Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

2 EYLÜL1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Escada'nın yenl koleksiyonları • Istanbul Haber Servisi - Bu mevsim Escada, en geniş koleksiyonu "Margaretha Ley", kokteyl ve gece giysileriyle "Couture", modern kadın için yalın tasanmlanyla "Elements" ile sportif ve rahat zamanlann giysileriyle "Sport" koleksıyonlannı sunuyor. Yazap cezaevme uğurlandı • ŞANLIURFA (Cumhuriyet) - Kapatılan eski HEP Genel Başkanı ve HADEP PM üyesi Feridun Yazar, parti kurultayında yaptığı konuşma nedeniyle aldığı bir yıllık hapis cezasını çekmek ıçin Şanlıurfa Cezaevi'ne kondu. Dünya Banş Günü'nde düşüncesinden ötürii cezaevine girmesinin devletin ayıbı olduğunu belirten Yazar, "Bir devlet banştan korkmaz. Banştan korkarak banş yakalanmaz" dedi. Arkadaşlannın alkışlan arasında cezaevine uğurlanan Yazar, 9 ay cezaevinde yatacak. 'Sivil havacılık tekelleşiyop' • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Özel Sektör Havacılık Işletmeleri Derneği tarafından dün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı 'nda düzenlenen basın toplantısında, Türk Hava Yollan'nmiç hatlarda kurmayı planladığı Türk Ekspres şirketinin yüzde 60'ının Park Expres Şirketı ıle Swissaır'in yan kuruluşu Crossair'e verilmesinin, "'sivil havacılıkta tekelleşmeye yol açacağı" öne sürüldü. Depnem tatbikau • İstanbul Haber Servisi - Binncı derecede deprem kuşağında yer alan lstanbul'da olası bir depremin ardından arama ve kurtarma yapacak ekiplere tecrûbe kazandırmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zemin ve Deprem Inceleme Müdûrlüğü. AKUT ve bazı sivil kurtarma ekipleri, dün Esenler'de tatbikat yaptı. Tatbikata katılan ekipler yıkımı yapılan bir binaya yerleştirilen mankenleri kullanarak arama ve kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Mehmetçik anrtı açıldıI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kara Kuvvetleri Komutanlığı Mehmetçik Anıtı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu tarafından törenle açıldı. Askerler, "Atatürk yaşasaydı bizden olurdu" diyen eski RP'nin genel başkanı Necmettin Erbakan ile RP zihniyetine fotoğrafla yanıt verdiler. Törenden önce gazetecilerin bir süre beklediği Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2 No'lu Nizamiye Bekleme Salonu'nun duvannda "Vatanı kurtarmak gibi bir suç işledim diye büstlerimi kırdılar, küfrettiler, yetmedi; yaşasaydı bizden olurdu dediler, hiçbir şey bu kadar ağnma gitmedi" sözlerinin yazılı olduğu Atatürk fotoğrafı dikkat çekti. Sezgin, cinayetle ülkücü çete elebaşısı arasında bağlantı kurmanın 'senaryo' olacağını söylerken DGM ifade almaya hazırlanıyor Mumcu suikastında Çakıcı bilmecesi• Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin, "'Uğur Mumcu olayıyla Çakıcı arasında bağlantı kurulabilir mi" sorusuna, "Bu bir senaryo olur. Yok denmez, ama var demek de zor. Çünkü o zaman zannediyorum 4 sene oluyor, yaptığımız araştırmalardan, bunun kaynağının ayn istikametlerde olduğu görülüyordu. Ama ben o cinayetin mutlaka aydınlanacağını umuyorum" dedi. ANKARA/İSTANBUL (Cumhuriyet)- Sezgin, eski bakanlardan Rıfkı Salim Gazetemiz yazan Uğur Mumcu'nun bom- Burçak'ın Kocatepe Camisi'ndekı cenaze bah bir suikast sonucu katledildiği dönem- de Içişleri Bakanı olan Başbakan Yardım- cısı ve Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin. cinayetle ülkücü rnafya elebaşısı Alaattin Çakıcı arasında bağlantı kurmanın "senar- yo" olacağını söyledi. Sezgin'in bu sözle- rine karşın, Ankara DGM Savcısı Hamza Keleş, Mumcu'nun katledildiği gün Anka- ra'da bulunduğu saptanan Çakıcı'nın iade edilmesi durumunda ifadesine başvurula- cağını açıkladı. töreninde bir gazetecinin, suikast sırasında Içişleri Bakanı oldugunu anımsatarak "Uğur Mumcu oJayıviaÇakıa arasında bağiann ku- rulabilir mi" sorusunu yöneltmesi üzerine şunlan söyledi. "Sanmıyorumöylebiriliş- Id kurulabilectgini. Yani bu bir senaryo olur. Yok denmez, ama var demek de zor. Çün- kü o zaman zannedryorum4sene oluyor.yap- bğunız araştırmalardan bunun kaynağının ayn istikametlerde olduğu görülüyordu. Ama ben o cinavetin mutlaka avdınlanaca- ğuu umuyorum." Hiçbir şeyin gizlı kalmadığını ve mutla- ka bir gün patlak verdiğini kaydeden Sez- gin. "Tarihte pek çok cinayet 10-15 yıl son- ra aydınlandı. Ama mutlaka aydınlanıyor" dedi. Sezgin, hükümetleri döneminde ay- dınlanacağını söyleyip söyleyemeyeceği- ne ılışkin bir soruya ise "Söyleyemem. Çün- kü söylemek çok zor. Kâhin olması gerekir insanın. Ben kâhin değUim. Ben, görevinin sorumluluğu içerisinde bir devlet adanu- yım" yanıtını verdi. TBMM Uğur Mumcu Cinayetini Araş- tırma Komisyonu. çalışmalan sırasında Ala- attin Çakıcı'nın, Mumcu'nun öldürülmesın- den bir gece önce Grand Ankara Otelı 'nde konakladığını belirlemiştı. Komısyon. Türk Telekom'dan Çakıcı'nın konakladığı sıra- da yaptığı telefon görüşmelerinin aynntı- lannı istemiş, ancak Telekom, arşivlerin 6 ay sonra imha edildiğini öne sürerek bu is- temi yerine getirmemişti. Mumcu Cinaye- tini Soruşturan Ankara DGM Savcısı Ke- leş. Çakıcı'nın konakladığına ilişkin bilgi üzerine, iade edilmesi durumunda Çakı- cı'nın ifadesine başvuracağını açıkJadı. Sezgin, daha sonra tstanbul'a gelerek va- li ErolÇakır'ı ziyaret etti. Sezgin, lstanbul'da düzenlediği basın toplantısında çetelerle mücadelede aysbergin sadece görünen kıs- mı üzerinde durulmasının yeterli ofmadı- ğını söyledi. Adli reformun bir an önce ger- çekleştirilmesigerektiğini vurgulayan Sez- gin. adli kolluk kuvveti kurulmasını ve jü- ri sistemi gibi fikirler üzerinde tartışılma- sını önerdi. PKK Iideri AbduIlahOcalan'ın ateşkes önerisini de değerlendiren Sezgin. "Apo sılaşoğızaman böyle oyunlara başvu- rur. Hem eşkıya ile ateşkes olur mu? Mu- hatap bile almıyoruz" dedi. Çakıcı'nın iadesi Jet-Pa Yönetim Kurulu Başkanı Akgündüz'e 13 saat gözaltı SÜRT / BATMAN (Cumhuriyet) - Kanal 6'yı almasını, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Alaattin Çakıcı'nın engelledi- ğini ileri süren Jet-Pa Holdıng Yönetim Ku- rulu Başkanı FadılAkgündüz, Siirt'te 13 sa- at gözaltında tutulduktan sonra bırakıldı. Si- ın Valiliğı, Akgündüz'ün bağışladığı 2 Pro- ton otomobıli olaydan sonra iade etti. Güneydoğu'da Proton otomobil fabrika- sı kurmak için incelemelerde bulunan Fadıl Akgündüz, önceki gün Siirt Öğretmene- vi'nde basın toplantısı düzenledi. Akgündüz yaklaşık üç saat süren konuşmasında yatı- nmlanyla ilgili bilgiler verirken Kanal 6'yı alma girişımine de değinerek şunlan söyle- di: "Medya alanına girmek istedik. 'Alaat- tin Çakıcı devrede' dediler. Kanal6için Meh- met Kurt ile yüzde 50 hisseyle anlaşmıştım. Cumhurbaşkanı TV' sahibi Mehmet Kurt ile göriiştükten sonra Kurt karanndan vaz- geçti. 110 miryon dolar teklif \erdiğim halde Kanal 6 televizvonu Korkmaz Yığıt'e veril- di. Bu işin arkasında Cumhurbaşkanıve Ça- laa var." Akgündüz konuşmasında Hürriyet gazetesinde 'Hükümet Jet-Pa">a ei koydu" diye çıkan bir haberi yalanlamadığı için Baş- bakan MesutYılmaz'ı da 'şerefsiz' olmakla suçladı. Akgündüz aynı gün Batman'da MÜGİ- AD'ın TPAO Kristal Park'ta onuruna dü- zenlediği yemekte yaptığı konuşmada da Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili tarafın- dan tehdit edildiğini öne sürdü. Atakoğlu'ndan 75.yılkonseri Fahir Atakoğlu, önceki akşam Dolmabahçe Sarayı'nda cumhuriyetin 75. yılı kut- lamalan kapsamında bir konser verdi. Global Menkul Değerier'in sponsorluğun- da gerçekleştirilen konsere Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz, Hikmet Çetin, Güneş Taner, Mustafa Yılmaz, Imren Aykut gibi isimler kanJdı. Konserde Fahir Atakoğ- lu'na Fahrettin Kerinıov yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası ve Korusu'nun yanı sıra çok sayıda sanatcı ve Karadeniz Kadınlar Korosu eşlik etti. Konser sıra- sında, dijital film yöntemi ile Türkiye'nin 75 yıh, Dolmabahçe Sarayı'nın saltanat kapısının tüm yüzeyinde gösterildi. Atakoğlu 22 EylüJ'deAspendos'ta, 10 Kasını'da da Ankara Atatürk SporSalonu'ndakonserverecek.(Fotoğraflar: UĞUR DEMİR) TOBB Başkanveklli Hasan özmen, genel seçlmlerin normal tarlhlnde yapılmasını istedi îşadamlannı kriz korkusu sardıMERtHAK tZMİR- Rusya'da yaşanan eko- nomik krizin ardından işadamla- rını Çin korkusu sardı. Çin'de de- valüasyon beklentisınin artması işadamlarını tedirgin ederken TOBB Başkanvekili ve Izmir Ti- caret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ozmen, "Piyasa- lara verilecek en önemli mesaj, parti liderlerinin Cumhurbaşka- nı'nın başkanlığmda bir araya ge- lip genel seçimleri normal tarihi- ne ertetemeleri olacaknr. Çin de- valüasyonunun bir gölge olarak tüm dünya ekonomisini tehdit et- tiği bu ortamda vapılacak en iyi iş bu olacakbr" diye konuştu. Rusya knziyle birlikte sıkıntı- lı döneme giren Türk ekonomisi, Çin'deki ekonomik hareketi yakın- dan izlemeye başladı. TOBB Baş- kanvekili Ozmen, dünya ekono- misinin globalleşme sürecinüı baş- langıcından itibaren en cidi krizi- ni yaşadığını söyledi. "Bu du- rum, henüz sonuçlan netleşme- yen globalleşmenin daha iyi sor- gulanmasını gerektirnıektedir" diyen Özmen, "Zira tüm dünya global ekonominin bedelini öde- mekte; bir ülke hapşırdığında, di- ğerleri nezle olabilmektedir" de- di. Dünyada yaşanan ekonomik olumsuzlukların Türkiye'de ver- gi kanunlarında yapılan degişik- liklerle aynı döneme rastlamış ol- masının talihsizlik olarak değer- lendiren Özmen, "Uzakdoğu ve Rusya krizi üzerinde bu kadar çok durmamızın nedeni alınması gereken derslerle ilgilidir. Buders- ler, gerçekçi kur politika uygulan- ması gerekriği, alınan dış borçla- nn mutlaka talep potansiyeli bu- lunan üretken alanlara \önlendi- rilmesi, kısa vadeli sermaye ile uzun vadeli yadnmlann finanse edilemeyeceği, ihracatta üriin ve pazar çekişmesinin iınemii oldu- ğu, ülke içi pontikistikrann her m- mankinden daha önemli hale gei- diği şeklinde özedenebilir" diye konuştu. Hükümetin enflasyon mücade- le programının zamanlama açı- sından talihsiz bir döneme denk düşrüğünü sav unan Özmen, doğaî afetlerin yarattığı sorunlann. prog- ramın başarısmı etkilediğini söy- ledi. Erken seçim karannın hata- lı oldugunu kaydeden Özmen şöy- le konuştu: "Piyasalara verilecek en önemli mesaj, parti liderlerinin Cumhurbaşkanı'nın başkantığın- da bir araya gelip genei seçimleri normal tariheertelemeleri olacak- ür. Çin dev-alüasyonunun bir göl- ge olarak tüm dünya ekonomisi- ni tehdit eru'ği bu ortamda, yapı- lacak en iyi iş bu olacaktır. Türld- ye'yi her şeyden daha çok sevdik- lerine ve her değerden üstün tut- tuklarma inandığımız siy asetçile- rimi/in, kriz sinyallerinin alındı- ğı şu ortamdasağdm ulu davrana- rak erken seçim düşüncesinden vazgeçecekleri inanandayız." ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, amaçlannm 'sol dalga' yaratmak oldugunu söyledi 6 Gökkıışağı 9 projesine destek arayışı Demir-celik üreticileri Rusya'ya kota konulması istendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Demir-Çe- lik Üreticileri Derneği, uluslararası piyasada. Tür- kiye'nin rakibi olan Rusya'daki kriz nedeniyle 3. dünya ülkelerine yönelik ihracatın olumsuz etki- leneceğinı bildirdi. Demir-çelik sektöründe faali- yet gösteren kuruluşlann üretimlerinde ciddi dü- şüşler olduğuna dikkat çekilirken Rusya'dan it- halatın artması sonucunda içpazarda kayıp ola- cağı belirtildi. Demir-Çelik Üreticileri Derneği, Rusya krizi nedeniyle anti-damping önlemlerine ek olarak kota uygulanmasını, ithalatta ciddi ka- lite kontrolü için "ihtisas gümrükkrinin" oluş- turulmasını istedi. Demir-Çelik Üreticileri Derneği Başkanı Re- cep Sami Yazıcı. "Rusya'daki ekonomik duru- mun Türk demir-çelik sektörü üzerindeld etkiJe- ri"ni anlatan bir rapor hazırladı. Raporda, Rus- ya'daki devalüasyonun en iyimser tahminle yüz- de 30'lann altına düşmeyeceğini belirtilirken "Geçen yıhn üretimine göre yan yanya üretim yapan kuruluşlanmız mevcuttur. Esasen düşük fî- yat polirikası uygulamakta olan Rus fırmalann, fiilen uygulamaya girmiş bulunan devalüasyan sebebiyle ve buna ek tedbirierie gerçekleştirecek- leri ilave fiy at düşüşlerinin, Türk demir-çelik sek- töriinü olumsuz yönde etkikyeceği açıkör" uya- nsı yapıldı. İstanbul Haber Servisi - ÖDP Genel Başkanı UfiıkUras; emekörgütleri. mes- lek odalan ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bir "sol dalga" yaratmayı amaç- ladıklannı söyledi. Adil ve demokratik bir seçim sisteminin Türkiye için yaşam- sal öneme sahip oldugunu vurgulayan Uras, 1965 seçimlerinde olduğu gibia nis- pi temsil sistemi" ile tüm siyasal görüşle- rin parlamentoya yansıtılmasını istedi. Uras. "adil ve demokratik bir seçim sis- temi" ile farklı kesimlerden toplumsa) güçlerle birlikte etkilı bir toplumsal mu- halefet oluşturmayı amaçlayan "Gökku- şağı* projesine destek arama zıyaretleri- ni sürdürüyor. Uras. dün Türk-İş üyesi Petrol-Iş ile DlSK'e bağlı Birleşık Metal- lş sendikalannı ziyaret etti. Petrol-lş Ge- nel Başkanı BavTam Yıkhnm ve Birleşik Metal-lş Genel Başkanı Kamfl Kinkır ı. partisinin 12 Eylül'de bazı kıtle örgütü temsilcilerinin katılımıyla yapacağı top- lantıya davet eden Uras, Türkiye'nin ya- şanmakta olan siyasal knz nedeniyle er- ken seçim karan aldığını anımsattı. Uras, "Bugünkü siyasal krizin kaynagı 1991'de kullanıian seçim sistemidir. Bu seçim sis- temi ve muvcut siyasi partiler vasasıyla gerçekleşnnlecek erken seçiminvenibir kriz yaratmanın ötesinde bir sonuç doğurma- yacağıaçık.ama siyasalpartiler bunu gör- mezden getiyor" dedi. Meclıs'tekı partılerin halka dayanma- dığını, kımi partilerin gücünü çetelerden aldığını öne süren Uras, dünyada sadece Türkiye'de kendisini sol olarak tanımla- yan partilerin seçim barajlannın ardına sığındığını belirtti. Siyasal partilerin ik- tidar olmak için çalıştığını, ancak Türki- ye'de çok önemli bir muhalefet sorıınu bulunduğunun gözden kaçınlmamasını isteyen ÖDP Iideri Uras, jmaçlannın bır sol dalga yaratmak oldugunu kaydettı. Uras "Emek örgütleri, meslek odalan ve sivil toplum örgürlerinin de katılımıyla oluşturacağımız 'Gökkuşağı' dayanışmasıy la bunu gerçek- lestirebiliriz" diye konuştu. Petrol-lş Genel Başkanı Yıl- dınm da seçim sistemiyle ya- pılacak seçimden bugünküpar- İamento dağılımının çıkacağı- nı belirterek seçimin bir çö- züm olamayacağını savundu. Bayram Yıldınm. "Merkezsol- daki partilerie daha soldaki partilerbûieşmelL Kendi arala- rında birliği sağlamayan solun şeriatçı hrmanışa söz sövleme- yehakkı>ok"dedı. Birleşık Metal-lş Genel Baş- kanı Kinkır ise "Gökkuşağı" projesine destek vereceklerini belirterek solda güçbirliğinm oluşrurulması için kendilerine düşeni yapacaklannı \e konu- yu DtSK Başkanlar Kurulu'na ÖDP Genel Başkanı Lftık Lras, Petrol-İş ve Birieşik MetaJ-fş sendikalannı ziyaret etti. götüreceklerini kaydetti. Bakan'dan Fransa'ya ikna tımıANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Adalet Bakanı Hasan Deniz- kurdu'nun, tnterpol ka- nahyla Nice'te yakala- nan Alaattin ÇakKi'nın iadesi için Fransa'ya gi- deceği öğrenildi. Uzman birheyetle biriiktegele- cek günierde Fransa'ya gidecek olan Denizkur- du'nun, Çakıcı'yı iade etmeleri için Fransa ad- li makaınlannı ikna et- meye çahşacagı bildiril- di. Uluslararası Hukuk ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü'nce hazırla- nan dosja da. bugün Dı- şişîeri Bakanlığı kanalıy- la Türkiye'nin Paris Bü- yükelçiliği'ne özel bir kurye ile gönderiliyor. Fransa Dışişleri Bakan- lığı 'na iletilecek dosya, daha sonra Fransa Yük- sek Mahkeme Başsavcı- lığı'na teslim edilecek. Fransa'nın Çakıcı'nın iadesi konusunda vere- ceği olumlu veya olum- suz yanıt da, aynı kanal- lar aracılığı ile Türki- ye'ye bildirilecek. Toplam 450 sayfadan olusan iade dosyasında. Türkiye'de 1984 yılm- dan bu yana idam ceza- sımn uygulanmadığına ilişkin Avrupa Insan Haklan Komisyonu 'nun verdiği kararlar da bulu- nuyor. En çok da bu kararla- ra güvenen Adalet Ba- kanlığı bürokratlan, hü- kümerin ısrar etmesi ha- linde Çakıcf nın iadesi- nin sağlanabileceğmi sa- VTindular. Dosyada iade talep- namesinhı aslı ve Fran- sızca tercümesi ile ekle- ri, yani Çakıcı'nın Tür- k^e'deişlediği iddiaedi- len suçlar. bu suçlara ilişkin iddianameler ile uygulanması öngörülen yasa maddeleri, tanık ifadeleri, parmak izi, kimlik bilgileri, olay ye- ri keşifzabıtlan ilebiîir- kişi raporian ve bunla- nn tercümeleri bulunu- yor. Dosyada, iade edil- memesi durumunda sa- nık hakkındaki kırmızı bültenin 4 yıl daha ge- çerliliğini koruyacağı- na ve başka ülkeye geç- mesi durumunda yeni- den gözaltı olasılığının doğacağına dikkat çe- kildi. Çakıcı'nın iade edil- mesi haiinde ikı idam ve 25 ile 64 yıl arasında ağır hapis cezası iste- miyle yargılanacağı bil- dirilen dosyada, sanığın Türkiye'ye gönderildıgi takdirde idam cezasına çarptmlmayacağı gü- vencesi veriliyor. Tür- kiye'de 1984'ten bu ya- na idam cezasınm infaz edilmediğinin özellikle altı çizilirken halen TBMM Adalet Komis- yonu gündeminde bek- İeyen ceza yasası tasan- sında ölüm cezasının kaldınldığı anımsatılı- yor. Sanığın iade edilme- si durumunda Türkiye tarafından onayianmış 10 Aralık 1948 tarihli BM Insan Haklan F.v- rensel Beyannamesi ve 4 Kasun 1950 tarihli Av- rupa Konseyi tnsan Hak- lan ve Temel Özgürlük- lerini Korurna Sözleş- mesi'ndeki hak ve gü- vencelerden deyararla- nacağı, işkence ve kötü uygulamayla karşılaş- mayacağı konusunda güvence verildi. Adnan Cicek, azmettirici Turan hn katil zanhlan aranıyor Istanbul Haber Servisi-Kartal'da önceki gün öl- dürülen Alaattin Çakıcı'nın eski adamı Şenol Tu- ran'm, Çakıcı'nın sağ koluolarak tanınan ve Tev- flk Agansoy un katil zanlısı olarak halen cezae\ in- de tutuklu bulunan Adnan Çiçek'in talimatı ile öl- dürüldüğü belirlendi. Çiçek'in, Tevfik Nurullah Ağanst^'un öldürülmesinden sonra kendisini po- lise ihbar ederek yakalattığı gerekçesiyle Turan'ı öidürttüğü öne sürüldü. Kimlikleri saptanan 2 te- tikçi henüz yakalanamadı. İstanbulAsayiş Şube Müdûrlüğüyetkilileri. Kar- tal Spor Caddesi üzerinde yapımı süren Ekşioğlu Yaşam Sitesi'nde önceki gün akşam saatlerinde Şenol Turan'ı öldüren ve olaydan sonra kaçan ki- şiierin Mustafa Karataş ve Mücahit Gözen oldu- ğunun belirlendiğini söylediler. Emniyet birimlerinin yaptığı çahşmalar sonu- ca, Karataş ve Gözen'in halencezaevinde bulunan Adnan Çiçek'in talimatı doğrultusunda Şenol Tu- ran "ı öldürdükleri saptandı. Yetkililer soruşturma sırasında, Fransa'da yakalanan AJaattin Çakıcı'nm eski adamı Şenol Turan'ın öldürülmesi için herhan- gi bir talimatının olmadığının belirlendiğini kay- dettiler. Olaydan sonra Adli Tıp Kurumu morguna kal- dınlan ve burada otopsisi tamamlanan Şenol Tu- ran'ın cenazesinin, ailesi ve yakınlan tarafından alı- narak toprağa verilmek üzere memleketı Sam- sun'un Bafra ilçesine götüruleceği kaydedildı. Belçikapolisi Çahcı y yı sorguluyor BRUKSEL (AA) - Belçika polisinin, Ala- atfln ÇaJacı'yı Nice'de sorgulamaya 31 Ağus- tos'ta başladığı bildiril- di. Çakıcı'nın sorgusuy- la ilgili Belçika Adalet Bakanlığı Sözcüsfl Uge- ne Vankerckhove, dün yaptığı açıklamada, iki adli polisin, Liege Ad- liye Sarayı'ndan bir sor- gu hâkimi ile beraber, 31 Ağustos'ta Nice'e gi- derek Alaattin Çakıcı% yı sorgulamaya başjadıkla- nru belirtti. Alaattin Çakıcı'yı sorgulamaya giden ekip- teki sorgu hâkiminin is- mınin.MireiDeJukaiHMit olduğu, adliye polisleri- nin cuma günü Beiçi- ka'ya dörunesinin bek- lendiği kaydedildi. Belçika Adalet Ba- kanlığı'nda lnterpol Dış îlişkiler'den sorumlu Peter Gijsen de, Çakıcı'nın. Liege'in Verviers kentinde Os- man Van adli Türk'ü öl- dürmek suçuyla Belçika tarafından arandığını açıkladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog