Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Bugün, Bulunmaz "Eşref Saaf'inizi Yakalayın: Bir Kitap Satın Alın... Kitap"Taksim"de. Cumhuriyet ^ kitap kulübü Istiklal Cad. Zambak S<*. 4/1(Aksanat kaışıs)T*am/lstanbul Te):(O212)2S2 38 81/82 Cumhu #1O*7.4 Cumhuriyet 7ANBUL VE ÇEVRESINDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26638 / 150000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR 12 EYLÜL 1998 CUMARTESİ Abdullah Gürün eşi geçen yıl açık liseyi bitirmiş Türban yalaıııOkUİdd gÖSterİ 18 yıl önce üniversite eğitimini yanm bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Fazilet Partıli Abdullah Gürün eşi Hayrünnisa Gül'ün Açıköğretim Lisesi'ni geçen yıl bitirdiği ortaya çıktı. Hayrünnisa Gül, geçen günlerde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili Bölümü'nü kazanmış. ancak başı açık fotoğraf vermediği için kayıt yaptıramamıştı. Abdullah Gül, eşi ile birlikte okula gelmiş ve olayı bir "türban gösterisi"ne dönüştürmüştü. iskenderun FP'de secim hüllesi Kadm komisyonuna erkek başkan atandı İSKENDERUN (Cumhuri>et)-İskenderun "daörgütle- nen ve vönetimini açıklayan Fazılet Partisi"nde kadın ko- misyonu bir erkek üyeye bağlandı. Söz konusu oluşum. "FP'de kadın komisyonuna hülle ile erkek başkan atan- dı" diye yorumlandı. Fazilet Partisi'nin 30 kişilik geçici ılçe yönetımının be- lirlendigı toplantı kadın kollannda da erkek egemeniığı- nı ortaya çıkardı. Toplantıda kadın kollan başkanlığına. ilçe örgütünde de görevli A.Kadir Toprak'ın getınldiğı açıklandı FP İskenderun İlçe Başkanı Sülevman Sak- man. Cumhuriyet'ın "Kadın komisyonuna neden erkek başkan getirildi" sorusunu şöyle vanıtladı. - Hanını komisyonu başkanlığına atanan yönetim kuru- MArkasıSa. 17,Sü.5'te EBRU TOKTAR ANKARA - Başörtüsü yasağı nede- nıvle üniversite egıtimini yanm bırak- mak zorunda kaldığını öne süren FP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün Açık Lı- se'yi geçen yıl bitirdiği ortaya çıktı. 1980'de üniversıteye giriş sınavını ka- zandığını savunan Gül'ün aynı tarihte lıse 2den aynlarak e\lendiğı belırlen- di. Açıklamasının yanlış anlaşıldığını savunan Hayrünnisa Gül ise. türbanlı olması nedenıyle lıse öğretımıne ara \ermek zorunda kaldığını söy ledı. Gül, başörtüsü kıyımı yapıldığını savunur- ken "Eşimin konumu olnıasa. başka yurttaşlıklara geçer, üniversite okur- dum. Zaten sayısız teklif alıyorum" dı- ye konuştu. Ankara Üniversitesi Dıl ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Arap Dıli Bölümü'nü kazanan, ancak "başıaçık" fotoğraf vermediği ıçın kaydı yapılma- yan Hayrünnısa Gül'ün eşi ile birlikte MArkasıSa. /?, Sü. Vde Alaattin Çakıcı'nın pasaportu büyükelçilikten Gözler Ispanya'da • Fransa'nın Nice kentinde yakalanan ülkücü Alaattin Çakıcı'nın. kırmızı pasaportu Türkiye'nin İspanya Büyükelçiliği'nden aldığı belirlendi. Özel bir televizyon kanalında yayımlanan haberde. Çakıcı'nın Fransız polisi tarafından yapılan sorgusu sırasında, pasaportu büyükelçilikte görevli albay lakaplı Ahmet Kartal'dan aldığını söylediği belirtildi. • Çakıcı'nın. yakalandığı gün Cannes'da bir restoranda masa ayırttığı, Yeşil'le buluşacağı ileri sürüldü. Çakıcı'nın adını verdiği Selim'in. Avrasya feribotunun kaçınlması sırasında Çeçen teröristleri ikna eden Tilki Selim olabileceği belirtildi. Polisin, "Emirleri kimden alıyordunuz?" sorusuna Çakıcı. "Bunun cevabını Türk yetkililere veririm" yanıtını verdi. • 7. Sayfada Spielberg 'e Alman devlet nişanı verildi Almanya günah çıkardı Almanya Cumhurbaşkanı Roman Herzog. Schindler'in Lis- tesi filminin yönetmeni ABD'li Ste\en Spielberg'e, devlet ni- şanı olan Alman Cstün Hizmet Nişanı taktı. Herzog, "Schind- ler'in Listesi filmi. belki katliamın korkunç boyutlannın bir küçük parçasını göstermiştir. Ancak siz resimlerle insanları canlandırdınız. O insanlar ki kurban oldular. O insanlar ki olaylann faili idiler ve resimlerde, şahsi zafıyetine rağmen adil bir insanı gösterdiniz" dedi. Savaştan sonra, Almanva'nın geçmişinin sorumluluğunu inkâr etmediğini ifade eden Her- zog, "Bir daha asla" sözünün Alman Anayasası'nın yazıl- mamış birinci maddesi olduğunu belirtti. (Fotoğraf:AP) K 0 L T Ü H İ Z M E T İ K D E B İ R A D I M D A H A CICERO YAŞLILIK DOSTLUK Çevirenler: Dr. Ayşe Sarıgöllü, Türkân Tunga Marcus Tullius Cicero, çok iyi bir avukat, etkili bir eylem adamı, önemli birdüşünür, dil bilinci olan bir aydındı. Özgün kavramları olmayan bir toplumun özgün bir felsefesi olamayacağı düşüncesiyle, Yunanca yazılmış felsefe yapıtlarını Latinceye çevirdi ve Yunanca kavramları, Latince köklerden türettiği yeni terimlerle karşıladı. Ondan sonra, Latince yeni kavram türetme bir gelenek oldu. Rönesans'a kadar, özellikledin ve felsefe alanlarında tüm yapıtlar Latince yazıldı. İÖ 106-43 yılları arasında yaşayan Cicero, Roma'nın cumhuriyetten diktatörlüğe (tarihler imparatorluk diye yazar) geçiş döneminde, siyasal savaşımın tam ortasında yer aldı. Yurttaşların özgürlük ve eşitliğine öncelik veren bir yönetimi savunan söylevleriyle etkili oldu. Altmış üç yaşında, yönetimi ele geçiren üçlü kurulca öldürtüldü. Fırtınalı yaşamının son yılında yazdığı son iki yapıtı, Yaşlılık ve Dostluk, iki bin yıl önceden bugünün yaşlılarına umut veriyor, dostluğu özleyenlere yol gösteriyor... Sah günü Cumhuriyet 'le İklim değişimi: Türkiye nereye? •ORMAN YANG1NLARI MAFYA ÎŞf • 3. Sayfada BAYKAL: TÜRKİYE ÇETELERİN ÇIKMAZINDA • 7. Sayfada TERÖRZEDEYE ÖZEL FON • 7. Sayfada TRABZON-İSTANBUL BBRABERE MSpor'da BORSA Dun 2329 Öncekı 2488 DOLAR oDün 275.3OO Öncekı 275.OOO MARK Dun 162.8OO Oncekı 162.25O ALTIN ODun 2.6O5.OOO Onceki 2.570.000 Ülkede yaşanan siyasal bunalım ekonomik kriz ile birleşince Rusyanm bir iç savaşa sürükleneceğini öne sürenlerin sayısı artmıştL Dünva para piyasalannı sarsan global çöküş en çok Rus halkırıı etkile- di. Son krizin ertesinde Moskova sokaklannda böylesi voksulluk görüntülerine sıkça rastlanır oldu. Rusya hükümeti sola doğru kayıyor Komünistlerin dediği olduYeltSİn-Duma gerilimi SOna erdi Boris Yeltsin'in komünistlerle uzlaşmak için gösterdiği yeni adayı Yevgeni Primakov, Duma'da yapılan oylamada büyük çoğunlukla başbakan oldu. Duma'da Primakov'a yalnızca milliyetçi Vladimir Jirinovski'nin partisi karşı oy kullandı. Oylama ile birlikte yaklaşık üç haftadır başbakansız kalan Rusya'daki Yeltsin-Duma gerilimi bitti. HAKAIN AKSAY MOSKOVA - Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, dün Başkan Boris Yeltsin'in başbakanlığa önerdiği Yevgeni Primakov'u onaylad». Böylece. yaklaşık üç haftadır başbakansız kalan ve Devlet Başkanı ile Dümaarasındaki gerilimdendolayı iç sa- vaşa doğru sürüklenen Rusya. siyasal krizi önemli ölçüde atlatmış oldu. Eski Dışışleri Bakanı Pnma- kov. Duma'nın ezici çoğunluğunun oyunu aldı. Yal- nızca milliyetçi VladimirJirinovski'nin Liberal De- mokratık Partisı Primakov 'a karşı oy kullandı. Duma'da dün bir konuşma yapan Primakov, kap- samlı bir ekonomik program sunmasının söz konu- su olmadığını, çünkü başbakanlık görevıne gelrne- ye. yalnızca bir gün önce razı olduğunu söyledi. Ül- kenın zor dönemı atlatması ıçın bütün güçlerin uz- laşması ve tüm olanaklann kullanılması gerektiğinı savunan 68 yaşındaki lider. Rusya'nın bölünmez ve güçlü bir devlet olarak kalacağını vurguladı. Prima- MArkasıSa. 17, Sü. Vde Ecevit, Libya Devlet Başkam'nı kınadı 4 Kaddafi libya halkına yakışınıyor' bir dİplOmatİk krİZ Kaddafi'nın Libya"da birdarbeyle yönetimi ele geçirmesinin \ıldönümü olan 1 Eylül kutlama törenleri sırasında PKK'nin bayraklar ve Ocalan posterleriyle yaptığı üniformalı geçit töreni. Libya ile Türkiye arasında yeni bir diplomatik krize neden oldu. Dışişleri Bakanı Libya'ya protesto notası verdi. Notada. "yapılan davranışın Türkiye hükümeti ile devleti tarafından asla kabul edilemeyeceği" vurgulandı. Başbakan Yardımcısı Ecevit, Kaddafi'nin "Libya halkına yakışmayan" bir lider durumuna geldiğini belirterek '"Türkiye ile Libya halkı her zaman kardeşçe ilişkilerini sürdürmüştür. Kaddafi'nin kabalıklan tahammül edilebilir noktayı aştı" dedi. ANKARA (Cumhurnet Bürosu) - Başbakan \ardımcısı Bülent Ecevit. te- rör örgürü PKK'ye Libya'nın kunıluş yıldönümünde resmi geçit \ apma olana- ğı sağlayan De\ let Başkanı Muammer Kaddaff nın "kabalıklannın tahammül sınınnı aştığını" söyledi. Kaddafi'nin Libya'da bir darbey le yö- netimi ele geçirmesinin yıldönümü olan 1 Eylül kutlama törenleri. Libya ile Tür- kiye arasında yeni bir diplomatik krize neden oldu. Trablus'ta düzenlenen tö- renleri izleyen Kaddafi ve de\ let yöne- ticileri ile diplomatik temsilcile- rin önünde yapılan geçit töreninde PKK'nin de korteji yer aldı. PKK'nin bayraklı ve Abdullah Ocalan'ın poste- rinin bulunduğu üniformalı geçit töre- ninin üzerıne Büyükelçı Müfit Ozdeş, tören alanını terk ederek "acil" koduy- la Türkiye'yi bilgilendırdi. Bu gelişme üzerine Özdeş, ıstışarelerde bulunmak üzere Ankara'yaçağnldı. Dışişleri Baka- MArkasıSa. 17,SiL5'te 12 EyKil'üıı 18'inci yıl Cunta döneminin yasaları yürürlükte 12 Eylül 1980 günü demokrasiyi kesintiye uğratan askeri darbenin üzerinden 18 yıl geçti. Tüm siyasi partileri kapatan, yüz binlerce aydın ve genci hapishanelere atan askeri yönetim anayasayı da askıya almıştı. Cunta döneminin mirası olan yasalar bugün hâlâ yürürlükte. Askeri darbeden sonra gelişip palazlanma imkânı bulan çeteler ve şeriat özlemciîeri bugün Türkiye'nin önündeki en büyük engel. Demokratik haklara yönelik saldırı Dönemin tüm liderlerini yasaklı ilan eden 12 Eylül cuntasının siyasetimize bıraktığı çok parçalı yapı da hâlâ egemenliğini koruyor. Darbenin yıldönümü nedeniyle açıklamalar yapan çeşitli partiler ve kurumlar, 12 Eylül'ü bir karşıdevrim olarak değerlendirdiler ve darbenin, Türkiye emekçilerinin can bedeli ödeyerek kazandığı tüm demokratik haklara yönelik bir saldın olduğunu vurguladılar. • 4. Sayfada Ayrıntılı seks raporu açıklandı Savcı, Clinton'm 'azlini' istedi • ABD Kongresi, Clinton ile Levvinsky arasındaki ilişkinin internette yayımlanmasına izin verdi. Bağımsız savcı Kenneth Starr'ın hazırladığı raporda Clinton-Lew insky ilişkisi, detaylanyla yer alıyor. Raporda Clinton ile Levvinsky arasındaki seksi teletbn konuşmalan ile seks oyunlannın grafikleri de yer alıyor. Savcı Starr, Clinton'ın azlini istedi. • Beyaz Saray, Savcı Starr'ın raporu açıklamadan karşı bir raporla savunmaya geçti. Hazırlanan raporda başkan ve Levvinsky arasındaki ilişkinin başkanın azledilmesini gerektirecek ciddiyette bir şuç olmadığı vurgulanırken ilişkinin cinsel ilişki değil de uygunsuz ilişki olduğu ileri sürüldü. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yılmaz-Baykal Uzlaşması... Siyasi gündeme seçım tarihinden çok, seçimden önce oluşacak "başında genel başkanın bulunmadı- ğı" hükümet konusu oturuyor. Yılmaz ve Baykal nisan-mayıs görüşmelerının ardından 3 Haziran 1998'de yeniden bir araya gelmiş ve "yazılı" anlaşma yapmışlardı. OdönemdeYılmaz'ın bulunduğu yere göre düşünce değiştirmesi nedeniy- le iki liderin görüşme sonrası yaptığı açıklamalara ka- MArkosıSo. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog