Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 EYLÜL 1998 PAZARTE 16 SPOR Siyah-Beyazlılar, Bursaspor karşısında beraberliği 89 ve 90. dakikada attığı gollerle kurtardı Beşiktaş Izmir'de ipten döndü Beşiktaş: 3 - Bursaspor: 3 STAT: Aîütürk tfzmir) HAKEMLER:flı/7ew Lzıın (5). A. Rıza Çakmak (5). Bırol Bıı- daıı (5/ BEŞİKTAŞ: Fe-ır/ (4) ıdk. 46 Hakan 5). Ali Eren ı3>. Enuğnıl (3) Idk. 46 Sihaı 5). Rahim (3). Tayfur (4ı, Sellami (4), DelSo- lar 14), A\ han (3), An/ın (4) <dk. 65Amokachi 4), Okıay (4), O- hen (3) BURSASPOR: Şenol (4). Selim (6). Tııran (6). Erkan (5), Cnul (5), Varesanovic (6ı. Okan (8) (dk. 84 Tunahan). l 'idolov (6ı. Deniz (6ı. Sinan (6) (dk. 70 Mustafa 5). Mıırat (6) (dk. 90 En- der) GOLLER: Dk. 4 Tayfur (pen.). dk. 12 ve 15 Okan. dk. 45 Sı- nan. dk. 89Okta\. dk. 90 Xihat SARI KARTLAR: £*HO/. Erkan (Bursa). Rahım, Oktay NÜVİT TOKDEMİR İZ.MİR - Tribünier, 'Şampiyon Beşiktaş'. •Kara Kartal Ole>.."dıve sevgı gösterilerıyle coşarken bır anda küfre. tepkive vönelınce s- por alanlanna vakışmav an bir ortam oluşuv er- dıAtatürkStadı'nda... Be>iktaş'ınbırgrup>an- daşına göre 'haksız'. Türkıye Futbol Federas- yonu'na (TFF) göre kurallar dışına çıkıldığı ıçin aldığı cezavı. "kan davasına'dönü>türme- ye kımın hakkı olabılir'.' Türk futbol tarıhının simge kulüplerinden bin Beşiktajj vandaştna vakışan. tribünleri doldurup centılmence lakı- mına destek vermek olduğu kadar. futbolcusu- nun öde\ ı de eğer kararlarda an nı\et düşünü- lüyorsaonlaraengüzelvanıtı ovnadığı futbol- la vermek değıl mıdır? Trıbünlenn hakemlere sevgilerını(l) ilete- rek TFF Başkanı Haluk llusov'u ıstifa\a ça- ğırmalan ıle başlavan futbol gecemız ışın ıçı- ne kütür gırınce ıster istemez gerilııne dönü- şü\erdı. Izmır'e cezası nedenivle gelen Sıvah-Be- yazlılara ılgı bu>üktü. Takımda cezalı Alpav Erkan ve hasta Vlehmet) oktu. Amokachi ve- dek sovunmuştu. Trıbünlerdekı 25 bın dola- vında vandaşın beklentisı. "Beş.beş'sloganla- rıvla fark vönündevdı. Maçın başında Tavfur'un avagından gelen penaltı golüvle Sı\ah-Bevazlılar. vandaşın beklentisıne vanıtverebıleceklerını bır an ıçın bıle olsa düşünmüşlerdır belki de. Atna bu dü- şü gerçeğe dönüştürmenın kola> olınadığı çok kısa sürede ortava çıktı Golün şokunu çabuk atlatan, bilinçlı top çevınp kanatları iyı kulla- nan \e Beşıktaş'ın sezon başından beri çöze- medıgı sa\unma sorunlanndan vararlanması- nı bılen Bursaspor. Sıvah-Bevazlılan çökerttı. Okan'ın 5 dakıkaya sığdırdığı 2 \e ılk yarının sonunda Sinan'ın avağından gelen gollerle Ye- şıl-Be>azlılar. venılgıdenj-l'etaşıdılarovunu. Son golün ardrndan trıbünlerın futbol dışı hareketlen voğunlaştı. Takımlarının 3-l"lık yengısine şeref înbününde sevgi gösterileri ıle katılan Bursasporluyönetıcilere yaklaşık 5 da- kika süreyle bozuk para. pet şişe ve çakmak yağdı. Güvenlıkgüçleri seyirciyi güçlükle \a- tıştırabildi. Aynı anda yine şeref tribünde bazı Beşiktaşlılarla BursasporJu yöneticiierin tar- tıştıklan görüldü. Beşiktaş ikincivarıya,ilk45dakıkanınson- lannda boyun üstü düşerek sakatlanan kaleci Feızi'nın yenne Hakan, Ertuğrul'un venne de Nihat ile ovuna başladı. Bu değışiklıklere da- ha sonra sezon başından bu vana ılk kez takı- ına giren Amokachide eklendı. Bu yanda stres- lı olan, 3-1 'lik skorun altında ezılen Beşiktaş'tı. Bursaspor bilinçsizee üzenne gelen rakıbinı kalabalık sa\ unması ıçınde yok ederken akılcı oyna> ıp skoru koruduğu gıbi kontrataklarla gol ara> ışını da sürdürdü. Oktav "in. Ohen'ın ve de Ayhan'ın rakip kale önündeki becenksızlikle- rı. Beşiktaş adına önemli sayılabilecek gol ola- naklarını >ok ettı. Son dakıka çabalan ıçinde Oktav'ın ve N'ihat'ın golleriyle Beşiktaş dün geceden bırpuanı zorçıkardı. Zorlu Bursaspor mücadelesi sonrasında öyle anlaşılıyor ki Be- şıktaş'ta yıtip giden çok şey var... Hiç Olmazsa Çocuklar İçin SERDAR K1ZIK İZMİR - Doğrusu, ilkokul öğ- rencisı oğlum Eqe ve arkadaşı Cem'le bırlıkte Izmir'de oyna- maya mecbur bırakılan Beşik- taş'ı izleyecek olmaktan hoş- nuttuk. iki ufaklık, geceden ertesi gü- nü planlamış. Siyah-Beyazlı formalarını, yüzlerine iki çizgi atacak boyalannı hazırlamışlar- dı. Maçla ılgilı ne yenmekten ne de tersinden konuşmadık o ge- ce. Ege, "Çok eksığimiz var" dedı. Cem de, "Olsun" demek- le yetındi. Maç öncesi, kapalı tribünü tararken gözlerim; o 'Eleştiriyorum, tepkimi gösteri- yorum' diye kabullenilemeye- cek küfürlerin arasında sıkışan ve bunaldıklarını hissettiğim Ege ve Cem'i düşündüm. Ne hıssediyorlardı acaba? Beşiktaş'ın birkaç yıldır saha dışındaçelmelendiği, haksızlık- lara uğradığı (Alpay'a 5 maç oynamama cezası verilmesine hiçbir itirazım yok) gerçeğinin bilincinde olarak bu aşağılık, bayağı, ilkel küfürlerin arasın- da, sahadaki futboldan nasıl bir tat alacaktık? Soruların çengel- leri havada çarpışırken güzeli bulmaktı tüm beklentilerimiz. 3-3'lük skorun ardından o 'gözü kanlı taraftar' aşağılık küfürlerle Beşiktaş 'ı sevenleri stat dışına çıkmaya çağırır- ken bizim notlanmızda şunlar vardı: 1 - Hafta içinde paralarını ala- madıklan için antrenmana çık- mayarak ne Fenerbahçe ne de Galatasarayh futbolcuların gö- ze alamayacağı hak arama mü- cadelesini veren Beşiktaşlı fut- bolcular, bekledığimın tersine Bursaspor karşısında gerekli performansı sergileyemiyorlar- dı. 2 - Cezalar ve sakatlıklardan ötürü takım gerçekten güç du- rumdaydı. Ve bu anlamda Tos- hack anlaşılabilirdi. 3 - Aslında Alman Gerd Mül- ler gibi özelliklere sahip olan ve takımın 'gol sorununu' çöze- cek Oktay, ilk yanda, niçin ısrar- la çizgide oynamaya mahkûm ediliyordu? Gol umutlannı ağır aksak oynayan Ohen'e bağla- mak ne ölçüde gerçekçiydi? Başta Del Solar olmak üzere Bursaspor'un Beşiktaşlı futbol- cular üzerindeki presini bozma- nın teknik adam olarak gerçek- ten çözümü yok muydu? Bu nedenle Toshack, anlaşılmaz- dı. 4 - Beşiktaş, savaşmalı ve zevk vermeliydi. Tıpkı Oktay ve Nihat'ın gollerinde olduğu gibi. Maç berabere bitti. Beşiktaş yenseydi iyi olurdu. Çocuklar ne düşünüyordu acaba? Barbarlık Çözüm Değil BÜLENT BLDA Genç A\dın, Bursaspor karşısında etkili olamadı. (Fotoğraf: OZAN YAYMAN) İZMİR - Bu barbar takımına; yani tribünü kastediyorum, ken- dılerı dışında coşkulanan sevınç gösterisınde bulunanlara saldır- ma, küfür etme özgürlüğünu ve- ren güç nedir, ya da bu güç nere- lerde bannıp. bu ilkel topluluğu güdülemektedır? Maçın başlamasıyla kendılerı dışında sorumlu arayan, bu ken- dini bilmez bir avuç Beşiktaş yan- daşının muhatabı ne Futbol Fe- derasyonu, ne de hakem kuru- muydu. Sorgulamaları gereken- lerin bir bölümü oyun alanında tel tel dökülürken, dığer bolümü de mılyarları bir bardak su niyetıne yudumlayıp, sorumsuzca eylem- len ile tribünlere yollanıp bu takı- mı böylesine sıradan görüntülere sürükleyenler olmalıydı. Eğer bir takırn; hele bunun adı Beşiktaş ıse liderliğe soyunup şampiyonluk kovalıyorsa; birkaç eksikle böylesine zavallı konum- lara girmez. Birsavunma ki y/llar- dır bu ligde top koşturanlardan oluşuyor. Ne iletişım, ne dayanış- ma, ne derinlik, ne de güvence var? Beşiktaş Pazarı'ndan bırta- kım oluştursanız, kevgırı andıran bu savunma önünde oryantal ya- par. Orta beşliyı oluşturanlardan Ayhan, "Ben nıteliğimı kanıtla- dım. Beşiktaş 'a da başarılı olma- ya geldim" dıyor. Onun başarısını görüntüleyen eylemler buysa Ga- ziantep'ten alınacak nitelikli bir çiğ köfteci daha yararlı şeyler üre- tir. Sağ ya da sol kanat etkınliğinı ya da yokluğunu kalemın altında- kı papırüse yansıtmak olası değıl. Ve de futbola sevdalandığmdan, günümüze kadar ıleri ucun göbe- ğinde golü koklayan, soluyan Ok- tay'a John Benjamin Toshack, dahilere yaraşan bir buluşla, "Git kanatta keyfine bak. İlerı uç etkın- liğınlde, kendinide tüket"üem\ş olmalı. Lige iyi bir başlangıç yapma- yan Bursaspor böyle bir Beşiktaş yakaladı ve gerçek kımliğini yaka- lama savaşımında anlamlı bır ola- nak buldu. Gollerin oluşumunda Beşiktaş savunmasının ne kadar aymazlığı ve tükenişi varsa Bur- saspor ileri uçlarının da becensı- ni, akıl dolu eylemlerını yadsıma- mız haksızlık olur. Yani bu 2 farklı yengiden be- raberliğe uzanan 3-3'lük skorda tüm Bursaspor'u oluşturanların alınteri kazanma isteği, güzel günlerini yeniden yakalamanın bi- lincı yatıyordu. Futbolumuzun son 15 yılında kurumsallaşmanın öncüsü dıye nıtelediğimiz Beşiktaş'ta tersine gıden bir şeyler oluyor. Sorun, Beşıktaş'ındır. Çözümlemek de Beşiktaşlıların odevidir. Ama, oyun alanında ya da diğer alan- larda hakemlere ya da futbolu yö- netenlere saldırmakla sevınen ra- kip yandaşlanna küfürle, bir yere varılamayacağı da biracı gerçek- tir. C o V o n T-O Vlo cm\ San-Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, "Biz birbirine inanan bir aileyiz" dedi öaKaryaaagoı ^ ^ + ,_ •> 1 1 1 1 var galip yok Sakarva: 2 - Kocaeli: 2 STAT: -itdtuıi. (Sukarya) HAKE.MLER: Alı L'fınol (6). KdmılDertop (6). SecdeıSe- vını (6/ SAK.4RYASPOR: Cnul (6). Kadir (6) (dk. 86 tsa). Mehmet Ali (6ı. Sksut (5). Hiiseym (6ı. Hasan (6). Mkolovskı (6ı (dk. 65 Mıınıt )avaşgül 5). Aygün 17). Sefer (6/. YusuJ (6ı (dk. 55 Muhammed Alı 5ı. Timuçin (6) KOCAELİSPOR:Srmgac/n (5). Engin (5). Mert (5). Osman (5ı (dk. 68 Tank 5). Methad (6/ (dk. 76 Soner 4ı. Kaan Dob- ra ( 7 ). Evren (5). Ahmet Hassan (5ı (dk. 89 Cihan). Erhan (5). Orhun Cl. Suri(l) GOLLER: Dk. -T Merı (kendi kalesine), dk. 50 Engin. dk. 70A\gün. ılk. 84 Kaan Dobra SAR1 K.\RTLAR:.i/ımet. Engin (Kocaelispor). Yusıtf. Mu- hammed Ali (Sakaryaspor) İLHAN UVGLN SAKARYA - Sakaryas- por ıle Kocaehspor'un. Ata- türk Stadı'nda gol dü'ellosu şeklinde geçen lıg randevu- su 2-2 berabere noktalandı. Bu arada Kocaelısporlu taraftarlar. maçın hakemi Ali l'luyol'u protesto ede- rek tribünde oturdukları koltuklan yerlerinden söke- rek sahaya firlattılar. Araya giren güvenlık gö- revlileri olaylan büyüme- denönledi. Dardanel: 0 - Adana: 1 STAT: /A Mart (Çanakkate) HAKEMLER: Kazım Erçakır (6). tlhami Sayılan (6), Taner Balbav (6ı DARDANELSPOR: Engin tpekoğlu (5). Hüseyin (6) (dk. 66 LJuk 4). Bekir (6ı. Dursun (5). Serkan Rençber (5). Mapezu 16). Gerson (5) (dk. 82 Erman). Musisi (6j. Tolga (6ı. Engin Şentürk (5j (dk. 70 Murai 4), llker (6) ADANASPOR: Ya\ia (6). Emrah (7). Volkan (6), Ekrem (6). Katamı 17). Ali (5). İbrahim (5). Fuat (6). Demiro- viç (6/ (dk ^8 B. Hamdi 5). Altan (6ı (dk. 64 Şenol 4). K. Hamdi (6ı (dk. 73 Haycıti 4) GOL: Dk 88 B. Hamdi ' SARI KART: Engin Şentürk (Ç. Dardanelspor) TL'RHAN NARLER Aııkaragücü: 2 - Altay: 1 STAT:/V \la\ıs (Ankara) HAKEMLER:Seıdar Çakır (5). ŞerefKüskün (5), Ayhan Bö- lükbayı (5) .KSKARKGVCll-.Adnan (5). Serkan (5). Gökmen Barış (5ı. Hakan Kııüıı f ~>. Yümaz (5ı. Mkhalele (6). Baıdoo (6). Fatih (5) Idk. "A Gökmen Yıldmıv 4). Kennedy (7ı, Cengiıhan (5) (dk. 59 Mehmet 4). Vasıle (6) ALTAY: Mhar (4). Kenan (5), Tahir (5). Orhan (5). Teberen (5). Kadri (5ı. Serkan C), Emre (5). Pascal (5) (dk. 82 Öz- kan). llhan (5) (dk. 69 Talal 4). Bohiri (6) (dk. 60 Hasan 5) GOLLER: Dk. 22 Baıdoo. dk. 46 Pascal. dk. 90 Yümaz SARIKARTLAR: Bohırı. Kadri. llhan (Altay). Hakan Kııt- hı. Kenned\ (Ankaragücü) Aııtalya: 3-G. Antep: 1 HAKEMLER:£rc/a/G«fef 16). Eraydın L\salı6). Zekı Özdemır 16/ ASTALYA:Adnan (7ı. Guintchev (7). AhmetSönmez (5). Orhan (5/. Burhan (6). Muri (6). Mustafa (5ı. Fazlı (6) ıdk. 63 Olgun 4ı. Kona (4). Rogerıo (4) (dk. 88 C'ğur). Bcnram (5) (dk. 59 Musıç 5ı GAZİANTEP: Ömer (4ı. Hasan 14). Engin (4ı, Cem (5ı. Zıva (4). Abdülkadir (5ı ıdk. 87Halil), Samuel (5), Ilyas (5) (dk. 82Erol). Erhan 15). Coulıbaly (3). Preko (5ı GOLLER: Dk. 13 'Fazlı. dk. 54 Samuel. dk. 7 9 Sun. dk. 81 Mustafa SARI KARTLAR: Ilyas (Gaziantep). Musıç (Antalya) KIRMIZIK4RT: Dk. 25 Coulibaly (Gaziantepspor) BÜLENT ECEVİT G.Saray'ın 'sırm' arkadaşlık ARİF KIZILYALIN /•^E%\ Galatasarav. kadro zengını. Çar- ^ şambagecesı.'DevlerSahııesi'ola- rak tanımlanan Sampıyonlar Lı- gi'ndekı ılk sınavını ItaKan şam- pıyonuJu\entus karşısında verecek San-Kır- mızılı ekıpte. tüm futbolculann formlannın doruğuna çıkıp ilk 11 'ı zorlaması. tüm camı- ada sevınç varattı. Galatasarav 'ınbugünleregelmesindekien büyük faktörün takım içindeki 'dostiuk vear- kadaşbk havası" oldugu vurgulandı. Teknik Direktör FatihTerim'ın göre\e geldığı gün- den bu \ana sa\ unduğu. "İkia>n takım"pro- lesının vavaşyavaşoturdugunu söyleşen ku- lüp başkanı Faruk Süren. "Çarşamba - pa/ar maç trafığini kaldıracak bir kadromu/ \ar" şeklinde konu^tu Faruk Süren, Ju\entu> maçı öncesi. 'tari- hineşiğinde'olduklannı da \ urgularken "Bü- > ük takunlar kcndili'rini bu tür bü\ ük sına\- larda gösterir. İtaha'dan i> i bir sonuçla döne- ceğimize inanıvoru/" dedı. Erzurumspor maçım. "Juventus öncesi stresattık"dıye \ orumlav an Galatasarav Tek- nik Direktörü Fatih Terim. Erzurumspor ma- çının skor ve yedekovunculann kazanılmasi aç_ısından büvük önem taşıdığını v urgularken ~l\i voldavız. ka>ıpsız te farklı galibi>etleıie ilerlivonız. İnşallah bu de\ameder. Erzurums- por'u vendik. Kadrodaki oyuncular i> i oyna- dı. Ancak kenarda bekle\enier tribündeki munculannı daformda"dedi. Erzurumspor maçında gol atan her futbol- cunun önceTenm'e koşması. Galatasarav 'da- ki arkadaşfık ve saygı ortamını gözler önüne serdi. Teknik Direktör Fatih Terim. takım için- deki uyumu şu sözleriyle açıkladı: "Onlar, hak edenin forma gheceğini bili>or- lar. Biz birbirlerine bağü ve birbirine inanan bir aileyiz. Forma gnenlerin burnu kalkmaz. wnama>anlann da >üzü asıunaz.3 kupada da bütiin futbolculanma ihtivacım var. Popes- cu'nun penaltıyı Hakan'a bıraknıası ise alkış- lanacak bir hareket". Dünsabah Italya'v a gıden G.Saray Teknik Direktörü Tenm, dün ovnananveJuv entus'un 4-3 kazandığı Peruggıa maçını da ızledi. Gol rekoru Lıgın ılk 5 maçında rakip filelere 20 gol atan Galatasaray'ın Kocaelispor'un 1992'de kırdıği 5 maçta 18 gollük rekorunu kırdı. San- Kırmızılılann dünkü antrenmanı da gollü geçtı. Evlılerlebekârlararasındakımaç 17-17 berabere sonuçlanırken penaltılara giden maçı bekârlar5-3 kazandılar. G.Saray bugün özel biruçaldaTorino'yagidecek veçarşam- ba günkü Juventus maçı ıçın kampa girecek. Karabük maçındaki futbol tatmin etmedi Löw tedirgiiî Baiiç Karabükspor maçının dayıldıaydj. (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) HİLMİTİRKAY Lö», kötü oyundan rahatsız. |= Fenerbahçe'de gözler Parma maçına çevrildi. Yann gece Şükrü Saracoğlu Stadı'nda L'EFA Kupası ilk tur ilk maçında ttalya'nın Parma ekibini ağırlayacak olan San-Lacı- vertlilerin bu maçtaki hedefi rövanş için yeterlı bir skor vakalamak olacak. Alman teknik adam Joachtm Löw. hafta arasında bır kez izleme fırsatı bulduğu Parma'nın iyi bir ekip olduğunu. hatasız oynamalan ge- rektiğıni söyleyerek futbolculanna uyan- larda bulundu. Karabükspor maçı sonra- sında dün sabah Dereağzı Tesisleri'nde Parma maçının hazırlıklannı yapan Fener- bahçe"de Lövv'ün. İtalyan ekibi karşısına Karabük maçına sürdüğü takıma yer vere- ceği.yalnızcaMurat'ınyerinekaleyeRüj- tü'nün geçeceği öğrenildi. Karabükspor maçının değerlendirmesi- ni de yapan Alman teknik adam. kazanma- T R A B Z O N ' D A IV / H A S A N A L TRABZON - Hüseyin'ın Sakaryaspor'a kıralandığı ha- bennı alınca. Trabzonspor alt- yapısı adına gerçekten üzüldüm. Her yıl sür- güne birkaç futbolcu gidıyor. Geçen yıl Yılmaz Vural'ın gönderdiğı Fatih. Altay'daki perfor- mansıyla ızleyenlere parmak ısırtmıştı. Aynı durum bu yıl Hüseyin için de söz konusu ola- bilir. Fatih, Hüseyin, Ragıp, Selahattin ve Me- tin Aktaş, son yıllarda duraklama dönemine giren Bordo-Mavilılerın altyapısma hareketlilık kazandıran isimler olmuştu. Gençlerin yüzünde görülmeye değer bir u- mut vardı. Bu oyuncularla aynılaşıyortar (öz- deşleşiyorlar) önemsemeleri ıtici güçlerini art- tınyor, becerilerıni sunduklannda A takıma yük- seleceklerıne inanıyorlardı. Gordon, önce Se- lahattin ve Hüseyın'ı kesti. Ardından Metın Ak- taş'ın üzenne Milosevski'yi getirdi. Ragıp'ı Umarım Gordon'u Utandırmazlar 'yaşı küçük' diye kulübeye oturttu. Mehmet Ipek ve dığerlerını satış listesıne koydu. Bir anlamda kamuoyuna altyapı verimsız imajı vermeye çalıştı. 35'lik Recep'i de umut diye sahaya sürdü. Mehmet Zengin gıbi 3. sınıf futbolcuyla maç kazanmayı düşündü. Sağ ayaklı İskender'in solbek oynaması. sadece bacaklarıyla ilgili de- ğildi. Sürat ve çabukluğun yetersizliğiyle ilgi- liydi. Bir teknik adam, futbolcusunun motorik özellıklerinin mevkisi için yeterlı olup olmaya- cağını pekala antrenmanda görebilir. Teknik ve taktik bakımdan değerlendirdiği gibi... Gordon, Trabzonspor'u tanımıyordu. Bir arayış ıçerisindeydı. Ilk 3 maçta Hüseyin'e şans tanımadı. Kocaelispor maçında sahanın en iyisı olmasma karşın. 60. daki- kada dışarı aldı. Sonra da kiraya verdirtti. Bu bir arayış mı yoksa in- ce bir hesap mı? Bunu zaman gösterecek! Hüseyin, 1.85 gibi uzun boyuna sıçrama tek- nıği ekleyerek hava toplanna kolay hâkimiyet sağlayan bir futbolcu. Rakıbe baskıda kade- me zamanlamasını çok iyi ayarlıyor. Mücade- le dayanıklılığı üst düzeyde. Oyun disiplininden 90 dakıka boyunca kopmuyor. Önsezisi güç- lü. Topu rahat kazanabijdiği gibi tek pasla gü- venlı de kullanabiliyor. Özellikle takım savun- masında, bloklar birbirine yakın oynadığında son derece etkili... Bu özelliklerıyle ön libero- da Tolunay'a alternatif oldu. Artık Gordon'un karanyla, Sakaryaspor için ter akıtacak. Umarım Trabzonspor'da Recep, Sakaryas- por'da da Hüseyin, Gordon'u utandıran isim- ler olmaz... lanna karşın genelde kötü bir futboi oyna- dıklannı, inanılmaz derecede hatalar yap- tıklannı. bu hatalann Parma karşısında tek- rarlanması halinde işlerinin zor olacağını ifade etti. Lövv. "'Samsunspor karşısında ov nadığımız ov unu Karabükspor maçında devanı ettiremedik. Skor iyi, futbol kötü. Sanınm futbolculann kafasuıda hep Par- ma maçı var. Hafta arası bunu üzerierinden atmalarını istedinı. Ancak sahadaki oyun- larıyla bunu atamadıklaruu gördüm. Saha ve seyirci avantajı bizde. İyi oynavarak ka- zanmak zorundavı/. laraftarın desteğine son derece ihtiyacım var.Zafer >aşamak is- tiyoruz"dedi. Baliç büv üledi Bu arada Karabükspor maçını izleyen Parmanın PAF takım çalıştıncısı Bozzao G. Franco. Baliç e hayran kaldı. Boşnak futbolcu için "Süper yetenek" ifadesini kullanan Franco. Baliç gibi Fenerbahçe'de birkaç kaliteli futbolcunun daha bulundu- ğunu. bu nedenle de işle- rinin zor olacağını vur- guladı. Parma geliyor Fenerbahçe'nin rakibi Parma, bugün saat 12. 15'te Istanbul'da olacak ve Çırağan Sarayı'nda konaklayacak. Parma Teknik Direktö- rü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Lövv'le birlik- te saat 15. 00 "te basının karşısına çıkarak maçla ilgili açıklamalarda bu- lunacak. Parma takımı daha sonra maçın oyna- nacağı Şükrü Saracoğlu Stadı nda bir çalışma ya- pacak. Seçkiner'der yürüyüş çağnsı BOLU (Cumhurivet) Spordan Sorumlu De\ iet Bi kanı Yücel Seçkiner. 25 Ekır Pazar günü saat 11 .OO'de Tüı kiye genelinde bütün il ve ıl çelerde. yaklaşık 3 mılvo gencin el ele tutuşarak Ata'v yürüveceklerini ve çelenk bı rakacaklannı sövledı. Bakan Seçkiner. aralannd; savaş olan veya devam edeı ülke sençlennı Atatürk'ür -Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ılkesinden hareketle bır arayi getırmeyj hedeflediklenni be- lirterek "Bu amaçla Kıbrıs Rum Kesimi. Kosova, Arna- v utluk. İsrail. Filistin ve L rdün gençlerini Türki>c">e çağıra- rak Bolu veya başka bir ilde kamp duzenkmeyi düşünüvo- ruz. Konuv u Başbakanımızda desteklivor. Eğer, proje havata geçirilebilirse, 29 Eİdm Per- şembe günü adı geçen üfke gençleri tlltrinde kendi ülke bavraklanvla vürüverek, ba- nş mesajı verecekler'*diye ko- nu^tu. Tekvando Takım halinde kürsüdeyiz Spor Senisi - İkıncı Dün- ya GençlerTekvando Şampi- _v onası nda erkeklerde 44 pu- anla ikincı, bayanlarda ise 38 puanla dördüncülüğü elde e- den Türkive 2 altın. 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile genel klasmanda 82 puanla dünya üçüncüsü oldu. Abdı tpekçi Spor Salo- nu'nda düzenlenen şampiyo- nada genel klasmanda 174 puanla Güney Kore bırinci olurken% puanla ABDikın- ci sırada >er aldı. Şampıyo- nanın 'AktifTakım'ödülünü ltal\a ile Hındistan. "En Ivi Dövüş'ödülünü ıseArjantın ve Mısır aldı. Dün yapılan müsabakalar- da. erkekler63 kıloda minde- re çıkan Cahit Erkan, Tay- vanlı rakibine yenilerek gü- müş madal>ada kaldı. Bavanlar 55 kiloda Ze\- nep Bölükbaşı 2. turda Meksikah. erkeMer artı ^8 kiloda Emre Özgür 1. turda Alman. bavanlar artı 68 kilo- da Ayten Andıç da, 2. turda ABD'li rakiplerine yenilerek elendiler. Metin Oktay anıldı Spor Servisi - Galatasa- ray'ın ve Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Me- tin Oktav. ölümünün 7. vılın- da Kozlu MezarhğYndaki kabri başında anıldı. Metin Oktav 'i anma törenine, Gala- tasarav Asbaşkanı Ergun Gürsoy. Yönetim Kurulu üye- leri İrfan Kurtoğlu. Mustafa Sangül. eskı başkanlardan .Ali Tannyar. basın dünyasından temsiiciler. futboleu dostlan ve ailelen katıldı. Puan durumu Tafamlaf O G B M A Y P A v j Gaaasara» 5 5 - Feneoahçe 5 4 1 Gençıerb-rtığı 5 4 - SeşîKtaş 5 3 2 IstanDulsoor Gaziantep Erzurjnspor 5 3 - - 20 3 - 16 3 1 13 8 - 12 5 5 3 1 5 3 1 Trabzonspor Kocaetepor Antalyaspor Arrkaragücû Bursaspor Adanaspor Altay Karaüükspor 5 1 • Sakaryaspor 5 - 2 Ç Dardanel 5 - 1 SamstınspcK 5 - - 5 2 2 5 22 5 22 5 2 1 5 1 ' 5 1 • 5 1 - 1 7 5 1 6 4 2 8 13 1 8 4 1 7 6 1 5 4 2 6 6 3 6 13 4 2 7 4 6 12 4 4 12 3 4 8 4 1 8 5 717 15+17 13+13 12 +5 11 +7 10 +2 10 +2 9 -5 3 »4 8 +: 8 +1 7 0 4 -7 3 -5 3 -6 3 -8 2 -4 1 -7 • -10 Haftanm maçları Salı: Fenerbahçe-Parma lUE- FA Kupası) Çarşamba: Juventus-Galata- saray (Şampiyonlar Ligi) Perşembe: Beşiktaş-Trnava (KupaGalipleri) LİG: Bursa-Ankaragücü. Is- tanbul-Sakarya. Gençlerbirli- ği-Karabük. Altay-Antalya. Gaziantep-Dardanel. Fener- bahçe-Galatasaray. Kocaelı- Beşiktaş. Adana-Samsun, Er- zurum-Trabzon. TOTO SONUÇLARI 1. G.Saray-Erzurum : 1 2. Fenerbahçe-Karabük: 1 3. Samsun-G.Birliği : 2 4. Beşiktaş-Bursa : 0 5. Antalva-Gaziantep : 1 6. Ankaragücü-Altay : 1 7. Dardanel-Adana : 2 8. Sakarya-Kocaeli :0 9. Mersin id.Y.-Sanyer : 2 10. Karşıyaka-Aydın : 1 11. lCasımpaşa-Göztepe: 2 12. G. Dogan- Hopa : 0 13. Elazıg-Ank. Demir: 1 14. Malat\a-Ş. Urfa : 1 LOTO SONUÇLARI 6-7-8 beraberlik vok.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog