düzenlenen saldınyı azmettirdiği öne sürülen eski DYP il örgütü yöneticilerin-' den Şafak Mert ile saldınya katıldıklan öne sürülen 4 ki- şinin yargılanmasına devam edildi. Beyoğlu 5. Asliye Ce- za Mahkemesi'ndeki duruş- maya tutuklu sanıklar Şafak Mert, Mustafa Demiral ve Yavuz Ürgün katılırken tu- tuksuz sanıklar Nusret Tür- ker ile Nazmi Mert gelmedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Flash TV Haber Ko- ordinatörü Yalçın Çakır, sa- nıklardan Yavuz Ürgün'ün ateş edenler arasında olduğu- nu belirtti. Sanıklardan Mus- tafa Demiral'ı olay yerinde görmediğini kaydeden Çakır, saldınyı azmettirdiği öne sü- rülen Şafak Mert'i de olaya katılanlardan birisine benzet- tiğini ifade etti. Sanıklann tutukluluk hal- lerinin devamına karar veren mahkeme Erkan Ulaş, Hacı Çıtrak ve Murat Köksal'ın dınlenmesi için duruşmayı er- teledi. Ünlü Müzikallerden Seçmeler 3 Ekim 1998 Cumartesi Saat: 19.00 Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu Ralph Tovvner (Gitar Resitali) 5 Ekim 1998 Pazartesi Saat: 20.30 Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon Bükreş Madrigal Korosu 9 Ekim 1998 Cuma Saat: 19.00 Aya İrini Müzesi Julia Krasko (Keman Resitali) 10 Ekim 1998 Cumartesi Saat: 19.00 Aya İrini Müzesi Şefika Kutluer (Riit Resitali) 12 Ekim 1998 Pazartesi Saat: 19.00 Aya İrini Müzesi '*•**:•.. Bilet Satış Noktalan: • Yapı Kredi Yayınları Galatasaray Kitabevi: (0212) 252 47 00 / 322 • Atatürk Kültür Merkezi Gişeleri: (0212) 292 08 48 - 292 08 49 (10.00 ile 19.00 saatleri arası açıktır.) • Yapı Kredi Akmerkez Şubesi: (0212) 282 08 65 • Suadiye Vakkorama Mağazası: (0216) 350 87 42 (Gösteri mekânlarındaki gişeler, gösterı günlerinde saat 17.00'den başlama saatine kadar açık olacaktır.) Telefonla Rezervasyon: Telefonla rezervasyon yaptırmak için Barthelemy Dörtlüsü (Caz Konseri) 13 Ekim 1998 Salı / Saat: 19.00 Boğaziçi Ünîversitesi Murat Dikmen Salonu Leipzig Yaylı Çalgılar Dörtlüsü 15 Ekim 1998 Perşembe Saat: 19.00 Aya irini Müzesi Özdemir Erdoğan (30 Yılhk Serüven) 17 Ekim 1998 Cumartesi Saat: 19.00 Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu Müzeyyen Senar'a Saygı Gecesi 18 Ekim 1998 Pazar Saat: 20.30 Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon Sorrel Hays İlhan Mimaroğlu, Bülent Arel (Çağdaş Müzik Konseri) 24 Ekim 1998 Cumartesi/Saat 19.00 Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu Charlelie Couture (Modem Caz Konseri) 3 1 Ekim 1998 Cumartesi Saat: 19.00 Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu (0212) 243 62 24 - 249 18 29 - 252 67 45 numaralı telefonları arayabilirsiniz. • Rezervasyonunu yaptırdığınız biletleri 48 saat içinde, Yapı Kredi Yayınları Galatasaray Kitabevi İstiklâl Caddesi No: 285 Beyoğlu adresinden almalısınız. • Rezervasyonlarınızda kredi kartı kullanabilirsiniz. • Ayrılan biletlerin tümünün alınması zorunludur. Satılan bilet geri alınmaz. İnternetten Bilet Satışı: İnternet aracılığıyla bilet alabilmek için aşağıdaki adresi arayabilirsiniz. http://www.superonline.com/ykykultur ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Ne Zaman Akıllanacaklar? ANAP'lı kimi yöneticiler, siyasal Islamın geliş- mesinden müthiş rahatsız görünüyorlar. "Adam- lar köylere kadar gidiyor, ordu ve Cumhuriyet aleyhine propagandayapıyor" diyorlar. Din sömü- rüsünden fena halde rahatsız olduklannı dile ge- tiriyorfar. Insanın aklına, "Acaba akıllandılar mı" sorusu geliyor. Sanki Büyük Birlik Partisi'ni TBMM'ye başka- ları taşıdı. Sanki Nakşibendi oylanna, başkaları göz dikti. Sanki bugün Fazilet Partisi saflannda yer alan kimi isimleri, listelerine başkaları koydu. Türkiye'de liberallerin ve şeriatçıların ortaklaşa dile getirdikleri bir dizi slogan var. Bunlardan biri de "Devletle milleti banştırmak gerek" idi. Aca- ba devletle millet ne zaman darılmışlardı ki? Yan- gını önce körükleyip, daha sonra ateş bacayı sa- nnca üzülmek, ya da pişman olmak için geç ka- lınmış olmaz mı acaba? Umanm geç kalınma- mıştır. • • • TÜSİAD üyeleri, siyasal parti liderlerini "sigaya çekmeye" bayılıyorlar. Bu tutumlarıyla belki de, "iktidar" ve "egemen" olmalannın tadını çıkartı- yoriardır. Herhalde yeni bir şeyler duyacaklarını sanmıyorlar. Aksi halde, altyapılarından kuşku du- yanm. Son konukları, Fazilet Partisi'nin Genel Başka- nı Sayın Recai Kutan oldu. Anlaşılan Sayın Ku- tan da, "havaya girdi" ve hiç söylememesi gere- ken, ağzına almaması gereken şeyleri söyledi. "Seçimlerin geri bırakılmasını tartışabiliriz" dedi. Ve kıyamet koptu... Ve Sayın Kutan; bir "Faziletliye" uygun bir bi- çimde, laflanna viraj aldırdı. "Ben seçimleri erte- leyebiliriz demedim, tartışmz dedim" diye açık- lamalar yaptı. Ve seçimlerin 1998 yılı içinde yapıl- ması konusunu gündeme getirdi. Elbette her si- yasetçinin kendince bir "yoğurt yiyişi" vardır. Fa- kat hiç kuşkunuz olmasın, Fazilet'in tabanı, bu si- yaseti onaylıyor. Şeriatçı bir gazete bu olayı duyururken, "Recai Kutan'ın TÜSİAD üyelerine ders verdiğini" man- şete çıkartmış. Vallahi pes... Adamı çağırmışlar, bir tür hesap soruyorlar, bu muhteremler "ders vermekten" söz ediyortar... Ama Fazilet'in tabanı, maalesef bu yalanlara ve çarpttmalara kanıyor. • • • Başta Tansu Çiller olmak üzere, "Katiyen din sömürüsü yapmayan"(}) kimi siyasetçilerimiz, ba- şörtülü ögrencilerin kayıtlarını yapmayan üniver- siteyöneticilerini ve zaman zaman da Milli Eğitim Bakanı Sayın Uluğbay'ı, "Tek tip insan yetiştir- mekistemekte" suçluyorlar. Bir "pes" de buna... Kimi zaman birbirinin tıpatıp aynı kara çarşaf- lar içinde olan hanımlar, bir "düşünce zenginliği- ni" sergiliyorlar, rengârenk ve farklı giysiler için- deki kızlarımız, "tek tip" oluyorlar. insanda biraz insaf olur. Zaten Sayın Çiller'in 1995 seçimlerinden önce dile getirdikleri ile, bugün dile getirdiklerini karşı- laştırdığımız zaman, şaşkınlığa düşmemek elde değil. Siyaset, iktidar olma hırsı, hesap verme korkusu vb. gibi unsurlar birleşince, inanılmaz şeyler gerçekleşiyor. İnsan hayretler içinde kalı- yor. • • • Fazilet Partisi Grup Başkan Vekilı Sayın Salih Kapusuz, Başbakanımız Sayın Mesut Yılmaz'ın açığını iyi yakaladı. Nerelere varabileceğini dü- şünmez ve "Elimde olsa bu türban meselesini he- men çözerim" derseniz, "Biz her türiü desteğe hazınz" diye, kapınıza dayanırlar. TBMM aritmetiği içinde, ANAP, Fazilet, DYP, BBP ve kimi bağımsızlann oyu, anayasa dahil, her türiü yasal degişikliğe yetiyor. Kızmasın ama, bel- ki Sayın Ecevit de bunlara arka çıkar... O halde buyrun bakalım. ••• Fazilet Partisi'nin toplumumuza verebileceği hiçbir şey olmadığı gibi, yandaşlarına söyleyebi- leceği hiçbir sözü de yok. Başörtüsü sorununa bunun için sarıldılar. Daha önce, "Yaktılarçocuk- /a/7"başlıklı biryazımdagenişliğine üzerindedur- muştum, gencecik kızlanmızın sırtından politika yapıyorlar. Ve 28 Şubat 1997'yi tüm siyasetçilerimiz unut- muş gibi görünüyorlar. O gün dile getirilen "talep- lerin", zaman içinde aşındığını ve geçerliliğini yi- tirdiğini sanıyor, ya da umut ediyorlar. Silahlı Kuvvetleri hiç tanımıyor bunlar... Sanıklar durusmaya katılmadı Ankara DGM'den 3 idaııı kararı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara 2 No'lu DGM, TKP/ML-TİKKO örgütü üyesi olduklan gerekçesiyle yargılanan 10 samktan 3'ünü idam cezasma mahkûm etti. Mahkeme Başkam M. Turgut Ohj-ay. idam kararlannı okuyup imzaladıktan sonra kalemini kırdı. Davanın dün görülen karar duruşmasına, sanıklar DGM'leri protesto etmek amacıyla katılmazken avxıkatlan hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık avukatlan, önceki savunmalannı yinelediklerini belirterek müvekkillerinin beraatını istediler. Durusmaya verilen 2 saatlik aradan sonra karan açıklayan Mahkeme Başkanı Okyay, sanıklardan Cafer Tayyar Bektaş, Önder G«nçarslan \ e Önder Mercan'ın, TCY'nin 146/11 maddesi uyannca idam cezasına .çarptınldıklannı bildirdi. Okyay. sanık Mahir Emsalsiz \ e tsmail Bafcı'nın 30'ar yıl, Arslan Mercan \ e Önder Keleş'in a>Tiı suçlardan 21 yıl 8'eray, sanıklar Gökhan Köklü \ e Ruhi Arslan m ise 4 yıl 6'şar ay ağır hapis cezalanna mahkûm edildiklerini açıkladı. Mahkeme, sanıklardan Cafer Alp'in savunması almamadığı için hakkındaki davanın aynlmasına, müdahiller. müştekiler ve tçişleri Bakanlığı'nın tazminat haklannın saklı tutulmasına karar verdi. İdam kararlan. mahkemenin sivil üyesi Hüse>in Eken'in, TCY'nin "ceza indirimini öngören" 59. maddesinin uygulanması görüşüyle ve karşı oyuyla oyçokluğu ile verildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog