Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü KITAPbenzerMzlığıkeştevaraı. KITAPADANASERGI SALÖM'NDA... Çralı Mah 5 Sok Ç nar- Jshar No 2 Kat" Saban. Is I ler+cez Arkası Acara Tel 322S363 12 11 Faks 322ı363 12 1a Cumhuriyet R A D Y O Cumhuriyet r ISTANBUL VE ÇEVRESINDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26643 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 17EYLUL1998 PERŞEMBE v-ldunsuz bir devrimci, gerçek bir laik ve herzaman kararlı bir Ataturkçu olan Prof. Dr. Muammer Aksoy (1917), Antalya'da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakultesi'ni bitiren Aksoy (1937),1963 yılında profesor olmuş,1977 yılında CHP'den Istanbul milletvekilı seçilmiştir. Prof. Dr. Muammer Aksoy, 31 Ocak 1990 tarihınde devrim ve demokrasi duşmanı kişıler tarafından alçakça oldürülmüştür. K L L T L R H t Z M E T I N D E B İ R A D I M D A H A ATATÜRK ve TAM BAĞIMSIZLIK Prof. Dr. MUAMMER AKSOY Prof. Dr. Muammer Aksoy'un "Atatürk ve Tam Bağımsızlık" adlı kitabı, bu konuda ülkemizde yapılmış en onemli bilimsel çalışmalardan birıdir. Bu onemli bilimsel çalışmayı okurlarımızın ilgiyle karşılayacaklarını umuyor, Prof. Dr. Muammer Aksoy'u saygıyla anıyoruz. Yarın Cumhuriyef 'le birlikte. UNCTAD'm '1998 Dünya Ticaret ve Kalkınma Raporu', globalleşmenin sakmcalannı anlatıyor Türîdye'ye kriz uyarısıAşırı güven istikrarsızlık getiriyor' Birleşmiş Mılletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı tarafından hazırlanan 1998 raporunda, pıyasalara duyulan aşırı ınancın, fınansal sıstemın istikrarsızlık yaratıcı özellıklerınin göz ardı edılmesıne neden olduğuna dıkkat çekıldı. Prof. Korkut Boratav tarafından tanıtılan raporda, Doğu Asya ülkelerının mallarının yağmalanmaya çalışıldığı belırtılıyor. Prof. Korkut Boratav raporu sunarken Doğu Asya ülkelerıne daha fazla finansal lıberalızasyon önerısının ahlak dışı olduğunu vurguladı. Prof. Boratav: Türkiye'de krizin önkoşulları var Boratav, fınansal ıstıkrarsızlığın gelışmekte olan ülkelerın pıyasalarına egemen olması halınde. ekonomık krızın dünyayı etkıleyeceğı uyansında bulundu Raporda, "Para bınmlerinin spekülatif saldırılara uğrayan borçlu ülkelerın sermaye hareketlerini tek yönlü olarak durdurabilme hakkına sahıp olmaları gerektığı" savunuldu. Boratav, Türkiye'de knzı ortaya çıkaracak önkoşulların var olduğu uyansında da bulundu ve yaşanan kriz dönemlerınde karanlık akımlann ortaya çıktığını söyledi. • 6. Sayfada Para piyasaları Borsa zor günler yaşıyor • Yabancı satışlanndan korkan yerlı yatınmcı alım yapmazken hısselerını ne fıyatla olursa olsun ehnden çıkanyor Seans salonlannda yatırımcı kalmadığı, aracı kurumlann bazilannın zor durumda olduğu ıse borsacılar arasmda en çok konuşulan konulann ba$ında gelıyor Bıleştk endeks tcmmuz aymın ortasından bu yana van yanya değer yttırdı Btteşık endeksm 2 aylık kaybı yüzde S2. Endeks dofar bazında Agustos 97'dekı degenne kadar duştu • II, Suyfada Basbakan Mesut Yılmaz 'Mali milat blokaj değildir' •• 30 EylûTde beyan edılecek kıymetler ıçın vergı odenmeyeceğını soyleyen Basbakan Yılmaz, "Devlet vatandaşına banş eh uzatıyor" dedı Yılmaz, vergı reform yasasının "bütün kazançlan vergı kapsamına alan, yurttaşların vergı yükünu hafifleten genış kapsamlı bir düzenleme" olduğunu söyledi Dısıphnlı bütçe uygulamasına bağlı bir enflasyonla mucadele programını yürûrlüğe soktukîannı anlatan Yılmaz, "Mücadelemızı kararlı bir şekılde yurutmekteyız" dedı • 6. Sayfada IMF işe yaramıyor 'Yeni dünya düzeni yara alıyor' • Ünlü spekülatör George Soros, kûresel kapıtalıst sısterrun yara almaya başladığını, ABD borsasında geçen haftalarda yaşanan çoküşün de bunun sadece bir ışaretı olduğunu söyledi Soros, "bu gecıkmış ışaret"ın tüm dunya ekonomısınde denn problemler yaratacağını belırttı. Soros, IMF polıtıkalannm artık ışe yaramadığını belırterek global mah knzın çozümunde yetersız kalındıgını, bu nedenle yenı bir fınansal dısıplıne ıhöyaç doğduğunu ifade ettı. • 11. Sayfada FaziletPartisi yan çiziyorOrg. Ateş 'Suriye sabnmızı taşınyor' • Kara Ku\ \ etlerı Komutanı Orgenerai Atılla Ateş, Sunve'yı teror konusunda »ert bir dılle uyardı Ateş, "Bızlerınbu gayretlenne rağmen bazı komşulanmız bızım ı\ı nıyetlılığımızı. gosterdığımız vakınlığı yanlış değerlendırmışlerdır Turkıye"\ı teror belasına bulaştırmışlardır" dedı Orgenerai Atılla Ateş, Turkı\e"nın artık bu konuda gostereceğı ı\ı nıvetın sonuna geldığını belırterek ''Sabnmızı taşırmasınlar" dedı I 4. Sayfada 53 PKKM öldürüldü Şırnak'ın Beytuşşebap ılçesı kırsalında 11 E\lul'de başlayan \e dun sona eren "Şehıt Jandarma Pılot Usteğmen Evren Doner" operasyonunda. 53 PKK'lının oldurulduğu açıklandı • 3. Sayfada 'Acılı Kuşağı' uğurladık %£%%£& Kemal'i dun son yolcuiuğuna se\gi \e oztemle uğurladık. Kalp vetmezliği ne- denh le uç gun once ha>atını ka> beden Mehmed Kema) için ilk toren u/unjıt- lar çalıştığı gazcttmi/in Cağaloğlu merkez binasının bahçesinde gerçekteştiril- di. Torene Mehmed Kemal'in eşi Nemika Kurşunlu, kızı \>şe Ortaç Kurşun- lu. gazetemiz çalışanlan. Kemal'in meslektaşlan \e çok sayıda okurumu/un > a- nı sıra CHP İstanbul millenekilkri 41tan Ojmen, \hmet Gurvuz KetencL ODP Genel Başkanı l fiık L ras. İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Dc^u Perinçek. ODP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ata>. Türki>e Gazeteciler Cemiv'eti Başka- nı Nail GureU. Turki\e Gazeteciler Sendikası Başkanı Zi>a Sonay. Turki^e Va- zaıiar Sendikası Başkanı \taol Behramoğlu. gazeteci Necati Doğru. eski İstan- bul Barosu Başkanı TurgutKazan. yazarŞukran Kurdakul. Zihnı Vnadol. res- sam Bedri Ba\ kam da kadldı. Turk edebnab \e şiir dumasına çok sa\ ıda eser \eren. donemin sa\üı gazetecüennden Mehmed Kemal (Kurşunlu) için daha sonra Turkiye GazetedlerCemıyetı onunde bir toren düzenlendi. Kemal'in ce- nazesi Şişli Camii'nde kıünan oğle namazuun ardından Zinciriikuyu Mezarh- ğı- ndatoprağa\erildi.(Fotoğrdf KLBIL\YTLMLL)H ". Sayfada MEHMED KEMAL'ÎN FİKÎRLERİ GELECEĞE IŞIK TUTACAKl7.5#</a • TUSİAD toplantısında "Seçım tanhını tartışabılınz" dıyen Recaı Kutan'ın sozlennın yanlış anlaşıldığını one suren FP kurmaylan "seçım tanhını değıl. ancak seçım sıstemını tartışabıleceklennı" so>ledıler • TBMM'nın buyuk çoğunluğunun yerel ve genel seçımlenn 18 Nısan tarihınde yapılması doğrultusunda karar aldığını anımsatan FP'h Şener, "Meclıs'ın aldığı karan kımse değıştıremez" dedı • Recaı Kutan'ın sovledıklennın >anlış anlaşıldığını one suren Şener, "Bir dıyalog olması gerektığını so\lu\oruz Bunun anlamı 'Seçım ertelensın' demek değildir" dedı Kutan. dun yaptığı açıklamada sozlennden, "her partının dıvalog ıçınde olması" anlamının çıkanlması gerektığını sav undu • 5. Sayfada Rusya y nın yönü belli değil Yeni hükümet 'es/d' kadrolar• Rusya'da yenı hükümetın pıyasa reformlanna değıl, yenıden bir ekonomık yapılanmaya onem vermek ıstedığı göruluyor Yenı hukumet ucretlerın odenmesıne ve sanayının canlandınlmasına öncelık verecek ERGİIS VILDIZOĞLU Rusya'da >enı hukumetın onumuzdekı ıkı gun ıçınde bellı olması beklenıyor Rus haber ajans- ları Basbakan Primako\ un "Bu, oncekilerden farklı bir hukumet olmayacak" dedıgını bıldın- yorlar Pnmakov 'un bu sozlen. daha once IMF ve Batılı ulkelere guven vermek ıçın dıle getır- dığı "Reformlara devam edeceğiz" vaadıyle de uyum halınde Ancak dort gelışme, Rusva'nın, yonu henuz pek bellı olmasa da radıkal bir eko- nomık polıtıka degışıklığının yol a> nmında dur- duğunu gostenyor Bınncısı ekonomık ve top- lumsal knz dennle>ır fı>atlar hızla artar. besın stoklan azalırken kı^ hızlayaklaşıvor Rusya'nın bu vıl sonuna kadar 2 mıhar dolar. gelecek yıl da 17 mılyar dolar dış borç odeme«;ı gerekıyor •\ncak ne bu y ıl ne de gelecek y ılkı odemeler ıçın • 4rkası Sa. 6, Su. 3 'te FBI raporu 'Rusya mafyaya emanet'• ABD Federal Soruşturma Burosu tarafından. Rusva'da 1992'den buyana organıze suç orgutlennın uçe katlanarak 12 bıne yukseldığı bıldırıldı FBI raporunda. organıze suç orgutlennın uyuşturucu. kumar \ e kadın tıcaretının yanı sıra fmans kuruluşlannı da ele geçırdığı. Rusya'nın dunyada en buyuk para aklama merkezı olduğu \ urgulandı • FBI'a gore Rusva'da, 550 banka ıle kredı ve fınans kuruluşlarının yansı mafyanın kontrolu altında Rus mafyası, Kıbns Rum kesımı ve Karavıb adalanndakı bankalan da kontrolu altında tutuyor, Kolombıva uyuşturucu mafyası ıle birlikte çalışıyor Raporda, Kolombıya mafyasının bir Rus denızaltısı alma gınşımınde bulunduğu, ancak sonra bundan v azgeçtığı de yer alıyor • 8. Sayfada HAVA KORSANI TUTUKLANDI • 4. Sayfada GALATASARAY İTALYA'DA GALİBÎYETÎ KAÇIRDI. 2-2 • Spor 'da GUNCEL CLNEYT ARCAYUREK BORSA ODun 2127 C-ıcek 2199 OOLAB I MABK [ ALTIN Dun 276 300 Dun Durı 163 100 2 575 000 163 400 . 2.585 000 Yanar Döner Siyasetler!.. FP Genel Başkanı Recai Kutan'ın ozverı anlayışı doğrusu goz yaşartıyor TUSİAD ın sorguladığı son genel başkan Kutan Sermaye karşısında eskı gunlerı unutturmanın tefaşı ıçınde. "Ûzverı sahıbı ve uzlaşmacı" davranışlar ser- gılıyor Batı kuluplerının uzantısı dıye nıteledıklerı Turk ser- maye çevrelerınden bugunlerde gelen her onerıye • ArkasıSa. 6,Sü. l'de Dimitri Kantemir ve Türkler Boğdan Prensı ve Voyvodası Dımıtrı Kantemir, 18 yuzyılın değışık alanlarındakı yapıtlarıyla tanınan, bılım tarıhıne ve evrensel ansıklopedıleFe geçmış onemli bir bılgındır Doğu ıncelemelerı de yapmış, kendı buluşu "Ebced" notasıyla Klasık Turk Musıkısı'nın bırçok parçasının gunumuze ulaşmasını sağlamıştır "rnm GUNDEM MLSTAFA BALBA1 •••• Bugün Cumhuriyet 'le birlikte Refaiddin Şahin. (Y)Emlak Bankası... Devlet Bakanı Refaiddin Şahin ın gorevden alınıp alınmaması gunlerdır tartışma konusu istıfa ettıreme- yınce "azıl" yoluna gıdılıyor Neden? Basbakan Mesut Yılmaz, "Bu bızım ıç meselemız" dıyor DTP Genel Başkanı Husamettın Cmdoruk "Par- UArkasıSo. 6,Su.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog