Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

10 EYLJL1998PERŞEMBE • • • • CUMHURIYET SAYFA SPOR 19 Dûnya Sampiyonası Güreşte yinehüsran TAHRA.\(Cumhun>et)-lran ınbaşken- tı Tah-anda suren ^3 Dunya Buvukler Ser- best Gureı> Şampı\onası nın ıkıncı gunun- de, Twk gure^çılen, 4 galıbıyet \e 6 yenıl- gı ald lar tkıncı gun 58, 69 85 ve 130 kılo- larda narşilaşmalar vapıldı Karşılaşmalar- da58kjlodaHarunDoğan Rus rakıbı VIu- ratOmahanov'uuzatmada 1-Oyendı Daha sonra Japon San Shırobe \bi yı 6-1 yenen Doğan 3 turayukselenılkgureşçımızoldu Dığer kar^ıla^malarda 69 kıloda Ahmet Gulhan Kvıçrelı Kristof Fier'e 3-2. 85 kı- loda \lı Ozen Gunev Korelı Vang Hiun \lu'\a } Ove 130 kıloda \vrupa Şampıyo- nu A\dın Polatçı Rus rakıbı \ndrei Sha- umilin'e uzatmada 1 -0 sa>ı> la venılerek ılk turda altın madaha ^anslannı V/itırdıler 69 kıloda klabman grubu 2 turunda Ahmet Gulhan Japon Re>o Sabro Katsu \a 10-5 venılıp elenırken 85 kıloda \h Ozen Kanadalı Gary Holmez'ı maglup ettı ancak 3 turda Bulgar Paskalev e 6-5 venıldı ve e- lendı 130 kıloda Aydın Polatçı klasman grubu 2 turunda Bulgar rakıbı Ale\ender Anefı 10-0 savı tuşu ıle venerek 3 tura vukseldı 63 kıloda Efraim Kahrantan ıse klasman grubunda 4 turunda kar^ılaştığı Guney Ko- relı Cang Cay Sung'a 7-0 sav ı\ la venılerek elendı Ikıncı gun sabah ^eansı sonunda 4 Turk gure>çısı elenmış oldu Doping merkezi yenileniyor \1NKARA (Cumhurtvet Burosu) - Do- pıng Kontrol Merkezı'nın uluslararası du- ze> de akredıte olabılmesı amacı> la gerek- lı cıhazlann alımı ıçın daha once açılan \ e sureklı ertelenen ıhale yapıldı Gençlık \e SporGenel MudurYardım- cısı Arilla Kağanka>a. ıhale sonucu 146 mıKar lıralık bedelın 109 mılyar lıraya duşurulduğunu soyledı Kağanka>a, Tur- kı>e'nın uluslararası duzejde akredıte ol- muş bır Doping Kontrol Merkezf ne sahıp olabılmesı ıçın azbırzaman kaldığını vur- guladı thalede. 1 adet Gaz Promografısı ıle \uksek Ayıncılı Kutle Spektrometre bılgısay. ar sıstemı alındı Ülkerspor'u yenerek hem rövanşı hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı aldı Eıı büyük kupa Efes'în Efes Pilsenli basketbolcular kupayı Cumhurbaşkanı Siıleyman Demirerin elinden aldı. (kEREM K.AÇARLAR) Basketbolda 14 Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupa- sı'nı Ulkerspor u 76-63 ye- nen Efes Pılsen 5 kez muze- sıne goturdu Geçen yılın şampıyonu Ulkerspor ılkva- nda Rankin \e \nderson ıle sayıları buldu Llkersporda Harun etkısız kalarak sadece 2 sayı kaydettı Turuncu-Ye- şıllıler bu > anda nbaundlarda rakıbıne 16-6 ustunluk kur- du Karşıla^mava. sakatlığı geçen Naumoskiıle başlavan Efes> Pılsen ıse pota altında Drobjnak ıle Saviç ıle sav ı bu- larak etkılı oldu Karijilaşmanın ılk bolu- munde başa baş mucadele ya- şanırken bıtıme bır sanıv e ka- la Hidajet'ın vaptığı faulde Anderson ıkı atıştan bınnı sa- yıya çevırdı ve Ulkerspor ılk Ulker: 63 - Efes Pilsen: 76 SALON: ivhan Şahenk HAKEMLER: Memduh Öget (4) Mustafa Can (4) ÎILKER:Harun(5/12 Andetson(3)9 Rankin (7)20 Ahhod- zıç (4)4 Haluk(4)4 TolgafVV Serdar(3)5 Kemal (1) EFES PtLSEN: Naumoskı (6)12 Hıdmet (8)22 L'fuk (V Drobnjak (7)14 Savıç (6)6 Hmeun ( 7 )11 \hıtat (4), Vol- kan (6)4 tLKYARI: 34-33 (Ulker) GÖKMENALAKUŞ varıvı 34-33 onde kapadı Karşılaşmanın ıkıncı van- sinın ılk dakıkalarında rakı- bının top kavıplannı ıvı de- gerlendıren Ulkerspor un hızlı hucumlarda buldugu sa vılara Efes Pılsen pota altın dan Huse\in ıle kar^ılık \e- nnce 30 dakıka 50-50 bera bere geçıldı Ulkersporbuda- kıkadan sonra top ka\ ıpları vaparak hucunılardan bo> donnıeve basLıvınca Etes Pılsen Hıdayet ın 3 savılık basketlenv le ^6 dakıkav 162- >4 ondc ge<,tı Etes 2 varı- damuhtesem ovnavan vekrı- tık anlarda bulduğu 1 sav ılık basketlcrle nidi,ı koparan Hı- davet savesınde mauan "'(•>- 63 galıp avrıldı K.aı>ılaşmav ı ızleven Cum- hurbaşkanı Suk'vman Demi- rel ıkıncı olan Ulkersporlu basketbolculara madalv alan- nı tfes Pılsen kaptanı l fuk Sanca'vaşampıvonlukkupa- sını verdı Efeslı basketbol- cular v e v onetıcıler daha son- ra Cumhurbaşkanı Demırel ıle sampıvonluk fotoğrafı vektırdıler Karşılaşmavı spordan sorumlu De\ let Ba- kanı V ucelSeçkiner Istanbul Gençlık \e Spor Genel Mu- duru FevfıkSarpkaja Ktan- bul Valısı LrolÇakırve Bas- ketbol Federasvonu Başkanı Turgav Demirel de ızledı Cumhurbaşkanı Demırel da- ha sonra Darus.şafaka Çetın Berkmen Spor Tesıslen nı üezdı TEINİS KILİS / ZİY4 Finale Kalmak da Başarıdır "Satellıte" ısmı verılen, 6200 dolarlık uluslara- rası tenıs turnuvaları proifesyonel tenısçılığın yo- lunu açan son aşamadır Bu aşama sınavını geç- meden hıç kımse kalıteh bır profesyonel olamaz Satellıte "Uydu" turnuvalannın en buyuk ozellı- ğı, bırer haftalık dort turnuvadan oluşmasıdır Bu dort bolum dort ayrı şehırde oynanabıldığı gıbı, ıkısı aynı şehırde, ıkı ayrı kulupte de duzenlene- bılır Turnuvanın baş yonetıcısı ve hakemlerın bır kısmı da ATP tarafından tayın edılen çeşrtlı ulus- lardan kışılerdır Dort bolumluk bır Satelhte'nın son ayağına "masters" denır ilk uç turnuvada alınan sonuçlara gore otuz ıkı tenısçı bu fınal bo- lumunde yer alabılır Bugune kadar çok az tenısçımız masters tur- nuvasında yer alabıldı Şu andaTED Kulubu kort- larında oynanmakta olan 1 Turkıye Satellıte Tur- nuvası Masters grubunda ıse tam 5 Turk tenısçı, Banş Ergun, Erhan Oral, Alaattin Karagöz, Efe Üstundağ ve Esat Tanık finale kaldılar, ancak dun elendıler Bıze gore bu tenısçılenmızın finale kadar gelmelerı gerçekten onemlı bır olay Turkı- ye de yapılan Satellıte turnuvalannın sayısı arttık- ça bızım tenısçılenmızın de katılımı bununla oran- tılı artacak ve bununla bağlantılı olarak tenısımı- zın başarı grafığı ve kalıtesı de yukselecektır Her zaman soyledığımız gıbı başan ıstıyorsak "tek yol" bu Geçen hafta bır veteran tenısçımtzı kaybettık Aydemır Seçmeer bır saat kadar tenıs oynadık- tan sonra yıne tenıs maçı seyretmek ıçın geldığı kortun dıbınde hayata gozlerını yumdu Tenıse gonulvermış sportmen bır ınsandı Tann'dan rah- met dıler, kederlı aılesıne "Başınız sağ olsun" der- ken, veteran arkadaşlarımıza bır çıft sozumuz var "Aydemır yedı sekızyılara verdıkten sonra, hay- lı yoğun bır şekılde oynamaya başlamıştı Eğer kesıntısız oynayamıyorsanız, ara vermışsenız, kı- lonuz fazlaysa veyaşınızyarım asn geçmışse lut- fen çok dıkkatlı olunuz ve mutlaka spor tıbbına başvurunuz " Olum Allah'ın emn, "kaden ılahı", ancak Allah'ın ınsana, hıçbır yaratığa tanımadığı yeteneklen verdığını de unutmayalım KULTUR • SANAT ABD Açık sürüyor HingiStVe Novotna yanfinalde NEVVVORK(Cumhurtvet)-ABD Açık Tenıs Turnuvası nda tek bavanlarda Mar- tina Hingis ve Jana Novotna vantınale kaldı Tek bayanlar çeyrek fınal maçların- da 1 numaralı senbaşı Isvıçrelı Martına Hıngıs, 6 numaralı senbas.1 ABD lı Moni- ca Seles'ı 3 numaralı sen- başı Çek Jana Novotna da 11 numaralı senbaşı tsvıç- relı Pattj Schnjder'ı a>nı sonuçlarla 2-0 yenerek ya- nfınale çıktı Tek erkeklerde ıse yağ- mur nedenıyle yanm kalan dorduncu tur maçlannda Patrick Rafter (Avu), Go- ran İvaniseviç'ı (Hır) 3-1, Jonas Bjorkman (Isveç), JanSiemerink ı(Hol)3-l. Karol Kucera (Slo) And- re Agassi>ı (ABD) 3-2 mağlup ederek çe> rek fina- le >ukseldı Dun o>nanan dığer dorduncu tur kanjilaş- malannda da Thomas Jo- hansson (İsveç) Evgeni Kafelnikov u (Rus) 3-1, Vlagnus Larsson (Isveç) Oliver Gross u (<\lm) 3-1, Mark Philippoussis (\\u). Tim Henman ı (tng) 3-1. Carlos Moja (Jspl Alex Corretja vı (Isp) 3-0 mağ- lup ettı İZLEMM / LE\EVI YICELM4N Suç ve Ceza Efes Pılsen Ulker galıbıyetıyleCumhurbaşkanlığı ku- pasını 5 kez muzesıne goturdu Dunku karşılaşmada ıkı takım da eksıklerı ve yanlışlarına rağmen gosterdık- lerı kazanma azmıyle tam not aldılar Ancak aynı şeyı maçın hakemlerı ıçın soyleyemeyız Dunku hakem ıkı- lısının savunma yapan oyuncuyu adeta suçlu gıbı ce- zalandırmasını yanlış faul duduklerını telafı etme yolu na gıderek oyuna denge getırme çabasını bır haylı ya dırgadık Savunmada doğru eşleşmelerı yakalayan Efes ılk yarıda nske gırmeden ıçerıden oynamayı duşundu An- cak dun Efes Pılsen'ın nbaundlarda yaşadıgı problem pahalıya mal olabılırdı Rıbaund alamadıkları surece aradıkları fast-break ımkânını bulamamaları set hucu- munda Efes ı zorladı Ilk devre Ulker ın sert savunma sını karşısında gıderek çemberden uzaklaştılar Ancak 2 yarıda savunmada daha lyı yardımlaşıp uzunlara da- ha çok yardım goturerek rıbaund eksıklığını bır olçude gıderdıler Boylece Ulker ı dış atışa mahkûm edıp Ran- kin ve Alihodzıç ı pota altına yaklaştırmadılar Ayrıca play-off lardakı yanlışa duşmeyıp akıllıca davranarak Anderson ın ıçerı drıve etme yolunu tıkadıfar Hucum da ıse acelecı olmayıp ya sureklı top çevırıp ya da ıçe- rı drıve edıp topu boşta kalan oyuncuyla buluşturdular Bu hareketlı hucum stratejısı Ulker ın boşluklar verme- sıne neden oldu ve maçı aynı dısıplınde oynayan Efes son 10 dakıkadakı 21-6 lık serıyle galıbıyete uzandı Naumoskı nın gelışıyle bırlıkte maçın yıldızı Hıdayet gerçek pozısyonunda çok daha faydalıydı Boylece yu- kun bır kısmı Hıdayet'e aktanlırken Naumoskı de daha dın kaldı Huseyın ın de 2 yarıdakı performansla go runmeyen kahraman olduğunu belırtelım Ancak Avru- pa normlannda sert savunması dısıplını ve çalışkanlı- ğıyla kupayı hak eden Efes Pılsen ın zorlu Avrupa lıgı oncesı rıbaund eksıklığını gıdermek ıçın bazı şeylerı tek- rargozden geçırmesı gereklı Ulker ıse butun yuku sadece 28 sanıye dınlendırılen Anderson ın uzerıne yıkmış Tazı gıbı koşan bu oyuncu uzerıne kurulu oyun Anderson ın ıçerı penetre edeme mesıyle gerı teptı Ulker Anderson lyı savunulunca hu- cum organızasyonlarını yapamadı topu çabuk çevırıp savunma boşluklarını bulamadı Harun un ıçerı drıve et- me duşuncesı de 2 yarıda Efes Pılsen ın pota altına lyı gomulmesı karşısında erıdı 40 dakıkalık ustun perfor- mans beklenen ancak dunku gıbı zaman zaman zara rı faydasından çok olan Anderson konusunda Ulker ın bır çozumbulması gereklı Yoksa alternatıfsızAnderson uzerıne oyun kurmak ılerıde sorunlar yaratabılır Çok ağır kalan Alihodzıç ın partnerı Rankin e de takımın hı- zına da ayak uyduramaması çozum bekleyen dığer bır sorun Kupanın sahibi yıne G.Saray Çifte şanıpiv on Calatasarav. kupa torenı sonrası buv uk sevinç >aşadı. <İ.Sarayr 7D - Brısa: 59 • SAIX>N: 4\han Şahenk HAKEMLER: Halıl Oztıırk (5) Serkan Emlek (5) GALAT\S\RA\: Dena (6)7 Stınson (7) 17 Handan (6/S Çelen (7)11 Longm (8)23 4\can (5)2 Guluzar 14)2 Ze\nep(5)î Işıl (4) BRİSA: Asuman (6)19 Mıhnban (4)4 Johnson (6)15 Io- le\ska (4)4 Burcu (4n \lelek (4)4 Oya (3)2 Elı] (3) \alan (4)6 tLK\\RI:-// 31 (C Sara\) Spor Servısi - Bavanlar basketbolde Cumhurbaşkan- lığı Kupası nı lıg şampıvonu Galatasaray kazandı Bu yı!6 kez duzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası maçın- da San-Kırmızıh ekıp Bnsaspor'u 75-59 yenerek Cum- hurbaşkanı Sülevman Demirel ın elinden kupayı aldı Cünün icinden • 7'ncısı vapılan Plaj Vo- leybolu Dunva Şampıyonası elemelen dun Alanva'dabaş- ladı Ikı gun surecek eleme- lere,Turkıye den 7 takım ka- tılıyor Elemelerde başanlı olan takımlar 3 gun surecek Dunya Şampıvonası na ka- tılma hakkını elde edecek • BakırkovsporVakfi Kort- lan'nda devam eden 18 Yaş Turkıve Tenıs Bırıncılığf- nde, varı finale vukselen sporcular bellı oldu lek er- kekkrde Şenol Y ıldınm (Bursaspor Tenıs Kulubu). Haluk \kko\un (Istanbul Atlıspor Kulubu). Caner Er- sov (TED) C aner Ateşoğlu, (ENKA Spor) tek bayanlar- da ıse Sera Konur (Istanbul Atlıspor Kulubu) -\vça Gu- muşçu (-\nkara Tenıs Kulu- bu), Sehn Guler (Bursaspor 7enis Kulubu) Cevlan Ko- nuk(ENKA) • Be;iktaş'ta.>aşamınason veren eskı rutbolculardan Şa- ban Kartal ın ardından bu- gun de 1940 s()yılları ara- sında Sıvah-Be\ azlı foımay ı gıven Nusret \a\uz Ure ten m \etat etmesı buvuk uzuntu varattı BeşıkUş tut bol tdkımında vıllarca sağ bek ovnavan Nusret ın, ya- nn ogle namazının ardından Kozlu Mezarlığı nadetnedı- leceeı bıldırıldı • Devkt Bakanı ^ ucel Seç- kıner Islanbul Olımpık Sta- dı ndjkıvapımçahşmalany- la ılgılı olarak bu sabah saat 10 00 da ühmpıyatevı nde basın toplantısı duzenleye- cek • Dunkoşulanatvarışlann- da 7-4 1-S-^ 9 kombınesinı bılenler 1 mılvar ^12 ınılvon 186 bın 5001L kazandı 1. KOŞL. I- Escobar(6) P FreeBırd(2l PP 7ımbdC) S Solo Guıtar (1) 2. KOŞU: F Free Man (1) P BarbRougeC*) PP Karızma- tık(4) S \ardar(3) 3 KOŞl. F Senvaşa(5) P kasımağa (2ı PP Ortatepe (4) S TudhS) 4. kOŞL- I Ice BCK 0) P MaBaker(12) PP TınasDon ce(14) S Kınnızımantod 1) S KOŞU F Barıscı (6) P HuvsuzDonna(3) PP Ecstasv (1) S Lo\e Aı;recment(4) 6.KOŞI.F Babaozgen(2) P kdraı.a.ıhmet (1 * I PP Ozbev lım(Il) S fzern") SSAkm han (1) 7. kOŞl: F Şıh Taha (6), P MahfM PPGınza(2),S Can- ( 1 Gunun İkılısı 7 ko^u 5 6 Tabela Bahıs-2 1^ 11 17 1 \LTILIG4M\N 1 3 4 5 5 2 4 8 3 6 12 3 14 1 2 6 - t t " *- mA •Pfrrna Eczacıbaşı sezonu açtı torenle açtı. Kulup Başka- nı Buient Eczacıbaşı. İkincı Başkan Faruk Eczacıbaşı ve tumY onetim Kumlu'nun ver al- dığı açılışta, Eczacıbaşı A Bayan \oley bol Takımı Ue birlikte, genç. v ıldız ve mınik takım- lan da ver aldı. <\çılış toreninde bir açıklama > apan Eczacıbaşı Spor Kulubu Başkanı Bu- lent Eczacıbaşı, "Kuçuklcrden başlayarak. yıldız ve genç takunlarunız başanlı sonııclar alıyoıiar.Turkıve'nin en guçlu altvapısına sahibiz. Onumuzdekı yıllarda altvapıda paria- van sporcularla çok daha guçlu bir \ takımı ortaya çıkacaktır" diye konuştu. Eczacıba- şı'nda bu vıl Nakıfbank'tan Elena Şapovta, Çığdem Can. Galatasaray 'dan İrina İlçenko ve Bulgaristan MılüTakım oyuncusu CSKA'hValia İvanova jenı transferler olarak goze çarpıyor. Eczacıbaşı Bavan Voleybol Takımı bu sezona "20. kezTurkrye şampıyonluğu" parolasıy la başladı. Bu arada. onceki yıllarda olduğu gibi, bu vıl da Eczacıbaşı Bavan Vo- leybol Tâkımf nın sponsoriuğunu Reebok ustlendl(Fotoğraf GOKMEN AL \KÜŞ) CRHİ KÛLTÛR SANAT YAY1NCIUK YAPI KREDI ARTS FESTIVAL YAPI KREDİ SANAT FESTİVALİ Compania Lirica La Zarzuela Büyük Gösteri La Zarzuela nın Antolojisi Jose Tamayo'nun yonetımınde Turkıye'de ılk kez sahnelenecek olan Ispanyolların 350 yıllık saray geleneğıne sahıp goz kamaştırıcı gosterılerı "La Zarzuela", 90 kışılık deneyımlı dans ve muzık kadrosuyla aramızda Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Saat: 21.00 10 000 000 TL 7 500 000 TL, 5 000 000 TL Bilet Satış Noktaları Galatasaray Yapı Kredı Ktabevı • Yapı Kredı Akmerkez Şubesı • AtaturV Kultur Merkezi • Suadı>e Vakkorama • Zıhnı Muzıkevı-Kadıkoy Telefonla Rezervasyon (0212) 243 62 24 249 18 29 252 67 45 İnternet Bilet Satışı 'ittp //www superonlıne coın/ykykultur Son kademe bilet fiyatlarından ögrencılere % 20 ındırim yapılır. YAPI^CKREDi TURK KULTURUNE HİZMET VAKFI ve CAFERAGA MEDRESESİ UYGULAMALIEL SANATURIÇALIŞMASI Porselen Susleme Ahjap Dekorat f Susleme Hat Tezhıp Tckı Halı Kılım Dokuma KumaşBoyama Batık Dokuma Kırkpare El Baskısı Yazma Ney Ud Rolyef Folklorık Bebek KayıHan Baflamiftır. YILDIZ SARAYI Bej.ktas / Ist Tel (0212) 259 31 01 259 27 85 259 71 33 CAFERAGA MEDRESESİ (Sultanahmet] Tel (0212)513 36 01 513 36 02 (aletoga Medresev HvlmÂhmeO B Sanolhn (okmalon Tyrk Kıütmm Hamtt Vcklı lorafma yvıutvlmelılaiıı ÇATI, Ferrah ve serın ortamı Sıcak hızmetıyle Dostlannı beklıyor OTOPARK ucretınız bızden' TCI 251 00 00 GflTI Galeri ve Sergi İlanlarınız İçin (0212)2938978(3hat) Eğlence için 0212.293 89 78 (3 hat) SAPPHO 171YLULVEN İTİBAREN HER PERŞEMBE ÖNDER FOCAN ve GRUBU a*2200de SAPPHO4ı YARIN VE HER CUMA BÜLENT SOMAY AYŞE TÜTÜNCÜ REZ : 245 06 68-69 BekorSk No 14 BEYOĞLU ZERRİN TUREN SANAT GALERİSİ VUZ ONAR Oryantalıst Suluboya Resım Sergısı 13E/İUİ 20 Eylul '98 Cami Sok. Köprii Apt- 221 llok 0:16- losüncı Tel: (0216) 410 34 M , iicretsizeğitimfırsatı/iç mimarlık, grafik, moda, resim/ miizik/ bilgisayaı eğıtımı almak ıstevenler ıcın ıngıliAce ve bılgısavarlı >uksek ogrenım fırsatı 2 yû Turkıvede \aiav geçışle fngıltere'de2 vıl unıverMtecgıtımı Adavlar 17 IS ]i > E\lulde ucreüız resım kursu ıle <ılınaı.aklır K.ı\ıtlar ba^ladı gıtar (ltlasık pcpi pnano (klisik) Irahaniguarioıpres'; photû^hop flut ^akiof™ «s eştımı (h.v h <unu) auloul »utd eioel tıçı h sonul istasyon sanat merkezi . TAKSÎM : Vliralav Şcfik bcy sokak No;» Gümüşsuyu I KAklRKOY : Kliinhul ("add«si Sn-.nİ Cumhurivct Ba;satcılı;ı karşısı MODA : Moda. Dr. Es """" - - -• -- Tel: »212. 252 »2 22-2.1 Trl:O2l2. 570 95 (Ml-01 Tel: 0216. 414 96 .1» - .19
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog