Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

2O EYLUL 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER (flaşımda Demipyolu Plattormu • İstanbul Haber Servisi - Ülaşımda Demiryolu Platformu. 21-26 Eylül arasında düzenlediği "Demiryolu Haftasf'nda. trafik terörüne 'dur' diyecek. Yaklaşık 70 sivi] toplum örgütünün bır araya gelerek oluşturduğu platform. •Demiryolu Haftası' kapsammda Boğaziçi Ekspresi ile Ankara'dan Istanbul'a gidiş-dönüşü de içeren bır dizi etkinlik gerçekleştirecek. Türbanlı kadının soygun gipişimi • BURSA (AA) - Bursada türbanlı birkadın. kuyumcu dükJcânını soyma girişiminde bulundu. Tayyareci Mehmet AIı Caddesi üzerinde bulunan Şükrü Akdemir'e ait kuvumcu dükkânı. kimliği belirlenemeyen bır kadın tarafından soyulmak istendi. Müşteri gibi dükkâna gıren. 25-30 yaşlanndaki türbanlı kadın, pardösüsünün altından çıkardığı silahını çekerek, "Kusura baknıa çocuğum kaçırıldı. Onun için para gereklf" dedi. Kuyumcu. altınlan v itrinden çıkanrken oyalanınca. paniğe kapılan kadın soyguncu, allınlan alamadan olay yerinden kaçtı. İSKİ borçluların suyunu kesecek • İstanbul Haber Servisi - tSKJ. borcunu ödemeyen hiçbir üniversiteye farklı muamele yapılmadığını ve son bir ikazdan sonra borçlar ödenmediği veya ödeme planı verilmediği takdırde sulann kesileceğıni bildirdi. Sahte pasaport operasyonu • İstanbul Haber Servisi - tstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte pasaport ve vize düzenledikleri belirlenen bin yabancı uyruklu üç kişi göz'aitırta âlıridı. SanıkJarla birlikte çok sayıda pasaport. sahte pasaport ve vize düzenlemekte kullanılan malzemeler ele geçirildi Deppem güvenliği forumu • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Deprem Vakfı ve International Commission on Earthguake Prognostic Merkezi'nın işbırliğiyle gercekleştirilen "Büyük Şehirlerin Deprem Güvenliği" konulu forum, 21-25 Eylül 1998 tarihleri arasında Jstanbul'da düzenlenecek. Foruma. Almanya. Çın. Tayvan. Ingiltere. İtalya, Isviçre ve Ermenistan'dan uzmanlar katılacak. Türkiye Kamu-Sen seçimi • İstanbul Haber Servisi- Türkiye Kamu-Sen İstanbul İi Başkanlığı 'na Hanefi Bostan seçildi. Bostan il başkanlğına dördüncü kez seçilirken yönetimin diğer üyeleri şöyle sıralanıyor: Metin Çahşkan. Ahmet Kurt, Tahsin Çakır. Tümer Beşer. Cumali Kaya. Mehmet Emin Güler. Sadettin Gültekin. Ismail Er. Ahmet Orhan. Binvar Kurbanoğlu. Cafer Velioğlu, Ahmet Sevinç. Ahmet Tatlı ve Serdar Özbay. Berna Yılmaz'ın ziyareti • İstanbul Haber Servisi - Başbakan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ile birlikte. Türkiye'nin ilk sokak çocuklan okulu olan "'Umut Çocuklan Ilköğretim Okulu"nu ziyaret etti. Öğrenciler. Yakacık'taki okulu ziyareti sırasında. Berna Yılmaz'a şiir ve şarkılardan oluşan bir program sundular. LDP'den açıklama • İstanbul Haber Servisi - Lıberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk, seçtme tek başlanna gireceklerini belirterek "Sirpriz yapabiliriz"' dedi. Dedeman Oteli'nde toplanan LEP Yüksek Danışma Kurulu toplantısının açılışında konuşan Tibuk. sor yapılan anketlere göre partisinin oy oranının yüzde 2.8. partisine sempati du^anlann oranının yüzde 6- 7 dduğunu kaydetti. ÎETT dairelerini 8 milyona Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı 'na kiraya verdiErdoğan'dan yandaşlarma büyük indirim FP'nin türban inadı Kutan'dan zenci benzetmesi • FP lider Kutan, ülkede büyük bir gerginlik yaşandığını ve bir çatışma ortamı yaratıldığını savundu. Kutan, arkasında halk desteği ve Meclis çoğunluğu bulunmayan iktidann bir an önce işbaşından uzaklaştırılması gerektiğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Cni- versite yönetimlerinin türbanı yasaklay an yönetmelik hükümlerini uygulamakta kararlı davranması FP'vi telaşlandırdı. FP Genel Başkanı Recai Kutan. türban- lı öğrencilerı ABD'deki zencilere benze- terek -ABD'deki zencilergibi türbanlılar da direnerek kazanacaklardır. Yakında türbanlılar ünrversiteleregirecekler" de- di. Kutan. partisinin il başkanları toplan- tısını açış konuşmasında ülkede büyük bir gerginlik yaşandığını ve bir çatışma or- tamı yaratıldığını savundu. Arkasında halk desteği \ e Meclis çoğunluğu bulun- mayan iktidann bir an önce işbaşından uzaklaştırılması gerektiğini kavdeden Kutan. "Aslında seçimlerin gecikmesi bi- zim yararunıza olur. Bu iktidann başan- sı/Jıklan bLzim oyumu/u arttınyor. An- cak parti yaran değil. ülke yaran için se- çûnin gecikmeden yapılmasını istiyoruz" dedi. Kutan, 8 yıllık temel eğıtım uygulama- sıyla birlikte eğitimde sorunların arttığı- nı öne sürerek şunlan sö> ledı: "Kırsal kesimde hâlâ kapalı olan okul- lar var. Baa okullarda da öğretmen yok. Ders kitaplan hazuianamadt Aslında bu sevindirici. Çiinkü daha önce kitaplar- dan çıkanlan'Darvvın teonsı' gibi saçma- lıklan, çarpık teorileri yeniden kitaplara koymak istiyorlar." Üniversitelerde türban sorununun ön plana çıktığını kaydeden Kutan sözlerı- ni şöyle sürdürdü: "ABD'debeyazlariaay- nı okullarda okumalanna i/in veriuneyen zenciler direndiler ve eğitim hakkını elde ettiler. ABD'deki zencilergibitü rbanlılar da direnerek kazanacakiardır. V'akın ge- lecekte türbanlılar üniversitelere girecek- lerdir. Korkunun ecele favdası vok." Milli Piyango çekildi 125MtLYARLtRA: 312590 Ankara. İzmir. Ankara. Ankara 15 MİLYAR LİRA: 367671 Ankara. İstanbul 5 I \ I İ L Y A R U R A : 62352 Ankara. Muâla. Adana. Ankara 1 MİLYAR LİRA: 070446 234986 351947 356110 487128 500 MtLYON LİRA: 000374178819272700315165332669493221512627 513942 537627 050294 200 MİLYON LİRA: 006641121283 203769 262069 302644 330323 381664 485337 554653 012919124566 220823 263948 311331 330923 423956 491308 562313 023826 138919 243752 266710 319251 359495 458757 494857 579627 051911 153695 254230 272787 322582 362144 473489 507927 592271 059535 161174 260487 292806 100 MİLYON LİRA: 001243 059799 157558 212214 259448 330692 403(T9 446119520724003496077330 164046212671266370 334948 408603 461659 529926 006070 084249 167000 216117268343 353319412133 468414538244009141 090031 171551218375276441354415417927477543 551530014209090864 176932 224078 279625 359231 419354 487915 564165 016038 094904 186349 228992 290094370107425602491996565667020714116594 193780 234754 295952 373259 426041 495686 579810 039425 123130 194206 24287829919637384242718 i 497746 591056048830 143509206846 250993 306146 378720 432665 515475 591924 055418 145993 207212 252886 315556 383804 435577 517245 594958 058540 155749 207786 253380 326117 396832 445846 518898 595043 059659 50 MİLYON LİRA: 001550049609 124458 191460270095349269398012 479500545147 002366058498 125133 198910277540 349592418811488214 546399006076064709126102 204157282386 350658426090492426550314008540 065616 140060207986283283 352321 426997493322 552452 014663 066335 141851 210245283691 353701 433386496231553086015415 067014 143481210556 286618 357279 440144 500373 560606 016457 068749 145111213029287043 358947441368502317560661 019113070523 145327215263 287659 368434441770 505791 562640021009077889 147353 216740289225 369600443537507693 563105 022248080044149178 216807 304641373324443769 515377 567438027278 087168 153841219327311811376032446387520128 570909 027299 088031 162197 222573 314085 378078 449205 520286 573135 027818 088970 163218 223272 314794 378777 450830 526329 574953 028145 090680 166169224379318022379728451144528570577759 029411 094490 166851 227402324521 380143452940 530646 579707 030994 098848 168017 228925 327925 382579460764530754 580972033254 102120 172324 233106 341520 382999465083 532477 585032 034435 102939174916 240880 343050 388124 469019 532927 588167 034866 108385 179274 241735 344320 389368 469243 536593 589359 040569 111991 186140 251978 344805 389861 470284 538826 590051 041024 117641 187598252108348170390376473126 542408 595152 045131 119876190743 258417348336 391681478147 544954 598387 046703 120229 20 MİLYON LİRA: 05271 17563 21737 56046 65055 69504 82170 96647 99772 06612 18593 41080 57877 66883 76112 10 MİLYON LİRA: 2756 3447 3743 4086 5694 5857 6466 9207 9347 3195 4 MİLYON LİRA: 013 494 699 738 815 847 2 MİLYON LİRA: 26 75 86 90 Amorti: 3 ve 7 DEVRİM SEYtMAY İstanbul Büyükşehır Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İETT'ye ait av- lık raviç kirası 1 lOmılvon liraolan 17 da- ireyi. İstanbul Eğitim \e Gençliğe Hizmet Vakfı'na 8"er mılyon lıradan kiraladığı or- taya çıktı. Erdoğan bu thaleyle vandaşlan- na. >aklaşık 33 mıKar liralık "tenzilat" yap- tı. CHP Istanbul İİ Başkanı Etem Canku- taran. İETT'v e ait bina> ı çok düşük bedel- le bir \akfa devreden Erdoğan'ı "İstanbul halkının malını peşkeş çekmek"le suçladı. Altında Recep Ta>> ıp Erdoğan'ın imza- sının da bulundugu 28 ASustos 1996 tarıh- ii idare encümenı karanv la İETT'ye ait Ka- dıköy-Hasanpaşa'daki lojmanlardan A Blok'taki 17 daireli apartman. merkezi Fa- tih'te bulunan İstanbul Eğitim \e Gençliğe Hizmet Yakfı'na 10 yıllığına devredildi. Kararda yurt olarak kullanılacak apartma- nın aylık 70 milyon. yıllık 840 milyon lira- >a kıralandığı belirtilirken belediyeye "en v üksek tekliPin adı geçen vakıf tarafından vapıldığı öne sürüldü. Yargıtay karannagö- re gecekondularda bile yüzde 65 oranında kira artışj vapılırkcn encümen karannda "kira bedelinin yüzde 4O'ı geçmemesi" şar- tı dagetırildı. Kalanların çoğunluğunu türbanlı üniver- SOYAK Sitesi'nde yaptırılan cami inşaatımn durdurulması için toplanan 360 imzanın kaymakamlığa ve belediye başkanlığına verildiği belirtildi. Üsküdar'da kaçak cami tartışması ÎPEK YEZDANİ Us.küdar Bağlarbaşı semtindeki SOYAK Site- si sakinleri, FP'li Üsküdar Belediyesi'nin, "yan- daşlanna kâr saglamak anıacn la site içinde ka- çakveyasalara a> kıncamiinşaatı>apünıasanaizin verdigmT iddia etti. Csküdar Belediyesi caminin SOYAK Sitesi'ndekı "Hu/urCamii Koruma Der- negi" tarafından yaptınldığını ve ruhsatlı olduğu- nu öne sürerken inşaatın durdurulma.sı için 360 imza toplayan site sakinleri ise siteden hiç kim- senin böyle bir derneğe üye olmadığını belirtti. Üsküdar Bağlarbaşı semtindeki SOYAK Site- si Yöneticjst Ahmet Akgülle, SOYAK İnşaat Fir- a^tarat'ıodan "yeşil alan yaptınlmak şarüvia" üftküdar Belediyesi'ne terk edilen alanın. bele- diye tarafından "cami alanı olarak*' yeniden pro- jelendirildiğini ve amaç dışı kullanıldığını belirt- ti. Akgülie, "ruhsatsızolmasına karşuı" cami in- şaatımn temelinin 21 Nisan 1998 tarihinde biz- zat Üsküdar Belediyesi'nin kepçeleri tarafından kazılmaya başlandığını öne sürdü. Temelin atıl- masınm ardından inşaatın durdurulması için site sakinlerinin 360 imza toplayıp Üsküdar Kayma- kamlığı ve Üsküdar Belediyesi'ne başvurdukla- nnı ifade eden Akgülle, konuyla ilgili fstanbul Va- liligi ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığryla da görüştüklerini söyledi. Akgülle. bölgede çok sa- yıda cami bulunduğunu ve kesinlikle camiye ih- tiyaç olmadığını belirtti. Üsküdar Belediyesi Basın Dantşmanı Ali Ve» şildal ise inşaatın kaçak olmadığını ve TenTrnuz 1998 <de dernegecami içınruhsat verildiğini ileri sürdü. site öğrencilerinin oluşturduğu yurt için 25 aydır İstanbul Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfi'nın ödediği yaklaşık bedei 2 milyar 690 milyon lira. Gerçekten en yüksek tek- lifi veren bir kurum, söz konusu 17 daire- li apartmanı devralmış olsaydı, ödemesi ge- reken bedel ise yaklaşık 35 milyar lira ola- caktı. Erdoğan'ın yaptığı bu tenzilata göre "Benzeri bir daire için sıradan yurttaş 110 milvon lira öderken vakıf 8 milvon lira be- del ödemiş oldu." CHP İl Başkanı Etem Cankurtaran. bir belediyenin yaklaşık 33 milyar lira zarara uğratılmasının hesabının sorulması gerek- tiğini söyleyerek "Biryanda baklavaçakhk- lan için hapse mahkûm edilen Gariantepli çocuk- lar.diğer vanda Istanbuk- lunun 33 milyannı ken- di vandaşlanna kullanan bir belediye başkanı. Er- doğan. kapaülan RP'nin sözcülüğüne soyunmuş. yeni kurulan FP'nin ge- nel başkanlığını elde et- mek için de Istanbul'un bütün varüklarını kendi parti vandaşlanna peş- keşçektiği çokaçık birşe- Idlde gözüküyor" dedi. Bu tür yurtlann ya bel- li bir dünya görüşünü be- nimsemiş ya da Anado- lu'dan gelmiş yoksul ai- le çocuklannı organize etmek için kullanıldıf ı- nı vurgulayan Cankur- taran. "Bu yurtlarda cumhuriyet rejimine kar- şıt tek tip insan yetiştiri- yorlar" diye konuştu. Kadıköy Bejediye Başkanı Selanıi Öztürk ise 25 yıl sonunda emek- li olan bir belediye ışçi- sinin aldığı tüm kıdem tazminatının 2 milyar 500 milyon olduğunu. yani vakfa yapılan 33 milyar liralık tenzilatın yaklaşık "13 işçinin 25 yıllık kıdem tazminatı" anlamına geldiğini söy- ledi. Erdoğan'ın tüm kentin başkanı gibi dav- ranması gerektiğini v ur- gulayan Öztürk. "Hiz- metin siv asallaştuılması çokyanbş. Erdogan, v ap- mış oldugU hl/metlerle değiL sivasi vatınmlarla ov almaya çalışan bir be- lediye başkanıdır" dedi. Yılmaz liderlerle görüşecek YEDİTEPE UNİVERSITESÎ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ AŞAĞIDAKİ BÖLÜMLERE YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 21. YLZYILIN ESİĞİNDE GENCLERİMİZE CAĞDAŞ BİR ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ SUNUYORUZ. * PLASTİK SANATLAR (RESİM-HEYKEL-TAKI-SERAMİK) * GRAFİK TASAR1MI * İÇ MİMARİ * ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI * MODA VE TEKSTİL TASARIMI * SANAT YÖNETİMt (ART MANAGEMENT) TÜRKİYE'NİN CAĞDAS SANATÇ1 VE SANAT EĞÎTİMCİLERÎ BÜYÜK.ADA'DA BULUSTU Prof. ÖZDEMİR ALTAN Prof. M. ZAHİT BL>'ÜKİSLfYEN Prof. ERGİN İNAN Prof. MEHMET ÖZER Prof. Dr. CEVAT ÇAPAN Prof. Dr. CEMİL TOKA Prof. İLHAN ERHAN Prof. Dr. G G N D Ü Z GÖKÇE Prof. ŞAHİN YAĞAN Prof. Dr. PERİHAN GÖKCE Doç. Dr. SÜLEYMAN BELEN Doç. Dr. SEMİH OKTAY Doç. Dr. ÖNER GEZGİN BEDRİ BAYKAM YUSUF TAKTAK MUSTAFA ATA TEKtN KOÇAN M. ZEYTtNOĞLU Y. Doç. EMRE ZEYTÎNOĞLU İSMAİL İLHAN AYLA AKSUNGUR GAYE BELEN KAYHAN BAKAN Y. Doç. AYKUT ÖZBAY Y. Doç. KERİM İNCEDAYI Y. Doç. NAZAN BORA • Aday olabilmek için I99S ÖSYM birinci hasumak (ÖSS) sınavında en az 105 sosyalpuan almış olmak gerekmektedir. • Adaylann ön kayıtyapiıramkyetenek smavına giriş belgesi almalan gereklidir. • Ön kayıtlar 21 - 30 Eylül 1998 tarihleri arasındayapılacaktır. • Yetenek smavı 02 - 03 Ekim 1998 tarihlerindedir. Ön kayıt için aşağıdaki belgelerle gelinmesi rica olunur. • 4 ııdet vesikalık fbtoğraf. »Büyükadu T.C. Ziraat Bankası 304252607.3 no '/« hesaba 5.000.000 TL (Beşmilyon) önkayıt harcı yatırdığını gösteren dekont, • 1998 ÖSS soııiK, belgesi fotokopisi. • Art Management 4 yıllık bir sanat ağırlıklı işletme eğitimidir ve amacı sanat, bilgi ve kültürüne sahip işletmeci yöneticileryetiştirmektir. An Management müfredatı. öğrencileri öncelikle müzayede şirket- leri. kültür saraylan, büyük alışveriş merkezleri. şirketlerin ürün takdim, displey ve promosyon bölüm- leri. mü>e!er. fuarlar ve benzeri kuruluşlarda yönetici ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitecektir. Adres: Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 81330, Büyükada/tstanbul Tel: (216) 382 34 00 - 382 64 23 - 382 36 97 Faks: (216) 382 64 78. ANAP tercihli sistem peşinde • ANAP MKYK'de Lütfullah Kayalar. seçimlerde tercih sisteminin uygulanmasının zorunlu olduğunu savoınarak "2. 2.5 ya da 3 misli aday gösterelim. Halk siyasete katılsın. Taban söz ve karar sahibi olsun" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ANAP Merkez Ka- rar Yönetim Kurulu (MKYK). seçimlerde tercih- li sistemin uygulanması ka- ranna vanrken, bu konunun diğer partilerin tartışmasına açılmasını ıstedi. Başbakan Mesut Yıimaz, bu konuda ba- zı kaygılan bulunan Başba- kan Yardımcısı Bülent Ece- vit ve CHP Genel Başkanı Deniz Bavkal ile görüşece- ğini bildirdi. Toplantıda, ANAP büyük kongresinin 14-15 Kasımgünlerindeya- pılması kararlaştırıldı. Yıl- maz. bu seçimlerde ANAP'ın başanlı olmak zorunda ol- duğunu belirterek aksı du- rumda Türkiye'nin u birma- ceraya. kaosa sürükleneceği- ni" ilen sürdü. ANAP MKYK dün top- landı. Toplantıda. DYP'li Ar- dahan Belediye Başkanı Mi- kail Kayatûrk ANAP'a katıl- dı. Yılmaz. Kayatürk'e par- ti rozetini taktıktan sonra yap- tığı konuşmada. 18 Nisan "da yapılacak seçimlenn diğer seçimlerden farklı olduğunu savundu. Yılmaz. •'Çünkü geçen seçimlerde biz hükü- mete gelemesevdik, netfcede bir başka parti, bir başka ko- alisyonla ülkenin yönetilme- si mümkün olabilirdi. Belki aksak topal vönetilirdi. Bel- ki daha az hizmet verilirdi. Ama ülke vönetilirdi" dedi. Bugün ANAP'ın önümüzde- ki dönemde başanlı olama- masının alternatifinın Tür- ki>eCumhuriyeti'ninbırma- ceraya sürüklenmesi oldu- ğunu sasunan Yılmaz. •'Bu sefer bu seçiınlerde başanlı ol- mavB mecburuz. Sadece ken- dimiz içindeğiL parti için de- ğil,Türkiye için" diye konuş- tu. Toplantıda. Yozgat Millet- vekili Lütfullah Kayalar. bu seçimlerde tercih sistemi- nin uygulanmasının zorun- lu olduğunu savunarak. "2,25 yada3 misli adav gösterelim. Halksivasete katılsın. Taban söz ve karar sahibi olsun" de- di. Kayalar, diğer partilerin. özellikle sol partilerin önen- lerinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Başba- kan Mesut Yılmaz'ın karde- şi Turgut Yılmaz da Kaya- lar'ın önerisine katıldığını. halkın ov \ereceği partinin yanında. milletvekilini dc ter- cih etme şansı olması gerek- tiğini söyledi. Kayalar. "Eğer zor olacaksa muhtarlık se- çimferi bir ya da iki hafta er- telenebilir"dedi. 14-15 Kasım günlerinde yapılması kararlaştırılan ANAP Kongresi'ne kımle- rin davet edıleceği konusu da tartışıldı. Devlet Bakanı Mustafa Taşar. 1983 ten bu yana ANAP'a hizmet \eren. partiyle bağı olan herkesin davet edılmesmı sa\ unurken. ANAP Gümüşhane Millet- \ ekili Oltan Sungurlu. ".\n- cak bu davet partive davet anlamına gelmemeli"" uyan- sında bulundu. Turgut Yılmaz ise kurulu- şundan bu yana bir bıçimde partiyle ilişkisi olan herkesin kongreye davet edilmesine karşı çıkarak "Yani şündi Ha- san Celal Güzel. Melih Gök- çek. Aytaç Durak. Cemil Çi- çek'i nasıl çağıracağız? AWP'a hizmetetmiş. başka bir partiyle ilişkisi olmavan. köşesinde kalmış insanları hatırlav ıpdavet edelim. bun- da birsakıncayok" dedi. Baş- kaban Yılmaz ise "Partiye küfredip geri dönme kapısı kapatılacak" dedi. İstanbul Mılletvekılı Ha- lit Dumankaya. geçen MKYK toplantısında da gö- rüşülen türban sorununun de- vam ettiğıni belirterek "Bu durum partimize zarar vcri- vor. Bu sorunu çözün" dedi. Başbakan Yılmaz. sorunu çözmeye çalıştığını söyle- meklevetındi. Toplantıda ANAP Genel Sekreterlıği tarafından bu ay içinde yapunlan"SiyasiTer-; cihlerArastırmasr da dağı- ] tıldı. Toplam 1524 denek üze- rinde yapılan ve 17 ili kap- sayan anketin sonuçlanna gö- re bugün bır genel seçim ol- sa partilerin alacaklan oylar şöyle: ANAP yüzde 21.5. FP 19.8, DYP 13'.7. DSP 13.1, CHP 11.5. MHP 11.4. HA- DEP4,BBP2.3.diğerleride yüzde 2.7. Tapu dağıtım töreni Baykal: Hükümet İego hükümeti' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-CHP Genel Başka- nı Deniz Baykal. iktidann ne istediğini bilmediğini belir- terek "Bu hükümet yazboz hükümeti,İego hükümetidir" dedi. Batıkent'te Batıbirlik Ya- pı Kooperatifi tarafından yap- tınlan 120 konutun tapu da- ğıüm törenine katılan Baykal, Türkiye'de devletin sosyal olma özelliğini yitirdiğini vurguladı. Baykal, iktidarın büyük umut ve destekle işbaşına gelmesine karşın. uygulama- lanyla bu desteği kaybetti- ğini savundu. Hükümetin ne istediğini bilmediğini. ver- diğı bir karardan daha sonra vageçtiğini belirten Baykal şunlan söyledi: "Bu iktida- ra ben, yazboz iktidan diyo- rum. Bu iktidar ne istediğini, neye karar verdiğini bilmi- yor. Bu iktidan her alanda kararsızlığL 'u' dönüşleri ve zikzaklan ile görü.voruz. Hü- kümetin, her alanda verdiği sözJerdegerilemekte okluğu- na tanıkoluvoruz. Bu hükü- met 'İego hükümeti'. yazboz hükümetidir. Kendi vaptığı- nı kendi bozan hükümetidir." Hükümetin baskılara daya- namayarak vergi yasasmın "içini boşaltüğuır öne süren Baykal. memurlara yüzde 20'den fazla zam vermeyen hükümetin 900 trilyon liralık kaynağı finans çevrelerine akıttığını söyledi. Başbakan Yılmaz'm, "Ben çamurun üstüne oturmam" sözlerini anımsatan Bavkal. "Savın Başbakan, sağına so- luna baksın. Şimdi kendisi bal gibi çamurun üstünde oturuyor" diye konuştu. Törende Baykal, davetliler- le birlikte Istiklal Marşı'nın ilahi tarzda seslendirilmesi- ni protesto etmek amacıyla Is- tiklal Marşı söyledi. Baykal. daha sonra Batıbirlik tara- fından yaptınlan 120konut- luk kooperatifın üyelerine ta- pulannı verdi, ardından da daireleri gezdi. Tören, şar- kıcı Haluk Levenfin kon- serivle sona erdi. CIA, Kalamata'ya ucak indirdi Usame bin Laden adım adım izleniyor MURAT İLEM ATİNA - Geçen ay Afri- ka'daki Amerikan elçilikle- rine bombalı saldınlarda bu- lunduğu öne sürülen Suudi te- rörist Usame bin Laden için CIA operasyon üstüne ope- rasyon düzenliyor. Önceki akşam Bangla- deş'ten havalanıp Mısır'm Aleksandr Havalimanı'na inen ve buradan yakıt ikma- li yaptıktan sonra Kolombi- ya'ya hareket eden ve milli- yeti açıklanmayan S-14I ti- pi askeri uçak Yunanistan 'm Kalamata Askeri Havaala- nı'na indirildi. CIA'nin uçakta Usama bin Laden'in olduğuna ilişkin is- tihbaratı üzerine arama v ap- mak için CIA ve Yunanistan istihbarat teşkilatı EIP yet- kililerinin beklendiği bildiril- di. Söz konusu uçağın Yu- nanistan'ın Korfuadasında- ki havaalanından da yakıt ık- mali yapacağı ögrenildi. Olay nedeniyle Kalamata Askeri Havaalanı'na iniş ve kalkış- lann yasaklandığı bildirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog