Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü Çelişkili düşüncelere dinginiik ve incelik ' ÇAĞDAŞ YAYINLARI'nda. Turkocağı Caö No 39/41 (34334Cagalogıu;lstanbol Tel (212614 01 96 FaKS ı2'2l514 01 95 Cumhuri R A D YO Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEYRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26628 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (l 924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 EYLUL 1998 ÇARŞAMBA C U M H U R İ Y E T 1 N K Ü L T Ü R H İ Z M E T 1 TÜRKÜN ATEŞLE İMTİHANI-II (İstiklal Savaşı Hatıraları) Halide Edip Adıvar, anılarının bu cildinde, Ankara'ya varışıyla Yunan saldırısının beklendiği günlerde Eskişehir'deki hastabakıcılık dönemini anlatıyor. Cuma günü Cumhuriyet 1e Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, TBMM'nin 10 gün hukuk için çalışmasmı istedi ftcforııı çağrısı Bakan Fransa'ya gidiyor Çakıcı'nm iadesi için ikna turu • Adalet Bakanı Denizkurdu'nun, Alaattin Çakıcı'nm iadesi için Fransa'ya gideceği öğrenildi. Denizkurdu'nun Çakıcı'run kötü muamele görmeyeceği konusunda, Fransa adli makamiannı ikna etmeye çalışacağı bıldirildi. • Uluslararası Hukuk ve Dış Ilişkiler Genei Müdürlüğü'nce hazırfanan dosya da bugün Fransa'ya gönderiliyor. Yetkililer, iade sürecinin en fazla bir ayı bulabiJeceğine dikkat çekerek Denizkurdu'nun Fransa'ya gidip resmi temaslarda bulunmasının yarartı olabileceğini kaydettiler. • 7. Sayfada • Hasan Denizkurdu, önümüzdeki hafta tüm partileri dolaşarak sıkışan adalet sistemini açmak için bir konsensüs arayışına girecek. Adalet Bakanı Denizkurdu, 1 Ekim'de açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk 10 gün yargının daha hızlı ve adil olmasını sağlayacak düzenlemeler için çalışmasmı isteyecek. • Adalet Bakanı Denizkurdu'nun reform önerilerinin ana başlıklan şöyle: • Organize suçlarla ilgili ayn bir yasal düzenleme yapılsın. • Mahkemelerde iş bölümüne gidilsin.» Yargı bütçeden hak ettiği payı alsın. • 'Adalet akademisi' kurulsun. Büyük kentlerin hâkim ve savcı gereksinimi buradan karşılansın. • Cezaevlerinde yeni düzenleme yapılsın. Aı\KARA(CumhuriyetBürosu)-Adalet Ba- kanı Hasan Denizkurdu. I Ekım'de açılacak Meclıs'ın ılk 10 günü "hukuka" ayırmasını önerdı Bu konuda destek aramak ıçın gelecek hafta tüm partılen zıyaret edecegını söyleyen Denizkurdu, "Yargının daha hızlı ve adU çalış- masmı sağlayacak yasal düzenlemeleri parn'le- rin ortak mutabakatıyla tamamlayalım. Yargı herkese lazım. Var^gıva gerekli kay nağı a> ırmaz- sak, çetelerle mücadeleye daha fazla para har- camak zorunda kalınz" dedı. Denizkurdu. Cumhuriyet'e yaptığı değerlen- dırmede. "Alaattin Çakıcı'ylailgiliolarakFran- sız makamiannı etkiler göriinümde olmak iste- miyorum. Bu nedenle konuya ilişkin yorum yap- maktan kaçınıyorum. Şu kadannı söyleyeyim, Türkiye gerekli olan her türlii girişimi yapıyor" dıye konuştu Türkıve'nın Belçıka ıle kanştınl- maması gerektıgını söyleyen Denizkurdu, "Orada Çakıcı'ja ilişkin hiç dava yok. Daha da- va açıp açmamaya karar verecekler. Bizde ise aJ- h dosyası var" dıye konuştu. Denizkurdu. çeteler ve yolsuzluk iddialan- nın berabennde yargı sürecını getirdığıni, top- luma güven vermek için "adalet duygusunun" yenıden tesis edilmesinın kaçınılmaz olduğunu söyledı. Bağımsız bir bakan olduğu ıçın daha rahat hareket edebıldığını söyleyen Denizkur- du, gelecek hafta tüm partileri ziyaret ederek kendilenne bir "yargı paketi" sunacağını açık- ladı Denizkurdu önenlennı şöyle sıraladı -Organizesuçlarla ilgili özel birdüzenleme)a- püsın. Buna hayır diyecek bir parti olduğunu sanmıyorum. MArkasıSa. 17,Sû.3'te ADALETE BÜTÇEDEN YÜZDE 1 PAY • / 7. Sayfada Deniz Baykal 'Çeteleri sağ besledi' • CHP Parti Meclisi toplantısında konuşan Deniz Baykal çetelere değindi. Sağ partıler sayesinde devletin, Çakıcfnın kullanabileceğı devlet haiine geldiğını belırten Baykal. "Bunun itirafını da Başbakan'ın kendisi yapmıştır" dedi. Baykal, çetelerie mücadele etmesı gerekenlerin, onlarla işbirliği yaptığı sürece sorunların çözülmesinin olanaklı olmadığını belirtti. • 5. Sayfada Mesut Yılmaz 'Devletin zaaflan olmuş' • "De\ let gerçekten devlet olursa çetelenn hıçbin bannamaz" dıye konuşan Mesut Yılmaz. çeteleri "bölücü çeteler. anayasal düzenı değıştırmeye çalışan çeteler \e menfaat çetelen" olarak üçe ayırdı. Bunlann bırbirleriyle organık ılişki içınde olduğunu söyleyen Yılmaz "Devletın bızden öncekı dönemde bazı zaaflan oimuştur, ama bız çetelenn üzerine sonuna kadar gıdeceğız" dedı. • 5. Sayfada Ankara bekliyor Entegrasyon öncesi son adım • K.KTC Cumhurbaşkanı Denktaş. önceki gün açıkladıgı konfederasyon önerisimn reddedılmesı durumunda. Türkiye ıle entegrasyon sürecının hızlanacağını söyledi. Denktaş'ın 5 maddelik önen jaketine tam destek \ eren \nkara, uluslararası kamuoyu. 3M ve AB'den gelecek epkıleri beklemeye başladı. • 9. Sayfada arış için güvercin uçurdular İstanbul İstiklal Caddesi'nde güvercin uçuran banşseverier "Yurtta banş, dünyada banş", "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganlannı arblar. (Fotograf: HATIÇE TUNCER) 7İncir l Eym DünyaB a n ş ^n%~U Günü için çeşitli et- kinJikler vapıJdı. İstanbul'da Doğa Savaşçüarı ve CHP'nin dü/enlediği etkinlikte İstiklalCaddesi'nde bir banş zinciri oluşturuldu ve oyuncak tabancaJar çöpe atıldı. KESK tarafindan düzenlenen banş zinciri için binlerce kişi bir araya geldi. • 4. Sayfada 'Ege, banş denizi olsun' Türk ve Yunan ay- dınlar Didim'de buluştu. Ege'ye içinde banş mesajlan yazüı bir damacana bırakan aydııılar, "Ege kararma- sın, banş denizi olarak kalsuı" dileğinde bulundular. Cumhurbaşkanı Demirel de, Atatürk'ün "Yurtta ba- nş dünyada banş" ilkesini yineledi. • 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kabul Görmek İçin... Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan'ın med- yadaki demeçlerı hayh ılgınç. Zıra Kutan üstlendiği zorlu bir görevi başarmaya çalışıyor. RP kapatıldıktan sonra aynı kadrolarla kurulan FR daha ılk gün bir damga yedı: Fazilet, Refah'ın sürgitidir! • ArkasıSa, 17, Sii. l'de New York borsasuun önceki gün yaşadığı ani düşüş,dünya bor- salannı olumsuz etkikdi. Yabnmcılar zor anlar yaşadılar. fiıiınadindiWall Street'ten rekor tırmanış Rusya'da yaşanan krızın etkileri>le önceki gün deprem yaşayan ve bütün dünya borsalannı altüst eden Wall Street, dün tarihinin en büyük ikinci yükselişini yaşadı. Günü 288.10 puan artışla kapatan New York borsasındaki olumlu se>irden etkilenen Avrupa borsalan da toparlanma eğilimine girdi. Endeksin dünkü performansının geçici olabileceğini belirten uzmanlar, temkinli değerlendirmelerde bulundular. iMKBde BORSA Dun 2S25 Oncekı 2635 DOLAR Dun 277.300 Oncekı 278.000 MARK ÛDun 158.900 Oncekı 157.500 ALTIN ÛDun 2.500.000 Oncekı 2.490.000 düşü$ New York borsasının, tarihinin ikinci büyük düşüşünü yaşaması ÎMKB'yi etkiledi. Tutunmaya çabalayan borsada hisse senetleri birinci seans sonunda yüzde 10.93 oranında değer yitirdi. Borsa ikinci seansta toparlanarak günü 2525 puandan kapattı. • //. Sayfada MOSKOVA'DA ZİRVE Clinton, krizin ortasma düştü •• Yaşadığı seks skandalının etkilerini üzerinden atmaya çalışan Clinton ile ülkesi cıddi bir siyasi \e ekonomik knz yaşayan Boris Yeltsin. Mosko\a'da bir araya geldiler. 80 dakikalık bir görüşme gerçekleştiren iki liderin ana konusunu Rusya'da yaşanan kriz oluşturuyor. •• Bugün bir kez daha Yeltsin ile görüşecek olan Clinton, daha sonra muhalefet lıderleri ile bir araya gelmeyi planlıyor. Clinton'ın. Başbakan Vekılı Vıktor Çernomırdin, komünjst lıderGennadiy Züganov, emekli General Aleksandr Lebed ve Moskova Belediye Başkanı Yuriy Lujkov 'la da görüşmesi beklenıyor. • 8. Sayfada Şeriatçı basın yine çarpıttı Üniversite kayıtlannda başörtüsüz fotoğraf istenmesini 'Nazi zihniyeti' olarak nitelediler Saylan hedef gösterildi Şeriatçı basın, YÖK kararlannı uvgulayan tstanbul Üniversitesi (fÜ) yönetimi ve bu üniversitenin Oğretim Üyesi Türkan Saylan'ı hedef göstererek türbanlı öğrencilere baskı yapıldığını savomdu. Prof. Dr. Saylan, "Bunlar bu haberi yazmakJa görevlendirilmiştir. Gerçekleri çarpıtıyorlar" dedi. U 6. Sayfada Keyfe göre kural olmaz' Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, üniversitelerde tırmanan türban bunalımı konusunda, "Demokrasinin kurallan keyfe göre değiştirilemez" uyansında bulundu. Bakan Üluğbay "bazı öğretmenlerin sürgün edildiği" yolundaki iddialarla ilgili olarak "Ülke topraklan içerisinde sürgün yeri yoktur" dedi. • 6. Sayfada TÜBA ödüHeri belirlendi 1995 'ten beri sosyal bilimcilerin çalışmalarını duyurmah ve teşvih etmek amacıyla veriliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türluye Bilimler Akademısı'nın (TÜBA), sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren bilım adamlannın üstün nitelikli çalışma \e hızmetlerinı değerlendirmek, kamuoyuna duyurmak \ e teşvik etmek amacıyla 1995 yılında başlattığı Bilim ve Hızmet Ödülleri'nin bu yılkı sahıplerı belirlendi. TÜBA Akademi Konseyı. ödüle aday göstenlen bılım adamfarı, arasında gerekli değerlendırmeyi -^ ; > apmak üzere oluşturduğu ödül komısyonunun bu konudakı ıncelemelerini \e önenlennı de dıkkate alarak. 1998 yılı Hızmet Ödüllen'nın Prof. Dr. Doğan Aksan. Prof Dr Bahri Savcı, Prof Dr Metin Andve Prof Dr Teo Grünberg'e, • Arkası Sa. 1Z Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog