Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Kendinize ya da Sevdiklerinize Müziğin Üstalan Dizisinden 700.000 TL'Iık Bir CDArmaSan Edin. C Cumhuriyet ^ ^ kitap kulûbû IstkialCad Zambak S<* 4 1ı/Vksanat ka/ş»|Taksım/lstanbul Tet (02121252 38 81 82 Cumhuriyel ISTANBLTYfi-ÇEVREStNDEYAYINDAYIZ 7S. YIL SAYI: 26641 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. YUNUS NADİ0924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ11945-1991) 15EYLUL1998SALI H R CICERO H T A K K î A YAŞLILIK • DOSTLUK İki bin yıl önceden bugünün yaşlılarına umut veren, dostluğu özleyenlere yol gösteren iki yapıt bir arada... Bugün Cumhuriyet le birlikte... C I C E R O YAŞLILIK DOSTLUK Ttrkia Tu>«. Prof. Dr. MUAMMER AKSOY ATATÜRK VE TAM BAĞIMSIZLIK Gerçek anlamda bağımsızlığın, siyasal bağımsızlıktan sonra elde edilecek ekonomik bağımsızlıkla başarılabileceğini anlatan bu kitabı ilgiyleokuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... Ankara-İstanbul seferini yapan THY uçağmı 'türbanm serbest bırakılması' için kaçırdı Korsan şeriatçı çıkb• THY'nin Ankara-îstanbul seferini yapan 'Seyhan' yolcu uçaği thsan Akyüz adh bir şeriatçı tarafından kaçmlarak Trabzon Havaalanı'na indirildi. Korsanın teslim olduktan sonra verdiği ilk ifadesinde "Eylemi türban için yaptım. Amacıma ulaştığım için teslim oldum" dediği öğrenildi. Çorumlu olduğu öğrenilen hava korsanının, çevresinde de sağcı olarak bılindiği kaydedildi. Uçaktan tahliye edilen 76 yolcu, başka uçakla fstanbul'a gönderildı. AHMETŞEFİK TRABZO1N -Turk Ha\a Yollan'mn îstanbul sefennı yapan TK 145 sefersayılı Aır- bustıpı Seyhan uçağı. 76yolcu ve8personelı>- le bırlıkte dün akşam saatlennde sılahlı bır kışı tarafından kaçınldı. Uçağı Trabzon'a ındıren \e bır süre sonra yolcuları serbest bırakarak teslim olan İhsan Akyüz adlı korsan. "Ben eylemi tür- ban için \aptım, şerefim için \apöm. Teslim o)u- yorum.çünkü amacıma ulaşrım" dedı Çorum muhabınmız Mustafa Yohapar'ın bıl- dırdığıne göre ha\a korsanı Çorum'da yaşıyor ve tuhafıyecılık yapan babasının yanında çalışıvor. Yakınları da. İhsan Akyüz'ün sağ göruşlü oldu- ğunu \ e bu \dnde çalışmalar \ aptığını aniartılar. Emeklı PTT memuru baba Turan Akyüz ıse oğ- lunun Ankara'ya alacak tahsılı ıçın gıttığını \e uçak kaçırma olaymdan haberı olmadığını söv- ledı. Turan Akyüz. "Oglum. emekli olduktan sonra açtığım ruhallve mağa/asında bana vardım ednordu. Ankara'ya ise bir alacağı olduğu için gideceğini sö>leterek buradan a> nldı" dedı Ço- rum Endüstrı Meslek Lısesı'nden mezun olan korsanın askerlığmı Guneydoğu'da Şırnak'ta ko- mando olarak yaptığı \e son günlerde son dere- ce sınırlı olduğu da kaydedildi THY'nin Ankara-İManbul seferini yapan TK. 145 sefer sayılı Aırbus tıpı volcu uçağının. 76 volcusuyla bırlıkte thsan Akvüzadlı kışı tarafın- dan oyuncak tabancav la Trabzon'a kaçınldı Tes- lim olan korsanın ılk ifadesinde **Eylemi türban içinjaptım"dedıgı öğrenildi Ankara'dan Istan- bul'a gıtmek üzere Esenboğa Havahmanı'ndan U Arkası Sa. 17,Sü.3'te Alaattin Çakıcı'nın 'kader arkadaşı' EvciPe hayali ihracat suçlaması • Gümrük müfettişleri, Çakıcı'nan'kader arkadaşı' Erol Evcil'in, kalitesi düşük 256 ton zeytini, değerinin ton başına 3 bin 325 dolar üzerinde ihraç etme girişiminde bulunduğunu belirledi. Aralannda dönemin Türk Ticaret Bankası Genel Müdür Yardımcısı Tank İhtiyar ile Erol Evcil'in de bulunduğu 4 kişi hakkında toplu kaçakçılık, sahtecilik ve hayali ihracat suçlamalanyla soruşturma açılması için Izmir Cumhuriyet Başsavcıhğı'na suç duyurusunda bulunuldu. Saygılıoğlu açıkladı 'Mali milat' tebliği yayımlanıyor • Geriye dönük olarak inceleme yapılıp yapılmayacağı, kara para aklamaya yol açıp açmayacağı, blokajın neleri kapsayacağı konusunda tartışmalara neden olan "malı milat" düzenlemesine ilişkin tebliğ bugün v ürürlüğe giriyor. Genye dönük olarak bioke edilen değerlerle ilgili başka yasalann işletilemeyeceği yönünde bir düzenleme yapılmayacak. M 17. Sayfada Haber Merkezi-Gümrük müfettişlen, Türkıye tş Bankasf nı sarsacak ölçüde kredilendinlen, Alaattin Çakıcı'nın ka- der arkadaşı Erol Evcil'in, kalitesi düşük 256 ton zeytini, değennın ton başma 3 btn 325 dolar üzennde ıhraç etme gırişımın- de bulunduğunu belirledi. Aralannda dö- nemin Türk Tıcaret Bankası Genei Mü- dür Yardımcısı Tank ihtiyar ıle Erol Ev- cil"in de bulundugu 4 kışı hakkında top- lu kaçakçılık. sahtecilik ve hayalı ihracat suçlamalanyla soruşturma açılması ıçın Izmir Cumhunyet Başsavcıiığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Evcıl'ın, ortak- larrarasında bulundugu, Ispanya'da kuru- lan MEDITOLIVA S.A adlı şı'rkete ıhraç etmek ıçın taahhütte bulundugu 8 bin 888 ton zeytınm değenni de ton başma orta- lama 2 bin 600 dolar fazla gösterdiği be- lirlendı. Türkı>e Iş Bankası'ndan kullandığı kredılerve Aİaattın Çakıcı'yla ilışkısı ne- denıyle kamuoyu gündemıne gelen Erol Evcil'in. Eze Zeytıncılık'ın gerçekleştir- dığı zeyiın ıhracatı nedenıyle vasal so- ruşturmaya uğradığı belırlendi. • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de Istanbul'da dörtgiinde 180 hektar alan kül oldu 'Ormanlan mafya yaktı' •• Orman Bakanı Ersın Taranoğlu, İstanbul'da çıkan orman yangınlannın sorumlusunun arazi mafyası olduğunun tespit edildiğinı söyledi. Yanan bölgelerde kaçak yapılaşmaya ve arazı mafyasına izin verilmeyeceğini belirten Taranoğlu. istanbul'da "yönetim ve koordinasyon merkezi" kurulacağını bildirdi. Taranoğlu. İstanbul'da 2 bine yakın kaçak ınşaatın yıkılacağını belirtti. Ümraniye \e Kâğıthane'de dün çıkan orman yangınlan büyümeden kontrol altına alındı. • 7. Sayfada Çok değişik, çok heyecanu ve çok yorucu birgüne başlamıştı. Birgûn »•• önce annesh le çarşı pazar koşuşturmuşlar; önlük.forma,çanta,ayak- kabu defter. kitap. kalcm. silgi almışlanh Akşam çanta haartandı, elbiseler ütülendi. Yatağa girdiğinde uyku da tutmadı. Hep ilk günü, okulu düşündii.L stelik sabahleyin çok erken uvandırdı annesi onu, aüşmadıgı kadar erken. Kahvahıdan sonra yollara düştüier. Trafik tıkandı; geç kalacağu diye küçücük >üreği korkuyia çarptı. Sonra okulun bahçesinde sıraya girdiler. Müdür konuştu. büyük sınıfkrdan bir abla konuştu. Henüz so/Ae- rini ögrenemediği marşlar sö\ lendi. Ardından sınıfa girdiler. Okul sırasıyla tamştılar. Çok heyecanlı ve çok >orucu bir gün ol- du. Tam ilk ders başlamak üzerej ken kendini tutamadı, yorgunluktan esnedi. (Fotoğraf: UGUR GÜNYÜZ) Okullar sorutılarla açıldı Başbakan itiraf etti g yıihk kesimisiz Kitap yardımı yapıiacak Yakiaşık 13 miiyon eğitimin ikinci yıhnda sorunlar hâlâ çözülemedi. öğrenci ve 500 bine yakın öğretmen dersbaşı Ders kitaplannın tamamının yetiştirilememesinin yaparken özellikle anasınıfı ve ilköğretim yanı sıra 20 bin 582 öğretmenin kura çekiminin oloıllannın 1. sınıflanna yeni başlayan öğrenciler gecikmesi, sorunun boyutlannı daha da böyütüyor. ile veiilerin aynhşlan sırasmda zor anlar yaşandı. Başbakan ve ANAP Genel Başkanı Mesut YıLrnaz İlköğretim Haftası boyunca yardımsever da Türkiye'nin yanm yüzyıldır beklediği 8 yıllık yurttaşlann desteği sağlanarak Sosyal Hizmetler ve eğitim reformunu gerçekleştirmelerine karşın Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki öğrencilere eğitim sorunlannın bu yıl da süreceğini belirtti. yardım yapılmasına çalışılacak. • 3. Sayfada MEHMED KLMAL -78>aşında\dı. Mehmed KemaVi kaybettikKültür Senisi - Gazetemız ya/arlarından şaır Mehmed Kemal ı 7 8 > aşmda dun gece sa- at 21.20'de kalp yetmezlığinden yıtırdık. 8 ay- dır teda\ ısı süren ve kahn bağırsaklannda en- feksiyon olan Mehmed Kemal'ın durumu son ikiaydırağırlaşmıştı. Doktoru Ekrem Duman. iki aydır Amenkan Hastanesı'nde tedavı gö- ren Mehmed Kemal'ın beyın fonksıyonlann- da gen leme \e kalp yetmezl ığınden dolayı ya- tağa bağımlı hale geldığını \e son günlerde za- türreeye de yakalandığını belirtti. Kemal'in cenazesı, bır ambulansla Etiler Akatlar'daki e\inden alınarak Şışlı Etfal Hastanesı Mor- gu'na kaldınldı. \ Arkası Sa. 17, Sü. 5'te Nano istifaya yanaşmadı Arnavuûuk kaymyor • Arnavutluk'ta dün öldürülen Savunma Komisyonu Başkanı ve muhalefet lıderi Azem Haydari'nin cenaze törenınde, binlerce kişi tabutla başbakanlık binasına yürüdü. Burada başlayan ve yayılan olaylarda 3 kışı öldü. 14 kişi varalandı. Muhalefet, Başbakan Fatos Nano'nun istifasını istedı. Ancak Nano, istifaya yanaşmadı. Buna karşın hükümet, eski Cumhurbaşkanı Sali Berışa'dan ülkeyi terk etmesini istedı. B 9. Sayfada Başkanın umudu anketler ABD halkı istifaya karşı • Sekizavdır seks, yalan veyargı üçgeninde sıkışıp kalan Clinton. siyasi geleceğinı kurtarma mücadelesinde umudunu kamuoyu anketlerine bağladı. Son üç gündüryapılan 20'yı aşkın kamuovu araştnması. halkın Chnton'a desteğinde, Leuinsky ıle ılışkısini itiraf ettiği 17 Ağustos'tan itibaren yüzde 5 ile 8 puan arasında düşme gösterdi RJ*T KOZLUKLU'nun haberi • 9. Sayfada İSKİİSTANBUL HALKINI ZOR DURUMDA BIRAKTI U 6. Sayfada REFAİDDİN ŞAHtN'tN AZLİ KÖŞK YOLUNDA U 6. Sayfada AP'DE TÜRK RAPORU TARTIŞILACAK • 7. Sayfada BORSA ı POLAH I MARK ALTIN Duf Dun Oun Dun 2305 276 000 162.300 2 590 000 Crıcekı ûncekj Oncek öocek 2329 275.300 162.800 2 605 000 GUNCEL CUNEYT ARCAYL REK Balık Baştan... Bize özgü demokratik rejimin güvenilir tek dayana- ğı olan seçim mekanizmasının siyasetçilerimızin elın- de ne hallere düştüğünü görüyor musunuz? Seçım öğesini de kendılerine benzettiler. Öyle uzun boylu kamuoyu araştırmaları, derinleme- sine inecek çok denekli anketler yapmaya gerek yok. Anadolu'da kısa bir geziye çıkınız; köyden kasaba- ya, ilçeye ve illere doğru siyasetçilerle ilgili saptaya- • Arkası Sa. 17, Sü. l'de İki çocuk annesi Songül Sağlam oturma eylemine başladı Sendika, işçisini işten attı SABİT ÖZKESER ADANA - İşten çıkanlmalan "doğal* karşıladı- ğımız Türkıye'de artık ışçı haklarını savunan sen- dıkalarbıle "iş^encesi" sağlamıyor. DlSK'e bag- lı Genel-lş Sendıkası. Adana 6. Bölge Şubesı'nde sendıkalı olarak çalışan ıkı çocuk annesi Songül Sağlam'ın (36) görevine "kadro fazlalığı''nı gerek- çegöstererek son verdı. Haksız ve keyfi işten çıkar- tıldığinı öne süren Sağlam. ışverenı protesto ama- cıyla sendika binasında oturma eylemi başlattı. Sen- dika binasında basın toplantısı düzenleyen DİSK Sosyal-lş üyesı 5 yıllık ışçı Sağlam, 21 Hazıran , 1998 "de olağanüstü kongreyle ışbaşına gelen genel merkez yönetimınce 31 Ağustos'tan itibaren iş ak- di feshedılerek işten çıkanldığını ve gerekçe olarak da kadro fazlalığının göstenldığinı belirtti. Songül Sağlam, eşı Cengiz Sagianı'ın Genel-lş Sendıkası Adana Konut lşçılen Şubesı Başkanı ol- duğunu belirtti. Adana 6 Nolu Bölge Şube Başka- nı MustafaAcarıse yanlışlığıdüzeltmesinı 15gün- den ben beklediklenni söyledi. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bütöv Azerbaycan... Başhk, Azerılerın sık kullandığı bır tanım. Azerbay- can'ın nüfusu sekız miiyon. iran'da yaşayan Azerile- rin nüfusu ise yakiaşık 20 miiyon. Azenler. Tebrız mer- kezli, Iran sınırları içinde kalan bölgeye, "GüneyAzer- baycan" diyortar. Bakû ile Tebriz'ın aynı sınırlar için- de olduğu harita için de, "bütöv" yani "bütün" Azer- baycan tanımını kullanıyoriar. Bu görünüm Iran'ın korkulu rüyası. Türkıye-iran iliş- • Arkası Sa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog