Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

17 EVLÜ 199i PERŞEMBE * • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 17 Hede11Obinkişi y SOüde lccşulacak Sp<r Servisi - Se\gi\e, d<ostlu.3 \e barısa koşalım slıoganyla bu yıl 2').'si düzen- lenece- olan Kıtaararası İs- tanbulU rasya Ma"atonu'nda hedef 00 ülkedm IIO bın sporcu . Türkiye'ıin en bü- yük spor organiza-yonu olan Avrasv Maratonubu yıl yal- nızca İstanburdadcğil tünı ül- ke genelınde aynı mda koşu- lacak. 11 Ekim Pazar çünü koşu- lacak Avrasya Mar atonu'yla ilgili olarak dün Isanbul Bü- yük Şehir Beledivesı bınasın- da bır basın toplarmsı yapıldı. Toplantıya katılar konuklar Istanbul Büyiikşehr Beledı- yesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Atletizm Federas- yonu üyesi Selahartin Yıldız. bu yıl düzenlenecek olan A\ - rasya MaratonıTriLn cumhu- riyetimizin 75. yılınedenıvle ayn bir coşkuda gerçekleşe- cegini sövledi. II Ekım Pa- zar günü koşulacaL olan A\ - rasya Maratonu'na bu yıl Etı- yopya'dan YVadoja Bulit \'e- gare Tena, Taye Moges. Ken- ya'dan Stephan Langaüngil- tere'den Paul Evans. Roman- ya'dan Andriana Barbu, B Rusya'dan Nataiia Galushko. Ispanva'dan Fabiao Roncero ve Italya'dan Fogli Lauragibı dünyaca ünlü atletlerın katıl- ması bekleniyor. Trabzonspor Milne:Tam kapasitede değiliz TRABZON (Cumhuri- yet) -Trabzonspor Teknik Dırektörü Gordon Müne, li- gin 5 hafta .sonrasında ek- siklerinin çok olduğunu be- lirterek "Takım olarak da futbok-ulan tek tek ele aldı- ğımı/da da çok eksiğiniiz tam kapasite\le oynaını- yor"dedı Milne. Inalııı uzun bir aradan sonra takımla bırlik- te çalışmasının kendısinı çok sevindırdiginı ıfade ederek " l nal'ı\edene\imi- ni özledik. Ünal bi/inı için \eni bir transfer gibi. Onun eski günlerine dönmesi en büyük isteğimiz"dedi Gor- don Milne. gelen cieştinle- ri normal karşıladığtnı kay- dederek İşlerin iyi gıtmedi- ği yerde eleştirinin de ola- cağını \e bu durumu işınin bir parçası olarak gördüğü- nü söyledi. Milne. geçen sezon bü- yük bir çıkış yapan. ancak bu sezon Sakaryaspor"aki- ralık olarak \erilen Hüse- yin'i Şenol Güneş gibi çok iyi bir teknik direktöre tes- lim ettiklerini kaydeden Milne, Sakaryaspor'da sü- rekli oynayarak kendisini geliştirmesi gerektiğini vur- guladı. Öte yandan Trabzons- por'da kaleci Ahmet, Ra- gıp, Oğuzhan ve Erhan da kiralıklarlistesinekonuldu. Dünya şampiyonası Pentatlonda yine birinciyiz PEKİN (Cumhuriyet) - 46. Dünya Askeri Pentat- lon Şampiyonasf nda Tür- kiye, engelli koşu bayrak yanşmasında şampiyonlu- ğu kazandı. Çin Halk Cumhuriye- ti'nin başkenti Pekinde sü- ren şampiyonada Türkiye. engelli koşu bayrak > anş- masında 23 ülke içinde 1,49.30"luk derecesiyle bi- rinciliği elde etti. Türki- ye'nin ardından. Ekvador ikinciliği, ev sahibi Çin Halk Cumhuriyeti de üçün- cülüğü aldı. Askeri pentat- londa engelli koşu bayrak yanşmasında. dünya reko- ru 1.49.01 lik dereceyle Türkiye'ye ait. Altılı 42 milyon verdi Spor Servisi - Dün koşu- lan at yanşlannda 3-5-6-4- 2-3 kombinesini bilenler 42 milyon 894 bin 500 TL kazandı. San-Kırmızılılar ligin yeni ekibi Mydonose Kolejliler önünde zorlanmadı G.Saray fark attı G.Saray: 73 Kolejliler: 57 SALOS:A\han Şahenk HAKEMLER: Fatıh Da- lav (5). Serkan Emlek (5) GALATASARAY: Orhım (7)17, Kerem (6/6, Durham (7)15, Petruska (7)12. Te- oman (4)î, Davısson (7 )H, Ersın (4)2, Burak (4)2, Se- lim (6)5. Gökhan (4)3 MYDONOSE KOLEJLİ- LER: Ali 14)15, Kornev (6)11, Soni: (3). Murat (4)2, \faddox 16)19. Ege (3). Cem (4)3. Melih (5)", Kerem (3). Emnıh (3) İLK\AW:39-22(G.Sara\) Galatasaray, ligin yeni takımlarından Mydonose Kolejlıler'i 73-57 yendi. Beşıktaş galibiyetınin ardınan San-Kırmızılılar dün Mydonose Kolejliler karşısında baştan sona üs- tün bır oyun sergıledı \e çıkışını sürdürdü. GaJatasaray,16sayıfarkattL(rCEREM KAÇARLAR) Tuborg: 64 Efes Pilsen: 76 SALON: Atatürk HAKEMLER: Mııstafa Can (5), Ismail Aydm (5) tl)BQRG:Altar(7)ll, Inanç (5)4. Ga- zi (7/3. Cenk (8)23. Avdiç (7)21. Leveni (5), Umut (5)2 EFES PÎLSEN: Hidayet (4)2, Volkan (7)14. Hüseyin (5)6. Saviç (7) 16, Ufuk (7)15, Namoski (5)9. Murat Evlivaoğlu (6)11, Driobnjak (4)3 tLKYARI: 39-34 (Tuborg) Ulkerspor: 79 Kuşadasıspor: 77 SALON-.Abdi Ipekçi HAKEMLER:Engin Kennerman (5), Hü- sevin Yenal (5) ÜLKERS: Tolga (5)6. Harun 87)20. Mic- haelAnderson (7)20. Kevin Rankin (5)11, CevadAlihodziç (5)13, Haluk (4)3, Seniar Çağlan (4)2, Kemal 84)4, Serdar Tabay (4) KUŞADASI: Mustafa (5), Tunji Avvajobi (7)29. Steven Smith (7)16. Mert (5), Davor Pejcinmiç(7)12, Yılmaz (6)9. Ö\ünç(6)11 tLKYARI: 46-24 (Ulkerspor) İZLENİM / LEVENT YCCELMAN Tatsız - Tuzsuz Sıkıştınlan ligin haftaiçi randevusunda G. Sa- ray, Mydonose Kolej'i yenerek 2'de 2 yaptı. Lig- deki takımlar arasındaki güç farkhlıklan oyuna dökülünce her zaman olduğu gibi dün de tatsız tuzsuz bir maç ortaya çıktı. G. Saray maçı ka- zanmasına rağmen oyun içerisinde inişler ve çı- kışlar yaşadı. Skorda önde olunca gevşek, ra- kip kendisini yakaladığında ise gerçek görünü- mündeydi. Sanırız kendisinden daha güç- süz bir ekıbe karşı konsantrasyon zorluğu yaşa- dıklan gibi tüm oyunculara yer vererek takı- mı dinlendirdiler. llk yarıda rakiplerıne bıraktıkla- rı 15-4'lük periyot dışında iyi oynayıp istedikle- rini aldılar. Yanlış şut seçimlerine düşmeyip, hü- cumda sabırlı davranmaları, fazla sertliğe baş- vurmadan savunmada iyi yardımlaşmaları. ha- reketli hücum ederek pota altını iyi beslemele- ri ve kısaların içeri drive etmesiyle rakip müda- faayı yıpratmaları, kolay bir gahbiyeti getir- di. İyi savunma yaptıkları periyotları tüm ma- ça yaysalardı rakipleri belki de 40 sayıyı geçe- mezdi. 34'de 20 iki sayı isabetiyle oynadıkla- n maçta 21 'de 5 üç sayı isabeti ve 17 top kay- bı (Orhun, Durham 4) eksi yönleriydi. Mydonose Kole) ıse kadrosuyla doğru oran- tılı bakarsak, rakıbine iyi direndi. Özellıkle Kor- neev ve Maddox'ı pota altında iyi kullanmaları skor üretme açısından önemliydi. Ancak diğer kısaların hücumda, hep bu iki oyuncuya çahş- ması ve çembere bakma cesaretini göstereme- mesı, skordaki kısırlığı aşmasına engel oldu. Böylece karşılannda biraz hararetli savunma gö- rünce herkes sorumluluk almaktan kaçındı. 46'da 17 iki sayı, 14'de 5 üç sayı, 14'de 8 ser- best atış isabetleri oldukça düşük. 6'sı serbest atıştan, 15 sayı üreten ancak 7 top kaybeden gu- ardları Ali Nayab'ın da savrukluğu takıma yarar- dan çok zarar getirdi. Kombassan'ı yenen bu kadro, skora destek olabilecek iki skorer devre- ye sokabilirse bazı takımların başını ağrıtabilir. F.Bahçe Ankara'da yenildi Türk Telekom: 76 Fenerbahçe: 62 SALON: Atatürk Spor Sarayı HAKEMLER: Memduh Öğet(6), UfiıkAk- vü: (5) TÜRKTELEKOMSPOR: Yiğit (7)12, Er- dal (7)14, Faruk (6) 10, Jerry McCullough (8)24. Mirko Miliçeviç (6)13, Kaan (4)1. Onur (4ı, Tre\or tt'ilson (4), Ali (5)2 FENERBAHÇE:Za/j Tabak(5)12. Ibrahim (6)(21), Serdar (5)15, ConradMcRae (4)7, Levent (5)5, Reha (4). Mustafa (5)2, Zaza Enden (4) İLKYARI: 42-34 (Türk Telekom lehine) ANKARA (Cumhuriyet) - Erkekler Bi- rinci Basketbol Ligi"nde yapılan 2. hafta maçında. ligin iddialı iki ekibinden Türk Telekomspor, Fenerbahçe'yi 76-62 yene- rek ikinci galibiyetini aldı. Diğer sonuç- lar şöyle: O\ak Renault: 61 - Tofaş: 80, K.Konya: 78-Darüşşafaka: 68. Beşiktaş rahat Beşiktaş: 77 Pınar K.Yaka: 69 SALON: Fulya Ahmet Fetgeri HAKEMLER: Recep Ankarah (5). Tolga Salıin (5) BEŞtKTAŞ: Marcus Webb (6)13, Faruk (6) 14. AndreVt'oolridge(7) 15, Rüçhan(4)l. Vırginijus Praskevicius (7)15. Onur (592. Turabi (7)15. Tamer (5)2 PLNARKARŞIYAKA:£oro (5) 12. Arda Ve- kiloğlu (6)16, Jerome Roberts (5)10, Julı- us Michalik (5)13, Mitchell Smith (7)17, Kava (4) 1. Arda Urcu (4) İLKYARI: 40-31 (Karşıyaka lehine) Spor Servisi - Erkekler Birinci Basket- bol Ligi'nde oynanan maçta Beşiktaş, Pınar Karşıyaka'yı 77-69 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. 30 Eylül: Son Gün! a Emlakta rayiçdeğer..." Vatandaş! Bugüne kadar, sahip olduğun gayrimenkulü en düşük değerden gösterdin... Haklıydın... Vergi oranlan çok yüksekti. Ama, yeni Vergi Reformu tüm emlak vergilerini düşürdü. Artık gayrimenkulünü rayiç değerden göstermelisin. Gayrimenkulün Clnsi Konut Bına Arsa Arazi AlifTi-sslını Eski Vergi Oranı (Binde) 4 5 6 3 Eskı harçları %4 8*4 8=% 9 6 Yeni Vergi Oranı (Binde) 1 2 3 1 Yeni %1+1=%2 beyan edeceğin değer, gelecekte gayrimenkulünü elinden çıkardığında ödeyeceğin gelir vergisine esas olacak. Gelecekte karşılaşacağın, >-üksek miktardaki gelir vergisi yükünden kurtul. Dilersen kullanabileceğin bu hak için, son günün 30 Eylül olduğunu sakın unutma! 30 Eylül... Türkiye'nin aklandığı gündür! Evini, arsanı, dükkanını, büronu, 1998 yıh içerisinde, asgari yazlığını, binanı, arazini en geç 30 Eylül'e kadar piyasa değeri üzerinden beyan et değerden emlak beyannamesi vermiş olabilirsin... Rayiç değere \oikselterek ikinci 30 Eylül Çarşamba gününe kadar kez beyanname \ r er. 30 Eylül Ak Çarşamba... Türkiye yeniden doğacak... Aynntılı bılgı İçin Maliye BakanlıSımn bu kanudaki teüliğinı ınceleyebılır ya da size en yakın veıq: faıtestne damşaöılırsınız T . C . M A L İ Y E A K A N L I Ğ I G E L İ R L E R G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü TENİS / ZtYA IŞIKİ STl N İsimler Büyük Etkinlikler Küçük Değışim rüzgârları "EINino"gibi. Es- ki değer ölçülerini sağa sola savurup yok ediyor. Artık olayları bu degişiklikle- regöreyorumlamak, etkinliklerionagö- re düzenlemek gerekıyor. Örnegin bazı isimler gerçeği yansıtmıyor. Birçok et- kinlik ismınin büyüklüğünü taşıyamıyor. Örneğin, Avrupa Şampiyon Kulüpler Te- nis Turnuvaları. Ne erkeklerde ne de ba- yanlarda fazla bır ağırlığı yok. Profesyonel tenis, bu tür organizas- yonları silındir gibi ezip geçmiş. "Ulus- lararası istanbul Veteran Tenis Şampi- yonası" da ısrninin ağırlığını artık taşıya- mıyor. llk yıllaandakı uluslararası niteliğı her geçen dönemde biraz daha yok ol- du. Her sene ısrarla gelmeyi sürdüren birkaç Rumen veteran da olmasa ya- bancısız oynanacak. Kimseyi becerik- sizlikle suçlamıyoruz. VTB'nin bugünkü mali gücü. organizasyon yeteneğı bu kadar. Avrupa Tenis Federasyonu bile. ilgi çekici. adına uygun bir Avrupa Şam- piyon Kulüpler Turnuvası'nı gerçekleş- tiremezken VTB'den ne bekleyelim, ne isteyelim? Ancak şunu da belirtelim; bu- rada çok iyimser ve VTB'yi kollayan bir yorum yapıyoruz. Oysa. konudakı kesın bir ayrı noktadan hareketle çok etkili bir eleştiri kapısı ardına kadar açık. Konuya isimle girdik. Devam edelim. Yıllardır tenıste bir Cumhurbaşkanlığı Kupası vardı. llk başta cumhurbaşkan- ları hiç ilgi göstermediler. Kupaları hep ikinci derece temsilciler verdi (Bır- iki is- tisna var). Kulağımıza geldigine göre Demirel "Ben ancak futboldaki Cum- hurbaşkanlığı finalıne gidebıliyorum. Di- ğerlerine bu ismi vermezseniz daha iyi olur" derr\\ş. Şuanda Ankara'da oynan- makta olan turnuvanın ismi de Cumhur- başkanlığı Kupası yerıne "Cumhuriyet Kupası" ismini taşıyor. Bır de hafta sonu toplanacak olan iki günlük Tenis Şûrası var. Yine kocaman bir ısim ve bu ısme göre çok hafif kalan bır etkınlık. Internet'te yazılan yazılann okunacağı bır şûranın ne olduğunu biz anlayamadık. Cumhurıyetın 75. yıldö- nümünü kutlamak gibi bır büyük anlam taşıyan bır olay. Sonuç bizı yanıltır bel- ki... Izleyelim, göreceğız... Cünün icinden Dağcıtara yeni tesis Erzurunı Palandöken Da- gı'nın 3200 rakımlı EjderTe- pesı'nde bulunan atıl bina Dagcılık Federasyonu'na \e- nldi. Edinılenbılgi\egöreEj- der Tepesı'ndekı kullanılma- yan bına. dağcıların dinlenme \e antrenman amaçlı kullan- maları için Dagcılık Federas- uınu'nadevredıldı. İstanbulspor tam kad- ro • İstanbulspor. hafta so- nunda oynayacağt Sakanas- por maçının hazırlıklannı, dün vaptığı tek idmanla sürdürdü. Teknik direktör Saffet Susiç şönetıminde, Ataköy Tesısle- n'nde yapılan veyaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda. Sa- karyaspor maçı öncesı Sarı- Sıyahlı futbolculann oldukça hırslı veısteklıolması. teknik heyetı sevındırdı. L'zun bir aradan sonra ilk kez tam kad- ro çalısan !stanbulspor"un dün yapılan antrenmanında Boş- nak çalıştırıcı. Sakaryaspor maçında sahaya sünmeyı dü- SÜndüâu 11 'ı denedı. NBA tehlikede - 53 >,i- lık uzun bır geçmı^e sahip olan ABD Ulusal Profesyonel Basketbol Lıgi NBA'ın bu \ıl düzenlenmesı tehlikede. Bu- na neden olarak da lokavt ılan eden Amerikalı Profesyonel Basketbolcular Sendıkası'nın görüşmelerde geri adım atma- ması gösterilmekte. Boston Celtics'ın 16 şampiyonlukla enşilmesi güç bır rekor kırdı- ğı NBA Ligi'nin. kasım ayın- da başlaması şüpheli görünü- > or. Öte v andan Chicago Bull- s'un yıldız oyuncusu Michael Jordon 1 yıl için kulübünden 12 tnlyon lıra ıstedı Jones en iyi atlet • Fe- nerbahçe'nın transferini dü- şündüğü lOOmetreOlımpiyat ve Dünya Şampiyonu Ameri- kalı Marion Jones. Johanes- burg'da düzenlenen 8. Dünya Atletizm Kupası'nın en başa- nlı pıst yıldızı seçıldı. Düma ICupasında 100 ve 200 metre yanşlannı açık farklarla kaza- nırken 1998'de dünyanın en iyi derecelennı gerçekleştiren Jones. 4x100 metre bayrakta da ABD takımını zafere gö- rürdü ve en yakın rakibinden 10 metre önde ıpı gösüsledı. Voleybolcular kampa girdi • Yoleybol Erkek Mıl- 11 Takımı. Belçıka ıle 19 Eylül Cumartesı günü Bursa'da oy- nayacağı Avrupa Lıgi maçı için dün kampa girdi. A Milli Takım Antrenörü Gilberto Herrara. her maçı kazanmak için sahaya çıktıklannı. ancak gruplannda galibiyeti olma- yan tek takım olduklannı ve A\rupa Ligi'nde finale kalma yolunda Belçika ıle ovnaya- caklan karşılaşmayı kazanma- ları gerektiğinı söşledı. VVerder Bremen'de transfer - Almanya'nın ~ Werder Bremen Takımı, de- ftns oyuncusu Polonyalı Pa- wel \Vojtala ıle fonet \'ugos- lav Rade Bogdanoviç'i trans- fer etti. \Verder Bremen, Ham- burg'dan aldığı Wojtala ile üç yıllık sözleşme imzalarken Is- panya'nmAtletico Madrid ku- lübünden kiralanan Bogdano- viç. başanlı olursa sözleşmesi uzatılabilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog