Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA 16 SPOR San-Lacivertliler, UEFA Kupası 1. tur ilk maçında güçlü rakibi Parma'yı 1-0 yenerek rövanş için avantaj yakaladı Fenerbahçe tııruıı kapısında F. Bahçe: 1 - Parıııa: 0 STAT: Şükrii Saracoglu RAKEMLER:PaulDurkın (7). IVilliam Jordan O). Andrew Hogg Cı (İngiltere) FENERBAHÇE: Rüştü (6). Uche (7). Salfet (5). Mustata Doğan (6). Tayfun (6). Murat Yakm (6). Moshoeu I6j. Metin Divadin (7) Idk. 84 Kemalettin), Erol (5). Moldovan 16). Baliç (7) PARMA:Buffon 16). Sensini (6). Cannavaro (5). Va- noli 15). Stanic 15) Idk. 52 Fııser 5). Dino Baggio (5), Thuram (7). Fiore 16). Longo (6) Idk. 75 Benar- rivo 5). Asprilla I7 ) Idk. 64 Boghossian 5). Balbo (6) GOL.Dk 24 Moldovan SARJ KARTLAR: Stanic (Parma). Saffet (Fener- bahçe) KIRMIZI KARTLAR: Dk. 60 Dino Baggio. dk. 90~2 Cannavaro (Parma) HtLMİ TÜRKAY Geçmışe dönüp şöyle birbakıyoruz; İtalyan takımlan ile yaptıgımız maçlarda sonuçlar hep 'hüsranla' bıtmiş. Hiç mi hıç eledigımiz olma- mış. Yani durum vahim. Kupalarda Fenerbah- çe'ye 3 kez ttalyan takımlan çıkmış. lkışerden olmak üzere altı maç oynanmış, galibiyet yok. Yıllar öncesı bilanço kötü... Acaba bir 'ilk'e imza atabiiecek miydi Fe- nerbahçe? Parma'yı etüı ediyoruz bu arada. Başanlan çok, müzeleri adeta kupalarla dolup taşıyor. 46 maçta toplam 26 galibiyetlen bu- lunuvor. Hiç de kolay bir şey değil bu, tabii ki. Sonrasını özetleyelim: 1992 Italya Kupası. 1993 Kupa Galip'len, 1994 Avrupa'Süper Ku- pası, 1995'tedelJEFAKupası'nınsahibi. Böv- le bir takımımız var mı bizim? Yanıt, kısa ve net: Hayır. Kadrolan yıldızlartoplulugu; Cres- pa. Stanic. Thuram. Dino Baggio ve Aspril- la'nın yanına Balbo. Boghossian. Veroni, Fu- ser'i takvive etmişler. Lıge başlangıcı Par- ma'nın ıvı değıl. Nasıl biz Fenerbahçe'nin Ka- rabükspor karşısmda oynadıgı futbola. *Par- maiçin ötçü olamaz'dediysek onlar için de ay- nı şeyler geçerli. Genel Sekreter KöksaJ Özbek maç öncesı. "Zor bir karşılaşma. ancak umut dolu bir 90 dakika olacak dıyor. Aynı dıleklen bizler de mınldanıyoruz; "Parma büyük. Fenerbahçe daha da büyük'" dıyerek maçın havasına atı- yoruz kendimizi. Stat içindeki tablo mükemmel. Tribünler tıklım tıklım dolu. Coşku güzel. beyecan ise dorukta. San-Lacivertlilerin moralleri yerin- de. Maçı kazanmalan ıçın hıçbir neden yok. Fakat her şeyden önemlisi, hatasız oynamak zorundayız. Hatanın bazı maçlarda affı olmu- yor. Parma daha rahat olacak karşımızda. Dep- lasmanda oynamanın avantajmı en iyi şekilde değerlendirecekJer. Buna da hazırdık. Bizım düşüncemiz tek goldü. Parola bellıydi: "Golü at işi bitir. Atabiliyorsan daha da faziasını at, işi garantiye al_r Parma'nın başladıgı maçta, oyunun akışı bı- zim açımızdan iyi değildı. Toplan mümkün olduğunca sag taraftan kullanmaya çalışıyor- duk. Tayfiın topu getiriyor. gol ümidimız Ba- tiç'e bırakıyor. o da 3 Parmalının arasına gıre- rek onlarla didişip duruyordu. Baliç'in başına 3 adam dikmişler. Futbolcumuz dün gece hay - li zorlandı. Amabazı bölümlerde kendisini tu- tan üçlünün üstesinden geldi de... Baliç'e Par- ma takımı önlem alırken bir yanlışlık yapmış, Moldo\an'ı unutmuştu. Moldovan da Fener- bahçe'nın golcü futbolculanndan biriydı. Da- kıkalann 24'ü gösterdigi sırada, Baliç ile ka- zanılan serbest atışta Moldovan, o dakikaya kadar ip gibi dizılen ve yerlerinden bir an ol- sun kımıldamayan Parma savunma oyuncula- nnın arasından öyle bir kafayı çaktı kı bir an için Kadıköy yıkılır gibi oldu sanki. Sevinci- mıze diyecek yoktu. Fakat bu skoru korumak ve arttırmak zorundaydık. Parma takımı, bel- ki ceza alanımızın ıçine gırmıyordu, ama uzak- tan attıklan şutlarla Rüştü'ye zor anlar yaşat- tılar. San-Laci\enli futbolcular, genelde hatasız oynayarak canla ba^la mücadelelerinı sürdür- dü sahada. Top, rakibin ayağına geçtiğinde ne- feslerimizi tutuyorduk. Güçlü silahlan, yıldız- lan fazlaydı. Bu arada bizim çocuklan da ya- bana atmayalım. Hepsi bir zafere imza atmak için uğraş venyorlardı. Kazandıgımız korner- lerde. bir taraftan Metin Diyadin, diger taraf- tan da Baliç'in kullandıklan toplar Parma'yı hayli terletıyordu. sanınz. Oyunun ilk bölü- mündeki tempo fazla yüksek değildı, ama Fe- nerbahçe bu bölümde istedıgini almıştı. Ikinci bölümde Parma. oyunun hemen baş- lannda 10 kışi kaldı. Bunu Fenerbahçe için iyi bir avantaj olarak düşünürken San-Lacivertli ekıp oyunu kendi yan alanında kabullenir ol- du. Rüzgân da arkasınaalan Parma, dakikalar ilerledikçeoyundaüstünlüguelinegeçirdi. 12. adam olarak gösterdigımiz taraftanmız hep ayaktaydı, hiç yerlenni oturmadılar. Sürekli ıslıklabagınp çagırarak futbolculanna destek vermeye çalıştılar. Ancak Fener gücünden düşmüştü. Bizler de 1-0'a razı olmuştuk. En azından ıkinci bir golü bir tarafa bırakıp "Bir kaza golü yemeyelim" dıyorduk. Sonuçta Fenerbahçe maçı kazandu ancak 1 - O'lık skor. rövanş için yeterlı mı, değıl mi; tar- tışılır... FENERBAHÇE ŞUKRU SARACOGLU STADFNDAN NOTLAR / ARÎF KIZILYALIN Tek tip formaya rekor lıasılatHani 1 -2 bayrak, 3-5 flama gördügumüzde, bi- raz da abartarak söyledigimiz bir deyiş vardır; "Yersarugöklactverfdiye... tşte o söz dün Ka- dıköy "de gerçek oldu. Eski adıyla Fenerbahçe, yeni adıyla Şükrü Saracoglu Stadı'nı dolduran 30 bine yakın yandaşın büyük bir bölümünün üze- rindekı 'tek tip' Fenerbahçe forması, tribünleri San-Laci\enli renklerin baskın olduğu çiçek bahçesıne çe\ıri\erdı. Fenerbahçeli yöneticı Hulusi Bengü'nün 15 milyar liraya yaptırdıgı onjinal görünümlü 20 bin Fenerbahçe formasını sırtlanna giyen kapalı ve numaralı tribün taraftarlan. Parma sınavında "devbirtakırrTı andıran görünümleri ile şovu se- ven ltalyanları bıle şaşkına çevirdiler. Belki Fe- ner bahçe adına dün gece sahada 11 futbolcu mü- cadele ettı. ama arkasında tam 20 bin yedek oyun- cusu vardı San-Lacivertlilerin. Ve tribündeki bu coşku, Moldman m golüyle 'tavana' \ urdu. He- le 90 dakika 'galibiyetie' sona erince Kadıköy de 'güzel' başlayan gece ıvice renklenıverdi. Sokak- NEYMIŞ ABDULKADİR YUCELMAN Galatasaray'ın Taktiği Galatasaray bu gece Torino'da Juventus ile oynuyor. Bu birşampiyonlar ligi maçı. Fatih Terim giderken "olayyarat- maya gidiyoruz" dedı. Bu şu demek hangi sonuç olay olur? Galatasaray'ın yenilmesi elbette değıl. Ama Galatasaray Ju- ventus gibi Avrupa'nın süperlerı arasında yer alan bir takı- mı yenerse bu Avrupa'da olay olur. Terim'in söylediğinden biz bunu anlıyoruz. Peki ama bunu Fatih hoca nasıl başa- racak? Bir tek şeye ınanıyor Terim; takımının temposuna ve futbolcularının pres anlayışına. Çünkü Galatasaray'ın sa- vunma hatalan yaptığını çok iyi bılen Fatih Terim bu maçta takımım "en iyi savunma hücumdur" anlayışı ile oynatacak. Bu taktik geçerli mı? Belki değil, ama olay yaratmak için ri- zikoya girmek şart. Bu maç puvan maçı. Galatasaray yenil- se de elenmek yok. Ve Şampiyonlar ügi'ne bu güne dek 3 kez katılan Galatasaray hep sonuncu oldu. Terim bu kez so- nuncu olmamak için rızikolu oyunu denemek zorunda. Bun- da da hakhdır. Kaybedeceği bir şey yok ki. Kutla-ma Cumhuriyet'ımizin 75. yıl kutlamalan geride kaldı. Ne kaldı aklımızda? Üçüncü, beşinci sınıf futbolculardan oluşan toplama iki takımın maçı. Sözüm ona biri Dünya, di- ğeri Türkiye karması. 2 karma da kelimenin tam anlamıyla bir rezalet. Kutlama programı içinde sözüm ona bir gemi gezintisi yaptılar. Şehirhatlannın kir pas içindeki gemisine doldurdu- lar konukları ve içeride kurduklan açık büfe ve bayanlar fa- sıl heyeti ile gözlen boyadılar sözüm ona. Ama o gün (Spor medyasının da davet edilmediğini sonradan öğrendik) bir tek kulüp temsılcısı Nafiz Zorlu'dan başka kulüp temsilcilen de yoktu. Şehir hatlan vapurunda Boğaz'ın rüzgârına rağmen güverteden gelen WC kokuları içinde yapılan gezi. Yine kutlama programında Dolmabahçe Sarayı'nda Cum- hurbâşkanı'nın da katıldığı bir balo vardı. Kimler vardı kim- ler. Dostlar. akrabalar. hatırı sayılır kişiler. işadamlan. iyi gü- zel de yine medya ve yine kulüp temsilcileri yoktu. Böyle bir gecede neredeydi bunlar? Davet edilmemişler miydi? Yok- sa boykot mu edıyorlardı? Şimdi öğrenıyoruz, gidenler de teker teker protesto yazıları fakslıyorlarmış federasyona. Bu arada FIFA'nın ve UEFA'nın başkan ve temsilcileri eğ- lendiler. Hatta UEFA Başkanı Isveçli Johansson'a "OyEmi- nem Emınem"\ de söylettiler. Federasyon Başkanı Haluk Ulusoy da 75 yıl horonu teperek konukları neşelendirdi. Evet onlar eğlendi. Ne de olsa bir istanbul gezısiydı. Üste- lik İstanbul'un tanhı yerleri ile izmir, Efes ve Meryem Ana zi- yaretlerı vardı. Peki ama cumhuriyetin 75'inci yılını coşkuyla kutlamayı isteyen benim ülkemin insanlarına neden çoşku ortamı ya- ratılmadı. Bir tek şansımız vardı bizim; o da gerçek karma- lar maçıydı. Ne de güzel olurdu. Stat tıklım tıklım, inönü Sta- dı bir gelin evı gibi süslenmiş, takımlar sahaya çıkıyor, Ro- naldo'su. Rivaldo'su. Laudrup u. Figo'su, Zidane'si. Öbür yanda bizim yıldızlarımız. Tribünler coşku /çinde, TV'lerın başı dopdolu. Neden bu coşkuyu, bu görkemli olayı bizeya- şatmadılar, anlamak mümkün değil. Hani ınsanın aklına "Cumhuhyet'in 75. yılını" en kötü şe- kilde kutlayın deseler. daha başkası olamazdı. Bırileri mi is- temedi yoksa. Yoksa bırileri mi organizasyona taş koydu. Hani "cumhuriyet" için mangalda kül bırakmayanlarnerde? Üzerlerine ölü toprağı mı serpıldı. Birileri "taş koydu" diyoruz, Bunlardan birisi bize göre Fl- FA. Biz FIFA ile UEFA arasında kalmış garip bir toplumuz. UEFA'dan yanayız; çünkü Şenes Erzik UEFA'nın başkan yardımcısı. Nitekim Erzik UEFA'nın başkanı FIFA'ya başkan seçilsin diye az mı uğraştı? Hatta duyduğumuza göre 9 Ey- lül'ü deklare ettıren de Erzik'mış. Bizce yanlış tarih. FIFA se- çimini Jozef Blatter kazandı. Kazanınca da ilk işi bizım dün- ya karmasına tırpan atmak oldu. Yoksa FIFA'nın dünya kar- ması böyle mi olurdu? Blatter 1 -2 futbolcu isteyecek kulüp- ler buna "hayır" diyecek. olacak şey mı. Sözün kısası FIFA'cı- lar ile UEFA'cılar bir eğlendi bir eğlendi ki. 75. yıl kutlamala- rı onların oldu, bize düş kınklığı kaldı. Eski şampiyona yardım Eskt rekortmen ve Türkiye yüzme şampiyonu Ayhan Ka- rataş ve ailesinın durumunu bu köşeden duyurduk. Spordan sorumlu Devlet Bakanı hemen harekete geçti ve Sosyal Yar- dım Bakanlığı'na bir yazı yazdı, ancak yazı yazmakla iş bit- ti sandı. Ama Karataş ve ailesi hâlâ Sanyer Güreş Kampı'nda sığıntı yaşamakta devam ediyor. Internet'ten ya da faksla yardım için bizden adres isteyen- lere yardımseverierin açtığı banka hesap numarasını vere- lim. Ziraat Bankası İstanbul-Sarıyer Şubesi Hesap No: 14553-5. cumsp v superonline.com lan, "San-Lacivert, en büvük Fener" sesleri ile inleten formalı taraftarlar, unutulmayacak bir gü- ne ortak olmanın keyfi ile evlerinin yolunu tut- tular. Tribünlerdekı forma şovu. Fenerbahçe-Parma maçına ayn bir hava getirmişti kuşkusuz. Ancak bu görüntüler iki takım alana çıktıgında peşi sı- ra atrlan konfetıler ve sis bombalanyla daha da renklendı. İtalyan futbolcularlave biravuçseyir- cisi. Fenerbahçe yandaşının konfeti şovu karşı- smda ikincı bir şaşkınlık yaşadılar. Bu rekor kınlmaz Biletleri geçen hafta sonu tükenen Fenerbah- çe-Parma maçı. Türk futbol tarihinde yenı bir sayfa açtı. 75 mılyonluk VIP biletleri ve özel lo- calar da dahil Fenerbahçe Kulübü. dün geceki Avrupa randev usundan tam 125 milyar lira gelır elde etti. Kimıleri bu rakamın 150 millyara da- yandıgını söylediyse de kulüp yöneticileri 125 milyan dogrulamakla yetindiler. Hem Fenerbahçe, hem de Par- ma aynı renge sahıp olunca, ev sahibı konumundaki Fenerbah- çe alana beyaz forma ile çıktı. Seremoni sırasında alana uzak kalan Fenerbahçeli taraftarlar. birbirlerine "Hangisi Fener- bahçe" diye soru sordu. Baykal da geldi Fenerbahçe'nin Parma sına- vını bınlerce taraftarla birlikte çok sayıda milletvekili ve üst düzey yöneticı izledi. CH P Ge- nel Başkanı Deniz Baykal. ma- çın 5. dakikasında tribündeki yerini aldı. Fenerbahçe'nin go- lü karşısında ayağa kalkan Bay- kal, coşkusunu alkjşlanylagös- terdi. Asprilla\va 4 dikiş Parma'nın Kolombiyalı yıl- dızı Asprilla, rakibiyle çarpışıp cıddı şekilde sakatlandı. Kaşı açılan Asprilla'va saha kena- nnda 4 dikiş atıldı. G. Kore'den golcü Takıma uyum saglayamayan Sergio'nun yerine golcü aray an Fenerbahçe'de gözler Güney Kore'ye çevrildi. Eski futbol- culardan Ogün AJtıparaıak'ın izleyip beğendigı ve kasetını getirttiği KimYongile ilgilı ka- rar önümüzdekı günlerde ven- lecek. Ceza kapıda Göteborg maçında meydana gelen olaylar nedeniyle UEFA'dan para cezası alan Fe- nerbahçe'ye yine ceza gelecek. LEFA vönetmeliklerine aykırı olarak yapılan anonslann yaıu sıra Parma maçının ikinci yan- sında Fuser'in başına tribünler- den pet şışe atılması hakemin dikkatini çekince Belçikalı gözlemci bu olaylan raporuna yazmaktan geri kalmadı. An- cak ceza Fenerbahçe için önemli degil. Çünkü başkan Aziz \ ıldınm. "Kazanalım, o ortamı > aratalım, para cezasım öderiz"dedi. Moldovan attığıgolle F.Bahçe'yi galibiyete taşırken. Baliç yine gecenin vıldı/ıvdı.ı kLRI \1 KAÇARLARl MAÇ SONRASI / VITALE MED!\A 1-0'a sevindilerFenerbahçe'nın 1-0 kazandığı Parma maçı sonrası Sarı-Lacıvert- li takımın soyunma odasında bü- yük sev inç v ardı. Alman teknık dı- rektör Joachim Löw." İtah a'da da gol aüp turu geçeceğjz" dedı. Fe- nerbahçe Teknık Dırektörü Joac- him Löw. Parma'vı 1-Ovendıkle- ri ıçın mutlu olduğunu belırterek "İtalyan ekibi karşısında ilk yan çok iyiydik. İkinci >an ise sadece mücadele ettik Kırmıa kartların \erilmesi doğruvdu" dedı. San - Lacıvertlı ekıbın başka- nı Aziz Yıldınm ıse elde edılen başanda yönetımden çok teknık heyetın ve oyunculann payı ol- duğunu söyleyerek "1-0'lık skor çok i)i. Ancak tur şansını yüzde elli olarak görüyorum'" dedı. 90 dakika sonrasında çok sı- nırlı olduğu gözlenen Parma ta- kımının çalıştıncısı Malesani. 1- O'lık skora sevındiğını söyledı. Teknık dırektör Malesani. takı- mının bırincı yan çok kötü bir oyun sergıledığını belırterek "9 kişi kalmamıza rağmen elde etti- ğimiz netkeden memnunum. Bi- rinci vannın aksine ikinci yan çok üstün bir ovun ortaya kovduk. Karşılaşma berabere \e>a bizim galibiyetimizle bitebilirdL Ancak Rüştü. buna izin vermedi" dedı İtalyan televizyonu RAl 'Cannavaro belki de turu getirdi' RO.MA (Cumhuriyet) - Maçı naklen yayımlayan ttalyan televizvonu RAI. >!oldOTan'ın attığı golü "çpkçabşdımşbirgol*' olarak nitelerken.Fenerabah- çe'nm küçümsenemevecek bir ekıp olduğunun altı- nı çızdi Türkiye temsılcılennın eskısı gıbı "kolay lokma" olmadıklannı belirten televızv on, Fenerbah- çe'yi örnek göstererek "Büyük bü" bütçeyle kurul- muş bir takım" değerlendırmesını yaptı. Baliç'in al- dığı parayı hak ettiğı de yavın sırasında dıle getıri- lirken maçın ilk yansı Baliç - Caıuıavaro düellosu olarak nıtelendı. Maçın sunucusu. •*Canna\aro,bel- ki de turu getirecek hareketi >apû" şeklinde konu- şurken. Parmalı oyuncu Fuserde "lOldşijieoynadı- ğınuz için 1-0 iyi bir sonuç oldu" dedı T R I B U N D E N / B E D R ! B A Y K A M Parma da Fenerbahçe'yi tanıdıMaçtan önce muhteşem bir atmosfer vardı. Taraftara dagıtılan 20 bin forma, meşa- leler ve konfetilerle Şükrü Saracoglu Stadı yine tarihi günlerinden birini yaşıyordu ve yeni bir zafere hazırdı. Parma. maçın başından itiba- rengol arayışlarınagirdi. Sü- rekli pres yaptı. Defansta ve orta sahada çoğaldı. Sahanın kaygan, ha- vanın da Zippo çakmaklannı bile söndürecek kadar rüz- gârlı olması, Fenerbahçe'nin lehine olmayan bir ortamdı. San-Lacivertliler uzun top- larla kontrataklar denerken Parma, rakibini özellikle or- tadan delip gole gitmev i de- nedı. 24. dakikada rüzgârın da yardımıyla Ba- Uç'in bir frikiğine uçarak kafayı koyan Moldo- van. o müthiş seyirci patlamasını doruğa çıkar- mayı başardı. Golden sonra Fenerbahçe üst üste kornerlerle tehlikeler yarattıysa da 45. dakikada gole yaklaşan Parma oldu. O anda Asprilla, boş kaleye topu atamadı. Yoksa her şey bıterdi. Fenerbahçeli taraftarlar, tek tip formalanvla tribünJerde şov yapOlar. İkinci yarıda sahanın yıldızı Thuram'm da tempolu ve sağlam oyunu ile Parma maçın üs- tünlüğünüelegeçirdi.Budakikalarda Fenerbah- çe orta sahadaki yorgun paslannı çoğunlukla ileriye değil, Rüştü'ye doğru çevirmeyi tercih etti. Moldovan ise 2-3 kontratak fırsatını kötü pas- larla harcadı. Her ne kadar se- yirci gol için alkıştutsada 10 kişı kaldıktan sonra bile Par- ma, baskısını sürdürdü. Fe- nerbahçe; kaynana zınltılan, büyük seyirci desteğı ve bıraz 'sallapati' uzağa savrulan toplarla oyunu 1-0'a bağia- maya gayret ettı ve bunu ba- şardı. Fenerbahçe'nin en iyi- leri Rüştü. Uche. Tayfun ve MuratVakın'dı. Baliç ve Me- tin de iyi çalıştılar. Löw,adam değişikliğinde geç kaldı. Sonuçta son yıliarda Av- rupa'nın en başanlı takımla- nndan bıri olan ve kadrosun- da Dünya Kupasf nda oyna- yan onca yıldızı olan Par- ma'yı yenmek büyük başan- dır. Maçtan önceki basın toplantısında Fenerbah- çe'yi küstahça küçümseyen İtalyanlar. karşılann- da zor anlar yaşarken bile kapı gibi sağlam ve ayakta duran bir Avrupa takımı buldular. Bu takjmın adı Fenerbahçe'dir ve bu Fenerbah- çe Italya'da da gol atıp Parma'yı eleyecek ve ta- rih yazacaktır. Bundan eminim. MAÇIN ELEŞTİRİSİ Asprilla ve Thuram HALİT DERİNGÖR Dün Fenerbahçe Stadı'nda hiçbir ressamın çizeme- yeceği bir sevgı portresı çızildi. Bütün stat, atılan pat- layıcılaria kızıl bir görünüm aldı. Renklı bir dünya yara- tıldı. Bu dünya içinde Fenerbahçe, sevgının karşıhğını verdi. Moldovan, Baliç'in verdıği güzel bir pasla ilk go- lü atınca bütün tribünler ayağa kalktı. Baliç her za- man olduğu gibi sağ taraftan attığı kesme topu Mol- dovan'ın başına vurdu. Golün hazırlanması ve oluşma- sı tam anlamıyla klas bir harekettı. Parma takımı büyük bir takım. Modern futboldan ör- nekler verdiler. Tüm futbolcular çabuk ve süratliler; seyircılere bir defansın nasıl yapılacağını açık olarak gösterdıler Türkiye'de alıştığımız şekilde on bir kişi ge- riye çekilip "Çanakkale geçilmez" defansı yapmadılar. Adam markajı değil, saha markajı yaptılar. Bu durum karşısında Fenerbahçe zaman zaman soluk alamaya- cak hale geldi. Toplar hep onlarda kaldı. Kaleciden so- laçığa kadar hepsı bir dayanışma içinde göründüler. Hemen hemen her alanda çoğalıyoriardı. Her top ayak- lannı buluyor, birbirlerine çok ince paslar verıyorlar. Hele Asprilla, tam Fenerbahçe'nin aradığı dağıtıcı bir futbolcu. Adam markaj tutmuyor. Bir sağa bir sola deplase oluyor. Geride Thuram ise harika bir futbol- cu. Bu sıyah adamı gördukten sonra Uche, bana ade- ta kağnı arabası gibi geldi. Bütün takım dikeyıne fut- bol oynuyor. Işte Fenerbahçe böyle komple bir takım karşısında ilk yan 1 -0 öne geçti. Bu yarıda özellikle Fenerbahçe defansı, sık sık boşluklara dalan Parmalı futbolcular karşısında çok iyi kapandılar ve gole izın vermediler. Ikinci yanda Parma, rüzgân arkasına aldı. Bu neden- le çok hızlandı. Fenerbahçe'yı nefes alamayacak ha- le getirdıler bu yarıda. Bu baskı altında Fenerbahçe'nin pas yüzdesi iyiden iyiye azaldı. Gelişigüzel toplara vur- maya başladılar. Her attıklan top Parmalılara geldi. iler- leyen dakikalarda Baggionun Erol'a sert girmesi so- nucunda kırmızı kart görmesıyle rakıp 10 kışi kaldı. Buna rağmen Fenerbahçe yüklenemedi. Tersine gü- cünü kaybetti. Parma eksiksiz gibi oynamaya devam etti. 1-0'lık galibiyet iyi ama tur atlamak 'Kafdağı'nın arkasında. Çok zor böyle bir takım karşısında Ital- ya'da tur atlamak. Ama yine de futbolun azizliğine güvenmek istiyoruz. Fener Zoru Başardı MAHMÜT SERT Fenerbahçe yandaşlarının maç oncesi yaptığı gör- kemli gösteri, deneyimlı Italyanlan şaşırttı. Dogrusu bu- güne dek statlarımızda eşine rastlanmamış bir tribün gösterisi ızledik. Fenerbahçe, yandaşlannın verdiği bü- yük desteğin etkisiyle cesur, ama soğukkanlı bir futbol sergiledi. Sarı-Lacivertlıler oyun alanının her bölgesin- de ilk toplara girip rakiplerinin hareket alanını daralttı- lar. Savunmada Uche, deneyımıyle Saffet ve Musta- fa Doğan'ın zaman zaman da olsa yaptıklan pozisyon yanlışlannı önceden sezerek rakip ataklan tehlikeli ol- madan etkisiz hale getirdi. İtalyanlar kâğıt üzerinde dünya çapında bir kadroya sahiptıler; Asprilla, Dino Baggio, Thuram ve Boghos- sian (kı yedekteydi) gıbı Fenerbahçe'nin tribün deste- ğinden etkilenmeyecek, nitelikli ve deneyimli futbolcu- ları vardı. Öte yandan iki ayaklı kupa maçlannın hesa- bını iyi yapan İtalyanlar, bildiğimiz klasik deplasman taktığiyle oyuna başladılar: Geride kalabalık bir savun- ma, orta alanda yoğun savaşım ve hızlı karşı ataklar. Karşılaşmanın ilk yarısında Parma savunması kont- rollü atak yapan Fenerbahçe'ye fazla gol şansı verme- di, ama Baliç'in ustaca kullandığı serbest vuruşu Mol- dovan gol yapınca, oyunu biraz daha önde kabul et- meye başladılar. Ve savunma önlemlerini biraz gevşe- tip ataklara daha çok adamla çıktılar. İki ekibin karşılıklı değerlendirdiğimizde İtalyanlar at- letik özellikleri ve takım oyununu uygulamalan bakı- mından Fenerbahçe'ye göre biraz daha iyiydiler. Fe- nerbahçe'de Tayfun, Baliç. Murat ve Moshoeu birey- sel becerileriyle oyunun atak yönünde başarılı oldular. Ama ikinci yanda fizik güçlerinin düşmesiyle zaten ye- tersiz olan savunma eksiklikleri ortaya çıktı. Dino Bag- gio'nun oyundan atılması, italyanlann oyun düzenini fazla etkilemedi. En azından bir gol bulabilmek için her türlü riski göze alıp Fenerbahçe üzerinde baskı kurma- ya çalıştılar. Fenerbahe'nin fizik gücünün yetersizliği ve skoru koruma endişesiyle oyunu kendi alanında kabul etmesi Italyanların işini kolaylaştırdı. Fenerbahçe dün gece kendi gücünün bilincinde akıl- lı bir oyun ortaya koydu. Sarı-Lacivertliler güçlü rakibi Parma'yı 1 -0 da olsa yenip ikinci maç için avantaj sağ- ladı. Dönüş maçının çok zorlu geçeceği şimdiden bel- li. Ama büyük olmanın koşullanndan biri de zorluklan altetmek. FİKRET DAĞLIOGLU 1. KOŞU: F: Zerdap (1). P: Mavı Seans (2). PP: Fıratgüzeli (5), S: Baturlar(3). 2. KOŞU: F: Bavramcan (3). P: Şermin (2), PP: Ibrahimağa (5). S:A\bars(^). 3. KOŞU: F: Akçaygüzeli (5). P: Erdem (4). PP: Başakcan (1), S: Küçük Murat (8). 4. KOŞU: F: Shadovv Dancer (6). P: Tinger (4). PP: Private Runner(5). S: Çerkez Kızı (2). i 5. KOŞU: F: Kupa Kızı (7). P: Mavi Gök (3), PP: Kupon (2)" S:Sovlukan(4). 6. KÖŞU: F: Cansülo (6). P: Avgül (9), PP: Sebina (14). S: Nevzatbev (12), SS" Bavraklı (1). 7. KOŞU: F: Astra Star (3), P: Mr. Destinv (10). PP: Gildâ 1 (6). S: Sand Strom (5). Günün tkilisi 5. Koşu: 3 7 Tabela Bahis: 6.9. 14. 12. 1. 3 2 5 6 ALTILI 5 4 1 8 6 4 GANYAN 7 6 9 14 12 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog