Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 EYLÜL 1998 PERŞEMB 14 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ 09.15 / Show TV / Otobüs Ayrıntı yanda Serseri Aşık 11.00 ctv Macera ©(A Vagrant Love) - Başanlı bir iç dekoratör oian Martıne, işini kaybettıği ve kendini gerek- siz hissettiği ıçin evden aynlan kocasmı iki yıldır gör- memiştir. Manine, günün birinde büyük bir market- te hırsızlık yapan ve yakalanan evsiz serserinin ko- cası Stephane olduğunu fark eder. Bu sırada Step- hane. yeniden ortadan kaybolur ve Martine sevmek- ten hiç vazgeçmedigi adamın peşine düşer Fakat bir dizi şaşırtıcı olay onu beklemektedir. Yönetmen: Pi- erre Lary. Oyn: Veronique Jannot, Philippe Caroit. Valentino Efsanesi 12.00 TRT 3 Macera ©(Legend of Valentino) - Jane. Hollywood'da yalnız yaşayan bir senaryo yazarıdır. Bir gece evine so>gun amacıyla giren biryabancıyla dostluk kurar... Yönetmen: Melville Shavelson. Oyuncular: Franeo Nero, Suzanne Plesherte (1975 ABD. 100 dk). Gazeteci 12.30 Kanal D Duygusal , Mafyanın emrinde çalışan kabadayı bir genç, gö- rev sırasında taruştığı bir gazeteci kıza âşık olur. Aşk uğruna amacmdan saptığı için mafyayla başı derde girer. Yön: Yücel Uçanoğlu. Oyn: kadir Ina- nır. Sevda Karaca. Kadir Sa\Tjn, Nejat Gürçen (1979). Gülizar 16.20 Interstar Duygusal Birbinne düşrnan iki ailenin reisleri Hulusi ile Atıf bu düşmanlığa son verir ümidiyle çocuk- larını beşik kertmesi yaparlar. Birbırlerini hiç gör- meyen Atıfın kızı Pervin ıle Hulusi'nin oğlu Suat tahsıllerini bitiririp evlilik çağına geldıklerinde iki aile arasında evlilik telaşı başlar. Fakat Suat'ın çap- kınlıklanndan bıkan Pervin 'in ona güzel bir oyun oy- nama> a karar vermesi ışlen kanştınr. Yön: Hulki Sa- ner. Oyn: Emel Sayın, Ediz Hun, Hulusi Kentmen. Ailedeki Yabancı 17.15 Kanal 6 Duygusal (Stranger in the Family) - İstediği her şeye sa- hip bir genç olan Patrick. günün birinde trafik kazası geçirir. Kendine geldiğinde hastanededir ve etrafında hiç tanımadıgı birçok yabancı vardır. Bu yabancı lar ona annesi, babası ve kardeşleri olduğu- nu söylemekteyse de o hicbir şey hatırlamaz. Yön: Donald Wrye. Oyn: Teri Garr. Neil Patrick Harris. Aynlık 20.40 ctv Macera | O j (Seperation) - Joe, fazla üretken olmayan, si- >c/ nırlı. fobileriyle yaşamaya alışmış, gizemli bir yazardir. Bir gün New Yorklu bir aktris olan Sarah'tan bir telefon alır. Sarah, Joe'nun oyunlanndan birini Broadvvay'de sergilemek ıster. Telefonda arkadaş olur- lar ve Sarah hem arkadaşlıklarını ilerletmek hem de oy un hakkında görüşmek üzere Londra'ya gelır. An- cak Joe'nun sinirli hali aralanndakı ılişkinın başla- madan bitmesine sebep olmak üzeredir. Yön: Barry Da\ ıs. Oyn: David Suchet, Rosanna Arquette. Cinayet Plaıu 20.50 Kanal 6 Gerilim (Rehearsal for Murder) - Alex Dannison adın- daki oyun yazan. yeni bir proje üzerinde çalış- maktadır. Ancak bu oyunun diğerlerinden farkı. ken- di yaşadtklannı anlatmasıdır. Yazdığı oyunu bitire- bilmesı için de öldürülen kansının katilini bulmak zorundadır. Yönetmen: David Greene. Oyuncular: Robert Preston. Lynn Redgrave. Patric Macnee. Lawrence Pressman (1982 ABD. 100 dk) 21.00 / Kanal D ' Cop Land Aynntı yanda Fırtmanın Göderi 21.35 Kanal E Dram ©(Eye of the Storm) - Güçlükle geçinen Glan- ce ailesi. Mojave çölünün kenannda küçük bir motel işletmektedir. 9 yaşındaki Steve ve 17 yaşın- daki Ray. soygun için gelen bir çift tarafından aile- sinin öldürülmesine şahit olurlar. Steve kaçarken düşer ve kör olur. Artık moteli işletmek ve kör kar- deşine bakmak Ray'in görevidir. Yön: Yuri Zeltser. O>TI: Craig Sheffer. Bradley Gregg, Lara Flynn Boy- le, Dennis Hopper {1991 Alman\a-ABD. 94 dk). 22.30 / TRT 2 / Kadın Erkek... Aynntı yanda Tatlı Hayat 24.00 Shovv TV Macera ©(Bien Yenido Welcome) - Hose ve Maria ev- li bir çifttir. Hose günün birinde iş için şehirdı- şına çıkar ve orada başka bir kadınla ilişki kurar. Öte yandan Maria da şehre sergi açmak için gelen bir res- samla yakınlaşmaktadır. Yönetmen: Gabriel Retes. Oyuncular: Lourdes Elizarraras. Luis Felipe Tovar. Kolay Sokaklar 00.50 Kanal D Macera /T>| (Ez Streets) - Dedektif Cameron Quinn, iş or- V3/ tağı Tim Beatty'nin bir baskmda öldürülme- sinden dolayı kendini suçlamakta ve kötü bir polis olduğunu düşünmektedir. Bu baskında bir miktar para da çalınmıştır. Parayı Quinn'in çaldığını düşü- nen yetkıliler, bunu aylardan beri ispatlamaya çahş- makta Quinn ise arkadaşı Tim'i kimin öldürdüğünü bulmak için uğraşmaktadır. Yön: Paul Haggis. Oyn: Ken Ölin, Joe Pantoliano, Jason Gedrick. Korkunç Deney 01.50 Interstar Macera (Ravager) - Dünya ekonomisi son durgunluk- tan sonra körüye gider ve NASA havaüsleri ti- cari amaçla kullanılmaya başlanır. Kaptan Cooper ve subay Avedon nakliyat yapmayı kabul ederler, fakat kendilerine şüpheli yolculann eşlik edeceğinden ha- berleri yoktur. Yön: James D. Deck. Oyn: Bruce Pay- ne. Yancv Butler. Salvator Xuereb. Yabancı YerliIzleyin Orta Değmez RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN NAOVO Cumhuriyet O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Sesli Gazete (Ümit Zileli - Mustafa Balbay - Altan Aşar) 10.00 Kadının Ayna- sından (Türkel Minibaş) 12.05 IzBırakanlar (Si- nan Karahan) 14.05 Radyoklinik (Asuman Aydın) 15.05 KitapKur- du (Üstün Akmen-Der- yaAyyıldız) 16.05 Sal- +Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber", her saat başı da haber bülteni yayına girecektir. • 12.05 \z Bırakanlar: Sinan Karahan'ın hazır- ladığı programda, Ruhi Su inceleniyor. • 14.05 Radyoklinik: Asuman Aydın'ın bu haf- taki konusu "Kan hastalıklan". Konuğu ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim- dalı Öğretim Üyesi Prof. Gülten Aktuğlu. • 22.00 Esintiler: Gülbin Erduran farklı ülke- lerden farklı dillerde müziklerle sizlerle. lanan Sandalye (Se- nem Ertekin) 17.30 In- sanca (Erdal Atabek) 18.30 Günün Yorumu (Hikmet Çetinkaya) 18.35 Aydınlanma (ll- han Selçuk) (Tekrar) 19.30 lyi Akşamlar (Nazhcan Yardım) 21.00 Alaturka Sevdalar (Ay- lin Şengün) 22.00 Esin- tiler (Gülbin Erduran) 00.15 Insana Dair02.00 Gecenin Yolcusu (Mus- tafa Dereli). Tel: 0 212 513 80 06 Faks:0 212 513 7719 TRT2 19.30 'Ve Sinema' TV Servisi - Elfın Yük- sektepe'nin sundugu "Ve Si- nema"da bu hafta; sinema dünyasından haberler ve çe- şitli tarutımlar yer alıyor." Yıl- maz Güney Gecesi"nden gö- rüntülerin de ekTana geldiği programın "Yabancı Port- re" köşesinde ise "Melekler Şehri"nin (City of Angels) oyuncularından Meg Ryan ve Nicholas Cage tanıtılıyor. TRT2 20.30 Borsa krizi TV Servisi - Istanbul Men- kul K.ıymetler Borsası Baş- kanı Osman Birsen "Akşa- ma Doğru"nun konuğu. Sey- nan Levent'in sunduğu ya- pımda "Borsada yaşanan kriz" konusu ele alınacak. TRT1 20.45 Müren anılıyor TV Servisi - Ebru Kan- tarcıoğlu'nun sunduğu "Di- lek Pınan"nın konuğu Se- çil Haper. Ölüm yıldönümü nedeniyle Zeki Müren'in anılacağı ve şarkılannın ses- lendirileceği yapım canlı ola- rak ekrana geliyor. KentTV 22.15 'Ayıptır Söylemesi' TV Servisi - "Ayıpür Söy- lemesi" programında bu haf- ta Ali Sirnıen. "Karl Marx 1 tan günümüze Ai- many a'da Sosy aJ Demokra- si" kitabının yazan Deniz Ka- vukçuoğlu'nu konuk ediyor. Yapımda 27 EylüTde yapıla- cak olan Almanya'daki se- çimler ve Sosyal Demokrat- lar tartışılacak. atv 00.05 'Bam Teli' TV Servisi - Tayfun Tali- poğlu'nun sunduğu "Bam Teli" yeni yayın döneminde- ki ilk programıyla ekrana ge- liyor. Programda; Burdur ve Isparta arasında yapılan yol- culuk sırasında karşılaşılan insanlann yaşamından kesit- ler ve röportajlar yer alacak. Isyon ettiren kadınpatron CUMHUR CANBAZOĞLU Kameranın önönde Peter Sellers. ardında usta yönetmen Crichton olun- ca. daha önce TRT'de "Erkeklerin Savaşı" olarak yayımlanmış "Kadın Erkek Savaşı", rahatlıkla kısır gece- de ekranın önde gelen yapımlan arası- na sokulabilir. Konu şöyle: Amerikalı zengin bir kadın (Cummings) tekstil sektöriin- de faaliyet gösteren bir Iskoç şirketi- nin başına geçmiş ve eski alışkanlık- lan bir yana bıraktıracak önlemler al- mıştır. Ancak değişim o kadar köklü- dür ki, fırmadaki özellikle "erkek TRT 2 22.30 Kadın Erkek Savaşı - The Battle of the Sexes / Yönetmen: Char- les Crichton / Oyuncular: Pe- ter Sellers, Constance Cum- mings, Robert Morley, Jame- son Clark / 1959 Ingiltere ya- pımı, 84 dakika, siyah-beyaz. memurlar"ın huzuru tamamen kaç- mıştır. Memurlardan biri (Sellers) bu duruma son vermek için harekete ge- çer ve modernlik yanlısı Amerikalı kadın yöneticinin kurallannı sabote etmek için ölüme kadar uzanabilecek bir dizi plan yapmaya başlar. Ancak sonunda güzel Amerikahnın gözyaş- lanna dayanamaz... Doksanlann başında "VVanda Ad- lı Bir Balık"la gündeme gelen yönet- men Crichton, tngiliz sinemasının özel- likle komedide önde gelen isimlerinden biri olmasına karşın bu kara mizah de- nemesinde yeteri kadar iyi değıl. Elin- deki iyi oyunculan kullanmada da so- runlan var. Fazla ince bir mizah anlayışı üzeri- ne kurulmuş "Kadın Erkek Savaşı", Ingilizlerin alışkanhklanna, düşünce yapısına uzak olanlar için zor bir film. Peter Sellers havranlanna... "Cop Land'. Robert De Niro ve Sylvester Stallone gibi ünlülerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yozlaşan sistemin polisleri Kanal D 21.00 Cop Land - Cop Land / Yö- netmen-Senaryo: James Mangold / Oyuncular: Sylvester Stallone, Har- vey Keitel, Robert De Niro, Peter Berg, An- nabella Sciorra, Ray Li- otta, Michael Papaport, Jeanne Garofalo /1997 ABD yapımı. T\ Servisi - Kısa metrajlı fılmleriyle tanınan Amerika- lı yönetmen Mangold un ya- zıp yönettigi "Cop Land". kanun tanımaz bir kanun çe- tesinin. yasalan. nasıl kendi le- hine çevirdiginı anlatan poli- siyebirçalışma. Sinemalarda "Güçlüler Bölgesi" adıyla gösterilen film, bildik "Güç- lü kötülere karşı savaşan yalnız şerif klişesine yasla- nan konusuyla. dağınık anla- tımı, zengin karakterleri. gide- rek kan ve şiddetin "patladı- ğı" fınaliyle dikkat çekiyor. Öykü. New York polis ör- gütünden bir grup uyanık po- lisin aileleriyle yerleşip yaşa- dıgı Cop Land denen polisler diyannda geçiyor. Polislerin başı olan Ray (Keitel) ve adamlan. devletin derinlikle- rinde kümelenerek üniforma- Tunç Okan'danürpertici dram TURHAN GURKAN Köhne bir otobüsle çalışmak için ka- çak olarak tsveç'e götürülen dokuz Türk işçisinin acıklı serüven öyküsü. lsveç'te yaşayan sinema oyııncusu Tunç Okan'ın 1974'te senaryosunu yazıp yönetmenli- ğini yaptığı ve oynadığı "Otobüs" fı!- mi, altı uluslararası ödül kazandığı hal- de sansiir engelüıi ancak 10 yılda aşa- rak gösterime çıkabilmişti. Yıllardan be- ri yurtdışına kaçak götürülen Türk işçi- Ierinin sorunlarını, dertlerini, çarpıcı. ürpertici bir gerçekçilikle ele alan "Oto- büs", iki ayn kültür ve toplum insanı- nı karşı karşıya getiren, çağdaş uygar bir dünyanın vurdumdu>Tnazlığıyla. Ba- tı kapitalizminin sömürü çarkına doğru itilen yemeğe ve işe muhtaç zavallı in- sanlan çarpıştıran konusu ve duyum- suyla tepki görüp. şimşeklen üzerine çekmişti. Film. Sicilya Taormina Film Şenliği Altın Charybe Büyük Ödülü. K.arlo\7 Vary Cidalc ve Dünya Sinema Kulüpleri Federasyonu Don Kişot ödül- leri. Strazbourg Uluslararası lnsan Hak- lan Film Festivali Ödülü ve Portekiz Santarem Şenliği Sinema Eleştirmenle- ri Ödülü'nü kazandı. Köhne bir otobüsle kaçak olarak ça- lışmaya lsveç'e götürülen saf. yoksul dokuz Türk işçisi, başkent Stockholm'de- ki bir meydanda işçi tellalı açıkgöz oto- büs şoforü tarafından pasaportlan ve pa- I ShowTV09.15 Otobüs - The Bus / Yönetmen- Senaryo: Tunç Okan / Oyuncular Tunç Okan, Tuncel Kurtiz, Bjöm Gedda, Oğuz Arlas, Nuri Sezer, Aras Ören, Hasan Gül, Lerf Ahrie, . Ünal Nurkan, Sümer işgör, Nadir Sütemen, Yüksel Topçugürler, Zafer Sezer, Tissou Björkman /1974 Hellios Film yapımı. ralan alındıktan sonra ortada bırakılır. Hiç ummadıklan, dilini bilmedikleri bir ülkede perdeleri kapalı otobüste beş pa- rasız korku içinde iki gün geçiren işçi- lerin her biri bir yana dağılır... nın, koltuğun sagladığı ayn- calıklan çıkarlanna kullanıp, birtakım suçlara, cinayetlere kanşmış, yozlaşmış. bir siste- min kanun adamlandır. Çaylak polis memuru Mur- ray, bir gece arabasıyla evi- ne dönerken yolda tartıştığı iki zenci delikanlıyı öldürür. Bu durum zencilerin ayaklanma- sına neden olunca Ray. kan- sının yegeni olan Murray'ın intihar ettiği söylentisini ya- yarak düzmece bir cenaze tö- reni düzenlettirir Ne var ki Ray ve adamlan, olayı soruş- turrnak için birmüfettişin (Ni- ro) bölgeye gelmesi üzerine çark eder. Doğan tepkiler hat safhaya vannca Ray, cesedi nehirde bulunmay an Murray'ı bu kez gerçekten adamlanna öldürtmek isteyecektir. Mur- ray ise kendisini öldürmek is- teyen arkadaşlanndan kaçarak kasabanın hımbıl, pasif, me- mur ruhlu şerifi Freddy'e (Stallone) sığınır. Hantal Freddy, sonunda uykulu göz- lerini açıp, hayatında bir kez olsun yüreklice davranarak, canlı tanık Murray'ı yetkili- lere sağ olarak götürmeyi ba- şaracak ve Ray'in düzeninin tekerine çomak sokacaktır... MEDYA NOTU EMRE KONGAR Mahmut Tali Öngören ve Mayadrom'da Er Ryan Türkiye bir süredir "sinemanın yeniden doğuşu na" tanık oluyor. Sadece sinema salonlarının artışını ve izleyici nin yeniden sinemaya dönüşünü değil, Türk sine ması olarak yapılan yeni filmleri de kastediyorum Sinema ve televizyon konusu, "sütundaşım' Sevgili Mahmut Tali (a kısa okunur) Öngören'ir uzmanlık alanıdır. Benim, Hacettepe'de öğretim üyesi olduğurr Ankara yıllanmda, Mahmut Tali Öngören ile An- kara SinematekDemeğf'nin yönetiminde birlikte ça- lışmak onurunu ve keyfini yaşamıştım. Siyasal yazılarımın altında "medya noru" olarak filizlenen bu sütuna başladığımdan beri, içimde hep Mahmut Tali Öngören'in önemini, tarihsel olarak Türkiye'ye kazandırdıklannı belirtmek, yazıların- daki öğretici öğelere dikkati çekmek ve kendisini bir kez daha saygı ile selamlamak istiyordum. Kısmet bu yazıya imiş. Mahmut Tali Öngören, Türkiye'de televizyonu ku- ran adamdır. Aynca bir gün yeri geldiğinde anlatınm. ihsan Doğramacı ile ilk kavgamız da kendisinin yüzün- den olmuştu. Mahmut Tali Öngören, bir tarihtir. "Zamanı geçmiş, tarihe kanşarak yok olmuş" anlamında değil, "bugünlerioluşturan biriKimlerin altında imzası olan ve hâlâ söyleyeceksözû olan" anlamında bir tarihtir o. Bugün özel televizyonlan yönetenlerin hemen he- men hepsi O'nun "rahle-i tedrisi"nden, yariı eği- timinden geçmiştir. Kendisinden niçin aktif görevdeyararlanılmıyor, doğrusu anlamıyorum. Çünkü, hâlâ genç, hâlâ dinamik, hâlâ söyleye- cek sözü olan birikimli ve pırıl pırıl bir beyin. Bugünkü "reyting rezaleti" çerçevesinde bile, hem reytingi hem de "kaliteyi" kurtarabilecek op- timum çözümleri oluşturabilecek bir insan. Tabii, kendisi "reyting rezaleti" ile uzlaşmayı ve "kalite ile reytingi" uzlaştırmayı ne ölçüde ister onun bilemem. Ama ben, bugünlerde yeni oluşumlara gebe gö- züken basın-televizyon dünyasına, bir not da Mah- mut Tali Öngören hakkında vermiş olayım. Böylece "uyarı görevimi", olumlu anlamda ya- pabildiğim ender yazılardan birini yazmış olmanın mutluluğunu da yaşayayım. Aslında Mahmut Tali Öngören'i anmamın ne- deni, "Er Ryan'ı Kurtarmak" filmini, Mayadrom adıyla Etiler'de açılan yeni bir "küçük alış veriş merkezindeki" inanılmaz konforlu bir sinema sa- lonunda izlemiş olmanın vurguladığı dönüşümü, onunla paylaşmak istemiş olmamdan kaynakla- nıyor galiba. Imparatorluk rengi, kırmızıya yakın bordo kol- tuklar. Her biri iki normal sinema koltuğu büyüklü- ğünde. Arkaya kaykıldığınızda, koltuk da arkayayatıyor ve ayağınızı koymak için bir destek yükseliyor. Işletme, saiona gıren müşteriye bir bardak şam- panya ile bir kutu da patlamış mısır ikram ediyor. Büyük film şirketlerinin, ürettikleri filmleri pazar- larken kullandıklan "executlve" saloniar gibi lüks ve rahat iki salon. Ses ve görüntü kalitesi de mükemmel. Işte böyle bir "aşama" vurgulayan salonda, bir başka "aşamayı" vurgulayan "ErRyan) Kurtarmak" filmini seyrederken "Keşke Mahmut Tali Öngören deyanımda olsaydı, acaba bu salon ve bu film için ne derdi" diye düşündüm. Bu yazıda da Spielberg'in "Yurtseverlikle savaş karşıtlığı nasıl birleştirilebilir" biçimindeki dersini, bu yeni salonda seyrederken izlenimlerımi bu ko- nuda bir uzman ile tartışmaya duyduğum gerek- sinme yüzünden andım Mahmut Tali Öngören'i. Bir çağrı ile bitirmek istiyorum bu yazıyı: "Sevgili Mahmut, değerti ve güzel eşin Esin ile birlikteya da yalnız olarakIstanbul 'a geldiğinde be- ni ara, seni Mayadrom 'daki sinemaya götürmek is- tiyorum. " Tv PROGRAMLARI 06.00 Bu Toprağın Sesı 06.30 Sabah Haber- leri 08.30 Susam Sokağı 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberler 10.05 Günden Güne 11.00 Haberler 11.05 Günden Güne 12.00 Haberler 12.10 Ufuk- ların Ötesınde 13.00 Haber 13 13.30 Yerli Film: Hata 14.00 Haberler 14.05 Filmın Devamı 15.00 Haberler 1&05 Küçük Kadınlar 16.00 Haberler 16.25 Inanç Dünyası 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saati 18.00 Haber- ler 18.30 Fenerbahçe-Zalgırıs Basketbol Avrupa ügi (Canlı) 20.00 Haberler 20.45 Dılek Pınarı 21.45 Perde Arkası 22.30 Cumhuriyetın 75. Yılı 23.00 Ekıp 1324.00 Günün Getirdıklen 00.30 Gece Başlarken 02.30 Yaban- cı Film: Atalante 04.00 Klipler (0312 428 22 30). 17.58 GAP TV'den Geçiş 18.00 Program ve Tanıtım 18.05 Dıyet 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Ve Sinema 20.00 Albüm 20.30 Akşa- ma Doğru 21.15 Gündem Dışı 22.00 Gece Bultenı ve Ingıiızce Haberler 22.30 Yabancı Film: Kadın Erkek Savaşı 00.10 Belgesei: (0 212 259 72 75). 08.00 Telegün 09.30 Maceralar Sirkı 10.00 Tılsımlı Gelinlık 10.30 Yerli Film: Kaderim- sin 12.00 Yabancı nim:Valentıno Efsane- si 13.30 Büyük Savaş 14.20 At Yanşları 17.45 Bilim- sel Deney ve Gözlemler 18.15 Muzık Pınarı 18.45 Ra- dikal Sporlan 19.10 Sürgun 19.55 Genç Haber 20.05 Internet TV 20.55 Rock Market 21.45 Belgesei: Ülke- den Ülkeye 22.35 Yabancı Film: Valentino Efsanesi. 06.58 Açılış 07.00 MEB Açıköğretim Lisesi DersProgramı 10.00 Beraber ve Solo Türkü- ler 10.30 TSM Bir Solist 11.00 Devlet Korola- n THM 11.40 Bir Solist TSM 12.10 KonserTHM 13.00 TSM-THM Klipleri 14.00 Beraber ve Solo Şarkılar 14.30 THM İki Solist 15.00 TSM Bir Solist 15.30 Be- raber ve Solo Türküler 16.00 Devlet Klasik Türk Mü- ziği Korolan 16.45 THM Bir Solist 17.10 Fasıl 17.40 Yurttan Sesler 18.06 TSM Bir Solist 18.30 Sazdan Sö- ze 19^0 THM Bir Solist 19.45 Devlet Korolan 20.30 TSM-THM Klipleri 21.30 Bir Dılden Bir Telden 22.40 Konser TSM 23.25 Konser THM . 06.00 Belgesei: Denizlerin Sesi 06.30 Sabah Haberlen 08.30 Müzik Pınarı 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberler 10.05 Günden Güne 11.00 Haberler 11.05 Günden Güne (Devam) 12.00 Ha- berler 12.05 Öğrendikçe 13.00 Haber 13 13.30 Yerli Film: Hata 14.00 Haberler 14.05 Filmın Devarr» 15.00 Haberler 15.05 Sizın İçin 15.45 Mektup Köşesi 16.00 Haberler ve Borsa 16.20 Inanç Dünyası 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saati 18.00 Haberler 19.00 Dizi: Bizim Mahalle 19.35 Ingilizce ve AJmanca Haberler 19.40 Spor Haberlen 20.00 Haberler20.45 Dilek Pınan 21.45 Perde Arkası 22.35 Cumhunyetın 75. Yılı 23.05 Istek- leriniz 23.35 Belgesei: Taş Oda Koca Oda 24.00 Gü- nün Getirdıklen 00.30Gece Başlarken 02.30 Telegün. 07.00 Shovv Başlıyor 08.00 DIZI: Dallas 09.15 Yerli Film: Otobüs 11.30 Klip'9813.30 Çızgı Film: Çıko 14.00 Çizgı Film: Bas- ket 14.30 Çizgı Film: Silvan 15.00 Çiz- gi Film: Şeker Kız Candy 15.30 Yarış- ma: Büyük Küçük Demeden 16.15 Yer- li Film: Ben Anayım 18.15 Dizi: Cesur ve Güzel 19.00 Dizi: Yalan Rüzgârı 20.00 Shovv Haber 21.00 Spor Sayfa- sı 21.15 Yasemınce 22.30 Dızı: Sonba- har Kadınları 23.30 Haber Hattı 24.00 Yabancı Film: Tath Hayat02.00 Klıp'98 03.30 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 07.00 Yabancı Film: Zehirli Ok 08.30 Belgesei: Çölün Dılı 09.00 Dızı: Küçük Prenses 09.30 Bel- gesei: Galaxy Ranger 10.00 Çızgi Film: Prens Valıant 10.25 Yabancı Film: Dallas Aslanı 12.00 Dızı: Palmiye Ko- nağı 12.45 Çizgı Film 13.00 Haberler 13.15 Dizi: Acil Servis 14.00 Çizgı Film: Küçük Prenses 14.30 Çizgı Dizi: Prens Valiant 15.00 Yabancı Film: Sevimli Haydut'un Intikamı 16.35 Çızgı Film 17.00 Ara Haberler 17.15 Yabancı Film: Ailedeki Yabancı 19.00 Ana Haber 19.40 Arka Pencere 19.50 Spo- ra Bakış 20.00 Acıl Servis 20.50 Ya- bancı Film: Cinayet Planı 22.30 Ha- ber 6 22.50 Yabancı Film: Vera Cruz 00.25 Haber 6 00.45 Dizi: PaJmiye Ko- nağı (Tekrar) (0 212284 31 50). ıtT\T/H', 05.15Kürtür-Eğıtim07.00 Yabancı Film: Pembe Panter"inlzi 08.40 Yaban- cı Film: Kral George'un Deliliği 10.35 Ya- bancı Film: Yüzbaşı Conan 12.50 Ya- bancı Film: Ateş Arabalan 14.55 Ya- bancı Film: Hayal Arkadaşım 16.50 Ya- bancı Film: Harika Çocuk 18.45 Ya- bancı Film: Dalgaları Aşmak 21.15 Po- taaltı (Şifresiz) 21.30 Manresa-Efes Prl- sen (Naklen) 23.05 Yabancı Film: Ölü Başkanlar 01.00 Yabancı Film: Büyük Sır 02.35 Yabancı Film: Generation Sex 2 03.50 Yılın Playmate'i: Anna Nicole Smittı 04.45 Dizi: Çizgiyi Aşmak (0 212 225 55 55). ^ H . 05.00 Günaydın Kafkas- Ş 2 lar 07.00 Güne Başlar- ~ ken 09.00 Haber 09.20 Lifestyle 09.30 Haber Özeti 09.35 Eko- nomi 12.00 Günün Içınden 14.00 Haber 14.20 Lifestyle 14.30 Haber Özetı 14.35 Ekonomı 14.45 Lifestyle 17.OO Haber 17.20 Lifestyle 17.30 HaberÖzetı 17.35 Ekonomi 17.45 Lifestyle 18.05 Gece Gündüz 18.35 Kalite 19.00 Haber 19 19.40 Spor-Ekonomi 20.00 Haberler 20.05 Gündemdekiler 21.05 Ekonomi Dünyası 22.00 Haberler22.05 Pasaport 22.30 Sinema Koltuğu 23.00 24. Saat 23.40 Spor 23.50 Ekonomi 24.00 Ha- ber (0 212 213 03 33). _ L 07.00 Uyanma J M | i Zamanı 08.30T * = p ^ Bir Numara Seç 10.30 Mega 11.00 For VVomen GiHette Sensor 1130 35 MM 11.45 Jess 13.00 Müge 14J0 Top Nevvs 14.45 Yığit 15.30 Müge ve Jess 17.00 Videone 17.30 Mega 5 18.00 Bir Numara Seç 20.00 Videone 20.30 Top Ten 21.00 Haberler 21.15 Geveze Shovv 22.30 Fashi- on Cafe 23.30 Mega 24.00 Vldeos 01.00 Play üst 02.30 Müzik (0 212 288 75 75). 08.05 Gündem 09.00 Haber Bül- teni 0920 Eko Start 10.10 Para Rapo- ru 10.35 Borsanın Şirketleri 11.10 Para Raporu 11.35 Pi- yasalar 12.10 Para Raporu 1Z35 Son DCızlük 13.00 Ha- ber Bülteni 13.40 SeansAra- sı 14.10 Para Raporu 14.35 SektörSohbetleri 15.10 Pa- ra Raporu 15.40 Piyasalar 16.10 Para Raporu 16.40 Eko Finısh 17.10 Kahve Mo- lası 17.35 Dünya Listeleri ia40HedefÜniversıte 19.35 Doğa Tutkunlan 20.00 Haber Bultenı 21.35 Yabancı Film: Fırtmanın Gözleri 23.35 Pu- sula 01.00 Haber Bulteni (0 212 282 5100). KANA1E I* ***••*-r 07.00 Müzik % C t V 07.30 Belge- sei 0a30Ae- robik 09.00 Gızli HayarJar09.50 İMKB 10.00 Çızgi Film Kuşa- ğı 11.00 Yabancı Film: Ser- seri Aşık 13.00 Haber 13.15 Belgesei: Çılgın Denemeier 14.10 İki Kişilik Dünya 14.40 Belgesei 15.10 Sihirlı Orman 15.30 Dızı: Tehlıke Koyu 16.00 İMKB 16.10 Dızı: Gızlı Hayat- lar 17.00 Sınır Kasabası 17.30 Belgesei ia30JKF19.30 Ana Haber 20.00 Spor 20.25 Uy- kudan Önce 20.40 Yabancı Film: Aynlık 22.40 Stüdyo C 00.40 Muzik(0272282 3600). ^ • 06.30 Platin 07.00 Kahval- 9 ¥ 1 / hHaberleri 09.05 ÇizgiRlm: * • " w Heıdı 09.35 Çizgı Film: Shnookums 1.0.05 Çizgi Film: Alaaddin 10.40 Ayşe Özgün Talk Shovv 11.50 Reyting Hamdı 13.00 Gün Ortası 13.30 Çizgi Film: Shnookums 14.00 Alaaddin 14.30 A'dan Z'ye 17.00 Yanşma: Gelin - Kaynana 18.00 Dizi: ÇiçekTaksi 19.00 atv Ana Haber 19.40 Para Hattı 19.45 Spor Haberleri 19.50 Hava Durumu 20.00 Dizi: Böyle mi Olacaktı 21.00 Seç Ba- kalım 23.00 Magazin Forever 24.00 Ge- ce Haberleri 00.05 Bam Teli 01.00 Se- yir Defteri 01.40 Uzaklar 02.00 Platin 02.30 Haberci 03.10 Ayşe Özgün Talk Shovv 04.00 Dillerdeki Şarkılar 0Ş.30 Gecenin Içinden (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Dizi: Manuela 10.00 Sinan Özen Shovv 11.00 Sevgınin Bittiği yerde 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Ha- nımeli 13.30 Müzikalite 15.00 Dizi: Ka- der 16.00 Komşular17.00 Haberler 17.30 Erguvan Yıllan 18^0 Dızı: Eltiler 19.00Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Hüzün Çiçeği 21.00 Tefsir 22.00 Haberler 22.20 Meh- metçık24.00 Gece Bülteni 00U30 Dizi: Ma- nuela (Tekrar) 02.00 Sinan Özen Shovv (Tekrar) 03.00 Müzjkalıte 04.00 Belgesei 05.00 Dizi: Komşular (0 212 652 25 60). 06.00 Sevılen Klipier 06.30 Platin 07.00 Çalar Saat 09.00 Çızgı Film: Şirinier09.30 Çızgi Film: Uçan Kaz 10.00 Çizgi Film: Sevimli Kanraman- lar 11.00 Sabah Sekerleri 12.30 Yerli Film: Gazete- ci 14.30 Elele 16.00 Çızgi Film: Sevimli Kahramanlar 17.00 Dizi: Ateş Dansı 18.00 Dizi: Acı Günlerım 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Günün Yorumu 19.50 Spor Gündemi 20.00 Aıleler Yarışıyor 21.00 Yabancı Film: Cop Land 23.30 Kuıvar 00.10 Gecenin Içınden 00.40 Spor Turu 00.50 Yabancı Film: Koiay Sokaklar 02.30 Platin 03.00 Türk Halk Müzıği 03.30 Sigaranın Zarar- ları 04.00 Kapanış (0 272 275 57 7 7J ^ ^ 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Dizi' Kaygısız- * ) lar 10.10 Dizi: Evdekiler 11.20 Yerli Film: So- ssfe kak Şarkıcılan 13.00 Gün Ortası 13.30 Dizi: Esmeralda 14.20 Dızı: Sırtımdan Vuruldum 15.30 Di- zi: Oyun Bitti 16.20 Yerli Film: Gülizar 18.30 Fertıun- de Hanımlar 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor 20.50 Dizi: Güzel Günler 22.00 Yerli Film: Küçük Besleme 24.00 Paparızzı 01.00 Gece Hattı 01.50 Yabancı Film: Korkunç Deney 03.40 Tatil Başlıyor 04.00 Zırve Def- ten 04.40 Mızrap 06.10 Müzik... Müzik... Müzik... (0 212 448 80 00). 06.30 Aerobik 07.30 Bugün (Canlı) 10.00 Haberler 10.10 Politıka Gündemi (Canlı) •••••• 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Can- lı) 12.00 Haberler 12.05 Libero 13.00 Haberler 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberleı 16.35 Belgesei: HayvanlarÂlemı 17.00Haberler 17.05 Tüketici Dosyası 18.00 Müzik Bahçesı 18.30 Ana Ha- ber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Konser 22.00 On- da On Haber 22.45 Yabancı Film: Jesse James 24.00 Haberler ve Hava Durumu 01.00 2'den 4'e (Tek- rar) 02.30 Kapanış (0 272 287 48 00). 07.30 Cümbüş 08.00 Sabah Kahvesı 09.3C Yabancı Film: Oönüş 11.00 Son Soz Sev ginın 12.00 Türkülerimız 13.15 Barış'la Mu- zik 14.30 Cenk Koray ile 5-10-15 15.00 Yıldo İle 16.00 Serpil Barlas'la 18.30 Eko Bugün 19.00 Ali Ba- ba'nın Çiftlığj 19.30 Flash Haber 20.00 Son Söz Sev- ginin 20.45 Yabancı Film: 18'e Doğru 22.15 Bir Ka- dın Bir Yaşam 23.00 23. Saat 00.15 Yıldo İle 02.0C Kapanış (0 212 256 82 82). 07.00 Açılış 07.05 Yerli Film: Son Vur gun 08.30 Bu Sabah 10.30 Çızgı Film 11 .a Dizi: Çatallıköy 12.05 Dört Mevsim Kadir (Canlı) 13.00 Türk Silahlı Kuvvetler Saatı 13.30 Trer Penceresınden Bu Diyar 14.00 Sizın için Seçtiklerimi; 14.15 Bereketin Adı GAP 14.30 Haber 14.45 Gündoğu su 15.15 Müzik Vaktı 16.45 Çatom MEB Protokol Dra malan 17.00 Gıde Gıde GAP 17.58 TRT 2'ye Geçiş. .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog