Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYTA CUMHURİYET 15EYLUL1998SA 16 SPOR San-Lacivertliler, UEFA Kupası ilk turunda Italya temsilcisi Parma ile karşılaşıyor Fenerbahçe gole oynııyorSpor Sen isi - Fe- nerbahçe. Parma sına\ında. San- Laci\ertliler. UEFA Kupa- M ılk tur ılk maçında İtal- vantemsilcisiylekarşıkar- şıya L'elivor. Şükrü Sara- coğlu Stadı'nda saat 20.00'de ba^layacak karşı- laşma ATV'den naklen ek- ranlara gelecek. Bu kupantn ön eleme tu- runda İsveç temsilcisi Gö- teborg'u (1-2. 1-0) ile ge- çen Fenerbahçe. Parma karşısındaavantajlı birskor amor. San-Lacivertlilerde sakat v e cezalı fiıtbolcu bu- FENERBAHÇE PARMA Uche Tayfun Ruştü Saffet M.Doğan (Högh) Mosheou Erol Metın Murat Balıç Moldovan Buffon Sartor Thuram Cannavaro Vferort D Baggıo Aspırılla Benarnvo Boghossıan Fuser Balbo STAT ŞUKRU SARAÇOGLU «HAKEM PANTONY DURKIN«SAAT 20 00«A7V NAKLE*. lunmuyor. Fenerbahçe bugün Par- ma karşısında Avrupa'da 87. maçına çıkıyor. Şu ana kadaroynadıklan karşılaş.- mada San -Lacivertliler. 28 galibiyet alırken, 47 kez sa- hadan yenik aynldı. Ayrıca ekibimiz bu kupada oyna- dığı 36 karşilaşmada 13 ga- libiyet. 19 yenilgi aldı. Türk ve İtalyan takımla- rı Avrupa kupalannda şim- diye kadar 30 kez karşı kar- şıya geldiler. Ekiplerimiz bu karşılaş- malardan sadece ikisini kazanırken, 24 karşılaş- madan ycnilgiyle aynldı. Italyanların 72 golüne karşıhk 19 golle karşıhk \erdik. Trabzonspor. 1983-84 sezonunda İnter takımını Avni Aker'de 1-0. Galata- saray ıse AS Roma'yt Ali Sami Yen Stadı'nda 3-2 ye- nerek italyanlara karşı 2 galıbiyetimizi alan takım- lanmız oldular. Fenerbahçe Genel Sekreteri Köksal Özbek '12. adama güveniyoruz' HİLMİTÜRKAY Fenerbahçeli için bu ge- ce bir başka olacak. Ital- ya"nın ünlü ekibı Par- ma'yla zorlu bir UEFA Kupası ilk tur ilk maçı ya- pacak olan San-Lacivert- li ekıp artık maç saatıni bekliyor. Teknık direktör Joac- him Löw. bu 90 dakikadan haylı umutlu. Ancak tek- nik adamı Karabükspor karşı.sında oynanan kötü futbol tedirgin etmeye başladı. Kadro. Karabüks- por maçındakinin aynısı olacak. Tek değışiklik kalede. Genç file bekçisi .Yfurat, görcvı yeniden Riiştü'ye bırakacak. Rüştü içın bu maç kolay geçmeyecege benziyor. Çünkü milli takımın \e Fenerbahçe'nin file bek- çisi sakat sakat oynaya- cak. Ayağındaki yırtıktan şi- kâyetçi olan Rüştü'nün yapacağı ters bir hareket. ışini gelecek için zorla'ştı- rabılir. Daha önce de yırtığın ilerlernesinden korkan ve yaklaşık bir hafta kadar da idmanlarda kendisini zor- lamayan Rüştü'nün böy- lesi önem taşıvan birmaç- ta kaleye geçmekten baş- ka çaresi de yok. Yönetıcilerden Köksal ÖzbekCumhurivet'e yaptığı açıklamada bu ge- ceki maçta taraftar deste- ğine son derece ihtiyaçla- n olduğunu söyledi. Fenerbahçe camiasını zor olduğu kadar. umut dolu bir 90 dakikanın bek- ledığini ifade eden Özbek. Kadıköv'de istenilen so- • Genel Sekreter Köksal Özbek, Kadıköy'de istenilen sonucun alınması halinde Italya'da daha rahat oynayabileceklerini ve turu geçen taraf olacaklarını iddia ediyor. nucun alınması halinde Italva'da daha rahat oyna- yabileceklerini \ e turu ge- çen taraf olacaklarını id- dia ediyor. 12. adam ola- rak adlandırılan taraftarın Fenerbahçe'yı Parma önünde başarıya taşıyaca- öını. sakat ovunculann da iyileşerek ilk 11 'deki yer- lerini alacaklannı belirten Köksal Özbek, ligde son oynanan Karabükspor maçına da deginerek şun- lan söyledi: "Karabük maçı elbette bu maç için ölçü değiL An- cak bu maçın farklı kaza- nılması bizlere moral ol- du. Futbolculanmızın Parma karşısında Kara- bükspor maçındaki oyun- lanndan çok daha farklı oynayacaklannı umut ediyoruz.* 1 Bu arada Başkan Aziz Vıldınm da taraftarlara çağndabulunarak "Buge- ce gelsinler,Fenerbahçe'le- rini baştan sona destekle- sinler. Kadıköy'de tarih vazmak istivoruz" dedi. Baliç. Parma maçında Fenerbahçe'nin en büyük ko/u. Teknik direktör Malesani, F. Bahçe seyircisinden çekiniyor Parma da gol îstiyor Alberto .Malesani, Vitale Medina ile. VJTALE MEPLNA Parma. Fenerbahçekarşısına4as fut- bolcusundan yoksun çıkacak. Kadıköv Şükrü Saracoğlu Stadında bu akşam Fenerbahçe ile UEFA Kupası 1. tur ilk maçına çıkacak Italvan temsilcisi dün öğle saatlennde Istanbul'a gelip Svvıss Otel'de kampa çekilırken teknık direk- tör Alberto Malesani. "Atacağımız bir golbİA'turkapısımaraiar" seklındeko- nuştu. Svviss Otel'de Cumhuriyet'ın soru- lannı vanıtlavan Malesani. ilk kez bir UEFA Kupası maçına antrenör olarak çıktığını bed'rterek "Beninı kupalarda fazlaca bir denevimim >ok Maç sahada belli olacak. Hangi takım daha m'yse o kazansın. Ben. Fenerbahçe ile esteştiği- miz zaman rakip hakkında bilgi topla- dım. Fenerbahçe'nin çok sıcakbir taraf- tan var. Bu da onlann 12. munculan oluvor. Seyircinizden çekiniyorum. Fe- nerbahçe'nin Mosheu. Moldo\an w Balıç0bi(nunculannıtanı\orum"dedı ItaKan teknik direktör Malesani, sa- kat futbolculannkendılen ıçmdezavan- taj olduğunu vurgularken "Chıesa ve V'eron'un sakatlıkUn olmasa. (Jaha ivi olurdu. Ama yine de maça ha^nz.tur atla\an takım ifdnci maçın somında bcl- li olacak. İlk karşılaşmayı Fenerbah- çe'nin sahasında o> namamız bizinı için avantaj. Aracağııruz bir gol bi/i ikinci maç için tur kapısını arala>acak"di\e konuşnı. İtalyan çalıştıncı daha sonra Fener- bahçe teknik direktörü Löw'le bir basın toplantısı düzenledi. Parma. maçın oynanacagı Şükrü Sa- racoglu Stadı'nda yaptığı antrenmanın ardından da kampa çekildi. GÖRÜŞ/ HALİT DERİNGÖR Parma Öncesi Avrupa Kupalan'nın 2'ncı etabında Fenerbahçe, İtalyan Parma ile oynuyor. Avrupa'da futbol açısından ekol olmuş bir ülkenin takımı. Fenerbahçe'nin ışi zor. Göteborg maçı gi- bı kolay bir maç değıl. Arada denge farkı olsa da Türkıye'de ışler değişiktır. Ülkemiz, bu tip maçlar için tam bir futbol ce- hennemidir. Kızgın ve heyecanlı taraftarlar, yenmeyi ve ye- nilmeyi adeta bir milli olay gibi düşünürler. Bu nedenle de ülkemize dünyanın en seçkin takımı gelse bile şansı yüzde 50'den yukarı çıkmaz. Fenerbahçe. bu maça gelinceye dek ligde başanlı sayı- lır. Bazı maçlarda farklı galibiyetler de al/yorlar. Ama yıne de bir koordinasyon içınde görünmüyorlar. Daima bir arayış içindeler. Oyunun bazı bölümlerinde oyundan düşüyorlar. Ve de zayıf bir takımdan farkları kalmıyor. Oysa. doksan da- kikayı götürebilecek kondısyonları da var. Takımın başansı, tek kahraman olan Baliç ile dogru orantılı oluyor. Bu, bir ta- kım için çok tehlikelidir. Maç öncesi. Fenerbahçe'nin görünümü şöyle: Kalede Rüştü, tam bir güvence. Ülkemizin ve Avrupa'nın en iyi ka- lecılerınden bırı. Yetenekleri çok. Arada bir büyük hata ya- pıyor. Ama hata yapmayan kalecı dünyada yok. Fenerbahçe'nin savunması. geçen sezonda takımın en güvenılir tarafıydı. Uche ve Högh tam bir uyum ve organi- zasyon içindeydiler. Birbirlerini tamamlıyorlardı. Sonra Högh sakatlandı ve Uche yardımcısız kaldı. Ve gerideki uyum bo- zuldu. Mevsım başında Högh'ün yerine Saffet getirildi. Şim- dı her ikisi de uyum içindeler. Güvensız duruma geçen sa- vunma. mevsim başından beri ortaya koyduklan oyun ile şimdi güvenilir bir durumda. Sağ ve sol kademelerde oy- nayan Tayfun ve Erol'un başansız olduklan söylenemez. Her ıkisi de varını yogunu ortaya koyarak 90 dakika koşu- yorlar. Ama her ikisi de ideal birer kademe futbolcusu de- ğil. Yetenekleri de bu kadar. Örnegin Galatasaraylı Küçük Hakan ve Filipescu bu görevi iyi yapıyorlar. Orta alanda Murat Yakjn ve Metin Oiyadîn, oynadıkla- n oyunda başanlılar. Murat Yakın bir kumandan; Metin Di- yadinisebiraskerrolünde...Ama_herikısıdebirorganizas- yon içinde. Orta alanda Kemalettin de göz ardı edilmeme- lidir. Böyle önemli bir maçta, kesici olarak kullanılmalıdır. Mevsim başından beri ortaya koyduğu oyun ile Fenerbah- çe'nin başansında önemli rolü oldu... Önemli olan, antrenörün, Metin Dıyadin, Murat Yakın ve Kemalettin'e, bir arada oynayabilecek yerleri seçmesidir. Orta alanın bence gole dönük futbolculan Moshoeu ve Sergio olmalıdır. Moshoeu'nin devamlı oynatılmasına kar- şın, Sergio ancak oyunun sonlanna doğru takıma alınıyor. Ama her ikisi de oynadıkları futbolla başanlı gözüküyorlar. ileride oynayan Baliç ve Moldovan, her ikisinin de du- rumları çok ilginç. Baliç, orta alan adamı ve sol kanat ada- mı olarak transfer edilmişti. Moldovan ıse ileride, vurucu ve delici bir santrfor olarak alınmıştı. Ama işler tamamen ters oldu. Moldovan, hazırfayıcı, Baliç ise vurucu-delici ve gol- cü bir santrfor görünümüne girdi. İkisi de bu degişik görev- lerinde şimdiye dek oynadıkları oyunlarda başanlı oldular. Baliç, tam anlamıyla Fenerbahçe'de bir vatan kurtaran as- lan rolüne girdi. Bunu başanlı olarak devam ettiriyor. Işte bugün için böyle bir yapıya sahip olan Fenerbah- çe'nin kendi stadında, kendi ateşli seyircisi önünde, Par- mayı yenmesi sürpriz olmaz. Ancak bu bir eliminasyon maçıdır. Tur atlayabilmek için Fenerbahçe'nin 1-0, hatta 2-0'lık galibiyeti bile tehlikelidir. Bunu hatırdan çıkarmamak gerekir. Horse Show Doğa, spor ve eğlence bir aradaydı SERKANOZAN Istanbul 'da hafta sonu binicilik heyeca- nı \ardı. Türkiye"nin e\ sahipliği yaptığı \e dokuz ülkeden 44 bınıci ve 71 atm katıldı- ğı İstanbul Horse Show "98, Kemer Golf \e Countrş Kulübü Atlıspor tesislerınde yapıldı. Buyıl üçüncüsü organize edilen Türki- ye'nin en büvük binicilik ve engel atlama yanşı üç gün boyunca izleyenlere zevkli ve heyecan^iolu anlar >aşattı. Horse Show '98 kapsamında her gün ıki yanş düzenle- nirken, Türk binicıleraltı yanşta üç birin- cılık. üç ikincilik ve beş üçüncülük alarak oldukça formda olduklannı kanıtladılar. Sporculanmız arasında sivrilen isim ise mıllı binıcimiz SencerCanoldu. Can.özel- likle ikinci gün yıldızlaşırken 2 birincilik. bir de üçüncülük elde etti. Yanşlar süresin- ce bürün sporcular fair-play ömeği sergi- ledi.Yanşmaşa katılan bayan biniciler ise en azerkekler kadar başanlı olurken. izle- \icilerden \ogun destek aldılar. Bayan bi- niciler iki yanşta dereceve girdiler. İstanbullular ise bir hafta önce gerçek- leşen sürattekneleri yanşından sonra Hor- se Show "98"e de büyük ilgi göstererek, bu tür organizasyonlann ne kadar renkli ge- çebileceğıni kanıtladılar. Organizasyonun Istanbul'a uzak bir mekân olan Kemer Golfve Country Kulübü'nde gerçekleşmesine rağmen kendi olanaklan ve özel oto- lanyla yanşlan izlemeye ge- len 6000 kişi seyirci rekoru- nu da kırdı. \anşlan izleyen İstanbullular, düzenlenen di- ğer yan etkinlikler sayesınde hem eğlence. hem de stres at- ma ımkânına ka\ uştular.Par- kurun yanında kurulan fuar ve çocuk çadın sayesinde bü- yükleralışvenş yaptı, çocuk- lar ıse ef lence firsatı buldu- lar. Fevzi Karakoç'un at te- malı yağlıboya resim sergısı \e Pasaporto Latino toplulu- ğunun konseri. resim ve mü- zikseverlerin beğenisıni ka- zanırken ikinci günün akşa- mı Banv it tarafından düzen- lenen Gala Gecesinde bir konser veren Oka> Temizya- şamın ntmini dınleyicilere aktardı. Gözündeki rahatsızlık iyileşmeye başladı Abdul-RauPtan iyî haber LEVE.VTYUCELMAN Fenerbahçe'ye Abdul- Rauf müjdesi. Geçen hafta gözündeki rahatsızlık sebe- biyle cuma günü apar topar tedavi altına ahnan ve Darüş- şafaka maçmın kadrosundan çıkanlan Mahmud Abdul- Raufun dün yapılan kont- rolde hızla iyileşmeye başla- dıgı belirlendi. Dün, menajer Hakan Artış'la birlıkte dok- tor kontrolünden geçen Ab- dul-Rauf'un gözünde aşın derecede göz nezlesine bağ- lı iltihaplanma olduğu belir- lendi. Ancak cuma günü bas.- layan ilaç tedavisine cevap veren rahatsızlığm düzelme yolunda olduğu öğrenilirken bugün yapılacak son kont- rolde ABD'li oyuncunun Türk Telekom PTT maçına yetişip yetişemeyeceği be- lırlenecek. Abdul-Raufu kontrol eden doktorlar göz- deki rahatsızlığm basit bir il- tihaplanma olduğunu ve ilaçla kısa sürede tedavi edilebileceğini söylerken bu Abdul-Rauf. sağlık kontrolünden geçti. oyuncunun ABD'deki hastalığının şu anki rahatsızlığıyla bir ilgisi bulunmadığını be- lirttiler. Artış da Abdul-Rauf un göndenle- ceği yolundaki haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Abdul-Rauf'un NBA'de oynadığı dönemden kalma, sol gözünde ileri aşama- lannda görme kaybına bi le neden olan. kor- neal ülserrahatsızlığı ve tedavi gördüğüTo- urette's Sendromu türünde sinırsel rahatsız- lığı bulunuyordu. c. Saray'ın 11 sancısı Umitmi, Okan mı?/^§\ TORINO - Galatasaray yannki Ju- O ventus maçını beklemeye başladı. Şampiyonlar Ligi'ndekı ilk sınavını dünya futbolunun 'fîrma' ismi Ju- ventus önünde verecek olan Sarı-Kırmızılı ekip. dün öğle saatlerinde Italya 'ya gelerek Tonno'da kampa girdi. Kadroda sakat ve ce- zalı oyuncu bulunmaması teknik direktör Fa- tih Terim'i sevındirdi. Italva'ya 2 gün önce gelip Juventus'unPeruggia'yı 4-3 yendiği ma- çı izleven FatihTerim. bu karşılaşmanın video kasetini de aldı ve futbolculanna izlettirdi. 20 kişilik dev bir kadroyla Italya'va giden Galatasaray"da kimin oynayacağı henüz belli degıl. Özellikle Okan'ın yerine sağ çızgide görev yapan Cmit'ın mükemmel bir perfor- mansgöstermesi. Filipescu'nun alternatifi Fa- tih'ın de eski günlerine dönmesi karşısında 'seçim'problemi yaşayan Fatih Terim'in. saha- ya süreceği î I'i Delle Alpi Stadı'ndaki son antrenmanda belirlemesi bekleniyor. Terim umut dolu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim. Juventus maçı öncesi yaptığı açıklamada. " Kendimizibaşanlı olmaya mecburhissediyo- ruz"dedi. Terim. futbolculanna inandığını ve güvendigini belirtirken "Türk futbolunun bu tür büyük maçlarda başarıya ihrivacı var. Oyunculanmagüvenjyorum.Ünlarbüyük ba- şarılara imza atacaklar" dedi. Zidane sakat mı? Peruggia maçında dizinden sakatlanan Ju- ventus'un yıldızı Zinedin Zidane'ın durumu ise Galatasaray'ın kafasını kanştırdı. Teknık direktör Fatih Terim. 23. dakikada oyundan ahnan Fransız yıldızla ilgili olarak "Sakatiığı hızak olabih'r" şeklinde yorum yaptı. Dünkü gelışmeler de Terim'in bu iddiasını doğrula- dı. Ancak aynı maçta sakatlanan Juventus un diğer yıldızı Juliaano'nun en az I ay yeşil sa- halardan uzak kalacağı açıklandı. Galatasaray'ın Brezilyalı kalecisi Taffarel ise Dünya Kupası Finali'nde kendisıne 2 gol atan Juventus'un Fransız yıldızı Zidane'dan bu kez gol yemeyeceğini iddia etti. Taffarel. 4 yıl top oynadığı Jtalya'da gazetecilenn yoğun ilgisiylede karşılaştı. Aykut Oray'm Uzan isyanı SporServisi-İstanbulsporileBeşiktaşara- sındaki stat tartışmasına ünlü tiyatro sanatçısı Aykut Ora> da katıldı. Maltepe'deki Batı Ko- leji'nde "Medyanın Egirimdeki Rolü"konulu konferansa konuşmacı olarak katılan sanatçı. görüşlerini açıklarken Istanbulspor ile Beşik- taş ara sındaki stat tartışmasını dagündeme ge- tirdi. istanbulspor Başkanı Cem L'zan'm stat tar- -. tışmasında. sahibi olduğu Interstar telev izyo- nunu 'güç"olarak kullandığını söyleyen Oray, "Eğer Cem Lzan tele>iz\on sahibi olmasavdı. ekranlarda o sözleri kuilanabilir mivdi?.. Aksi durumda Cem Uzan da bir Anadolu kulübü başkanı muamelesi görürdü. Beşiktaş'ın malı olan bir stat için ekranda ka\ga başlatan Cem Uzan.bu kav ga\a kendi televizyonunu alet ede- rek pazaıiık gücünü arttırma ve söz sahibi o\- ma yoluna başvuruyur. Dola>ısıyla Cem Uzan, Beşiktaş'ı haksızyere eleştirmesindeve mihıon- larca taraftan olan kulübe kafa rutma cesare- rinL sahibi bulunduğu F\ kanahndan almak- tadır"dedi. Medyanın Türkiye'de olduğu kadar hiçbir Av rupa ülkesinde böylesine silah olarak kul- lanılmadığını söyleyen Oray, "Medya.bugün- kö ya>in düzeyi ile kamuovunun çok çokgeri- sindc kalmıştır. Sokaktaki adam ınedyay ı cid- diye almıyvr. Medyaya güvenmiwr" şeklinde konuştu. Günün icinden • İspanya Futbol Federasyonu milli takımın ve Real Madrid'in efsanevi futbolcusu Anto- nio Camacho'ya teknik direktörlük teklifi gö- türdü. Bilindiği gibi milli takım teknik direk- törlüğü Jav ier Clemente'nin istifasıyla boşal- mıştı. • Trabzonspor Kulübü BaşkamMehmetAli Yıimaz takımın intibak dönemı içınde oldu- ğunu belirterek. "Yepyeni bir takım kurduk. Zamana ihtiyacımız var. Sabırlı olmamız gerek" dedi. • Galatasaray Kulübü yönericisi Özhan Ca- naydın'ın babası Mehmet Canaydın'm cena- zesi dün Bursa'da toprağa verildi. • Cumhuriyetin Kuruluşunun 75. Yıldönü- mü nedeniyle düzenlenen Tenis Kupası kar- şılaşmalannın birinci turundaYavuz Erkangil, Arkan V'ural. Enis Irgara, Haluk Akkoyun. Erdai Benbasat. Mihail lliescu ve Alaattin Karagöz rakiplerini vendiler. • BreziKa'nın Flamenko Kulübü Başkanı, yenilgi halinde tüm bilet paralannı iade ede- ceğini açıklaymca yenilgi sonrasmda 50.000 taraftarla karşı karşıya kaldı. Bilet fiyatlan- na yapılan büyük indirim ise başkanın tek te- sellisi oldu. • Profesyonel Tenisçiler Biıiiği (ATP) dünya klasmanı ile kazanç listesini açıkladı. Klas- manda ABD'li Pitt Sampras. kazanç sıralama- smda ise Avustralyalı Patrick Rafdel birinci sırada bulunuvor. HAFTANIN YORUMU / ADNAN DINÇER Futbol Federasyonu'nun 75. yıldönümün- de özel davetli ve torpilli kişilerin dışında ka- lan birçok futbol emekçisine indirilen darbe- nin sorumluları, stat kapılarını açsalar da Inö- nü'yü dolduramadılar. Gelinen noktada hâlâ stat kavgası verilen 1. Lig'de harcanan para- lann ve savrulan dövizlerin sonucu ülkemizi işgal edenlere karşı yıllardır savaş veriyorum ama, değirmenlerle tek başına mücadele ol- muyor. Türk teknik adamına güvenmeyenlenn de sorumlusu yine bizim meslektaşlarımızın tutumu. Birbirlerini koruyup kollayan gruplar sonucu herkes birbirinin ekmeği ile kariyeri ile oynayıp duruyor. Şimdı üç büyüklere bakıyor- sunuz Fatih Terim'den başarılısı yok ve olma- yacak. Lig Fenerbahçe-Galatasaray çekişme- si ile bu yıl son bulacak ve sonuçta bir sezon hakeme saldıran yöneticilerle, hakem yanlış- lan sergileyen medyayı izleyip duracağız. Ga- liba bu gidişle takımı yenildi diye ağlayan, a- ma ormanı cayır cayır yanınca umurunda ol- Acı Gerçekler mayan, duyarsızlığımızın sonunda stat kapı- sında kendıni asan, veya cinnet geçirenlere rastlayacağız. Muhteşem Galatasaray golleri- ni; Hakan Şükür shovv ve Hasan Şaş'lı müt- hiş Cimbom'u izlemek insana zevk veriyor. Hagi'siz Galatasaray çok yerli yerinde. Ama Ümit'in, Fatih'in hırsı ve çıkışı takıma girmek için verilen tatlı rekabetin görüntüsüdür. Gala- tasaray, çağdaş sorununu ortadan kaldıran saha içi ve dışı en güçlü takımımız olmuştur. Fenerbahçe, iyi yolda ve tempo yükseldik- çe zorlukların sonucu bazı aksaklıkların çıkma- sı ile iyi görünmese de maç almasını bilen, gol- ler sıralayan Baliç ve arkadaşları ile ligde iş ya- pıyor. Sarı-Lacıvertlilerin gelecek günlerde da- ha başanlı olacağına inanıyorum. Beşiktaş ıse hafta içi ödenmeyen paraları yüzünden futbolcuların antrenmana çıkmama ve daha sonra da saçma sapan dizilişle Bur- saspor karşısında yok olma noktasında iken, ilahların destegi ile adeta ipten döndü! Tosc- hak ne diyor, "hafa bende". Hata, onu oralar- da tutanda. En son Alpay'ın ulusal takımda oynamasına da karşı çıkıp yol göstererek çok- tan çizmeyi aştı. Ali Eren sağ kanat, Tayfur sol kanat, Ohen ve Sellami aldatmacası ile Be- şiktaş şampiyon olamaz. Bir başka önemli görüntü ligimizi tehdit edi- yor. Saha içi kavgalar ve dışarıda devam eden olaylara dıkkat. İkinci ve üçüncü ligde kanlı gelecekten korkuyoruz derken işler daha da kötüye gıdiyor. Bunun sebeplerinin de artık gündeme gelmesi ve çözürnü Federasyon'un en önemli görevi olsa gerek. Birinci Lig'de son paragrafı. Ismail Uyanık'ın Samsunspo- ru ile Niyazi Önen'in Çanakkale Dardanel'ine ayırdık. Geçen yılın başanlı bu iki takımında ne gibi yanlışlıklar var, büyüteç altına koymalı ve çözüme ulaşmalıdırlar. Beşiktaş'fe Fevzi yok "ÂSENA ÖZK.AN f Ü Beşiktaş durulmı • 8 1 yor... Önce Futbc ••W Federasyonu'nun verdiği cezalar. ardında para cezasına tepkilerin antrenmana çıkmayaral dile getiren teknik kadro vı futbolcular, daha sonra dı tzmir deplasmanında yiti rilen puanlar ve Fevzi... Beşiktaşlı yöneticileı futbolculan özellikle d< teknik direktör John Ben- jamin Toshack'ın isteğı doğrultusunda transfer edi- len iki futbolcuyu eleştir- mekten kaçınmışlardı.. ta- ki Bursaspor maçına ka- dar! Şimdi açtılarağızlan- nı, yumdular gözlerini: **Ohen ve Sellami gibi oyunculardan ülkemizde istemediğiniz kadar var. Li- gin beşinci haftasuıda, hâlâ kendilerini topaıiayamadı- lar. Bu futbolculann tüm sorumluluğu Toshack'a ait; ziıu, Ohen ve Selami Tos- hack'ın isteği doğrultusun- da transfer edildi. Daha dogrusu bu iki futbolcuyu Toshack aldı." Bursaspor maçında sakatlanan genç kalecı Fevzi ile zona hasta- lığına yakalanan Meh- met'in Spartak Trnava'ya karşı forma giymemeleri ise bü- yük oranda kesinleşti. Fev- zi'nin boynuna özel bir bo- yunluk yaptınlırken. kaleyi Hakan ya da Çanakkale Dardanelspor'dan alınan Ekrem'in koruması bek- leniyor. Efes Pilsen Alpay bizim oyuncumuz Spor Servisi - Efes Pilsen tkinci Başkanı Pano Vatof. son günlerde .\lpa> ile ılgıli olarak çıkan haberlere açıklık getirdi.Natof. Efes Pilsen Ku- lübü'nün ılk hedefinin Türk basketbolüne veni oyuncular yetıştırmek olduğunu belirte- rek "Oyuncu üneten çok az sa- '^yıdaki kulüplerden biri bİziz: Türki\e'de basketbolün büy ü- mesini sağlayan biziz. V'arattı- ğımız rating ile basketbole ye- ni soluklar gelmesini sağiayan biziz.Vinedeeleştirilen bizolu- yoruz. Bunu anlamak müm- kün değU'dedı. Yenı çıkan yö- netmelıkler sonucunda Al- pay'ın kadroya gıremediğini vurgulayan Natof. "Aipay'uı en namasınıistiyoruz. Uzun \ıl- lar yatırım yaptığımız Al- pay 'dan ilcriki vıJJarda da ya- rarlanmayı düşünüyoruz^de- dı. Futbol görünüm G. Saray zirveyi bırakmıyor Spor Servisi - Türkiye Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasında 34 gol atılırken. lıgın zırvesinde bulunan Galatasaray yine puan kaybetmedi. Adanaspor. ligde Çanakkale'de 3 puanla tanıştı. Karadenız ekibi Samsunspor ıse beşinci haftayı da puansız kapadı. HAFTAMN TAKEVII: Genç- lerbırliğı. Galatasaray HAFTA.MV FUTBOLCUSU: Ümit Karan (G. Birliği) HAFTANTS HAKEMI: Kazım Erçakır (Ç. Dardanel - Adana) HAFTANIN ON BtRt: Yavuz (Adana). Katana (Adanaspor), Burhan (Antalya). Ümit (G. Sa- ray), Metin Diyadin (F Bahçe). Dobrowski (Kocaelispor). Okan (Bursaspor). Baidoo (A.Gücü), Ümit Karan (G. Bir- liği), Hakan (G. Saray). Baliç (F .Bahçe). TV'de spor atv 20.00 F.Bahçe - Parma SP0R-T0T01AHMN Istanbulspor-Sakar/aspor G.Bırffğı-K.D.Ç. Karabük Altay-Antalya Gazıantep-Dardaneı Fenerüahçe-Galatasaray Kocaeiı-Beşfktaş Adanaspor-Samsunspor Erzurumspor-TraDzonspor Hatayspof-Mersın Id.Yurdu Bş.Bld.Spor-Zeytınbumu Petroi Ofis-KarşıyaKaspor Kaysenspor-Zonguldakspor Çaykur-Erancan Adıyaman-Ağnspor LOTOİAHMNİ 1 1 X 1 : 1X2 1X2 : 1X 1X2 XI : X2 2X • 1 X2 • x 20-21-22-25-27-31-32-34 4-5-11-22-27-29-34-35 12-16-20-24-30-32-33-34 1-5-7-11-22-32-33-35 2-4-8-13-19-2-28-32
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog