Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 EYLÜL 1998 PERŞEMB 18 SPOR TV;75. yıl nedeniyle düzenlenen maçta Türkiye ile Dünya Karması 4-4 berabere kaldı Biz bize oynadıkTürkive Karması: 4 Dünya Karması: 4 SJAt-.BJK Inönü HAKE.MLER: G. Ghandour <4)(Mısır), E. Zammıt (4}(\falta), M. Broeck (4)(Belçika) TÜRK/YE KARMASI: Ömer <3)(Dk 46 Metin 3). Alpav (6), Ercan (5)<dk. 46 Erol 5), Halilagiç İ5)(dk. 23 Nuri 4. dk. 59Dur- sıın 4), Emrah (6)(dk. 46 L'mit 6). Hüseyin (5)(dk. 23 Tolunay 5), Fatih (5)(dk. 46'Si- nan), Oğuz <5)(dk. 23 Avhan 6), tbrahim <6)(dk. 46Abdülkadir6). Boliç (5)(dk. 4611- han 6). Baliç (6)(dk. 46 Coşkun 5), DÜNVA KARMASI: Taffarel (5), Njanka (4). Popescu (4), Högh (5)(dk. 46 Ilir 3), Dııngu (5), Gııerrero (5)(Dk 44Songo 'O3), Stojkovic (5)(dk. 46 Mosheaua 4), Pashaza- deh (5), Lambert (5), Hagi (9), Papin (5) GOLLER-.dk 25 Baliç, dk. 29, 71 ve 90 -r 2 (p) Hagi. dk. 45 + 1 Boliç (p). dk 67 Ab- dülkadir. dk. 75 Papin. dk 88 Cmit SARI KAKT-.Avhan tT.K.j ) KIRMIZI KASJ-.dk 44 Taffarel (D.K.J. ARİFKIZILYALIN Anlamlı mı anlamlı bir maç vardı dün ge- ce Istanbul'un futbol mabeti fnönü Sta- dı'nda. Cumhuriyetimizin; yani bugünkü varhğımızın \e onunla aynı yaştaki Futbol Federasyonu'nun 75. kuruluş yıldönümünü >eşil çimlerin üzerinde anmak: tarihi goller- le anımsamak; hoş bir duyguydu sporsever- ler için. Ilk duy urulduğunda heyecanlanmıştı tüm futbol dünyası. Romario, Rai, Marthaus gi- bi isimlergelecekti İstanbul"a. Ama ilk 'düş kınklığV. listenin açıklandığı günün ertesin- de yaşandı. Romario moralsizim demiş. Rai ameliyat olmuş. Djorkaef, 'Ermeni mesele- si'ne takılmıştı. Zorunlu olarak 'içimizdeki' yabancılara. "bizimligdeki'yıldızlaradönül- dü. Iki emekli Dungave Papin takviyeli Ha- gi'li.TaffareTli, HöglTlü "yıldızlar karma- sı" da 'idare eder'di 75. v ılın yüzü suyu hür- Dünya Karması'nda yer alan G.Saraylı Hagi 'hat-trick'yapü. (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) ELEŞTİRİ / KAŞİF TÖRE Arabesk Kutlama Maça giriyoruz... Polis yolları tut- muş, Cumhurbaşkanıgeliyor... Cum- hurbaşkanı elbette korunacak da, bu abartı, bu ılkel önlemler neyin korku- sudur, hayret! Duayen spıker Halit Kıvanç, Mus- tafa Kemal ve diğer rahmetli Rah- man için saygı duruşunu ve istiklal Marşı'nı anons ediyor... Kuvvai Köp- rüsü'nün fınalindeki trompetten çıkan müzikle bitirıyonjz... Yahu, biz istiklal Savaşı'nın Kuvvai'de mı kazandık... Yazık! Cumhuriyet'in 75. kuruluşunun kutluma törenleri için Dünya Karma- sı adı altında; çogu bizim liglerde, di- ğerleri emekliliklerinin hazırlığında oyuncularla, öyle bir mahalle karşı- laşması. Daha önce: bu futbol federasyonu ne iş yapar diye sormuştum... Sahi gerçekten ne iş yapar? BJK Inönü Stadı'nı sünnet evi gibi süslemek ile emekli dilekçeleri ceplerinde dolaşan futbolcularla, Cumhuriyet'ten çok, koruduğun Cumhurbaşkanı'nı tribü- ne oturtmakla... Hadi canım sende... Arabesk dinleyip, televolelerde boy gösterip, uzanan mikrofona; "inana- mıyonım" demekle bu ülkede futbol işleri yönetilmiyor... metıne. Ama tek şartla: tnbünler dolarsa... Evettribünlerdeboşkalınca Türkiye Karma- sı - Dünya Karması maçı •havası'nı kaybet- ti. İstanbullu futbolseverler, Boşnak takviye- sinin bile güçlendiremediği 'isimsiz'lertop- luluğu görünümündekı Türkiye Karması ile •yerli malı' Dünya Karması arasındaki ma- çailgıgöstermemışti. 500binve 1.5 milyon- liralık biletler satılmayinca kapılar açıldı. Ama 'geciken' bedava hızmet de futbolseve- ri tribüne çekmeyecekti. Mısırlı hakem Ghandour'un başlama dü- düğüv, le, sessiz sakin başlayan 90 dakikadan ise kimse güzel futbol bekleyemezdi. Saha içındeki sessizlik önce,4 kimiıT organize et- tiği belli olmayan havai fışekgösterisiyle bo- zuldu, sonra isegol yağmuru başladı. Bütün goller birbirinden güzeldi. Türkiye Karma- sı'na *güç" katan Boşnak yıldız Baliç'in go- lüne Hagi 40 metreden yanıt verdi. Taffa- rel'in kırmızı kartla atılmasına yol açan pe- naltıyı bir diğer Boşnak Boliç ağlara gönder- di. Abdiilkadir'tn golü. arayı açargibi olduy- sa da önce Hagi. sonra da Papin'in şık vu- ruşlan skora dengeyi getirdi: 3-3. Bitime 2 dakika kala Ümit'in attığı golle öne geçen Türkiye Karması'na. Hagi'nin ağlara giden penaltısı yanıt verince. maç '4-4' sona erdi. Gece veorganizasyon a.sla 'dörtdöıtlük'de- ğildi belki ama skor işı kurtanyordu. Gece- nin organizasyon bozuklukları dışında kalan tek ismi ise Hagi'ydi; sanıyoruz Galatasa- ray'ın yıldızı sahadaki 40"a yakın futbol- cunun en iyisiydı ve attıgı 3 golle ve 45 met- reden yaptığı asistle. Cumhurbaşkanı Demirei'e bile. "Kim bu çocuk!" dedirrti.. Calatasaray'da çifte hesap Once Erzurum sonra JuventusSpor Servisi - Galatasaray'da, 1 hafta içinde oynanacak Er- zurumspor. Ju- ventus ve Fenerbahçe maç- lan için. 'olağanüstü du- rum' ilan edilırken teknik direktör Fatih Terim. u Her nıaçın önemi ayn. Birini diişünüp diğerini unutacak değüiz" dedi. İlk olarak Erzurumspor maçını kazanmak istedik- lerini vurgulayan G.Saray Teknik Direktörii Terim. "Erzurumspor güçlü bir ekip. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz. Bunun avanta- jını kullanmak isti>oru/" dedi.San kart cezalılan Okan ve Filipescu'nun ye- rine Arifle Fatih'e şans vermeyi düşünen Terim. Juventus maçında ise tak- tiksel degişikliğe gidebile- ceğini vurguladı. 'Korkmuyoruz' Galatasaray Teknik Di- rektörii Fatih Terim. Juven- tus ve Fenerbahçe maçlan- nın da önemini bildiklenni ve özellıkle Italya'daki maçtan puan alacaklanna inandıklannı söyledi. Galatasaray Kulübü'nün olağan divan kurulu toplan- tısı bugün Kalamış tesisle- rinde gerçekleşecek. Bazı kulüp üyelerinin. yönetici- lere yakınlığı ile tanınanan eski içişleri bakanı ve Su- surluk skandalında adı sık- ça geçen Mehmet Ağar"ı eleştirecekleri öğrenildi. G Ö R Ü Ş / DOĞAN HASOL G.Saray Aman Dikkat! Gazeteler, Mecidiyeköy'deki TEKEL ükör Fabrika- sı'nın, açık arttırma sonucunda Galatasaray'da kaldığı- nı yazdılar. Gelelim işin doğrusuna.. 1930'lu yıllarda, daha şehrin Şişli'de bittiği günlerde kurulmuş olan ükör Fabrikası Mecidiyeköy'ün bugün- kü sıkışık ortamında işlevini sürdüremez duruma gelmiş. Bilecik'te kurulmakta olan yeni tesislerin yapımı tamam- lanınca, Türkiye'nin tek likör fabrikası konumundaki Me- cidiyeköy tesisi kapatılacak. Bu nedenle de TEKEL, hü- kümetin özelleştirme politikasına da uygun olarak elin- deki bu alanı parasal olarak değerlendirme çabasında. 23 bin metrekare alanlı bu arsa imar planında iş ve tica- ret merkezine ayrılmış. Öngörülen inşaat emsali "3". Bu demek oluyor ki zemin üstünde arsa alanının 3 katı ka- dar, yani yaklaşık 70 bin m2 inşaat yapılabilir. Bir o ka- dar inşaatın da zemin altında bodrum katlan olarak ya- pılabileceği hesaplanabilir. Kısaca, bu arsada yapılabi- iecek toplam inşaat 140 bin m2'dir. Kısa bir süre önce TEKEL, "Arsayı kaça alırsınız?" ve- ya "Kat karşılığı olarak ne verirsiniz" anlamtnda, kapalı zarf usulüyle teklifler istedi. Yalnızca üç grup teklif sun- du. Galatasaray Spor Kulübü'nün yani sıra, son zaman- ların alım rekortmeni Korkmaz Yiğit, bir de Limak-ln- tes. Daha sonra TEKEL, teklif verenleri açık arttırmaya çağırdı. Geçen cuma günü yapılan açık arttıımaya yal- nızca Galatasaray ile Umak-lntes katıldılar. Bir soruyla konuyu irdelemeye geçelim: Katılım niçin bu kadaraz oldu? Yanıtı çok basit: TEKEL'in, yaptırdığı ekspertize göre belirlenmiş tahmini satış bedeli, "haya- li" sıfatıyla nitelendirilecek kadar yüksek: 70 milyon do- lar. Kim, hangi kıstaslara göre degerlendirmiş bilmiyo- rum. Açık arttırmada ne oldu? Limak-lntes grubu 40 mil- yon dolara kadar yükselip orada durdu, Galatasaray 41 milyon dolarda (11.4 trilyon TL) kaldı. Mal sahibi TEKEL de keşif bedeli 70 milyon doların 2/3'ü olan, yaklaşık 47 milyon dolara ulaşılamadığı için ihaleyi durdurdu. Böy- lece ihale sonuçlanamadı. Konuyu görüştüğüm, ihaleye katılan fırmanın bir üst düzey yöneticisi 40 milyon dolara yükselmenin kendile- ri için bir hata olduğunu belirtmekten çekinmiyor. Gala- tasaray'ın da 41 milyon dolarlık önerisi yüksektir. Şimdi neler olabilir? Galatasaray yönetimi, hemen bi- tişikte geliştirmeye çalıştığı Ali Sami Yen projesi için ya- rarlı olacağına inandığı bu arsayı almakta diretebilir. TE- KEL arsayı Galatasaray'a 47 milyon dolar karşılığında devretmeyi önerebilir. Hiçbirgayrimenkulün kolaycasatılamadığı, en deger- li nesnenin "para"olduğu şu ekonomik bunalım günle- rinde Galatasaray bu tuzaga düşmemelidir. Galatasaray aman dikkat! e-po$ta:hasmim7(a ibmnet OTLAR Federosyon seyirciaradı ALIESER Cumhuriyetimizin 75. yıldönümü. Dünya ve Türkiye Karması futbolculannı Beşiktaş Inönü Stadı'nda buluşturdu. Ama bu karşılaş- maya ilgi bir hayli azdı. Karşılaşmaya girişi ücretli yapan federasyon tribünlerin boş kaldı- gını görünce önce kapılan açtı. sonra da stadın çevresinden geçen halkı "rica minnet" maça çagırdı. Tribünlerin aksine şeref tribünü ise özellikle>abancıda\etlilerin çok olması nede- niyle tamamen doluydu. Kaşılaşmayı izleyen- ler arasında Cumhurbaşkanı Süteyman Demi- rel de vardı. Stat etrafında alınan geniş güven- lik önlemleri dikkat çekti. Cumhurbaşkanı De- mirel. karşilaşmadan önce FİFA Başkanı Sepp Blatter'e federasyon adına bir plaket verdi. Karşılaşmanın başında yapılan havai fışek gös- terisi ise geceye güzellik katan unsurlardan bir tanesiydi. Ne var ki maçın 5. dakikasından son- ra patİatılan havai fişekler, 44 ügi''nin yani sıra u korkuT 'ya da neden oldu. Ulusoy'a öfke Organizasyon bozukluklan nedeniyle taraf- tarlar Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulu- soy'u istıfaya davet ettiler. Beşiktaşlı bir grup taraftar ise .\lpa>'a sevgi gösterisinde bulu- nurken Ulusoy'u ıslıkladılar. Dünya Karması maçının ilgi görmemesinin ardından Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy medyaya çattı. Ulusoy. "Bir futboku- nun ayakkabısını 9 sütun veren gazeteler, bu maça ilgi göstermedi. Basın i^i göstermaince de tnbünler boş kaktTdedi. Kartkrizi Maçın Mısırlı hakemi Ghandour, Dünya Karması kalecısi Taffarel'e kırmızı kart gös- terince ortalık kanştı. Yedek kaleci SongoV- nun ancak Ispanyol Guerrero"nun çıkmasın- dan sonra oyuna girmesine izın \erildi. Ünlüler geçidi Etkinlikleri nedenıyle lstanbuî, dünyaca ün- lü futbol adamlannı ağırladı. FİFA Başkanı Sepp Blatter UEFA Başkanı Lennart Johans- son, \e 51 ülkefederasyonundankonuklar maçı izledi. Sepp Blatter, organizasyonu begendigi- nı açıkladı. Beşiktaş camiası öfkeli; Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörii kızgın Toshack: Böyle ceza olmaz • Beşiktaş Teknik Direktörii Toshack, " Verilen cezaya tepki göstermiyorum, çünkü cezayı hak ettik; ancak veriliş şeklinde sorun var" dedi. ASEİNA ÖZKAN Beşiktaş. cezaların şaş- kınlığını yaşıvor... Tek- nik direktör John Ben- jaminToshack. cezalan- dırma sisteminın vanlış olduğunu savunurken yöneticiler: Tahkim Kurulu'na yapılan itirazın sonucunu merakla bekliyorlar. Di- van Kuruîu ise İstanbulspor'un maç- lannı Inönü Stadı'nda oynayacak ol- masından federasyonu sorumlu tu- tup federasyon başkanını eleştiriyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Tos- hack, Profesyonel Disiplin Kuru- lu'nun Alpay'a verdiği 5 maçlık ce- zayı ve Beşiktaş'ın sahasının iki maç kapatılmasmı kendı üslubu ile de- ğerlendirdi: "Ben.-Mpav'ın yerinde olsavdım hemen Türkiye Karması kampından avnlır. fornıa givmez- dim.-'. Galli teknik adam. cezalara tepkı- sini şöyle dile getirdi:*Hem Alpaj'ı Cumhuriyet'in 75'inci Yıldönümü kurJamaları içinTürkiye Karması' na da^et edhorsun hem de 5 maç ceza veriyorsun, bu nasıl mantık? \erilen cezaya tepki göstermiyorum. çünkü cezavı hak ettik: ancak veriliş şeklin- de sorun van Av nca cezalar çok ağır. Ortada Tahkim Kurulu'na vaptığı- mızitiraz var.\ a haklıçıkarsak? Şim- di Bursaspor maçını dışanda o> na> a- cağızoysa bizim Inönü Stadı'ndaov- nav acağımız daha 16 maç var. Karar bizim itira/jnıı/dan sonra verilemez mivdi? Kimseden bir şev istemho- ruz ancak kimse de bizden bir şev is- tenıesin. Geçen so/on iki kupav ı söke söke aldık ancak bu yıl çok ağır ka- rariarla üzerimize gelivoıiar. Bövle giderse şampi>onluk vanşında işimiz zor." Diğer yandan Beşiktaş Divan Ku- rulu. dün vayımladığı bildıride. Fut- bol Federasyonu'nu suçlarken: "Fe- derasvonun fivatını da belirleverek İstanbulspor'un oynayacağı maçlan Beşiktaş'ın kiraladığı İnönü Stadı'na vermesi tek kelime ile kanunsu/ ve adaletsizdir'*dedı. Beşiktaş Dı\an Kurulu'nun bıldi- Ulusoy: Baskı yok Bursaspor maçı Izmir'de Spor Servisi-Futbol Federasyonu, Gaziantepspor maçında çıkan olaylar nedeniyle 2 maç sahası kapatılan Beşiktaş'm bu haftaki Bursaspor maçımn Izmir Atatûrk Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı. Federasyon Başkanı Haluk l'lusoy ise baza medya lcuruluşlannda Beşiİctaş'a verilen ceza ile ilgili haberleri eleştirirken "Söz konıısu cezaiar raporiar doğrultusunda veriuniştir. Vbksa ne bizim ne de bir başkasıntn baskısı söz konusu dt-gildir" şeklinde konuştu. risinde şu görüşlere yer venldi: "Fut- bol Federasyonu'nun (ben yaptun ol- du) şeklindeki despot ve hukuki hak- lanmızı çiğneven karan ahlakveada- let ölçüleri dışına çıkmıştır. Federas- vonun kulübümü/ün haklannı çiğ- neven bu karannı gözden geçirmesi- nj istiyoruz. 95 vıldır Türk sporuna hizmet vernıiş ve fair play sahibi bir camiayı karşısına almak gibi bir ba- siretsizlik örneğini. biz Beşiktaşülar bu federasvona ve başkanına yakış- tıramıvonız." Öte yandan Beşiktaş Yönetim Ku- rulu dün akşam yaptığı toplantıda cezalar ve Inönü Stadı için Tahkim Kurulu'na gıtme karan aldı. NEYMIŞ ABDÜLKADİR YLCELMAN Cezanızı Çekin! Trafik polisi adamı çevirdi. "Kırmızı ışıkta geçtiniz." Adam elini cebine götürdü. "Ne kadar?" Polis makbuzu kesti adam yoluna devam etti. Adam bir sonraki kırmızı ışıkta yme geçti. Neden, çünkü cezalar hafif. Cüzdanın şişkinse kırmızıda da geçersin, sarhoş da dolaşırsın. Ne oldu; cezalar arttınldı. Ama enflasyona göre yine hafifledı. Parayı bastıran cezasını seve seve ödüyor. A- ma ceza nedir? Ceza niçin verilir? Para toplamak için mı; asla. Ceza özendirici degil caydıncı olmalıdır. Şimdi ge- lelim Alpay'ın yaptığı kabahate. Yönetmelıkler hakeme saldınya 4 maç diyor, 1 maç da sahadan çıkmama ce- zası; etti 5. Bu cezayı çekeceksin Alpay kardeşim. Sahanın içine saldırganlar girmiş, Beşiktaş tribünün- den, Gaziantep tribünlerine kola şişeleri fırlatılmış; bunun da cezası 2 maç. Nitekim Beşiktaş'ın sahasını iki maç için kapattılar. Sahaya atılan çakmak için Galatasaray'ın sahasını kapatmadılar mı? Beşiktaş da bu cezayı çeke- cek, suçu işleyen Beşiktaş kulübü olmamasına rağmen. Fenerbahçe takımı Trabzon'da sahadan çekildi mi? Cezası yönetmeliklere göre Türkiye Kupası'ndan 1 yıl ih- raç. Fenerbahçe de bu cezayı çekecek. Fenerbahçe bu cezayı çekmeli ki bir başka takım bir başka maçta aynı suçu işlemesin. Yani bu cezalar Türk futbolundaki bazı suçlann yinelenmemesini sağlasın. Şimdi bakıyoruz. medyada birtakım yandaş kulüp ya- zarları "Vay efendim Beşiktaş'ı yakmışlar" diye feryat ediyor. Ne işe yarayacak bu yazılar? Sadece birkaç bin taraftann duygularını sömürerek birkaç bin gazetenin fazla satılmasından başka ne işe yarayacak. Televoleci- ler ise kulüplere ve de futbolculara yalakalık edip prog- ram dolduracak. Bütün bunlann dışında eğer cezaiar affedilirse suçla- nn önüne geçilmez, daha büyük felaketlere zemin hazır- lanmış olur. Fenerbahçe Kulübü tarihi geçmişi içinde hiç kimseden af dilememiştir. Dilemez ve dileyemez. Fener- bahçe kendı başına verdiği karann cezasını çekmelidir. çekecektir. Af mı diyorsunuz? Affedersiniz ama af ederseniz Türk futbolunu 75 yıl geriye götürürsünüz. cumspta superonline.com E Bcıhçe Teknik Direktörü geçen sezonki sakatlanmalann nedenini açıkladıLöw: Sakathğın nedeni yanhş antrenmanJ 3HILMİTURKAY F Bahçe'nin Alman teknik direktörü Joachinı Löw. San- Laci\ertli takımda geçen yıl- larda başgösteren sakatlık sa- yısını bu yıl en aza indırdikle- nni açıkladı. San-Lacıvertli kulüple sözleşme imzaladık- tan sonra yaklaşık bir ay kadar takımın ıdman ve maç kaset- lerinı izlediğini, izleme sıra- smda gözüne en çok takımın kondüsvoneksikliği ilesakat- lıklann çarptığını belirten Löw -Çokbüyükyanlışlıklar yapılrruş.futbolcular üzerinde yanhş program uvgulanmış, çahşmalar bilinçsizce vapıl- mış.Teknik adamlaryaptıkla- n işi ciddive almamışiar. Biz- lerteknik kadro olarak bu ya- pdan vanlışian asgaridüzeye Teknik direktör Lövv "Çok büyük yanlışhklar yapılmış. yanhş program uvgulanmış. çahşmalar bilinçsizce yapılmış" dedi. indirmeyi'çalışrılvsanınm ba- şarüı da olduk" dedi. Sezon öncesi başlayan hazırlıklarla beraber şimdiye kadar Halil İbrahim \e Ilker'in dışında üçüncü bir futbolcunun ciddı sakatlığı bulunmadığına dik- kat çeken Lövv. "Bizim yaşa- dığınıı/ sakatlıklar sadece maç içinde oluyor. Onlan da bilimsel olarak hemen gideri- yoruz"dedi. Lövv, dün sabah halya'ya giderek gece oynanan Parma- Cenova maçını izledi \e kamp yeri aradı. Löw'ün bugün Is- tanbul'da olması bekleniyor. Karabükspor maçının hazır- lıklanna dün yardımcı antre- nörler Frank ve İsmail Kartal vönetımınde de\am eden F. Bahçeli futbolcular yann ya- pacaklan son çalışmadan son- ra Dereağzı tesislerinde Ka- rabükspor maçı için kampa girecekler. Kamp UEFA Ku- pasfnda salı gecesi oynana- cak olan Parma maçına kadar devam edecek. Öte > andan Kaptan Rüştü, Dünya Karması maçı nede- nıyle İstanbul'a gelen Parre- ira'yı zıvaret etti. Rüştü eski hocasına "Adalemde virtık- \ar Ama Lön oy nanıamı isri- yor" diye dert yandı. Lche ve Sergk) antrenmanlann gözdesi. Tek hedef galibiyet Trabzon şartlandı ÖMERGÜNER TRABZON - Trabzonspor'da Is- tanbulspor alarmı. Bordo-Mavili takımın teknik direktörü Gordon MUne, yann oynayacaklan tstan- bulspor maçından mutlak üç puan beklediklerini söyledi. Lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini söyle- yen teknik direktör Milne. "tstan- bulspor güçlü bir ekip.Ancak şam- pivonluk m ücadelesini erken bırak- mak istemiyorsak bu önemli karşı- laşmadan mutlak üç puanla dön- memiz genekiyor. Aksi halde ligde vayan kalınz"diye konuştu. Milne, futbolculan uyararak "Mücadele etmeyen. sahada koş- makyerine gezinen oy uiKuya fornıa vermem.Sahaya çıkan fiıtbolcu giy- diği formanın hakkını vermelidir. Skor da beraberinde geKr"dedi. Tekvando Taşbakan dünya şampiyonu SporServisi -Ayşenur Taş bakan dünya şampiyonu Abdi Ipekçi Spor Salo nu'nda yapılan 2. Düny; GençlerTekvando Şampiyo nası'nın ilk gün karşılaşma larında 59 kiloda mücadele eden Taşbakan, Ispanyol ra- kibini 4-1 yenerek dünye şampiyonu oldu. Turnuvanın açılışında sa- lonun protokolünde birçok kişi vardı. Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçki- ner. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Tevfik Sarpkaya. Gençlik Spor ll Müdürü Ve- dat Bayram ve Istanbul Bü- yükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tur- nuvayı ızlediler. Dünya Şampiyonası'na bugün de devam edilecek. M. United 280 trilyona Murdoch'un LONDRA (Cumhuriyet) - Dünyanın en zengin spor kulübü olan Ingiltere'nin Manchester United Kulü- bü. tngiliz medya devi Ru- pert Murdoch tarafından rekor bir fiyatla, 1 milyar 40 milyon dolara satın alın- dı. Manchester United Ku- lübü yönetimi bugün aldığı kararla, kulüp hisselerinin, Rupert Murdoch'un sahibi olduğu British Sk> Broad- casting şirketine devredil- mesini kararlaştırdı. İngiliz kulübüne ödenen 1 milyar 40 milyon dolar. bir spor kulübüne verilen en yüksek ücret olarak da tarihe geçti. Taraftarlardan ise satışa büyük tepki geldi. lngiliz kulübünün taraftarlan bu işin peşini bırakmayacakla- nnı, satışın iptal edilmesı için sonuna kadar mücade- le edeceklerini söylediler. Kupada favoriler Spor Servisî - Türkiye Kupası ikinci kademe kar- şılaşmalan üçü dışında ta- mamlandı. Zonguldak - Bi- lecik. KiJimli Bel. - Bolu ve Diyarbakırspor - Bingöl karşılaşmalan bugün oyna- nacak. Kupada tur atlayan takımlar şöyle: \'anspor, Ağrı, Rizespor, G.Doğan, Artvin Hopa. Adıyaman, Ş.Urfa, Elazığspor. Kınk- kalespor. Ünye. Kayseris- por. A.Demirspor. Hatay, Eskişehirspor, Petrolofisi, Ankara B.Şehir Belediye, Uşak, Denizli. Aydınspor. Y.Salihli, Göztepe, Aliaga Belediye, Istanbul B.Şehir Bel.. Çorlu, Zeytinburnus- por. Kartalspor, Kasımpa- şa, Sanyer. Beckenbauer'in adayı Cruyff FRANKFURT(Cumhuri- yet) - Berti N'ogts'un istifası ile boşalan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörlü- ğü'ne getirilecek ısim konu- sunda zorlanan Futbol Fede- rasyonu. gündeme gelen ye- ni adaylan tartışıyor. Alman futbolunun gelmiş geçmiş en büyük isimlerin- den birisi olarak kabul edi- len ve takımı 1990'da Dünya Şampiyonu yapan "İmpara- tor' lakaplı Franz Beckenba- uer, kendısine yapılan öneri- yi kabul etmediğıni bir kez daha belirterek. "Bu görev için en ideal ismin Johan Cruyff olduğunu düşünüyo- rum" dedi. Susiç'ten özel önlem SporServisi - Istanbul- spor'da her şey yann oyna- nacak Trabzonspor maçına endeksli. Ligde ve UEFA kupasında elde errikleri kö- tü sonuçlarla zor günler ge- çiren Istanbulspor. Trabzon karşısında elde edecekleri galibıyetle hem şampiyon- lukta büyük bir engeli aş- mak hem de moral kazan- mak amacında. Istanbulspor Teknik Di- rektörü Saffet Susiç. Trab- zonspor'un güçlü bir ekip olduğunu v urgulayarak "Trabzonspor maçı her iki taraf için dezor geçecek.An- cak İstanbulspor'un puan kaybetmeye tahammülü yok. Son iki sezondur,Trab- zonspor'a karşı şansımız var. \ugnnec, Abdullah. Ogün ve Campbell'a özel önlem alacağız. Eğer bu oyunculan durdurursak maçı kazanın/" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog