Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 EYLUL 1998 PAZARTE! 14 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Aüahaısmarladık 10.00 TRT 3 DuygusaJ /^>, Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayı Milliyeci bir V v Türk subayıyla, işgal kuvvetleri komutaninın kızının aşk öyküsü. Esat Mahmut Karakurt'un ro- manından Sami Ayanoğlu'nun uyarladiğı filmde Suavi Tedü, Gülistan Güzey, Hadi Hün, Reşit Gürzap. Refik Kemal Arduman rol alıyor (1951). Sissi -2 12.00 / 22.20 TRT 3 Duygusal ©(Sissi) - Avusturya imparatorunun annesi, artık saraya yerleşen Sissi'ye saray adabına ve imparatoriçeliğe yaraşırkurallan öğretmeye ça- lışır. Sevimliliği ve samimiyetiyle herkese ken- dini sevdiren Sissi, bu katı kurallara uymaktagüç- lük çeker... Yön: Ernst Marischka. Oyn: Gustav Knuth, Romy Schneider, Magda Schneider Bir Demet.. 13.20 Kanal D Duygusal /Ç^\ Yaşama küskün yoksul butikçi kızla varlıklı y^y mutMiz fabrikatörün aşk öyküsü. Selim lleri'nin öyküsünden Zeki Ökten'in uyarladıgı film, zengin erkek->oksul kız motifi içinde sınıf değiştirmek için \ erilen onurlu savaşımı yansıtıyor. Oyn: Kartal Ti- bct. Hale Soygazi. Lale Belkıs (1973). Yılanlann Öcü 16.40 Interstar Dram Ev lerinin öniine ev yaparak kapatan güçlü bir adamla savaşan yoksul köy delikanlısıyla an- nesinin öyküsü. Fakir Baykurt'un romanından Şerif Görerfin uyarladığı yapımda Kadir Inanır. Fatına Girik. Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Ihsan Yüce oynuyor (1985). Şov Gemisi 20.00 HBB Müzikal ©(Shcm Boat) - Mississippi Nehri üzerindeki bir şov gemisinde yaşanan olaylan ve aşkla- n anlatan MGM müzikalinde; Kathryn Grayson, Ava Gardner, Hovvard Kee], Joe E. Brown, Mar- ge and Govver Champion. Robert Sterling rol alı- yor. Yön: George Sidney (1951 ABD, 107dk). Masumiyet Savaşı 20.40 ctv Dram /f>> (Mr. Justice) - Kansmı öldürmek suçundan viy tutuklanıp dört yıl hapiste kalan gazeteci Pa- ul Brissac. hapisten çıktıktan sonra gerçeğin or- taya çıkması için amansız bir savaşıma girer. Do- minique Tabuteau'nun yönettiği filmde Richard Bohringer ve Nathaile Nell rol alıyor Ay Çarpması 21.00 Prima Duygusal /f>\ (Moonstruck) - Loretta Castorini, nişanlısı yzs ve onun erkek kardeşi arasındayolunda git- me>en bir şeyler olduğunu fark eder. Ağabeyinin düğün töreni için şehre gelen Ronny Cammeria, sıcak kanlı ve tutkulu bir erkektir. Loretta, bu genç adamı görür görmez âşık olur ve her şey bir anda altüst olur... Yön: Norman Jevvison. Oyun- cular: Cher. Nicolas Cage, Danny Aiello, Vincent Gardenij. Olympia Dukakis (i987 ABD, 102 dk). Çılgın Jack 21.05 Kanal 6 Gerilim ©(Mad Jack) - Gecenin karanlıgında sebep- sizce insanları öldürmekten zevk alan bir grup psikopat, yeni avlan için otoyolda pusuda bek- lerler. Ancak bu kez baltayı taşa vururlar... Yö- netmenliğini Tucker Johnston'un yaptığı filmin başrol oyunculan John Saxon ve Ray Walston. 21.30/CINE5/Aşk... Aynntıyanda Casuslar Arasında 22.20 TGRT Macera (Company Business) - 'Soğuk Savaş' son- rası casusların değişen yaşamlannı komedi unsıırlan katarak anlatan filmde Gene Hackman, Mikhail Baryshniko\. Kurrvvood Smith, Terry O'Quinn, Daniel von Bargen oynuyor. Yönet- men: Nicholas Meyer(l°91 ABD. 98 dk). Misket İ zümleri 22.35 Kanal E Macera (The Three Musacatels) - 14. yüzyıla ait Amerika-Afrika edebiyatı dersi için araştır- ma yapan Donna, uyuya kalır. Rüyasında ailesi haydutlartarafından kaçınlır ve kendisine Ispan- yol haydutJuan Perez, diğeryansmın VictorLang- ford"da olduğunu söylediği yanm madalyon ve- rir. Madalyonun iki yansı bir araya geldiği tak- dirde zenginlik kapılannm açılacağı söylenir... Yön: Romell Foster Qwens, Jeam Pryoritz. Oyn: Flynn Pryror, Richard Pryror, Reynaldo Rey. Tehlikeli... 24.00 Show TV Macera ©(Lavvs and Deception) - Hukuk öğrencisi Evin, gizemli bir kadınla tanışır. Ancak Evin, kadının. ailesini öldüren adam tarafından kiralan- dığmdan habersizdir... Yönetmenliğini Joey Tra- volta'nın üstlendiği filmin başrollerinde C. Tho- mas Howell, James Russo oynuyor. Tehlikeli Tuzak 01.00 Interstar Dram (Trapped and Deceived) - Bunalıma giren birgenci ailesi, gençler için açılmış psikolo- j ik tedavi verilen bir hastaneye yatınr. Ancak La- ura 'ya burada acı çektirildiğini öğrenen babası, kı- zını çıkarmaya çalışsa da annesinin onayını ala- maz. Robert îscove'un filminde Jennie Garth, Jill Eikenbery. Paul Sorvina var. /TS /77\ /77\ D Yabancı İzleyin Orta Değmez R A D Y O CuMHURİYET'TE BliGÜN 16.05 SallananSandal- ye (Senem Ertekin) 18.30 Günün Yorumu (Hikmet Çetinkaya) ia35HaftarTınGünde- mi(lbrahirnYıldız) 19.30 Iyi Akşamlar (Nazlıcan Yardım) 21.00 Alatur- ka Sevdalar (Aylin Şen- gün) 22.00 Gecede Caz (Deniz Kavukçuoğlü) 00.15 Şehir ve Adam 02.00 Gece Yolcusu (Mustafa Dereli). O\ RADVO I) CurnhuriYet 71O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Sesli Gazete (Ümit Zileli - Mustafa Balbay - Altan Aşar) 10.05 Umut ile (Gül- süm Cengiz) 12.05 Emeğın Gündemi (Şük- ranSoner) 14.05 Spor Saati (Anf Kızılyalın) 15.05 Şiirın ve Yaşa- mın izlerinde - Tekrar Tel: 0 212 513 80 06 (Ataol Behramoğlu) Faks:0212 513 77 19 *Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber 1 , her saatbaşı da haber bülteni yayına girecektir. • 10.05 Umut İle: Gülsüm Cengiz programın- da, okullann durumu ve eksiklikleri ile Nesin Vak- fı hakkında Ali Nesin'le söyleşecek. • 18.35 Sallanan Sandalye: ibrahim Yıldız. Haftanın Gündemi programmda 12 Eylül darbesi, ülkeye etkileri ve eğıtim konulannı işleyecek. • 22.00 Gecede Caz: Canlı yayın konuğu ola- rak ressam Aiaattin Aksoy'un katıldığı yapım- da ayrıca; New Orleans, Dixieland ve Chikago ca- zından örneklerle Ray Charles'tan parçalar yer alacak. atv 14.30 'A'danZ'ye' TV Servisi - Yeni yayın döneminin başlamasıyla bir- likte yaz tatiline giren tele- vizyon programJan tekerte- ker yeniden yayına başlıyor. Bunlardan biri de Esra Cey- lan'ın sunduğu "A'dan Z'ye". Yönetmenliğini Re- fet Oğultürkün üstlendiği yapım, hafta içi her gün can- lı olarak yayımJanacak. Prog- ramm bugünkü bölümünde ise çeşitli magazinlerin yanı sıra "okul çağı çocuğunun psikolojik özeUikJeri"ni ko- nu alan bir bölüm yer alıyor. atv 20.00 'Sıcak Saatler' TV Servisi - Yönetmen- liğini Sadullah Celenın üst- lendiği dizi "Sıcak Saat- ler" yeni yayın döneminde- ki ilk bölümüyle ekrana ge- liyor. Başrollerinde Meh- met Aslantuğ, Arzum Onan, Kenan Işık, Aytaç Yörfikaslan, Sevda Ferdağ, İclal Aydın gibi oyuncula- nn yer aldığı dizinin bu ak- şamki bölüm başlığı "Bir oyun gibi yaşamak" atv'de "Haber Ötesi" ekibine katılan Seyyal 'in var- lığı, Coşkun için heyecan ve- rici olsa da Ayşe'yi oldukça tedirgin eder. Ayşe, Coş- kun'a ve Seyyal'in ekibine katılmasını sağlayan Sedat'a ateş püskürmektedir. Bu ara- da işlerinden yorgun (!) dii- şen Rıfat Hazal. oğluyla bek- lenmedik birgörev devirtes- limi gerçekleştirir. TRT1 22.15 'Seslerve Yorumlar' TV Servisi - Talk show programı "Sesler ve Yo- rumlar"ı Özdemir Erdo- gan sunuyor. Bağlama sa- natçısı Çetin Akdeniz'in konuk olarak katıldığı ya- pımda, Akdeniz ile Erdo- ğan'ın birlikte seselendir- diği parçalar yer alacak. Ya- pımcılıgını Remzi Başlı- can'ın üstlendiği programı Cengiz Baysal yönetiyor tntenrtâr"'' 'Yasemin'in Penceresi' TV Servisi - Yasemin Boz- kurt'un sunduğu "Yase- min'in Penceresi" bu hafta- dan itibaren yeni bölümleriy- le ekrana gelecek. Yapımda, Zerrin Özer'in yaşamı tanık- lanyla birlikte anlatılacak. AfFedilmeyen kaçamak CUMHUR CANBAZOĞLU Binicilik antrenörü Wyly King'in (Duvall) kızı Grace'in (Roberts) bir eli yağda, bir eli balda; para sıkıntısı çekmeden kocası (Quaid) ve kızıyla mutlu bir yaşam sürüyor. Ancak bir gün, kocasının tanıma- dık bir kadını öptüğünü, onunla ga- yet samimi olduğunu görünce dünya- sı karanyor ve sesini kısıp olayı sine- ye çekmek yerine "konuşmaya", bu yaramazlığı bütün kasabaya yayma- ya karar veriyor. Bu arada babasının yaramazlıklanna ses çıkarmayan an- nesinin de (Rowlands) gözünü aç- mayı ihmal etmiyor... Oscar aldığı "Thelma and Loui- CINE5 21.30 Aşk ve Yalanlar - Something to Talk About / Yönetmen: Lasse Hallström / Oyuncular: Julia Roberts, Dennis Quaid, Ro- bert Ouvalf, Gena Rovvlands, Kyra Sedgvvick, Brett Cullen, Haley Aull / 1995 ABD yapımı, 105dakika. se"den sonra Callie Kiıouri'nin yaz- dığı ilk postfeminist senaryo, küçük Amerikan kasabasında kan- koca ara- sında yaşananlan yumuşak tonlarla götürerek kadınlann eline silah ver- meden, erkekleri de öcü gibi kullan- madan işi mutlu sona bağlayarak fil- mi izlettirmeyi deniyor; tabii her za- man olduğu gibi erkeği bu yola iten nedeni göstermeden, yalnız sonuçla il- gilenmeyi yeğliyor. Yapımcıları arasında Goldie Hawn'ın da bulunduğu fılmi, böyle tipik bir Amerikan öyküsünü bir Is- veçli yönetmene çektirmenin pek isa- betli karar olduğunu söyleyemeyiz. Hallström *ün artılan fazla yakın ol- madığı kadın dünyasını oyunculan serbest bırakarak yansıtmasından öte- ye gidemiyor. Sven Nykvist gibi bir ustanın da durmadan atlı sahneler çekerken di- ğer sahnelere gereken önem verme- diği anlaşılıyor. Anne Gena Row- lands'ın oyunu iyi. Redford'la özelsöyleşi TV Servisi - Her bölümün- de bir ünlünün yaşamöyküsü- nün anlatıldığı "Uç Nokta", kablolu TV'den yayın yapan Bravoî'da ekrana geliyor. Bu akşam özel röportajlarla Ame- rikalı ünlü oyuncu Robert Redford tanıtılıyor. 70'lerin önde gelen starlann- dan biri olan Redford, 196 l'de girdiği sinema yaşamına "Sa- vaş Avı", "Papatya Yoncaa", "Çıplak Ayak" gibi filmlerde rol alarak başladı. Adını, 70'ler- de oynadığı, "Belalı Elmas", "Jeremiah Johnson";, "Be- lahlar", "AkbabanınllçGü- nü", "Başkanın Bütün A- damlan" gibi başanlı filmler- leduyurdu. 80'Ierde iseyönet- menliği denedi ve ilk fılmi "Sı- radan İnsanlar'Ma büyük ba- ^an kazandı. İlk yönetmenliği, en iyi film ve yönetmen Os- car'lannı aidı. (Bravo!, 18.30) TRT1 20.45İ 'Kördüğüm' Aynı çevredeki farklı dünyalarTV Servisi - TRT'nin yeni yayın donenıi için çektiği dizi filmlerden "Kördüğüm" ilk bölümüyle ekrana geliyor. Bü- yük bir holding sahibi aileyle, sahip olduklan gazete \e özel TV'yle Türk medyasını elinde tutan bir başka ailenin çatışma öyküsünü konu edinen "Kör- düğüm"ün yönetmeni Tom- ris Giritlioğlu. Aynı çevre içindeki farklı dünyalann ve karşıthklann ser- gilendiği dizide Lale Mansur, 'D'deyeni haber saati TV Servisi - Uğur Dündar yönetiminde hazırlanan "Kanal D Ana Haber Bülteni", bu akşamdan itibaren saat 19.00'da ekrana gelecek. Öte yandan, Defne Samyeli'nin sunucuiugunu üstlendiği "Gecenin Içinden" programı da kısa bir aradan sonra bu gece saat 23.00'te yeniden yayımlanmaya başlayacak. Haluk Bilginer, Çolpan İl- han. Bennu Yıldınmlar, Bur- - çin Oraloğlu, Fatma Belgen, Selma Güneri, Taner Barlas, L'ğur Polat, Rüstcm Batum. Ali Çoban gibi oyuncular rol alıyor. On altı bölüm olarak çekilen dizinin yapımcılığmı ise Bünyamin Ersöz üstleni- yor. Dizinin bölüm özetine ge- lince; Vildan. annesiyle ilgili geçmişi araştırmaktadır. Bu ne- denle de psikiyatra gider. Sa- lih. Vildan'ın TIR'fanyla ka- ranlık işler çevirmektedir. Sa- nem ve llhan arasında ise bir aşk ilişkisi vardır. Vildan bun- dan habersizdir. Uğur, llhan'ın tehdidiyle bu gerçeklerin gaze- telerde çıkmasını engeller. As- lı ve Şeyda'nın mezuniyet tö- renleri yapılacaktır. Tören sı- rasmda yapılan silahlı bir sal- dın. ortalığı kanştınr... TRT2 20.30İ 'AkşamaDoğru' 'îlköğretim Haftası' TV Servisi - Sunucuiugunu Seynan Levent'in üstlendiği "Akşama Doğru" kısa bir aradan sonra tekrar ekranda. Hafta içi her gün yayımlanacak olan programın yeni yayın dönemindeki ilk bölümünde "îlköğretim ,lffafrası" ele alın^-flr.^Prograrnda aynca, ' "Kafnuöyu", "Gûndem""ve "Basında Geçen Yıl" adh köşeler de ekrana gelecek. KentTV 22.15İ 'Dönemeç' Eğitim ve beklentileı TV Servisi - Hikmet Çetinkaya nın hazırlayıp sunduğu "Dönemeç"te bu hafta 1998-1999 öğ- retim yılının başlaması nedeniyle "Yeni öğre- tim yılında çocuklann ve ailelerin beklentileri vedavranışlan" konusu işlenecek.Dr.ErdalAta- bek'in konuk olarak ka- tılacağı programda, "Ai leier çocukları nasıl des teklemeli", "Çocuk-ai le ilişkiieri", "Beklen tiler kurumlarla çatışı yor DIU?", "Çocuğıu davranışı aileyi etkileı mi?", "Tembel çocul* olur mu" ve "Öğrenci- öğretmen ilişkileri" ko- nulan ele alınacak. KanaJö 23.05 'Dr. Stress' Basına konu olmak TV Servisi - Beş yılı aşkın bir süredir maga- zinden siyasete, cinsel- likten eğitime, ekonomi- den politikaya kadar her tûrlü konuya yer veren "Dr. Stress", yeni yayın dönemindeki ilk progra- mıyla bu akşam ekran- da. Nedim Saban'ın sun- duğu yapımda bu gece "Özel hayatlanvla gün- demegelenler" konusu ele alınacak. Ürettikleriyledeğil, ya- şadıklanyla basına konu olan farklı kesimlerden insanlann katılacağı program, canlı olarak ek- rana gelecek. TRT1 10.05İ Çizgi karakter Tiknik' canlanıyor TV Servisi - Piyale Madra'nın kaleminden çıkan çizgi karakter " P i k n i k " TRT'nin "Günden Güne" prog- rammda hayat buluyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yapımda, 30'ar sa- niyelik çizgi filmler ha- linde yer alacak olan "Piknik" Derviş Pasin yönetiminde 52 bölüm olarak hazırlandı. Yapı- mın efekt ve müzikleri TRT tarafından gerçek- leştirildi. Discovery 21.00 *Vietnam'' Bir savaşın belgeseli TV Servisi - Discovery Channel'de ekrana gelen "Tarihte Dönüm Nok- taiarı" adh belgesel ya- pım, izleyicileri dünyayı değiştiren olaylann geç- tiği egzotik mekânlaragö- türiiyor. Her bölümünde anlattığı olayla ilgili kişi ve mekânlara da değini- yor. Dramatik temsiller- le birlikte, tarihsel belge- ler ve tartışmalara yer ve- rilerek uzmanlann görûşr • leri de alınarak, bu olay- lann günümüz hayatını nasıl etkilediği ve ne gi- bi sonuçlara yol açtığı gösteriliyor. Yapımın bu geceki konusu ise "Vi- etnam Savaşı". 31 Ocak 1968 yıhnda, Vietnam'ın başkenti Say- gon'daki Amerikan Kon- solosluğu'na sürpriz bir saldırı düzenlenir. Bu olay, ülke çapmda başla- yıp büyük şehirlerde de- vam edecek ve öınlerce ı insanın ölüırıünejM aça- cak büyük birsavaçın baş- langıcıdır... ! '<- TRT2 18İ0İ Refiğ'in yönettiği 'Aşk-ı Memnu' dizisi altı bölüm Yanlış anlaşılan Batılılaşma TV Servisi - Halit Refiğ'in 1965'te "Kırık Hayatlar'dan sonra Halit Ziya Lşaklıgil'den 1974'teki ikinci uyarlaması olan altı bölümlük TV dizisi "Aşk-ı Memnu" TRT 2'de yeniden ek- rana geliyor. Zengin ailelerin yaşantıları, ilişkileri ve bunlann Batı dünya- smdan yanlış etkilenmelerini ko- nu alan dizi pahalı köşkleri, ya- lılan, mesire yerleri, sefahat âlem- leri, giyim kuşamlanyla eski Is- tanbul'u ekrana taşıyor. Batılılaşmarun Türk toplumu üze- rindeki etkisini araştınp değişime ugrayan yaşam görüşünü yansıtan estetik görüntüleriyle başanlı, ulu- sal kültür yapısı içinde dönemin karakterini ve duyuşunu sergile- yen, klasik değeri ve görsel zengin- liği olan özenli bir çağ yapıtı. Müjde Ar, Saüh Güney, Şükran Güngör, Itır Esen, Neriman Kök- sal, Çolpan jlhan, Suna Keskin, Erdal Yener, Canan Alpan'ın rol aldığı dizinin bölüm özeti şöyle: Kansının ölümüyle dul kalan yüksek dereceli banka memuru Adnan Bey (Güngör). Göksu'da- ki bir sandal sefasında karşılaştı- ğı, sosyetenin eğlence düşkünü şen dulu Firdevs Hanım'ın (Köksal) küçük kızı Bihter'e (Ar) âşık olur. İlk eşinden olma kızı Nihal'i (Esen) evlenmelerine razı etme işini de kendisinde gözü olan Fransız mü- rebbiye Matmazei de Courtan'a (llhan) verir... Tv PROGRAMLARI " I I V n ° 6 - 00 B u Toprağın Sesi 06.30 Sabah Haber- I I l e r l °8 -30 Susam Sokağı 09.C» Çocuk Sa- *-• atı 10.00 Haberter 10.05 Gunden Güne (Can- lı) 11.00 Haberier 11.05 Günden Güne (Devam) 12.00 Haberter 12.10 Ufuklann Ötesınde 13.00 Haber 13 13.30 Yerli film: O Bir Melekti 14.00 Haberter 14.05 Filmin Devarnı 15.00 Haberler 15.05 Dızı: Küçük Ka- dınlar 16.00 Haberter ve Borsa 16.25 8u Toprağtn Se- si 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saati 18.00 Ha- berter 19.00 Bizım Mahalle 19.40 Spor 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler20.45 Kördüğüm 21.35Ana- dolu'dan Görünüm 22.15 Sesler ve Yorumlar 23.00 2. üg Dosyası 24.00 Gunün Getırdiklen 00.35 Gece Başlarken 02.35 Yabancı Film: Sonsuza Kadar Se- ninim 04.00 Klipler (0 312 428 22 30). 18.10 Dizi: Aşk-ı Memnu 19.00 Akşam Bül- teni 19.30 Cemal Gürsel'in Ölümü 20.00 Bi- zim Sazımız Bizim Cazımız 20.30 Akşama Doğru (Canlı) 21.15 Dizi: Büyük Savaş 22.00 Gece Bütteni ve Ingilizce Haberler 22.30 Kıbrıs Belgeseli 23.20 Orhan Ayhan'la Spor Yorum 23.50 Dızı: lyiler ve Kötüler 00.50 Belgesel (0 212 259 72 75). 08.00 Telegün 09.30 Belgesel: Gifted Kids 10.00 Yerli Film: Allahaısmartadık 1Z00 Yabancı Film: Sissi-213.30 Dızı: Çiçekle- rin Esintisi 14.20 Muzık Pınarı 14.50 Belgesel: Ah Şu Vahşi Hayvanlar 15.20 Denız Şahinlerı 16.10 Olur Ol- maz 17.00 izdüşüm 19.00 Belgesel 19.50 Genç Ha- ber 20.00 Şaşıfelek Çıkmazı 20.50 Ispanya Futbol ügi (Bant) 22.20 Yabancı Film: Sissi-2 (Tekrar). 07.00 MEBAçıköğretimUs.DersProg.10.00 MEB Açıköğretim Okulu lletişim Prog.10.15 Beraber ve Solo Şarkılar 10.45 BirSolıst THM 11.15Devlet KorolanTSM 11.55THM Bir Solist 1Z10 Konser TSM 13.00 THM-TSM Kliplen 15.00 TSM Bir Solist 15.30 THM İki Solist 16.00 Izmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 16.45 THM Bir Solist 17.15 Be- raber ve Solo Şarkılar 17.45 Gönül Bağımız 18.30 Fa- sıl 18^5 YurttanSester 19.20THM-TSM Klipler21.20 Dilek Pınarı 22.30 Devlet Koroları 23.10 KonserTSM. 08.00 Belgesel 06.30 Sabah Haberleri 08.30 Müzik Pınan 09.00 Çocuk Saati 10.00 Haber- ter 10.05Günden Güne 11.00 Haberter 11.05 Günden Güne 12.00 Haberler 12.05 Öğrendtkçe 1100 Haber 13 13.30 Yerli Film: O Bir Melekti 14.00 Ha- berler 14.05 Filmin Devamı 15.00 Haberler 15.05 Si- zin İçin 16.00 Haberler ve Borsa 16.20 Istanbul'dan 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saati 18.00 Haber- ter 19.00Bizim Mahalle 19.35 Ingilizce veAlmanca Ha- berler 19.40 Spor Haberleri 19.55 Hava Durumu 20-00 Haberler 20.45 Kördüğüm 21.35 Anadolu'dan Görü- nüm 22.15 Sesler ve Yorumlar 23.00 2. Ljg Dosyası 24.00 Günün Getirdikleri 00.30 Gece Başlarken. I 07.00 Show Başlıyor 08.00 Dızi. DalfasO9.15 Yerli Film: Lanetli Kadınlar 11.30 Klip'98 13.30 Çizgi Film: Çiko 14.00 Çizgi Film: Silvan 14.30 Çizgi Film: Ha- yatet Avcılan 15.00 Çizgi Film: Şeker Kız Candy 15.30 Yarışma: Büyük Küçük Demeden 16.15Yerli Film: Yalnız Ka- dın 18.15 Dizi: Cesurve Güzel 19.00 Di- zi: Yalan Rüzgârı 20.00 Show Haber 21.10 Spor Sayfası 21.30 Televole 23,30 Haber Hattı 24.00 Yabancı Film: Teh- likeli llişkiler 02.00 Klıp'98 03.45 Ka- panış (0 212 286 35 35). 6 07.00 Yabancı Film: Güzel Gün- ler için 08.30 Belgese! 09.00 Kü- çük Prenses 09.30 Sındrella 10.00 Çizgi Film: Prens Vaılant 10.25 Yaban- cı Film: Yalnız Yıldız 12.00 Dızi: Pal- miye Konağı 12.45 Çizgi Film 13.00 Ha- berler 13.15 Dızi: Tehdit 14.00 Çizgi Film: Küçük Prenses 14.30 Çızgı Film: Prens Vailant 15.00Yabancı Film: Mal- ta Şahini 16.40 Çizgi Fikn 17.00Ara Ha- berler 17.15 Yabancı Film: Aldanış 19.00 Ana Haber 19.40 Arka Pencere 19.50 Spora Bakış 20.00 Portreler ve Profesyoneller 20.15 Acil Servıs 21.05 Yabancı Film: Çılgın Jack 22.45 Ha- ber 6 23.05 Dr. Stress 00.35 Haber 6 00.55 Dizi: Palmıye Konağı (Tekrar) (0 212 284 31 50). 05.15 Kültür-Eğitim 06.10 Yabancı Film: Son Partı 08.00 Yabancı Film: Sab- rina 09.55 Yabancı Film: Güç Savaş- çıları 11.30 Yabancı Film: Masallar Prensi 12.45 Yabancı Film: Aşk Böce- ği 14.20 Yabancı Film:. Maymun Aklı 15.55 Yabancı Film: Ölüm Yolunda 17.55 Yabancı Film: Fotoğraftaki Pe- riler 19.45 Yabancı Film: Gizli Ajan 21.30 Yabancı Film: Aşk ve Yalanlar 23.20 Yabancı Film: Yırtıcı Geceler 01.15 Film: Çalınan Aşklar 02.45 Wo- men of Color: Star Island 03.35 Film: Jenteal, Rocco'yu Seviyor. (0212225 55 55). 07.00 Güne Başlarken 09.00 Haber 09.20 ü- festyie09.30 HaberÖze- ti 09.35 Ekonomi, Gündemdekiler, 2000'in Ötesi 12.00 Günün içınden 14.00 Haber 14.20Lifestyle 14.30 Ha- ber Özeti 14.35 Dünyada Bugün, Yurt- ta Bugün, Ekonomi 17.00 Haber 17.20 Lifestyte 17.30 Haber Özeti, Dünyada Bugün 18.15 Gece Gündüz 18.35Gün- demdekiler 19.15 Ekonomi 19.30 Spor- da Bugün 20.00 Haberler 20.45 Spor Gündemi 20.50 Ekonomi 21.00 Ha- berler 21.05 Futbol Aktüel 22.00 Haber 22.05Transworld Sports 23.00 Haber- ler23.05 Gündemdekiler (Tekrar) 23.30 Gece Gündüz 23.40 Lifestyte 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33). 07.00 Uyan- ma Zamanı 08.30 Bir Nu- maraSeç 10.30Mega 11.00 35 MM 11.15 Jess 13.00 Müge 14J30 Yiğrt 15J0 Mü- ge ve Jess 17.0 Videone 17.3OMega5iaO0BirNu- mara Seç 19.30 Top News 19.45 Haberler 20.00 Styte 21.00 Haberler21.15 Men- e-Men Show 22^0 35 MM 22.45 Videone 23.00 Mega 23.30 Top 20 00.30 Play üstO2.15TürkHalkveSa- nat Müziği 05.00 Trafik Programı (0212288 75 75). 08.05 Gündem 09.00 Haber Büt- teni 09.20 Eko Start 10.10 Para Raporu 10.35 Finans Dün- yası 11.35 Pryasaiar 1Z30 Dünya Modası 13.00 Ha- ber Bütteni 1140 SeansAra- sı 14.35 Sektör Sohbetteri 15.40 PiyasaJar 16.10 Para Raporu 16.40 Eko Finish 17.10 Kahve Molası 17.35 Dünya Usteleri 18.40 He- def Universite 19.35 Dünya Modası 20.00 Haber Bülte- ni 21.35 7 Ustü 7 22J5 Ya- bancı Film: Misket Üzüm- leri 00.35 Kahve Molası 01.00 Haber Bülteni (0272282 57 00/ v j _.4_,_ 07.00 ctv'de M C l V Sabah 07.30 Belgesel 08.30 Aerobık 09.00 Gizli Ha- yatlar09.50 İMKB10.00 Çiz- gi Kuşağı 11.00 Yabancı Film: Yabancı Kovboy 13.00 Ha- beriai5Belgesel14.10lki Ki- şilik Dünya 14.40 Belgesel 15.10 SihirliOrrnan 15^0Teh- like Koyu 16.00 İMKB 16.10 Gizli Hayatlar 17.00 Sınır Ka- şabası 17.30 Belgesel 18.30 Özel Bir Polıs 19.30 Ana Ha- ber 20.25 Uykudan Önce 20.40 Yabancı Film: Masu- miyet Savaşı 22.10 Stüdyo C (0 212 28236 00). ^ m 07.00 Kahvaltı Haberleri 9 ¥ 1 1 09.05 Çizgi Film: Heidi • * * w 09.35 Çizgi Film: Shno- okumş 10.05 Çizgi Film: Aiaaddin 10.40 Ayşe Özgün Talk Show 11.50 Reyting Hamdi 13.00 Gün Ortası 13.30 Çizgi Film: Shncokums 14.00Çizgi Film: Aia- addin 14.30 A'dan Z'ye 17.0 Yanşma: Gelin-Kaynana 18.00 Dizi: Çiçek Taksi 19.00 atv Ana Haber 19.40 Para Hattı 19.45 Spor Haberleri 19.50 Hava Duru- mu 20.00 Sıcak Saatler 21.20 Dizi: Gur- betçıler 22.40 Yerii Film: Kan Çiçeği 24.00 Gece Haberleri 00.05 Filmin De- vamı 00.30 Şok 01.15 Bam Teli 02.30 Haberci 03.10 Ayşe Özgün Talk Show 04.00 Gönülden Nağmeler05.30 Gece- nin Içinden (0 212 655 00 00). 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Dizi: Manuela 10.00 Sınan Özen Show 11.00 Sevginin Bittiğı Yerde 12.00 Haberler 12.15 Ha- nımeli 13.30 Müzıkalite 15.00 Dizi: Ka- der 16.00 Dizi: Komşular 17.00 Haber- ler 17.30 Dizi: Erguvan Yıllan 18.30 Di- zi: Eltiler 19.00Ana Haber Bülteni 20.00 Erkan Yolaç Show (Canlı) 22.00 Haber- ler22.20 Yabancı Film: Casuslar Ara- snda 24.00 Gece Bülteni 00.30 Dizi: Ma- nuela (Tekrar) 02.00 Sinan Özen Show (Tekrar) 03.00 Müzıkalite 04.00 Belge- sel 05.00 Komşular (0 212 652 25 60). 06.00Sevilen Klipler07.00 Çalar Saat 09.00 Şi- rinler09.30 Uçan Kaz 10.00 Sevımli Kahraman- lar 11.00 Taş Devri 11.30 Çizgi Kahramanlar Ya- nşıyor 1ZO0 Yerii Film: Bebek 13.00 Öğle Haberi 1120 Yerii Film: Bir Demet Menekşe 15.00 Şirinler 15.30 Uçan Kaz 16.00 Sevimli Kahramanlar 17.00 Ateş Dan- sı 18.00 Acı Günlerim 19.00 Ana Haber 19.45 Günün Yorumu 19.50 SporGündemi 20.00AileterYanşryor 21.00 Televole 23.00 Haber Saati 23.30 Spor Turu 23.40 Ya- bancı Film: Yıldınm Yûrek 2 03.00 Türk Halk Müziği 03.30SigaranınZararlan (021221551 11). 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Evdekiler 10.00 Kaygısızlar 11.15 Yerii Film: Sevgili Hocam 13.00 Gün Ortası 13.20 Esmeralda 14.15 Can ileMuhlıse 15.30 Oyun Bıttı 16.20Tatil Başlıyor 16.40 Yerli Film: Yılanlartn Öcü 18.00 Şampiyonlar Ugi Özel 18.30 Fertıunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor 20.50 Çarii 22.00 Yabancı Film: Ke- loğlan-1 23.50 Yasemin'in Penceresi 00.50 Gece Hattı 01.00 Yabancı Film: Tehlikeli Tuzak 02.40 Zır- ve Defteri 03.20 Mızrap 06.10 Müzik... Müzik... Mü- zik... (0 212 448 80 00). 06.30 Aerobik 07.30 Bugün (Caniı) 10.00 Haberler 10.10 Politika Gündemi (Canlı) •••••• 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Can- lı) 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim (Devam) 12.30 Airport 13.00 Haberler 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den f e (Canlı) 16.00 Haberler 16.35 Belgesel: Hay- vanlarAtemi 17.00 Haberler 17.05 Robocop 17.30 Mo- mesa Kovboylan 18.00 Müzik Bahçesi 18.30 Ana Ha- ber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Şov Gemisi 22.00 Onda On Haber 22.45 Plarform 24.00 Haberler ve Hava Durumu 01.00 2'den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.30 Cümbüş 0a00 Sabah Kahvaltısı 09^0 Yabancı Film: Şehrin Silahşorleri 11.00 Son Söz Sevginin 12.00 Türkülerımız 13.15 Banş'la Müzik 14.30 Cenk Koray ile 5-10-1515.00 Yıl- do ile 16.00 Serpil Barlas'la 18.30 Eko Bugün 19.00 Ali Baba'nın Çiftliği 19.30 Flash Haber 20.00 Son Söz Sevginin 20.45 Sıtkı Sıynldı 21.30 Yabancı Film: Nin- ja Çocuklar 23.00 23. Saat 00.15 Yıldo ile 02.00 Ka- panış (0 212 256 82 82). 07.00 Açıhş 07.05 Yerii Film: Sabah CM- masın 08.30 Bu Sabah 10.30 Çizgi Film 11.00 Dizi: Acımak 11.35 Halk Oyunlan 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Eski Dostlar Eski Şarkılar 13.30 Dizi: Dağ/anmız 14.00 GAP Spor 14.30 Haber 14.45 Halk Konseri 15.35 Yerli Film: Oteldeki Cinayet 17.00 Gide Gide GAP (Canlı) 17.58 TRT2'yeGeçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog