Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

1O EYLÛL 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 17 75. yıl mı dediniz? Cumhuriyetin 75. kuruluş yılı nedeniyte bir çalışma yapan llhan Uran, tam iki aydır, dünün ve bugünün diliyle "Ataturk Küttür, Dil ve Tanh Yuksek Kurumu" yaymlanndan çıkan Kemal Atatürk'ün "Söylev"inin belgeler bolümünü anyor. Kurum da dahil hiçbir yerde bulamıyor. 75. yıl içın herkes bir şeyler yapmaya çabalarken o uzun adlı kurumun, son baskısı da tükenen Söylev'in yeni baskısını yapmak için gelecek yılı beklediğini öğreniyor. llhan Uran, Ataturk'un kurduğu Turk Tarih Kurumu'nu yıkan Kenan Evren'e gönderme yapıyor: "Sayın Paşa Hazretleri! Atatürk'ün kurduğu bu çok önemli kurumu, toprağa dökülen bir çuval incir örneği ne duruma getirdiğinızi anlamak mı istıyorsunuz? Lütfen, Söylev'in bugünkü Türkçe ile sözü edilen kurumca basılmış belgeler bolümünü arayınız ve bulabilirsenız bedeli karşılığında bana gönderiniz!" Bektronik posta: someposta.cumhuriyeLconi.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Global kapitalizm çöküyormuş... "Etme bulma dünvası!" Demirel'in 'Kullanılabilin Milli Gelip'i umhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bir sure once ortaya attığı "Kullanılabılır Mıllı Gelır" kavramına ıtıraz edılıyor Devlettn resmı kurumları tarafından Turkıye'de kışı başına ulusal gelır 3 bın 200 dolar olarak açıklanır- ken devletın başındakı Demirel'in ulusal gelırı "kul- lanılabılır" tanımı ekleyerek 6 bın 500 dolara yukselt- mesı bazı soru ışaretlerını beraberınde getırıyor Demirel'in ıçını doldurmadan kullandığı "Kullanı- labılır Mıllı Gelır" konusunu ekonomıst Cahrt Deniz gundeme getırerek sorguluyor "Turkıye'nın Anayasası ıle hukuk devletı kavramı- na bağlı olduğu devlet yapısında, ekonomık ve sı- yasal guç, yasaların tarıfı ıçındedır" "Yasalarla tarıf edılmış toplumsal ve ekonomık gucun dışında oluşan değerlerı, ulkenın buyukluğu ve gucunun temsıl ve ıfadesı olarak kullandığımız- da, bu yapının ıçerdığı tum ılışkılerı ve ışleyışı once yasallaştırmış sonra da sıyaseten meşrulaştırmış olacağımız tartışma goturmez " "Tuketılebılır ve kullanılabılır mıllı gelır kavramını devletın temsılı ıle butunleşen bir ıfadede kullandı- ğımızda bu değerın oluşumunun ıçıne gıren uyuş- turucudan, kaçakçıhğa, kara paraya kadar artı de- ğerı ekonomıye gayrı resmı ılışkılerde kanalıze eden, yasalara gore toplumun ızlemesı ve denetlemesı gereken bir ışleyışın 'legalıze' edıldığı veya en azın- dan mazurgorulen bıryaklaşımın oluşturulduğu de- ğerlendırmelerı kaçınılmaz olur" "Demırel, bu gayrı resmı 'ekonomık gucun' olu- şan duzeyını toplumun yasal ekonomık gucu gıbı te- laffuz etmenın de otesıne geçerek, geçenlerde bir temel atma torenınde Turkıye'de kullanılabılır mıllı gelırın 15 bın dolara yukselecegını ıfade etmıştır Boylece bu ılışkının mevcut gucune cesaret veren bir oncekı yaklaşım bir aşama ılerıye göturulerek bu ılışkılerın daha da genışletılmesıne olanak tanıyıcı ve ozendıncı bir tavır ortaya konulmuştur" "Demirel'in bılerek veya bılmeyerek kurumlaştır- dığı bu kavram ve guç tanımını mutlaka, temsıl et- tığı yuce makamın yasal guç temsılı ve hukuk dev- letındekı yasal ekonomık guç tanım ve tanfıne çek- mesı, bu konudakı toplumsal ve sıyasal duyarlılığın onemlı bir gereğıdır" Bir donem "Dovıze Çevrılebılır Mevduat" uygula- ması vardı, ıçınden zor çıkıldı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ıçını dol- durmadan kullanmaya başladığı "Kullanılabılır Mıl- lı Gelır"ın ıçınden de zor çıkılacağa benzeri SESSİZ SEDASIZ (!) NVRİKVRTCEBE Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Ya bu deveyı hamuduyla gotüreceksın, ya bu dıyardan gıdeceksın' Haydarpaşa Lisesi'nin bilgisayarları Bırkaç haftapnce, Istanbul Mıllı Eğı- tım Muduru Ömer Balıbey ın, res- men tarıfeye bağlı kayıt parası topla- nan Haydarpaşa Lısesı'nde ıncele- me başlattığını yazmıştık Duyduğumuza gore bir yandan ka- yıtlar bir yandan da ınceleme suruyor- muş Umarız, şerıatçıların Istanbul'da ışlettığı yasa dışı oğrencı yurtları- na yonelık bir turlu bıtmeyen ınce- lemeye benzemez bu da Haydarpaşa Lısesı Eğıtım Vakfı ta- rafından velılerden toplanan paralar- la ılgılı ınceleme madem devam edı- yor, acaba geçen yıl okula yapılan bıl- gısayar bağışı da eklenebılır mı buna dıye sormadan edemıyoruz? Hanı, şu bılgısayar laboratuvarında- kı sıstemın guçlendırılmesı ıçın Hay- darpaşa Lısesı mezunlarından Acı- badem Hastanesı'nın sahıbı Mehmet Ali Aydınlar, "Kaç para ıse yaptırın, faturayı bana gondenn" demıştı de Vakıf Başkanı Hayrettin Nuhoğlu, bılgısayar ışını bu pıyasada ış yapan vakıf yonetım kurulu uyesı Mehmet Taşeli'ye devretmıştı Taşelı de, "Okulun bılgısayarla- rını yaptım" dıyerek 1 mılyar lıranın ustunde tutan faturayı geçen yıl Ay- dınlar'dan tahsıl etmıştı hanı Mıllı Eğıtım'ın ıncelemecılerı, Hay- darpaşa Lısesı'ne uğramışken bırde, bılgısayar laboratuvarına baksalar dı- yoruz Acaba bılgısayar sıstemlen güçlen- mış bir şekılde tıkır-tıkır çalışıyor mu yoksa ıçerden takur-tukur sesler mı gelıyori AYDINLANMA ATEŞİ Üetişim: Zeynep Eşiyok Fak»: 0.212. 513 85 95 Bursa Cumok, bölge toplantısının ev sahipliğine haurlanıyor Ekım başında yapılacak Mar- mara Bolge Toplantısı ıçın Bur- sa Cumok, herkesı yardıma çağı- nyor Bursa Cumok Oja Orhon bıldınyor Bursa Cumok, perşembe gun- len Petrol-îş Sendıkası bınasın- da saat 18 30'da toplanıyor Yaz tatılı nedenıyle aramızda buluna- mayan arkadaşlanmızı da beklı- yoruz Ekım ayı başında Marmara Bolgesı Cumok Toplantısı'na e\ sahıplığı yapacağız Bu nedenle tum Bursalı Cumok arkadaşlan- mızm goruşlenne. çalışmalanna ve katkılanna gereksırumımız v ar Hoşgorulu ve sabırlı bırlıktelık- lenn uretımlennın de başanlı ola- cağına ınanıyoruz Bıze katılın, guçlenelım uretelım " tstanbul Cumok Istanbul Cumok'tan Kemahst eğıtımcı F. Fikret Arslanerer bıldınyor "Orgeneral Karadayı'nın ve- da konuşmasını canlı olarak ızler- ken bir bolumu benı çok etkıle- dı" dıyen sayın Taner Kışlalı yazılannda daıma vefa borcunu oduyor Vefa bir çıçeğın kokusu gıbıdır O nefıs kokuyu almak ıs- tıyorsak o çıçeklen sulamamız gerekır Nesıllennıntukenmeme- sııçın Değerlı Orgeneral lsmaıl Hak- ka Karadayı Anıtkabır ozel defte- nne "Ilkelerın ılkelenmız oldu Izınden aynlmadık" dıye yazdı Sıze vefa borçluyuz, mınnet ve şukranlarımızı sunanz Ata'm senm ılkelenn bızlenn de ılkelen bız de ızınden aynlmadık, ay- nlamayız da Cumhunyetı korumak ıçın1 " Antalya Cumok "Uzun sure sessız kaldık ama boş dunnadık Cumok ozelınde hep yaptıkJanmızı yaptık, tepkı- ler gosterdık, kutlamalar yaptık Bunun yanında ulkemızın ıçıne duşurulduğu durumdan acı du- yan, bu vatan bızım dıyen, Ata- turk ılke ve devnmlenne yurek- ten bağlı olan, dış guçler ve yer- lı ışbırlıkçılenn yenıden Sevr'ı dayatmalanna Lozan'la karşı du- ran, yurttaş olmanm bılıncınde bır avuç ınsan. çozum hem de hemen çozum arayışındaydık Aralannda Ataturkçu Duşunce Dernegı'nın bulundugu bırçok sı- vıl toplum orgutu temsılcısının. bazı sıyası partı yetkılısının, bı- lım ınsanlannın sanatçının Cu- mok'un da ıçınde bulundugu bır topluluktu bu Şubat ayı sonlanndan başlayan bır zaman dılımı ıçınde. cumar- tesı-pazar demeden bulabıldığı- mız her >er ve olanakta bır araya geldık Soyleştık tartıştık On- celıkle amacımızı belırledık Ardından bızım gıbı duşunen, arayış ıçınde olanlara sesımızı duyurabılmenın, onlann sesını duyabılmenın yolunu aradık, kı bağımsızlık ıçın, ozguriuk ıçın, an- tıemperyalıst kavgamız ıçın da- ha guçlu bır cephemız olsun Boy- lece Mudafaa-ı Hukuk doğdu Başlarda saptadığımız amaç, 'Ni- ÇİD Mudafaa-i Hukuk' sorusu- nun yanıtı olarak bınncı sayfa- mızda yer alıyor Aramızda Fikret Otyam, Prof Dr Çetin Yetkin, M. Emin De- ğer, Prof Dr \ejat Kaymaz gı- bı değerler var Dergımıze Cumoklardan yazı ve abone destegı beklıyoruz yıl- lık 3 mılyon 600 bın lıra, 6 aylık 1 mılyon 800 bın lıra abone be- delı ıle Mudafaa-ı Hukuk'u edı- nebılırsınız Sesımız sesınız, gu- cunuz gucumuz olsun sevgılı Cu- moklar Çoğalmamız, yaşamamız, saf- lanmızın sıkılaşması ıçın bızım- le olmanızı ıstıyoruz lletışım ve abonelık ıçın tel 0.242.441 31 46 - Çetin Yetkin 0.242.241 12 73 - Bayram Ata- soy 0.242.343 23 39 - 0.242J4317 62 Hicran Karabudak (Cumok)" Birleşmiş Milletler Türk Derneği "Bıhndığı gıbı 10 Eylul 1947 gunu, Trabzon'un onuru Hasan Saka'nın başbakanhğa atandıgı. bır bakıma Turkıye'nın de onu- ru olduğu gundur Hasan Saka. Osmanlı Meclıs-ı Mebusan'ında Trabzon'u temsıl etmış Batı'da okumuş bır aydın olarak Lozan'da İsmet İnonü'nun en yakın yar- dımcıhğını yapmıştır Lozan Antlaşması demek, Tüık yurdunun parçalanması demek olan Sevr"ın yırtılması demektır Ama gunumuzde ne goruyoruz9 Emperyalıstler Sevr'ı yenıden yu- rurluğe sokmanın savaşunını ver- mektedırler Oncelen dış temsılcılenmızle başlayan Turklen şehıt etmeye varan Ermeru saldınlan, sonradan PKK haınlığıyle ayaklanmaya do- nusturulmuştur Butun amaç Cum- hunyet'ın yıkılmak ıstenmesıdır Başta Rusya olmak uzere Fransa ve bazı ulkelenn Ennenı soykı- nm tasanlannı >asalaştınnaya kalkmalan Turkıye Cumhunye- tı'nı yıkma amaçlıdır Bu haın amaç gerçekleşınce, Trabzon da Ennenıler e bır lıman kentı ola- rak sunulacaktır Trabzon Hamamızade Ihsan Bey Kultur Merkezı'nde bugun saat 17 00'de başlayacak 'Erme- ni Soykınm' suçlamalannı yanıt- lay acak bır toplantı duzenlenıyor Trabzon'dan > ankılanacak bu ses. emperyalızmın yuzune bır tokat gıbı ınmelıdır Eskı Dışışlen Bakanı Buyukel- çı Osman Olcay Buyukelçı Kâ- muran Gurun Buyukelçı Bilâl IV Şimşir ve Dernek Başkanı Rahmi Kumaş ın katılacağı top- lantıya, sıyasal duşunce ayınmı gozetmeksızm tum Trabzonlula- nn guç katmasını dılıyoruz " HAYVANLAR İSMAIL GÜLGEÇ KlM KİME DUM DUMA BEHÎÇAK behioekiaiturk.net * ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI BULUT BEBEK MRAY ÇÎFTÇÎ TARÎHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAIS lOEylül BUDİN'fN ZAPT/.. 1526'DA aU6UN,OSA>IAMLI OBOOSU, »AACAJİIS- TAN 'IM BAŞK£HT~I BUOiU'l ZAPTBTTı ASOSTDS AYIHIN SONUNOA YAP1LAM MOHAÇ SAVAŞt'NGA, KANUNf SUITAU SatEYMAA/ 'tN fSAŞtNDA SULUN- DUĞU OSMANU KUJVVETtE/a, AJACA/gLAZ't YSMIL &IYE USHArMtŞ, Bu&lN OE SAVUA1MA&2 KAL- M/ÇT7. K4LE OAIUNE GELEN PAD/ŞAH, AZEASTfAJ TESUM_OLMASl /Çf/U GĞMPE/ZtLEM HEVET7N SUH&UGU ANAHTAgl KAgUL ETMlÇTT. SU- PlN'IM_YAĞMALAHMA£( ASKS/S£ YASAK- l^NDIGIN&HN HEHHA.MGI 8/g. OLAY UEYOA- NA eeLMfrECEIC- J AMCAK, SABAYDA £LE GEÇf&tLEAt DEĞE&LI EŞYALAe. ISTAfJSÜL'A IA&.7Z/A/Ç. DÜZ ÇtZGİ ÜMİT ZİLELİ Müdafaa-i Hukuk En korkunç kâbuslardan daha kotuydu Bın yıldır Anadolu'yu yurt edınmış, tanhı boyunca hur yaşamış, hıçbır zıllete boyun egmemış Turk ulu- su koleleşmenın eşığındeydı - Anadolu, bır baştan bır başa emperyalıst çızme- ler tarafından çığnenıyordu - Zamanın super devletı Ingıltere'nın başbakanı Avam Kamarası'ndakursuyuyumruklayarak, "Türk- lerAnadolu'danatılacak, layıkolduklanyere, Asya'ya surülecektır" dıye haykınyordu - Işgal altındakı Istanbul'da ışbırlıkçı komprador- lar ve ruhunu emperyalıstlerın uç kuruşuna kıralamış şerefsızler şampanyaların su gıbı aktığı balolarda ış- gal kuvvetlennın komutanlanna yattaklanıyor, bel bu- kup gerdan kırıyordu Aynı sıralarda haın Vahdettin ve kapı kullan, payıtahtı kurtarabılmek ıçın emper- yalıstlere daha nelerı peşkeş çekebıleceklennın he- sabını yapmakla meşguldu - Yunan Izmır'e çıkmıştı Batı Anadolu adım adım ışgal edılıyor, ışbırlıkçı gerıcılenn de destegıyle kole- leştırılıyordu Ihanet 0 dereceye ulaşmıştı kı, ışgalci Yunan ordusu halka "halıfenın ordusu" olarak tak- dım edılıyor, dırenış yapılmaması ıstenıyordu - Ulkenın maddı kaynakları, kamu mallan emper- yalıstlere ve onlann yerlı ışbırlıkçılerıne peşkeş çekı- lıyordu - Anadolu'da bır Ermenı devletının kurulması ça- lışmaları son aşamasına gelmıştı Trabzon ve çevre- sınde Rum Pontus devletı kurulabılmesı ıçın bolge oncelıkle Turk ahalıden temızlenıyor, bınlerce ınsan, çoluk çocuk boğazlanıyor, katledılıyordu Insanlar yılgın, ınsanlar yorgun, ınsanlar bıkkındı. 1919 yılının Mayısı'nda koskoca bır ulus, emperyaj lıstlere teslım olmuştu - öyle sanıyorlardı1 ••• Ulkeyı taksım hesapları yapanlar bır şeyı unut-, muşlardı - Yurtseverlen' Karanlığın butun ceberrutluğuyla ulkenın uzenne çoktuğu 0 gunlerde başta Istanbul olmak uzere yur- dun dort bır yanında bağımsızlığın onur, ozgurluğur» ıffet anlamına geldığını bılen guzel tnsanlar bır ara-, ya gelıyor ve gelecekte bağımsızlığın temelını oluş- turacak bır orgutun ılk nuvesını oluşturuyordu J - Mudafaa-ı Hukuk Derneklen Bağımsızlık savaşının ılk kıvılcımlarını oluşturarj bu dernekler Sıvas Kongresı'nde alınan karariar doğ- rultusunda "Anadolu ve Rumelı Mudafaa-ı Hukuk Cemıyetr adı altında bırleştıler Özgurluğe gıden yol- da, savaşımın tum evrelerınde sonuna dek çalıştılar^ Mısak-ı Mıllı'yı kabul eden ve hemen ardından ka- patılan son Osmanlı Meclısı'nın çoğunluğunu yıne bu derneğın yandaşlan oluşturuyordu Turkler, tam 3 yıl boyunca bınlerce şehıt vererek. emperyalıstlere, padışahın ordusuna ve gencı ısyan- cılara karşı savaştı Hakkını ve hukukunu savundu 1922 Eylulu'nde dunya buyuk bır hayret ve hay- ranlıkla tarıhte ılk kez emperyalıstlere acı bır yenılgf tattıran Mustafa Kemal ve arkadaşlarını alkışlıyor- du Bu muhteşem zafenn cumhunyetle taçlandınlma- sına ıse yafrıızca bır yıl vardı. -M j JI'JVJC uı ıl > ^ ^ ı j ^ .,,. 4lim I I ' ' ' . y _ ' Bugun Cumhuriyetin 75 yılıncto hangı noktada- yız? "Bıryandan bırKürdıstan hayalı hşkırtılırken bıryan- dan da Ermenı sorunu ortaya atılıyor Boğazlafınya- bancı egemenlığıne geçmesı ıçın sınsıce kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor Yunan, yıne saldırganlaşt- yor Pontus Cemıyetı'nın yenıden temellen atılmaya çalışılıyor Ulkemız Sevr Antlaşması'ndakı deyışle, butunuyle yabancılann 'ıktısadı nufuz bolgesı' duru- muna getınlmış bulunuyor Vatanımızın maddı kay- naklan, kamu mallan emperyalıst devletlere ve yerlı ortaklanna peşkeş çekılıyor Yabancı devletler, ıçış- lenmıze kanşıyor Basınımızın bır bolumu, tıpkı mu- tareke yıllannda olduğu gıbı, ulusal değenerden ve kaygılardan uzak, mandacı bır kafada! " - Acıklı değıl mı' Ama yıne unuttuklan bır şey var' 1919'larda oldu- ğu gıbı bugun de bu ulkenın bağımsızlığını savunan, ozgurluğun ne anlama geldığını bılen yurtseverter var Ve onlar yıne bır araya gelıyorlar Yukarıda, bugunu anlatan satırlar ışte o yurtseverlerın çıkardığı, kısa bır sure once ılk sayısı yayımlanan bır dergıden alındı - Mudafaa-ı Hukuk dergısı 1 Gencısınden Kurtçusune, mandacısından çetecı- sıne Turkıye Cumhunyetı'nı parçalamaya, somur- geleştırmeye, haysıyetsızleştırmeye so^unanlara kar- şı yurtsever cephede bır kale daha var artık - Omuz vermek, yaşatmak gerek Karanlığı boğ- mak ıçın' Önemli not Mudafaa-ı Hukuk dergısıne abone- lık ıçın telefon numaraları (0 242) 441 31 46 ve (0 242)241 12 73 Email: ertac <; superonline.com Faks ve mesaj: (0 212) 287 42 41 BULMACA SEDAT YAŞAYAl* SOLDANSAĞA. 1/ Eşcınsel ka- dın 2/lskambıl- 1 debırkâğıt Bır 2 salgı bezı doku- sunda, o doku 3 aleyhıne gelışen tehlıkesız ur 3/ Bır çocuk oyu- nu Anadolu halklannın en eskıanatannça- sı 4/ Andre Malraus nun IspanyalçSava- şı nı konu alan ünlüromanı Şırnakılı- nın bır ılçesı 5/ Bır so- . ru sozu Muzıkte tur- lu sesler arasmda sağla- 2 nan uyum 6/ Orhan 3 Hançerlioğlu'nun bır 4 romanı Cılacılıktakul- _ lanılan bır cıns reçıne II Iskambılde koz Bır 6 pamuk cınsı 8/ Sınır 7 nışanı Evrensel alıcı g olankangrubu 9/Kum, . çakıl ya da mucurun bul- dozerle sıkıştınlmasıyla >apılan >ol YTJKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Yapırru tamamlanmış bır den eşya uzenndekı kınşık;- lıklan gıdermeye yarayan ve ısıtılarak kullanılan alet II Mantık Adıvaman'ın bır ılçesı 3/ Bır gösterme sıfa- tı Insan bedem çevresındekı manyetık alan 4/ Işe ya- ramaz, kullanılmaz olan Eskıdıldesu 5/KazDagı'nıp antık donemlerdekı adı Coğrafyadakı kıyı tıplerınden bın 6/ Açık yeşıl ya da pembe renkte bır sus taşı Ma- den kulçelenmn entılıp anndınlması II Hayvanlara vu- rulandamga Eskıden Bursa'dadokunanbır cıns kumaş 8/ Ad behrtılerek yapılan 91 Buyuk ve zengın koşk. ' 1 K U K U L Y A | _E 2 A Y A Z | A T A I 3 Ç A Y •A L A Y • 4 I R •A R I •A S. 5 N I S F I Y E | E 6 T | S A F A H A T 7 1 S •c A R IY E 8 •A R A N | L A L 9 IH Â N E T •R E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog