Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20EYLÜL1998F 8 PAZAR YAZILARI Kriz, alkışlar ve Requiem MOSKOVA HAKAN AKSAY 87 yaşındaki bir insanın intihar ettiğini öğrenmek duygulanmı altüst etti. Yaşamının belki de son günlerini. son aylarını yaşarken: işin tam da sonuna gelmişken... "Finans bunalımının kurbanı." Böyle yazıyordu kısa haberin başlığmda. Yalnızca 3-4 cümleden ibarerti haber. Leningrad bölgesinde yaşlı bir kadın kendini asmış. Birde mektup bırakmış. Yaşamdan aynlma karannın nedenini sevimsiz tek bir sözcükle açikliyor: Parasızlık! Daha fazla dayanamadıgını yazıyor. Birde borçlu olduğu kişileri ve borçlannı sıralamış. Herkesten özür diliyor. Kimsesiz yaşlı kadının borçlan insanın gözlenni yaşartacak cinsten. Üst kattaki komşusuna 200 ruble (yaklaşık 4 milyon TL). yandakine 150 ruble (3 milyon TL), iki arkadaşına 100'er ruble (2"şer milyon TL)... Borç listesi uzayıp gidiyor. Listenin sonunda iyi okunmayan bir isim ve karşısında o acı rakam: 5 ruble. yani 100 bin TL! Aman Tannm! Bu kadını ölüme sürükleyen borçlardan biri de 100 bin TL imiş! Borçlann roplamını çıkardım: Yaklaşık 800 ruble. yani 16 milyon TL. Bunu yazarken ellerimin titrediğıni hissettim. Geçen akşam arkadaşlarla gittiğimiz restoranda ödediğimiz hesap aklıma geldi. O parayla kadını kurtarabilirdik demek!.. Bazı yazılara. bazı cümlelerden sonra kolay devam edilmiyor. Burada da öyle oldu. Suskunlugum bir çıkış yolu ararken yazının başlıgına döndüm: " Finans bunalımının kurbam." Bu kadın herhalde ayda 5-6 milyon TL alıyordu. Belki de onu alamıyordu: dev letın "iç borçlan" kapsamına ginyordu belki. Enflasyonla "aslanJargibi" savaşan Rusya hükiimetinin başansının bedeliydi. bu kadın gibi milyonlarca insana emekli maaşını ve ücretini ödememek. Ne pişkinlik! 300'den fazla deger kaybetmesi. dükkânlardaki mallann aynı oranda zamlanması. sonunda bu yaşlı kadını ölüme görürdü. Hem de 87 yaşındayken. işin tam da sonuna gelmişken yani... Gazete elimde. bitkin otururken gÖHİim telev izyona takıldı. Sayın devlet başkanı konser dinlemeye Bolşoy Tiyatro'ya gitmiş. şeref locasından halkı selamlıyor. Ve zavallı halktan yine alkışlar alıyor. Müziğe kulak kabarrtım. Mozart'ın en sevdiğim eserlerinden biri: Requiem, yani ölüm müziği! Müzik çok etkili ama orası yeterince sıcak degil gibi geldi bana. Belki de sahneye 87 yaşındaki kadının tabutu konmalı diye düşündüm. O zaman daha da etkileyici olurdu. Sağır yüreklerin kapısı daha güçlü yumruklarla çalınırdı. Hana 1991 "de Yeni Rusya'yı korurken ranklaraltında ölen üç gencin \ ücudundan arta kalanlar da mezarlanndan çıkanhp getirilmeliydi buraya. Ve 1993"re parlamento binasmda top ateşleri altında can veren 150 kişinin cesedi sahneye taşınmalıvdı. Ve Mozart daha bir güçlü seslenmeliydi Requiem'le. Çeçen savaşında ölen ve sayısı 100 bin civarında tahmin edilen suçsuz insanlann bedenleri de bu sahneye yığılmalıydı. Ve bütün bu siyaset kurbanlanna. ekonomik bunalımlarda ölenler. kendi canlarına kıyanlar eklenmeliydi. Requiem'in notalan Bolşoy Tiyatro'ya sığmamalı, bütün Moskova'ya. bütün Rusya"ya ve bütün dünyaya yayılmalıydı. Şeref locası sarsılmahydı bu sesten! O zaman muzaffer bir alışkanlıkla armagan edilen sünepe alkışlann ne kadar cılız oîâuğüâfılaşılırdı. İÇİtlde büSketbol niipinler-deki Vlalabankentindev^a-y vanlar uzurı suren yağışlann ardından meydana gelen sellere yenik düştüler. Ülkenin birçok bölgesinde insanlar başkayerie- re tahlive edilirken gidecek yeri oünayanlar sel sulan içinde yaşamlanm sürdürüyor. Ço- îş dünyasının korkulurüyasııVfichael Moore, 35 yaşlannda 180 kiloluk, epeyce uzun boylu sabık bir Amerikalı General Motors emekçisidir. 1990'larda başlayan 'yeniden yapılanma' ginşimiyle Michigan eyaletindeki Flint kentindc. Meksika'ya taşınan işyeri nedeniyle kendisini sokakta bulan on binlerce işçiden biriydi. Maykıl ve arkadaşlan, işsizlik sigortasının bitiminin ardından. sosyal yardırnın onur kıncı parasıyla evdeki sofraya ekmek koymaya çabalıyordu. Çeyrek yüzyıllık hizmeti olan ve yaşı epey ilerlemiş olan emekçilerden birçoğu intihan seçenek saymış. tüm sendikayı yasa boğmuştu. Maykıl da işsizliğin çekisiyle yoğun bunalımlaryaşadı. ama kendisini eğitmiş yanıyla bir çıkış yolu bulacağına inanmıştı. Bir kitap kurdu olan Maykıl. aynı kafadaki emekçi arkadaşlanyla bir film ekibi oluşturarak onlan işten atan General Motors TORONTO ENGİN AŞKIN firmast başkanı Roger Smith'in yaşamınî bir belgeselle filme çekti. *Roger And ıMe' adını verdiği bu film. her bolümü ağır yergilerle dolu bir taşlama şaheseri olarak Hollyvvood'un hemen ilgisini topladı, Paramount'un satın alıp gösterime soktuğu yapım. sosyal eleştiriyi kahkahalarla örgüleven üslubuyla gişe rekorlan kırdı Amerika ve Kanada'dada. Bu belgeselin başansı ardından. NBC televizyonunda, en yoğun seyirci toplayan akşam saatlerinde. 'TV Nation-TV Ulusu' adlı birdizi yapmaya başladı Maykıl. Başında kepi. sırtında işçi ceketı ve yüzünde çarpıcı tebessümüyle ABD'de öz sektörce tezgâhlanan dolaplan ve kuşku veren girişimleri anlatmaya başlayan Maykıl. birçok firmanın 'hissedariar toplanhsına' genlla baskıı düzenliyor ve mikrofana sıçrayıp ruzu kuru baylara ikircikli sorularyöneltiyor Sigorta şirketlerinin. paraı; doktorların, çevre kirleten firmalann ve halkı bezdire üçkâğıtçı devlet görevlileri korkulu rüyası olan Maykıl seyirciyi kahkahadan patlaı mizahıyla kendi toplumunL ameliyat masasına yatınyordu. 'TV Nation' dizisi, epey öfkelenen iş dünyasının tepkisi ve spons firmalann dırdın yüzünden ekranlardan toz oldu bir sezon sonra. Michael Moon bu kez. sosyal güvencesine hayran olduğu Kanada'yı. Amerikan kimliğine sokan. banşçıl Kanadalıları sabahta akşama kadar 'biz 1 numarayız' diye böbürlenen Amerikalıya benzeten bir film yaptı. Almanya'da seçim sahte bir karnaval!Trabzonlu Ali Yılmaz'ın **Zum Bürgermeister" lokantasında oturup seçımlerden konuşuyoruz. Ali şu sıralarda durgun olan işlerin seçimden sonra açılıp açılmayacağını merak ediyor. Hangi parti kazanırsa işleraçılır? Schröder kazanır. Koh! giderse. ekonomi rahatlar. milletin cebine para girer mi biraz.' Ali Yılmaz'ın müşterileri genellikle orta hallı Almanlar ve Türk tanıdıklan. Lüks bir lokanta değil. Zunı Bürgermeister. ama şirin. Ali Yılmaz benim seçim sonuçlarını bileceğimden emin. Çalıştigım kurumun. Türkiye Araştırmalar Merkezi'nin bu konuda bir araştırma yaptığından da haberdar. Türklerin SPD'yi, Yeşilleri seçmesi onun için de TMnuaİTama-inlayarnadığı, yabancı düşmanı partilere Türklerden sembolik de olsa oy çıkacak olması. işte buna biranlam veremiyor... "Nasıl olur da bir Türk yabancı düşmanı bir partive oy verebilir?" diyor. Almanya'da yine yağmur yağıyor ve seçim propagandalan bizim ölçülere göre küçük salon loplantılan halinde geçiyor. Daha çok televizyon. gazeteler ve tabii Internette kalmış iş. Televizyonda parti liderleri hemen her gün boy göstenyorlar. Neşeli küçük. yine bizim ölçülere göre cemilmen sayılacak kavgalar izliyoruz. Ta'rtışmalarda CDU. CSU el birliği ile küçük ortaklan FDP'yi kolluyorlar. Ona saldımıamaya özen göstenyorlar. SPD ile Yeşiller arasmda bir türcentilmenlik ^ anlaşaK» vargaliba. Seçim- ESSEN MfiiII GÜRAY ÖZ propagandalannın günah keçisi PDS. PDS'in sempatik ve gerçekten usta hatibi Gysi cesur birşekilde karşılıyor saldınlan. Saldın dediğim de. kabaca komünist suçlaması. hep. "DDR yüzünden başımıza geldi, bunlar işsizliğin de, dış borçlann da sorumlusu sizsJniz'.'" nakaratı. Gysi'nin cevaplan da kısaca ve Türkçe "yok farkıraz" şeklinde özetlenebilir. Bir di|er günah keçisi bizleriz. Yani Almanya'da yaşayan Türkler. Özellikle aşın sağ partiler seçim propagandalannı bizi dışan atma teması üzerine kurmuş. biz buralardan gidersek her şey düzelecekmiş. CDU-CSL' bloku da daha değişik bir söylemle de olsa aynı şeyi söylüyor. Helmut Koh'l bazen "Türkleri sevdigini' 1 sövler. Arada bir gidıp bir dönerciden döner alır. gazeteciler de fotoğrafını çekerler. Ben Kohl'ün Türkleri sevdigini pek sanmam. Türkler de Kohl'ü pek sevmiyorzaten. Türkiye Araştırmalar Merkezi'nin son yaptığı araştırmada da Türklerin yüzde 70'inden Kohl'ün politik alandaki etkisinin artık azalması gerektiği sonucu çıkmışlı. Şu seçim zamanmda ise Şansölye Kohl. be* altı yıldır unuttuğu "misafir edebiyaünj'" yeniden hatırladı. !ki de birkalkıp. "misafirevinizin eşyalannı kırarsa, kannı/a hakaret ederse, ne yaparsınız, rutup kulagından atarsınız" deyip duruyor. A.slında bizim misafir falan olmadığımızı. Almanya'ya iyice yerleştiğimizi bilir Kohl! Ama ne yapsın. şimdi seçim zamanı, aşın sağa giden oylar ancak böyle bir söylemle geri gelebilir. Ya da Kohl öyle sanıyor. Tabii sorun yalnız aşın sagın oylan degil. Klasik CDU-CSU seçmeni oldum olası yabancılardan hoşlanmaz. Onlann misafir olduklannı, birgün çekip gideceklennin söylenmesinden hoşlanır. Aslında hepimiz de biliyoruz ki. bizimkiler gitmeyecekler Almanya'dan. de BÜGÜN 2. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI NAKLEN SARIYER ADANA DEMİRSPOR TOT GÖNLÜNÜZCE TATÎL Kapınızın önü deniz Ayağınııın altı kumsal Üstelik Tam Pansiyon ).500.000 TL Kızılot Köyü Manavgat Antalya Tel-Faks: 0242-748 2128 0532 236 64 79 Tatil boyunca gazeteniz Cumhuriyet bizden Bilmeyenler ve ilerlemişler için 1998 KIŞ DÖNEMİ ALMANCA DİL KURSLARI Kayıt için Tarih:21 - 24 Eylül 1998 Saat: 10.30 - 13.00 ve 14.30 - 18.00 arası Yer: TEUTONIA, Galip Dede Cad. 85. Tünel'Beyoğlu Tel: 251 82 65 ve 293 66 68 Bir kurs karşıl/ğı ücret: 30 000.000 TL AL.MAN KULTÜR MERKEZİ GOETHE INSTITUT ISTANBUL J AVANOS SL1H HUKUK HÂKİMLİĞrNDEN EsasNo: 1998 72 KararNo: 1998/206 Davacı Avanos Altıpınar köyünden Yaşa Demir \ekili Av. Ibrahım Demir tarafından davalılar Mehmet ve Abdullah Ka- raca aleyhine dava konusu 7587 ve 7588 nolu parsellenn tapu- sunun iptaline ilişkin mahkememize açılan tapu iptal tescil da- vasının yapılan açık yargılaması sonunda: Davanın kabulü ile da\a konusu her iki taşınmazın davacı adına tapuya kayıt ve tesciline ilişkin verilen 15.7 ]998 tarih. 199872'esas. 1998/206 sayılı karar davalılar Mehmet ve Abdullah Kara- ca'nın adreslerinin meçhul olması nedeniyle gazete ile ilanına karar verilmiş olmakla. Işbu ilanın gazetede yayımlandığı ta- rihte davalılar Mehmet ve Abdullah Karaca'ya tebliğ edilmiş sayılacağının ve yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içeri- sinde temyız edılmedigi takdirde dosyanın kesinleştirileceği davetive verine kaim olmak üzere ılan olunur. Basın: 42869 İSKENDERUN 1. ASLİ\ E HLKLTC MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1998 276 Davalılar: Ganime Cabbara. Naim Cabbara. Vecihe Cabba- ra. Nebile (N'ebihe) Cabbara. Suat Cabbara - Adresi meçhul. Davacı İskenderun Belediye Başkanlığı tarafından davalı- lar aleyhine açılmış bulunan istimlak nedeniyle tespit ve tes- cil davası gereğinee: Mahkememizin 1998 276 esas. 1998 763 sayılı karan ile İskenderun Aşkarbeyli. 62 parsel sa- yılı taşınmazın davalılar Ganime. Naim. Vecihe. Nebihe. Su- at Cabbara adlarma olan toplam 16 32 hisseye ait tapu kayıt- larının 2942 sayılı yasanın 16"ncı maddesi uyarınca iptali ile İskenderun Beledivesi adına tapuya kayıt editmesine karar ve- rildiğı. ışbu ilanın neşir tarihinden itibaren 15 gün içinde da- valılar karan temyiz etmedikleri takdirde hükmün kesinleşti- nleceiı ilan olunur. 2.9.1998 Basın: 42924 BİTLİS KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1998 1 Bitlis ili. Merkez Değirmenalîı köyünde bulunan 49 no'luparsel ile ilgili olarak Tat\an Kadastro Müdürlüğü ta- rafından. ayn/ parsele ait iki adet. aynı kuvvet ve mahiyet- te tapu kaydı bulunduğu gerekçe göstenlerek 3402 sayılı kanunun 10. maddesine göre sorunun çözümü için dosya mahkememize göndenimiş. yapılan tüm araştırmalara rağ- men Nisan 339 R. tarih. s. 117 ve no: 2'de kayıtlı tapu kay- dında malik olarak ismi bulunan şahıslar\e mirasçılan Be- sim, Müzeyyen. Müzehher. Oya. Suna Semra. M. Semih, Erol, Erol. M. Erdal, Jale. Cazibe. Necdet. Nediman. Fatın. Gülten. Faruk. Raife, Fikret, N'edret. Senet, Letafet. M.Umutcan. Lide. Lemo. Bemn. Yasar. Mehtap. M.Nejat Şekran. Emel. M.Nedim. tbrahim Eren'in (Müftügil) ad- resleri tespit edilip gerekli tebligat yapılamadı|ından. mah- kememizin yukanda esas numaralı dosyasında da\alı bu- lunan kayıt maliklen ve mırasçılannın duruşmanın atılı bu- lundugu 04.! 1.1998 günü. saat 09.15'te mahkememizde hazır bulunmaları. bulunmadıklan veya kendilerinı vekil ile temsil ettirmedikleri yahut belge ve delillerini mahke- memize ibraz etmedikleri takdirde işbu ilanın yayımlandı- ğı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağından yoklukiannda yargılama y ürütülerek karara bağlanacağı ilanen tebliğ olunur. Basın: 42775 içtn hoğru BOĞAZİÇI MEZUNU BAYANDAN İNGİLİZCE DERSt Tel: 252 12 26 duozgenturkn superonline.com. Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 MUDURNU ASLİ> E HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DAVALILAR HAYRL'LLAH MONKÜŞ. MEHMET MONKÜŞ Dosya No: 1997/195 Esas 1997 424 Karar Davacı Tek. Gn. Müdürlüğü rarafından davalılardan aleyhine mahkememize açılan 2942 sa. ka.'nun 4. ve 17. maddeleri uyannca tescil davasının yapılan açık yargıla- ması sonunda: Mudurnu ilçesi Camurluk Köyü 18 cilt. 1754 sayfa, 1773 parsel sayılı taşınmazın can ve mal em- niyeti yönünden enerji nakil hattı altına isabet eden 372 metrekarelik kısmmda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nin 44. maddesi uyannca 1.004.400- TL. bedel mukabilinde mahkememizce TEAŞ Genel Mü- dürlüğü adına irtifak hakkının tesisine karar verılmiş olup tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen da- valılar Hayrullah Monkuş. Mehmet Monkuş'a ilanın ya- yın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayıla- cağı karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 30.12.1997 Basın: 345
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog