Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Kendinize ya da Sevdiklerinize Müziğin UstaJan Dizisinden 700.000 TL'Jık Bir CD Armağan Edin, Cumhuı ^ kitap kulûbü IstMal Cad ZamDak Sok. 4/1(Aksanat kaşısı)lâksnv1startul Tel:(O212)252 38 81/82 Cumhuri JPIO7.4 Cumhuriyet /^TANBL'L VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26640 /150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 14 EYLÜL 1998 PAZARTESİ Marcus Tuflius Cicero, çok iyi bir avukat, etkili bir eylem adamı, önemli bir düşünür, dil bilinci olan bir aydındı. Özgün kavramlan olmayan bir toplumun özgün bir felsefesi olamayacağı düşüncesiyle, Yunanca yazılmış felsefe yapıtlarını Latinceye çevirdi ve Yunanca kavramlan, Latince köklerden türettiği yeni terimlerle karşıladı. Ondan sonra, Latince yeni kavram türetme bir gelenek oldu. Rönesans'a kadar, özellikle din ve felsefe alanlarında tüm yapıtlar Latince yazıldı. g HÎZMETÎNDE BÎR ADIM DAHA CİCERO YAŞLILIK DOSTLUK Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... C I C Î I O YAŞULÎK DOSTLUK İÖ 106-43 yılları arasında yaşayan Cicero, Roma'nın cumhuriyetten diktatörlüğe (tarihler imparatorluk diye yazar) geçiş döneminde, siyasal savaşımın tam ortasında yer aldı. Yurttaşların özgürlük ve eşitliğine öncelik veren bir yönetimi savunan söylevleriyle etkili oldu. Altmış üç yaşında, yönetimi ele geçiren üçlü kurulca öldürtüldü. Fırtınalı yaşamının son yılında yazdığı son iki yapıtı, Yaşlılık ve Dostluk, iki bin yıl önceden bugünün yaşlılanna umut veriyor, dostluğu özleyenlere yol gösteriyor... 'Başbakanh azatettim'sözleriAnkara'datartışmalara neden oldu HükümettenBaykal'atepki• CHP Gene] Başkanı Deniz Baykal'ın seçim tarihi konusunda Başbakan Yılmaz'ı serbest bıraktığına ilişkin açıklaması hükümet ortaklannın tepkisine neden oldu. Başbakan Yılmaz. Baykal'ın açıklamalarının hukuken geçersiz olduğunu vurguladı. Seçim karannın Baykal'ın ihtiyatsız ısran üzerine alındığını belirten Yılmaz: Önerge versin Yılmaz, Baykal'ın erken seçimin iptali için bir önerge vermesi gerekliğini söyledi. Başbakan, "Baykal beni azat ettiğine göre bundan sonra görüşebiliriz" dedi. • DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit "Hesaplannı DSP'nin yerel yönetim seçimlerinde başanlı olamayacağı düşüncesine göre yapanlar kendi kendilerini aldatmaktadırlar" dedi. DTPlideri Cindoruk seçim tartışmalannın artık "'bıkkınlık" verdiğini belirtti. Cindoruk "Bu tartışmalar o hale geldi ki bir parti başkanı diğer bir parti başkanını azat ettiğini söyleyebilmektedir. Kölelik rejimleri kalkalı asırlar oldu. Kimse kimseyi azat edemez" dedi. • 5. Sayfada Rahşan Ecevit. Korkuyorlar • CHP lideri Deniz Baykal, Başbakan Mesut Yılmaz'ı seçim tarihi konusunda "azat ettiğine" ilişkin açıklamayı, iki seçimin birlikte yapılmasının CHP'nin emrivakisi olarak değil de anayasanın emri olduğunun anlaşılması için yaptığını söyledi. Baykal: Tavrımız değişmedi Seçimlerle ilgili bir tavır değişikliğinde olmadıklannı vurgulayan CHP Genel Başkanı Baykal, Meclis'e yeni bir seçim önerisi gelmesi durumunda partisinin tutumunun "orada yaşanıp görüleceğini" kaydetti. • 7. Sayfada Al Gore, başkanın görevden alınmasma gerek olmadığını söyledi CliııtoııVlaıı karsı atak• ABD Başkanı Bill Clinton'ın avukatlan, bağımsız savcı Kenneth Starr'ın raporuna karşı saldın başlattı. Başkan'm avukatlan, Kenneth Starr'ın Levvinsky skandalı ile ilgili raporuna verdikleri yanıtta; raporda, yasal işlem başlatılmasını gerektirecek bir suç unsuru bulunmadığını söylediler. Bill Clinton'ın avukatlan Başkan'ın yemin altında yalan söylemekten suçlu bulunamayacağını öne sürdüler ve Starr'ın tek amacının Başkan Bill Clinton'ı halkın gözünde küçük düşürmek ve aşağılamak olduğunu iddia ettiler. • Clinton'ın yardımcısı Al Gore yaptığı açıklamada, Başkan'ın hata yaptığını, ancak bu hatanın görevinden alınmasını gerektirmediğini söyledi. Clinton'ın özür dilediğini hatırlatan Al Gore "Raporda yazılı olanlann teknik ve detaylı incelemesini Başkan'ın avukatlanna bırakalım. Şu kadannı söyleyeyim söz konusu raporun, 1992'de ve sonra tekrar 1996'da Clinton'ı başkan olarak seçen Amerikan halkının yargılannı değiştirecek bir temel oluşrurduğunu sanmıyorum. Başkan, ülke için büyük işler yaptı" dedi. • 9. Sayfada • ÎNTERNET, BASINI ATLATTI m9.sayfada • TARİHTEKİ İLK PORNO SUİKASTI U9.sayfada 'Clinton, Türkiye'de olsaydı' 6 Siyasüere yalan serbest 9 • îstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman. ABD Devlet Başkanı Bill Clinton'ın yargılanmasının yargı bağımsızlığı ile ilgili olduğunu, Türkiye'de aynı durumda cumhurbaşkanının ifadesinin dahi alınamayacağını söyledi. ÇHD Genel Başkanı Erdoğan, Clinton'ın "Amerikan halkına yalan söylemek"le suçlanmasını değerlendirerek "Bizde idarecilerin yalan söylemesini suç sayan bir kanun yok" dedi. ANKARA / İSTANBL'L (UBA) - ABD Devlet Başkanı Bill Clinton'ın. Beyaz Saray stajyerlerinden Monica Le- winsky ile arasındaki ilişkiyi araştıran bağımsız savcı Ken- neth Starr'ın Amerikan Kong- resi'ne sunduğu raporda Ba$- kan' ı "Amerikan halkına yalan söylemek"le suçlaması, Bır Tiirk başbakanının halka yalan söylemesinin suç sayılıp sayıl- mayacağı sorusunu gündeme getirdi. Istanbul Barosu Başkanı Yü- cel Savman. ABD Devlet Baş- kanı Bill Clinton'ın yargılan- masının yargı bağımsızlığı ile ilgili olduğunu, Türkiye'de ay- nı durumda cumhurbaşkanının ifadesinin dahi almamayacağı- nı söyledi. Sayman şunlan söy- ledi: "•Türkiye'de bö\le bir şe> ol- sa yargı. yetkisi olduğu halde bunun üzerine gjtmiyor. Bö>le şeyierin üstüne gkülmesini bek- lemek Türkiye'de yargı açısın- dan hayal. Tanıklann dinlen- mesini engeliemek, yalan ifade • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te 13 milyon öğrenci dersbaşı yapıyor DerszM sorunlarla çalacak• 8 yıllık kesintisiz eğitimin ikinci yılı yine sorunlarla başlıyor. Oğretmen sıkıntısının sürdüğü okullara ders kitaplan da yetiştirilemedi. Güncelleştirildiği öne sürülen kitaplar anlatım bozukluklan, dilbilgisi yanlışlan ile dolu. Sosyal Bilgiler kitabında, özelleştirme kapsamına alınan Et Balık Kurumu, "devletin balıkçılığı geliştirmek için tedbirler aldığı kurum" olarak anlatılıyor. Hayat Bilgisi kitabında, soluk borusu ile yemek borusunun yeri yanlış gösterildi. • Bu yıl 533 bin 488 öğrenci, taşımalı eğitime alınacak. Ancak okul ihalelerindeki gecikme ve 21 bin 143 dersliğin ikinci öğretim döneminde tamamlanacak olması, "70-80 kişilik sınıf" geleneğini sürdürecek. 20 bin 582 öğretmenin kura çekiminin gecikmesi, öğretim yılı başında kargaşa yaratacak. Bu yıl aynlan 10 bin kontenjana karşılık 3 bin kişinin atandığı Ingilizce öğretmenliğinde ise açık devam edecek. BRU TOKTAfl ve YU8UF ZtYA JtTn haberi • 3. Sayfada İOO HEKTAR ORMAN KÜL OLDU Amdmafyası dünybıe Iran Ha gergin buluşma• Dışişleri Bakanı Ismail Cem, Tahran ziyaretinde Iran-Yunanistan-Ermenistan arasında yapılan üçlü toplantıyı eleştirdi. Cem, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı düzenlediği haçlı seferine Müslüman asker toplama gayreti içinde olduğunu belirtti. Dış Haberler Servisi -Iran'da bulu- nan Dışişleri Bakanı İsmailCcm. Yu- nanistan'ın Türkiye'ye karşı bir haç- lı sefen başlatmak istediğinı söyledi. tran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi de, Türkiye'nin Israil'le as- keri işbirliğini kınadı. Ismail Cem, dün Cumhurbaşkanı Hatemi. Dışişle- ri Bakanı Kemal Harrazi ve Meclis Başkanı Ali Ekber Naök Nuri ileTah- • Arkası Sa. 6, Sü. 7'de • Istanbul'da dün çıkan orman yangınlannda 100 hektarlık alan kül oldu. Istanbul Orman Bölge Müdürü Mehmet Sandıkçı, Yakacık'takı orman yangınının kesinlikle sabotaj olduğunu söyledi. Çevre Bakanı imren Aykut, yeşil alanlan rantçılara. arazi mafyasına teslim etmeyeceklerini belirtti. Kartal'da üç ayn yerde çıkan orman yangını. riizgânn da etkisiyle 50 hektarlık bir alana yayıldı. • Yetkililer, yangının çevredeki yerleşim birimlerini tehdit ettiğini belirterek bölgeyi boşalttılar. Dünkü yangınlarda Maltepe'de 3. Ümraniye'de 20, Kartal'da 30. Beykoz'da dalOOdekaralankül oldu. Yakacık. Çatalca ve Gaziosmanpaşa'da da toplam 100 hektarlık orman alanı tamamı yandı./mOJTKÜÇÜKKm ve OEVRİM SEVJRMY'm I Arka Sayfada YANGINI SİYAŞİLER KÖRÜKLEDİ • Arka Sayfada îlaç fiyatmda çifte standart • 500 bilim adamının katıldığı 2. Balkan Onkoloji Kongresi'nde ajTiı ilacın değişik fıyatlarla satıldığına dikkat çekıldı. Kongrede, kansertedavisinde standardizasyonun önemine değınildı. Prof. Dr. Münır Kınay. kanserle ilgili basmda yer alan haberlerin çoğunlukla çarpıtıldığını söyledi. • 6. Sayfada Başbakan'ın istifası isteniyor Arnavutluk'ta ayaklanma: 1 ölü • Muhalefet liderlerinden Haydari'nin öldürülmesinden sonra dün başkent Tiran'daki hükümet binasına saldıran göstericiler, Başbakan Fatos Nano'rîlın bulunduğu kata ateş açtılar. Çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Gerginliğin ülkenin diğer kesimlerine de sıçradığı belirtiliyor. • 8. Sayfada Azerbaycan karıştı Bakû'de muhalefet polisle çatıştı • Azerbaycan'da 11 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto eden muhalefetin başkentte düzenlemeyi planladığı miting öncesinde olay çıktı. Göstericilerle güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmalarda 9'u ağır olmak üzere çok sayıda güvenlik görevlisi yaralandı. • 8. Sayfada 76 yaşında kalbine yenildi HP'ninilk genel başkanı Calp öldü • 12 Eylül 1980'den sonra kurulan ve daha sonra kendisini fesheden Halkçı Parti'nin ilk Genel Başkanı Necdet Calp kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Çeşitli illerde valilik, kaymakamhk ve mülkiye müfettişliği yapan Calp, 29 Kasım 1987 seçimlerinde aday olmayarak siyasi hayatını noktaladı. • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAV Azat... Az At. Başbakan Mesut Yılmaz'ın Gaziantep'ten verdiği "seçim taşını kuyuya atan çıkarsın" ilanı, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Artvin'den yaptığı, "azatdu- yurusuyla" kenetlendi. Bu kenetlenmeden ne çıkar? Üç beş kadar zirve çıkar... Önceki gün "Yılmaz-Baykal uzlaşması" başlığı al- • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog