Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

13 EYLÜL 1998 PAZAR • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 17 Inegöl'de af sevinci ÎNEGÖL (Cumhuriyer)-3. lig takımlarmdan Inegöl- spor'un. geçen sezon Bıle- cikspor ıle oynadığı maçta teşvik primi' aldığı iddiasıy- la Profesyonel Futbol Dısiphn Kurulu tarafindan 13 futbol- cusunun aldığı cezanın Tah- kim Kurulu tarafindan kaldı- nlması ilçe halkmı sevince boğdu. Tahkim Kurulu'nun yürüt- meyi durdurma karannm Ine- gölspor Kulübü'ne gelmesın- den sonra Bordo-Beyazlı ta- raftarlar, davul zurna eşlıgin- de karan kutladı. Inegölspor Kulübü Başkanı Ruhi Çiletn, PFDK'nin karanndan sonra fnegölspor'un el ve kollan bağlanarak kıpırdayamaz ha- le geldifıni bıldırdı. Inegöls- por Kulübü'nün geleceğini belirleyecek olan sorunun gi- derilmesi ıçın tüm ılçe halkı- nın kenetlendiğını kaydeden Çilem şunlan söyledı: "Şim- di lig btrinı için yeniden başü- yor. Hedefimiz şampiyonluk." Ligin ilk maçında Ulkerspor'u yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın rövanşını vermedi Efes lige iyi başladı 1. KOŞU: F: Sümen (1). P: Göksultan(3), PP: Eskışehır- li (2). S: Mabi (4). 2.KOŞL:F:Uçanyel(10).P: Ceco(3). PP: Edocan(4). S- Baba Mehmet (2). 3. KOŞU: F: Kalamalka (2). P Gold Berg (4), PP: Cash Only (9). S: Viyanalı (1). 4. KOŞL:F:frapper(3). P: Vatman (Rus) (4), PP: Kara- beyhan (I).S: Ghorapanı (Rus) (10). 5. KOŞU: F: Haberbatur (1). P: Yavuzhan (5), PP: Vıtraj 4 (Rus) (4), S: Karacasultan (7). 6.KOŞU:F:Ulakh(4).P:G- vvynt Ddu (2), PP: Last Guard (6). S: Troıa (8), SS: Antıkı- tos (11). 7. KOŞU: F: Seheryeli 1 (4). P: Alıpek (6), PP- Günavcan (7), S:Çimen 1 (8). Günün Ikilisi: 3 Koşu: 2 4 Tabela Bahis: 4. 2. 6. 8. 11. ALTILI GANYAN 10 2 3 4 3 1 5 4 4 2 8 6 7 8 8 Hararfun çabalan Ülkerspor'u galibiyete taşıyamadı. (KEREM KAÇARLAR) İzmir derbisi K.Yaka'nın K.Yaka: 71-Tuborg: 60 SALON: Atatürk ftzmir) HAKEMLER: Faııh Dalay (6). Mıınıl Erbaş (6) PINAR KARŞIYAKA: Bora Samar (6)3, Levent Türknas (4)3. Jerome Roberts (7/18. Juliııs Mıchahk (6)14, Mıtch Smıth ( 7 ) ?. Arda L rcu (8)14, Ar- da Vehloğlu (5)4. Kava (5)8 TUBORG: Altar Tunçkol (7)9, Gazı Özkapıcı (6)12. Cenk Duraklar (4)2. Samır Avdıç (7)17. L'mut Göriir (5/8, Levenr Demırci (4)4. Inanç Koç (5)8 tLKYARI: 24-28 (Tuborg lehine) İZMİR (Cumhuriyet Ege Biirosu) - Pınar Karşıyaka. Tuborg'u 71-60 yenerek sezona galibiyetle başladı. GÖRÜŞ / ÜSTÜIV AKME\ Oy Kapan Eller, Bizim Eller Şımdi, şu Fenerbahçe Stadı'nın adının "Şükrü Sara- coğlu Stadyumu" olarak değiştırılmesı kımın, nerede. nasıl, hangı nedenle aklına geldı dıye sorsam. kadım dos- tum Fenerbahçe Kulübu Genel Sekreteri Köksal (Özbek) vallahı gene bana kızacak. Ama sormadan ve de düşün- meden duramıyorum. Evet, biliyorum bılmesıne, Sara- coğlu Fenerbahçe Kulübü'nde 17 yıl başkanlık, 1953'ten sonra ölümüne dek üç yıl da onursal başkanlık yapmış, hatta yararlı da olmuştur (anısı önünde saygıyla eğilırım). ama bundan böyle siyasal kusurlan olmayan başka bir ad ile anılamaz mıydı Fenerbahçe Stadı? Ya da ülkemı- zin kulüp adıyla özdeşleşen (galıba) tek stadının adının değiştirilmesı gerektiğıne kim karar verdı? Gerek neydi? Böyle bir kararda genel kurulun onayı gerekmez mıydı? Ağustos sonunda yapılan olağanüstü kongrede böyle bir karann neden hıç sözü edilmedi? Üyeler arasında bir anketçik olsun yapılamaz mıydı? Tam Saracoğlu'nun. Refik Saydam'ın dünyadan göç etmesı üzerine başbakan oluşunu, başbakan oluşundan sonra da (9 Temmuz 1942.. ben daha yaşamla tanışma- mıştım) koyu bir Alman yanlısı olarak nıtelendırılmesı ve de Müslüman olmayan azınlıklara yönelık bir baskı ara- cı olarak uyguladığı Varlık Vergısı akhmdan geçıyordu kı, bizım gazetede Deniz'ın (Kavukçuoğlu) "Pano"su gö- züme çarptı. Çarpınca da ıster ıstemez, kadım dostum Köksal'ı (Özbek) kızdırmak uğruna dahi olsa. yukarıda- ki tüm sorulara ek olarak sormadan edemedim: "E, be Yönetim Kurulu, başka ad bulamadınız mı yahu?" N'apmış Saracoglu? Işte size küçük örnekler: Dışışle- ri Bakanı iken 1941 yılının Eylül ayında Büyükelçı Franz Von Papen'le göruşmüş, büyükelçının "gençlik konusu- nu" açması üzerine. "hükümetin Türk genç/ığintn milli- yetçı heyecanını mutlaka nazan dikkate alacağını" bildir- mış. Başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra (Kavukçu- oğlu'nun yazısından aktarıyorum) yine Von Papen'le ko- nuşmuş, Sovyetler Birlıği'nin Türk dılı konuşulan bölge- lerinin yönetiminde söz hakkı istemiş. "O bölgelerdekı gençliğin bir kesimi Alman ve Türk ünıversitelennde eği- tilip, komünist ruhtan arındınlmalı, kendilerine Türkmil- Hyetçiliği aşılanmalı" buyurmuş. Yani bir diğer anlamda savaşı Almanya'nın kazanacağına kendinı öylesine inan- dırmış ki, pastadan pay ıstemış! Sonra? Sonra Türki- /e'nin Kurtuluş Savaşı'na maddı manevı destek veren, /ardımda bulunan Sovyetler Birliği'yle olan "Dostluk ve Saldırmazlık Paktı "nı tek yanlı olarak bozacağını 1945 yı- ının Mart ayında açıklamış. Türk-Rus ılişkıleri bir daha dü- ;elmemek üzere bozulmuş. Günü gelmiş, çıkmış Meclis kürsüsüne. "Bız Türküz" temiş, "Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim çin Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar bir vicdan r e kültür meselesidir" diye de eklemış. Dört yıl süren >aşbakanlık döneminde kan meselesi sonucu kan kus- urduğu aydınların, ilericilerin "yurtta barış, dünyada ba- iş'çılann öyküsünü bir zaman önce Nuri lyem'den de linlemiştim. Daha neler de neler var Deniz'in (Kavukçuoğlu) "Pa- ıor sunda (Cumhunyet 9 Eylül 1998), hem de belgelerıy- î. Uzatmayalım. Ama düşünmek gerek. Neden Şükrü iaracoğlu Stadı? Örneğin neden Fenerbahçe'yi kuran lençlerin başında gelen Zrya Songülen adı düşünulme- ii?Songülen kim mi? Bakın, tarih olan tarih Dağlaroğ- j nasıl anlatıyor Songülen'i: "Fenerbahçe'nin bu genç e dinamik (ilk) başkanı, kulübün kuruluş ve faaliyetege- iş dönemindeki maddi bütün ıhtiyaçlarını şahsen kar- 'ladığı gibi (Papazın Çayırı) denen Fenerbahçe Stadı 'nın ulunduğu yeri de 17 Reşat Altını karşıiığında bir yıl ku- ıpiçin kiralamıştır. (Fenerbahçe Tarihı Sayfa 657)." Ya a ngılızler tarafindan Malta Adası'na suruldüğu bir bu- ukyıl da dahil, 1915'ten 1934'e dek, on dokuz yıl genel aşkan olan Sabri Toprak adı neden konulmadı? Ya da ır başka başkan? Glmasın ve bir başkasının adı konmasın. Konmasın ki, j r kafası figürlü eller oy kapsın. Galatasaray fark attı Beşiktaş:61-G.Saray:73 SALON: Atatürk Spor Sarayı HAKEMLER: Memduh ' Öget (6). Mustafa Can (6/ BEŞtKTAŞ: Faruk 5 (10). Turabi 7(16). Andre IVoolrıdge 8 (16). Tamer 6 (8). Praskırtciuş 5 (9). Erdem 4. Nedim 4. Rüçhan 4. Ömer 4. Onur 3 (2) GALATASARAY: Patrick Durham 7 (12). Teoman Öztürk 6 (4), Orhun 8 (12), Kerem 8 (14). Rıchard Petnıska 8 (15), Selim 6 (3). Gökhan 6, Benneth Davıson 7 (13) İLK YARI: 36-25 (G.Saray lehine) ANKARA (CumhurivetBürosu) -Be- iiktaşın cezası nedenıyleAnkara'da ya- pılan maçı G.Saray farklı kazandı. Tekvando'da iki bronz daha 2. Düma GençlerTek\ando Şamphonasf nda bavanlar 49 ki- loda \Iehtap Oz ve erkekler 59 kiloda Tolga Öz, dünya üçün- ciisü oMu. Mehtap Öz, yarı fınalde Danimarkalı. Tolga Öz de Ispamol rakiplerine\enilerek bronz madahada kaldılar. Rüıı- kü müsabakalarda mindereçıkandiğerTürk sporculardan ba- \anlar 52 kiloda Lmmühan Sanka\a. birinci turdaTa>\anlı; erkekler 55 kiloda iseYılmaz Ozdilek, ikinci turda MeksikaL rakiplerine >enilerekelendL(Fotoğraf GÖKMEN ALAKUŞ) G ü n ü n i c i n d e n • Türk futbol tarihinin gelmiş geçmış en bü> ük golcüsü ola- rak göstenien "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay. ölümünün 7. \ ıldönümünde bugün törenle anılacak. Metın Oktay'ın Koz- lu'dakı nıezan başında düzenlenecek törene, Galatasaray lı yö- netıcı %e futbolculann da katılması beklenı\or • l iuslararası Engel Atlama YanşJan İstanbul Horse Show 98'ın ıkınci gününün ilk yanşı olan Türkıye Cum- hurıyetı 75. Yıl Kupası'nı. 'Edıtıon' adlı atıyla (54.87) SencerCan kazandı. Ikınci kupa olan Ziraat Leasıng Ku- pası'nı da Sencer Can "Topaz" ıstmlı atıyla0hata puanı \e 73.66 parkur süresı\le bırıncı bitirdı. • Bursaspor, uzun bir süredir renklenne bağlamak ıstedığı Galatasara> lı Osman \ e Adnan ıle bir yıllık kiralık sözleşme- sı ımzaladı I 2. lig takımlanndan Zonguldakspor'da kulüp başkanı olan Orhan Yücel. Türk-lş Genel Sekreten. Genel Maden-lş Sen- dıkası (GMlSl Genel Başkanı ve eski Zonguldakspor Başka- nı Şemsı Denızer hakkında, cumhunyet sa\cılığı'na suç du- vurusunda bulundu. h 2. Ug 2. gnıpta daha önce paralannı alamadıklan ıçın ant- renmanlan bo\kot etme karan alan, ancak maclara çıkan So- ma Lın> itsporlufiıtbolcular.bugün oynanacak Petrolofısı ma- çından sonra şehn terk etme karan aldı. • Onuncu l İuslararası Konya Me\ lana Bisiklet Turu, sona erdı. Genel Ferdı Klasman'da, tzmır Bısan kulübünden Mert Mutlu 12.27.33'lük derecesıyle ilk sırayı alırken takım sıra- lamasında da fzmir Bisan bırincı oldu. • SezonunsonGrandSlam mücadelesı ABDAçıkTenisTur- nu\asfnda, tek bayanlarda Jana Novotna'vı eleyen Isvıçrelı raket Martına Hıngıs ıle Venus \Vıllıams"ı 2-0'la geçen Ame- rikalı Lındsa> Da\enport. fınale adlarını vazdırdılar. • L'luslararası 12. Cihat Şener Gençler Judo Turnu\ası Iz- mır'de başladı. Bayanlarda 70 kiloda Fatma Kıroğlu ıle artı 78 kiloda Fultan Sarıtaş, altın madalyayı boyunlanna taktılar. Ba- \anlarda aynca 70 kiloda Seulcan Yılmaz. 78 kiloda Zuhal Yılmaz, artı7 8 kiloda Belkıs Kava ikıncı. 63 kiloda Ebru Ak- tan. artı 78 "de de L'mmügüi Ze\ bek üçüncü oldu Erkekler ar- tı 100 kiloda ise Yunus Aktaş üçüncü sırayı aldı. I Hentboldedün/Erkekler: lstanbulspor-Ankara B.Ş. Bld.: 37-20. Beşıktaş- K.K.Gücü: 40-23.Trabzon 24 Şubat-TürkTe- lekom: 26-24, Trabzon Bld.-Mıllı Piyango: 41-33. Kastamo- nu DSİ-ASKÎ: 24-36. Çanakkale Seramik-Çankava Bld.- 25- 32. K. Toprakspor-Dıyarbakır Polıseücü: 23-29. bavanlar: Sü- mer Holdıng-T. M O.' 13-44. üsküdar Bld.- PTT."28-29. • Dün koşulan at vanşlannda altılı gan\an, 3-2-2-4 5-10-3 kombınesını bılenler. l 7 milyon 300 bın 500"er lira ıkramıye kazandj Bu arada TRT Kupası At Yanşı'nı, Arek Kuyumcu- van'ın 'Bosporus' ısımlı atı.jokeyı SüleymanAkdı: Enternas- vonelTopkapı Koşusu'nudaCelalettinAlkan'ın "Rüzgânn Kı- zı" ısımlı safkanı. jokeyi Halis Karataş ile kazandı. Efes Pilsen: 62 Ülkerspor: 57 SALO\:Avhan Şahenk HAKEMLER:RecepAnkarah (4), Ha- hık Yeşiloglu (3) EFESPİLSEN:Dm/)n/aA- (4)1, Hidayet (6)14, Saumoski(5)H, Volkan (5)4. Hü- seyin (8)23. Saviç (6)11, UJıık (4) ÜLKER: Serdar Tabay (4)5, Kemal (4). Tolga (5)3. Harnn (5)15. Anderson (5)9. Rankırı (4)8. Alihodziç (6)11. Ha- luk (5)5. Serdar Çaglan (4)1 İLK YARI: 40-38 (Efes Pilsen) 5 FAL-L: Rankın (39.16). Ahhodziç (39.55) GÖKMEN ALAKfŞ Türkiye 1. basketbol ligi de\ bırmaç- la başladı Efes Pilsen son şampıyon Ül- ker'ı yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupa- sı'nın rövanşını vermedi Hakemlerın zaman zaman yanlış dü- dükleriy le tansıyonu \ ükseltigı karşılaş- manın ilkyansında Efes Pilsen. pota al- tından iyi hücum etti. Bunun sonucun- da da Efes Pilsen ilk yanyı 40-38 önde kapadı. İkinci yarıda ıkı takım da riba- unt alıp hızlı hücum sayısı bulmak için büyük mücadele \erdiler. Bu yanda iki takımın yaptığı savunma alkışlanırken son dakikalan hatasız oynayan Efes lig- dekı ilk galıbiyetinı almış oldu. Efes Pil- sen'de galibiyetın miman 28 dakıka oyunda kalıp 23 sayı, 8 ribaunt 12'de 7 şut yüzdesı ile oynayan Hüseyın oldu Birönceki maçın yıldızı Hidayet ise ma- çı 5 8 şut yüzdesı ve 6 nbaunt ile ta- mamladı. Ulker'de 4 5 şut yüzdesi ve 6 ribaunt ile oynayan Alihodziç ise takı- mının en iyisiydi. Ligde diğer sonuçlar şöyle: Maydo- nose Kolejliler- K.Konya: 83-79. Kuşa- dasıspor - OYAK Renault: 63-65. Ba- yanlar: F.Bahçe - MTA. (E). BRİSA- tÜSBK: 71-60. Ortaköy ligden ihraç edildi İZLEIVİM / LEVENT YÜCELMAN Konku ve Cesaret Dünku maçın kalıtesı vasatı aşmasa da ıkı takımın he- defleri, kadroları veyatırımları arasındakı benzerlikler göz önüne almdığında beklendiği gıbi çekışme yaşandı. Anlaşılan iki takım Cumhurbaşkanlığı kupasındaki yan- lışları üzerinde daha çok durmuş. Efes Pilsen nbaunt için kısalarını daha çok ıçeriye yardıma gönderırken Ulker de takımı Anderson'ın savrukluğundan kurtanp sorumlulu- ğu dağıtmış. Aynca Cumhurbaşkanlığı kupasında çalınan anlamsız faul dudüklerı ıkısını de sındınnıştı. Bu korku ilk yarı boyunca vardı. Zaten yüksek yüzdeli hücumun (Ül- ker yuzde 62, Efes yuzde 58) sebebı, savunmaların ala- kasız faul çalınması nedenıyle gosterdıklen çekingenlik- ten başka bir şey değıldı. Gerçı çalınmayan pek çok faul, hakemlerin tutumlannın üç aşağı beş yukarı belli olması- nı sağlayınca. ıkı takıma da cesaret geldı. Bu da 2. dev- reyı bir savunma ve sınır savaşına dönüştünmeye yetti bi- le. İlk devrede Ülker Anderson'ın çabukluğuna karşı boy dezavantajının sıkıntısını çekerken Efes Pilsen de bu match-up problemini kullandı. Ülker dışatışlaryerıne içe- rıden hücum edınce, Efes'de Drobnjak erken faul prob- lemıne gırdı. Ancak Efes Pilsen de hücumda akılcı davra- narak topu iyi çevırıp ıçeriye geçirdı. Ozellıkle yüzü çem- bere dönük oynayabilen ve pivot hareketlerini iyi kavra- mış olan Hüseyin'in bire birdeki çabukluğu Efes ıçın bü- yük kazançtı. Bu aşamada Hüseyin'i savunma görevinde başarılı olamayan Serdar Tabay m agır. Serdar Çağ- lan'ın kısa kalışı ise etkilı bir faktördü. Efes'de Saviç hücumda üzerine çektiği Alihodziç ile çemberden uzak oynayarak hem Hüseyın'e uzun yardı- mı gelmeden bıre bir oynamasını sağladı hem de kısala- nn ıçen drıve etme şansını arttırdı. Sonrasında iki takımın bırbirını çemberden uzaklaştırma savaşı tüm uzunlann fa- ul problemıne gırmesıyle sonuçlandı. Bu aşamada yük de savunma da yıpranan dış oyunculann, kondisyonları bit- mış ve yorgun hallerıyle hücumda göstereceklerı perfor- mansa kaldı. Bu da sertleşen savunma ve doğru yardım- laşmalarla biriikte hem skorun hem de şut yüzdelerinin düşmesı demekti. (2. yannın 15 dakikasında Efes 11, Ül- ker 15 sayı atabıldi). Ancak Ülker'ın sabır gerektıren son hücumlan acelecı ve sorumsuzca kullandığını, iyi yardım- laşan Efes'ın de sakın kalıp günu hasarsız atlattığını be- lirtelım. Drobnjak'm hıç nbaunt alamadığı Efes'de Saviç 2'de kalırken Hidayet'ın 6, Naumoski'nin 5 havatopu al- ması. ayrıca sahanın en kısası 1.83'lük Anderson'un 9 ıle sahanın en çok ribaunt alan oyuncusu olması ılgınçti. BURSA (Cumhuriyrt) - Tofaş - Ortaköy maçında Ortaköy, lisans parası yatırmadıgı için sahaya çıkamadı ve ligden çıkanldı. Ortaköy Basketbol Takımı'nın lig maçlannı Diyarbakır'da oynamayı planlayıp 1 milyon 250 bin dolar (yaklaşık 350 milyar) devlet yardımı beklerken bu yardımm gelmemesi iizerine 4.5 milyar olan lisans parasmı yatıramadı ve ligden çıkanldı. « . •» f. Voieybol Bulgarlara yenildik Türkiye: 1 Bulgaristan: 3 SALON: Anıaly a Atatürk HAKEMLER:' Jordamms (6). Zeniodis (6) Oun) TÜRKtYE: L'fıık (6). Cengızhan (6). Gök- han (7 ), Erkan (6). Barış (7). Mehmet 16), Ay- kut (5). Kenan (6). Osman (5). Hakan (5), Emrah (5). Melımet Şahın (5ı BULGARİSTA.Y hanov (8), Stefamn (7), Ouzouno\ (6), Gavrilov (6), Stoev C'), Jeliaz- kov (7), Sajdenov (5). Kostannnov (7). Mo- dex (5). Tzvetanov (6), Dımtchev (6) SETLER:// 15.615. 15 11.4 15 ALE\ ANAKOK ANTALYA - Avrupa Birinci Ligi'nde- kı 5. maçını Antalya'da oynayan A Erkek Voleybol Millı Takımımız. Bulgaristan'a 3-1 yenıldı. Plajda Brezilya ALANYA (CumhuriyeO - Plaj Voley- bolu Dünya Şampıyonası Alanva etabında Brezilvalılartüm rakıplenni bırer birerdi- ze getirerek adım adım finale yaklaşıyor- lar. Alanya'dakı organizasyon bugün yapı- lacak fınal maçlanv la sona erecek. Böyle- ce 13 etaplık Dünya Şaınpiyonasının Aİan- y a ayağının bınncılen de bellı olacak. Dün maçlannı kazanan ekıpler şöyle: Emenu- el/Loiola (Brczılşal. Para/Guilherme (Brezilya). Maia/Brenha (Portekız). Ze- marko/Ricardo(Brezilya). Kualhim/Ma- aseide (Norveç). Child / Hesse (Kanada), Zahner / Prosser (Avustralya). Jaek- son/Sotelo (Mek^ıka) 75. YIL KITLAMALARI 'Başanlı olduk' Spor Şenisi - 75. Yıl Kutlama Komıtesi Başkanı İsmailOzersin.Türkı>eCumhuriye- tı'nın ve Futbol Federasyonu'nun 75. kuru- luş yıldönümü kutlamalan organızasyonu- nu, hiçbır destek gormemelenne ragmen, en az hata v e başanyla gerçekleştırdıklennı söy- ledı. Aralannda FIFA Başkanı Sepp Blattcr. UEFA Başkanı Lennart Johansson. Afnka Konfederasyon Başkanı Issa Ha\aohı'nun da buludugu, 41 ülkenın futbol federasyonu baş- kanı \e 130"a yakın davetiıvı ağırladıklannı belırten Özersın. "De\letyetkilik J ri.sporka- muoyu ve medyamızdan ne vazık ki destek görmememize rağmen. başanlı bir organi- zasyon gerçekleştirdik. Llkemize da\et et- tiğiiniz yabancı konuklan fayJasıvla memnun etmemize rağmen. nedense basına yarana- madik. Bu da bi/i fazlasn la üzdü" dedı. de BUGÜN 2. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI KARŞIYAKA AYDINSPOR HRnr 3/>or LçLvt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog