Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 EYLUL 1998 PAZA 14 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Şafak Vakti 10.30 ctv Macera /T7\ (Rageof Against Time)- 1866 yılında Ame- ' O ' rikan tarihinin ilk tren soygununu gerçekleş- tiren acımasız Reno Kardeslerin ve kendi haün- deki çiftçi Clint'in yaşanmış öykülerinden yola çı- kılarak çekilen, fılmin yönetmeni Tim \VheJan. Oyuncular: Forrest Tucker, Malo Powers. 11.00/TRT2/Lermontov Aynntoyanda Cehennemden Zafere 12.30 TRT 3 Savaş /Ts (From Hell to Victory) - Savaş öncesi arka- ^ V daş olan bir grup genç, Ikinci Dünya Sava- şı'nda karşı cephelerde savaşmalanna karşın, dost- luklannı sürdürmeye çalışırlar... Yön: Hank Mi- lestone (Umberto Lenzi). Oyn: George Peppard, George Hamilton, Horst Buchhollz, Capucine (1979 Fransa-Italya-İspanya. 100 dk). HoUywood Safari 13.00 TGRT Macera <Oj (Hollywood Safari) - Nakliye yapılırken ka- y^J fesinden kaçan kaplanı yakalamaya çalışan bir grup görevlinin başından geçen olayların an- latıldığı filmde John Savage ve Ted Robert oynu- yor. Yönetmen: Henri Charr. Demir Kartal 14.30 Shovv TV Macera ©(Iron Eagie) - Babasının uçağının bir Orta- doğu ülkesinde teröristler tarafından vurul- duğunu ve rehin alındıgını öğrenen 18 yaşındaki Doug Masters, bir F-16'yı 'ödünç' alarak onu kurtarmaya karar verir. Yön: Sidney J. Furie. Oyn: Louis Gossett Jr., Jason Gedrick, David Suchet, Tim Thomerson (1986 ABD, 119 dk). Metres 15.30 Interstar Dram ©Güzel ve alımlı bir hayat kadınıyla, zengin ve evli bir ışadamının yasak ilişkilennin öy- küsü. Orhan Elmas'ın Safa Önal'ın senaryosun- dan sinemaya uyarladığı yapımda, Türkân Şoray, Can Gürzap, Nevra Serezli, Ihsan Devrim, Metin Serezli oynuyor(1983). Sahte Çete 20.25 ctv Macera /7>v (The Nun and the Bandid) - Babasının öiü- VV münden sonraortak olduklan madene amca- sı tarafından el konan Michael, zorbiryaşam sür- meye başlar. Michaei, arkadaşlanyla birlikte am- casından intikam almaya karar verir ve kızını ka- çınp yûz bin dolar fidye isterler... Yön: Nino Mar- tinetti. Oyn: Gosia Dobrowolska. Chris Hayvvord. Red Rock... 21.00 Prima Macera ©(Red Rock West) - Karısını öldürmek için kiralık katil tutan bir adam. kasabaya iş bul- mak için gelen Michael U'illiams'ı tuttuğu kira- lık katil sanır... John Dahl'ın yönetmenliğini üst- lendiği yapımda. Nicolas Cage. Dennis Hopper. Lara Flynn Boyle, J.T. YValsh rol alıyor. Mutiuluk Bağlan 21.10 TRT 3 Dram j (Brearhing Lessons) - Oğluyla eski eşini ye- niden bir araya getirmeye çalışan bir anneyle ailesinin bir güne sığdınlan yaşamlan anlatılıyor. John Eımani'ninfilmindeJames Gamer, Joanna VVo- odvvard, Kathryne Erbe. Joycevan Patten rol alıyor. Kör Tanık 21.30 Kanal 6 Gerilim (Blind Witness) - Kör bir kadın olan Mag- gie'nin kocası evinde ikı psikopat tarafından öldürülür. Maggie'nin dünyası bir kez daha ka- rarmıştır... Yönetmen: Richard Colla. Oyuncu- lar: Victoria Principal, Paulle Matt. Rehine 21.35 Kanal E Macera (Hostage)-Mason, Isveç'te IngilizGizli Ser- visi'ndeçalışan birsavunmapsikoanalistidir. Ortadoğu ülkelerini ilgilendiren gizli ve tehlike- li askerı bilgiiere sahiptir. Yönetmen: Robert Yo- ung. Oyuncular: Sam Neill, Talisa Soto, Micha- el Kitchen, Art Malik (1992 ABD. 100 dk). 22.00 / I.Star / Philadelphia Aynntı yanda Cinayet Ztaciri 00.10 Kanal D Macera /f>ı (When the Bough Breaks) - Teksas'ta po- v v lis, içiinsanelleriyledolubirçantabulur. Şe- hirde panik yaratan bu olayı çözmek için. kadın dedektif Audrey'denyardım istenir... Yönetmen: Michael Cohn. Oyuncular: Ally VValker. Martin Sheen, Ron Perlman (1986 ABD, HOdk). Kimse... 00.15 Shovv TV Güldürü (IN'obody's Perfect) - Yeni bir iiniversiteye transfer olan Steven, burada gûzel bir kıza âşık olur. Ancak kjzın erkek arkadaşı vardır. Shelly'yle yakınlaşabilmeleri Steven'ın kız kılığına girme- siyle mümkün olacaktır... Yön: Robert Kaylor. Oyuncular Chad Lowe, Gail O'Grady, Patrick Bre- en. Kim Flowers (1989 Isviçre-ABD, 91 dk). Dünyada Tatil 00.20 TGRT Güldürü /fN (\Velcome to Planet Earth) - Borçlannı öde- v i ' mek için dört gözle pansiyonuna müşteri gel- mesinı bekleyen Joseph'in ilginç konuklan olur. Bunlar başka bir evrenden dünyayı gezmeye gel- mişlerdir... Yön: Lev L. Spiro. Oyuncular: Geor- ge VVendt, Shanna Reed. Christopher M. Brown. Rus Ruleti 00.30 TRT 1 Macera /f>) (Grushko: Russian Roulette) - Rusya'da K> yolsuzluklara karşı amansız mücadelesiyle tanınan TV muhabiri vahşice öldürülür. Olayı araştırma görevi, Komiser Grushko'ya verilir... Yö- netmen: Tony Smith. Oyuncular: Brian Cox, Step- hen McGann. Eve Matheson. Yabancı Izleyin Orta Değmez RADYO CLMHURIYETTE BUGÜN RAPVO Cumhuriyet O7.4 06.00 Sabahın Rengi 07.00 Bir Türkü Bin Yürek-Tekrar (Leyla Köse) 09.00 Alaturka Sevdalar-Tekrar (Aylin Şengün) 10.00 SanBİ- siklet (Özgür Ozbakır) H.OOHekimGözüyle (Rıfat Yücel - Özcan Banpoğlu) 12.00 NPQ Sohbetleri (AN Say- darn) 13.30Asu MaraJ- man'la Randevu 15.00 Gökten 3 Elma Düştü - Tekrar (Zeynep Oral) 16.00KırkAmbar(Se- lim lleri) 18.30 Noktüm (Erhan Tıraşın) 20.00 Dönülmez Akşamın Ufku (Aylin Şengün) 22.00 Dostun Pence- resinden (Sinan Kara- han) 24.00 Müzik Pa- zan (Uğur Dinçer) 7e/: 0 212 513 80 06 Faks:0212513 7719 +Ana haber bültenleri saat 13.00'te ve 18.00'de yayına girecektir. • 11.00 Hekim Gözüyle: Programda, Karaciğer Araştırmaları Derneği Genel Sekreten Prof. Yılmaz Çakaloğlu Hepatit - B hakkında bılgi verecek. • 13.30 Asu Maralman'la Randevu: Asu Maral- man, konuğu Serpil Baıias'la söyleşecek. • 18.30 Noktüm: Programda Leonard Berns- tein'ın 'West Side Story' senfonik dansları ve Pablo Sarasate'nın Op.25 'Carmen Fantasy'si yer alıyor. • 22.00 Dostun Penceresinden: Sınan Kara- han'ın hazırlayıp sunduğu programda, ölümünün on üçüncü yılında Ruhi Su ınceleniyor. Demme'ın 'Kuzulann Sessizliği'nden sonra çektiği film, iki Oscar ve iki Altın Küre ödülü aldı AIDS'li bir avukatın hukuk zaferiCUMHUR CANBAZOĞLU Beş yıl öncesinin olay filmi "Philadelphia" nihayet "şifre- siz" olarak ekranda. Hollywo- od'un AIDS'le ilgili bu ilk bü- yükprodüksiyonu "Philadelp- hia". yönetmen Jonathan Dem- me'ın " K u z u l a n n Sessizli- ği"nden sonra bir kez daha dün- yanın dıkkatini çektiği, iki Os- car'lı, iki Altın Küreli yapıtı. Filmın adının neden Los Ange- les ya da New York değil de Philadelphia olduğunu açıkla- yalım hemen; yönetmen Dem- me ve senanst Nyswaner eski Yunancada aşk ve dostluk ken- ti anlamına gelen Philadelphia'yı seçerek daha baştan ilginç bir mesaj gönderiyor seyirciye... Doksanlı yılların başı, Phila- delphia; başarılı genç avukat Andre\v Beckett (Hanks), ça- lıştıgı ünlü hukuk bürosundan uzaklaştınlır. Patron(Robards) onun yeterince sorumluluğu pa>- laşamadığı gerekçesiyle bu ka- ran aldıklarını belirtır, ancak gerçek farklıdır, eşcinsel Beckett. AIDS hastalığına yakalanmış- tır ve hukuk bürosu bunu yüz kızartıcı birolaygibıgörmekte- dir. Beckett. dokuz avukattan olumsuz yanıt aldıktan sonra zenci ve solcu meslektaşı Joe Miller'ı (VVashington) büroya karşı açtığı da\ ayı sürdürmeye iknaeder. Beraberdavayı kaza- nırlar, ama Beckett kısa süre sonra ölür... "Philadelphia 1 5 tam anla- mıyla AIDS üzerine bir film de- gil; AIDS üzenne az bilgisi olan- lara bu hastalığı tanıtma işlevi yüklenmiş, saygı dersi vermeye soyunmuşbiryapıt. Filmin baş- kahramanı da bizce eşcinsel av u- kat yerine. zenci meslektaşı. Yö- Canlandırdığı eşcinsel avukat rolüyle Tom Hanks'e En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nı kazandıran 'Philadelphia', sanatçı- nın olgunluk dönemini başlatırken Antonio Banderas'ı da dünyaya tanıtan yapım oldu... netmen Demme ırk farklılığını geçip kültürel farklılığın. erkek toplumun sakatlığının altını çiz- meye çalışıyor film boyunca, se- yirciyi de kendini tartması için açık açık zorluyor. Bir Brczilya dizisıni anımsa- tan dıliyle bü>ük bir kitle tara- fından sevılnıış "Philadelp- hia"nın anlattıklannı iyi deger- lendirmek ve mesaj ne kadar sağlıklı, onu tartışmak gerek. Film, ömeğin AIDS'linin aile- siyle nasıl ilişkiler içinde oldu- ğu gibi birçok yan sahneyi atla- yıp biryerde seyirciye AIDS'li- lere iyi davranmalannı. çünkü bir ayaklannın çukurda olduğunu. bundan başka yapacak bir şey kalmadığını söylergibi... Son dönemde Demme'ı faz- la piyasaya yönelik işler yap- makla eleştiren kalemler, tek- nik anlamda. Hanks'in Andrea Chenier'nin müziğıyle dans et- tiği sahneler dışında tatmin ol- mamışlardı; AlDS'eyakalanan birinsanın duygusal dünyasının fazlasıyla es geçildiğini belirt- mişlerdi. Ancak dramı çok seven Amerikan Film Akademisi fır- satı değerlendirerek Hanks'e en iyi yardımcı oyuncu, Bruce Springsteen'e de "Street of Philadelphia" adlı bestesıyle Oscar vermışti. Tom Hanks'in olgunluk dönemini başlatan "Philadelphia". Antonio Ban- deras'ı da dünyaya tanıtan ilk film oldu... İki suikastçının zirve için savaşıTV Servisi - Robert Rath (Stal- lone). en iyi dostlan silahlar ve merniılerolarmrofesyonel bırsu- ikastçı..."Slitun mesTe^{â|lirı"gi-" bi o da kimlığinı gızli tutmak zo- runda... Mesleğının kendısineda- yattığı bu katı kurallara sadık kal- sa da, Rath'ın en büyük amacı bir an önce bu işi bırakmak...Yolun başındaki genç suikastçı Miguel Baın (Banderas) ise mesleğine karşı hırslı ve tutku dolu... Onun aklındakı tek şeyse kendisine ra- kıp olarak gördüğü \egâne ısmi, yanı Rath'i ortadan kaldırmak ve zirveye verleşmek... En iyi oldu- guna inanan Bain'ın, Rath'i öl- dürmek konusunda tereddürü yok- tur. Çünkü bir zamanlar Rath'in de aynı yöntemle zirveye yerleş- tiğini çok iyi bilmektedir. Bumes- leğin zirvesinde sadece tek kişı- lik yer \ ardır ve oraya ulaşmak is- teyen kişi hem gözü kara hem de hızlı olmak zorundadır. Bilgisayaryardımıylabılgı hır- sızlığı yapan genç ve güzel Elect- CINE 5 22.30 StrtKastÇemberi-Assasstrfs- * / Yönetmen: Richard Don- ner/Oyuncular: Sylvester Stallone, Antonio Bande- ras, Julianne Moore/1995 ABDyapımı, HOdakika. ra (Moore) da tıpkı bu ikı suikast- çı gibi. gizlı saklı bir yaşam sür- dürmek zorundadır. Birbırleriyle kedi-fareoyunuoynayan Rath ve Bain'in yollannın Electra ile ke- sişmesıyle, üçlü bir ölüm oyunu başlar. Bu oyunun bir yanında, dış dünyava açılmamaktan ötürü sonunda birbırleriyle yakınlaşma- yı tercih edecek olan Rath v e Elect- ra, diğer tarafında ıse yalnızhğı- nı hırsıyla bastıran azimlı Baın \ ardır. Ovun bittiğinde ıse taraf- lardan bıri hayatta kalacaktır. Sonuç olarak, Stallone ve Ban- deras hayranlannın çok fazla bir şey beklemeden izleyebilecekle- ri bir yapım. Lermontov'un çocukluk ve gençlik yıllan ekrana geliyor Sevda yolundabiten yaşamTV Servisi - Rekin Teksoj 'un hazırlayıp sun- duğu "Sinema ve Edebiyat" kuşağında, Rusede- biyatından uyarlama ömeklen sürüyor. Bu hafta Lernıontov 'un yaşamöyküsünü sinemaya aktaran aynı adlı film gösteriliyor. Filmin gösteriminden •' önceTeksoy.1\tatrf BehranıoğfırifeLeffnomov'un sanatı konusundabırtanıtım söyleşisiyapacak. Rus şairveyazan Mikhaıl Yuryevıç Lermontov (1814- 1841) lirik bir romantizmin egemen oldugu yapıt- lannda özgürlüğün övgüsünü de yapar. St. Peters- burg'da asken öğrenim görüp subay olur, ama asıl tutkusu şiırdır. I7yaşındayazdığı "Vlelek". roman- tik Rus şıırinın en önemli örneklennden biri sayı- lır. Puşkin'ın ölümü üzerine yazdığı "Şairin Ölü- mü", toplumun şıırkarşısındakı duyarsızlığını vur- gularken Çar'ın özgürlüklen ve sanatı sınırlayıcı tu- tumunu da yerer. Bu şiir üzerine Kafkasya'ya sü- rülür. 1938'desürgündendöhüncepeş peşe şiiryayımlar. Romantizmden ger- çekliğe geçışın en önemli ömeğı sayı- lan ünlü romarıı "Zamanımızın Bir Kahramanı" ise 1840'tayayımlanır. Özgürlüklerden yana tav ır koyan. din- sel dogmalan da eleştiren Lermontov. tıpkı Puşkıngibi, arkadaşı Martinov ile bir kadın yüzünden yapmak zorunda kal- dığı düelloda can verir. Moskova Devlet Tiyatrosu'nda oyun- culuk yaparken sinemada da roller üst- lenen. Tarko\ski'nin "İvan'ın Ço- TRT 2 11.00 Lermontov / Yönetmen - Senaryo: Nikolai Burlyayev/Oyuncular: Galina Belyaye- — va, Natalia Bopndarçuk, Nikolai Burl- yayev, Inna Makarova, Boris Plotnikov /1986 Rusya yapımı. cukluğu" ve "Andrey Rublev" adlı filmlerinde- kı kompozisyonlanyla dikkat çeken Nikolai Burl- yayev, filmde hem Lermontov 'u canlandınyor hem de yönetmenliği üstleniyor. Film. Lermontov'un çocukluk. gençlik yıllannı, çağının önemli kişile- riyle ilişkılerini ele alıyor. Bir düello ile noktalanan kısacık dramatik yaşamını Rus sinemasının klasık anlatımıyla perdeye geririyor. Lermontov gibi bü- yük bir yazan tanımak için önemli bir fırsat.. NTV 22.05] 'Kritik' başlıyor Sabancı yla f Altın Harfler' TV Servisi - Kültür ve sanat programı "Kritik"in yeni yaym dönemindeki ilk bölümünde, Sakıp Sabancf nın New York Metropolitan Müzesi'nde "Altın Harfler" adı altında sergilenen hat koleksiyonu üzerine bilgiler veriliyor. Nilûfer Kuyaş'in sunduğu yapımda, konuyla ilgili olarak Prof. Uğur Derman açıklamalarda bulunuyor. Aynca Sabancfyla Atlı Köşk'te yapılan röportaj ekrana geliyor. Kanal 9 12.1: 'Hayat 40'ından sonra başlar' TV Servisi - Tuna Serim'in ha zırlayıp sunduğu tartışma progra mı "Stüdyoda Buluşalım "da bu gün "Hayat 40'ından sonra baş- lar" konusu ele alınıyor. Yapıma konuk olarak Haydar Diimen, İi- ban Şeşen, Maltepe Belediye Baş- kanı Bahtiyar Uyanık, işadamı Aydın Arıcan ve değişik yaş grup- larından insanlar katılıyor. TRT 2 13.50] İnternet'teki web sayfalan TV Servisi - "İnternet TV" nin bu haftaki bölümüne konuk olarak eğıtim uzmanı Faruk Çubukçu katılıyor. "VVindows'98eğitimi" konusunun ele alınacağı yapımda aynca ilginç vveb sayfalan. ISS'ler, TurkNet, DomiNet, BiNet tanıtı- mı yapılıyor. Yapımcılığını Şeref Ünal'ın üstlendiği programı Bo- ra L'çar yönetiyor. TRT1 14.30 Beethoven'ın eserleriyle TV Servisi - Hikmet Şimşek'in sunduğu "Pazar Konseri"nde Bil- kent Senfoni Orkestrası'nın kon- seri ekrana geliyor. Programda Be- ethoven'ın "Coriolan Uvertürü Op. 62", "Do Min. Piyano Or- kestra ve Koro için Fantezi Op. 80" ve "7. Senfooi"den bir bölüm yer alıyor. Orkestrayı şef Naci Öz- gii yönetiyor. Yapımcılığını Er- tuğrul Sönmez'ın üstlendiği yapı- mın vönetmeni Taner Kalralı TRT2 18.05 75. yılında yazın dünyası TV Servisi - Eleştirmen yazar Doğan Hızlan'm sunduğu "Ka- ralama Defteri"nin bugünkü bö- lümünde, 75. yılında Türk roman- cılığı, Türk hikâyeciliği ve Türk şi- iri tartışılıyor. Yapıma konuk ola- rak eleştirmen Fethi Naci, şair Ataol Behramoğlu ve eleştirmen- yazar Fiisun Akatlı katılıyor. Prog- ramın yapım ve yönetimini Emel Uygur üstleniyor. NTV 21.05 Sıcak bir yuva ve çocuklar TV Servisi - "Sesler ve Renk- ler"de ilk olarak "Öteki Elini Sen Tut" kampanyası tanıtılıyor. Çocuk Esirgeme Kurumu Yurtla- n'ndaki çocuklann sıcak bir yu- vaya kavuşma şansını arttıran kam- panyada, koruyucu ailelerle ya- şamlan değişen çocuklann umut- lan dile getiriliyor. Fatih Törme- noğlu ve Haşmet Topaloğiu'nun sunduğu yapımda aynca metro- pollerle teknoiojiden bunalan bir grup insanın Kınkkale yakınlann- da kurduğu evler tanıtılıyor. OD- TÜ'lülerin başlattığı Hocamköy'de evler kerpiçten yapılırken enerji gü- neşten sağlanıyor ve gelir kaynak- lannı da üzüm bağlan oluşturuyor. Tv PROGRAMLARI m J ~ | 07.00 YannlarBızım 10.00 Haberier ve \ştt-l t r \ I meEngellilereHaber10.15Gençlerle11.00 • J Haberler 11.05 Stop 10 11.55 Türkıye 2. Lı- g/ Futol Karşılaşmast: Sarıyer-Adanademırspor 12.50 Haberler 13.00 Karşılaşmanın Ikınci Yarısı 14.00 Haberler 14.05 Aydın Bolak'la Pazar Sohbe- tı 14.30 Pazar Konserı 15.30 Yerii Film: Çiçek Ab- bas 17.00 Haberler 17.05 Pazarola (Canlı) laOO Ha- berter 18.05 Pazarola 19.15 Spor Gündemı 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 20.45 Yaz Eğlence- si 22.15 SDor Stüdyosu 24.00 Gunun Getırdıkleri 00.30 Yabancı Film: Rus Ruleti 02.30 Klıpler 04.00 Yabancı Film: Servet Avcısı (0 312 428 22 30). *T\ 08.00 Yabana Film: AJtn Arayıcılan 09.40 V 2 Dünya Coğrafyası 10.30 Dunya Mutfakla- " J rından 11.00 Yabancı Film: Lermontov 13.00 Avrupada Doğa Harikaları 13.50 İnternet TV 14.45 Kalrfomıya Rüyası 15.15 Yaşam Boyu 16.05 Yabancı Film: Ava'nın Büyülü Serüvenleri 17.35 Resım Sevincı 18.05 Karalama Defteri 18.30 Bir Kelime Bir Iş/em 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Yarış- ma: Tatıl Şansı 20.20 Belgesel: Sinemalar 21.00 4. Pamukkale Uluslararası Şarkı Yanşması 22.00 Ge- ce Bulteni ve Ingılizce Haberler 22.10 4. Pamukka- le Uluslararası Şarkı Yanşması (0 212 259 72 75). 10.00 Dizı: Korkusuzlar 10.30 Büyuk Ma- cera Televızyonu 11.00 Konser Salonlann- dan 12.30 Yabancı Film: Cehennemden Zafere 14.00 Müzik Pınan 14.20 At Yanşlan 17.45 Ye- ni Kûre 18.40 Guneş Altında 19.25 Beyoğlu'nda Ge- zerken 19.55 Genç Haber 20.05 Kalıfornıya Ruyası 20.35 Gezelım Görelım 21.10 Yabancı Film: Mırtlu- iuk Bağlan 22.40 Gece Başlarken. 07.00 MEB Açıkoğretim Lısesi Ders Prog. 10.00 Yurttan Sesler 10.30 TSM Bir Solıst 11.00THM Konser 11.40 TSM Bir Soiıst 12.10 Eyvan 13.00 TSM Bir Solist 13.30 Beraber ve Solo TürkuJer 1İ55TSM Bir Solıst 14^5 Devlet Korolan 15^5 TSM-THM Klıplen 16.25 Beraber ve Solo Şarkılar 17.00 THM Konser 17.50 THM Korosu 18.20 TSM Bir Solıst 18.45 THM Bir Solıst 19.10 Makamın Dılınden 20.00 TSM-THM Klıpleri 21.00 TSM Radyo Sanatçılan Kon- sen 22.15 THM Korosu 23.00 TSM-THM Klıplen. 10.00 Haberler 10.15 Gençlerle 11.05 Pazar Panorama 13.00 Dünya Murfaklarından 13.25 Türkiye 2 Lıgı Futbol Karşılaşması: Sarıyer- Adanademırspor (Bant) 14.55 Donemeç 14.35 Stop 1015.30Yerii Film: Çiçek Abbas 16.00 Haberler 16.05 Filmin Devamı 17.00 Haberler 17.05 Pazarola 18.00 Haberler 18.05 Pazarola 19.15 Spor Gündemi 19.50 Ingılizce ve Almanca Haberler 20.45 Yaz Eğ/encesı 22.00 Spor Stüdyosu 24.00 Günün Getırdıklen 00.30 Yabancı Film: Komandolar. , 08.00 Yabancı Film: Mut- luluğu Arayış 10.00 Dızı: Çıko 10.30 Yerii Film: Muhteşem Serseri 12.30 İlk On 13.30 Belgese): Dennlerdekı Tarih 14.30 Ya- bancı Film: Demir Kartal 16.30 Yer- ii Film: Isyankâr 18.15 Yerii Film: Kezban 20.00 Shovv TV Haber21.00 Spor Sayfası 21.15 Maraton 23.00 üg Pazan 24.00 Haber Hattı00.15 Ya- bancı Film: Kimse Mükemmel De- ğîldir 02.00 Belgesel. Gamesman 03.00 TSM 03.30 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 07.30 Yabancı Film: Denizaltı 104 09.15 Çızgı Film 09.30 Ya- bancı Film: Apaçilere Karşı 10.45 Yabancı Film: Büyük Ağaçlar 12.00Top Secret 13.00 Haberler 13.15 Haydı Düğune 14.15 Dızı. Tehdıt 15.05 Çızgı Film 15.10 Yabancı Film: Kapak Kızı 17.00 Haberler. 17.15 Yabancı Film: Karanlıktan Önce 19.00 Ana Haber 19.40 Spora Bakış 19.50 Şaka- cı 20.40 Dızı: Tehdit 21.30 Yabancı Film: Kör Tanık 23.10 Haber 6 23.30 Yabana Film: Gece Şeytam 01.00 Ha- ber 6 (0 212 284 31 50). 5 05.30 Kültür-Eğitım 06.35 Yabancı Fiim: Pecos Bıll'ın Inanılmaz Macera- lan 08.15 Yabancı Film: Dunston: Otel- de Tek Başına 09.45 Yabancı Film: Yuvaya Dönüş 2 11.15 Yabancı Film: Afacanlar Ormanda 12.50 Yabancı Film: Ölü Başkanlar 14.50 Yabancı Film: Harika Çocuk 16.45 Yabancı Film: Büyük Hesaplaşma 19.40 Baş- lama Vuruşu (Şıfresiz) 20.00 Türkıye 1. Futbol Lıgı Karşılaşması: Fenerbah- çe-Galatasaray (Canlı) 21.55 Koca- elispor-Beşıktaş Karşılaşması Geniş Özetı 22.30 Yabancı Film: Suikast Çemberı 00.45 Yabancı Film: Elveda Las Vegas 02.40 Kadınlar 14: Boksör 03.10 Latex and Lace 04.20 Play- boyun En lyılen (0212 225 55 55). 07.30 Gündemdekıler ^ p 08.00 Haberler 08.15 Sporda Bugun 08.30 Gunderndekıler09.00 Haberler 09.20 Basın Özeti 09.30 Belgesel: 2000'in Ötesı 10.00 Haberler 10.05 Belgesel: Doğa ve İnsan 11.00 Haberler 11.10 Ba- sın Ozetı 11.20 Portreler 12.00 Haber- ler 12.05 Ankara Kulısı 13.00 Haberler 13.10 Atletızm Golden Six (Oslo-Ro- ma-Montecarlo-2ünh-Bruksel) 14.10 Basketbol Panorama 15.10 Motors- por 16.10 Kemer Country Binicılik-2 17.10Futbo) Mundıal 18.10Avrupa'dan Futbol 19.15 Dunyada Bu Hafta 19.40 Sporda Bugun 20.00 Haberler 20.30 Spor Gündemi 21.00 Haberler 21.05 Seslerve Renkler 21.50 Lıfestyle 22.05 Kntik 22.35 Lıfestyle 23.20 Portreler 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33). 07.00 Uyan- ma Zamanı 08.30 Vıde- one 10.15 35 MM 10.30 Mega 11.00 Top News 11.15 Özlem 13.00 Fun Party 14.00 Ayşın 15.30 VI- deone 17.00 Top 1017.30 Vıdeone 18.00 Lezzet Sa- atı 19.00 35 MM 19.15 Vi- deone 19.30 Mega 20.00 Special Vıdeos 21.00 Top Rock 22.00 Yerçekımı Sı- fır 23.00 Geyık Parkı 00.30 Play üst ^ 3 0 KanşıkTurk Haik ve Sanat Muzığı 05.00 Trafik Programı (0 212 288 75 75). 07.05 Dünya Lıs- telen 09.00 Ha- ber Bulteni 09.35 Yabancı Film: Misket Üzümleri 11.35 Dik Açı 12.35 Son Düzlük 13.00 Haber Büftenı 13.35 Ektn Rüzgârı 14.35 Dün- ya Lıstelen 16.10 Otomo- tıv'98 17.10 Tıp Dosyası 18.10 Dünya Lısteleri 18.35 Belgesel: Su Dün- yası 19.35 Dunya Moda- sı 20.00 Haber Bültenı 21.05 Sınemaskop 21.35 Yabancı Film: Rehine 23.35 Kantarın Topuzu 01.00 Haber Bulteni (0 212 282 51 00). 09.00 Hayva- nat Bahçesı 09.30 Çızgı Film 10.30 Film: Şafak Vakti 12.00 Sport Shovv 12.30 Genç- lik Dünyası 13.00 Haber 13.10 Enerji Express 13.40 Klasık Mu- zık 14.40 Dızr Saydam Kalpler 15.30 Sokak Çocuklan 16.00 Lıman Devrıyesı 17.00 Müzik 17.50 E.N.G ia40ŞakaTımi 19.00 Klasık Film Koleksıyo- nundan 19.30 Haberler 20.00 Spor 20.15 Uykudan Once 20.25 Film: Sahte Çete 21.50 Bir Numaralı Kapılar 22.30 Şe- laie Koruyucuları 23.30 Müzik 23.50 Spor Haber 00.30 Urku- ten İlişkiler (0 212 282 36 00). m 06.30 Dillerdekı Şarkılar A I V 07.30 Tabaluga 08.00 Fın-mm • w dıkkıran Prens 09.40 Dızı: Sevımlı Maymun Charlıe 10.40 Dizı: VVıshbone 11.15 Harika Pazar 13.00 Gün Ortası 13.25 Dıreksıyon 14.20 Sü- per Fare 14.50 Dızı: Vıper 15.40 Yerii Film: Sapık Kadın 17.20 Yerii Film: Kara Murat, Kara Şovalyeye Karşı 19.00 atv Ana Haber 19.40 Spor Ha- berfen 19.50 Hava Durumu 20.00 Yer- ii Film: Bir Aşk Hikâyesi 21.50 Bizim Stadyum 23.20 Belgesel. Bir Yudum İnsan 24.00 Gece Haberlen 00.05 Ya- bancı Film: Gökyüzünde Savaş02.30 Direksıyon 03.10 Ayşe Ozgun Talk Shovv 04.00Gönülden Nağmeler05.30 Gecenin içinden (0 212 655 00 00). 06.30 Azerbaycan 07.15 Çizgı Film 08.00 Dünden Bugüne 10.00 Yerii Film: Berduş 12.00 Haberler 12.15 Dikız Aynası 13.00 Yabancı Film: Hollyvvo- od Safari 15.00 Pazar Guneşi 17.00 Haberler 17.15 Yerii Film: Ötünceye Kadar 19.00 Ana Haber Bulteni 20.00 Dızı: FX 21.00 Reısın Takası (Canlı) 23.00 Spor Elıt 24.00 Gece Bültenı 00.20 Yabancı Film: Dünyada Tatil 02.00 Müzik Çarşısı 03.30 Bir Başka Alem 05.00 Dizı: Zehra Ana (0 212 652 25 60). 06.00 Türk Halk Muzığı 06.30 Belgesel 07.00 Yer Kurdu 08.00 Dragon'un Gücu 08.30 Kızıl Baron 09.00 Çocuk Kulübü 10.20 Red Kid 10.50 Çızgı Film: Taş Devrı 11.20 Çızgı Film: Batman 11.50 Yerii Film: Kara Orkun 13.30 Katılsana Yarış- sana 14.00 Pazar Magazın 15.00 Zırvedekı On 16.20 Dızı: Polıs Akademisi 17.10 Dızı: Süperman 18.00 Di- zı: Zeyna 19.00 Ana Haber Bültenı 19.50 Spor Gün- demi 20.00 Yanşma: Çocuktan Al Haben 20.50 Şa- hane Pazar (Canlı) 23.00 Ve Gool 24.00 Haber Saati 00.10 Yabancı Film: Cinayet Zinciri 03.00 Türk Sa- nat Muzığı 03.30 Sıgaranın Zaraıian (0212 215 5111). 1 3 07.00 Klıp 07.30 Çizgi Sinema: Güzel ve Çir- I j kin 09.10 Top 10 10.10 Yerii Film: Seven Ne sse Yapmaz 12.00 Pazar Ekspres 13.00 Motor Sporları Dünyası 13.50 Yerii Film: Osmanlı Kartalı 15.30 Yerii Film: Metres 17.00 Beach Volley 17.30 Çat Kapı 18.30 Dızı: Şeytanın Kurbanları 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor 20.50 Dızı: Yazlıkçılar 22.00 Yabancı Film: Philadelphia 00.10 Gece Hattı 00.40 Yabancı Film: Tehlikeli Merkez 02.10 Top 10 02.50 Zırve Def- terı 03.30 Mızrap 06.10 Müzik... (0 212 448 80 00). U B B 07.30 Çocuklann Düşü 07.55 Hızlı Dınozor- l l D D i a r 08.20 Alvın ve Arkadaşlan 08.45 Genç •••••• Yarışçılar 09.10 Dinozorlar 09.30 Müzik Kulübü 10.00 Haberler 10.15 Mavı Dünya 11.00 Tele Kare 12.15 Metronom 13.00 Haberter 13.15 Paranın Yönu 14.05Asker Isteklerı 15.30 Yabancı Film: Genç Model 16.00Haberler 16.05 Filmin Devamı 17.00Ha- berler 17.35 Akçaabat Belgeselı 18.00Çizgı Film 18.30 Haber 20.00 Pazar Şenlıği 22.00 Hayatımız Moda 22.30 Bizım Stadyum (Canlı) 24.00 Haberler 01.30 Pazar Şenliğı (Tekrar) 02.30 Kapanış (02122814800). 08.00 Clıps 09.00 Çizgi Film 10.00 Söz Es- nafın 11.00 Son Söz Sevgının 14.00 Mo- zaık 15.30 Serpil Barlas'lai 7.30 Medyatör 18.45 Dızı: Üçkâğıtçılar 19.30 Flash Haber 20.00 Ya- bancı Film: Samson ve Delilah 22.00 Portreler23.00 Yıldo ile 00.15 Yabancı Film: İntikam Meleği 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82). « 08.40 Konser: Manhartan Transfer 09.20 PRTA/13 Kaptan Cook'un Seyır Defteri 10.10 Char-r l N I / M lıe Chaplın Öze! 11.00 Yabancı Film: UzunJohn 12.50 Genış Açı 13.00 Konser Capıtol Jazz ûuest 1^30 Pavarottı-214.20 Belgesel: Denızlerin Ipek Yolu 15.10 Yabancı Film: Apollo 11 17.10 Konser: Manhattan Transfer 17.50 Belgesel: Hayvanlar 18.30 Adventure Club 19.20 Habercı 20.10 Belgesel- Yaşan- mış Öyküler 20.50 Genış Açı 21.00 Yabancı Film: Red Rock Kasabası 22.40 Kerem Görsev'le Jazz 23.30Yabancı Film: Kimse Beni Sevmiyor01.00 Kon- ser: Pavarottı-2 (0 212 502 98 02).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog