Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

13EYLUL1998PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Turizm rehberleri örgütleniyop • İstanbul Haber Servisi - Türkıye'deki turist rehberlerini temsil edecek Tunst Rehberleri Birliğı'nin(TUREB) kuruluş protokolü imzalandı. MEF'ten öğrencilere ödül • İstanbul Haber Servisi - Modern Eğitim Fen Dershaneleri'nce 1998 ÖSYS'de Türkiye genelinde ilk 100'e gıren öğrencilerini ödüllendirmek amacıyla düzenlenen ve Nlilli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Necdet Özkaya ile İstanbul II Millı Eğitim Müdürü Ömer Balıbey'in katılacağı tören yann yapılacak. Atatürk çizgi romanı • İstanbul Haber Servisi - Turist Rehberleri Vakfı, tüm dünya çocuklanna Atatürk'ü sevdirmek ve devrimlerini tanıtmak amacıyla bir çizgi roman kitabı yayınladı. Sendikadan kınama • İstanbul Haber servisi - Türkiye Devrimci Kara Nakliye Sendikası, Bursa'da Low Profile Firması'nda çalışan 279 işçinin Bağımsız Dokuma-Iş Sendikası'na üye olduklan için işten çıkanlmalannı, yaptığı yazılı bir açıklamayla protesto etti. Özçelik-İş'ten suçlama • İstanbul Haber Servisi - Özçelik-lş Sendikası Genel Başkanı Recai Başkan, Özçelik-lş Sendikası İstanbul 1 No'lu Şubesı'nde düaenkdığı "SendılcaJ Örgütlenmcde Karşılaşılan Sahtecilikler ve Engeller" konulu basm toplantısında, üyelerinin sahte belgelerle istifa ettirilerek Türk Metal Sendikası'na üye gösterildiğıni söyledi. Tupizm 1999da canlanacak • İstanbul Haber Servisi - Öger-Tur Yönetim Kurulu Başkanı Vural Öger, Almanya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında önümüzdeki sezonda yüzde 10-15 artış beklediklerini söyledi. Yedikule'de İstanbul Haber Servisi - Yedikule'de içinde 200 milyar liralık altın ve döviz bulunan otomobil, silahlı ve maskeli 5 kişi tarafından gasp edildi. ADD'den kurslar • İstanbul Haber Servisi - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bakırköy Şubesi tarafından, halk oyunlan, halk müziği, bağlama, tiyatro, satranç. fotoğrafçılık, gitar, ve Türk sanat müziği kurslan açılacak. Kurs kayıtlan 15Ekim 1998 tarihine kadar sürecek. Basketbol I İstanbul Haber Servisi - Mis Süt-Fatih Eğitim Parkı 98 Basketbol Şenliği, 11-12 Eylûl 1998 tarihleri arasmda; Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Fatih Eğitim Parkı'nda; Fatih Belediye Başkanı Saadettin Tantan ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Fatih Eğitim Parkı Genel Müdürü A. Oğuz Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı. Tnafik kazası • İstabul Haber Servisi - Beyoğlu Harbiye Askeri Müze önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen Osman Ozmen (25). otomobılın çarpması sonucu kaldınldığı Taksim llkyardım Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Tanla, Yılmaz'ın CHP içinde gedik açma çabasına girdiği iddiasma sert tepki gösterdi 6 ANAP kendine baksm 9 İstanbul Haber Servisi - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tanla. kimı CHP milletvekillerinin ikı seçımin ayn yapılması ıçin Başbakan Mesut Ydmaz'dan yardım istedikleri ve Yılmaz'ın CHP içinde gedik açma çabasına girdiği iddiasma sert tepkı gösterdi. Tanla. "Partimiz içinde seçimlerle Ugili hiçbir ikilik yok. Seçimlerden kaçmak isteyenlerin bu türlü çabalan sonuç vermeyecektir. CHP içinde gedik açmaya ise kimsenin gücii yetmez" dedi. Bülent Tanla, gazetemizde dün "CHP'de Erken Seçim lkiliği" başlığıyla yayımlanan haber üzerine bir değerlendirme yaparak CHP'de böyle bir "ikilik" olmadığını vurguladı. Açıklamasında ANAP'a da sert bir yanıt veren Tanla şöyle de\am • CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tanla, parti içinde seçimlerle ilgili hiçbir ikilik ölmadığını belirterek "Seçimlerden kaçmak isteyenlerin bu türlü çabalan sonuç vermeyecektir. CHP içinde gedik açmaya ise kimsenin gücü yetmez" dedi. etti: "ANAP'ın tarihi belü olan, kararı Meclis tarafından aluımış seçimlerden kaçmak için 'mızıkçılık' yapmakta ısrar erriği görülmektedir. Bıkkınlık veren bu davTanışlardan sonra aynca söz konusu haberde AJVAP'ın partimizde gedik açma çabalanna girildiğinden söz ediliyor. Ne ANAP ne de bir başka parti CHP içinde gedik açamaz. ANAP öncelikle kendi içinde parçalara bölünmüş, çetelere sahip çıkan, irticaya destek veren vönetici ve milletvekillerivle ügilensin. Başbakan Sayuı Mesut Yılmaz CHP'nin sözcüsü değildir. CHP parti içinde demokrasiyi en geniş boyutuyla yaşatan tek partidir. Tüm kararlar yetkili organlarında tartışılarak alınır. Erken seçim kararı da bu ilkelere bağlı olarak partimizin politikası haline getirilmiştir. Bu kararı tüm parti yöneticileri ve milletvekilleri saygı gösterip benimsemişlerdir. O nedenle CHP içinde hiçbir parti yöneticisi \e milletvekilinin seçimlerin ertelenmesine yönelik Başbakan Mesut Yılmaz ile görüşmesi ve istekte bulunması söz konusu olamaz. Böyle bir talepte bulunan parti yöneticisi ve milletvekili arkadaşlanmız konuyu öncelikle partimizin yetkili organlannda dile getirmekten çekinmeyecek kadar demokratik anlayışa sahiptirler. İsim vernıeden yayımlanan bu rür haberier arkadaşlanmızı kabul etmeycccğinıiz bir zan altında bırakmaktadtr. Kısaca ne Başbakan ne de başka bir partinin CHP'de gedik açmaya gücü yetmez. CHP halktan aidığı destekle gücünii bu seçimlerde sergileyecektir. Seçimlerden korkan, ertelemek için de her türlü çabayı gösteren ANAP ve diğer partiler de bu seçimlerde halktan gereken dersi alacaklardır." u kesintilerineyurttaşlardan büyük tepki İSKİ'nin Kâğıthane"deki ana su dağıtım hattında meydana gelen arıza Taksim. Kağıthane. Kuştepe, Teşvikiye ve Mecidiyeköy 'ü kapsayan geniş bir alanda su kesintisine neden oldu. Bu bölgede oruran yurttaşlar, su istasyonlan ve su tankerlerinin önünde u/un kuynıklar oluşrurdu. Su istasvonlanndaki sulann kısa bir sürede bitmesi üzerine susuz kalan yurttaşlar, İSKİ yönetimini istifaya çağırdüar. Birçok bölgede su kesintisinin, İSKİ'nin açıkladığı süreden daha fazla sürdüğünü belirten yurttaşlar, ISKİ yönetimini protesto ettiler. Cazetemizi arayan çok sayıda yurttaş "İSKİ, İstanbul'da su sorununu çö/düğünü ikide bir anlatıyor. acıklıvor. Peki kardeşûn nedir bu durum? Cazetelerde sürekli barajlardaki doluluk oranının \ ii/de y Uzlere yaklaştığı yazılıyor. Biz neden kandınuyoruz? Yetkili ve ilgüileri göreve çağınyoruz. Okullann açılmasına bir gün kala susuzluktan kınlıyoruz" görüşünü ifade ettiler. Yetkililerin doğru bilgi vermemesinden de yakınan yurttaşlar, İSKİ'den ne zaman su alabüeceklerini doğru olarak öğrenmek istediklerini söylediler İSKİ yetkilileri, Kâğıthane'deki ana su dağıtım hattında meydana gelen anzanın 24 saat içinde giderilebiletek bir anza olarak düşünüldüğünü, ancak söz konusu bölgenin beton çıkması nedeniyle çauşmalann uzadığını söylediler. Yetkililer, "Anzayı en kısa sürede giderip su vermeye çalışıyoruz. Bunun için gerekli gayretin gösterildiğinden vurttaşjar emin olsurT dediler. (Fotoğraf: KUBıLAYTÜNTÜL) ' • Artvin'deki konuşmasında, Yılmaz'ın seçimleri uygun gördüğü gibi yapmasını istedi Baykal: Başbakan'ı azat etthnART\ İN (AA) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. seçim tartışma- lan ile ılgılı olarak "Ben, Başbakanı azatertirn. Se- çimleri uygun gördüğü gibiyapsın" dedi. Doğu Anadolu gezısinı sürdüren Bay- kal, dün Ardahan'dan karayoluyla Artvin'e geldi. ArtvinCamii Meydanı'ndahalkahı- tap eden Baykal. "Başbakan, banatelefon- la. "Iki seçimı biraradayapalım' ricasında bulundu. Ben de kabul errim. Şimdi CHP'nin arkasuıa sığınmasınlar. Ben Baş- bakan'ı azat errim. Seçimleri uygun gördü- ğü gibi yapsın" dedi. Baykal. aynca hükü- met kurulduğu sırada Mesut Yümaz'a se- çımlenn zamanında yapılmasını önerdiğı- ni, bu şekilde RP ve DYP'den hesap soru- labileceğini. ancak zamanından geç yapıl- ması halinde bu iki partinin hesap soracak duruma geleceğini söylediğini bildırdi 12 Eylül darbesını de eleştiren Baykal. "12 Eylül Türkiye'de kayıp kuşak yaşat- mışnr" dedi. 12 Eylül 19*80'de Türk siya- setinın başka bir yola itildiğini. ülkenın bu yolda büyük sıkıntılar yaşadığını ıfade e- den Baykal, "12 Eylül'den ne bekleniyor- du, ne ile karşılaşıldı. Bunun mukayesesini yapmak gerek. Parti kapatmakla. yeni par- tiler kuraıakla, anayasayı değiştirmekle, ye- ni anayasa yapmakla. siyasetçiye yasak ge- tirmekle istikrar sağlanamaz" dıye konuş- tu. Baykal sözlerini şöyle sürdürdü: "12 Eylül'de'istikrar gelecek'diyedeğiş- tirilen anayasayı tekrar değiştirmek istiy or- lar. Türkiye'de 12 Eylül kayıp kuşak yaşat- mıştır. O dönem çoğu insan, haksız yere suç- lanmışhr. Sürgünler yaşanmış, siciller bo- zulmuştur. Siyasette kestirme ve ucuz çö- züm yoktur. Halkın destekJtdiği çıkış yolu- nu bulmak gerekir. Atatürk bu yolu işte hal- ka dayanarak yapnuştır. Kongreler de bu- nun birer örneğidir. T ' Bavkal. 12 Eylül ile Türkiye'de ıstikra- nn yaşanılacağının zannedildiğinı, aradan 18 yıl geçmesıne rağmen ülkede hâlâ istik- rann sağlanamadığını kaydetti. Bavkal, DTP lideri Hüsametrin Cindo- ruk'un, Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel'ın, başkanlık sıstemi ile ülke yönetimi- ODTU 2. Uluslararası Ekonomi Kongresi'nde hükümetin uygulamalarına tepki Sosyalgüvenlik sistemi nuısayayatınldı negelmesi önerisinin, 12 Eylül 'ü inkâret- tigini savundu. Baykal. "12 Eylül'de Tür- kiye'yi kargaşaya götürdüğü için yasakla- dı»ı. haklannı elinden aidığı, /Jncirbozan'a gönderdiği bir siyaset adamını, "Tam yetkı ile Türkıye'nin başına getirelim. ıstikran o sağlar. onun sayesinde istikrar olur" diyor- lar. Şu 12 EylüPün düştüğü manzaraya bak" dı>e konuştu. Baykal. bundan böyle 12 Eylüllenn yaşanmaması dıleğinde de bulunarak "12 EylüTü bizler, düğün bay- ram günü haline getirecegiz*' ifadesinı kul- landı. Baykal, parlamentodan 3 yılda 3 hükü- metin çıktığını. üç hükümetin de ülkede ıs- tikran sağlayamadığını söyledi. tlk hükü- metin zamanını kargaşa ile geçırdığıni. ikincisinin ise cumhuriyeti, laikliği \ e Atatürk'ü tartışı- lırhalegetırdiğini kaydeden Baykal. üçüncü hükümetin ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Sosyal Sigortalar K.urumu (SSK) Genel Müdürü Kemal Kt- façdaroğla, iç borç faizleri karşı- sında sosyal güvenliğe yapılan ak- tanmınbüyük boyutlu olmadığına dikkat çekerken "Bir gün vergi re- fcrmu yapıp.ertesi gün taviz verir- sentz, menıura işçiye verdiğinizi fazlalık olarak göremezsiniz" dedi. ODTC 2. Lluslararası Ekonomi Kongresi'nde Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi masaya yatınldı. Toptanüya kaülan SSK Genel Mü- dürü Kıhçdaroğlu, sosyal güven- lik kuruluşlarına aktanlan paranın, iç borç faizleriyle karşılaştınldı- ğında o kadar büyük boyutlarda olmadığına dikkat çekti. Kıhçda- roğlu, "Bir gün vergi reformu ya- pıp ertesi gün taviz \«rirseniz; işçi- ye. memura yapüğınız ödemeyi faztahk olarak göremez, fedakârhk istiyorum diyemezsiniz. İnandıncı oünazsmız'" dıye konuşta Türk-İş Araş,tırma Müdürü Prof. Dr. Oğuz Oyan, Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin "gü- dük" kaldığını vurguladı. Oyan, sosyal güvenlik sistemi için yapı- lan harcama miktan gayri safı yur- tiçi hasılanın yüzde 5.1 "ine denk gelen Türkiye'nin, yüzde 7-30 ara- sında değişen oranlarasahipAVTU- pa Birliği ile Ekonomik Işbirliği ve Kalkınma Örgütü'nun çok ge- risinde kaldığına dikkat çekti. Merkez Bankası Başkan Yardım- cısı Sükrü Binay enflasyonun her yeni platforma tırmanışında baş suçiunun Merkez Bankası olarak gösterilmesınden yakındı. Binay, Merkez Bankası'nın Türk Lira- sı'nın değerini korumakla görevli olduğunu, fıyat istikran konusun- da görevlendirilmediğini kaydet- ti. Hazine Müsteşarlığı Kamu Fi- nansmanı Genel Müdürü Emin Dedeoglu. bütçe sapmalannın yüz- de 137'lere ulaştığını belirtirken maliye politikalanmn uygulanış biçiminin büyük sorun oluşturdu- ğunu kaydetti. Toprakbank Yönetim Kurulu Başkanı eski Hazine Müsteşan Mahfı EğOmez, Türkiye'de 1980'den bu yana kontrol edilebi- lir bir enflasyon yaşandığını söy- ledi. Eğilmez. "Enflasyondaki q- kış, topluma nasıl zaman verilip alıştıra ahşbra yapıküy sa inis. süre- cimie de bu yapdmah. Dünyadaki ekonomik krizin içinde bu yıl yüz- de 55-60'lardaysak, "Önümüzdeki sene çok aşağılara inelim. yüzde 10'lara inelim'e gerek yok" dedi. ANAP Izmir Milletvekili, eski Merkez Bankası başkanlanndan Rüştü Saracoğlu da, enfiasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın daha fazla devreye sokulması ge- rektiğini savundu. MALİ POLİTİKA DEĞERLENDİRİLDİ Economist'ten Yılmaz 'a övgü Dış Haberier Servisi - Düny a- ca ünlü Ingiliz ekonomi dergisi The Economist'in son sayısında Başbakan Mesut Ydmaz'dan ve hükümetin son dönemde uygula- dığı malı politıkasından öv gü> le söz edildi. Dergi, Türkiye Merkez Ban- kası Başkanı Gazi Erçel'in, "Uluslararası piyasalar, Türki- ye'nin Asya ve Latin Amerika ül- keleri gibi çökmeyeceğini ve kre- di kanaJlannın açılacağını göre- cek" yönündekı sözlerine de yer verdi. Haberde, Yılmaz'ın, Tür- kiye'yi finansal krizden uzak tut- ma yönündeki uygulamalannın IMF'nin kendisıne verdiği deste- ği haklı çıkardığı kaydedildi. IMF'nin 15 aydıriktidarda bu- lunan Yılmaz'ı, enflasyonla mü- cadele politikası konusunda des- teklediğı belirtılen haberde. ül- kenın tam bu politikalann mey- \elerinin toplanmaya başlanaca- ğı sırada Rusya'da patlak veren krizin etkisi altına girdiği ifade edildi. Türkiye'nin sorununun teme- lınde ekonomik istikrarsızlık yat- madığı belirtilen haberde, eko- nominin yüksek enflasyona kar- şın istikrarlı gittiği yorumu yapıl- dı. İSMAİL HAKKI KARADAYI 'Atatürk ordusunun neferiyim' ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Görev yaptığı dönemde Türk Silahlı Kuvvetlen'ne damgasını vuraneskiGenelkurrna> Başkanı, emeklı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, "Atatürkordusunun ne- feri olduğunu" sö> ledı. Karadayı! 1 Eylül günü Merkez Orduevfnde düzenlenen törenle Türkiye Emeklı Subaylar Derne- ği'ne üye oldu. Genelkurmay 2 Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök Genelkurmay Genel Sekreten Tümgeneral Atilla Işık ve Genel- kurmay Karargâhı'nda görev lı ba- zı generallerin de hazırbulunduğu törende konuşan TESUD Başkanı emeklı Tümgeneral Dr. Sıtkı Aydı- nel, "Sayın Karadayf nın önderli- ğinde Türkiye Cumhuriyeti'niıı büyük badirelerden fev kalade akıl- cı ve bilimsel birstrateji ile sıynlmış olnıası sadece Türk toplumunda değil. tüm demokratik dünyada bü- yük takdir toplamışnr" dedi. Bu nedenle onur belgesıne "Türkiye Cumhuriyeti Devrim Tarihi'nde >ıllarca anılacak seçkin bir yer el- de etmeniz nedeniyle" di ye > azdık- lannı kaydeden Aydınel. Karada- yı'nın çalışmalannda başta Orge- neral Hüseyin Kıvnkoğlu olmak üzere TSK mensuplarının katkısı- na işaret etti. ise enflasyonu, işsizliği ön- leyemediğini. ülkeyi ıyi yö- netemediğını ıddıa etti. "Gelir dağıhmı daha çok çarpık hale geldi. İşsizlik ço- ğaldı. ekonomi iyice sıkınn- ya girdi" diyen Baykal şöy- le devam etti: "Türkiye'nin kaynaklan, bazı bankacılar ve rantçılar arasında pay edildi. 'Özel- leştırme' adı altında eşe, dosta, akrabaya çıkar sağ- landı. İşe milletvekilinin ya- kını. kendi yakınlan alındı. Çetelerle içli dışlı olundu. ' Yolsuzlukla mücadele ede- ceğim' derken kendileriyol- suzluk yaptı. Şişli Belediye Başkanfnı, TBMM'de yol- suzluk olayına kanşanlan hep bu iktidar iş başına ge- tirmiştir. Yolsuzluk yapan insanlar hep sağ partilerden çıkmaktadır. CHP'den bir tane yolsuzluk yapan kimse gösteremezsiniz. ANAP ve DYT birbirinin ay nısıdır. Aralannda hiçbir fark yok- tur. Tek aynlıklan, "Senin yapamadığını, ben yapa- yım'du-. Bu çerçevede Tür- kiye'dedeğişim şartnr. Degi- şimin adresi de CHP'dir." Baykal. Türkiye'de sıya- setın rayına oturtulması ge- rektiğini. aksı halde ışlenn yürümeyeceğini belirrti. Kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettin Erba- kan'ın adil düzen yaklaşı- mını da eleştiren Baykal, RP'nin devamı olduğunu iddia ettiği FP'nin ise bu yaklaşımı reddettiğini söy- ledi. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI İtalya'dan Esinler ve Esintiler Italya'ya gitmeyeli uzun yıllar olmuş. Değişmiş mi diye baktım... Yahya Kemal'in de- diği gibi; "O rüya duruyor yerii yerinde." Güzeli, hatta yüzlerce binlerce yıllık olanlannı bi- le, olduğu gibi korumuşlar. Her gün, her an değişen bir dünyada, bazı güzelliklerin değişmediğini görmek ne güzel... Bazı güzelliklerin, geçmişle bugünü bir- birine bağladığını görmek. Ama bazı şeyler de değişmiş Italya'da. Artık bakkal dükkânına ya da gazete büfesine gi- dip de tane ile sigara alan yok. Türk gemilerinden Napoli'de inip de birkaç paket Kulüp sigarasına kra- vat, gözlük, dürbün falan alma olanağı da kalmamış.. Onlarda, işte böyle küçük küçük değişiklıkler var... Bizde ise büyük büyük.. Rehberimiz anlattı. Venedikli birteknecıtanıdıkları, Istanbul'agelmiş. Bebek koyundaki yatları görmüş. Hayretle başını sallamış: - Tüm Italya'da, böylesine lüks teknelerin yarısını bile bulamazsınız! Boğaz'daki saray yavrusu yalıların falan benzer- lerini de tüm Italya'da göremedik. • • • "Aynlıkçı" akımlar italya'da da var. Ülkenin kuzeyi çok gelişmiş, zengin... Güneyi ge- ri kalmış. Gelir düzeyi düşük. Kuzeyde doğa çok cömert, heryeryemyeşil... Gü- neye gittikçe doğa çoraklaşıyor. Kuzeyin insanı açık renk, sarışın... Güneyin insa- nı esmer. Kuzeyde bıyık yok... Güneyde var. Kuzeyde insanlar kurallara saygılı. Trafık iyi işliyor. Kentler temiz. Güneyde kurallardan kaçmak "marifet". Napo- li'de çarpılmamış, sağı solu çizilmemiş araba bulmak çok zor... Evlerin sıvalan dökük, sokaklar kirli... Ve mafya, Güney Italya'nın icadı. Bu durumda Italya'nın genelinden kopcıp, ayn devlet olmayı kim ister? Elbette ki ülkenin kuzeyi... Yani varlıklı olan kesi- mi... Yoksulluğu, geriliği paylaşmak, kendi ürettikle- rinden pay vermek istemiyorlar. Tıpkı Ispanya'daki ayrılıkçıların, gelişmiş, varlıklı Bask bölgesinden çıkması gibi... Tıpkı, eski Yugos- lavya'dan kopma eğilimlerinin, ilkin, ülkenin en ge- lişmiş iki yöresinde -Slovenya ve Hırvatistan- doğ- ması gibi.. Kıssadan hisse.. İnsan oradan Türkiye'ye ve PKK olayına bakınca, sormadan edemiyor: - Peki bir ülkenin en geri kalmış, tek başına yaşa- ması en olanaksız bir bölgesinde aynlıkçı birakımın olması, acaba ne anlama gelir?! • • • Italya, sadece tarihi ve doğasıyla ünlü değil... Ay- nı zamanda hırsızlarıyta, yankesicileriyle, dolandın- cılanylada ünlü... Sokak başına bıraktığınız arabanızın, yanm saat içinde, radyosundan lastiklerine kadar her şeyi ça- lınmış olabilir. Polise başvurduğunuzda da esneyen, bıkkın bir ağızdan hep aynı yanıtı alırsınız: - Akşamüstü falanca yerdeki bit pazanna gidin. Çalınan eşyalannızı ucuz fiyata geri alabilirsiniz... Oteller dökülüyor... Servis genellıkle kötü... Türkiye'deki iki yıldızlı bir otel bile, Italya'daki dört yıldızlıdan daha iyi... Ama Italya, her yıl nüfusundan daha fazla turisti konuk ediyor! Niçin? Geçmişini ve doğasını iyi koruduğu için! Venedik'te, evinizin boyasını değiştirmek için bile bir uzmanlar kurulundan izin almanız gerekiyor. • • • Az zamanda çok yer gördük Italya'da... Ama her gittiğimiz yerde bir üniversite göremedik! Kasabala- ra kadar yayılmış yüksekokullar göremedik! Koca, gelişmiş Italya'da, Türkiye'deki kadar üni- versite bulunduğunu hiç sanmıyorum... Orada bü- yük, çağdaş kentlerde, büyük ve gelişmiş üniversi- teler var. Grubumuzda, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden bir öğretim üyesı de bulunuyordu. Sınıflarda tartış- ma yapamadıklannı anlattı. Çünkü, toplumsal çev- reden destek alan bir ideolojik grup dışındakiler, dü- şüncelerini açıklamaktan korkuyorlarmış. İş, ilkokul açar gibi üniversite açmaya varmadan önce, durum daha iyiymiş. O zamanlar başka yöre- lerden de gençler geliyormuş... Bir tür denge oluşu- yormuş. Gerçek ortada! Taşradaki üniversitelerimiz, çevrelerini etkilemi- yorlar... Çevrelerinden etkileniyorlar. • • • Benzerlikleriyle... Farklılıklanyla... işte Italya ve işte Türkiye! Italya, Batı'da düzeyini ilk yakalamayı umduğumuz ülkeydi. Ama aradaki fark bir türlü kapanmıyor... Çünkü onlar aklın gereğini yapıyorlar, biz ise akılsız- lığın. Kağıthane Belediyesi Yasadışı 'numarataj' uygulaması kaldınldı İstanbul Haber Servisi- hendisleri Odası İstanbul FP'li Kağıthane Belediye- si'nın yasadışı "numara- taj" uygulaması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kağıthane Kaymakamhğı ve Tapu Harita ve Kadast- ro Mühendislen Odası İs- tanbul Şubesi'nın itirazla- n üzerine kaldınldı. CHP Kağıthane llçe Başkanı Yusuf Gürlevik, kapı nu- maralannın değiştirilmesi karşılığında her daireden 500 bin lira toplandığını belirterek "Toplanan pa- ralar faizleriyle birlikte yurttaşlara geriödenmeli- dir" dedi. Kağıthane Belediye- si'nin, 17Martl998tarih- li encümen karanyla uy- gulmaya koyduğu kapı numaralarının değiştiril- mesi işlemi, başta tstan- bul Büyükşehir Belediye- si olmak üzere Kağıthane Kaymakamhğı ve Tapu Harita ve Kadastro Mü- Şubesı'nın. uygulamanın yasal olmadıgı yönündeki itirazlan üzerine yine Ka- ğıthane Belediyesi Encü- meni karanyla kaldınldı. Kağıthane Belediyesi, encümen karanyla uygu- lamaya koyduğu işleme göre her binanın kapı nu- marasını değıştirme karşı- lığında her daireden 500er bin lira toplamaya başlarnıştı. Yurttaşların şikâyeti üzerine CHP Kağıthane llçe Başkanı Yusuf Gürle- vik yaptığı açıklamada, uygulamanın yasadışı ol- duğunu belirterek ilgilile- ri göreve çağırmıştı. Kağıthane Belediye Encümeni'nin 18 Ağustos 1998tanhlı toplantısında, önceki encümen karan ip- tal edilerek bundan sonra para alınmamasına ve top- lanan paralann da geri ve- rilmesıne karar verildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog