Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü KİTAP benzersizligi keşfe yarar. KİLAPADİ\ASERGİSALO\™... Çnartı Ma!\ 5 Sok Çınariı Işhanı No-2 Kat' ıSaDancı Iş Mefkezı Areas Adana Te) '322)363 1 2 11 c aks ı322ı3&3 12 15 Cumhuri75. YIL SAYI: 26639 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Cumhuriyet C b t&ANBUL VE ÇEVRESINDEYAYINDAYIZ 13 EYLUL 1998 PAZAR Marcus Tullius Cicero, çok iyi bir avukat, etkili bir eylem adamı, önemli bir düşünür, dil bilinci olan bir aydındı. Özgün kavramları olmayan bir toplumun özgün bir felsefesi olamayacağı düşüncesiyle, Yunanca yazılmış felsefe yapıtlarını Latinceye çevirdi ve Yunanca kavramları, Latince köklerden türettiği yeni terimlerle karşıladı. Ondan sonra, Latince yeni kavram türetme bir gelenek oldu. Rönesans'a kadar, özellikle din ve felsefe alanlarında tüm yapıtlar Latince yazıldı. KÜLTÜR HİZMETÎNDE BİR ADIM BÂftâ; ÇIÇERO YAŞLILIK DOSTLUK Salı günü Cumhuriyel 'le birlikte... YAŞLIUK DOSTLUK İÖ 106-43 yılları arasında yaşayan Cicero, Roma'nın cumhuriyetten diktatörlüğe (tarihler imparatorluk diye yazar) geçiş döneminde, siyasal savaşımın tam ortasında yer aldı. Yurttaşların özgürlük ve eşitliğine öncelik veren bir yönetimi savunan söylevleriyle etkili oldu. Altmış üç yaşında, yönetimi ele geçiren üçlü kurulca öldürtüldü. Fırtınalı yaşamının son yılında yazdığı son iki yapıtı, Yaşlılık ve Dostluk, iki bin yıl önceden bugünün yaşlılarına umut veriyor, dostluğu özleyenlere yol gösteriyor... Eğitimde 130 milyon dolarlık bilgisayar alımı dev şirketlerin iştahını kabartıyor Gözler ihaledeBakanllkla SlCak t e m a s Bilgisayar destekli öğretim ihalesi için geri sayım başiarken lobilerde devreye girdi. 130 milyon dolarlık bilgisayar ihalesi, 1998 Bilişim Fuan'na katılan firmalann Milli Eğitim Bakanlığf ndaki "sıcak temaslannı" arttırmasına neden oldu. Şartnameyi ele geçirme yanşına giren firmalar. bakanlık kulislerindeki rüşvet söylentilerini yoğunlaştınrken ihale yabancı basın organlanna haber oldu. Apple Computer ile IBM'in kıyasıya rekabet edecceği ihalede. sonucun şimdiden belli olduğu belirtildi. Öğretİltie yetişmiyor Bakanlık ilk aşamada okullara bilgisayar laboratuvarı kıırmayı hedefledi. Ihale sürecinin uzaması nedeniyle bakanlığın 2 bin 541 bilgisayar laboratuvarını 1998-1999 öğretim yılının ikinci öğretim dönemine yetiştiremeyeceği belirtildi. Bakanlık. "kapalı kapılar ardında ihaleye çıkmakla" suçlanırken bilgisayarda ucuzluk kadar kalitenin de dikkate alınması istendi. Uzmanlar, bilgisayar okur yazarlığından yoksun öğretmenlerle "çağdaş teknolojili" eğitim hedefine ulaşılamayacağını vurguladılar. 'Gerici eğitim Yılmaz'a EBRU TOKTAR anlayışı sürüyor' türban uyansı • Eğitim-Sen Genel Sekreteri Kcmal Ünal, eğitim sisteminin bilitnsellikten uzak. baskıcı biranlayışia sürdürüldügünü belirterek 8 yıllık eğitimin başansi için biiimsel eğitime geçilmesini istedi. Bakanlıktaki şeriatçı kadrolann biiimsel, laik eğitimi engellediğini söyleyen Kemal Ünal, eğitimdeki özelleştirmelere ve paralı eğitime karşı çıktı. • 6. Sayfada • Emekli Anayasa Mahkemesi Başkanı. ADD Genel Başkanı Yekta Güngör Özden, üniversitelerde türban konusunda "esnek yaklaşım" isteyen Yılmaz'ın anayasayı çignediğini söyledi. Üniversitelerin "şeriat karargâhına" dönüştûrülmek istendiğini vurgulayan Özden, "Hukuk bir kez daha siyasallaştınldı, oysa siyaset hukuksallaştınlmalıdır" dedi. • 5. Sayfada ANKARA-8 yılhk kesmtisız eğitimin bel kemiğini oluştura- cak bilgisavar destekli öğretim ihalesi için gerı savım başiarken lobıier de devreye gırdı Tiirkı- ve'nin en bü\ük ihalelerinden bın olma özellığını taşıyan 130 milyon dolarlık bilgisayar ihale- si. 1998 Bılışım Fuan'na katılan fırmalann Mıllı Eğitim Bakan- lığı'ndakı u sıcak temaslannı" arttırmasına neden oldu. Şartna- meyı ele geçirme yanşına gıren MArkwiSa.6,Sü.3'te Başkanın seks itirafları ABD halkını ikiye böldü Clintongitsin mi, gütnesinm?• Beyaz Saray stajyeri Monica Levvinsky ile aralanndaki ilişkinin aynntılarıyla kamuoyuna açıklanması Başkan Clinton'ın durumunu zorlaştırdı. Clinton hukuki sürecin sonunda başkanlıktan olabilir. Halk, raporu "tiksindirici" bulmasına rağmen yüzde 50'ye varan bir çoğunlukla başkanın görevde kalmasını istiyor. Ancak günlerdir her yerde "özür" seanslan düzenleyen Clinton "ın "zavaliı bir günahkâr" durumuna düştüğü de bir gerçek. Başkanın psikolojik tedavi gördiiğü ise yalanlandı. FUATKOZLUKLU V\ASHINGTON - Bir film mı? Sürüklevıcı bir roman mı?... Bağımsız savcı Kenneth S- tarr'ınyıllarsüren \e45 milyon dolan geçtigı kaydedilen ABD Başkanı Bill Clinton hakkındaki soruşturmanın raporu. ülkeyı iki- M Arkast Sa. 6, Sü. l'de CHPlideriArtvin'dekikonuşmasında, Yümazın seçimleri uygun gördüğügibiyapmasını istedi Baykal Başbakan'ı azat etti• Doğu Anadolu gezisini sürdüren CHP lideri Baykal. dün Artvin'de yaptığı konuşmada, seçim tartışmalanyla ilgili olarak Başbakan'ı azat ettığini. seçimleri uygun gördüğü gibi yapabileceğini söyledi. Ülkede üç yılda üç hükümetin çıktığını üçünün de istikran sağlayamadığını söyleyen Baykal. "Başbakan bana telefonla 'iki seçimi bir arada yapalım' ricasında bulundu. Kabul ettim. Şimdi CHP'nin arkasına sığınmasınlar" dedi. ANAP ve DYP'nin birbirinden farkı olmadığını belirten Baykal, Türkiye'de değişimin adresinin CHP olduğunu söyledi. • 12 Eylül darbesini eleştiren CHP lideri. "12 Eylül Türkiye'de kayıp kuşak yaşatmıştır" dedi. Baykal, 12 Eylül 1980'de Türk siyasetinin başka bir yola itildiğini. ülkenin büyük sıkıntılar yaşadığını; aradan 18 yıl geçmesine rağmen ülkede hâlâ istikrann sağlanamadığını kaydetti. Baykal, 12 Eylüllerin yaşanmaması dileğinde de bulunarak "12 Eylül'ü bizler, düğün bayram günü haline getireceğiz" ifadesini kullandı. CHP lideri, DTP lideri Cindoruk'un başkanlık sistemini önermesinin 12 Eylül'ü inkâr etmesi anlamına geleceğini belirtti. • 7. Sayfada 517 İDAM CEZASI VERİLDİ 12 Eylül'ün izleri silinmedi Sorumlular yargılanmadı' Faşistdarbenm 18. yıldönümü nedenivle sı\ası partıler \e sivıl toplum kuruluşlannın yaptığı değerlendirmede. yıllar geçmesine karşın izlerin silinmediği vurgulandı. Bugün yaşananlann ve gelecekte yaşanacaklann daha iyi anlaşılabilmesı için 12 Eylül öncesinin. amacının. sürecin ve sonuçlannın çok iyi değerlendırilmesi gerektiği ifade edıldı. Açıklamalarda "sorumlulann yargılanmadığf" belırtilerek darbe hukuku ve düzenlemelenn sonucu 12 Eylül'ün si\ il bir görünüm altında kurumsallaştınldığına dikkat çekildi. • 4. Sayfada CHP: özel Harp Dairesi araçtırrlacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin çetelerle ilgili olarak oluşturduğu 'İzleme Grubu" üyesi Hasan Fehmi Güneş. araştırmalann "Özel Harp DairesPni de kapsayacağını söyledi. Kamuoyuna gerçeğin fotoğrafmı sunacaklannı belirten Hasan Fehmi Güneş, Susurluk kazasıyla birlikte bir kısmı ortaya çıkan "örtülü yapı"nın tamamen aydınlanabilmesi \e Türkiye'nin gerçek bir demokratik hukuk devletı olabilmesi için 1980 darbecilerinin yargılanmalannı yasaklayan 15. maddenin kaldınlması gerektiğini söyledi. • 4. Sayfada illlllllllilllilliliailJİİİİIllil IIIIIIIIIllllflff11111ifltifllfif Altın Portakal'a 11 aday Bu >Tİ 1-5 Ekim tarihlerinde 35'incisi gerçekleştirilecek AntaKa Altın Portakal Film Festhali'nde yanşacak filmler açıklandı. Llusal bölümde 11 Türk filmi yer alırken 4-8 Ekim tarihlerinde -Tüneüsü yapılacak l luslararası Kısa Fiün-Video Yanşması'nda 46 yapıt yanşacak. Aynı tarihler arasında 1. Üluslararası Akdeniz Film Yanşması da düzenlenecek. Bu yıl yanşma için başvııran Türk fUmleri ile yönetnıenîeri şöyle: Kaçıklık Diploması (Tunç Başaran), Yara (Yıhnaz Aslan). Ağır Roman (IVIustafa Altıoklar), Avcı (Erden Kıral), Se\ da (Yavuz Yalınkıfaç), Gemide (Serdar Akar), Azize (Kudret Sabancı), Leoparuı Kuyruğu (Turgut YasaJar), Yaşama Hakkı (Nurettin Özel), Eski Fotoğraflar (Necef Uğurhı ve Jülide Ovür), Kanşık Pizza (U T Alia İzzetbegoviç 'BosnaBalkanlarhn İsviçresiolacak' • Bosna-Hersek seçimlerine, lideri olduğu Demokratik Hareket Partisi; 3 parti ile oluşturduğu Demokrasi Bütünlüğü Ittifakı (CD Koaliciya) ile katılan Alia izzetbegoviç, Cumhuriyet'e seçim öncesinde yaptığı açıklamada, "Demokrasi Bütünlüğü Ittifakı'run devlet başkanlığı, federal ve yerel yönetim seçimlerinin her üçünü de kazanmasını bekliyoruz. 50'den fazla siyasi parti seçimlere katılıyor. Partimizin, oylann yansından fazlasını alacağmı tahmin ediyoruz" dedi. • Ülkenin geleceği haklonda oldukça iyimser olan izzetbegoviç "Bosna, 21. yüzyılda yavaş yavaş Balkanlar'ın isviçresi'ne dönüşecek" şeklinde konuştu. • 9. Sayfada Yeltsin iktidarında son perde Rusya 'da sessiz darbe iddiaları • Rusya'nın. sonunda başbakana kavuşması ülke içinde ve dışında rahatlama yaratırken Yeltsin ile devletçi sol ağırlıklı parlamenterlerin Yevgeni Primakov'un başbakanhğında uzlaşması iki grup arasındaki mücadelenin sadece önemli bir raundunun bitmesi anlamına geldiği vurgulandı. Dün bazı yorumcular, bu durumu "gizli devrim" veya "anayasal darbe" olarak yorumladılar. Ve Yeltsin'in siyasal kariyerinin son noktasına doğru hızla yaklaşmakta olduğunu saptadılar. HMUN AK8AY'n Interi • 9. Sayfada TALEBAN KATLİAMI DOĞRULANDI • 9. Sayfada uzun karanhk: 12 Eylül Dışarı çıkmadık, çünkü hep dışardaydık İçeri girmedik, çünkü hep içerdeydik On sekiz yıl önce, 12 Eylül 1980'de tarihimizin en uzun karabasanına uyandık. Binlerce insanın gözaltına alındığını, işten atıldığını, vatandaşlıktan çıkarıldığını, yüzlerce insanın işkencede öldürüldüğünü, idam sehpalarının kurulduğunu gördük. Bugün Cumhuriyel le birlikte F. Bahçe ve G. Saray farklı galip geldi • Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde dün oynanan maçlarda, G. Saray Erzurumspor'u Hakan Şükür'ün 2, Fatih, Umit ve Hakan Ünsal'ın golleriyle 5-0 yenerken Fenerbahçe, Karabükspor'u Uche, Baliç. Murat ve Metin Diyadin'ın attığı gollerle 4-1 yendi. Karabük'ün tek gölünü ise Sedat attı. Samsunspor ise kendi sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği'ne 4-2 yenilmekten kurtulamadı. MSpor'da SAYISAL LOTO ÇEKfLDÎ • 6. Sayfada TGS'NİN 15. OLAĞAN GENEL KURULU BAŞLADI M 4. Sayfada AHMET TANER KIŞLALI'NIN HAFTAYA BAKIŞ KÖŞESİ M 7. Sayfada CUMHURİYET'İN AtLE ALBÜMLERİ SERGİSİ M 13 Sayfada BtR AĞACIN YERtNE 10AĞAÇDİKİLECEK M Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kaldımm Mühendisliği...Ne zaman yerel seçimler yaklaşsa, "Eyvah" derim, gitti kaldınmlar! Hangi partiden olursa olsun belediye başkanlannın çoğu seçim propagandasına kaldınmdan başlar. Kaç ay önce yenilenmiş olursa olsun, hangi malzemeden yapılmış olursa olsun, merkezi caddelerin tüm kaldı- rım\an kaldırılır; görüntüsü güzel, kalitesi tartışmalı malzemeden yenisi yapılır. MArkasıSa. 6,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog