Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

1 5 EYLÜL1998SALI CUMHURİYET SAYFA 15 40.YH 40. HocaErzurum'da "Kırkıncı Hoca" adıyla maruf "iyi tarikatçılardan" Mehmet Kırkıncı'nın yakm ilgısıne mazhar olan rektor Erol Oral, Ataturk Üniversitesi'nin 40. yılını kutlarken, ginş kapısının ustundeki "Kırkıncı Yıl" yazısını görenlerin aklına ister istemez "Kırkıncı Hoca" geliyor. iDolayısıyla gözler, cumhuriyetin 75. yılında Erzurum'daki Atatürk Ü niversitesi' nde "Teşekkurfer Kırkıncı Hoca" pankartının eksikligini fark ediyor! Öte yandan yine Erzurum'da, Türkiye'nin dört bir yanından gelen izcılerle yapılan yürüyüş sırasında Anadolu Lısesi'nın bir öğretmenı tarafından yönetıcılenn gözü önunde gençlere Kırkıncı Hoca'nın kitaplarının ıkışer- uçer dağıtılması da Mıllı Eğıtım'dekı "iyı tankatlar'ın varlığını pekiştınyor. O M Ü R İ L İ K Abdullah GÜL'Ü seven türban yalanına katlanır! Omur E Kurum Elektronik posta: som@posta.ctnnhuriyetcotn.tr Tel: 0.212,512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Deniz Baykal, Mesut Yılmaz'ı azat etmiş... "Sosyal demokraside köleliöe son!" eçen hafta, Reha Muhtar. buyuk bir ha- bercılık başarısına ımza atarak Fransa'da yakalanan ulkucu mafya babası Alaattin Çakıcı'nın polıs sorgusundakı ıfadesını ele geçırıp ele gune açıkladı Fransa'da kamuoyuna açıklanmayan, Fransız ıstıhbaratınca Turk ıstıhba- ratına bıle verılmeyen tutanaklar ılgınç bir tesaduf Çakıcı'nın avukatı ıle goruşmesınden kısa bir sure sonra Reha Muhtar'a ulaştı Anımsarsanız, Reha'nın bir başka buyuk başarı- sı da, can guvenlığı ıçın polıs gozetımınde tutulan Uğur Mumcu cınayetı tanığını, ıfade vermek uzere Meclıs'tekı komısyona gıderken kolundan tutup te- levızyona çıkartmasıydı' Bız, tekrar Fransa'ya donelım ama Çakıcı'nın "Re- ha Muhtar'la Show Haber"e yansıyan ıfadelerıne bakarsak once Ispanya'ya gıtmemız gerekecek Çakıcı sahte kırmızı pasaportu, Pekın'dekı Çın Buyukelçılığımızden değıl, Madrıt'tekı Ispanya Bu- SIPII sınırlı yukelçtlığımızden almış Oysa Dışışlerı Bakanlığı, pasaport sayımı yaptırıp 'Pekın" demıştı, meğer yıne yanılmışlar Herhalde, "sahte pasaport davasfndan ıstıhba- ratçı Yavuz Ataç'ı Pekın'den gerı çağırdıkları ıçın de ozur dıleyeceklerdır şımdı Neyse, "Reha Muhtar'la Show Haber"e bakarsak, Çakıcı hep devletı ıçın çalışmış, gorevlerı Turkıye'de ırtıbatlı bulunduğu Mıllı istıhbarat gıbı bir daıreden almış, sorgusu sırasında da bazı konuları aynen Başbakan Mesut Yılmaz'ın Susurluk Raporu'nda yaptığı gıbı "devlet sırrı" olduğu gerekçesıyle açık- lamamış Helal olsun Reha'ya, helal olsun Çakıcı'ya Bu devlet, bu vatan, bu mıllet ıçın ne hızmetlerya- pılıyor da kıymet bılınmıyor Bir de dun Hurrıyet gazetesı Çakıcı'nın telefon konuşmalarını açıkladı kı, ınsanın gozlerı yaşarıyor Gazetecılıkte haber kaynağı açıklanmaz ama bant- ların olası ıkı kaynağı var Ya MİT ya duzmece1 Çakıcı, 24 Eylul'de Fransa'da mahkemeye çıka- cak llk duruşma oncesı ortalığa bakınca bırılerı kı- mılerıne sızın-bızım anlamadığımız bazı mesajlar verıyor gıbı Adı açıklanmayan bakanlar, "Bay X"ler, musteşar- lar, ışadamları sankı bırbırlerıyle haberleşıyor gıbı geliyor ınsana Başbakan Yılmaz, ulkucu mafya babası Çakıcı'nın "devlet gorevlısı" olmadığını açıklamıştı Kamuoyuna yansıyan son açıklamalar konusun- da da bir açıklama yapabılır mı acaba9 Pekın mı, Madnd mı? Gorevfı mı, gorevsız mû Dev- let sırrı mı'? Telefon bantları bu kadarla sınırlı mı"? SESStZ SEDASIZ (!) NURİKURTCEBE BU VAGATlGf &OLÜM VEAS/A/ .<. VAACAA/7AJSL4AÎ Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Dunya pıyasalan uçKURa endekslendı lETT'nin genel müdürlük katında Istanbul Buyukşehır Beledıyesı Re- fah'a geçtıkten sonra lETT'nin Metro Han'dakı Genel Mudurluğu baştan sonra yenılenmıştı Masa, sandalye ne varsa hepsı atıl- mış yenı mobılyalar alınmış, katlarda- kı butun alafranga tuvaletler sokulmuş ve alaturkaya çevrılmış bına "takun- yalılar"ın kullanımına uygun duruma getırılmıştı Refah kapatıldı Fazılet açıldı Istanbul Buyukşehır Beledıyesı Fa- zılet'lı olunca, İETT Genel Mudurlu- ğu'nde bu kez altıncı kattakı "genel mudur katı" baştan sona bir kez da- ha tefrış edılmeye başlandı Tanhı bı- nanın, tarıhı kapıları, çerçevele- rı her şey sokukju Soylendığıne gore, tam 236 mılyar lıraya, altıncı kat yenıden duzenlendı 236 mılyar lıra az para değıl 236 mılyar lıraya daıre satın alınır Oyle değıl mı muhterem genel mu- dur kardeşımız Raif Yetim Hanı ısraf haramdı gunahtı1 lETT'nm muteahhıtten kat karşılığı al- dığı Kadıkoy'un gobeğındekı Hasan- paşa'da 17 daırelık apartmanı sen tut, 10 yıllığına aylığı 70 mılyon lıradan Is- tanbul Eğıtım ve Gençlığıne Hızmet Vakfı'na ver, sonra da kendı katını 236 mılyar lıraya tefrış ettır El ınsaf PALAS PANDIRAS Umre gezılennıze DES- TOUR ıle gıdınız Müfit Bozact T.C. KADIKÖY 5. İCRA MÜDLRLÜĞÜ'NDEN , GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 1998 9 Satış Kesınleşmiş mahkeme karan gereğınce satışı vapılarak ortaklı- ğın gıderılmesı ıstenılen taşınmaz Kadıkoy. Merdıvenkoy mahallesı Nesrın sokağında kaın 3 Bol- ge Tapu Sıcıl Mudurluğu'nun 194 pafta 757 ada, 46 parsel savılı 1140 m2 mıktarlı bahçelı kargır apartmanın 36 2280 arsa pa> lı ze- mın kat 2 no'lu dukkânın tamamıdır Söz konusu taşınmaz Hızırbe> caddesınden aynlan Nesnn soka- ğında mahallen 7 kapıtaj no'lu. betonarme karkas sıstemde bir bod- rımvb.ır z.emın, beş norrnal katlı ınşa edılmış Huzur Apartmanı nın '^zefrıın kat"? no'lu halen İ5mrzlık maiiemelen satış ven olarak ışle- tılen dukkân mahallıdır Dukkânın zemfnı karomozaıkle kaplı olup. kapı\ecemakanı demırdoğramalıdır dukkân 22 22 m2 sahalıdır.ta- van ırtıfası 3 65 metredır. dukkânın arkasında zemını seramıkle kap- lı klozet \e lavabosuolan tuvalet kısmı mevcuttur bına vasat malze- me ıle ve ışçılıkle ınşa edılmış olup bınada su elektrık ve kalonfer tesısatı vardır lmar durumu: Kadıkov Beledıye Başkanlığı'nın 10 3 1998 tanh \e 1998 2201 sa>ılı vazılannda "Kadıköv Merdıvenko> Mah 194 pafta. 757 ada, 46 parsel 20 2 1976 tt lı 1 1000 ölçek'lı Bostancı ErenkoyımarplanındaHOserbestırtıfadaTAKS %25 KAKS 2 07 aynk nızam ıskan sahasında kalmaktadır" denılmektedır Ozel şartlar: Ihaleve ıtıraz olunmaM halınde mahkeme kardn ge- reğınce ıhale bedelı nakıt olarak alınacak temınat mektubu kabul olunmavacaktır nakıt vatırılan kısım var^a mektupla değıştırılme- vecektır Kıvmeti: Satışı yapılacak taşınmaza bılırkışı tarafından 3 500 000 000 TL kıymet takdır edılmıştır Satış şartları: 1-Satış. 23 10 1998 gun :>aat 1400 den 14 15'eka- dar K.adıko> 5 Icra Mudurluğu nde açık arttırma :>uretı>le vapıla- cak Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın vuzde 7 5 ını ve ruçhanlı alacaklılar \arsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şanı ıle ıhale olunur Bo\le bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttı- ranın taahhudu bakı kalmak şartıyla 2 11 1998 günu 14 00-14 15"de ıkıncı arttırmava çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edı- lememışse ga>rımenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıvmetının yuzde 40 mı bulması ve satış ısteyenın alacağına ruçha- nı olan alacaklann toplamından fazla olması \e bundan başka para- ya çevırme \e pavlaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Boyle faz- la bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2- Vttırmava ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıvmetın v'uzde 20"sı nıspetınde pev akçesı \eva bu mıktar kadar mıllı bir bankanın temınat mektubunu vermelerı lazımdır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 20 gunü geçmemek uzere mehıl venlebıltr TellaliNe res- mı. ıhale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıva aıttır Bırıkmış vergı- ler satış bedelınden odenır Dellalıye resmı satış bedelınden karşıla- nacaktır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gavnmenkul üzenndekı haklanru hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelerı la- zımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkca pa> laş- madan harıç bırakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcılar \e kefıllerı teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dıger zararlardan ve aynca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale far- kı ve temerrut faızı ayrıca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tah- sıl olunacak, bu fark. varsa oncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname, ılan tarıhınden ıtıbaren herkesin gorebılmesı ıçın da- ırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteven alıcıva bir orneğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı gormuş ve munderecatını kabul etmış savılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlerın 1998 9 Satış savılı dosya numarasıyla mudürlüğumuze başvurmaları ılan olunur 4 9 1998 (*) Ilgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır B 42658 HAYVANLAR İSMAIL GLLGEÇ ÇİZGÎLIK KÂMtL \t\S\fL\Ll BULUT BEBEK \ı RM çirrçi TARİHTE BUGÜN MLMTAZ 15 Eylül BÛYÛK FİLM YÖNETMBNİ RENOIR., <834-'TE 8üGÛH,UNLU PO6MUŞTV BlR YET/ÇIUtŞ, £ SU tşr M£SL£K seçSA/ /e&JOiıe, L£££>£N Bt& . '/JANA", "MAMMS BO- Bl ÇOK SAYrCtf MtreUKi./ Ç NIN, OZELUKLE "OruMUN I U I B 4 U ' ( L A &£GL£ OU ?eU)A[>ll YAPtTt, £L£ŞnRM€NL£eC£, DUN/A S/fJ£- MASM/V *YV£rT?if K A H * İ RAStM* OTVeruUYrAKTAPlR.. OQ YurHgçKatte., Orsort We/ies'rn İLAN T.C. ADANA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No 1997 1 Davacı Meryem Özutok vekılı ^v ^ytûl Ünal tarafından davalı- lar Halıl Oğuz vs aleyhıne mahkememıze açılan ferağa ıcbar dava- sının yapılan yargılamasında Adana, Reşatbey Mah 260 Sk Çulhacı 4pt zemın kat adresınde bulunan 1- Halıl Oğuz, 2- tbrahım Ozaydın. 3- Suleyman Kara. 4- Şeref Kaşdan, 5- Halıl Ibrahım Aygün 6- Meryem Oznacar, 7- Mus- tafa Köseoğlu, 8- 4.1ı Demırellı, 9- Muammer Vapca'ya davetıye teblığ edılememış belırtılen adreslerde yapılan zabıta ıncelenmesm- dedeadreslen tespıt edılememıştır 4di geçendavalılann 7 10 1998 gunü saat 9 35'de duruşmada hazır bulunmaları veya kendılennı bir vekılle temsıl ettırmelen. aksı halde duruşmalara devam olunacağı ve yokluklarında karar verıleceğı, dava dılekçesı yerıne geçerlı ol- mak uzere ılan olunur Basın 42751 ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ ADANA 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Savı 1998 3102 -Macaklı Gıpa Davanıklı Tuk Vtamullerı \\ Muzaffer > urtbulmuş Adana Borçlu Recep Dınç Dınç Tıcaret Yenıpınar Mah Cemal Gursel Caddevı No 42 "ıdıvaman Borç mıktan Masraflan hanç 2 093 91 s 000 TL Takıp davanağı Fatura Alacaklı vekılı tarafından alevhınıze gınşılen ıcra takıbı sonucunda adınıza çıkarılan odenıe emn bıla teblıf lade edıldığınden adresınızın lespıtı ıçın emnıvet arajtırmaii vaptınlmış adresınızın tespıt edılememesı uzerıne odeme emnnın ılanen teblığıne karar verılmı^tır N. ukarıda borcunuzu ı:> bu odeme emnnın ılanının vavın tanhınden ıtıbaren (25 ı gun ıçınde odemenız takıp dayanağı senet kam- bıvo -.enedı nıtelığını haız degılse (20) gun ıçınde Icra Tetkık Mercıı Hakımlığı ne şıkâvet etmenız takıp dayanagı senet altındakı ımza sıze aıt değılse (20) gun n,ınde a\nca açıkça bir dılekçe ıle tcra Tetkık Mercıı Hakımlığı ne bıldırmenız aksı takdırde kambıvo senedındekı ımzanm bu fasıl gereğınce vapılacak ıcra takı- bınde sızden sadır savılacağı ımzanızı haksız vere ınkar edersenız sozu edılen senede davanan takıp konusu alacagın vuzde 10 u oranında para cezasına mahkum edılecegınız ve mercıden ıtırazınızın kabulune daır bir karar getırmedıgınız taktırde cebn ıcrava devam olunacağı borçlu olmadıgımz veya borcun ıtfa \e\a ımhal edıldığı ve\a alacagın zamanaşımına ugradıgı hakkında ıtırazınız varsa bunun sebeplen ıle bırlıkte avnı sure olan (20) gun ıçınde Icra Tetkık Mercıı Hakımlığı ne bir dılekçe ıle bıldınlerek mercıden ılırazınızın kabulune daır bır karar getırmedıgımz takdırde cebn ıcrava devam oiunacağı ıtıraz edılmedıgı ve borç odenmedı- gı takdırde (2ı) gun ıçınde 74 madde gereğınce mal bevanında bulunmanız bulunmaz ısenız hapısle tazvık olunacagımz hıç mal beyanında bulunmaz veva hakı kate avkın bevanda bulunursanız hapısle cezalandırılacagınız ıhtar olunacağı hususu odeme emnnın tebiıg venne kaım olmak uzere odeme emn ıle ılanen teblıg olunur 31 08 1998 Basın 42754 ADANA SEKİZİNCİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Savı 1998 3103 Alacaklı GİPA Davanıklı Tuk Mamullerı \\ Muzafîer > urtbulmuş Adana Borçlu Recep Dınç Dınç Tıcaret Yenı Pınar Mah Cemal Gûrsel Cad No 42 Adıyaman Borç mıktan Mairaflan hanç (4 845 7 36 000 TL ) Takıp dayanağı Bono Alacaklı vekılı tarafından aleyhınıze gınşılen ıcra takıbı sonucun- da adınıza çıkanlan odeme emn bıla teblıg ıade edıldığınden adresınızın tespıtı ıçın emnıyet araştırması vaptınlmı^ adresınızın tespıt edılememesı uzenne ödemeemrının ılanen teblığıne karar venlmıştır \ ukarıda borcunuzu ışbu odeme emnnın ılanının yavın tanhınden ıtıbaren (25) gun ıçınde odemenız takıp davanagı senet kambıvo senedı nıtelığını haız değılse (20) gun ıçmde Icra Tetkık Mercıı Hakımlığı ne şıkayet etmenız takıp dayanağı senet altındakı ımza sıze aıt değılse 20 gun ıçınde avrıca açıkça bır dıiekçe ıle Icra Tetkık Mercıı Hakımiığıne bıidırmenız aksı lakdırde kambıvo senedındekı ımzanın bu fasıl gereğınce vapılacak ıcra takıbınde Mzden sjdırsayılacağı ımzanızı haksız yere ınkar edersenız sozu edılen senede dayanan takıp konusu alacagın yuzde onu oranında para cezasına mahkum edıletegınız ve mercııden ıtırazınızın kabulune daır bır karar getırmedıgınız takdırde cebn ıcrava devam olunacağı borçlu olmadıgımz veva borcun ıtıa veya ıhmal edıldığı veya alacagın zaman aşımına ugradıgı hakkında ıtırizınız varsa bunun sebeplen ıle bıriıkte aynı sure olan (20) gun ıçınde Icra Tetkık Mercıı Hakımlığı ne bır dılekçe ıle bıldınlerek mercıden ıtırazınızın kabulune daır bır karar getırmedıgınız takdırde cebn ıcrava devam olunacağı ıtıraz edılmedıgı ve borç odenmedığı takdırde (25) gün ıçınde 74 madde gereğınce mal bevamnda bulunmanız bulunmaz ısenız hapısle tazvık olunacağınız hıç mal beyanında bulunmaz veya hakıkate aykın beyanda bulunursanız hapısle cezalandınlacağınız ıhtar olunacağı hususu odeme em- nnın teblığı yenne kaım olmak uzere odeme emn ılanen teblıg olunur 31 8 1998 Basın 42753 GÖRÜŞ NOYAN OZKAN UyarıUlkemızı cumhunyetımızı ve geleceğımızı ağır ve cıddı bıçımde tehdıt eden ırtıcaı organızasyonlar ve bunların ıç ve dış maddı/manevı desteğı kışı ve kurum- lara karşı alınması gereken onlemlen tavsıye eden MGK 28 Şubat kararları buyuk olçude yozlaştırılmış, sulan- dınlmış ve uygulanamaz hale getırılmıştır Atatürk'un kurduğu cumhunyet yonetımını ve cumhurıyet devrım- lerını yıkmak yerıne Islamı esaslara dayalı şenat dev- letını gerı getırmek ısteyen murtecı kışı ve kurumlar, fa- alıyetlerını buyuk pervasızlık ve etkınlıkle surdurmeye devam etmektedırler MGK'nın tavsıye kararlarının ve Mıllı Guvenlık Sıyaset Belgesı'nın etkısını yıtırmesınde MGK'nın bazı uyelerının murtecı kışı ve kurumları ce- saretlendıren polıtıkaları, hal, hareket davranış ve ıh- mallerı onemlı olçude rol oynamıştır 1) MGK uyesı Başbakan Mesut Yılmaz, eskı Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, MGK uyesı ve eskı Içışlerı Ba- kanı Murat Başesgioğlu ırtıca ıle mucadeleyı amaç- layan 13 adet yasa tasansına doğru durust sahıp çık- mamışlardır Adalet ve Içışlerı bakanlan TBMM komıs- yonlanna katılmamak suretıyle bu tasarılan destekleme- dıklerıyolundatoplumamesajvermışlerdır Nıtekım 13 adet yasa tasansından yalnızca 3 adedı Meclıs'ten ge- çınlebılmıştır Oysa Başbakan Mesut Yılmaz ın sahıp çıktığı ve bızzat ızledığı dığer tum yasa tasarı/arı Mec- lıs'ten geçmıştır Oltan Sungurlu ve Murat Başesgioğ- lu, ırtıca ıle mucadele programını ıstıkrarsızlaştırmak ve guçsuzleştırmek suretıyle gorevlennı ağır bıçımde ko- tuye kullanmışlardır Mıllı guvenlık sıyasetı ıhlal edılmış- tır 2) Tarıkatlarla bağlantılı ozel yurt vakıf ve okullar, devletın yetkılı organlarınca denetım altınaalınamamış- tır MGK Başkanı Cumhurbaşkanı Suleyman Demırel. Başbakan Yardımcısı Bulent Ecevit ırtıcaı faalıyetlen kamuoyuna mal olan ve devletın resmı istıhbarat rapor- lannda geçen Fethullah Guten'den odul almışlar ve bu organızasyonun kamuoyu onunde aklanması ve ıtıbar kazanmasında katkıda bulunmuşlardır 3) 8 yıllık kesıntısız eğıtım uygulaması başlangıçtakı kararlılık ve heyecanını yıtırmıştır Mıllı Eğıtım Bakanlı- ğı'nın ust duzey kadrosunda onemlı olçude gencı zıh- nıyerte burokrat ve mudurler gorev yapmaktadır Ge- nel olarak şerıatçı yetıştıren ımam-hatıp meslek lısele- rınden ulke gereksmımının çok uzerınde oğrencı me- zun olmakta ve bu oğrencıler yuksekoğretım kurumla- nnın ılahıyat dıştndakı bolumlerıne (ve ozellıkle hukuk fakultelenne) gırmek suretıyle Islamı kadrolaşma yap- maktadırlar Çok sayıda ımam-hatıp mezunu gerıcı kaymakam ve hâkım olmuştur ve bu kadrolaşma de- vam etmektedır TSK, kendı ıçınde yer alan bolucu ve ırtıcaı personelın ılışığını kesmekte ancak dığer kamu kurumlan aynı ozenı gostermemektedır 4) Kurban derılerının re)im aleyhtarı orgut ve kuruluş- lar tarafından toplanmasını onlemek amacıyla Adalet ve Içışlen bakanlıkları tarafından "kurban denlennın Turk Hava Kurumu'na teslımı" ıçın genelgeler yayımlanmış, bu yasal uygulamayı ırtıcaı çevreier, "den teroru" ola- rak nıtelemışlerdır Geçen Kurban Bayramı nda Turk Hava Kurumu başarılı bır şekılde derılerı toplamıştır Ancak sonradan hukumet bıryonetmelıkdeğışık/ığııle den toplamayı THK den almış ve eskı uygulamaya ge n donmuştur THK'nın malı kaynağı kurutulmuş ve san- kı den toplama faalıyetınde haksızmış gıbı ıtıban zede- lenmıştır 5) Yıllardır ırtıcaı faalıyetlere ve organızasyonlara mad- dı/manevı destek sağlayan hal hareket, davranış ve demeçlenyle sureklı olarak ırtıcayla mucadele progra- mını ıstıkrarsızlaştıımayı amaçlayan Ankara Buyukşe- hır Beledıye Başkanı Melıh Gokçek Istanbul Buyuk- şehır Beledıye Başkanı Recep Tayytp ErAoğsn- Izmır Buyukşehır Beledıye Başkanı Burhan Ozfatura ve Kon- ya Buyukşehır Beledıye Başkanı Halıl Unın un halen gorevlen başlannda tutulmaları buyuk bır yanlışlık ve go- rev ıhmahdır Anılan beledıye başkanları seçımle gelmış olmalanna karşın kamu gorevlısıdırler Hukumetın ırtı- cayla mucadele programına uymak ve Anayasa'nın la- ıklık ılkesıne sadık davranmak zorundadırlar Bu baş- kanlar sureklı olarak Anayasa'nın 2 11 24/son 129mad- delerını ıhlal etmekte ırtıcaı faalıyetlere destek olmak- tadırlar Anayasa'nın 127/4 ve 1580 no'lu Beledıye Ka- nunu'nun 93/3 maddelerı uyarınca Içışlerı Bakanı anı- lan başkanları MMHK uyarınca açılan soruşturmaların selametı açısından gorevlerınden uzaklaştırabılır Ata- turk e hakaretten mahkum olan Halıl Urun un hâlâ ma- kamında oturması ve devlet butçesınden maaş alma- sı buyuk bır ayıptır Sultanahmet mıtıngını oven 8 yıllık eğıtımı yeren, ırtıcayı senaryo olarak nıteleyen Burhan Ozfatura neden halen gorevı başındadır 7 6) Dıyanet Işlerı Vakfı, şerıatçı kurumlara ortak ol- makta yayınlarında cumhurıyet ve Ataturk duşmanlığı yapmaktadır öte yandan devletın resmı raporlarıyla ır- tıcaı faalıyetlere destek sağladığı tespıt edılen Al-8ara- ka, Faysal Fınans, Turk-Arap Bankası, Asya Fınans Kuveyt Evkaf Turk, Ihlas Holdıng, Yimpaş Kombassan Holdıng Ulker, vb kurumlar, Hazıne'den yenı teşvıkler almakta, beledıye/devlet ıhalelerıne gırmekte ve gıde rek guçlendırmektedır Islamcı sermayenın yayılması ve ırtıcaya fınansal desteğının onlemesı ıçın hıçbır ya- sal ve ıdarı onlem alınmamıştır Olay korkunç boyutla- ra varmıştır Yukarıda arz olunan olay ve nedenlerle Mıllı Guven- lık Kurulu'nun sayın uyelerını cumhurıyet ve devnmle- nnı savunan bır yurttaş sıfatıyla uyarmayı uygun buldum 1 2 3 4 5 B U L M A C A SEDAT İ4Ş414A SOLDAN SA- ĞA: 1/ Seslenn gıttıkçe en yuk- 1 sek bır noktaya 2 doğru kuvvetle- neceğını anla- 3 tan muzık ten- mı II Ekvator kuşağındakı ge- mşçaynrlara ve- nlen ad Eskı Mısır'da guneş tannsı 3/ Ilkel benlık Doku- macılıkta atkı ıplığını sıkıştırmak ıçın kullanılan dışlı araç 4/ tçınde dın balık sakla- "* nan denızden aynlmış 2 havuz Tırnak boyasi 3 5/106 taşla oynanan bır 4 oyun Buyurucu 6/ Bır ,- nota Sulale, sov Nı- kel elementının simge- " sı 7/Bırpamukcınsı 8/ 7 Bır şe> 1 anımsamak ıçın 8 yazılan kısa >azı Av- g rupa'nın ve Kafkas- ya'nın yuksek dağlannda vaşayan >abanıl keçı cınsı 9/ Geceleyın açık havada sevgı duyulan bırı ıçın venlen kuçük konser YLFKARIDAN AŞAĞIYA: 1/Değışıksayıdaçubuklar- dan oluşan ve ıkı degnekle vurularak çalınan bır çalgı 2/ Karahındıba>a venlen bır başka ad Kat kat çakıl ve kumdanoluşmuşyerkıvnmı 3/Konut Bırbaglaç Tan- ntanımaz 4/ Guzel bır sus bıtkısı 5/ Bır tür vabanmer- sını Tıtreme urperme 6/"Gevık dağdan dağa atlar- ken guzel — dalında dış dış çatlarken guzel" (Cahıt Sıtki Tarantı) Sulannı bır denıze ya da gole gonderen bolge II Doğu Anadolu'nun bazı yorelennde va>gın olan geçıcı kırsal yerleşme tıpı Gozlen gormeyen 8/ Bır şe>ın ortava çıkış noktası, koken, kaynak Bır çal- gı 9/ Gumuşbalığı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog