Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 EYLÜL 1998 ÇARŞAME 16 SPOR Kicker dergisi, kupada 2 gol atan 'fütbol elçimize' övgüler yağdırdı Almanya'da Hami konıışuluyor• Almanya'ya ve Alman ftıtboluna zamanla alıştığını belirten Hami, "Bu benim için çok zordu. Ama şimdi bunu atlattım ve sadece fiıtbolu düşünüyorum" dedi. REMZİ CENGİZ SCHALKE - Trabzons- por'dan Almanya'nın Schalke 04 takımma transfer olan Ha- mi Mandıralı Alman basınının gözdesi. Almanya Kupası'nda attığı goller ve oynadığı başa- nlı futbolla dergi ve gazetele- rin sütunlannı süsleyen yurtdı- şmdaki tek temsilcimize ülke- nin ünlü spor dergisi Kicker de tam 2 sayfa yer ayınrken, "Al- ün çocuk Hami'den kitap gjbi iki gol' başlığını kullandı. Dergi Hami'nin futboluyla alkışlandığını belirterek, "İki golü de görülmeye değerdi" yo- nımunu yaptı. Almanya'ya ve Alman ftıt- boluna zamanla alıştığını be- lirten Hami ise hayalinde oyna- mıyı düşündüğü tek takımın şu anda oynadığı Schalke 04 takı- mı olduğunu belirten tecrübeli futbolcu. "flkzamanlaralışma devresindey dim. Bu benim için çok zordu. Ama şimdi bunu at- larbm ve sadece futbolu düşü- nüyorum" diye konuştu. Hami, millitakımkampındakiperformansıvladabefeniliyor.(KtREM KAÇARLAR) 'Çok çalışıyorum' Yavaş yavaş kendini Almanya'daki futbol ortamında göstereceğini belirten Hami şöyle devam etti: "Beni zor bir görevin beklediğini daha Trabzon'dan aynlırken biliyordum. Genç bir fiıtbol- cu değilim, bu benim için bir dezavantaj- dı. Ama çok çauşıyorum, bu nedenle de daha güvenli konuşabiliyorum. Alman- ya'da gerek Shcalke taraftarlannı gerek- se oradaki Türklerin benden beklentile- ri çok fazla. Alman futbolunun ülkemi- ze oranJa temposu çok yüksek ve çok da- ha sert Çalım atma şansı ise hiç vok. A- ma ben tüm bu sa\ dığımız koşullara uy- maya başladım.Türk ismini en iyi şekil- di temsil edeceğim." Hami, Trabzon şehrini çok özlediği- ni ancak basmda ver alan, "Hami Trab- zon'dan hâlâ alacakb" şeklindeki ha- berlerin ise yanlış olduğunu. Trabzons- por ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. 2000 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın şansını da değerlendiren Hami Mandıralı. K.lrlanda ve Moldova'nın çok kolay ekipler olduğunu belirterek, "Bizi sadece Almanya zorlayacak. On- larla beraber grup birinciligi için çekişe- ceğimizi tahmin edhorum" dedı. C e m U z a n a b ü y ü k t e p k i Beşiktaş sonunda mahkemeyegidiyor ASENAÖZKAN Beşiktaşlı yöneticiler, kendilerinı suçlayan Istanbulspor Kulübü Baş- kanı CemUzan'a verip veriştirdiler... Başkan Süleyman Seba. Cem Uzan'ın lstanbulspor'un şerefli ma- zisi ve adının ağırlığını taşıyamadı- ğını söyledi. Seba aynca, Uzan'ın Türkiye'nin bir hukuk devleti ol- duğunu unuttuğu- nu ya da umursa- madığını belirtti... Beşiktaş Kulübü ile Istanbulspor Kulübü, daha doğ- rusu Cem Uzan arasmdaki tartış- ma. Istanbuls- por'un her maçını lnönü Stadı'nda oynama istemine Beşiktaş'ın olum- suz yanıt verme- sinden kaynaklan- dı. Istanbulspor'un Agreş Piteşti ile lnönü Stadı'nda oynadığı L'EFA Kupası ön eleme maçı öncesi de tar- tışmaalevlendi. Is- tanbulspor, Beşik- taş'ın lnönü Sta- dı'nı yüksek ra- kamla kiraya ver- diğini ve kendile- rine zorluk çıkardığını iddia etti. Be- şiktaşlılar ise uzun süre sessiz kaldı- lar, ancak Cem Uzan'ın art arda ge- len suçlamalan sonrası da yanıt ver- mekzorundakaldılar.Başkan Süley- man Seba. yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı açıklamadâ. Be- şiktaş'ın yasalardan kaynakJanan haklannı sonuna kadar kullanacağı- Sarpkaya: ozum bizde değil Spor Servisi - Gençhk Spor Genel Müdürü Tevfîk Sarpkaya , Istanbul spor'un stat probleminin kendilerini aşoğını, bu konuda tek sorum- hinun Futbol Federasyonu ol- duğunu söyledi. lstanbuts- por'un bu tür sorunlan yaşa- masını istemediğini söyleyen Sarpkaya, "Ancak GSĞM olarak özerimize düşen göre- vi fkdasıyla yapok. Beşiktaş ie yaptığııruz protokoMe ts- tanbukpor'un haklannı koru- duk. Bu konuda Ugili merrile- re gerekli yazdarı da gönder- dik. İstanbulspor. onınunu federasyon Beçözmei" dedi. nı belırtırken "Biz İnönü Stadı'nı Is- tanbulspor'a kiraya verirken raka- nu Galatasara> Kulübü'ne danışa- rak belirledik. KaJdı ki İstanbulspor lnönü Stadı'nda oynadığı iki maç için şu ana kadar bize sadece 2 mil- yar 600 milyon lira ödemiştir. Alaca- ğunız olan 250 bin dolar için Futbol Federasyonu'na başvurduk. Şayet federasyon bu so- runu çözemezse ts- tanbul AsliyeTica- ret Mahkeme- si'nde İstanbuls- por'a dava açaca- öz." Başkan Seba. Istanbulspor yan- daşlannın tnönü Stadı'na verdiği zaran dile getirir- ken de şu açıkla- ma\ı yaptı: "lnönü Stadı'nın Ud maçta 336 koltuğu, 3 ana guişkapısMasma kilidi, 7 buzlucamı ve bir tuvalet kapı- sı kınldı. Henüz alacağunız olan 250 bin dolar da ödenmedi. İstan- bulspor,İnönü Sta- dı'nda oynayacağı lig maçlan için 40. derbi ve Avrupa Kupası maçlan için 100 binjürki- ye Kupası maçlan için de 75 bin dolar ödeyecek. Şayet bu rakamlar karşılaşmadan 24 saat önce ödenmezse İnönü Stadı'nın ka- püannı İstanbulspor'a kapabnz." Başkan Süleyman Seba. Beşik- taş'ın kamu yaranna spor kulübü ol- duğu, Istanbulspor AŞ'nin ise tica- ret hükümlerine göre bir ticaretha- ne olduğunu da sözlerine ekledi. Mustafa Denizli'den ilginc yaklaşım 'Her karta kızmarn' DENİZ DERİNSU Millı takım Teknik Direktörü Mustafa De- nizü, sahada kazanmak için oynayan her fut- bolcunun arkasında olduğunu belirterek "Ta- kımı için kart gören futbolcuya destck olu- nım. O futbolcunun bir anlık karandır. AJ- pay Avrupa Futbol Şampiyonası'nda seçimi- ni vaptL Fair Plav ödülü kazandı; ama aynı pozisvonda oyundan atılan bir futbolcunun yanında olurum" dedi. K.Irlanda'nın sert bir takım olduğunu, an- cak kazanmak için onlardan daha sert olma- lan gerektiğini ifade eden Denizlı, "Türkiye her zaman kazanmak için sahaya çıkar, cu- martesi de kazanmak için çıkacak, kazanaca- ğız" şeklinde konuştu. Milli takım iskeleti- nin 3-4-3 olmasına taraftar olduğunu belirten Denizli, "Ancak sahaya seçilen oyuncular Önemli. Hollanda'yı Bursa'da yendiğimiz maçta ileri uçta kimsenin beklemediği şekil- de Celil, Hakan veTayfun'a yer venniştim.Yi- ne sürprizler olabilir, ama seçimi dogru yap- malıyız. Bir futbolcu için 3 ay düşünürüm, eğer beklediğimiz performansı alamazsam 1 saniyede silerim. Kafamda bir takım var, an- cak son dakikada bile değişebüir. Kuzel İrtan- da karşısında defans üçlüsünü SaffetAlpay- ve Emre'den oluşrurumavı düşünüyorum, a- ma ne olacağı beUi olmaz" dedi. Oğuz'dan seyirciye çağrı Ay-yıldızlılann kaptanı Oğuz, Kuzey ir- landa'nın kendilerine denk bir rakip olduğu- nu ifade ederken ev sahibi olmanın avantajı- nı kullanmak istediklerini, bunun için de en büyük desteği seyirciden beklediklerini ifa- de etti. Milli takımın başanlı isimlerinden Abdullah ise dünya kupasına gidememenin üzüntüsünü hâlâ yaşadıklannı söyleyerek Oğuz: Avantajı kullanmak istiyoruz. "Niçin gidemedik diye düşünmek lanm. Ya- şadığımız o dönemden büvük dersler aldık. Ay nı hatalan vapmay^cağız ve gruptan çıka- cağız" ifadesini kullandı. Izmit'e gittıler Milli takımda Kuzey lrlanda maçının ha- zırlıklan aralıksız sürüyor. Dün sabah şut, öğ- leden sonra taktik çalışması yapan millilerde Tayüın dışında sakathğı ciddi isim olmama- sı Denizli'yi sevindiriyor. Gribe yakalanan Tugay'la ayağı ağrıyan Sergen sabah ıdma- nını yanm bıraktılar. Sergen akşam idmanı- na çıkarken Tugay çalışmaya katılmadı. Bu arada Mustafa Denizli'nin sabah çalış- masında orta yerine şut çeken Arif e bağır- ması ortalığı gerginleştirse de teknik adam, daha sonra futbolcusunun gönlünü aldı. Dün akşam Izmit'e geçen A milliler çalışmalannı cuma gününe kadar Kocaeli Sefa Sirmen Te- sisleri'nde sürdürecek. F Bahçe camiası yıldızfutbolcunun formunun düşebileceğinden korkuyor 4 BaIiç, Boliç olmasın' HİLMİ TÜRKAY Boşnak yıldız Elvir Ba- liç'ın. 3 yıl önce Bursa'da tanıştığı Sinem Özüta- mer'le Bursa'da gizlice nikâhlanması Fenerbahçe camiasında soru işaretlerine neden oldu. Yönetim, bilgisi dahilinde olmadığı halde, Ba- liç'in evliliğine. zorunlu olarak 'onay' verirken taraftarlar da, "ikinci bir Bo- liç" olayı yaşanmasından endişe du- yuyorlar. Şu sıralarsergilediği futbol- İa Fenerbahçe'yi sırtlayan yıldızın kimseye haber vermeden 'gizlice' ev- lenmesi camıaya 'bomba' gibi düşer- ken yöneticilerin bir kısmının bu eviı- likten haberdar olduğu, bir kısmının ise olmadığı öğrenildi. Ligin hemen başında futbolcunun yaptığı bueviilik, 'formunuetkiler'ge- rekçesiyle bazılannın tepkısıne neden oldu. Boliç'in Gaye ile yaptığı evlilik sonrasında bu futbolcunun grafığinde düşüş olduğunu söyleyenler yine aynı görüşü Baliç için de ifade ediyorlar. San - Lacivertli Kulübün Başkanı AzizYüdınm. "Baliç'in evlenmesi ge- rekiyordu. evlendi. Kendisi için iyi ol- du. Kızın tarannda ailevi problemlerol- duğundan bu işin noktalanması gereldyordu. Baliç denoktayikoydu" açık lamasını yaparken Futbol Şube Sorumlusu AfiYıkhnmda Balıç'in evliliğinden yönetim kurulu olarak haberleri olduğunu belirtti. Basın sözcüsü Abdullah Ki- Baliç'in evlenmesi Fenerbahçelileri endişelendiriyor. ğıhda futbolcunun evlenmesi ile ilgili bir soru- ya. "Evliliğinden bize ne. Elbetteki kendi yolu- nu kendisi betirleyecek. Bizim futbofcu muza gü- venimiz tam.Çıkar her zamanki gibi futbolunu o\Tiar"vanıtını verdi. Yöneticilerin bu ılımlı görüşleri- ne karşın taraftar hayli endişeli. Bo- liç'te yaşadıklan senaryonun Ba- liç 'te tekrarlanmamasını isteyen Sa- n-Lacivertliler, bu ftıtbolcuya gü- venlennin tam olduğunu, yine de kendisine çok iyi bakması gerektiği- ni belirttiler. Kulübün bazı önde ge- len üyeleri, "Boüç evtenene kadar mükemmeldi, sonra söndü. Okocha evlendikten sonra Fenerbahçe ileyol- lannı ayırdı. Bu kötü örnekler varken sezonun ortası bile gelmeden böyle bir girişinı bizi endişelendiriyor" de- diler. San-Lacivertli futbolculardün Gö- teborg maçmın tur primi olan 2'şer milyar lirayı alarak ceplerine koydu- lar. Futbolculara bu hafta içinde de 4 maçta alınan 10 puanın karşıhğı olan 2'şer milyar lira ödenecek. Doğan, yabancılara örnek Mustafa Doğan'ın Alman Milli Takımf na seçilmesi, Alman Futbol Federasyonu ve Alman spor otorite- lerince "Alman milli takımının ge- leceği için örnek gelişme" olarak nitelendirildi. Haftalık Der Spiegel dergisinde yer alan yazıda. Doğan'ın yanı sıra Alman milli takımında yer alabi- lecek birçok yabancı kökenli yetenekli futbol- cunun bulunduğuna işeret edilerek , bu konu- da getirilen sınırlamalann bunu engellediği kavdedildi. Sarı-Kırmızılılar, dörtlü turnuvadaki ilk maçında C. Zagreb'i yendi G.Saray potada luııııt verdi PFDK iddiaları karara bağladı Şikecilere büyük ceza Spor Servisi -Profesyonel Futbol Dısiplm Kurulu (PFDK) maddi çıkar karşılığındamaç sonuçlannı istedik- len gibi belirleyen üçüncü lig kulüp- lerine ceza yağdırdı. PFDK. Inegöls- por'dan 18 futbolcu, Gebzespor'dan 25 yönetici Pendikspor'dan da 14 yö- netıcıyı çeşitlı para ve hak mahrumı- yeti cezalanna çarptırdı. Inegölspor- lu yöneticilerin "Futbolculanınız, Biledkspor'u yenmek için Gebze ve Pendiksporln yöneticilerden maddi çıkar sağladılar" şeklindeki ıhbarı üzerine ortaya çıkan 'şike' iddialan, PFDK'nin dün Ankara'da yaptığı toplantıda saatlerce tartışıldı.foplan- tı sonrası, üçüncü lig yedincı grubun ikinci yansında Bilecikspor'u yen- mek için Gebzespor ve Pendiksporlu yöneticilerden 'para' aldıklan tespıt edilen 18 Inegölsporlu futbolcuya 6'şar ay, hak mahrumıyeti cezası ve- rildi. Ilk 11 "in yanı sıra yedekte bek- leyen oyunculara da aynı cezalann verilmesi ilgi uyandırdı. Yöneticiler de yandı Bilecikspor'u yenmesi için Ine- gölsporlu futbolculara 'para' verdi- ği belırlenen Gebzespor'un aralann- da başkan ve başkan yardımcısınm da bulunduğu 25 yöneticiye 1 'er yıl hak mahrumıyeti ve 200'er milyon para cezası verilirken. yine İnegöls- porlu futbolculara Bilecik'i yenme- İeri içm para veren Pendiksporlu 14 yöneticiye de aynı ceza uygun görül- dü. Filede Bulgaristan smavı K E R E M K A Ç A R L A R SOFYA - Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan sınavmda. Avrupa Bi- rinci Ligi 1. Grup'ta yer alan Türki- ye, bugün Bulgaristan karşısında 4. maçma çıkacak. Karşılaşma. Pa- zardjik Vassil Levski Spor Salo- nu'nda oynanacak. Saat 17.00'de başlayacak maçı Interstar naklen ya- yımlayacak. Karşılaşmayı Roman- ya Federasyonu'ndan C. Oprea ile E.Ududechakem ikılısi yönetecek. Grubunda son sırada yer alan vo- leybol milli takımı. daha önce oyna- dığı maçlarda Hollanda'ya 3-0, Çek Cumhuriyeti'ne 3-1 ve Belçika'ya 3-0 yenilmişti. Galatasaray: 60 Cibona Zagreb: 57 SALOÎs: Abdilpekçi HAKEMLER: Memduh Öget < 7 ), Fatih Dalav (5) GALATAS,\R.\Y: Durham (7)11, Ersin (5), Te- oman (5)4, Orhun (7)17, Selim (5), Gökhan (5), Ke- rem (6)4, Davison (6)8. Petrusca (6)16, Burak (4) CİBONA ZAGREB: Vrankoviç (5)12. Krstiç (4)2, Raduloviç (3),Aıkins (7)23, Prkaçin (4), Grkat (5)5. Griçek (4)4, Marceliç (4)5, Ncevic (5)2, Bagariç (5)4 İLKYARI:27-/5 KEREM KAÇARLAR Ülkerspor'un düzen- lediği uluslararası dört- lü turnuvanın ikinci gü- nünde Galatasaray. Hır- vat temsilcisi Cibona Zagreb'i 60-57 yendi. San-Kırmızılılar ilk ya- nyı da 27-15 önde ta- mamladı.Diğer maçta ise Ülker, Clup Sama- ra'ya 93-89 yenıldi. Cünün icinden • Basketbol Federasyonu tarafindan basketbolu geliştirmek amacıyla OD- TÜ Tesisleri'nde 5-11 Eyiül tarihlen arasında Five Star Basketbol Kampı düzenlenecek. 2 kapalı salon. 7 açık saha ve 1 konferans salonunda gerçek- leştinlecekve 13-16yaşgrubunukap- sayacak kampta 8 Amerikalı antrenö- rün yanı sıra 20-25 genç Türk antrenör de görev yapacak. U Futbolda Türkiye Kupası 1. ka- deme karşılaşmalan bugün yapılıyor. Saat 13.00'te Bingöl-SilopiBelediye oynarken 14.00'te başlayacak maçlar şöyle: Çarşamba Bel.-Ünye, Melikga- zi -Kocasınan Bel., Kınkkale-EGO, Bilecik-Cubuk, Uşak-Kütahya, Aliaga Bel.-Balıkesir. Gönen-Gebze. Tepecik Fıratpen-Canspor, lnegöl-Sapanca. I Sakarvaspor, görevıne son verdi- ği Radmira tvançeviç'ten boşalan tek- nik direktörlük görevine Şenol Gü- neş'ı getirdı. • 16 yaş Türkiye Tenis Birinciliği'ne dün ENKA Sadı Gülçelik Sppr Tesis- leri'nde devam edildi. 15kulüpten 158 sporcunun katıldığı Türkiye birincili- ğinde çeyrek finale çıkan raketler şöy- le: Tek bayanlar: Onur Aydın (Anka- raTenis Kulübü), Rıfat Perahya (Caner Ersoy. Özgür Işıkoğlu) (TE'D), Berk Nazh (Kültürpark), Zeki Tükel, Sadık Celik (ENKA); tek bayanlar: Ayça Gü- müşçü, Merve Asımgil (TED), Ipek Lör, Ceylan Konuk, Hande Görür (EN- KA), SelinGüler(Bahkesir Tenis Ku- lübü) • Sezonun son 'Grand Slam* müca- delesi olan ABD Açık Tenis Turnuvu- sı tek bayanlar mücadelesı ile başladı. 14 milyon dolar ödüllü şampıyonanm ilk turunda Alman Steffi Graff, AB- D'li rakibi Corina Morariu önünde 2- 1 galip geldi. İZLENİM / LEVENT YÜCELMAN G. Saray Doğru Yolda Ülker turnuvasının ikinci gününde G.Saray Cibona Zag- reb karşısında galip gelmesine karşın oyunculann maç içe- risindeki performanslannın istikrarsız oluşu akıllarda soru işaretleri bıraktı. G.Saray'ın 3 farklı galibiyetine bakıp ma- çı zorlu geçtiği sanılmasın. Çünkü San-Kırmızılı ekibin kar- şısında 5 günde 5.maçına çıkan hatta son maçının üzerin- den toplam 24 saat bile geçmediği için sahada yürüyen bir Cibona Zagreb vardı. G.Saray bu takıma karşı rahat bir tem- poda oynadı ve kolay kazandı denilebilir. Ancak G.Saray'ın tam anlamıyla istenilen kıvamda oimadığını belirtelim. Dünkü maçta savunmada gösterdikleri gayret ve ilk ya- rıda rakiplerini 15 sayıda tutmaları bu yılki yeni anlayışın bir göstergesiydi. Anlaşılan Avrupa düzeyinde daha sert sa- vunma yapan ve birbirlerinin eksiklerini kapatarak müda- faada daha iyi yardımlaşan bir Galatasaray izleyeceğiz bu yıl. Gerektiğinde Teoman'la yer değiştiren Petruska cüs- sesi sayesinde savunmanın ortasını iyi kapatıyor. Ancak ye- teri kadar dizginlenemezse hücumda gereksiz zorlamalar- la faydadan çok zarar getiriyor. Ayrıca Varese'den beri sü- regelen sinirliliği ve sürekli konuşması da maçlara olumsuz yansımaması için kontrol altına alınmalı. İki yıl önce NCAA liginde şampiyon olan Arizona'nın ilk beş oyuncusu olan Bennett Davison ise atletik yapısı. çabukluğu ve doğru za- manlamayla iyi sıçramasıyla takıma çok çabuk adapte ol- duğu gibi hem doğru bir seçim olduğunu hem de faydalı olacağının sinyallerinı verdi. Ancak 4 numaralı pozisyon için biraz kısa ve zayıf oluşu handikap yaratabilir. Bunu da savunmanın içeriye daha iyi gömülmesiyle atlatabilirler. Durham da beklenenden çabuk takım oyununa ayak uy- durduğu gibi skorun kısır kaldığı dakikalarda anahtar gö- revini Orhun ile paylaşabilecek yapıya sahip. Kısacası maddi sorunlan olmadığı için kafaca rahat olan G.Saray, sertleşen savunma gücünün yanında eski soru- nu olan maç içerisindeki sivri iniş çıkışlara denge getirme- li ve gerekli zamanda dinlendirmelerle elindeki kadrodan maksimum verimi almalı. NEYMİŞ ABDÜLKADIR YÜCELMAN Sporun Sonu mu? Spor evrens*' b'r °'a y- Ve dünyanın kuruluşundan gi nümüze ulaşar gerek bireysel, gerek toplumsal bir ka* ram. Modern olrrı P'yat 'arıc *an bu yana sadece 100 yıl gec miş olduğuna takılmasın, spor, küremizin doğuşu ile o taya çıkmış, ilK insanla rekabetsiz bir ortamda başli mış, ama insai sayısı ikileşince rekabet ortaya çıl> mış, hatta sayılâ" üçleşince rekabet birbirini öldürme oı tamına bile girn'İŞ- Sporda rekat«t vardır, sporda hırs vardır, sporda he yecan vardır, sporda kazanma duygusu vardır, spord egoizm vardır, soorda dostluk, kardeşlik, birlikte yaşam< yardımlaşma vardır - Bütün bu kavramların birleştiği oda noktasında ise evrensellik vardır. Teknoloji ilerledikçe insanoğlu, rekabeti sınırtanımaz b ortama sürüklerken acımasızlığı da beraberinde taşımış tır. Para kazanma hırsı ve egoizm birteşince insanoğL nun acımasızlığı ile sınır tanımazlığı ortaya dopingi çıkar mış, para ve şöKetin körüklenmesiyle de olağanüstü sc nuçlar, olağanüstü rekorlar, olağanüstü paralar ve bu or tamdan yaraıianan bir yığın aracılar, satıcılar, imalatçıla komisyoncular ortaya çıkmış ve doping, sporun yanı sı ra sanayi kolu haline dö nüşmüştür. Günümüzde kimi gö rüşlerdoping olayını ahlak dışı görürken yine bilim adam lannın bazıları dopingi savunmamakla birlikte tüm spc yanşmalarında eşitlik ilkesini dopingin bozduğunu ileı sürüyorlar. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Felşefe Bölü mü Başkan Yardımcısı Doçent Sayın Üstün Öngel "Bi lim ve Ütopya" adlı dergide yayımladığı makalesini gön derdi. Bu makalede Sayın Öngel bazı tezler ortaya atıyo ve dopingin tartışılması gerektiğini belirtiyor. Örneklerin deyeraldığı makalede yardımcı Doçent Öngel "doping"'u tanımını yaparken şöyle diyor: "Bir sporcu tedavi amaç lı ilaç aldığında ve bu ilaç doğal içeriği ve dozu nedeniy İe veya uygulamanın bir sonucu olarak yapay ve adil ol mayan bir şekilde performansı arttınyor ise bu olimpiya komitesi tarafından doping olarak görülmektedir." Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun yaptığı tanım lama ise şöyle: "Sporcunun fiziksel veya zihinsel gücü nü arttırma etkisi olabilecek ve dolayısıyla sporcunur performansını yükseltebilecek belli maddelerin spora tarafından kullanılması veya bir sporcuya verilmesi do- pingtir." Sayın Öngel bu tanımlamalardan sonra yoruma ve ör- neklemelere geçiyor. Tartışmaya açık görüşler. Doping olarak adlandırılan ilaçlann ya da maddelerir sporcunun performansını arttıracağına ilişkin iddialar var- sayımların ötesine geçmemiştir. Anabolik steroidlerin (dopingi oluşturan maddeler) kas- ları geliştırdigi, kilo artışına yol açtığı söylenmekte, fakai performansa doğrudan katkısı olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Üstelik protein yüklemesi yapıldığında güç artışı meydana geleceğini iddia eden (Haupt ve Ro- vere gibi) araştırmacılar da vardır. Doping ılaçlan alanlann psikolojik rahatlık içine girdik- leri ve buna bağlı olarak performanslannın yükseldiği be- lirtilirken bu iddialara doping konusunu ele alan incele- me ve araştırmalarda herhangi bir atıf yapılmamıştır. Ben Johnson 1998 Seul Olimpiyatları'nda anabolik steroid almasaydı acaba 9.97'lik rekoru kıramaz mıydı? Buna hiç kimse kesin bir yanıt veremez. 17 yıl önce Mennea'ya ait 200 metre rekorunu Micha- eJ Johnson kırdı. Ancak Mennea'nın koruduğu 17 yıllık rekorun öncesinde Italyan atletin rekordan 5 yıl önce bü- yüme hormonu aldığı tespit edilmiş olsa ne rfade eder. Aldığı hormonlann 5 yıl sonra rekor kırması ile bir iliş- kisi olduğu iddia edilemez. Özetle doping ilaçlarının performansı ne ölçüde etkile- diği şu aşamada bılinmiyor. O halde... O halde doping ilaçlannın sporcular arasında eşitliği bo- zabileceği tartışmaları anlamsızdır. Bunun için de örnek vardır. Dünyanın spor ve teknolojide ileri gitmiş ülkelerinin sporculan ile Afrika'da çalışmak zorunda kalan sporcu- larının eşit koşullarda çalıştıkları söylenebilir mi? Biliniyor ki insanoğlu olağan koşullarda tüm enerjisini kullanmıyor. Ancak ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalın- ca durum değişiyor. Yine belirtelim ki psikologlann etkisi ile performansın arttınldığı da bir gerçektir. Örneğin psi- kolog Acar Baltaş milli futboltekımımızapsikolojik da- nışmanlık yapmıştır. Sporcuların performanslan, kimi sporculann daha ya- nş başlamadan avantajlı konumda olmasını sağlayacak şekilde farklılık göstermemektedir. O halde eşitlik kaygı- sıyla ilaç-madde kullanımını odaklamak niye? Böyle bir anlayışı kabul ettiğimizde çıplak ayaklı bir at- letin teknoloji harikası ayakkabı giyen atletleri geride bı- rakması nasıl mümkünse (Abebe Bikila) ilaç artı madde desteği ile koşan bir atleti doğal beslenme ve çalışma ile geçmek de mümkündür. Ve Sayın Doçent üstün Öngel, sonuçta profesyonelle- rin bile artık olimpiyatlara alındığını, bugünkü koşullar içinde amatör sporcu olarak kalmanın mümkün olmaya- cağını, sporun da ticarileştiğini ve sporun seyirci kapasi- tesinin ancak profesyonel sporcularla arttırılmasının mümkün olacağını vurguluyor. Sayın Öngel'in bu çalışmayı yaptığı sıralarda dünyanın birçok ülkesinde de dopingin tartışıldığını görüyoruz. Hat- ta doping lehine bazı gelişmelerden dahi söz edebiliriz. Itatya'da birkaç haftadan beri süregelen doping araş- tırmasında başsavcmın soruşturmaları da bir sonuç ver- medi. Sonuçta doping sayılan bazı ilaçlann zorunlu hal- lerde kullanılabileceği, ancak bunun da belli ölçüler için- de olabileceği kabul edildi. Gerçekten de yıllar önce as- tım hastası olduğu için Efedrin'li ilaç alan bir yüzücünün rekorları silinmiş ve madalyası elinden alınmıştı. Oysa bu ilacı o sporcunun kuiianması gerekliydi. Şimdi dünyadakı görüşler artık katı değil. Nitekim Ulus- lararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Samaranch da ba- zı demeçlerinde dopingin o kadar ürkütücü olmaması gerektiğine değinrriş, ancak dünyanın birçok yerinden, özellikle de ingiltere'den çok tepki almıştı. Ticaret nerede başlar, ahlak nerede biter? Etik dünya- nın neresinde ve cfe hangi koşullarda olursa olsun asla tartışılamaz. Ama işn içine ticaret girince dopingden yana olanlann giderek yandaş toplaması da olası görünüyor. D A Ğ L I O Ğ L U 1. KOŞU: F: Karaca Ahmet (1), P: Gökçın (6). PP: Erdem (3). S: Karakurt(2). 2. KOŞU: F: Cast (5), f>: Yavuztay (7), P: Upto Fly (2). S: Bombay <4 )- 3.KOŞU:F: ÜnsalBe>(4).P: BabaAkın(9).PP:Zerdab(8).S: Ay- san (3). 4. KOŞU: F: Selahattir Bev (1). P: Sibelim (3), PP: Fidantav (2), S: Ali Efendi (5). 5.KOŞU: F: Cahıll (6ı p: Antikitos (8). PP: Astra Star (2), S: Ten- der sm Son (9). 6. KOŞU: F: Ma Bake:(10), Ger- danlı (6). PP: Lady ü:1O n (9). S- SamNorth(2). SS:K:nsy(8) 7. KOŞU: F: Sıh Taha 2), P: Ez- har(4), PP: Gülayfer(O),S: Gül- zafer(6). Günün tkilisi: 6. Koşt- 6/10 TabelaBahis: 10. 6. "• 2. 8. ALTILI 5 7 2 4 4 9 8 3 1 3 2 GANYAN 6 10 2 8 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog