Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

23 EYLUL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 15 IVIeczup öğretmen Erzurum'da bır oğret- men tarafından oğren- cılere Fethullah Gulen'ın yakın dostu "Kırkıncı Ho- ca"nın kıtaplannın dağı- tildığınıyazmıştık; Erzu- rum Mıllı Eğıtım Muduru Fevzi Budak'ın ya- nıtı, Nurcular'ın yayın organların- dan Zaman gaze- tesinin bölge sayfasın- dan geldi. Bay Mıidür, yaptığı açıklamada ola- yı yalanlayamıyor ama eğıtımle ılgısı olmayan kıtaplann oğrencılere kı- mın tarafından dağıtıldı- ğına şoyle bır kılıf uydu- ruyor: "Zaman zaman ruhsal dengesı bozulan bir öğretmen." Yanı, bır meczup daha. Öğretmen paraları Okullar açılırken oğret- menlere odenen "eğıtım ve oğretim yardımı" bu yıl net 35 mıtyon hra ola- rak belırlenmış. An- cak, Edırne'nın Havsa ılçesınde bu J- para 34 mılyon 500 bın lıra olarak odenmış 500 bın lıranın neden ke- sıldığı ve paranın nere- ye gıttığı bellı değılmış. Elektrontk posta: som@posta.cumhuriyeLcom.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Clinton'ın rfade bantlan dünya borsalarını etkılemış.. "Fermuar fıvatları tepetaklak oldu!" Mesut Yılmaz'ın çete sırları aşbakan Mesut Yılmaz ın çetelere par- mak basan basın toplantısının uzerınden dort gun geçtı Yılmaz'ın basın toplantısın- da ucunu açık bıraktığı ıkı onemlı konu var- dı Istım arkadan gelecek medyanın koşebaşların- dan ucu açık bırakılan konulara ılışkın yenı bır şey- ler açıklanacak dıye bekledık ama oimadı Yılmaz'ın yanındakı koltuklara Içışlerı Bakanı Kut- lu Aktaş'ı, MİT Musteşarı Şenkal Atasagun'u, Em- nıyet Genel Muduru Necati Bilican ı, karşısındakı koltuklardan bırıne de kardeşı Turgut Yılmaz'ı ala- rak duzenledığı basın toplantısında ucunu açık bı- raktığı ıkı konudan ılkı Yeşıl" adıyla bılınen Mahmırt Yıldınm !a ılgılıydı Mahmut Yıldırım'ın kardeşı devletın kurumlarına gelmış ve "Yeşıl"ın Romanya'da oldurulduğunu ıh- bar etmış Devletın kurumları da bu ıhbarı cıddıye almış kı Romanya ıle temasa geçılmış ve fakat ıh- barın doğru olmadığı tespıt edılmış Yılmaz'ın açık- ladığına gore "Yeşıl"ın aranmasına devam edılıyor- muş Mesut Yılmaz'ın basın toplantısında ucunu açık bıraktığı ılk konu, asılsız ıhbarda bulunan "Ye- şıl"ın kardeşı hakkında ne gıbı ışlem yapıldığıydı Yoksa artık guvenlık guçlerını yanıltmanın da suç olmaktan çıktığı bır ulkede mı yaşıyoruz1 "Yeşıl"ı bı- rakın kardeşı ne ış yapıyor, bılen var mı? Yılmaz'ın ucunu açık bıraktığı ıkıncı ve asıl onem- lı konu, organıze suç orgutlerıyle ışbırlığı yapan Em- nıyet Genel Mudurluğu'nden 31, MlT'ten sekız-/ dokuz kışı hakkında ıdarı yaptırıma gıdıldığıydı 31 polıs ne tur ılışkılere gırmış, açıklanmadı 31 polıs hakkında nasıl bır ıdarı yaptırıma gıdıldı açıklanmadı Ya MİT'tekıler? Sekız kışı mı yoksa dokuz kışı mı? Beş MlT'çı hakkında ışlemlerbıtmış uç-dort MlT'çı hakkında ışlemler suruyormuş Boylesıne onemlı bır konuda, kesın olmayan ra- kamlar vermek "ışlemler"ın sağlıksızlığı hakkında bır ışaret değıl mı'? Polısler gıbı MlT'çılerın de ne tur ılışkılere gırdığı açıklanmadı Kaldı kı, "ışlemler"ı bıten MlT'çılerın bır kısmının emeklılığını ıstedığı açıklandı Çetelerle mucadelede boyle "ışlem" olur m u ' Organıze suç orgutlerıyle ılışkıye gırenler hakkın- da devletın yaptırımı onları emeklıye sevk etmek ıse eğer vah Turkıye vahi Mesut Yılmaz, ucunu açık bıraktığı konularda ka- muoyunu bılgılendırmekle yukumlu ama yoksa bun- lar da mı "devlet sırn"na gırıyor1 PALAS PANDIRAS Turk erkeklen AIDS'e aldırmıyormuş Desenıze, AIDS hankalar dıyannda —[MüfitBozacı I— SESSÎZ SEDASIZ (!) NURİKURTCEBE Ajda Pekkan da v eski eserci' oldu Boğazıçı'ndekı ımaryasağını "Bu ar- sada eskıden çok eskı bır bına, hat- ta tarıhı bır bına vardı" dıyerek devre dışına çıkaran becerıklıler kervanına magazın dunyasının superstarı Ajda Pekkan da katıldı Ancak, Ajda Pekkan super becerı- sı sayesınde, Tarabya Bogurtlen So- kak 404 ada, 127 parseldekı arsası- na ımar ıznı almakla kalmadı, yenı "eskı eser vılla"smı eskı "eskı eser ka- lıntısı"nın uzerınde değıl aynı parse- lın Boğaz manzarasına daha hâkım ust kısmına taşıttı' Bülent Bilgin ın hem muduru hem uyesı olduğu 3 Numaralı Koruma Ku- rulu ndan 1992 yılında boyle bır ka- rar çıkarken hesapta oimayan bır so- run şımdılerde başgosterdı Şımdılerde, Semavı Eyıce nın baş- kanlığında ve yıne Bulent Bılgın'ın mu- durluğundekı kurul bu sorunu çoz- meye çalışıyor Sorun, Ajda Pekkan'ın uzerın- de "eskı eser" bulunan parselı-' nın, ımar planında koruya k a - £ tılacak yeşıl alan" gorulmesın- v ^ den kaynaklanıyor L Inşaatın ruhsata bağlanabılme- sı ıçın parsel uzenndekı yeşıl alan kay- dının koruma kurulunca onaylanan projeye uygun olarak eskı eser par- selıne donuşturulmesı gerekıyor Ajda Pekkan'ın parselını, yeşıl alan- dan çıkartacaklar ama "eskı eser ka- lıntısı"nı, yapılmakta olan vıllanın bu- lunduğu yere mı yoksa "eskf den bu- lunduğu yere mı, ımar planında ışle- yecekler onu bılemıyorlar "Eser"ı eskı yerıne ışleseler vılla ka- çak olacak, vıllanın bulunduğu yere ış- leseler orada da eskı eser yok kı 1 Koru(ma)cılar bu sorunu da çoze- cektır mutlaka OKUR MEKTUPLARI İletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu 34334 İstanbul Küçükçekmece'de emlak vergisişoku Beledıvenın Halkalı Merkez Ma- hallesı Muhtarlığı\ la yaptığı Em- lak Vergısı ravıç bedellennde top- lu konutlann odeveceğı bedelın lstanbul'un en luks »emtlennden da- ha fazla olarak behrlenmesı, Top- lu Konutları şoke ettı Caddenın btrtarafma metrekarede 20 mılvon lıra konan ravıç bedel caddenın dığer vanındakı Toplu Konutlarda metrekaresı 150 mılyon lıra olarak belırlendı TopluKonut2 Etapyo- netıcılennın soruşturması uzenne beledıye yetkılılerı muhtarlığa muhtarlık ıse beledıvenın bunu be- lırledığını sovleyerek topu dığen- ne atmaktadır 2 Etap Başkanı Ka- mıl Bulut ve Yonetım Kurulu Uye- sı Ljgur Erol avnı şevlen sovle- verek 'Beledive çıldırmış olma- lı. Boğaz'da. Florva'da olmavan bedelleri kovarak ne vapmak ıs- tivor? \etkililer bunu nasıl cıd- dıve alır 1 ' Toplu konutlar sosval amaçlı \e saglıklı kentleşmenın gereği olan gecekondu onleme bölgele- ridir. Sosval amaçlı konutları Is- tanbul'un en liıks konutları ve semti gibı gormek buna gore ra- viç belırlenuk Toplu Konutlara ozel birtiasmane tutunrdur. Bov- le gbrenlerı kınıyoruz. Burada konut sahibi olanların. sozleşme gereği başka hiçbir verde konut sahibi olmadıkları, hatta velaye- ti altında vaşavanların dahi ko- nutu olmadıkları şartı vardır. Si- vası havatı bıtenlergıder avak ne vapmak ıstıvor" dıverek beledı- yenın Emlak Vergısı ravıç bedelı- nın behrlenmesı ve Kultur Merke- zı ndekı Uvnnın Toplu Konutlar- da esefle karşılandığını belırttıler Halkalı 2. Etap Toplu Konut \apı \onetimi Iki senedir bağlanmayan telefonlar tkıtellı-Başaksehır de telefonlanmız ıkı senedir baglanmadı 21 vuz- yılın eşığınde on bınlerce ınsamn telefonsuzbırahlmasına sebep ve- ren kışıler \e kurumlar kım merak edıvonı: \'asıl oluvor da Turk Telekom duny anın en bu\ ukşehırlerınden bı- rı olan tstanbulumuzun merkezı v e numune mını-şehrı Ikıtellı Başak- şehtı e ıki senedir ulaşamnor merak ednoruz Dahası Turkıve'nm ıkıncı G4P ı olarak değerlendırılen ve 100 bın kibilık bır stada e\ sahıplığı \apacak olan soz konusu bolgenm daha ne kadar cep telefonlanna mahkûm edıleceğını \e cep telefo- nu olmcnan bınlerce ınsamn çektığı çılenın daha ne kadar sureceğı- m merak ednouz İkitelli Başakşehir Sakinleri Verilen sözler ne kadar tutuluyor? 27 Ağustos 1925 gunu \ta- turk'un fneboluda şapka \e kı- lık kıyafet ıle ılgılı sov lev ını \ er- dıgı Turk Ocagı olarak açılan Halkevı ve <\taturk Kultur Mer- kezı olarak kullarulan tanhı bına 'Ya torpil bulun ya da rüşvetverinV Geçen sene inadolu Öğretmen Lıse- sı nıkazanmıştım Ka\ıttt,ınsağlıkrapo- nı ıstennordu Kaut ıçın beş gûn zama- nım \ardı Sağlık raporu dışmda butun belgelerhazırdı DevletHastanesı negıt- tıgımızde sağlık raporunun bellı gunler- de \erıldığını oğrendık Tesadufkı rapo- ru alabıleceğımız tek gun ka\ıtların son gunune gelı\ ordu Yanı son gun hem ra- por alınacak hem deka\ıt\ apılacaktı Bu arada hastanemn raporu ıkı gunde \ere- bıleceğım oğrendık Okul mudurune gıt- tığımızde bıze so\ ledığı şe\ "Ya torpil bu- lun ya da rüşvetle alın"oldu 4ma bızde ne torpil \arnedepara Raporu altnak ıçın hastaneye eıken gıttık Doktoılar \itzu- müze bıle bakmadı ve rapor elımıze kavıt- îan bır gun sonra geçtı Lstelık raporu alırken hıçbır doktor mua\ ene bıle etme- dı ltam bu belge ıçı boş bır kayıttı Okul muduru bunu bıldığı halde kendı akraba- lanmahp bızıalmadı Bu ulkede oğı en- cne \ardım edılmn or Oğrencılerparasız- hktan mecburen dınıpansn onlara gıdıyor Bö\le bır durumda Sayın Cumhuıbaşka- nı Basbakan \e bakanlar ırtıca \e cahıl bırtoplumla baş başa kalmakzorundalar Bu toplum, ıktıdarların suçudur Sabri Ergfil perışan bır halde kadenne terk edılmış durumda Bu bınanın yurekler acısı ha- lını goren Inegol ^DD 1997 vı- Iında gereklı gınşımde bulun- muş sonuçta27 Ağustos 1998 vı- lında Ataturk Kultur Merkezı olarak onanla- cağı ve Kultur Bakanlı- ğı'ndan 75 mılyar ode- nek aynldığı bılgısı alın- mıştır Fakat ılgılı bakanlıkça belırtılen sure ıçmde bı- nanın onanmı ıçın hıçbır gınşımde bulunulma- rnıştır Inegol ADD ^ubesı, Temmuz 1998 de ılgılı bakanlığa ve Basbakan "Vardımcısı Savın Bülent Ecevit e bınanın onan- mı ıçın tekrar faks çek- mışse de ılgılılerdenbu- gune kadar bır açıklama gelmemıştır Atarurk'un "Gozüm Sakarya'da, Kulağım tnebolu'da" dıyerek onurlandırdıgı Inebolu Kayıkçılar Loncası'nı beyaz şentlı Istıklal Ma- dalyasııletaltıtettığı ıl- çemızın tanhı halkev ı bı- nasının onanlıp Ataturk Kultur Merkezı olarak hızmete sunulmasını sa- yın ılgılılerden beklıyo- ruz Remzi Çapan KİM KİME DUM DUMA BLHIÇ \K behıcak ı turk.net pek ec/t'ucrjvn Jen ? ^ ÇtZGİLİK KÂ\ttL MASARACI H A R B İ SEMİH POROY > BULUT BEBEK MDAY ÇIFTÇI sizin yerin'ıze dınîenirım/ o _ . şakadan anlanoâ TARİHTE BUGÜN MLMTAZ ARIKA\ 23Eylül GÛN-TÛN EŞ/TÜĞ/ HER YIL BUSÛN, 6ECE VE GUMDUZ, SUTUN DUNVADA EŞir U2UNU/KTADIK KUZEY >M- RtMIOJGEPE^feAHAgrN SAŞLAM6ICI SAyi- LAN 21 M4&T SUAJÜ 6/81,23 EYLÜL PE SÛZ M£V&MW//V g/*Ş£j4AJG/CI OCMA*:- TA&/B BU PURl/MU AAJLA77*H lAr/NCE KĞKBNU EfCINOKS (A£QUUS VE N&CUN B/LEf/Mf') KEUM££/MM TTJJ&CCEP&& K4gf/U6l "6UAJ-TUA/ EÇITUĞl "DlfZ c "° AYK.ICA, 8/UNO/ĞI UZEKE, 6ECet£f? 2.1 AKAU/CTA, SUHPÛZLEe £>E 2.1 HAZI/SAN- DA EA/ UZUfJ PURUMA 6ELIZ. 00 6un&y yanmki)rede,21Marh güz, 23Ey ÜJİ de. bahar mej/Sirnımn başfangtcıdır <Q lngılızcesı •Eguınar Frantncast Eoumare. PANO DENİZ KAVUKÇUOGLU 'Ateş' Insamn kullandığı en temel araçlardan bırı olan "ateş"\, ansıklopedıler, "bır maddenın çevreye ısı yayarak ve genellıkle alev çıkararak hızla yanma- s/"olaraktarıf edıyorlar Insanoğlunun, toprağa du- şen yıldırımların doğada yol açtığı ateşlerden "bı- lınçlı olarak" yararlanmaya başlaması ıse çok es- kılere Isa'dan once 1 mılyon 420 bın yılına kadar uzanıyor Atalarımızın "ateş yakmayı keşfetmek" yerıne dogadakı "başıboş" ateşlerın sonmeme- sını sağlamak kolaycılığından kurtulmaları yuz- bınlerce yıl almış Buyuk dedelerımız delgı, bıçkı gıbı surtunme sağlayıcı aletlerden yararlanarak "ateş yakmayı" ancak dun denılebılecek kadar yakın tarıhlerde, yıne Isa'dan once 7000'lı yıllar- da, "Neo//f//(Çaö"daoğrenebılmışler Gunumuz- de kullanılan "kıbnt" ıse John VValker adlı bır In- gılız tarafından 1827 yılında "ıcat" edılmış Insanların kendı ıradelerı dışmda oluşan ateş- ler, yangınlar karşısındakı korkuları, "ateş tannla- n"n\ yaratmış Hıntlılerın eskı Veda metınlerınde "ate?"anlamınagelen Agni, "ınsanlaria Tannlarara- sındakı habercı nıtelığının yanı sıra kurbanlık ate- şın kışıleşmış bıçımıdır" Brahmanlar, Agnı'ye tap- mak ıçın bugun de evlerınde sureklı yanan bır "kutsal ateş" bulundururlar Eskı Romalılar da "Ateş ve Ocak Tannçası" Vesta'ya hızmet eden bakırelenn sureklı yanık tuttuğu kutsal bır ateşı ev- lerınden eksık etmezlerdı Yunanlılar, Hestia'nın kutsal ateşını ozenle korur, bır yere goç ederken yanlarında taşırlardı Zerduştler de dınlerınde ate- şe onemlı yer venr, "en kudretlı ve kutsal guç" olarak ateşe tapınırlardı Meksıka'da Aztekler, Pe- ru da Inkalar ateş tanrılanna tapınmak ıçın kutsal ateşler yakarlardı Turkler arasında da ateşın çok eskı ve koklu bır yerı vardı Özellıkle Altay kavımlennde Yakutlar, Başkırtlar ve Kırgızlarda ateşle ılgılı pek çok ınanç ve geleneğın varlığı saptanmıştır Bu ınanç ve ge- leneklenn başta Anadolu olmak uzereTurklerın ya- şadığı tum bolgelerde az çok değışmış de olsa bu- gun de yaşadığı bılınmektedır '7Ueş"ın spor karşılaşmalarında bır "dehşet oğesı" olarak kullanılması ıse, "guzıde" spor ku- luplerımızın "seç/c/n"yonetıcılerıneozgu bır "bu- luş"tur Dunyanın bırçokulkesının bırçokstadyu- munda, "sınıtiı bır gosten aracı" olarak kulanılan "ateş", bu yonetıcılerın elınde, "rakıplerınınyure- ğıne korku salmak" ıçın başvurulan bır "sılah'a do- nuşmuştur Her bın ayrı bır Neron kompleksı ta- şıyan bu yonetıcıler sayesınde Turkıye de stadyum- lar hafta sonlan "ceA7ennem"eçevnlmektedır Spor karşılaşmaları "afeş ayınlerı" ıle başlamaktadır Bunun son omeğı geçen pazar akşamı Kadıkoy'de Fenerbahçe Stadyumu'nda yaşanmıştır Kulup yonetımının, onemlı karşılaşmalar oncesı yandaş- lanna, sankı "Haydı' Yangın çıkartın"dercesıne ton- larca kâğıt konfetı ıle bırlıkte yuzlerce meşale da- ğıttığınıı uzunca bır suredır endışeyle ızleyen spor kamuoyu bınlerce seyırcının oturduğu kapalı trı- bunun tavan saçaklarından aşağıya "ateş şelale- sı" akıtma "gosfens/"ne ılk kez bu stadyumda ta- nık olmuştur 1 Futbol karşılaşması ızlemeye gelen ınsanlara bu stadyumda ılk kez "olum korkusu" yaşatılmıştır Bır maç kazanmak uğruna başvurulan ınsan yaşamını tehlıkeye atan bu tur "gostenler", dun- yanın hıçbır ulkesınde mazur gosterılemez "Ben yapanm 1 Cezası neyse odenm' Onemlı olan kazan- mamız'" mantığının uygar ulkelerde geçerlılığı yok- tur Bu "mantık" hem kulubu, hem de yonetıcıle- rını kuçuk duşurur Kulup yonetıcılerının, stad- yumlarını, maç ertesı "Facıadan donuldu (Hurn- yet)", "Stadıdumanaldı (Mıllıyet)", "Havaı fişekgos- tenlen 30 bın taraftan cayırcayıryakacaktı (Sabah)", "Stadı cehenneme çevırdıler (Cumhunyet)" baş- lıklarıyla manşete çıkarmaya hakkı olabılır mft Futbol, ne kadar profesyonelleşırse profesyonel- leşsın, sonuçta bır "spor"dur "Etık" bırzemınde, "etık değerler" çerçevesınde surdurulmesı gere- ken bır yarışmadır Servetlerı, transfere akıttıkları paralar, sıyasal eğılımlerı erk tutkuları, kulup yo- netıcılerıne, sporun ozunde var olan, yaşatıiması ve korunması gereken "etık olçuler"\ zorlama bu "değerler"\ tartışma konusu yapma hakkını ver- memelıdır Yukanda alıntılar yaptığım Ana Brıtannıca An- sıklopedısı, "uygariığagıdenyolun başlangıcı"n\, "ateşın denetım altına alınması" olarak gosterıyor Fenerbahçe Kulubu yonetımı geçen pazar akşa- mı bu "yo/"da ıtfaıyeden buyuk destek aldı Bun- dan boyle, "ış" kendısıne duşuyor Bakalım, Sa- raçoğlu Stadyumu, "Orta AsyaŞamanlan"n\n °ın- femo man/"sınden kurtulabılecek mı Olay bu bağ- lamda, stadyumun yenı ısmıyle "musemmâ" ol- sa bıle benım umudum var Tıp, hele patolojı, oy- le ılerledı kı1 (Faks:0216-418 8410) B U L M A C A SEDATİIŞAYAIS SOLD\N S \ - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/ KokJeşmış ka- nışlara a\ kın ola- rak ılen surulen duşunce 2/ Ko- kusu hardala ben- zesen zehırlı bır savaş gazı Ka- tılmış ulanmış parça 3/ Şahıt Maksim Gor- kı'nın bır roma- m 4/Vlustahkem ver \skıntı baş belasi 5/ Nâzım Hik- met'ınsovadı \vakkabı kalıbının çapı 6/ Memelı- lerde ana ıle dolut arasın- 2 da kan alıp verme ışını lavanorgan 7/Suslubırge- zıntı arabası Uzaklık an- latmakta kullanılan soz 8/ 'Mılyonla vıl donen -- us- tunde bır kışı Yetmış \ ı- lın hıkâyesı bılsın mı geç- 8 mışr(YahvaKemal) Ko- 9 şul 9/K.abuğua>ıklanmamış pınnç \XTC\RID'VN AŞ4ĞIYA 1/ Dururau \ e gorunuşu resım konusu olmava değer gorüntu 2/Cıhaz '--derdımvarbırbınndenseçılmez Bıravnhkbır >oksulluk bır olum' (Karacaoğlan) 3/Evcılbırgevık tnce \e guzel nukteler \ apan kımse 4/ \raba oku Hınstıvanla- rm en buvuk bavTamı 5/ Fıde dıkerken kuüanılan tutamakh \e ucu Mvn çubuk 6/Argoda esrar Yunan abecesınde bır harf Osmanlı devletının Kuzey Afhkadakı son topraklan m da yıtırdığı antlaşmanın adı II Taç Mahal'ın bulunduğu kent Bır renk 8/ Hamur tahtası Turkıve nın plaka ışare- tı 9/ In tanelı bır zevtın cınsı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog