Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyeC kitap kulübü KİTAP benzersizligi keşfe yarar. KİTAP AD.ANA SERGISALÖNTNDA.. Çınarı Mah 5 Sok Çnariı Işhanr No 2 Kat1 iSabancı iş Merkezı Arxas Adara "el ı322ö63 12 •< Faks '322.363 ' 2 "5 Cu mhuriye Cumhuriyef RESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26644 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18EYLUL1998CUMA H R H A A K K T A Prof. Dr. MUAMMER AKSOY ATATÜRK VE TAM BAĞIMSIZLIK Cerçek anlamda bağımsızlığın, siyasal bağımsızlıktan sonra elde edilecek ekonomik bağımsızlıkla başarılabileceğini anlatan bu kitabı ilgiyle okuyacaksınız Bugün Cumhuriyefle birlikte... »ASUUl AİSOPOS AISOPOS MASALLAR Türkçesi: NURULLAH ATAÇ Günümüzden 2600 yıl önce derlenmiş, bir Türkçe ustasınca dilimize çevrilmiş, keyifle okuyacağınız, anlatacağınız yüzlerce masal... Salı günü Cumhuriyet le birlikte... 'Mali milat'ta kayıt dışı ekonomiye açık kapılar var Sahte belgeuyarısıKayıt dışı servete yasallık 30 Eyiüi maii miiat gününde bankalara paralannı bloke ettirmek istemeyenlerin altına yönelecekleri öne sürülüyor. Kayıt dışı servet sahiplerinin, bankalara yatınlması gereken değerler içerisinde yer almayan altına yatınm yaptıktan sonra l günlük kayıt süresinin sona ermesini bekleyecekleri iddia edildi. Bunun ardından düzenlenecek satış belgeleriyle kayıt dışı servete yasallık sağlanabileceği kaydedildi. 'Kİrallk kasalar yetmez' Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, riske girmek istemeyen kayıt dışı sermayenin bu yöntemi tercih etmesi halinde en çok kuyumculann mağdur olacağını öne sürdü. Kuyumculann yapacak fazla şeyleri olrnadığını belirten Çavuşculu, Maliye'nin altını blokaj kapsamına almak gibi bir düzenleme getiremeyeceğini de vurgularken altının blokaj1 için bankalardaki kiralık kasalann bile yetmeyeceğini belirtti. Endeks 2000 sınırımn altında Borsa yine düştü• Haftaya 2329 puandan başlayan borsa bileşik endeksi dün ikinci seansın sonunda 1948 puana kadar geriledi. 2000 psikolojik sınınmn altına düşen borsanın hafta başından bu yana kaybı yüzde 16.4 oldu.Bono faizi ise vüzde 141'e tırmandı. BORSA o19« Oncekı 2117 DOLAR o275 500 0nce«. (7SJ00 MARK ûDun 163.900 Oıceta 111100 ALTIN o2.572.000 2J75.00O • tstanbul Üniversitesi öğretim üvesi Prof. Dr. Erol Manisalı, mali milatta kara para aklamak isteyenlerin sıkışıklığa neden olduğunu, bunun da mali piyasaları olumsuz etkilediğini söyledı. Prof. Manisalı sorunların 30 EvlüTden sonra azalacağını iddia etti. • 13. Sayfada • ARAC1 KURUMLAR ZOR DURUMDA KALDI • 6. Sayfada BANU SALMAN ANKARA-Gelır Vergisı kapsa- mının genışletılmesı ve harcama sonucunda orta>a çıkan gelirlere *\\ereden buldun" sorusu sorula- rak vergı kaçagını yakalamayı he- defleyen yenı sıstemın başlangıcı- nı oluşturacak mali milatta, açık kapılar ortaya çıktı. Ka\ıt dışı ser- vet sahıplennın, 30 Eyîül 1998"de bankalara menkul değerlerini yatır- mak yenne. kapsam dışında kalan altına yönelecekleri uyansındabu- lunuldu. Kuyumcular Odası Baş- ı Hasan Çavuşctıhı. 1 Ekrm'e kadar ellenndekı değerlerı altına dönüştürüp daha sonra da satış ger- çekleştirıp belgelendirme yoluna başvurulabıleceğinı doğrularken "Kuyumculann yapabileceği bir şey yok. Kuyumcular hedef oldu. En çok biz mağdur olacağız" dedı. Yeni vergi sistemının başlangıcı- nı oluşturacak mali milatta. kişile- rın başka yerlerden para bularak kendilerine ait olmayan bıldirim- lerle. geleceğe yönelik kaçakçılı- ğın zeminını hazırlayabilecekleri- ne dıkkat çekildi. Geieceğe dönük kaygılann yanı sıra kayıt dışındakı gelirlenn, hatta kara paranın, "ge- riye dönük inceleme \apılmavaca- gı gürencesine karşın riske girme- mek için" •*altın"a yonelebıleceği belirtildi. 30 Eylüi'de haokalara yatınlma- sı gereken değerler içensınde yer almaması nedeniyle bu süre içınde altın alınarak, 1 günlük kayıt süre- U Arkası Sa. 6, Sü. 8'de Gündemdeki Devlet Bakanı Şahin'den savunma: Suçum görevimi yapmak 6 Emlak Bankası'nı DTP yönetiyor' • Devlet Bakanı Refaiddin Şahin, sorumlu olduğu Emlak Bankası'ıyla ilgili ihale \e kadro taleplerini yenne getirmediği için görevden alınmak istendiğini belirterek, "Görevimi yapma suçu işledim, eyvamcı davransam bö\le olmazdı" dedi. Görevinin başında olduğunu vurgulayan ve bakanlıktan aynlmasını isteyenleri "gerekçesini" açıklamaya çağıran Şahin, istifa konusunda kendi iradesiyle karar vereceğini açıkladı. Emlak Bankasf nın konut işinden çekilmesi kararını kendisinin verdiğini belirten Şahin. bu karann ismıni vermediği bazı aracılan rahatsız ettiğıni açıkladı. Şahin, Emlak Bankasrnın 1.5 aydır DTP Genel Merkezi'nden yönetildiğini öne sürdü. 1 4 . Sayfada Şahin'e DTP'Oen İhraç YOİU DTP, ne göre\ inden azledebildiği ne de istifa ettirmevi başarabildiği Refaiddin Şahin için son çare olarak partiden ihraç mekanizmasını çalıştırmaya hazırlanıyor. Şahin ile ilgili izlenecek \öntemi bugün bir basın toplantısıyla açıklaması beklenen DTP Grup Başkanı Mahmut Yılbaş, disiplin nekanizmasınm işletileceği işaretini verdi. • 4. Sayfada SİT kararına karsı cıkmıstı Erdoğan'm ormanlan koruma çelişkisi P TMMOB Mimarlar Odası tstanbul Büvükkent Şube Eaşkanı Prof. Dr. Afife Batur. yanan ormanlar SİT lapsamına alınırken karşı çıkanlann bugün sergiledikleri lorumacı söylemin inandıncı olmadığını vurguladı. itanbuFdaki son yangınlann ana hedefinın SİT alanlan oduğunu belirten Prof. Batur, Beykoz \ e Sanyer cmanlarının 1995'te "doğal SİT" ilan edilmesı karanna, îtanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan ve ilçe blediyelerinin itiraz ettiğini anımsattı. • 8. Sayfada Mehmed Kemal 78yaşındaydı. Sıra Onda îmiş Meğer CANYÜCEL tkinci Dünya Harbi sonrasın- da, Ankara'da Baba Karpiç'in bannda, masalara avcı hattı gi- bi dağılmış otururken, Nurul- lah Ataç, ikıde bir, o zamanm hem derviş. hem Kefnalist mü- nevverlerimualen'Nurettin Ar- tam'dan bahisle, "Vallaha, şu bizini Nurertin hakkımda yazı yazacak diye, inadına ölmü>o- nnn" derdi. Benim Mehmed Kemal'in ölümü için yazaca- ğım yazı da böyle bir kimvur- duya gitti demeyeceğim. çünkü • Arkast Sa. 6,Sû.3te MEHMED KEMAL GÜZEL ANILAR BIRAKARAK AYRILDIB 6. Sayfada Kürt liderleri uzlaşma protokolünü imzaladı Banmüüe Talakıni ankıstı• Birbırleriyle yıllardır savaş halinde bulunan iki Kürt grubunun lıderi. ABD'nin arabuluculuğuyla bir araya geldi. ABD. Barzani ve Talabani'ye hazırlamış olduğu uzlaşma protokolünü ımzalattı. Protokolde Ankara sürecine uyulması, PKK'nin bölgede banndınlmaması \e Kuzey Irak'ta güçlü. özerk bir Kürt yönetimı için seçimlere jîidilmesı öngörüldü. lkı lider el sıkışarak kalıcı bir barış anlaşması için savaşa son verip birlikte hareket ctmek üzere anlaştılar. • ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright"ın da hazır bulunduğu görüşmede vanlan uzlaşmanın ardından .\nkara sürecine taraf olan Türkiye ve Ingiltere de protokolün imzalanmasında hazır bulundu. HIJIT K8ZLUKUrmm hâtao • //. Sayfada Hükümet güvenmiyor •- ETA'dan 'Efsane' Istanbul 'da Rock'ın efsanoi gruplarından RoIIing Stones yeni albümle- ri •Bridges to Babylon'un tanıtim tumesinin son konserini \ermek üzere İstanbul'da. Yann akşam Ali Sami Yen Stad- yumu'nda rockseverlerin karşısına çıkacak Mick Jagger \e arkadaşlannın. Raks & Karacan \e Ahmet San tarafından organize edilen konserinin bütçesi tam 2.5 mihon dolar. Ati- na'daki son konserden 70 TIR'la getirilen malzemeyle ve 250 kişilik teknik ekiple gerçekJeştirilecek konserde öngrup ola- rak yerli pop gruplanndan Athena ve Extra sahneye çıka- cak. 50 bin müzikseveriş beklendiği konserin bilet fi\atlan şöyle: Kapalı ve numaralı 15 milyon, saha içi 12 mihon ve açık 7.5 mihon. Biletler Raksotekler'den ve yann stadyum gişelerinden tcmin edilebilir. (Fotoğraf: KADER TUGLA) suresız ateşkes• tspanya'nın Bask bölgesinin bağımsızlığı için 30 yıldır silahlı mücadele yürüten ETA örgütü önceki gece koşulsuz ve süresiz ateşkes ilan etti. Geçmişte de birçok kez tutarsızlıkla sonuçlanmış ateşkes ilanı olan ETA, bağımsızlık idealinden vazgeçmediğinin de altını çizerken hükümeti kuşkuya düşürdü. Kuzey trlanda banş sürecinin Bask bölgesine de örnek olduğu bildirildi. ETA'nın sıyasi kanadı olan Herri Batasuna"nın geçen ay içinde IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein ile sürekiı iletışim içinde olduğu kaydedildi. • 10. Sayfada Cumhurbaşkanı Narayanan 'Hindistan nükleerdeneme yapmayacak' • Cumhurbaşkanı Demirel'in davetlisi olarak Türkiye"de bulunan Hindistan Cumhurbaşkanı Kocheril Raman Narayanan'a. Türki\e'nin nükleer silahlann yayılmasına karşı olduğu görüşü iletildi. Narayanan ile Demirel iki ülke arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıvla 4 anlaşma imzaladı. Cumhurbaşkanı Demirel, Hindistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin en az 1 milyar dolara çıkanlması gerektiğini vurguladı. Narayanan da ülkesinin artık nükleer deneme yapmayacağını sövledi. • 9. Sayfada 3ÖKTEPE DAVASINDA YENİ TLTUKLAMA B 4. Sayfada HİZBULLAH'IN IŞKENCE EVİ U 3. Sayfada CALP TOPRAĞA VERİLDİ • 5. Sayfada 8EŞİKTAŞ tKİNCt TURA ÇOK YAKIN MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCA\X REK ErtelemeL. Boş kalan 17 bin kontenjan için koşullar açıklandı Unîversite adaylarma umut Milletvekili seçimlerinın ertelenmesınde direnenler i- ki gerekçe öne sürüyorlar. Dünya çapında ekonomik krizyaşanırken seçimegit- menin olumsuzluğu üzerinde duruyor ve seçimden son- ra yeni bir koalisyon hükümeti oluşturmak için zaman yitirmenin yanlışlığına ışaret ediyorlar. Bu mantık, erteleme çabalannın yerel seçımleri faz- la önemsemediği gibi bir sonuca vanyor. Iktidar deği- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Üniversite- lerin boş kalan 17 bin kontenjanı için yapılacak "ek yerleştirme'"de koşullar belirlendı. Univer- siteyi kazanamayan öğrencileriçin "umut" ola- cak ek yerleştirmede; iki yıllık yüksekögretim programlanna yerleştirileceklerin ÖSS'de en az 105, 4 yıllık yüksekögretim programlanna yer- leştırıleceklenn ise başvurulacak program için geçerli ÖYS puanına sahip olması gerekiyor. Aşıköğretim Fakültesi ve yetenekle öğrenci alan üniversiteleri kazananlarda ek yerleştirme- den yararlanabilecek. Öğrenci Seçme ve Yerletirme Merkezi (ÖSYM), üniversitelerin ek kontenjanlanndan yararlanmak isteyen öğrencilerin 1-7 Ekim ta- nhleri arasında başvuruda bulunatağını duyur- du. Ek yerleştirme kontenjanlanna baş\uracak adaylar, 600 bin lira karşılığında Ek Yerleştirme Kılavıızu, Ek Yerleştirme Başvuru Formu ve Ek M Arkası Sa. 6, Sü. 4'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Emlak Bankası... Her şeyi emilen Emlak Bankası, sonunda işlevinin dışına çıkarıldı. . Bankanın ana statüsünde yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Emlak Bankası konut işinden çekiliyor. Yapımı süren konutlar bitecek ve banka bir daha konut üretim işi- ne girmeyecek. Bankadan sorumlu Bakan'ın azlinin istenmesin- • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog