Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 23 EYLUL 1998 ÇARŞAMBA 8 DIŞ HABERLER YIOİTEPEOffers mmkılrtManagement jpr ^^tmX ^ f: « f > "% SANAT DUNYASI PROFESYONEL YÖNETİME AÇILIYOR Yeditepe Üniversitesi Türkiye'de ilk kez "Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı" başlatıyor. Yeditepe Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başlarılan bu yüksek lisans programı sanat dünyasını profesyonel yönetime açmayı hedefliyor. Enstitü Direktörü Prof. Dr. Doğan jjfc Emâîaınment Altuner'e gore dün>a artık sanat faaliyetlerini ve ürünlerini bırer üretim ve yatırım aracı olarak görüyor. Dünyanın en çok kazandıran yatınmlanndan biri Hollyvvood yapımı mega prodüksiyonlar, gişe rekorları kıran fifimler. reyting şampıyonu TV programları. Bunlar birer ekonomik deöer ve birikim aracı Sanat gösterilen, ünlü ressamlann eserleri, muzıkaller, sanatsal yapıtlar, antikalar, heykeller, defıleler, müzayedeler hep Sanat \ onetimı'njn ılgı sahası içinde Yeditepe Uruversıtesi Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı bır yılhk "sanat ağırhklı ışletme yüksek lisans eğitımı". Amacı sanat kultürüne vakıf, prodüksi>on bilgı ve becerısı olan profesyonel sanat yöneticısi yetıştırmek. Bu programı bıtirenlerı parlak bir gelecek bekliyor. Halen yurt dışında, profesyonel sanat yönetıcılerı en çok kazanan üst düzey yöneticiler arasında Sanat Yönetimi ıçın açılan bu programa üniversite mezunu herkes katılabiliyor. Adayların yetenekleri yapılan mülakatla belirleniyor. Program Turkçe ve Ingilizce, iki dilde açılıyor Dersler hafta içinde akşamları ve hafta sonunda. Öğrencilerin görsel ve plastik sanat evlerinde, TV show, defile ve müzayede ajanslarında, kültür, sanat ve eğlence merkezlerinde, tanıtım ve reklam ajanslarında, art prodüksi> onunda, vitrin tasanmı, dizayn ve promosvon alanında, müze, fuar ve benzeri işfetmelerin üst düzey yönetici kadrolarında çalışacaklan düşünüîerek, güncel uygulamalar ve saha çalışmalarına programda önem verilmiş. •* — '{ Teatro Comurude Maggto MıcacoU rt.*.. J± I EntenanBnaa =? 'Nutcradtfr' dream JT ILTEMPO •=? Foas . İİH - • * , * . «(.*,. 1 İ^Br*" 1 w ESCAPES »^^fSi t **£******••£ Lfsîî^sZZi rT»s*rr* mııı Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı, özgün bir Türkiye Cumhuriyetı Yüksek Lisans Programı'dır Programı başarı ıle bitırenler, "Yüksek Lisans Diploması" almaya hak kazanır. Program, toplam 30 kredı - 10 dersten oluşan bır yıllık bir Yüksek Lisans Eğitımı'dir. Dersler hafta içinde akşamları saat 19:00-22:00 arası Nakkaştepe MBA Kampusu'nde, hafta sonunda da günduzsaat 0900-17:00 arası Buyukada Guzel Sanatlar Kampüsü'nde yapılacaktır Program 19 Ekim 1998 tarihinde başlayacaktır. Kayıtlar devam etmektedır. llgılenenlerin darja fazla bilgi için aşağıdaki telefon numaralarını aramalan rica edilır. YEDİTEPE İiNİVETRSİTESr ?-''". fiı>s% vr'uiı İMrrı ı •v^iıfsc r ' ' Dırector Assoc Dtrectcrs Prof. Dr Burhaniye Caddesı, Rasim Ağa Sokak, Nakkaştepe, Üskudar, Istanbul Tel: (216) 428 1947 - 428 1949 - 327 6474 - 327 6475 http://www.yeditepe.edu.tr e-mail: mba@yeditepe.edu.tr BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Türkiye'nin Öniinü Kesenler ve Asya Hesaplan Önumuzdekı 10-15 yıl içinde Asya dunya sah- nesınde polıtık ekonomik ve kulturel olarak yenı bır yer edınecek, bu yer 1990 oncesınden çok farklı bır yer blacak Bu tahmını ABD ve Avrupalı stratejı uzmanlan ve araştırma kurumlarının rapor- lan soyluyor Geleceğın Asyası'nda uç temel guç bulunuyor Çın Hındıstan ve Turkîler Iran'ı ayn saymadım, çunku onun yandan fazlası Turkî, Rus- ya ıse geleneksel olarak Asyalı sayılmıyor. Galıba Turkıye dığer faktorlenn yanında, ABD ve Avrupa'yı, Asya'dakı Turkî dunyası bakımın- dan fazlasıyla ılgılendınyor, tabıı ılerısı ıçın. Ikı fark- lı olasılığı duşunelım - Önumuzdekı 15-20 yılda etkılı bır bolgesel guç durumuna gelmış bır Turkıye ortaya çıkarsa As- ya'dakı yenı şekıllenme nasıl olacak"? - Istıkrarsız, zayıf, kolu kanadı kırılmış, Batı'nın denetımı ve gozetımı altındakı bır Turkıye, Asya'yı nasıl etkıler^ Daha doğrusu, etkıleyebılır mı' Bu ıkı olasılık arasında, "geleceğın Asyası'nınşe- kıllenmesı bakımından" dağlar kadar fark var, sı- yahla beyaz gıbı Duşunelım, bugun Türkiye'de kışı başına yıllık gelır 20 bın dolar olsa, Kafkasya ve Iç Asya cumhurıyetlenne, soz venp de sağla- yamadığımız katkıları fazlasıyla sağlamış olsa, tek- nolojı veyatınmlar olarak buyuk hamleyapabılmış olsa, durum bugun gorulenden çok farklı olmaz mıy- dı"7 Onlarla aramızdakı sosyo-polıtık, sosyo-kul- turel "potansıyel" yetersızlıklerden dolayı doldu- rulamıyor Buna karşın son beş yılda 7 5 mılyar do- larlık yatınm yapmışız Çunku Anadolu, bu Türkî dünyanın devamı Turkmen'ı, Azen'sı, Kırgız'ı, öz- bek'ı, Tatar'ı, Kazak'ı Anadolu'da, Anadolu As- ya'nın bır uzantısı gıbı Yarın polıtık, ekonomik ve kulturel olarak guçlu bır Turkıye, geleceğın As- ya'sında, daha "otonom" gelışmelere yol açmaz m\f Brezinski şoyle dıyor "ABD tek ustun guç olma ozellığını ancakAsya 'yı, uzun donemde de- netımı altında tutarak surdurebılır." Daha bugun- den, dunya nufusunun yansı, enerjı kaynaklannın yandan fazlası Asya'da Raporlara gore Asya önu- muzdekı 15-20 yılda, ekonomik ve polıtık faalıyet- lenn odak noktası olacak. Türkiye, Asya ve Bazı Hesaplar Duşunuyorum da, acabaTurkıye'nın onunu kes- mek ısteyenler, yannın Asyası'nda, kendısı ısteme- den bıle olsa, etkılı olmasından mı çekınıyoriar? Ikj olasılıktan bırının gerçekleştığını varsayalım- Ken- dı bolgesınde ekonomik, polıtık ve kulturel olarak guçlenmış, bolgesel guç konumuna gelmış bır Turkıye Asya Turkîlen ıçın bırçekım merkezı olmaz mı? Bu da, Asya'da daha rahat at oynatmak ıste- yenlerın ışını zorlaştırmaz mı'? Kurt meselesı, Eımenıler ıçın Meclıs kararlan, sü- reklı tırmandınlan Turk - Yunan krızı, acaba, arka- sında, Asya hesaplarının da bulunduğu bır oyun mu dıye aklımdan geçmıyor değıl Herkes Asya'dan borsa, banka krızı ıle uğraşır- ken battı batacak hesaptarı yapılırken, bu da ne A reden çıktı dıye duşunenler olabılır Ancak unut- mayalım, dunyada hâkım ve üstun guçler hesap- lannı 3-5 yila gore değıl, 20-25 yıllık donemlere go- re yapmaktadırlar Zaten boyte davranabıldıklen ıçın ustun guç durumuna gelmışlerdır Ikı olasılıktan bırı, olasılık derecesını kestırmek zor da olsa, eğer Turkıye bazı uluslararası araştır- ma kurumlarının dedığı gıbı, 20 yıl sonra bolgesel bır guç olursa, Tatanstan'dan Kafkasya ve Afga- nıstan'a kadar, ıç Asya Turk cumhunyetlennı de ıçı- ne alan genış bır bolge ıçın "bır çekım ve etkı ala- n;"yaratmaz mı? Kendısı baştan planlamış olma- sa bıle. Bu da, yalnız ABD ve Avrupa'yı değıl, ba- zı bolge ulkelennı de fazlasıyla rahatsız etmez mı? Kemalızme, Turkıye'nın guçlenmesıne, bolgesel bır çekım merkezı olmasına karşı çıkanlar, sanıldığı gı- bı, yalnız, dar anlamda bolgesel hesaplar yapan- larolmayabılır Oyle ya, Anadolu Asya'dakılenn bır uzantısı, otekılerden farklı boyutta ozel bır ılışkı duzenımız, bugunku "Mutevazı" olanaklar içinde bıle kurulabılıyor Butun bunlar, Japon profesor Masayuki Ya- mauchi'nın, Turkçe'ye de çevnlen Sultan Galiyev adlı kıtabını okurken aklıma gelıverdı 1920'lerın, 30'ların Asya'sındakı olaylara bakarken Ruslann ve Ingılızlenn, Turkrienn yakınlaşmasından nasıl kork- tuklarını, aynmcılık yaptıklannı bır daha gordum. O gunler Asya'da, Avrupa ve Rusya'nın çıkarlan- nın, bugune oranla, çok duşuk duzeyde kaldığı gun- lerdı olaya bugunun ve yarının dev ekonomik ve polıtık çıkar çatışmaları açısından baktığımızda, Kemalıst çızgıde guçlenmış bır Turkıye'nın, As- ya'yı da etkıleyebıleceğını duşundum. Zayıf bır olasılık dıye duşunenler olabılır Ama, yıne de bır olasılık Uzun vadelı stratejı belırleyen ustun güç- lenn, butun olasılıkları goz onune aldıklarını unut- mayalım Bugun zayıf bır olasılık olarak gorulse bıle. Kosova Savumna Bakanı öldürüldü TİRAN(AA)-Yugosla\- ya Federasvonu ıçensınde yer alan Sırbıstan Cumhu- nyetı'nden bağımsızlığını ılan eden Kosovalı Arna- vutlann kurduğu hukume- tın Savunma Bakanı Ah- met Krasniki. Arnavut- luk'un başkentı Tıran'da ol- duruldu AraavTitluk Içışlen Ba- kanlığı sozcusu, 50 ya^ın- dakı Krasnıkı'nın oncekı akşam evme donerken sılah- lı bırkışının saldınsına uğ- radığını açıkladı Sozcu.po- lısın olay yennde otomatık sılaha aıt 3 adet boş kovan buldugunu ka> dettı Tıran dakı Kosova Tem- sılcıhğı, soz konusu saldı- nyla ılgılı yorum yapmadı Ahmet Krasnıkı Koso- va'nın başkentı Pnşhne'de Koso\aCumhunyed Sılah- h Kuv\etler Komutanı ola- rak anılıyor 1991 yılına kadar, eskı Yugoslavya ordusunda al- bay rütbesıyle görev yapan Ahmet fCrasnıkı, aynı yıl çıkan Sırp-Hırvat savaşın- da Hırvat guçlennın yanın- da jeralmıştı Bu arada, Kosova bası- mnda dun yer alan Savun- ma Bakanlığı bıldınsınde, *AIba\ Ahmet Krasniki'nin, Tahır Zemaj'ı albay rutbe- sineyüksehtiği'' kaydedıldı Tahır Zemaj, Kosova'da sı- lahlı mucadele veren Ko- sova Kurtuluş Ordusu'nun (UCK) 3 Bolge Komutanı olarak bılınıyor Ote >andan Bırleşmış Mılletler (BM) Genel Ku- rul toplantısı nedenıyle New York'ta bulunan ABD Baş- kanı Bill Clinton ile tngilte- re Başbakaoı Ton> Blair'ın ıkılı goruşmelennde Koso- va sorununun da ele alındı- ğı kaydedıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog