Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

17 EYLÜL 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 15 TüPbanlılar Istanbul Üniverı sitesi'ne bu satırlar yazılıncaya kadar kaydını yaptıran öğrenci sayısı 10bin 450'yi bulmuştu. Bunlardan üç kız öğrenci, türbanını çıkartmakta direndi ve dolayısıyla FaziletliAbdullahGül'ün kansı gibi üniversiteye kaydını yaptırmadı. Böylece Türkiye'nin en büyük üniversitesinde yıllardır olay çıkaran türbanlılann oranı da kendiliğinden ortaya çıktı: Yüzde 0.03. EJektronik posta: som@postaxunihuriyetcoin.tr ugün, Vaziyet'in bu bölümünü izninizle medya dünyasındaki dostlara yönelik bir çağrıya ayırmak istiyorum: "Gazeteci; ezilen insanların sesi, gözü ve kulağı; umudu; hakkın ve adaletin savunucusu; haksızlığın, yolsuzluğun, suiistimallerin, çetelerin takipçisi; demokrasinin vazgeçilmez kuvveti; bazen de bir Kurtuluş Savaşfnın ilk neferidir! Yıllardır, bu görevimizi yerine getirebilmek içinsorumluluk bilinciyle özveriyle çalıştık. Demokrasiyi, özgürlüğü, çağdaşlığı savunduk. Ekonomik sıkıntılar içinde yaşam mücadelesi veren işçinin, memurun, köylünün, emeklinin sorunlannı yazdık, çizdik, görüntüledik. Bu uğurda şehitler verdik. Dövüldük, hapislerde yattık. Bütün bunları, sorumlu gazetecilik anlayışıyla, kendi sorunlarımızı geri plana iterek yılmadan, korkmadan yaptık. Mesleğimizde başanlı olabilmek uğruna korkusuzca mücadele verirken, kendi temel haklarımızı koTel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 • RTÜK, uluslararası hukuka aykınymış... "Özel televizvonlar uluslararası vavıncılığa uvaun mu!" DÜZ ÇIZGİ ÜMtT ZİLELİ Çağrı rumak ıçin daha ne kadar sessiz kalacağız? Işimizi kaybediyoruz. Emeklilik haklarımızı kaybediyoruz. Kıdem tazminatı hakkımızı kaybediyoruz. Bayramlarda tatil haklarımızı kaybediyoruz. Sendikal haklarımızı kaybediyoruz. Hepsinden önemlisi toplumun gözünde saygınlığımızı kaybediyoruz! Geleceğimizi kaybediyoruz. Bunlardan daha başka kaybedecek neyimiz olabilir ki? Kaybetmekten korkacak daha neyimiz kaldı kı? Sermayenin sektörümüzde egemen olmasıyla ayaklar altına alınan onurumuzu korumak için, haklarımızı savunmak için örgütlenmekten başka çaremiz yoktur! Halkın, haklının sesi olmak cesaret ister. Demokrasi mücadelesi vermek cesaret ister. Örgütlenmek, sendikalı olmak da cesaret ister. Bu cesa Kaymakam Içişleri Bakanlıgı'nın "kaymakam adaylığf sınavı bu ay yapılacak. Yaklaşık 3 bin kişinin gireceği sınavdan 240 aday çıkacak. Ancak sınavlann ÖSYM aracılığıyla yapılmaması, aday adaylarını tedirgin ediyor. Daha şjmdiden, ahbap ilişkilerinden ve Türkislam sentezinden söz ediliyormuş. Söylentileri durdurmanın yolu, birçok resmi kurum gibi Içişleri Bakanlığı'nın da sınavlannı ÖSYM ile yapmasından geçiyor. Ö M Ü R İ L İ K Ormanlar yanıyor... Tarzan nerede! Ömür E. Kurum ret ve dayanışma bilinci gazetecide vardır! Kaleminden dürüstlük süzülen bir yazarın ve muhabirin; gerçekleri çerçeveleyen foto muhabiri ile kameramanın, işten atılma korkusuyla sendika üyesi olamadığını hangi okura, hangi izleyiciye anlatabilirsiniz? Bizim sırtımızdan pazarlamacılık yapan medya patronlarının kölesi değiliz! Hükümetler yıkıp, hükümetler kuran devlerle; enerji santralllarına göz diken tekellerle mücadeleye hazırlanın! Toplumun bütün kesimleri demokrasi, özgürlük ve örgütlenme mücadelesiyle dalgalanıyor. Yanlarında ise sendikal örgütlülüğünü gerçekleştirmiş bir gazeteci ordusu görmek istiyorlar. Haydi! Korkmadan, cesurca, onurlu bir eyleme daha imzanı at! Sendikana üye ol! Emeğin onuru sendikalı olmaktır. Arkanda sana destek veren Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türklş, kardeş sendikalar ve konfederasyonlar, örgütlü bir toplum ve bütün Türkiye var!" Esnek başbakan; demokrasınin başörtüsü! Faşist Cuntanın 'Sivil' Üyesi!.. Erken seçim tartışmaları ve yürek parçalayan yangınlar arasında kaynadı gitti. Halbukı müthiş bir söyleşiydi!.. 12 Eylül cuntasının "sivilüyesi", generallerin akıl hocası. "ara dönem"\n yıldız isimlerinden Adnan Başer Kafaoğlu, faşist darbenin 18. yılında dudak uçuklatacak cinsten açıklamalar yaptı. Ama hayret; ne sıyasi çevrelerden, ne Kafaoğlu'nun bizzat suçladığı zamanın kudretli ya da "gözden düşmüş" kişilerinden ne de darbenin tezgâhından geçmiş mağdurlardan tık çıkmadı!.. Bir başka ülkede gerçekleşse siyası deprem yaratacak böylesme "dehşeî" bir söyleşiye en hafifinden bir eleştiri bıle gelmedı. Pesdoğrusu!.. Günlerce bekledikten sonra biraz "acımasız" gibi görülebilecek şu soruyu bir kez daha sormanın şart olduğuna karar verdim; Bız, gerçekten korkak ve unutkan bir toplum muyuz?.. Eğer bunun yanıtı "hayır" ise daha da vahim iki sözcük çıkıyor ortaya: "Vurdumduymaz", dolayısıyla "müstahak" toplum!.. Gazeci arkadaşımız Yurdagül Erkoca, sorduğu sorularla 12 Eylül faşist darbesinin ve darbeden "yararsağlayan" zevatın gerçek yüzünü ortaya koyan bir söyleşiye imza atmış. Tarih, bu utanılacak dönemi yargılarken bu belgeden de mutlaka yararlanacaktır. Kutlarız... ••• "Cunta hükümeti"nüe Maliye Bakanlığı da yapan Kafaoğlu, son derece açık konuşmuş. Öyle ki; darbenin gelişme süreci ve yapılışıyla ilgili olarak konuşurken büyük bir doğallıkla ubiz" demiş!.. Daha söyleşinin başında gazetecinin "neden gerek duydunuz darbeye" şeklindeki sorusuna bırakın karşı çıkmayı, bırakın "bu ne biçim soru" demeyi, büyük bir rahatlıkla darbenin nasıl hazırlandığını anlatmış!.. Darbe gününü Kafaoğlu'nun ağzından dinleyelim: "Turgut Sunalp Paşa, 'Adnan oluyormubugün'dedı. 'Oluyor Paşam' dedim. 'Ben de evime gideyım, karım korkar' dedi." Gördünüz mü, kontenjan senatörü Kafaoplu, darbenin hangi saatte olacağını bıle bilıyormuş. fcazetli seçım dönemınde adı öne çıkan, ışkencelerle ilgili olarak "copa ne gerek var, elimizde taş gibi polisler var" sözleriyle tanhe geçen Turgut Sunalp Paşa'ya bile haberı o vermiş!.. Kafaoğlu, 12 Eylül darbesinin "devleti koruma müdahalesi" olduğunu üstüne basa basa söyledikten sonra "Darbe için işadamlannın onayını aldınız mı" şeklindeki soruya da tarihi yanıtı yapıştırmış: Onlann tuzu kuru. Yapmaya karar vehrsek kimseyi dinlemeyız!.. Gördüğünüz gibi yıne "biz!.." Adam kendisini cuntanın altıncı üyesi olarak görmekte sonuna kadar ısrarlı!.. Kafaoğlu'nun darbe süreciyle ilgili bir iddiası var ki; bugün Cumhurbaşkanlığı mevkiinde oturan Süleyman Demirel'in yanıtlaması şart. Kafaoğlu'nun ıddıasına göre Demirel. çok önceden darbenin olacağını biliyordu. Hatta Kafaoğlu aracılığıyla bir pazarlık bile oldu: "..DışişleriBakanı Hayrettin Erkmen'/düşüreceWe/'di. Cuntanın sekreterliğıni yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı Hulusi Paşa, git arkadaşına söyle Erkmen'i düşürtmesin' dedi." Süleyman Bey'e gittim arz ettim, "güvenoylamasına dönüştürün işi" dedım. Süleyman Bey, "Güvensızlik oyuyla düşersem ne olacak" üedi. Sizin düşmenız orduyu davet etmek demektir. Cumhurbaşkanı yok, Meclıs yok, bir başbakan var. Ordu da diyor ki; "Ona karşıdayapmakıstemiyoruzbiz. Hükumeti de yok etsın Selamet Partisi, ondan sonra müdahale olsun olacaksa. Süleyman Bey, 'ya gelmezlerse' dedi. Ben 'gelecekler merak etmeyın' dedim." Sayın Cumhurbaşkanı ne diyecek acaba!.. ••• Cuntanın "s/w7"akıl hocasının bu sözleri vahim. Çok vahim!. Türkiş'le beraber hareket edip DlSK'ı bıle kapattıklannı söyleyen Kafaoğlu, cuntanın lideri Kenan Evren için de aynen şöyle demiş: Şeytan görsün yüzünü!.. Evren'in cuntaya son anda dahil olduğunu ve bütün ışleri berbat ettiğini ileri süren Kafaoğlu, 12 Eylül darbesinin toplumu geriye götürdüğünü belırtmış. Tabiı, kendi isteklerine uygun davranmadıkları için!.. Gelelim bu söyleşinin en acıklı tarafına. Bu kıdemli cuntacı, hâlâ askerlerle ilişkısi olduğunu söyleyip, yine müdahale olacağını ileri sürmüş, "Sizhepinizgöreceksiniz. Nerede kaldılar, gelmedilerdiyeceksiniz. Ozaman gelecekler" diye kehanette bile bulunmuş!.. Toplumun içinedüştüğü kaostan medet uman, "ara dönem"lerde "adam" sınıfına dahil olan bu gibi faşist kafalarteşhiredilmedikçe, ulusönündeyargılanmadıkça bu ülkenin önü açılamaz!.. Gerçek bir demokratik, laik hukuk devletini daha çook beklenz!.. Önemli Not Aydınlığın savunuculanndan birıni, Mehmed Kemal'i de yitirdik. Işık içinde yatsın. Email:ertac ı superonline. com Faks ve mesaj: (0212) 287 42 41 SESSİZ SEDASIZ (!) NVRİKURTCEBE Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU H ote 1 Me r i ö L Ü 0 E N I Z * • * * HAYVANLAR ISMAIL GCLGEÇ " Tatildeki eviniz " Eski misafirlerimiıe, bolayına gelenlere °o!0 indirim * Herşey dahi! .herkese uygun fiatlar. * Kış döneminae de hizmetinizdedir. Rzv. Tel:0.252.617 00 01 08 Fax:617 00 10 lnternet:http//www.hotelmeri.com.tr EMaikhotelmerita hotelmeri.com.tr KİM K İ ^ E DUM DLMA BEHİÇAK ii... ..behicak(aturkjnet E Taksim Sergi Salonu Cumhuriyet kitap kulübü EYLÜL AY! ETKİNLİKLER Kişisel özürü nedeniyle BUGÜN yapılacağı, önceden duyurulan söyleşili imza günü 22 Eylül Salı günü saat 17.00'ye ertelenmiştir. Duyurulur. Istıklâl Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel: 252 38 81/82 DONATELLA PIATTI ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI SONSUZA UĞURLAMA Kuruiuşumuza bağlı yayınevinin değerli yazan BULMACA SEDAT YAŞAYAN MEHMED KEMAL'i yrtirmenin üzüntüsü içindeyiz. Yazın ve sanat dünyasına, ailesine ve topluluğumuza sabırtar diiiyoruz. MIRMIRLAR IĞLR DIKAK T \\x >c^Sİ TARİHTE BUGÜIV MVMTAZARIKAN KOLEUKTEN fMPARATORLUGA! 28*'re BU6ÛN, VALERİUS D/OCLETIANVS, NİCOMCDİA 'PA (İZMif) f!OMA fafV&ATOGU İLAM ££M Oİ. YILLAR ÖNCe, PAIMAÇYALI eİR /CÖU.YKEN ASKER OLMUŞ, 6ÖSTE/?Pf&/ IIKLAR NEOEMYLE PE njKSBLEe£K, (MPAKATTy?U HUME&lANUS'UN KOMVTAM OLMUpTJ. IMPAIZATOK BİR SUİKASr SOUUCU OLDÜRÜLÛNCS, ASK&ZLER PİOCLETİAA1US"U TAHTA ÇlKABP/ .' VALERİUS PİOCLETİAHUS, ÛÇ YAfCIN AJŞHAMÇ1UI PA yANINA ALARAK PÖH.TIJJ ^ BİR. YÖNETİM OEMİYEc£K, UY6ULADIĞI YÖNTEMLERLE ZAYIFLAYAM İMPA RATO&LUĞU YENİPEN AMA BENı Miç D£ EV KEDİ5İ f*T Cumhuriyet ^ ^ kitap kulübü 23 Ağustos 1998 tarıhh Cumhuriyet Gazetesı'nde yayımlanan Sosyal Bılimler Enstitüsü'ne 1998 99 öğretim yılında alınacak öğrencilerle ilgili ilanımıza ektır. Doktora programı Anabilım dalı Bilim dalı Kontenjan Işletme 5 Müracaat tarihi \e yeri: Müracaatlar 0721 Eylül 1998 tarihleri arasında Dumlupınar Ünıversıtesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Germiyan Kampusu. Kütahya adresıne şahsen yapılacaktır. Sınav tanhı: Dıl sınaiı: 22.09.1998 saat:" 10.00 Bihm sınavı: 22.09.1998 saat 14.00 Basm: 43738 Ehliyetimi ve Türkiye lş Bankası kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. OGL'S SOMUNCU DLMLl PINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLIĞÜNDEN 17 Eylül 1972'PE BueÜM,RUS ASrLLI ÜNLÜ AMERİkAU S/HEMA OYUNCUSU A/C/M TAMIROFF ÖLPÜ. 1893'DA BAKÜ'PE DO&AN TAMIROFF, MOSKOVA KONSERVATUARI'NI 8.ÎTİRMİŞTİ. 1923 yiLINPA.BİR TIYATRO SRUBUYLA AMERİfCA'PA TURNEPEYKEN BU ULKEDE KALMAYA KARAR VBRMİfTİ. FİLMLBSDE CANLAfJDltZPIGI KORKAK, KAVPAK VE ÇJtMffC/ T/PLERLE BAŞARl KAZANMtÇri. BUNLAR A8ASlMDA, TÜRKİYE 'O£ ÇEKİLBfJ "VDPKAPl" FİLMİ DE BULUNMAKTA YDt. AKIM TAM/ROFF.. SOLD.AN SAĞA: 1 2 3 4 1/EskıTürklerde soylularsınıfi. 2/ Birnota...Birtür tuzsuz ve yumuşakpeynir. 3/Bıber... Romanya'nın para binmi. 4/ Olumsuz 5 luk belirten bir önek... Rüzgânn estiği yönü göstermek için dıreklerin üstüne konulan yelko 9 van bıçımındekı araç. 5/ Bir zaman bınmi... Aşık ve bilye oyunlannda kullanılan. içine kurşun akı 2 tılarak ağırlaştınlmış bo 3 yalı kemik. 6/ Aksaray ilindekı ünlü vadi... Japon lırik dramı. 7/ Doğu Anadolu'nun bazı yörelennde yaygın olan geçici kırsalyerleşmetipi...Atın 8 bir tür hızlı yürüyüşü. 8/ g Ka\rulmuş cevız ya da bademle karameladan yapılmış şekerleme... Kars'ın doğusundaki ünlü eski çağ kenti. 9/ Çanak yalayıcı, dalkav^ık. YL'KARIDAıN AŞAĞIVA:1/ Mimarlıkta, bir yapının giriş bölümünün üstünde bulunan bezeme öğesi. 2/ Bir ticarethanede para alınıp \erilen yer... Erkekgevik. 3/ Tokat'm bir ilçesı. 4/ Gerçekleştirilmesi olanaksız tasan ya da düşünce... Germanyum elementinın simgesı. 5/ Himalayalar'dayaşadığınainanılan "K.ar Adarnf"na\erilenad... Brezilya'nın para birimi. 6/ Yabancı... Ölen kımsenin vücudu. II Irmaklarda ışleyen ve şişirilmiş tulumlar üzerine kurulan bir çeşit sal... Adale. 8/ Hayvanlarda ve insanda deri, saç. kıl. tüy gibi organlarda bulunan koyu renkli pıgment. 9/ "Bâki yine içmeğe and içti demişler Divâne midir bâde dururken ıçe andı"... Acı portakal esansı \e kınakına özütü içeren soda tipi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog