Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

16EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI / cumekC" turk.net 11 ÇİFTÇÎ DOSTU SADLLLAH USLMİ Asıl Soyulan Çiftçi Tjrkıye'de 1980 yılından bu yana çtftçı duşmanlığı giderek yaygınlaşıyor Çıftçıye saldırmak, hakaret et- mek, onları kuçuk duşurmek, asalak olarak gosterme- ye çalışmak alışkanlık halıne geldı Bazı gazete ve dergıler de çıftçıye karşı yurutulen ıftıra kampanyasına katılmaya başladı Tarım urunle- nne mahyetının altında fıyat verılse bıle, bazı çevreler ve gazeteler, yuksek buluyor ve hukumetı de çıftçıyı de enflasyonu koruklernekle suçluyor Geçmış yıllarda un\u bır bankacı "koylunun kentlı- yı somurduğunu" ıddıa etmıştı Şımdı de aynı çevre- ler ve bazı gazeteler, çıftçıyı "soyguncu" ılan edıyor Yargrtay Başkanı Mehmet Uygun, adlı yılın açılış to- renınde hâkımlerın maddı sıkıntılarını dıle getırmıştı Amacı, kendısını dınleyen Cumhurbaşkanı'nı Başba- kan'ı ve bakanları uyarmaktı Ancak, sonuçta dondu dolaştı ve suç gene tarım ke- sımının sırtına yuklendı Bazı gazeteler, buğdayın to- nu dunya pıyasalarında 100 dolar olduğu halde, hu- kumetın 205 dolar alım fıyatı verdığını ve boylece oy hesabı uğruna bır mılyar doların yanı 300 trılyon lıra- nın mılletın cebınden alınıp seçmenın cebıne kondu- ğunu ıddıa ettıler Gazetelerdekı haber başlıklarından bınsı aynen şoy- leydr "Hâkım ve memura yapılacakyuzde 70 'lukzam ıçın odenecek 125 trılyon lıra bıle sorun halıne getınlırken hububat alımında devlet kasasından tam 283 trılyon lıra çıktı ." Boylesıne gerçek dışı bır haben ya holdınglerın çı- karlarını savunanlar yazabılır ya da dunyadan haben olmayanlar Turkçıftçısı devletını bır kez bıle soymamıştır Soy- mayı aklının kenanndan bıle gecırmemıştır Ustelık, hıçbırzaman devletı soyacak guce ulaşamamıştır Buna karşılık, Turk çıftçısı 1980 yılından sonra her yıl soyulmuştur Son 18 yıl ıçınde geçmışten gelen tum bırıkırnlerı, karısının, kızının kolundakı ve boynun- dakı değeriı altınlan. zıncırlerı ve ata yadıgârı mucev- herlerı bıle bu soyguna dayanamamış Holdınglerın kasalarına uçup gıtmıştır Bu konuda bılgı sahıbı olabılmek ıçın bır banka ve holdınglerın kazançlanna, bırdezavallı çıftçının yurek- ler acısı halıne bakmak yeterlıdır Bazı bankalann ve holdınglerın yıllık kazançlan yuz- lerce tnlyonu bulurken çıftçıler borçlannı erteleyebıl- mek ıçın mahkeme ve ıcra kapılannda surunmekte- dır Tarlalarını, hayvanlannı, traktorlerını borç yuzun- den satışa çıkarmak zorunda kalan çıftçılerın sayısı yuz bınlen bulmuştur • • • Dunya pıyasalarında buğday fıyatlarının 100 ıle 130 dolar arasında seyrettığı doğrudur Bu rakamlar dun- ya borsalarında oluşan fıyatlardır Bazı yıllarda borsa- larda buğday fıyatlarının 260 ıle 280 dolara kadar çık- tığı da gorulmuştur Ancak, dunyada buğday ıçın ıkı ayrı fıyat vardır Bı- nsı borsalarda ve mılletlerarası alım-satımlarda oluşan fıyatlardır Dığerı de uretıcılenn urunlerıne venlen fıyat- tır Almanya, Fransa, Italya Ispanya, Belçıka Yuna- nıstan gıbı Avrupa Bırlıgı'ne bağlı ulkelerde bır ton buğday karşılığında uretıcının elıne geçen para 224 E- CU'dur (260 dolar) Bunun 119 19 ECU'su mudahate fiyatıdır 54 34 ECU'su "Telafı edıcı odeme"dır 50 E- CU de "Donuşum, kırsalgelışme ve çevre bakımı" adı altında verılır Bu rakamların dışında her ay da 1 1 E- CU de fıyat artışı vardır Bunun 173 ECU'su, yanı 200 doları hemen odenır Dığer kısmı da arkasından ge- hr Demek kı dunya pıyasalarında fıyatlar 100 ıle 130 dolar arasında olduğu halde, Avrupah uretıcı buğda- yını sattığı zaman elıne geçen para, ton başına 260 dolan bulmaktadır Turk parası ıle 72 mılyon lıra Şımdı, bu bılgılerın ışığı altında, bızım hukumetımı- zın ve bazı gazetelerımızın ortaya attığı ıddıaları goz- den geçırelım Hukumet sozculerı 'Buğdaya dunya pıyasalarının ustunde fıyat verdık" dıyor Bazı gazetelenmız de dun- ya pıyasalannda 100 dolar olan buğdaya hukumetı- mızın 205 dolar alım fıyatı verdığını ve bu yuzden de hâkımlenmıze ve memurlanmıza yeterlı zam yapılama- dtğını ıddıa edıyor • • • Işte hesap meydanda 1998 yılında bır kılo buğday karşılığında Turk uretı- cısının elıne geçen para ortalama 50 bın lıradır Batılı ulkelenn uretıcılennın ıse elıne geçen para 72 bın lıra- dır AB ulkelerınde uç yıl once buğday alım fıyatları 85 ıle 90 bın lıra arasındaydı Odemelerın tamamı peşın olarak yapılıyordu Ancak. Unjguay Anlaşmaları ge- reğı destekler kaldırıldığı ıçın Avrupa ulkelerı odeme- lerı ıkı aşamada yapmak zorunda kaldı Nıtekım, 1998 yılında buğdayını teslım eden Avru- palı uretıcı, 72 bın lıranın 57 bın lırasını hemen aldı Ge- rıye kalan 15 bın lırası da kısa sure ıçınde değışık ad- lar altında odendı Hakkını bıle alamayan çıftçıyı soygunculukla suç- lamak en azından ayıptır gunahtır Hele yukarıda açıkladığımız rakamlara rağmen, Turk hukumetının buğdaya dış pıyasalardan daha yuksek fıyat verdığını ıddıa etmek de en azından bundan sonrası ıçın yalan- cılık olacaktır İTHİB'in olağanüstü toplantısı Ekonomi Servisi - Tekstıl \e hammadde ıhracatçılan. pamuk ıthalatma getınlen fonun kaldınlmasını ıstedı Istanbul Tekstıl \e Hammadde İhracatçılan Bırlığı (ITHİB) Başkanı E\rensel Erdoğan. dun duzenlenen olaganustu toplantıda. pamukta fonsuz ıthalat \ e serbest ıhracat ıstedıklennı bıldırdı Hukumetın verlı pamuk uretıcısını korumak amacıyla aldığı ıthalata fon getınlmesı karannın. uluslararası ıhşkılenmızı ve tıcan ıtıbanmızı etkıleveceğını one suren Erdoğan, "L'retılen pamuk. zaten yeterlı değıl Bu karardan vazgeçılmelı Yoksa tekstılcı zor duruma duşer" dı>e konuştu 'Boru hattına hemen başlanmalı' Ekonomi Servisi-BOTAŞ"ın ıncelemeve devam ettığı Avrasva boru hattı konusunda hemen çalışmalara başlan- ması gerektığı bıldınldı Koç Holdıng'den >apı!an vazılı açıklamada. Bakû-Ce>han petrol hattının tamamı ıçın 2 3 mıl>ar dolar gerektığı belırtılerek, Avrasva doğalgaz boru hattınm da 9 mıl>ar dolara mal ofacağı ıfade edıi- dı \ncak malıyetın vuzde 19'unu oluşturan 320 mıl>on dolarlık tasarruf ıçın Avras>a doğalgaz boru hattına hemen başlanması gerektığı belırtıldı Mercedes'ten açıklama Ekonomi Senisi - Mercedes Benz Turk. bazı >a> ın organlannda, Konya'nın Karapınar ılçesınde geçen >ıl meydana gelen otobus kazası ıle ılgılı haberler uzenne bır açıklama >aptı Açıklamada ozetle >ovle denıldı "Kazayla ılgılı yargılama halen devam etmektedır \e dolav ısıyla mahkemenın kesınleşen bır hukmu >oz konusu değıldır Bılırkişi raporunda ıse açıkça. 'Mercedes Benz Turk un urettığı O 403 otobusü me\cut >asa ve >onetmelıklere uvgundur' denılmektedır Bu tespıt ıle Mercedes Benz Turk'un suçlu bulunması her şeyden once hukukun yasalan esas alma temel prensıbı ıle çelışmektedır" Küresel bunalım için zirve hazırlığı ömlorL, G-7'yi toplantıya çağırdı • ABD Başkanı dünyanın son yanm yüzyılın en kötü ekonomık knzını yaşadığını belırterek. tüm ülkelen anında müdahaleye hazır olmaya çağırdı. Clınton'ın açıklaması para ve hısse senedı pıyasalannın nabzını tutan New York'ta genış yankı uyandırdı. FUAT KOZLUKLU \WSHIJNGTON \BD Başkanı BiIIClin- ton. kuresel duzevde v aşanan malı knzın na- sıl aşılacağını ele almak uzere sanayıleşmış 7 Batılı ulke (G-7) ıle kalkınmakta olan ül- kelenn Malıve Bakanları \e Merkez Banka- si baskanlarını bır zır\ e toplantısında buluş- mava davet ettı Clınton. dun>a para ve hıs- se senedı pıvasalarının "nabzının attığı" \'ev\ Vork'ta, oncekı gun borsalan cıddı bı- çımde etkıleven onemlı bır açıklama yaptı Dunv anın son v anm yuz> ılın en kotü eko- nomık knzını vaşadığını belırterek. <\sva ve Latın Amenka ulkelennde yaşanan ekono- mık zorluklar konusunda tum dunva ulkele- nnıuvaran ABD Başkanı. dogabtlecekolav lara karşı anında mudahale etmek ıçın hazır olmaları gerektıgını sov ledı Clınton. geçen 30 vılda en buvuk ekonomık kabusun enf- lasvon olduğunu kavdederek bunun yennı geçen \ildan basla>arak Asva'dan dunyava vayılan pıvasalardakı dalgalanma ve dur- gunlugun aldığını belırttı Bıll Clınton, "Eğer kriz vavılırsa Latin Amerika ülkelen de bundan olumsu/ etkilenir" dedı "Dış İlişkiler Konseyi" adlı kuruluşun da- vetındekonu^an Bıll Clınton, gelışmışülke- lenn kuresel malı knzle mucadele ıçın eko- nomık gelı^meveonem vermelen gerektıgı- nı sovledı Kuresel ekonomık knzle muca- dele ıçın stratejı sunan Clınton, Japon\a ve Avrupa'da ekonomık bu>ume>e vonelık adımlar dtılması çağnsında bulundu Ame- Clinton. gelişmiş ülkelerin küresel krizle mü- cadeleve önem \-ermeleri gerektiğini söv ledi. nkan lıden, konuşmasında, ulkeMnde faız oranlannın aşağı çekıleceğını, Amenka"da enflasvon tehlıkesınden sonra >ımdı de eko- nomık gelışmenın vava^laması olasılığının kaygı varattıgına da dıkkat çektı ABD lıden, Uluslararası Para Fonu"nun (IMF) acıl fonlannı. bır knze karşı kullana- bıleceğınıdeaçıkladı Clınton, JMF'nın acıl bır knze karşı destek verebılmesı ıçın dun- yanın onde gelen ekonomılennın, IMF'nın acıl mudahale fonuna 15 mılyar dolar katkı >apması gerektıgını vurguladı ABD'nın onculugunde gerçekleşecek olan ve sanayıleşmış 7 Batılı ulkejle kalkınmak- ta olan ulkelenn malıye bakanlan ve merkez bankasıbaşkanlannıbıraravagetırecek *Ku- resel Mali Krizi Değeriendirme" toplantısı- nın. ekım a>ının ılk haftasında vapılması planlanıvor VVashıngton'dakı toplantıvaTur- kıve'nm de davet edıleceğı ogrenıldı S and P, ABD de dahil 16 ülkeyi uyardı 'Mcüisisteminiz wyıfhyory Ekonomi Servisi - L lusla- rarasi kredı derecelendırme kuruluşu Standard and Po- or's(S&P)dun\adakı 16 ul- kenın fınansal Mstemlerının za> ıfladıgı uv ansında bulun- du S and P. Çın'ın malı pı- v asasindakı aktıflennın yuz- de 70"ının de nsk altında ol- duğunu bıldırırken. dunya- nın en buvuk ekonomık gu- cu ABD de tınansal sıstemı zayıfiajan ulkeler arasında gosterıldı \FP'nın habenne gore Standard and Poor's'un dun açıklanan raporunda, fınan- sal sıstemlen zavıflayan ul- kelenn 7"sının Asva ulkesı olduğu ıfade edılırken bu ul- keler dışında ABD, Yunanıs- tan ve Çın ın kredı kalıtele- rınde kotuleşme ışaretlerı baş gosterdıöme dıkkat çe- kıldı Ekonomık durumian tah- lıl edılen 16 ulke arasında Turkıve veralmazken rapor- da. Çm dışında Asva knzın- den voğun olarak etkılenen ulkeler Hong-Kong, Japon- \a. Malezva. Fılıpmler. Sın- gapur ve Tay\an olarak be- lırtıldı Bu ulkeler dışında ABD, \unanıstan. Şılı. Çek Cumhunvetı. Mısır, İsraıl, Lubnan. Panama ve Slovak Cumhunvetı gıbı ulkeler de fınansal sıstemleri kötuleş- me ışaretlen v erenler arasın- da yer aidı Şüpheli kredi patlaması Çın'ın toplam aktıfler ara- sında şuphelı aktıflennın (gross problematıc assets) yuzde 35 ıla 70 oranında ol- duğu belırtıldı Raporda, Ulkeler ABD çin Hong-Kong Japonya Malezya Filipinler Singapur Tayvan Sili çek Cum. Mısır Yunanistan İsrail Lübnan Panama Slovak Cum. Çın'dekı ekonomik buyıime- nın genlemesınm ve ga>n- menkul fıyatlanndakı duşu- şun ulkedekı şuphelı kredıle- nn patlamasına neden oldu- gu ıfade edıldı Çın'dekı bankalann bu kredılerle başa çıkmasının zor olduğu uyansmda bulu- nulurken hukumet ıçın bu durumun bedelının ağırola- bıleceğı kavdedıİdı Raporda a>nca şuphelı aktıflennozel sektorden v e fınansal dışı gı- rışımcılerden kavnaklandığı da belırtıldı Bankalar baskı altında Raporda Japonva'dakı şuphelı kredılenn yuzde 20 oranında olduğu. ulkenın bankacı lık sıstemının baskı altında bulundugu bıldınldı Bolgedekı resesyondan etkı- lenen Hong-Kong"da şuphe- lı kredılenn arttığına dıkkat çekılırken Gune> Kore, Tav- land, Endonezya ve Malez- va'nın da Asya fınansal kn- zı nedenıyle şuphelı kredı- lerle karşı karşıya olduğu ıfade edıldı \lalez>a hukumetının ser- mave hareketlennı kontrol altına almasına rağmen ul- kedekı şuphelı kredılerın fazlalığına dıkkat çekıldı Endeks ikinci seanstcı 2200 puanın altına düştü Borsada düşüş durmuyor Ekonomi Servisi - Avrupa borsalannın vukselmesıne karşın duşen Istanbul Men- kul Kıvmetler Borsasfnda deger kavbı su- ruyor Bıleşık endeks ılk seansta 2300 du- ze> ıne genlerken ıkıncı seansta satış baskı- sının artmasi endeksm 2200 puanın altına ınmesme neden oldu Rusya 'dapiyasalaraüakbıdhık Hazme duzenledığı 6 a> lık ıhalede vıllık \uzde 130 481e borçlandı Avrupa ve Nevv York borsalannda yuk- selışler \ aşanmasına karşın IMKB 'de satış- lann sonu gelmıyor Haftaya duşuşle başla- yan IMKB'de dun de satışlar baskın çıktı tlk seansta 22^5 puana kadar genleyen bor- sa bıleşık endeksı ıkıncı se- ansı da 2199 puandan ta- mamladı Borsa ıkı gunde 130 puan değer yıtırdı MOSKÖVA(AA)-Rus para bmmı nıble, dolar lârşısuıda yenıden hızla değer yıtırmeye başladı. Knzın yoğunlaştığı dönemde dolar karşısında 20 rubleye kadar genleyen, sonrasmda yakJaşık bır haftadır sunı b\x ıstıkrara ka-vuşan ruble, dolar karşısında 7-8 düzeyme kadar gûçlenmıştı Ancak dün bankalararası dövız borsasında bır dolar 14 nıbleden ışlem gördü Rusya Merkez Bankası dolar kunaıu. dün 8 67 ruble olarak açıklarken. sabah bankalara. 7 5 nAleden bol mıktarda dolar sattı. Bu arada Başbakan Vevgeni Primakov ıse dün De\ let Başkanı Boris Veltsin ıle yaptıği görüşmenın ardından, açıklayacaklan hükümet prograrmnda, "çok yem şevierolmavacağuır söyledi. Pnmakov, öncelıkli görevlennın. aylardır ödenemeyen maaşlann ödenmesı olacağmı belırterek "bu ödemelerin biperenflas>t>na yol * söyledı Endeks, dolar bazında ıse 80 cent duzevıne kadar ındı Uzmanlarborsadakı satış- lar nedenn le artık dıp nokta- nın gorunmedığını. endeksm gıdışatını kestırmenın gide- rek guçleştığını belırtıyor, endekste ağırlığı olan hısse- lerdekı satış baskısının >a- bancılann çıkış >aptığı şek- lınde algılandığını ıfade edı- >orlar Ote vandan Hazıne'nın dun duzenledığı 6 avlık bono ıhalesınde ıse faız oranı vuz- de 130 49 olarak gerçekleştı Ihaleye952 6tnlvonlıratek- Iıfgelırken Hazın'e 587 4 tnl- yonlıralık satış vaptı Net sa- tış ıse 377 8 trılyon lıra ola- rak gerçekleştı İ K T İ S A T F İ N A N S A L K İ R A L A M A A . Ş Iktısat Fınansal Kıralama A Ş Yönetım Kurulu Başkanlığı ndan Şırketımız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Anasözleşmenm 4 , 7 ve 8 maddelerının değiftınlmesı ıle ılgılı aşağıda yazılı gundemı göruşmek uzere 05 10 1998 Pazartesı gûnu saat 11 00 de Istanbul, Esentepe, Buyukdere Cad No 165 Kat 1 de bulunan Şırket Merkezınde yapılacaktır Sayın ortaklarımızın veya noterden tasdıklı vekaletnamelerını haız yetkılı temsılcılerının toplantı gununden en g«; bır hafta evvelıne kadar Şırketımız Genel Müdûrlüğü ne muraacatla gırı; kartlarını almaları nca olunur OLAĞANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNOEMİ Gundem 1 Açılış ve yoklama 2 Başkanhk Dıvanı nın seçılmesı, 3- Olaganustu Genel Kurul Toplantı Tutanagı nın ımzalanması ıçn Başkanhk Drvanına yetkı venlmesı, 4 Şırket Anasözleşmesı nın 4, 7 ve 8 maddelerının tadıl edılmesının görüşûlmesı ve karara bağlanması, 5 Dılekler ve kapanış İKTİSAT FINANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKÜK TASARISI ESKİ ŞEKİL MADDE 4 AMAÇ VE KONU Şırketın amacı ve ıştıgal konusu Mevzuat hukumlen çerçevesınde yurtiçı ve ötşı fınansal kıralama faalıyetlerınde bulunmak her çeşıdı ıle kıralama (leasıng ) ışlemlerı yapmaktır Şırket ıştıgal konusu ıçerısme gıren ışlerı bızzat rfa edebılecegı gıbı yerlı ve yabancılaria ışbırlığı şahıs ve semıaye şırkettefi ortaklığı, ış ortaklığı (Joınt Venture) ve konsorsıyumlar seklınde de gerçeklestırebılır Bu faalıyetlen yerlı ve yabancı sırketlerın temsılcılerı ıle dfi yapabılır Şırket amaç ve konusu ıle ılgılı olarak ıştıgal konusu ıçınde olmak veya ona yardımcı nıtelık taşımak şartı ıle a) Mıllı ve mılletler arası nrtelıkte mümessıllık, acentalık veya benzerı aracılık faalıyetlerınde bulunabılır Iştıgal konusunun gerçekleşebılmesı ıçın her türlu taşınır ve taşınmaz mallan, malzemeyı yedek parçayı ve harnmaddeyı satın alabılır, kıralayabılır, fınansal kıraya verebılır, satabılır, »gorta ettırebılır mevzuat hükümlerını yerıne getırerek eskı, yenıleştırılmış ve müsaadeye bağlı malları da kıra ve fınansal kıralama konusu yapabılır b) Taşıma organızasyonlan kurabıhr, servts, montaj ve benzerı faalıyetlen orgutleyebıhr, fınansal, teknık ve hukukı danışmanhk verebılır veya bunları başkaları ıle bırlıkte gerçeklestırebılır c) Iştıgal konusunun gerektırdığı fınansman ıslemlenndç bulunabılır, mevzuat hükûmlen dahıhnde fon sağlayıcı ve yaratıcı ışlem ve anlaşmaları yurtiçı ve yurtdışı kurumlarla gerçekleştırebılır d) Borsa Bankerlığı ve aracılık faalıyetı teşkıl etmemek kaydı ıle, lyı bır fınans ıdaresının gerektırdığı şekılde menkul deger ve kıymetlı evrak alabılır ve uzerınde tasarrufta bulunabılır, ju kadark}, bu faalıyçtler menkul ktymet borsalan uyelenne özgü ışler olamaz e) Markalar, ünvanlar, knovv how gıbı gayn maddı değerlerı fınansal kıralama konusu yapmamak kaydı ıle ıktısap edebtlır, uzerınde tasarrufta bulunabılır f) Şahsı veAreya aynı temınat alabılır, bunları mohsus sıcıllerıne tescıl ettırebılır g) Mevzuat hukumlen daıresınde kıralama ve leasıng evrakını devır ve ıskonto edebılır veya ettırebılır h) Teşvık belgesıne bağlanmış bulunan yatırımlann tarnamının veya bır bölümunun fınansal kıralama, ktralama, leasıng ıle gerçekleştınlmesı halınde, kıracının teşvık belgesınde belırtılen ve satın alma halınde, kıracının hak kazandığı teşvıklerden DFTnın tesprt ettığı esaslarca yararlanılabılır ı) Şırket, amaç ve konunun gerçekleştırılebılmesı ıçın her çeşıt taşınır ve taşınmazlar ıle dığer aynı ve şahsı hakları edınebılır, gerektığınde bunları devır ve ferağ edebılır, satabılır ıfraz veya tevhıd edebılır, satış vaadı alabılır veya satış vaadınde bulunabılır Şırket üçuncu şahıslar lehıne kendı menkullennı rehın ve gayrımenkullennı ıpotek edebılır Şırket üçüncü şahısların menkul malları uzerınde kendı lehıne rehın tesıs edebılır Şırket kıracılarının, borçlarınjn, üçüncû şahısların veya başkalarının gayrımenkullen uzerınde kendı lehıne ıpotek alabılır Aynı ve şahsı hakları tesıs edebılır Şırket başkalarının menkullerı uzennde kendı lehıne tıcarı ışletme rehnı alabılır Şırket, kıracılarının borçlularının, ûçuncü şahısların veya başkalarının Gemı/Gemılerı uzerınde kendı lehıne Gemı ıpoteğı tesıs edebılır Ştrket kendı lehıne almtş olduğu ıpoteğı/ipoteklerı gerektığınde fek ettırebılır l) Kendısıne aıt kıralama ışlemlerı ıle ılgılı olarak sıgorta acentalığı yapabılır k) Şırket mevzuatın öngordüğu şartlarda ve mevzuatta öngörülen mıktarda aracılık faalıyetlerınde bulunmamak şartt ı\h tahvıl, fınansman bonosu hısse senetlerı ıle değıştınlebılır tahvıl, kar ve zarar ıştırak belgesı ve mevzuatın öngördügü ve anonım şırketlerce ve fınansal kıralama şırketlerınce çıkartılmasına müsaade ettığı menkul degerlerı rıkartabılır MAODE 7 KAYITU SERMAYE Şırket 2499 sayılı kanun hükümlerıne göre kayrtlı sermaye sıstemını kabul etmış ve Sermaye Pıyasası Kurulu nun 20 05 1993 tarıh ve 315 sayılı ıznı ıle bu sısteme gecmıştır Şırketın kayrtlı sermayesı 1,250,000,000,000 TL olup bu sermaye beherı 10,000 TL ıtıbarı değerde 125,000,000 adet paya bolunmüştur Şırketın çıkarılmıs sermayesı 250,000 000,000 (Ikıyuzellımılyar) TL olup bu sermayenın tamamı odenmıştır Bu sermaye her bırı 10 000 ( Onbın ) TL ıtıbarı değerde 25,000,000 adet paya bolunmuştür Bunlardan 13,867,860 adedı nama, 11,132,140 adedı hamılıne yazılıdır Bu sermayenın 138,961,400,000 TL nakıt 38,538,600,000 TL Vergı Usul Kanunu nun mükerrer 298 maddesı gereğınce ıktısadı kıymetlerın yenıden değerlendırılmesı sonucu meydana gelen yenıden değerleme fonundan, 72,500 000,000 TL da 1 temettunun sermayeye ılavesı suretıyle karşılanmıştır Pay sahıplerıne hısselerı oranında bedelsız hısse dağıtılmıştır Yonetım Kurulu Sermaye Pıyasası Kanunu hükümlerıne uygun olarak gereklı görduğu zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamılıne yazılı, ıtıbarı değerının üzennde hısse senetlen çıkararak sermayeyı arttırmaya ve hısse senetlerını bırden fazla payı temsıl eden kûpurler halınde bırleştırmeye yetkılıdır MADDE 8 NAMA YAZIU HİSSE SENETLERİ VE OİĞER MENKUL KIYMETLER a) Nama yazılı hısse senetlen cıro ve teslım ıle devır edılır Şu kadar kı, devrın şırkete, karşı geçerlı olabılmesı ıçın devır alanın şırket pay defterıne kaydedılmesı zorunludur Kuruluştan sonra sermayenın % 10 ve daha faziasını devır alan ortakların müflıs olmaması ve yuz kızartıcı suçlardan mahkumryetının bulunmaması şarttır Yönetım Kurulu hısse senetlennı Sermaye Pıyasası Kurufu teblığlen dıkkate alınarak 1, 5, 10, 20, 50, 100 ve 500 hısseyı temsıl ve ıhtıva eden küpürler haltnde ıhraca yetkılıdır b) Şırket, Yonetım Kurulu Kararı ıle, mevzuatın öngordüğu sınırlar ıçınde kalmak şartı ıle tahvıl hısse senedı ıle değıştınlebılır tahvıl, fınansman bonosu, kar zarar ortaklığı belgesı, varlığa dayalı menkul kıymetlerı veya alacaklarını temlık etmek suretıyle varlığa dayalı menkul kıymetlerı ıhraç edebılır c) Şırket, mevzuatın anonım şırketlerce ve fınansal kıralama şırketlerınce çıkarılmasına musaade ettığı menkul değerlen mevzuat hükümlerıne rıayet etmek şartı ıle ıhraç edebılır YENİ ŞEKİL MADDE 4 AMAÇ VE KONU Şırketın amacı ve ıştıgal konusu Mevzuat hukumlen çerçevesınde yurtiçı ve dışı fınansal kıralama faalıyetlerınde bulunmak her çeşıdı ıle kıralama (leasıng ) ışlemlerı yapmaktır Şırket ıştıgal konusu ıcensıne gıren ıjlen bızzat ıfa edebılecegı gıbı yerlı ve yabancılaria ışbırlığı şahıs ve sermaye şırketlen ortaklığı, ış ortaklığı (Joınt Venture) ve konsorsıyumlar seklınde de gerçekleştırebılır Bu faalıyetlen yerlı ve yabancı şırketlerın temsılcılen ıle de yapabılır Şırket amaç ve konusu ıle ılgılı olarak ıştıgal konusu ıçınde olmak veya ona yardımcı nıtelık taşımak şartı ıle a) Mıllı ve mılletler arası nrtelıkte mümessıllık, acentalık veya benzerı aracılık faalıyetlerınde bulunabılır Iştıgal konusunun gerçekleşebılmesı ıçın her turlu taşınır ve taşınmaz mallan, malzemeyı, yedek parçayı ve hammaddeyı satın alabılır, kıralayabılır, fınansal kıraya verebılır satabılır, sıgorta ettırebılır mevzuat hükümlerını yerıne getırerek eskı, yenıleştırılmış ve mûsadeye bağlı malları da kıra ve fınansal kıralama konusu yapabılır b) Taşıma organızasyonları kurabıhr, servıs, montaj ve benzerı faalıyetlerı örgutleyebıhr, yatırım danışmanlığı faalıyetı teşkıl etmemek kaydı ıle fınansal, teknık ve hukukı danışmanhk verebılır veya bunları başkaları ıle bırlıkte gerçekleştırebılır c) Iştıgal konusunun gerektırdığı fınansman ışlemlennde bulunabılır, mevzuat hukumlen dahıhnde fon sağlayıcı ve yaratıcı ışlem ve anlaşmaları yurtiçı ve yurtdışı kurumlarla gerçekleştırebılır d) Portföy yönetıcılığı ve aracılık faalıyetı teşkıl etmemek kaydı ıle, lyı bır fınans ıdaresının gerektırdığı şekılde menkul değer ve kıymetlı evrak alabılır ve uzerınde tasarrufta bulunabılır, Şu kadarkı, bu faalıyetler menkul kıymet borsaları üyelerıne özgu ışler olamaz e) Markalar, unvanlar, knovv hovv g<bı gayn maddı değerlen fınansal kıralama konusu yapmamak kaydı ıle ıktısap edebılır, uzerınde tasarrufta bulunabılır f) Şahsı ve/veya aynı temınat alabılır bunları mahsus sıcıllerıne tescıl ettırebılır g) Mevzuat hukumlen daıresınde kıralama ve leasıng evrakını devır ve ıskonto edebılır veya ettırebıhr h) Teşvık belgesıne bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bır bölumunün fınansal kıralama kıralama, leasıng ıle gerçekleştınlmesı halınde, kıracının teşvık belgesınde belırtılen ve satın alma halınde kıracının hak kazandığı teşvıklerden DPTnın tespıt ettığı esaslarca yararlanılabılır ı) Şırket, amaç ve konunun gerçekleştınlebılmesı ıçın her çeşıt taşınır ve taşınmazlar ıle dığer aynı ve şahsı hakları edınebılır, gerektıgtnde bunları devır ve ferağ edebılır, satabılır ıfraz veya tevhıd edebılır, satış vaadı alabıhr veya satış vaadınde bulunabılır Şırket uçuncu şahıslar lehıne kendı menkullennı rehın ve gaynmenkullennı ıpotek edebılır Şırket üçüncü şahısların menkul mallan üzennde kendı lehıne rehın tesıs edebılır Şırket kıracılannın, borçlarının, uçuncu şahısların veya başkalarının gaynmenkullen uzerınde kendı lehıne ıpotek alabılır Aynı ve şâhsı hakları tesıs edebılır Şırket başkalannm menkullen uzennde kendı lehıne tıcarı ışletme rehnı alabılır Şırket, mûnhasıran fınansal kıralama (leasıng) faalıyetı dolayısıyla kıracılannın, borçlulannın, uçuncu şahısların veya başkalarının Gemı/Gemılerı uzerınde kendı lehıne Gemı ıpoteğı tesıs edebılır Kendı lehıne almış olduğu ıpoteğı/ipoteklerı gerektığınde fek ettırebıhr Buna karşılık fınansal kıralama (leasıng) faalıyetı dışındakı ışlemler dolayısı ıle uçuncu şahıslar lehıne kefalet veremez, ıpotek dahıl rehın hakkı tesıs edemez j) Kendısıne aıt kıralama ışlemlerı ıle ılgılı olarak sıgorta acentalığı yapabılır k) Şırket mevzuatın öngordüğu şartlarda ve mevzuatta öngörülen mıktarda aracılık faalıyetlennde bulunmamak şartı ıle tahvıl, fınansman bonosu hısse senetlen ıle değıştınlebılır tahvıl, kar ve zarar ıştırak belgesı ve mevzuatın ongörduğu ve anontm şırketlerce ve ftnansal kıralama şırketlennce çıkartılmasına musaade ettığı menkul değerlen çıkartabılır MADDE 7 KAYITU SERMAYE Şırket 2499 sayılı kanun hükümlerıne göre kayıtlı sermaye sıstemını kabul etmış ve Sermaye Pıyasası Kurulu nun 20 05 1993 tarıh ve 315 sayılı ıznı ıle bu sısteme gecmıştır Şırketın kayrtlı sermayesı 6,000,000,000,000 TL olup bu sermaye beherı 10,000 TL ıtıbarı değerde 600,000,000 adet paya bölunmuştur Şırketın çıkarılmıs sermayesı 1,250,000,000 000 (Bırtrılyonıkıyuzelhmılyar) TL olup bu sermayenın tamamı odenmıştır Bu sermaye her bırı 10,000 ( Onbın ) TL ıtıbarı değerde 125,000,000 adet paya bölünmuştür Bunlardan 113,867,860 adedı nama, 11,132,140 adedı hamılıne yazılıdır Bu sermayenın 138,961 400,000 TL nakıt 38,538,600 000 TL Vergı Usul Kanunu nun mukerrer 298 maddesı gereğınce ıktısadı kıymetlerın yenıden değerlendırılmesı sonucu meydana gelen yenıden değerleme fonundan 79,861,420 144 TL olaganustu yedek akçelerden, 10,138,579,856 TL malıyet artış fonundan 110 000,000,000 TL ıştırakler değer artış fonundan, 117,500,000,000 TL 1 temettunun ve 755 000,000 000 TL da 2 temettunun sermayeye ılavesı suretıyle karşılanmıştır Pay sahıplerıne hısselerı oranında bedelsız hısse dağıtılmıştır Yönetım Kurulu, Sermaye Pryasası Kanunu hükümlerıne uygun olarak gereklı görduğu zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamılıne yazılı, ıtıbarı değerının uzerınde hısse senetlerı çıkararak sermayeyı arttırmaya ve hısse senetlerını bırden fazla payı temsıl eden kûpurler halınde bıneştırmeye yetkılıdır MADDE 8 NAMA YAZIU HİSSE SENETLERİ VE DİĞER MENKUL KIYMETLER a) Nama yazılı hısse senetlerı cıro ve teslım ıle devır edılır Şu kadar kı, devrın şırkete, karşı geçerlı olabılmesı ıçın devır alanın şırket pay defterıne kaydedılmesı zorunludur Kuruluştan sonra sermayenın % 10 ve daha faziasını devır alan ortakların müflıs olmaması ve yuz kızartıcı suçlardan mahkumıyetının bulunmaması şarttır Yonetım Kurulu hısse senetlerını Sermaye Pıyasası Kurulu teblığlen dıkkate alınarak dıledığı kûpür değerınde ıhraca yetkılıdır b) Şırket, Yönetım Kurulu Kararı ıle, mevzuatın öngordüğu sınırlar ıçınde kalmak şartı ıle tahvıl, hısse senedı ıle değıştırılebıhr tahvıl, fınansman bonosu, kar zarar ortaklığı belgesı, varlığa dayalı menkul kıymetlerı veya alacaklarını temlık etmek suretıyle varlığa dayalı menkul kıymetlerı ıhraç edebılır c) Şırket mevzuatın anonım şırketlerce ve fınansal kıralama şırketlerınce çıkarılmasına musaade ettığı menkul değerlen, mevzuat hükümlerıne nayet etmek şartı ıle ıhraç edebılır VEKALETNAME İKTİSAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANUĞI NA Iktısat Fınansal Kıralama A Ş nın 05 10 1998 Pazartesı gunû saat 11 00 de Istanbul, Esentepe, Buyukdere Cad No 165 Kat 1 adresınde bulunan Şırket merkezınde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belırttığım görûşler doğrultusunda benı temsıle, oy vermeye, tekhfte bulunmaya ve gereklı belgelen ımzalamaya yetkılı olmak üzere vekıl tayın edıyorum A) TEMSIL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekıl tüm gundem maddelerı ıçın kendı görûşû doğrultusunda oy kullanmaya yetkılıdır b) Vekıl aşağıdakı tahmatlar doğrultusunda gundem maddelerı ıçın oy kullanmaya yetkılıdır c) Vekıl Şırket yönetımının önerılerı doğrultusunda oy kullanmaya yetkıhdır d) Toplantıda ortaya çıkabılecek dığer konularda vekıl aşağıdakı tahmatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkılıdır (Talımat yoksa, vekıl oyunu serbestçe kullanır) Talımatlar ( Ozel talımatlar yazıhr ) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN a) b) c) d) e) Tertıp ve Serısı, Numarası Adet, Nomınal Değerı Oyda ımtıyazlı olup olmadığı. Hamılıne / Nama yazılı olduğu ORTAĞIN Adı, Soyadı veya Unvanı Adresı Imzası NOT 1) ( A ) Bölumunde, (a ), ( b ) veya ( c ) olarak behrlenen bınsı seçılir ( b ) ve ( d ) şıkkı ıçın açıklama yapılır 2) Vekaletname vermek ısteyen oy hakkı sahıbı, vekaletname formunu doldurarak ımzasını notere onaylatır veya noterce onaylı ımza sırkulerını kendı ımzasını taşıyan vekaletname formuna ekler ( Sermaye Pıyasası Kurulu Serı IV No 8 Teblığ uyarınca ) İKTİSAT LEASING
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog