Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

\ Yalnizlığın Sessiz Kulesinden Kaçın: Bugun Bir Kitap Satın Alın... Kitap "Calalo|lu"nda. ^ kitap kulübü Tr<ocagıCad No 39 41 ı34334)Caga]oğlu.1startXJİ Tel ıO212)5U 01 96 Faks(021 2l514 01 95 Cumhu riy 1O7.4 Cumhuriyet 7lSTAXBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 7 5 . YIL SAYI: 26647 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 EYLÜL 1998 PAZARTESİ Bugün kırkını, ellisini sürenlerin pek çoğu, çocukluğunda şu masalı dinlemiştir: Kölesi Ezop'a etendisi bir gün "Dünyanın en kötü şeyi nedir?" diye sormuş. Ezop "Dilidir" demiş ve "insanın başına her türlü bela dili yüzünden gelir" diye açıklamış. "Peki" demiş etendisi, "dünyanın en iyi şeyi nedir, öyleyse?" "Yine dilidir" diye yanıtlamış Ezop "iyi kullanılırsa, açmayacağı kapı, girmeyeceği gönül yoktur". KÜİJÜR AISOPOS MASALLAR Türkçesi: NURULLAH ATAÇ Yarın Cumhuriyet 1e birlikte... M A S A L L A R AJSOPOS İnsanlığın binlerce yıllık birikiminin ürünü olan Aisopos masalları, inanıyoruz ki, yoz medya kültürünün kuşatması altındaki çocuklarımıza bir soluk aldıracak. Günümüzden 2600 yıl önce derlenmiş, bir Türkçe ustasınca dilimize çevrilmiş yüzlerce masal... Büyükler de küçükler de keyifle okuyacak... dinleyecek! Tasfiyeleri yıllarca sürüyor, sorumlular ellerini kollannı sallayarak dolaşıyor 'Bankababr,zenghıoFYÜk Hazİne'dei980 sonrasında batınlan çok sayıda bankanın Hazine'ye yükü katrilyonlan aştı. Başta TÖBANK ve Özer Uçuran Çiller'in genel müdürlüğü döneminde içini boşaltarak batırdığı Istanbul Bankası olmak üzere batınlan çok sayıda bankanın yükünü Hazine üstlendi. Banka batıranlann elini kolunu sallayarak ortada dolaştığı resmi kayıtlara geçti. Üç bankanın tasfiye islemi sürüyor Eski ANAP'Iı Mimaroğlu'nun sahibı olduğu TÖBANK ve bankaya bağlı vakfın batmasıyla Hazine, 450 trilyon lira yük altına girerken Çillerler'in ortağı olduğu şirketlere peşkeş çekilen Istanbul Bankası'nın devlete yükü 125 trilyon liraya ulaştı. Son batıklardan TYT, lmpexbank ve Marmara Bank'ın ise tasfiye işlemleri sürüyor. CHP'den s e r t t e p k î Batık bankalann Hazine'ye yükünü inceleyen CHP İzmir Milletvekili Sabri Ergül, sistemin "Banka kur, bankayı soy, soydur, batır ve Hazine'ye devret, kurtul" biçimine dönüştüğüne dikkat çekti. Bağ-Kur primi ödemeyenlerin hapse atıldığını söyleyen Sabri Ergül, Türkiye'de banka batıranlann ise ödüllendirildiği görüşünü savundu. AYŞE SAYIN ANKARA - Türkiye'de 1980 sonrasında batınlan çok sayıda bankanın Hazine >e yükü katnl- yonlan aştı Başta TÖBANK \e Özer Uçuran Çiller'ın genel mü- dürlüğü döneminde ıçını boşalta- rak batırdığı Istanbul Bankası ol- mak üzere batınlan çok sayıda bankanın yükünü Hazine üstle- nırken. 10-12 yıldır süren dava- lara karşın banka batıranlann elı- ni kolunu sallayarak ortada do- laştığı resmi kayıtlara geçti. Bu çerçevede, eskı ANAP Mılletve- kilı KemaJ Mimaroğlu'nun sahı- bi olduğu TÖBANK ve bankaya bağlı vakfın batmasıyla Hazine. bugünkü rakamlarla 450 tnlyon Iiralık yük altına girerken, Çiller çıfhnın ortağı olduğu şirketlere peşkeş çekilen Istanbul Bankası'nın de\ lete yükü 125 tnlyon liraya ulaştı Son batıklardan TYT. Impexbank ve Marmara Bank'ın ise tasfiye ışlemlen sürüyor. Banka batırdıktan sonra kaynağı belırsız servet edı- nen bazı banka sahibı ve yönetıcılerinın, "repokazan- a" ile \ergı lıstesıne geçtığı Türkiye'de, banka batı- İş Bankası raporu Karanlık ilişkiler ağı • tş Bankası Krediler Müdür Yardımcısı Parlar, Evcil ile Cıngıllıoğlu ve Malki arasındaki iiişkinin dikkat çekici olduğunu vurguladı. Parlar'ın hazırladığı raporda Evcil'in .———,. Ispanya'dakı ilişkileh ve akraba şirketlerine dikkat çekildi. Halk Bankası, Çiller ailesine yakınlığıyla tanınan Cıngıllıoğlu'na trilyonlarca lira teminat mektubu sağladı. • 6. Sayfada Basbakan Yardımcısı Ecevit 'GB'yigözden geçireceğiz' • Basbakan Yardımcısı Ecevit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çağan, DİSK Genel Başkanı Budak, Türk-Iş Genel Başkanı Meral, Hak-tş Konfederasyonu Genel R*,kanı Uslu ve TİSK Genel Başkanvekili Öztemir; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen "Sigortalı Çalış. Sigortalı Çalıştır Kampanyası"nı başlattı. • 7. Sayfada Yılmaz bugün toplantı yapıyor Borsaya ödün açıklanıyor • Mesut Yılmaz'ın IMKJB ve aracı kurumlarla yapacagı toplantının ardından borsa için vereceği ödünleri açıklaması bekleniyor. Yılmaz'ın, hisse senetleri ve yatınm fonlanyla ilgili, düzenlemenüı geh alınması ve repoda stopajın sıfıra indirilmesini gündeme getireceği savlanıyor. Hisse senedinden elde edilen kazanca, hükûmet ortağı DSP sıcak bakmıyor. • 7. Sayfada ranlar cezalandınlmak yenne adeta ödüllendinliyor. CHP Izmır Millervekili Sabri Ergül. batık bankalann Hazıne'ye, dolayısıvla devlete ödetılen "ağır fatura- sınT yaptığı bir araştırmayla ortaya kovdu Ergül'un. batık bankalar konusunda Basbakan ve ılgılı bakan- lara yönelik verdıği soru önergelenne gelen yanıtlar. "banka baönlarak vapılan saygunun* boyutlannı da ortaya kovdu Ergül'un araştıımasına göre; TÖ- BANK. Istanbul Bankası. Hısarbank ve Ortadoğu lk- tısat Bankası'nın (ODİBANK) batınlması ile Hazi- ne'ye bınen yük. bugunkü rakamlarla katnlyonlan buluyor. Banka batıranlann hızla zengınleştığıne dik- kat çeken Ergül, sistemin, "Banka kur, bankayı so>, soydur, baör ve Haane've devret, kurtul" bıçımıne dönüştüğüne dikkat çektı Ergül, "Bankalaru emekli sandık ve vakıflannı kusurlu ve kötü > önetimleri ile ba- M Arkası Sa. 6,Sü.5'te GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR ArnavuÛuk'ta ikibin kişiyürüdü • Millervekili dokunulmazlığı kaldınlan muhalefet lideri Sali Berişa'nın çağnsı üzerine toplanan 2 bin Arnavut bir protesto gösterisi düzenledi. Iskenderbey Meydanf nda toplanan göstericiler, geçen hafta öldürülen Demokratik Parti milletvekili Azem Haydari'nin mezanna kadar yürüdüler. • Arnavutluk Dışişleri Bakanı Paskal Milo. Yunanistan'da yayımlanan haftalık To Vima gazetesine verdiği demeçte. "Arnavutluk hızlı ve kesin şekilde muhalefet lideri Sali Berişa'dan kurtulmalıdır" dedi. • 8. Sayfada WASHINGTQN Ginton için zorgün • Clinton'ın büyük jüri önünde verdiği 4.5 saatlik ifade bugün yayımlanıyor. Amerikan haber kanalı CNN tarafından kesintisiz yayımlanacağı bildirilen video bantlann çocuklara izlettirilmemesi istendi. Bu arada başkanın istifa etmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı da artmaya başladı. • 9. Sayfada NİXON İSTİFA ETTİ, JOHNSON DİREKTEN DÖNDÜ • 9. Sayfada itap kuyruMarındapazar tatiliyok • Ilköğretim okulları bir hafta önce açıldı, ancak kitap kuyruklan pazar günleri bile uzuyor. Çünkü ders kitaplannın bir kısmının basımı hâlâ sürüyor. Milli Eğitim'in yayımladığı ilköğretim 1-2-3'üncü sınıf Hayat Bilgisi ile 4-5-6-7'nci smıf Sosyal Bilgiler, 5'inci sınıf İngilizce, 6'ncı sınıf Trafik ve İlkyardım derslerinin kitaplan bulunamıyor. MArkaSayfada • M E B İ N SOSYAL BİLGİLER 4. SINIF KÎTABI YANLIŞLARLA DOLU HGEN jffAUY'nHAeri • ArkaSayfada Üniversiteler açılıyor Akadcmik ydsontnht bağıyor • ODTÜ. Afyon Kocatepe, Balıkesir, Sıvas Cumhuriyet, Tokat Gaziosmanpaşa. Sakarya, Dumlupınar, Harran, Pamukkale, Trakya ve LJludağ üniversiteleri bu hafta yeni öğretim dönemine gıriyor. Yeni akademık yılda da sorunlar aynı: Ücretleri az olan öğretim üyeleri vakıf üniversıtelenne kaçıyor; parasal kaynaklar yetersiz, araştırma yapma olanaklan sınırlı. Üniversiteler mali özerkliklerini istıyor. • 1 mılyon 350 bin öğrenci ve 55 bin 444 öğretim elemanının bulunduğu 72 yükseköğretım kurumunda. asıl sorunlar 1992'de kurulan 25 taşra üniversıtesinde yoğunlaşıyor. Siyasilerin baskılan ile altyapısı, fızıkı mekânı ve sosyal tesisi bulunmayan kentlerde üniversite. az nüfuslu ılçelerde yüksekokul açılması "'dıplomalı işsizler" yaratıyor. • Arka Sayfada Devletin zirvesi Diyarbakır'da Eğitime 97trifyon yatavn • Cumhurbaşkanı Demirel, TBMM Başkanı Hikmet Çetin ve Basbakan Yılmaz. Diyarbakır'da kendı adlan verilen eğitım kurumlannın açılışında bir araya geldıler Yılmaz. Türkıye genelinde 32 bin dersliğin yapımının de\am ettığini anlatarak \ardımse\er vatandaşlan eğitime destek \ermeye çağırdı. ZjYA AKSOY / MAHMLT OR\L DÎYARBAKIR -Dev letın zırvesı, açılış tören? lerinde Dıvarbakır'da buluştu Basbakan Mesut Yılmaz. Türkıve genelinde 32 bin dersliğin ya- pımının devam ettığini ve bu v ıl ıçınde okul ya- pımlanna 97 tnlyon lira harcandığına dikkat çe- kerken TB.V1M Başkanı Hikmet Çetin. eğıtım- dekı bütün büyük gehşmelere karşın hâlâ bazı sorunlann çözülemedığını vurguladı. Çetm. Tür- kıye"de hâlâ okuma-vazma bılmeven 6 mılvonu kadm olmak üzere 9 mılvon insanın bulunduğu- nu söyledı. Cumhurbaşkanı Sülejman Demirel ise Dıv arbakır'dan bir kez daha herkese "De- mokratik. laik cumhurnete. ülkenin bölünmez bütünlüğüne hep beraber sahip çıkma" çağn- smda bulundu. Devletin zırvesının yoğun programında ılk olarak Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Basbakan Mesut Yılmaz'ın adlan venlen !6'şar derslıklı v e 1280 öğrenci kapasıtelı ıkı eğitım ku- rumunun açıhşı gerçekleştınldı Basbakan Yıl- maz, açılış törenınde vaptığı konuşmada, bu yıl ıçınde 8 vıllık temel eğitım için 97 trilyon Iira- lık harcama yapıldığını belırterek, bu harcama- ların toplanan kesıntılerden ve fonlardan karşı- landığını sövledı. Yılmaz. Türkıye genelinde 32 • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de YUNANLI POLİTİKACILAR DÜĞÜNDE BULUŞTU • 6. Sayfada BAYKAL: SEÇİMLERDE BİRINCİ PARTİ OLACAĞIZ • 7. Sayfada SAYISAL LOTO'YA ZAM GELİYOR • 7. Sayfada "ClRKtN KRAU ANILDI • 7. Sayfada Kadıköy'deki ezeli rekabette şampiyonluk adaylan birbirlerine üstünlük sağlayamadı F. Bahçe başladı, G. Saray bitirdi Karşılasma 13 dakika durdu Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde ıkı ezelı rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Şükrii Saracoğlu Stadı'nda 2-2 berabere kaldı. Maç başladıktan bir dakika sonra tribünlerden atılan maytaplar, saha kenanndaki reklam panolannı yakınca karşılasma 13 dakika durdu. Büyük heyecan ve stres içinde geçen maçın berabere bitmesiyle Galatasaray, ligdeki liderliğini korudu. Erol ve vedat takımlarım eksik bıraktı Fenerbahçe'in gollerini 12. dakikada Moldovan ve 18.,dakikada BaJiç, Galatasaray'ın gollerini penaltıdan 20. dakikada Hagi ve 84. dakikada ~~" Hakan Şükür attı. 9. dakikada G.Saray'dan Vedat ve 20. dakikada F. Bahçe'den Erol kırmızı kart gördüler. Gecenin diğer önemli maçında ise Beşiktaş, İzmit'te Kocaelispor'u Nihat'ın golleriyle 2-0 yendi. MSpor'da GÜNDEM MLSTAFA BALBAY Sayın Yılmaz'ın Dikkatine... Sayın Basbakan, Mafyanın boyutlarını bütün korkunçluğuyla aktar- dınız. Genel "kurtarma" edebıyatının bir parçası ola- rak ülkeyi uçurumun kıyısından siz dondürdünüz, çe- telerin devleti teslim almasını son anda önledıniz! Bu konuda cumartesı günü düzenledığınız basın toplantfsını gazeteler, "yine cek cak"tan, "büyük te- mızlik hareketine" kadar çok farklı biçımlerde aktar- M Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog