Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15EYLÜL1998SALI 8 DIŞ HABERLER KAVŞAK OZGEN ACAR Iki haftada ne oldu, ne olmadı? Iki haftayı biraz aşan bir yurtdışı tatilinden dönüşte, birikmiş yerli ve yabancı gazeteleri, mektupları ve (çağdaş mektup) elmekleri değil okumak. bakmak bile insanın uzun bir zamanını alıyor. "Kavşak'a ara vermeden önce neler yazmıştım, bu iki haftada bakalım neler olmuş" sorusuna yanıt arayıp öncelikle birözdenetim yapmak istedim. 11 Ağustos: Güney Kıbns'ta konuşlandınlacak "S-300" füzelenne taraf devletlerin siyasalannı değerlendirirken. ABD'nin bağlantısını Kavşak şöyle ı tanımlamıştı: "ABD: S-300 füzelerinin özelliği, güçlü bir radar sistemi ile çalışması. Rus gözetimindeki radann, Israil'inki ile birlikîe ABD'nin radar sistemini (Pirinçlik ve Incirlik) Doğu Akdeniz'de delmesi de ABD için kabul edilir gibi değil." Bu değerlendirmeden tam bir ay sonra ABD Dışişleri'nın en guçlü adamı Richard Holbrooke bir açıklama yaptı. 10 Eylül'de Hürriyet'in haberinden şu iki paragrafı buraya alıyorum: "Holbrooke tarafından hazırlanan raporda, NATO'ya yönelik tehdidin füzelerden çok Rusya 'nın adaya getıreceğı radarlardan kaynaklandığı vurgulandı. Holbrooke; raporunda. S- 300 'lerle birlikte Ada 'ya konuşlandınlacak radarlarla, Rusya 'nın bütün Doğu Akdeniz ve Ortadoğu 'yu kontrol altına alacağını, bunun için Rusya 'nın da NATO karşısında üstünlük kazanacağını savundu." Aynı yazıda Türkiye'nin konumu da şöyle degeriendirilmişti: "Ankara, füzelerin Türkiye 'nin kara. hava sahası ve deniz sulanndan geçışini önleyecek, gerekirse açık denizde bile kuşkulu gemileh taciz edecek.(...j KKTC üzerinde uçacak herhangi bir Türk savaş uçağının pilotu 'S-300 radan beni kilitledi' dediği an, 'bireysel savunma T amacıyla kendi roketlerinin düğmesine Ankara 'dan önce basacak. Çünkü çağdaş dünya diplomasısinde ve savaş kurallanna göre 'kilitlenme'nin anlamı' hasmane (düşmanca tutum)' kabul ediliyor. Kılıtlenme olmazsa (...) S-300'ler KleridesVn pahalı oyuncağına dönuşecek ve fuzeler Kızılderili baltalan gibi toprağa gömülecek." 16 Hazıran da da - ^ -4H •J p '•>* ContpmııctıiBStı sıl cast şöyle bir soru yöneltmıştik: "36 yıl önce Küba Krizi neden çıkmıştı? Moskovs\Ut t Küba'ya füzeleryerleştirmiş. Washington bunları ilkesioe düşmanca bir davranış olarak görmüş. ablukaya aldığı adayı vurmaya hazırlanmıştı. 0 günün Kübası 'ndaki Rus füzeleh ile bugünün Rus S-300 füzelerinin yerleştihleceği Kıbns arasmda herhangi bir fark var mı?" Bu soruları 17 Ağustos tanhli European dergısmde KKTC Başkanı Rauf Denktaş şöyle yanıtladı: "Tıpkı Amerika'nın Küba füzelehni durdurma hakkma sahip olduğu gibi, Türkiye de bu füzeleri faturası ne olursa olsun durdurma hakkma sahıptir. Türkiye bunları Ada 'ya vanr varmaz vurabilir. Ya da bekler sonra vurur." 5 Mayıs: "Ermeni Pathk Seçiminde kaygı" ve (4 Ağustosta) "Bir Vatana ihanet ihban!" başlıkları ile Türkiye Ermeni Patriklik seçimi ile ilgili bir sorun TürV kamuoyuna ilk kez bu köşede duyuruımuştu. Ermeni patrigi öldükten sonra. Eylül 1961 kararnamesine göre yapılması gereken patriklik seçimini istanbul Vali Yardımcısı. yeniden çıkacak kararnameye göre beklenmesı" önerisine dayanarak resmi bir yazı ile seçimi erteletmişti. Bunun bir hukuk devletinde olamayacağmı yazdığımızda. ekonomik çıkar peşindeki bazı kişilerin telefon tehditlerine de muhatap olmuştuk. Bu yazılara karşın basınımızda son dakikaya kadar seçimin keyfi ve usulsüz ertelenmesi konusunda -sag basından gelen destek dışında- tek satır çıkmadı. Bundan cesaretlenen İstanbul Vali Muavinı yazdığı bir resmi yazı ile Ermeni Patrikliğı'ne "vekilatama" cesaretini bile gösterdi. Bundan sonra. öteki gazetelerin köşe yazarlarının da sonuçta Kavşak'ın önerisi doğrultusunda devreye girdiklenni gözledim. Ancak Başbakan Mesut Yılmazın talimatı ile hukuk çizgisine dönüldüğü. yanlışlığın önlendiği yine birikmiş gazete sayfalannda göze çarpıyor. Patrik seçimi beş ay gecikmeyle yasal doğrultusunda gelecek ay yapılacak. Pekı neden devlet devletliğini zamanında göstermedi? Neden mülkiye müfettişlerı devreye girip azmlıklar masasmda bırdenbıre vılla sahibi olan bazı emnıyet mensuplarımn yanı sıra hukuk devletme ters düşen keyfi atamalar yapan vali muavini hakkında soruşturma başlatılmadı? Seçimler yasal doğrultusunda yapılsa ve bu yasadışı oluşumlar birkaç çıkarcı bürokratın davranışı sonucunda yabancı basına yansımasaydı daha iyi olmaz mıydı? 26 Mayıs-25 Ağustos: New York Times gazetesinde küreselleşen menkul sermaye pazarına çağn nitelığmde bir tam sayfa ilandan söz etmiştik. Reklamda. Rusya'nın küreselleşen dünya borsalarında yükseldiği. ancak şimdi bınncı sıraya Türkiye'nin oturduğu duyuruluyordu. 0 tarihte Türkiye'ye 7 mılyar dolarlık sermaye akımı olmuştu. Ancak. Kavşak'ta, bir önceki yıl birincisi Polonya borsasının çöktüğüne: sıranın Rusya ve ardından da Türkiye'ye gelecegine dikkat çekilmişti. Döndüğümüzde Moskova'da sadece borsanın değil, ekonominin de çöktüğünü ve istanbul'dan da 4.5 milyar dolarlık sıcak paranın kaçtığını ve borsanın da tepetaklak gıttiğini gördük. 4 Ağustos: "Marilyn Monroe 'dan Clinton a" başhklı Kennedy ile Clinton'un aşk öykülerini aktarmış, Kennedy olaymda intihar eden Mariln Monroe'nun (MM) baklenroedık — ölümü şöyle değertendirıtmtştt:-^.-«•«-•* -**. "Kennedy, 6/7/ Clinton 'dan da çapkındı. Kennedy iki yıllık görevi içinde -tarihin şu ana kadar yazılmış olan sayfalarına- faziletlı başkan olarak geçti. Monica Levvinsky'ye (ML) kıyasla MM. her açıdan MM. heraçıdan 'birinci sınıf idi. ML, olayı mezara değil medyaya taşıdı. Kapı arkasındaki ilışkilerden dolayı Clinton. 'oral room' adı takılan 'oval room'dan ayrılmak zorunda kalacağa benziyor. Çünkü. Clinton Amerikan halkına yalan söylemışti. (...) Daima 'aptal sarışını' oynayan MM. günümüzde yaşamış olsaydı. bugünkü medya koşullarında acaba Kennedy'nin faziletinden söz edilebilir miydi?" Şimdi gazete ve TV habeıierine bakıyorum da Kennedy bugün yaşasaydı herhalde Clinton gibi aşağılanır, Clinton da Kennedy döneminde başkan olsaydı "faziletli başkan" olurdu. Cumhuriyet kitaplarına övgii Ailecek Budapeşte'nin ünlü kalesi içinde mütevazı bir pansiyonda kaldık. Tek başına yaşadığı anlaşılan ev sahibi bayan. yaz tatiline çıkmış. yokluğunda bir bakla bir nohut türden. ancak her türlü konforu olan evinı bize bırakmıştı. Evde. sadece Macarca kıtaplar vardı. Kitaplara yakından baktığım zaman "şaşırmadım" desem yalan olurdu. Sanırdınız ki ev sahibimiz Cumhuriyet okuru idi ve "klasikleri" toplayarak kıtaplığını yapmıştı. Üniversite eğitiminin bulunmadığmı sandığım ev sahibimiz gibi ınsanlann bu okurluk düzeyi. Macanstan'ın aydınlanmasında temel etkendı. Genel Yayın Yönetmeni'yken, Yayın Kurulu Başkanı İlhan Selçuk bir gün. aydınlanmanın önemini vurgulayan gündem dışı konuşmadan sonra "Keşke Milli Eğitim Bakanlığı'nın eski klasikler dızisini gazete ile birlikte dağıtabilsek" demişti. Bunun üzerine, UNESCO'daki bazı tanıdıklarla ilişkiye geçmiştim. Klasiklerin dünyada yaygmlaşması amacıyla örgütün bir bütçesinin bulunduğunu. bu amaçla Cumhuriyet'e 200 bin dolara kadar bir katkıda bulunabileceğini öğrenmiştim. Ne var ki konu daha sonra Yayın kurulu'nun gündeminden düşmüştü. Bildiğiniz gibi şimdi proje UNESCO'dan katkı alınmadan gerçekleştırildi. Budapeşte'dekı ev sahibimizin kitaplığını görünce Cumhuriyet'in girişiminin önemini bir kez daha anladım. Bir başka olayı da geçen hafta sonunda Ankara'ya gelen bir Amerikan yetkilisine verilen özel yemekte yaşadım. Ev sanibesi yüksek düzeydeki bir Amerikan dıplomatıydı. Meslektaşlarımm önünde. "Cumhuhyet'i takdır eaiyorum. Bıryandan Halide Edip Adıvar gibi yazarların kitaplan dağıtılarak Cumhuriyet'in kuruluş günlehni bilmeyen gençlere o günler anımsatılıyor, biryandan da klasikler yayımlanarak okurlannın ve dolayısıyla Türk halkının aydınlanmasına katkıda bulunuluyor" dedi. Bu sözlere eklenecek bir şey var mı bilemiyorum! 06 CD KUİİSİ Ankara'da Yunan nobet değişimiYunan diplomasisinin doruğundaki nöbet değişikliği Ankara'yı da kapsamına aldı. Daha önce Ankara'da Yunan Büyükelçiliği'nin ikinci adamı iken önce Suudi Arabistan'a ve ardından Avrupa Birliği'ne büyükelçi atanan Paul Apostolidis'in müsteşar unvanı ile Atina'ya döndüğünü duyurmuştuk. Ankara'da iyi bir diyaloğumuz olan Paul, göreve başladıktan sonra Ankara'yı da degışiklıkler kapsamına aldı. Kendisinden sonraki (2) numara olan ve Siyasal Işler Genel Müdürü Elias Gounans ı Ankara'ya gönderiyor. Gounaris'in daha önce Moskova ve Londra'da büyükelçi olarak görev yaptığını anımsatalım. Bakalım yeni büyükelçi Ankara'ya yeni bir siyasa ile gelebflecek mi? Atina, Ankara'ya daima en deneyimli diplomatlarını yollar. Ancak. bu diplomatlar, Yunanistan'ın geleneksel siyasasının kısır döngüsünü kıramadıklan için Ankara'da bir yaratıcılık gösteremezler. Şu andaki büyükelçi Dimitrios Nezeritis ise Gounaris ile halef-selef oluyor. Avrupa'da bir büyükelçilik bekleyen Nezeritis, Atina'ya (2) numara olarak giderken, daha önce patronu olan Gounaris'e de patronluk yapacak. Atina Senfoni Orkestrası'nın Ankara'ya gelişini son dakikada hükümetinin iptal etmesine çok üzülen ve eleştiren Nezeritis'in şimdi yeni görevinde benzeri hataları önleyeceği umulur. Paul, bu atamayla. uzun süredir uzak kaldığı Ankara siyasasının güncelliğini Nezeritis ile yakalamış olmayı düşünmüş olmalı. Bakalım Apostilıdis-Nezeritis "diplomat ikilisi" farklı söylemleri olan "Pangalos- Papandreu" "politikacı ikilisi" ile ne gibi bir siyasa ızleyecek? İran'ın dini lideri Hamaney, Pakistan ve Taleban'm durdurulması gerektiğini söyledi Tahran'datı savaş uyarısıDışHaberler Servisi-Iran ile Afganıstan ara- sındaki gerginlik tımıanırken. Iran'ın dini li- deri Ayetullah Ali Hamaney. Taleban ve Pa- kistan'ın Afganıstan'da yaptıklarının "bölge- yi büyük bir savaşa sürükleyebileceğT uyarı- sında bulundu. Afganistan'daki Şiileri Tale- ban "a karşı direnmeye de çağıran Hamaney. Tahran hükümetinin köktendinci Taleban'a vereceği karşılığı "sabırsızlıkla" beklediğini kaydetti. Hamaney'in açıklamasının ardından. Afga- nistan sınırında 70 bin askeri bulunan İran or- Irak-BM gerginliği • Ayetullah Ali Hamaney, Pakistan'ın ve Taleban'ın Afganistan'da yaptıklarının, bölgeyi büyük bir savaşa sürükleyebileceğini kaydetti. İran ordusu, tatbikat için sınıra 200 bin asker gönderecek. dusu. Taleban'a karşı yürütülecek "herhangi naklarla.İslamdc^rimiliderlerininlalimatia- bir göreve hazır olduğunu" bildirdi. Gelecek nnı uygulamaya ve kendisine verilecekbütün hafta, Afganıstan sınırında 2Ü0 bin askerin görevleri yerine getirmeye haardır." tran'ın katılacağı bir tatbikat daha düzenleneceğikay- dini lideri dedüen ordu açıklamasında su ifadelerveral- Hamaney. devlet radyosu ve televizyonun- dı: "Ordu.AUah'tanaldjğıgüçveelindekika>- da yuyımlanan mesajında "Şimdiye kadar, Bağdat ipleri kopanyor Dış Haberier Servisi - Irak Ulusal Meclisi dün olağanüstü toplanarak. ülkenin silahsızlanmasından sorumlu Birleşmiş MilletlerÖzel Komisyonu (UNSCOM) ile işbirliğinin tamamen kesilmesi yönünde tavsiye karan aldı. Bağdat yönetiminin. kesin tavrını. BM Özel Tenısilcisi PrakaşŞah ile yapılacak »öriijmelerin ardından ifade edeceei bildirildi. Şah. Irak'ın UNSCOM ife işbirliğine yeniden başlaması halinde Bağdal'ın talcplcrinin göz önünde bulundurulacaöı önensini getiriyor. Öte yandan Saddam Hüsevin'in başkanlığını yaptığı Irak Devrim Konseyi'nin üyesi Ali Hasan El-Macidin. meclis oturumunun baslamasından önce. Başkan Vekili Ganim Aziz Hadduri ile özel bir görüşme yaptığı bildirildi. Meclis oturumunu yöneten Başkan Vekili Hadduri. BM'nin haksız karanna nel ve kararlı bir tavırla karşılık verilmesi çağnsında bulundu. Oturunı öncesinde basına açıklama yapan Meclis Arap ve Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Halkl Şahab El-Duri de. UNSCOM'u kastederek. "Ardk meşruiyetini \ irirmiş olan inceieme ekiplerinin operasyonlarına bir son \ermetiyiz. ABD komplolanna karşı bu karan alnıalıviA Bedeli ne olursa olsun. Irak lideriiği de bunu bekliyor" dıye konu^tu. Bağdat yönetiminin. 5 Ağustos'ta UNSCOM"un halen incelenmekte olduğu tesislerin dışında inceieme yapmasını yasaklaması üzerine. BM Güvenlik Konseyi, Bağdat tavnnı değiştirene kadar. bu ülkeye uygulanan ambargonun süresiz olarak uzaiılmasına karar vermişti. Kamboçya 'da halk sokakta Dış Haberter Servisi- Kamboçya'da dön binlerce kişi sokaktaydı. Kraliyet yanlısı FUNCİNPEC ile Sam Rainsy'nin partisini destek- leyen gösterciler. başkent Phnom Penh'in ana caddesinde yürüdü- ler. Polislegöstericilerarasındakiçatışmalarda bir kişi ağıryaralan- dı. Yaralı gösterici, BM'ye ait bir araçla gösteri alanının dışına ta- şındı. Yürüyüşün dağılmasının ardından bir grup göstencinin, bir polis memurunun evini taşlaması üzerine polis gruba ateş açtı. Primakov'dan mesaj 'Halkın çıkarlan önde gelir' Dış Haberler Serv isi - Rusya Başbakanı Vevgeni Primakov, dün bakanlar kurulunu toplayarak ilk kararlannı aldı. Kabine toplantısının ilk karan. "kamu çaiışanlannın ve emeklüerio, a> lardır alamadıklan maaşlannın ödenmesine öncelik verilmesi1 " oldu. Pnmakov toplantının açış konuşmasında. reformlara devam edileceğini. ancak toplumun ihtiyaçlannın da göz ardı edilmeyeceğini belirtti. Pnmakov, "Kıal bir kabine değiL Rusya'nın ve halkın çıkariannı konıyacak ulusal bir kabine kuruyoruz" dedi. Pnmakov, öncelikle. eski Sovyetler Birliği döneminin Devlet Planlama Şefi Komünist Partili Yuri Maslukov'u Başbakan Birinci Yardımcılığı'na. Mktor Geraşçenko'yu da Rusya Merkez Bankasf nın başına getirdi. Bu arada. sanayileşmiş G8 ülkelennin üst düzey temsilcilen. Rusya'daki krizi tartışmak üzere dün Londra'da bir araya geldiler. bölgede söndürülmesi çok zor bir ateşin tutuş- masını önledik. Ancak herkes şunu bilmelidir ki tehdit çok büvük. çok geniş ve çok yakın- da"dedi. Hamaney. savaş tehdidinin. ancak Taleban'ı ve A fgan i stan' a " m üdahale eden Pakistan or- dusunu durdurnıakla" önlenebileceğini be- lirtti. Afganistan'daki Şii toplumada seslenen Hamaney. "Taleban saldınsına var «ücünü/- le direnin. Allah'ın inayetiyle galip geleceksi- niz"diyekonuştu. Hamaney. Taleban'ın İran- lı diplomatları öldürmesinden sonra. Tahran hükümetinin şeriatçı örgüte vereceği karşılığı "sabırsız- lıkla" beklediğini ifade etti. Hamaney "İranulusu.doğu sınınmızdaki güvensizlik or- tamından ve diplotnatlanmı- an kanınuı haksı/ca dökülme- sinden dola>ı üzüntü du\ mak- tadır. Acı ve üzüntü dolu yü- reğimle, devlet adamlanmı- /ın bu kalpsiz, vahşi kabileye karşı alacaklan karan sabır- sızlıkla beklivorum" dedi. BM'ye çağn iran yönetimi. Birleşmiş Milletleri Taleban'ın önceki gün ele gecirdiğı Bamyan ken- tinde bir katliamı önlenıek için "sert önlemler" almaya çağırdı. Resmi IRNA haberajansı- nın bildirdiğınc göre. İran'ın BM büyükelçisi Muhammed Hadi Nejat Hüsevinaa *Bam- yan 'da dunım son derece teh- likelidir. MezarH Şerifte ya- şanan felaketten daha kötü bir insanlık trajedisi önlen- melidir" diye konuştu, Afganistan'da yönetimin büyük bölümünü elınde tu- tan Taleban'ın, Bamyan'ı ele geçirdiği muhalefetteki Şii Hizb-i Vahdet grubu tarafın- dan da doğrulanırken. çatış- maların stratejik Şiber uecidine dogru ilerlediŞi kay- dedildi. Bu arada. Taleban hareke- tinin lideri Vlolla Ömer Iran'a müzakere önerisinde bulun- du. Ömer A fgan İslami Ba- sın Ajansı'na (A1P) yaptığı açıklamada, "Bm yasaları çerçevesinde görüşmeleri için masav a oturma" çagn- sında bulundu. Cumhuriyet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu EYLÜL AY! ETKİNLİKLERÎ SÖYLEŞİLİ İMZA GUNU 15 Eylül Salı Saat:18.00-2000 ALTAY MARTI Kitaplarını imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. Istikial Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 ECumhuriyet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu İYLÜL AYİ ETKİNLİKL! SOYLE Elmek: oacarfa superonline.com Fax 0 312. 468 15 79 17 SyOt Perşembe SastiS.O0-3O.00 KASETI ÇIKTI TÜM KASETÇİLERDE •4-V, DONATELIA PIAÜI Kitabını imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. Istikial Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 DEMOKRASI UZLAŞMA REJIMİDİR BÜLENT ECEVİT DEMOKRATİK SOL K E M A L İ Z M ' İ N BUGÜN KÜ ADIDIR AHMETTANERKIŞLAU İ L E S Ö Y L E Ş İ ECEVİT'İN KÖYKENT PROJESİ-AYIN KONUSU BAŞKANLIK SİSTEMİ V E T Ü R K İ Y E AF KONUSUNDA DSP Yİ ANLAMAZLIKTAN G E L I Y O R L A R MERKEZ SAĞ FAZILETİN ONÜNÜ KESEBILIR Mİ ? ÇIKIN CEPHESİNİ TANIYAUM. DEMOKRATİK SOL KÜLTÜRDE YARDIMLAŞMA. MÜMTAZ SOYSALIN İSTİFASI VE AYDIN KOLAYCILIĞI HEPSİ DERGİNİZ ÇÖZÜM'DE TEIVFAX : (0.312) 418 92 72 418 34 70 Ç ÖZ0 M GAZETE BAYİLERİNDE IFSAKİSTJU.BUL POTOĞRAF VE SİNEMA AMATClflLERl DERNEâl IFSAK 95. DONEM FOTOĞRAF SEMİNERLERİ BAŞLIYOR 39 VILLIK DENEVİMLİİFSAKIN 95. DÖNEM FOTOĞR.AF SEMİNERLERİ15 EVLİL 1998 SALI (Bl'GİN) - 19 EVLLL 1998 CUMARTESİ GÜNLERİ BAŞLI\'OR Cumanesi günleri 11.15-13.15: Salı günleri 19.15-21.15 saatleri arjsjnda yapılacak ve 8 hafta sûrecek olan semioerlerde; • Işık \e Kullanımı • Filtreler ve v ardımcı Araçlar • Foloğraf Makinesi • Kompozisyon - Karanlık Oda • Çekim Teknikleri • Fotoğrafçılığın Evrimi ve Geleceği dersleri işlenecektir. Seminerler sırasında çekım gezileri ve karanlık oda uygulamalan yapılacaktır. Aynntıh bilgı için. 292 42 01 ve292 18 07 no.'lu tel'efonlardan saat 13.30'dan sonra bilgi alınabilir. ADRES: İstikJal Cad. Ayhın Işık Sok. >o: 34 K. 2 Özverim Apt. Beyoğlu - İstanbul ANKARA 26. İCRA MÜDÜRLCĞC'NDEN DosyaNo: 19%, 561 Alacaklı: Işbit Termoset Plastik San. AŞ vekili Av. Âhmet Tuluğ Bayat Borçlu: Flaş Metal Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 611. Sok. No: 44 Şirinyer/lzmir Borç miktarı: 151.646.121.-TL Borçlu aleyhine yapılan yukarıda numarası yazılı takip dosyasın- da ödeme emrinin tebliğ edilememesi ve borçlunun adresinin emniyetçe de tespit edilememesi nedeniyle. ödeme emrinin ila- nen tebliğine karar verilmİ!) olmakla: Yukarıda yazılı borç ve masraflannı ödeme emnnin ilanından itibaren 10 günlük öde- me süresine 15 gün ilavesi ile 25 gün içinde ödemeniz. takibin dayanağı senet kambiyo senedı nitelığinde değil ise 5 günlük yasal süreye 15 gün ilavesi ile 20 gün içinde icra hâkimliğine şikâyette bulunmanız. takip dayanağı senet aslındaki imza size ait değil ise yine bu 20 gün içinde aynca ve açıkça bir diîekçe ile icra hâkimliğine bildirmeniz. aksi takdirde kambiyo sene- dindeki imzanın sizin sayılacağı. imzayı haksız yere inkâr edersenız takip alaeağmın yüzde onu kadar para cezası ile cezalan- dırılacağınız. borçlu olmadığınız \eya itfa veya imhal edildiği veya yetki hakkında bir itirazınız var ise sebepleri ile birlikte 5 gtine 15 gün ilavesi ile 20 gün içinde icra hâkimliğine bildirmeniz. borç ödenmediği veya icra hâkimliğinden takibin dur- dunılmasına ilişkin karar getirilmediğı ve 74. md. uyarınca mal beyanında bulunulmadığı veya hakikate aykırı beyanda bu- lunmanız halinde aynca hapisle cezalandınlacağınız. aynca cebri icraya devam olunacağı ihtaren ilan olunur. Basın: 43516 URLA K4DASTRO MAHKEMESİ'NDEN E: 1984/9 K: 1994/107 Balıklıovaköyû301. 1250. 1251. 1263 no'lu parselle- rinin tespitinin iptali ile tescil davasında yapılan yargıla- mada verilen karar vaki temyiz üzerine Yargıtay 20. Hk. Dairesi'nin 26.11.1996 tanhli ilamı ile hükrnün bozul- masına karar verilmiş olduğundan. tüm aramalara rağ- men adresi tespit edilemeyen davacı Süleyman Sırrı Öz- güven ölü olup mirasçıları da tespit edilemediğinden adı geçen mirasçılanna Yargıtay ılamı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18.8.1998 Basın: 43494
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog