Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 EYLÜL 1998 PERŞEMBE 14 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Seher Vakti 10.30 TRT 3 Melodram ®Köyden gelen ve kente uyum sağlamaya çalı- şan türkücü bir gençle. onun başansı için uğ- raşan kentli birkadının öyküsü. Yönetmen: M. Boz- kuş. Oyuncular: Ajda Pekkan. Nuri Sesigüzel. Paris'i Son™ 12.00 TRT 3 Duygusal O \ (The Last Time I Saw Paris) - tkinci Dünya vS' Savaşı sonrasında Paris"te büyük bir aşk yaşa- yan ve bu aşklan e\ lilikle sonuçlanan bir gazeteciy- ie bir kadının öyküsü. Yönetmen: Richard Brooks. Oyuncular: Elizabeth Taylor. Van Johnson. Donna Reed. VValter Pidgeon (1954 ABD, 116 dk). Herhangi Bir... 13.20 Kanal D Duygusal Fabrikatör Murat, milyarder bir sanayicinin kı- zı olan Yıldız'a âşık olur. Murat'la duygusal bir ılişkiyebaşlayan Yıldız, babasıylauyuşamadığıiçin evini terk ederek yalnız yaşamaya başlar. Öte yan- dan hamallık yaparak hayatını kazanan Cemal de Yıl- dız'a âşıkolmuştur. Yönetmenliğini ŞerifGören'in üstlendiği yapımın başrollerinde Hülya Koçyiğit. Ta- nk Akan ve Cihan Cnal \ar. SUah Arkadaşian 13.30 TRT 1 Macera /^\ Kıbns mücahiılerinden üç eski sılah arkadaşı- v İ ' nın yıllar sonra buluştuklan Istanbul'da yaşa- dıkları serüvenlerin öyküsü konu edıliyor. Yönet- menliğini Osman F. Seden'in üstlendiği yapımın baş- rollerinde Kadir Inanır. Perihan Savas, Beyk lmam- verdi ve Eşref Kolçak o>nu\or 1197"7 ). 16.00 / Bravo! / Biz... Ayrıntı yanda Katil Arılar 20.40 ctv Gerilim ©(Deadly Invasion) - Karen Ingram. üç çocu- ğu, Tracy. Kevin ve Lucy'nin hayatı için bü- yük birendişeduymaktadır. Katil arılar. yaşadıkla- rı kasabaya varmış ve çoktan iki genci öldürmüş- lerdir. Karen. sonunda kocası Chad'i güvenli bir yere yerleşmeye ikna etmiştir. Ancak Kevin ve ar- kadaşı Tom evlerınden sadece yarım mil uzaklıkta bulunan katil anların kovanını bulmuşlardır. Yönet- men: Rockne S. O'Bannon. Oyuncular: Robert Ha- yes, Nancy Stafford. Dennis Stafford. Çeteye Karşı 21.05 Kanal 6 Macera v (Man'AgainsttheMob)- 194O'lı vıllardaLos Angeles... FrankDoakev mükemmel birpolis- tır. Olaylar ünlü bir Çinlı işadamının cesedini boğul- muşolarakbulmalan ile başlar. Yön: Mıchael Press- man. Oyn: George Peppard. Richard Bradford. Char- lesHaid. Irsula Andress (1989 ABD. 100 dk). Cehennem Kapısı 21.35 Kanal E Korku ©(The Gate) - Doğaüstüyle ilgili bir kitap. ha- yal gücünün en korkulu kâbuslarından kötü ni- yetli bir yaratığa neden olmuştur. Düşün nerede bit- tiği ve gerçegin nerede başladığından emin olama- yan Glen ve arkadaşları, şeytanla karşılaşırlar. Yö- netmen: Tibor Takacs. Oyuncular: Stephen Dorff, Christa Denton, Louis Tripp (1987 ABD. 92 dk). Ormanın... 22.20 Kanal D Macera , (Beastmaster 3: The Eye of Bra\us) - Bar- barlığın hüküm sürdüğü birzamanda ormanla- nn efendisi Dar. dünyayı egemenliği altına almak isteyen acımasız büyücüye karşı amansız bir savaş veriyor. Dar, liırsızlann saldırdığı biraileyi kurtar- mak üzere yola koyulur. Yönetmen: Gabrielle Be- aumont. Oyuncular: Marc Singer, Tonny Todd, Ke- ith Coulouris. Sandra Hess, Casper Van Dien. 22.30 / TRT 2 / Ay Mavidir Ayrıntı yanda Aurora... 22.45 Show TV Macera , (Aurora Opcration) - Andv ve Gordon. Ame- rikan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan iki pi- lottur. Gordon ailesiyle tatile çıkmak üzereyken ko- mutanlan tarafından çağırılır. Üç sene önce Ame- rikan hükümeti için araştırma yapmakta olan bir Rus bilim adamı öldürülür. Yönetmen: Paul Levine. Oyuncular: Bruce Payne. Natasha Andreichenko. 23.05 / Kanal 6 / Stalker Ayrıntı yanda Çaresiz Kız 00.40 Kanal D Müzikal • (The Girl Can't Help It) - Bir gangsterle onun kız arkadaşını star yapmak için uğraşan bir ba- sın sözcüsünün öyküsü konu ediliyor. Yönetmen: Frank Tashlin. Oyuncular: Tom Ewell, Ja\Tie Mans- fıeld, Edmond O'Brien (1956 ABD, 99 dk). Demir Yürek 01.00 Shovv TV Macera /77\ (Iron Heart) - John, arkadaşı Douglas"ın esra- ' O ' rengiz ölümü sonrasında bu olayı araştırmak için şehre gelir ve olayla bağlantısı olduğunu öğrendiği Cindy adlı bir kızı aramaya başlar. Yön: Robert Clouse. Oyn: Brittan K. Lee. Bolo Yeung. Yüksek Voltaj 01.50 Interstar Macera /fN (High Voltage) - Saigon'un düşmesinden kı- V 7 sa bir süre önce dört yaşındaki melez Jane Oip- hu, babasının Vietnamlı Victor Phang tarafından öldürülmesine tanık olur. Yirmı yıl sonra Jane, Los Angeles'da küçük Saigon'da bir bankada çalış- maktadır. Bir gün banka soyulur ve Jane rehin alı- nır. Yönetmen: Sam Firstenberg. Oyuncular: Anto- nio Sabato. NVilüam Zabka. Myke Mains. /O\ /T7\ O Yabancı izleyin Orta Değmez R A D Y O CüMHURİYETTE BuGÜN | Cumhunyet /1O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Sesli Gazete (Ümit Zileli - Mustafa Balbay - Altan Aşar) 10.00 Kadının Ayna- sından (Türkel Minibaş) 12.05 izBırakanlar (Si- nan Karahan) 14.05 Radyoklinik (Asuman Aydın) 15.05 Kitap Kur- du (Üstün Akmen-Der- ya Ayyıldız) 16.05 Sal- Tel: 0 212 513 80 06 lanan Sandalye (Se- Faks:02125137719 * Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber 3 , her saat başı da haber bülteni yayına girecektir. • 12.05 Iz Bırakanlan Sinan Karahan'ın hazır- ladığı programda, şair Can Yücel inceleniyor. • 14.05 Radyoklinik: Asuman Aydın'ın bu haf- taki program konuğu, Istanbul Tıp Fakültesi Or- tppedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Yener Temerli. • 18.30 Aydınlanma: llhan Selçuk, Ümit Zile- li'nin sorularıyla gündemdeki olaylardan yola çıkarak 'Aydınlanma' olgusunu tartışıyor. nemErtekin) 17.30 In- sanca (Erdal Atabek) 18.30 Günün Yorumu (Hikmet Çetinkaya) 18.35 Aydınlanma (ll- han Selçuk) (Tekrar) 19.30 lyi Akşamlar (Nazlıcan Yardım) 21.00 Alaturka Sevdalar (Ay- lin Şengün) 22.00 Esin- tiler (Gülbin Erduran) 00.15 Noktürn (Erhan Tıraşın) (Tekrar) 02.00 Gecenin Yolcusu (Mus- tafa Dereli). TRT 2 19.30 'Ve Sinema' TV Servisi - "Ve Sinema" programını yeni yayın döne- minde Elif Yüksektepe su- nuyor. "Yazlık sinemalar" konusunun ele alınacağı prog- ramda 1. Gökçeada Film Fes- tivali'nden görüntüler, röpor- tajlar ve vizyondaki fılmlerin tanıtımlan yeralıyor. Progra- mın yapım ve yönetimini Bin- nur Kılınçkaya üstleniyor. TRT 2 20.00 'Albüm' TV Servisi - Müzik prog- ramı "Albüm"ün bu bölü- münde The Clash toplulu- ğundan "Should I Stay or Should I Go". Foreig- ner'dan "That Was Yes- terday" adlı parçalara yer veriliyor. Gülşah Banda'nın sunduğu yapımın "Dosya" köşesinde ise The Rolling Stones'dan "Sad, Sad, Sad", "Mixed Emotions" \ e " Love is Strong'' adlı üç şarkı ekrana geliyor. Prog- ramın yapım ve yönetimini Piirşen Ergüder üstleniyor. atv 23.20 'BamTeli' TV Servisi - Ekranda dör- düncü yılına giren "Bam Te- li", yeni yayın döneminde de "yol hikâyeleri"ni sunmaya devam ediyor. Tayfun Tali- poğlu'nun hazırlayıp sundu- ğu > apımın bu akşamki bölü- mü. "250 bininci kilometre- den ardımızda kalanlar" adını taşıyor. Anadolu'dan in- san manzaralannın verildiği program. önceki bölümlerden kısa bir özeti içeriyor. Ahlakçıları kızdıran film CÜMHUR CANBAZOĞLU Saf ve bakire rolünü iyi oynayan taş- ralı bir kız (McNamara) iki hızlı çap- kını agına düşürmüştür, bunlardan birincisi bir mimardır (Holden). di- ğeri de mimann eski sevgilisinin ba- bası (Niven)...Senaryoyu da yazan F. Hugh Herbert'in tiyatro sahnesin- de büyük kabul görmüş oyunundan beyazperdeye aktanlan bu komedi. il- ginçtir, döneminde daha çekilmeden büyük bir skandal yaratmış, ahlak koruyuculan tarafından yerden yere vurulmuş, birçok kaynak kitap, oyun- culann da bu nedenle gergin perfor- mans sergilediklerini not düşmüş. "Ay Mavidir", Atilla Dorsay'ın hazırlayıp Alin Taşçıyan'la birlikte sunduğu "Sinema Büyüsü" kuşağın- TRT 2 22.30 Ay Mavidir - The Moon is Blue / Yönetmen: Otto Preminger/ Se- naryo: F. Hugh Herbert (kendi oyunundan) / Görüntü: Ernest Laszlo / Müzik: Herschel Bur- ke Gilbert / Oyuncular: Maggie McNamara, David Niven, Wil- liam Holden, Tom Tully, Dawn Addams /1953ABDyapımı,99 dakika / Siyah-beyaz. da ekrana geliyor. Yönetmen Otto Preminger ise ilk kez Hollywood'un devlerinden Uni- ted Artist'le yapımcılığı paylaşarak çektiği "Ay Mavidir" için sansür- le çatışmak zorunda kalrruş, başı "ba- kire" lafı nedeniyle belaya girmiş ve kendini önce basın aracılığıyla, sonra da mahkemede aklamaya çalış- mış. Sonunda mahkemeyi kazanmış ve sansür karşısında elde edilen bu za- fer "örnek dava" olarak Amerikan sinema tarihine geçmiş... Preminger dil açısından vasat bir çizgide olmasına karşın yer yer şaşır- tıcı işlerde sunuyor filmde. Örneğin birçok karede "yapay boyut" ya- rattığı anlaşılıyor; bir sahnede, fon- da Empire State Building gökdeleni- nin posterini kullanıyor ve pek de sı- ntmıyor bu operasyon. Meraklılar için bir not; "Ay Ma- vidir". çevre düzeni açısından '50'ler- deki eski ve yeni çizgileri iyi yansı- tan zengin bir örnek sayılabilir... 'Bakire' lafı nedeniyle başı derde giren yönetmen Preminger, film için sansürle çatışmak zorunda kaldı. Sonun- da mahkemeyi kazandı ve elde edilen bu zafer, örnek dava olarak Amerikan sinema tarihine geçti... Yasak bölgenin 'dilekodası' Kanal 6 23.05 Stalker - Yönetmen: Andrei Tar- kovsky / Senaryo: Andrei Tar- kovsky, Boris Strugatsky / Müzik: Eduard Artemyev / Oyuncular: Aleksander Ka- idanovsky, Anatoli Solonit- sin, Nikolai Grinko, Alice Fre- indlich / 1979 SSCB yapımı, 161 dakika. T\ Servisi - Yoksul birevde yaşayan izsürücü, gecenin birinde uyandınlır. Ka- nsının tüm karşı koyuşuna karşın bir ya- zar ve bir fızikçiyi, yetkililerin girilme- sini yasakladıklan "bölge"yegötürme- yi kabul eder. Giriş yolunu yalnız birkaç izsürücünün bildiği "bölge", düşen gök- taşının açtığı ve içinde "dilek odası" adlı bir bölüm bulunan ıssız bir yerdir. Polisten kaçarak ulaştıklan "bölge" yakınlannda, bu üç kişi. içine giren her- kesin dileğinin yerine geleceği "dilek Rahip sanılan suçlular TV Servisi - Albert Husson'ın "La Cu- isine des Angels" adlı oyunundan senar- yosunu David Mamet'in yazdığı "Biz melek Değiliz" (VVe're No Angels), ha- pisten kaçarak rahip kılığına giren iki mah- kûmun başlanna gelenleri anlatıyor. 1930'lu yıllarda geçen filmde Ned (Ro- bert De Niro) ve Jim (Sean Penn), ber- bat birhapishanede, katil ruhlu insanlar ve sadist gardiyanlar arasında cezalannı çe- ken iki mahkûm. Sonunda kaçıyorlar ve karla kaplı tepeler. ormanlardan geçerek küçük bir sınır kasabasına vanyorlar. As- Imda niyetleri. ABD ile Kanada arasında- ki köprüyü geçmek. Ne var ki bu arada ra- hip sanılıp bir manastıra buyur edilmiş durumdalar. Onlar da işlerine gelen bu Bravo! 16.00 Biz Melek Değiliz - VVe're No Angels / Yönetmen: Neil Jordan / Oyun- cular: Robert De Niro, Sean Penn, Demi Moore, Hoyt Axton, Bruno Kirby, Ray MacAnnally, James Russo, VVallace Shavvn /1989 ABD yapımı, 108 dakika. yanlış anlamayı sürdürüyorlar. De Niro ve Penn. mahkûm da rahip de olsalar komikler. Diğer karakterler ise on- lan ne sanırlarsa sansınlar aynı derecede komik olmayı beceriyorlar. Demi Moore ise çerçevesi yeterince çizilmediği için geri planda kalmış. odası"nın gerçekliğini tartışır: Acaba böyle bir yer var mıdır; yoksa izsürücüler, çağdaşlarının korku ve tut- kulannı araştırabilmek için böyle bir yer mi uydurmuşlardır? Tarkovsky sinemasının alegorik an- latım biçeminin temel taşlarından biri "Stalker". Politik imlemelerle yüklü senaryo. alabildiğine ekonomik kullanıl- mış diyaloglanna karşın "çok şeyler" söylemeyi başanyor. Sovyetlçr'deki re- jime getirilen eleştiriler. insanın kendi- sine yöneltilmiş Tarkovsky oklan, felsefı bir söylem, bi- limkurguya farklı bir yakla- şım gibi temalann tamamını bu filmde bulmak mümkün. Andrei Tarkovsky. üzeri- ne uzun uzun düşünülmesi, tartışılması gereken ve tüm bunlann ötesinde kavramak için büyük çaba isteyen film- leriyle sinema sanatının en nadide köşelerinden birinde yer tutmuştur. Onun dünyasındaki kas- vet, iletişimsizlik. dinsellik gibi temalar, sinemaya bir "eğlence" gibi bakan \e "eğlence vergisi" alınma- sında bir sakınca görmeyen zihniyetin karşısında duran ve ona hiçbir zaman yakın- iaşmayacak unsurlar. Izle- mediyseniz kaçırmayın! TRT 3 17.45 Bilimsel deneyler TV Servisi-TRT 3 te "Bi- limsel Deney ve Gözlem- ler" (Science Experiment and Observations) adlı yeni bir belgesel ekrana geliyor. Fen bilimlerinde deneyler ko- nusunun ele alındığı yapım 15 bölümden oluşuyor. TRT1 20.45 'Dilek Pınan' TV Servisi - Ebru Kan- tarcıoğlu'nun sunduğu "Di- lek Pınarf "na Ziya Taşkent ve Ankara Radyosu Türk sa- nat müziği sanatçılarından Ayfer Er konuk oluyor. TRT1 22.30 'Curnhuriyetin 75. Yılı' TV Servisi - TRT, Cumhu- riyetin 75. yılı nedeniyle ha- zırladığı programları tanıtı- yor. Bu amaçla TRT kanalla- nnda ekrana gelecek belgesel, tartışma programları hakkın- da aynntılı bilgiler veriliyor. MEDYA NOTU EMRE KONGAR MİT Müsteşarı Kim?.. Geçenlerde, önce bugünkü 'kendi gazetem' Cumhuriyet'te, sonra da eski 'kendi gazetem' Hürriyet'te, önemli bir makamın sahibi ile ilgili iki yanlış gördüm. Gazeteci dostlarımız nedense insanların adlan, kuruluşları ve unvanları hakkında fazla bir titızlik göstermiyor. Bu yanlışlar bana eski günlerde, aileme olduk- ça sıkıntılı günler yaşatmış olan bir 'basın kazası- n/'anımsattı. Hiç unutmam, Kültür Bakanlığı Müsteşarı oldu- ğum dönemde, Hürriyet Gazetesi'nin birinci say- fasında 'Kültür Bakanlığı Müsteşan'nın oğlu uyuşturucu baskınında yakalandı' diye bir haber çıkmıştı da bizim ailede yer yerinden oynamıştı. Aslında haberi yazan doğru yazmış, 'müsteşar yardımcısının oğlu' demişti. Ama haberin başlı- ğını koyan sayfa sekreteri, 'yardımcı' sözcüğü- nü fazla bulup, budayınca, unvanlar, makamlar ve kişiler birbirine karışmıştı. Haber okunduğu zaman, oğlu yakalanan kişi- nin ben olmadığım anlaşılıyordu, ama Türkiye'de kim başlığın altındaki metni doğru dürüst okur ki? Geçen günlerde aynı hatanın, iki ciddi gazete- de yinelendiğini görünce aklıma bu anı geldi. 18 Ağustos 1988 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Mehmet Ağar'ın oğlunun düğün haberi verilirken düğüne katılanlar arasında adı belirtilen Korkut Eken'in unvanı, MİT Müsteşarı olarak yazılmıştı. Susurluk Çetesi olayında, adı Mehmet Ağar ile birlikte anılan Korkut Eken'in düğüne katılması el- bette önemli bir haberdi. Bu haber başka gazetelerde var mıydı, şu an- da anımsayamıyonjm. Ama Korkut Eken, hiçbir zaman MİT Müsteşa- n olmamıştı. Haber Istanbul Haber Servisi' kaynaklı idi. Yani bu hatayı yapanın kim olduğu bilinmiyordu. Cumhuriyet gibi ciddi bir gazetede, böyle önem- li bir olayda adı geçen ve kamuoyunda tanınan bir ki- şinin unvanının yanlış yazılması beni oldukça üzdü. Üstelik, MİT Müsteşarlığı da son günlerde sü- rekli olarak kamuoyunda tartışma konusu edildi- ği için müsteşann adının bilinmemesi de ayrıca önemli bir hataydı. Ertesi gün, aynı tür bir yanlışı, yine ciddi bir ga- zete saydığım Hürriyet'te gördüm. Üstelik bu kez haberi yazan belliydi: Eski dostum, 1970'li yıllardaki Ankara günlerim- de, çocuklarımızı sinemaya götürürken sık sık kar- şılaştığımız Esen Ünür, Amerika'dan yazdığı haber- de, VVashington Büyükelçiliği'mizde, Hukuk Müşa- virliği görevindeçalışan "eski MİT Müsteşan Meh- met Eymür'ün" merkeze alındığını bildıriyordu. Haberin 'Eymürmerkezealındı' biçimindeki baş- lığı doğru, ama haber metnindeki 'eski MİT Müs- teşan' ifadesi yanlıştı. Eymür hiçbir zaman MİT Müsteşarlığı yapma- mıştı. Esen Ünür'ün bunu bilmemesi olanaksız oldu- ğu için ben 'herhalde'diyorum, 'haberbirazuzun- du. Sayfa sekreteri, metni kısaltırken bu unvan yanlışını da yaptı'. Tabii yanlış, doğrudan Esen Ünür'den de kaynaklanmış olabilir. Bana bu konuda biraçıklama gelirse, bu sütun- da yayımlamaya hazırım. Ama tabii Ertuğrul Özkök'ün artık, 'böyle ay- nntılarla!' uğraşmaya pek zamanı olduğunu san- mıyorum. Bu arada, söz 'MİTMüsteşarlığı'rvian açılmışken 'bir MİTüst görevlisi'ne atfen basında yer alan "Basında su başlannı 68 'liler tutmuş, bu yüzden Susurluk ve çe- te olaylannda MlTyıpratılıyor" mealindeki ifadeyi çok yadırgadığımı belirtmek isterim. Eğer bu sözler yürekten, inanılarak söylenmiş- se, bunları söyleyen görevlinin', Türkiye'de olup bitenleri çok iyi izlediğini öne sürmek pek olanak- lı değil gibi gözüküyor. Yok eğer bu sözler, inanılmadan. sadece örgü- tü korumak için bir 'desenformasyon' amacıyla söylenmişse, o zaman durum daha da vahim: Ger- çekler bilerek saptırılıyor demektir. Dilerim, MlT'in iç politikaya alet edildiği ve so- nuç olarak toplumu 28 Şubat 1997 noktasına ge- tiren, irtica ve çete oluşumlarına yol açan süreç yeniden hortlamıyordur. TV PROGRAMLARI 06.30 Sabah Haberleri 08.30 Susam So- kağı 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberler 10.05 Günden Güne 11.00 Haberler 11.05 Günden Güne (Devam) 12.00 Haberler 12.10 Dızı: Ufuklann Ötesinde 13.00 Haber 1313.30 Yerli Film: Silah Arkadaşian 14.00 Haberler 14.05 Fılmın De- vamı 15.00 Haberler 15.05 Küçük Kadınlar 16.00 Haberler ve Borsa 16.25 Inanç Dünyası 17.00 Ço- cuk Haber 17.05 Çocuk Saatı 18.00 Haberler 19.00 Dizi: Bizim Mahalle 19.40 Spor 19.55 Hava Duru- mu 20.00 Haberler 20.45 Dilek Pınan 21.45 Perde Arkası 22J0 Cumhunyetın 75. Yılı 23.00 Ekip 13 24.00 Günün Getırdikleri 00.30 Gece Başlarken 02.30 Ya- bancı Film: Abraham üncoln (0 312 428 22 30). 17.58 GAP TV'den Geçış 18.00 Program ve Tanıtım 18.05 Dızi: Aşk-ı Memnu 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Ve Sinema 20.00 Al- büm 20.30 Akşama Doğru 21.15 Gündem Dışı 22.00 Gece Bülteni ve ingılizce Haberler 22.30 Yabancı Film: Ay Mavidir 00.20 Belgesel: Savaşın Sırlan 01.10 Kapanış (0 212 259 72 75). 08.00Telegün 09.30 Maceralar Sirki 10.00 Tılsımlı Gelinhk 10.30 Yerli Film: Seher Vakti 12.00 Yabancı Film: Paris'i Son Gördüğümde 13.30 Dızi: Büyük Savaş 14.20 At Ya- rışları 17.45 Bilimsel Deney veGözlemler 18.15 Vi- deo Dıskotek 18.45 Radıkal Sporları 19.10 Sürgün 19.55 Genç Haber20.05 Intemet TV 20.55 Rock Mar- ket 21.45 Belgesel: Ülkeden Ülkeye 22.35 Yaban- cı Film: Paris'i Son Gördüğümde 00.05 Kapanış. • 07.00 MEBAçıköğretim LisesıDers Program- lan 10.00 Beraber ve Solo Şarkılar 10.30 TSM Bir Solist 11.00 Devlet Korolan THM11.40 Bir Solist TSM 12.10 KonserTHM 13.00 TSM-THM Klip- len 15.00 Beraber ve Solo Şarkılar 15.30 THM iki So- list 16.00 Devlet Klasik Türk Müziği Korolan 16.45 THM Bir Solist 17.10 Fasıl 17.40 Yurttan Sesler 18.05 TSM Bir Solist 18.30 Sazdan Söze 19.20 TSM-THM Klip- leri 21.20 Yurdun Dört Köşesinden 22.25 KonserTSM 23.15 Bir Solist THM 23.40 Bir Solist TSM. 08.30 Müzik Pınan 09.00 Çocuk Saati 10.00 Haberler 10.05 Günden Güne 11.00 Haber- ler 11.05 Günden Güne 12.00 Haberler 12.05 Öğrendıkçe 13.00 Haber 13 13.30 Yerli Film: Silah Arkadaşian 14.00 Haberler 15.00 Haberler 15.05 Si- zin İçin 15.45 Mektup Köşesi 16.00 Haberler ve Bor- sa 16.201nanç Dünyası 17.00 Çocuk Haber 17.05 Ço- cuk Saatı 18.00 Haberler 19.00 Bizim Mahalle 19.35 Ingilizce ve Almanca Haberler 19.40 Spor Haberleri 20.00 Haberler 20.45 Dilek Pınan 21.45 Perde Arka- sı 22.35 Cumhuriyetin 75. Yılı 23.05 Istekleriniz 23.35 Taş Oda Koca Oda 24.00 Günün GetırdikJeri 00.30 Gece Başlarken 02.30 Telegün. [ 07.00 Show Başhyor 08.00 Dızı: DallasO9.15Yerii Film: Rastlant 11.30 Klıp'9813 M Çizgi Film: Çiko 14.00 Çızgı Film: Sılvan 14.30 Çizgı Film: Hayalet Avcılan 15.00 Çizgı Film: Şeker Kız Candy 15.30 Ya- nşma: Büyük Küçük Demeden 16.15 Yerli Film: Tatlı Kaçık 18.15 Dizi: Ce- sur ve Güzel 19.00 Dızı: Yalan Rüzgân 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Yasemince 22.45 Yabancı Film: Aurora Operasyonu 00.30 Haber Hat- tı 01.00 Yabancı Film: Demir Yürek 02.45 Klip'98 (0 212 286 35 35). 6 07.00 Yabancı Film: Kanun Pe- şinde 08.30 Belgesel: Çölün Di- li 09.00 Dızi: Küçük Prenses 09.30 Belgesel: Sinderella 10.00 Çızgi Film: Prens Valiant 10.25 Yabancı Film: Dö- nüşü Olmayan Nehir 12.00 Dızi: Pal- miye Konağı 12.45 Çızgi Film 13.00 Ha- berler 13.15 Dızı: Acil Servis 14.00 Çiz- gi Film: Küçük Prenses 14.30 Çizgi Di- zi: Prens Valiant 15.00 Yabancı Film: Trapez 16.40 Çızgı Film 17.00 Ara Ha- berler 17.15 Yabancı Film: Taciz 19.00 Ana Haber 19.40 Arka Pencere 19.50 Spora Bakış 20.00 Portreler ve Profes- yoneller 20.15 Acil Servis 21.05 Ya- bancı Film: Çeteye Karşı 22.40 Haber 6 23.05 Yabancı Film: Stalker 02.00 Haber 6 (0212 284 31 50). 05.25 Kültür-Eğrtim 06.20 Yabancı Film: Küçük Devler 08.05 Yabancı Film: Yüzbaşı Conan 10.20 Yabancı Film: Maymun Aklı 11.55Yabancı Film: Ölüm Yolunda 13.55 Yabancı Film: Kardeş Gibiydıler 16.25 Yabancı Film: Damdaki Süvari 18.45 Yabancı Film: Kagemusha-Gölge Şavasçı 21.30 Ya- bancı Film: Ertesi Gün 23.40 Yaban- cı Film: Dehşet Sınırı 01.35 Yabancı Film: Karanhk Aşk 02.55 21 Playma- tes 2 04.20 Internette Seks (0 212 225 55 55) w=s- , _ _ - 07.00 Güne Başlarken 5 p 4 I V 09.00 Haber 09.20 Li- festyle 09.30 Haber Öze- ti 09.35 Ekonomi 10.15 Gündemdeki- ler 11.00 Haber 12.00 Günun içınden 14.00 Haber 14.20 Lıfestyle 14.30 Ha- ber Özeti 14.35 Dünyada Bugün. Yurt- ta Bugün, Ekonomi 17.00 Haber 17.20 Lifestyle 17.30 Haber Özeti, Dünyada Bugün 18.10Gece Gündüz 18.35 Gün- demdekiler 19.15 Ekonomi 19.30Spor- da Bugün 19.40 Motorsports 20.00 Ha- berler 20.45 Spor Gündemi 20.50 Eko- nomi 21.00 Haber 21.05 Belgesel: Bü- yük Keşifler 22.00 Haberler 22.05 Spor 23.05 Gündemdekiler (Tekrar) 23.30 Gece - Gündüz 23.40 Lifestyle 24.00 24 Saat (0212 213 03 33). 07.00 Uyanma Zamanı 08.30 Bir Numara Seç 10.30 Mega 11.00 For Women Gıllette Sensor 1130 35 MM 11.45 Jess 13.00 Mü- ge 14.30 VVilson Top News 14.45 Yiğıt 15.30 Müge ve Jess 17.00 Videone 17.30 Mega 5 18.00 Bir Numara Seç 19.45 Haberler 20.00 Videone 20.30 Top Ten 21.00 Haberler 21.15 Geveze Snow 22.30 Ten Fashıon Cafe 23.30 Mega 24.00 Vıdeos 01.00 Play üst 02.30 Kanşık Turk Halk ve Sanat Muzığı 05.00 Trafik Programı (0 212 288 75 75). 09.00 Haber Bülte- nı 09^0 Eko Start 10.10 Para Raporu 10J5BorsanınŞır- ketlerı 11.10 Para Raporu 11.35 Piyasalar 12.10 Para Raporu 12.35 Son Düzlük 13.00 Haber Bülteni 13.40 Seans Arası 14.10 Para Ra- poru 14.35 Sektör Sohbetle- n 15.10 Para Raporu 15.40 Pi- yasalar 16.10 Para Raporu 16.40 Eko Finısh 17.10 Kah- ve Molası 17.35 Dünya Liste- leri 18.40 Hedef Ünıversite 19.35 Doğa Tutkunlan 20.00 Haber Bülteni 21.35 Yaban- cı Film: Cehennem Kapısı 23.35 Pusula 01.00 Haber Bülteni (0 212 282 51 00). II ctv 07.30 Merak bik 09.00 Gızlı Hayatlar 09.50 İMKB 10.00 Çizgi Film Kuşağı 11.00 Yabancı Film: Ke- oma13.00 Haber 13.15 Belge- sel: Çılgın Denemeler 14.10 Ikı Kışilık Dünya 14.40 Belgesel: Yaşamak İçin 15.10 Dızı: Sıhir- lı Orman 15.30 Dizi: Tehlıke Ko- yu 16.00 İMKB 16.10 Gızli Ha- yatlar 17.00 Dızı: Sınır Kasaba- sı 17.30 Belgesel: Dublörler 18.30 Dızi: JKF 19.30 Ana Ha- ber 20.00 Spor 20.25 Uykudan Önce 20.40 Yabancı Film: Ka- til Arılar 22.40 Studyo C 00.40 Müzik (0 212 282 36 00). ^ m 06.30 Platın 07.00 Kah- St \ \ i valtı Haberleri 09.05 He- * ^ • w ıdi 09.35 Shnookums 10.05 Çizgi Film: Alaaddin 10.40 Ay- şe Özgün Talk Show 11.50 Reyting Hamdi 13.00 Gün Ortası 13.30 Shno- okums 14.00Alaaddın 14.30 A'dan Z'ye 17.00 Yarışma: Gelin - Kaynana 18.00 Dizi: Çiçek Taksi 19.00 atv Ana Haber 19.40 Para Hattı 19.45 Spor Haberleri 19.50 Hava Durumu 20.00 Ya- nşma: Seç Bakalım 22.20 Magazin Fo- rever 23.20 Bam Telı 24.00 Gece Ha- berleri 00.05 Yabancı Film: Onur Kı- lıcı 02.00 Platın 02.30 Habercı 03.10 Ayşe Özgün Talk Show 04.00 Dillerde- ki Şarkılar 05.30 Gecenin Içinden (0 212 655 00 00). 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Dizi: Manuela 10.00 Sınan Özen Show 11.00 Sevginin Bittiği yerde 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanımeli 13.30 Müzi- kalite 15.00 Dizi: Kader 16.00 Dizi: Kom- şular 17.00 Haberler 17.30 Dizi: Ergu- van Yılları 18.30 Dizi: Eltiler 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Haber Arkası 20.40 Dızi: Hüzün Çiçeğı 22.00 Gece Bülteni 1 22.10 Tefsır 22.45 Mehmetçık 00.15 Gece Bülteni 2 00.30 Dizi: Manuela (Tekrar) 02.00 Sinan Özen Show 03.00 Müzikalite (0 212 652 25 60). 06.00 Sevılen Klıpler 06.30 Platın 07.00 Çalar Sa- at 09.00 Çızgi Film: Şirinler 09.30 Çızgi Film: Uçan Kaz 10.00 Çizgı Film: Sevımlı Kahraman- lar 11.00 Çizgı Film: Taş Devn 11.30 Çızgı Kahraman- lar Yarışıyor 12.00 Yerii Film: Bir Aşk Bin Günah 13.00 Öğle Haberi 13.20 Yerii Film: Herhangi Bir Kadın 15.00 Çizgi Film: Şirinler 15.30 Çizgı Film: Uçan Kaz 16.00 Çızgı Film: Sevımli Kahramanlar 17.00 Dızı: Ateş Dan- sı 18.00 Dizi: Acı Günlerim 19.00 Ana Haber Bultenı 19.45 Günün Yorumu 19.50 Spor Gündemi 20.00 Maça Doğ- ru 20.30 Beşıktaş-Sparta Trnava Kupa Galıplen Karşı- laşması 22.20 Yabancı Film: Ormanın Efendisi 24.00 Gecenin içinden 00.30 SporTuru 00.40 Yabancı Film: Çaresiz Kız 02.30 Platın 03.00 Türk Halk Müziği 03.30 Sigaranın Zararları 04.00 Kapanış (0 212 215 51 11). 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Dizi: Evdekıler 10.00 Dizi: Kaygısızlar 11.10 Yerli Film: ibo Tek- sas Fatihi 13.00 Gün Ortası 13.20 Dızi: Esme- raida 14.15 Dizi: Can ile Muhlise 15.30 Dizi: Oyun Bitti 16.20 Yerli Film: Pembe Panter 18.30 Ferhunde Ha- nımlar 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor 20.50 Dızı: Gü- zel Günler 22.00 Yabancı Film: Orman Çılgın Macera 24.00 Paparazzı 01.00 Gece Hattı 01.50 Yabancı Film: Yüksek Voltaj 03.40 Tatıl Başlıyor 04.00 Zırve Defteri 04.40 Mızrap 06.10 Müzik... (0 212 448 80 00). U D D °6 -30 Aerobik 07.30 Bugün (Canlı) 10.00 ı l O D Haberler 10.10 Politika Gündemi (Canlı) •••••• 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsım (Canlı) 12.00 Haberler 12.05 Libero 13.00 Haberler 13.15 Mü- zik Kulübü 14.00 2'de.n 4'e (Canlı) 16.00 Haberler 16.35 Belgesel: HayvanlarÂlemi 17.00 Haberler 17.05 Tüke- tici Dosyası 18.00 Müzik Bahçesı 18.30 Ana Haber Bül- teni 19.45 HBB Spor 20.00 Konser 22.00 Onda On Ha- ber 22.45 Yabancı Film: Çölde Dar Geçit 24.00 Ha- berler ve Hava Durumu 01.00 2'den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (02J2 287 48 00). 07.30 Cümbüş 08.00 Sabah Kahvesı 09.30 Yabancı Film: Ölmek Zamanı 11.00 Son Söz Sevginin 12.00 Turkulenmız 13.15 Banş'la Müzik 14.30 Cenk Koray ile 5-10-1515.00 Yıldo İle 16.00 Serpil Barlas'la 18.30 Eko Bugün 19.00 Ali Babanın Çıft- liği 19.30 Flash Haber 20.00 Son Söz Sevginin 20.45 Ya- bancı Film: Sınırda 22.15 Bir Kadın Bir Yaşam 23.0023. Saat 00.15 Yıldo İle 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 07.00 Açılış 07.05 Yerii Film: Son Hatıra 08.30 Bu Sabah 10.30 Çızgı Film 11.00 Di- zi: Acımak 12.05 Dört Mevsım Kadın (Can- lı) 13.00 Türk Sılahlı Kuvvetler Saatı 13.30 Belgesel: Beyşehir Gölü 14.00 Sızin için Seçtıklerimız 14.15 Be- reketin Adı GAP 14.30 Haber 14.45 Müzik Vakti 16.15 Gün Doğusu 16.45 Çatom MEB Protokol Dramalan 17.00 Gide Gide GAP (Canlı) 17.58 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog