Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Valnızlığın Sessiz Kulesinden Kaçın: Bug'un Bir Kitap Satın Alın... Kitap ''Cagaloğlıfnda. Cumhuriyet kitap kulübü Tu'kocagı Caa Nc 39 41 ı34334Cagalogkı istanbul TeJ ıO212t5i4 01 96 FaKs(0212)5 1 4 01 95 Cumhuriye7 5 . YIL SAYI. 26646 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) TOFAŞ, Renault ve Ford Otosan'm ardmdan Uzel işçileri de eylem yaptı Metalişçileri ayakta Başbakan'ın basın toplantısına İçişleri Bakaıu Kutlu Aktaş, Emniyet Genel Müdürü INecati BiKcan ve MİT Müsteşan Şenkal Atasagun kabldılar. (Fotoğraf: HASAN AYDIN) Yılmaz: Çeteler kurumsallaştıBaşbakan Mesut Yılmaz, Çakıcı'nın yakalanmasıyla ortaya çıkan bağlantılar hakkmda uzunca bir süre sessiz kaldıktan sonra dün yaptığı basın toplantısında bazı 'teşhis' ve 'vaat'lerde bulundu. Yılmaz "çetelerle mücadele konusunda önemli mesafeler aldıklannı, ancak devlet içindeki uzantısının tam olarak nerelere kadar gıttiğini kestırmekte hâlâ gûçlük çektiklerini" bıldirdi. • "Knrumsallaştığını" vurguladığı çetelerle mücadeleyi "anayasal rejimi koruma mücadelesı" olarak tanımlayan Yılmaz, mafyayla mücadelede kilit göre\ üstlenmek üzere Emnıyet ve MİT mensuplanndan oluşan 8 kışilik özel bir grup kurduklannı acıkiadı. Yılmaz,'"Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldınm'la ılgili olarak "Ihbar doğru çıkmadı. Yeşü'ı aramaya devam edıyonız" dedi. • 17. Sayfada Türk Metal'e tepki MESS ile Türk Metal ve Öz Çelik-Iş sendikalan arasında imzalanan ve yüzde 43 zam öngören toplu iş sözleşmesine Uzel işçileri de isyan erti. Dün sabah fabrika önünde toplanan Uzel çalışanları, sendikayı protesto ederek Mustafa Ozbek'in ıstifasını istediler. Sendikadan topluca istifa girişimi noter bulunamadığından gerçekleşmedi. "Yalamalardışan", "îşçiyiz haklıyız, kazanacağız" sloganlanyla yolu kapatmak isteyen işçilere polis izin vermedi. Bursada toplu istifa Öncekı gun Bursa'da son yıllann en büyük işçi eylemini yapan otomotiv işçilen Türk Metal Sendikası'ndan istifa ettiler. DİSK'e bağlı Birleşik Metal-Iş Sendıkası Bursa Şube Başkanı Selçuk Göktaş, "İşçiler kendilerini satan sendıkalara gereken dersi istifa ederek vermiştir" dedi. MESS ile Türk Metal arasında imzalanan anlaşma 80 bin. Öz Çelik-Iş'le vanlan anlaşma ise 7 bın işçiyı kapsıyor. Birleşik Metal-Iş ise görüşmeleri sürdürüyor. • 3. Sayfada Borsanınyanlış bilgiden kaygılandığını belirten Maliye Bakanı, herkazancın vergilendirileceğini söyledi Temizel: Vergiden ödünyok• Türkıye Cumhurıyetı tarıhının en büyük reformu olarak hazırlanan Vergı Yasası'nda önce bankalann, sonra borsanın kendı lehıne düzenlemeler ıstemesı tartışma yarattı. Mahye Bakanı Zekerıya Temizel, yasanın ıkı temel ılkesı olduğunu belırterek "Bırıncısı, her kazanç vergılendırılecek. îkinctsı, kayıt dışı para kayıt ıçine alınacak. Türkıye bundan gen dönemez" dedi ANKARA (CumhuriyetBürosu)- Malıye Baka- nı Zekeriya Temizel, Cumhurıyet'e yaptığı değer- lendırmede, Vergı Yasası'ndan ödün venlmesının soz konusu olamayacagını belırterek "Borsada \anlış ya da eksik bilgUenmeden ka> naklanan kay- gılar var. Kendilerine anlatacağız. Yasanın ruhunu bozmadan >eni düzenlemeler de yapılabilir, ama her kazançtan M'rgi alıntnası esası kesinlikle bozul- mayacak" dedi. Yasanın ıkı temel ılkesı olduğunu v urgulayan Temıze), "Birincisi, her kazanç vergi- lendirilecek. Ikincisi, kayıt dışı para kayıt içine alı- nacak. Türkiye bundan geri dönemez" dıye ko- nuşru Temizel. vergının bir gönullülük olayı de- ğıl, "zorabm" olduğunu anımsatarak, yıllardır ver- gı vermemeye alışmış kesımlerin bunu hemen ka- bul etmesını beklemedıklennı soyledı Temizel, borsada yaşananlann Vergı Yasası'na bağlanama- yacagını belırterek şunları soyledı "Yasa, 1999yı- b başuıda yüriirlüğe giriyor. Hisse senedinden elde MArkasıSa. 17,Sü.31e Eımıiyete roketatarlı saldırı• Fatıh Emnıyet Müdürlüğü ile Aksaray Polis Karakolu'nun bulunduğu bınaya roketatarh saldırıda bulunuldu Bınanın bınncı katında büyük çaplı maddı hasar meydana gelırken dıger katlar ile çevredekı bınalann camlan kınldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldınyı yasadışı örgüt mensubu Ibrahım Ayhan Ozgül'ün düzenledığı. Özgül'ün geçen yıl Vatan Caddesf ndekı Istanbul Emnıyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırıdan da sorumlu olduğu belırtıldı. İstanbul Haber Servisi - Fatıh Emnıyet Mudürlüğii ile Aksaray Polis Karakolu'nun bulunduğu 7 katlı bı- naya la\ sılahıyla saldırı duzenlendı İstanbul Emnı- yet Mudüriuğü'nden yapılan açıklamada. olen ya da yaralananın olmadığı, ancak buyuk maddı hasarın meydana geldığı rokelatarlı saldırı)ı yasadışı örgut mensubu Ibrahjm Ayhan Özgül'ün düzenledığı, fıra- n sanığın geçen yıl İstanbul Emnıyet Müdürlüğü'ne yapılan bombalt saldından da sorumlu olduğu ıddıa MArkasıSa. 17,Sü.l'de Şahingitti kavga bitmedi • De\ let Bakanı Refaıddın Şahın bakanlıktan ve DTP'den istifa ettı. Bakanlığı yüzünden doğan tartışma partısıne, Emlak Bankası'na ve TOKJ'ye zarar \erır hale geldığı ıçın istifa ettiğını açıklayan Şahın, "Korkup kaçmıyorum. Benı \e ıcraatımı soruşturma ile tehdıt edenlere diledıklennce soruşturma yapma fırsatı verıyorum" dedi. • DTP Genel Başkanı Hüsamettın Cindoruk, Şahın'ın yuzlerce hemşensını Emlakbank'a yerleştırdığını ılerı sürerek "Partı organlanrun güveninı kaybeden arkadaşlar görevı bırakmahdır" dedi • 5. Sayfada GRİBE TEK. ÇARE AŞI YAPTIRMAK. B 6. Sayfada VELİLERlN KİTAP ÇILESİ BİTMIYOR M 6. Sayfada EZELl REK.ABETIN HAVASI BAŞfCA MSpor'da SAYJSAL LOTO SONUÇLARI • 77. Sayfada Rock'n roll de\leri İstanbul'da fırtına gibi esri. Otuz beş yıldır mü/ik diimasırtın en önemli isimlerinden biri olarakadııu müziktarihineyazdıran grup. dün gece 4li Sami Ven Stadyumu'nda dinleyicileriyle bu- luştu. Rolling Stones, geçen yıl 23 Eylül'de Şikago'da başlayan 'Bridges To Babylon VVbrid' adlı turneyi İstanbul'da kapadı. Bu turne kapsamında 65 kentte sahneyc çıkan Rolling Stones'un İstanbul konserin- de ön grup olarak Extra ile Athena yer aldı. Filipinler Gemibattı: Î27kayıp • Filipinler'de adalar arasında sefer yapan "Princess of the , Orient" adlı yolcu gemisinin kötü hava koşullan yüzünden battığı bildirildi. Fırtınalı denizde saatler boyu süren kurtarma çalışmalan sırasında 314 kişinin kurtanldığı, 127 kişinin de halen kayıp olduğu açıklandı. Sahil korumadan yapılan açıklamada 13 kişinin de cesedinin bulunduğu kaydedildi. • 9. Sayfada ( Bidbağımsız bıraktılar 9 • Lenin'den Marco Polo'ya kadar tarihte bölgeye ılışkin araştırma yapanlar, düşünce ortaya koyanlar, gezenler, Hazar'dan Çın Seddi'ne kadar olan, yüzölçümü dört mılyon kilometrekareyi bulan bölge içın tek sözcük kullanmışlar' "Türkistan" Sözünü ettiğimız coğrafyada bugün beş devlet var. Her binnin yönetıminde dıkkatı çeken çabalardan bıri şu: "Ulus yaratmak." 1 4 . Sayfada #1O"7.4 CumhuriyeC İSTANBUL \'E ÇEVRESINDE YAYIN'DAYIZ 20EYLUL1998PAZAR K Ü L T Ü R H İ Z M E T î N D E B î R A D I M D A H A M A S A L L A R AJSOPOS YENİ ÖĞRENİM YİL! 8AŞLARKEN ÇOCUKLARIM1Z İÇİN BİR DÜNYA KLASIĞİ AISOPOS MASALLAR Türkçesi: NURULLAH ATAÇ Bugün kırkını, ellisıni surenlerın pek çoğu, çocukluğuncla şu masalı dinlemiştir: Kolesi Ezop'a et'endisi bir gun "Dunyanın en kotü şeyi nedir?" diye sormuş. Ezop "Dilidir" demiş ve "insanın başına her turlu bela dili yuzunden gelir" dive açıklamış. "Peki" demiş efendisi, "dunyanın en iyi şeyi nedir, öyleyse?" "Yine dilidir" diye yanıtlamış Ezop "iyi kullanılırsa, açmayacağı kapı, girmeyeceğı gonul yoktur". Sonradan oğrendik kı, çocukluk masallarımızın bu Ezop'u, dunyanın en eski masalcısı, İO 6. yuzyılda yaşadığı sanılan Aisopos'tan başkası değilmiş. Çok zeki, alaycı, sivri dilli bir bilge kişi olan ve sivri dili yüzünden oldürulen Aisopos'tan. Aisopos masallarının kahramanları hayvanlardır; ancak, her hayvan bir insan özelliğini simgeler. İnsanlar arasındaki ilişkiler, egemenlik çatışmaları, düzenler, çekememezlikler, yaltaklanmalar, aldatmalar... çarpıcı bir biçimde sergilenir ve eleştirilir. • • • İnsanlığın binlerce yıllık birikimınin ürünü olan Aisopos masalları, inanıyoruz ki, yoz medya kültürunun kuşatması altındaki çocuklarımıza bir soluk aldıracak. Gunümüzden 2600 yıl önce derlenmiş, bir Turkçe ustasınca dilimize çevrilmiş yuzlerce masal... Büyükler de küçükler de keyitle okuyacak... dinleyecek! Bu aydan başlayarak çocuklarımıza da bir dünya klasiği.. her ay' Salı günü Cumhuriyet 'le GUNCEL C l NEYT ARCAYUREK Faşist KürsiL. TBMM Başkanı Hikmet Çetin büyük gürültülere neden olan yenı genel kurul salonuna konulan "be- yaz mermertenn Meclıs'e hamam havası verdığını" söylüyor. Hikmet Çetin göreve geldiğı zaman; tarihi eskı ge- nel kurul salonu bir baştan ötekı başa sökülmüş, ye- rine "rengârenk koltuklar" çoktan yerleştırilmıştı. MArkasıSa. 17, Sü. l'de lamuşkalann düş yürüyüşü Üç Rus kadını. Olya, İra ve Valeria... Biri kozmonot, biri modacı, biri de kutup gezgini. Onlar sanki bir başka dünyanın kadınları. Ülkelerinde esen fırtınaya inat, kendi düşlerini yaratıyorlar. Yıllara, sorunlara ve belirsizliğe meydan okuyorlar. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhurİyef 'le birlikte Hde Vap Çete'le... Hükümet 14 ayda çetelerle ilgili ne yaptığını dun açıkladı: İyi çeteletutulmuş... Başbakan Mesut Yılmaz dün düzenledığı basın toplantısında çetenin boyutlarını, devlet ıcındekı uzan- tısının ürkütücülüğünü açıkladı, mücadele ıçın yapı- lanlan ve yapılması gerekenleri sıraladı. Yılmaz yapılanları bızim takdırımıze bıraktı... • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog