Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CumhurİYef kitap kuiübü Ana konu ve sorunlara açıklık. duyarlılık •ÇAĞDAŞ YAYINLARf nda. Türkocağı Cad. No. 39/41 (34334)Cağatoğlu/lstanbul TeH212)514 0i 96Faks-(212)514 0i 95 Cumhuriyet Q)iO"7.4 TS. YIL SAYI: 26627 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) H R STENDHAL H A K K ITALYA HİKÂYELERİ-I Mezarına "Milanolu Arrigo Beyle" yazdıracak kadar İtalya tutkunu olan Stendhal'in, ünlü romanı "Parma Manastırı"na esin kaynağı olan öyküleri... Bugün Cumhurİyeİ'le birlikte... S T E N D H A L ITALYA HlKÂYELERt 1 z HALİDE EDİP ADIVAR TURKUN ATEŞLE İMTİHANI-2 Halide Edip Adıvar, anılarının bu cildinde, Ankara'ya varışıyla Yunan saldırısının beklendiği günlerde Eskişehir'deki hastabakıcılık dönemini anlatıyor. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Güney Kıbns Rum Yönetimi'ne çağn Kıbrıs'a konfederasyon Denktaşa Cem'den destek KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Güney Ktbns Rum Yönetimi'ne (GKRY) iki ülkenin bir konfederasyon kurmasını önerdi. Denktaş, Rum yönetimi için son şans olarak nitelediği 5 maddelik öneri paketini Birleşmiş Milletler Temsilciliği'ne de iletti. Rauf Denktaş'ın açıkladığı konfederasyon önerisi. Türkiye ve KKTC'nin uzun süredir kulislerde fısıldadığı yeni yönetim biçimini resmiyete döktü. Dışişleri Bakanı İsmail Cem, KKTC'nin bu girişiminin Türkiye tarafından da desteklendiğini söyledi. Atina ise önerileri reddetti. 5 maddelik öneri paketî 1- Türkiye ile KKTC arasında anlaşmalarla özel ilişki. 2- Yunanistan ile GKRY arasında simetrik anlaşmalarla benzer ilişki. 3- KKTC ile GKRY arasında Kıbns konfederasyonu. 4- 1960 garanti sisteminin korunması. 5- Kıbns konfederasyonu, uzlaşma olduğu takdirde AB'ye katılım politikası izleyebilecek. Türkiye'ye AB'ye tam üyeliği gerçekleşinceye kadar özel bir düzenlemeyle Kıbns konfederasyonuna ilişkin olarak AB üyesi ülkelere tanınan tüm hak ve yükümlülükler aynen sağlanacak REŞffl AKAfi ve ALPffl BAUTfKl İHberİ • 8. Sayfada Ada'da denge sağlanacak KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın dün yaptığı konfederasyon önerisi ve AB'ye ortak katılım, gerçekten bir sürpriz. Ankara'mn ve KKTC'nin yeni önerisini Avrupa'nın son bir şans olarak görmesi gerekir. Yeni öneri, bir taraftan adada iki yönetim arasında denge getirirken diğer taraftan da Türk- Yunan ilişkilerinde Kıbns bakımından adil bir denge sağlamaktadır. Adanın tümüne, AB kanalı ile sahip olmak isteyen Atina ve GKRY'nin öneriye sıcak bakacağını sanmıyorum. BHM. RMNfeMli'lWI yao» • / 7. Sayfada Yargıtay Cumhuriyet.Başsavcısı Vural Savaş, Refahlıların telaşını değerlendirdi 'RP suçüstü yakalandi'• Refah Partisi'nin tasfiye sürecinde ortaya çıkan Hazine'den para kaçırma olayının suçüstü niteliği taşıdığını belirten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, "Konu, 79 il başkanının gerçek olmayan belgeler düzenleyerek Hazine'ye aktanlması gereken parayı başka kanallara aktarmasıdır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş. RP'nin tas- fiyesi sürecinde ortaya çıkan "Hazûıe'den para kaçırma" olayının, "suçüstü" niteliği taşıdığını belirterek "FP'Hfcrin telaşı bundan. Ben belgete- redayanarakhareketettim" dedi. Savaş. Mali- ye Bakanlığı uzmanlannın 62 sayfalık raporu üzerine gelişen soruşturma konusunda basın ara- cılığıyla haberleşmeye taraf olmadığını belirtti. Ancak Savaş 'ın yakın çevTesiyle yaptığı değerlen- dirmelerde şu sap- tamalarda bulun- duğu öğrenildi: • Benim bu ko- nuda herhangi bir Türbana izin yok • Üniversitelerin açılmasıyla sorun ohnaya başlayan türban yasağı konusunda geri adım atılmayacağı duyuruldu. YÖK, şeriatçı kesimin prov okasyonlanna karşı temkinli olunmasını istedi. • 3. Sayfada işlemyapmayetki- min olmadığı söy- leniyor. Bu yanlış. Anayasa Mahke- mesi faaliyette olan partileri ince- ler. Kapatılmış partinin tasfîyesin- de çıkan hukuki durumlar benim yetki ve sorumlu- luk alanıma girer. • Konu, 79 il başkanının gerçek olmayan bel- geler düzenleyerek Hazine'ye aktanlması gere- ken parayı başka kanallara aktarmasıdır. Şimdi diyorlar ki ben niye 'sahtekâriar çetesi' demi- şim. Bir suç neyse doğru dürüst tanımlanır. Hu- kuki tanım neyse o yapılır. Diyelim ki. bir kişi adam öldürdü. Deliller toplandı. Savcı dava aç- tı. Iddianamede delillere dayanıp "Katü budur" derniyor mu? Ben de Maliye Bakanlığı raporu- MArkasıSa. 17,Sü.6'da Korkunun gölgesinde barış umudu... • 4. Sayfada Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için... • 4. Sayfada Feridun Yazar cezaevine giriyor... M 4. Sayfada PbBs 'Banş Otobüsü' yokulanıu gözalüna alırken sık ak zor kuHamta. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) 6 Banş Otobüsü'ne polisten coplu engel • ' 1 Eylül Dünya Banş Günü ve Banş Haftası' etkinlikleri kapsammda 'Banş Otobüsü' ile Diyarbakır'a gitmek isteyen 127 kişi Istanbul'da dövülerek gözaltına alındı. İstaoiml Haber Servisi - -1 Eylül Dünya Banş Gümi" nedeniyle Di- yarbakır'a gitmesi planlanan "Banş Otobüsü" yolculanna polis izin ver- medi. "Banşı Otobusü"ne binmek uzere bekleyenlerin aralannda İHD, HADEP, EMEP, KESK, sendika ve meslek odalan yöneticileri ve üç ço- cugun da bulıuıduğu 127 kişi dövü- lerek gözaltına alındı. Gözaltma alı- nanlar, Beyoğlu Cumhuriyet Savcıh- ğı tarafmdan akşam saatlerinde ser- best bırakıldı. fnsan Haklan Derneği (ÎHD) tara- fından " I EylülDünya BanşGünü ve BanşHaftasT etkinlikleri kapsamm- da düzenlenen ve çok sayıda aydm, sendikacı, sanatçmın desteklediği "Banş Otob&â"nfii! hareket nokta- mArkasl Sa.l7,Sü.3'te Hüseyin Kıvrıkoğtu Org. Kıvrıkoğlu 'ndan ilk demeç 'Komuta kademesini bölmek istedüer' • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvnkoğlu. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ateşkes girişiminin kendileri için ciddiye alınacak bir durum olmadığını belirtti ve "Ya gelir teslim olur ya da bütün adamlanyla çeker gider" dedi. Kıvnkoğlu, Genelkurmay Başkanlığı görevine geliş sürecinde hakkında çıkanlan iddialar için de "saçmaladılar" yorumunu yaptı. ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu, PKK lide- ri Abdullah Öcalan'ın televizy onda açıkiama yapıp ateşkes önerme- sinin ciddiye alınacak bir durum olmadığını, terör örgütünün her ge- çen gün mumgibi eridiğıni belirterek "Yage- lir teslim olur ya da bütün adamlanyla çeker gider"dedi. Kıvnkoğlu, Türk Silahlı Kuvvet- !eri"nin(TSK)hedeflenninkışilerledeğişme- yeceğini, TSK'nin bütün ilkeleriyle oturmuş bir kurum olduğunu söyledi. Genelkurmay Başkanı, bu göreve geliş sürecinde hakkında çıkanlan iddialar için "saçmaladılar" değer- lendirmesini yaptı. MArkasıSa. 77,5ü. I'de Emniyet Genel Müdürlüğü Çakıcı'nın dosyası gönderiliyor • Alaattin Çakıcı'nın iade dosyası bugün Fransa'ya gönderilecek. Çakıcı'nın iadesi için hazırlanan dosyadaki suçlar "adam öldürmeye azmettirmek" ve "cürüm işlemek için çete oluşturmak" olmak üzere 2 grupta toplandı. • Fransa ile Türkiye arasındaki Suçlulann iadesi Sözleşmesi'ne dayanarak 1984 yıhndan beri Türkiye'de idam cezalannın infaz edilmediğine ilişkin bilgilerin de dosyaya konulduğu belirtildi. Emniyet Genel Müdürü Bilican, Çakıcı'nın üzerinden çıkan kırmızı pasaportun örneğinin de isteneceğini söyledi. • 5. Sayfada BUDAK'TAN ÇETELERE KARŞI BtRLlK ÇAĞRISI • 7. Sayfada 90 yaşındaydı Sezai Türkeş yaşamını yitirdi • Önceki gece vefat eden Sezai Türkeş, yann Levent Camii'nde kıhnacak öğle namazından sonra toprağa verilecek. Arkadaşıyla kurdugu "STFA Holding AŞ" yurtdışına açılan ilk Türk müteahhitlik şirketi unvanını kazanmıştı. 1 3 . Sayfada GUNCEL CLNEYT ARCA1TREK Üçüncü Tehlike! Başbakan Mesut Yılmaz birkaç gündür önemli bir açıkiama yapıyor. Medyanın fazla önemsemediği, üzerine gitmediği iki cümlelik bir açıkiama. Dikkati çeken nokta şu: Açıkiama geçen hafta MGK'nin devlet içindeki medya olaylarını incelediği, "çetelerie mücadele nereye kadar gidiyorsa oraya MArkasıSo.l7,Sü. I'de BORSA Durt 2635 Önceki 2672 DOLAR Dun 278.000 Önceki 278.200 MARK ALTIN ûûDun I Dun157.500 Önceki 2.490.000 Önceki 155.500 | 2.465.000 Çiller'den Sabancı'ya adaylık teklrfi DYP lideri, işadamı Sabancı'ya Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık teklifinde bulundu. • 7. Sayfada Türk hat sanatı Amerika'da Sergi, 11 Eylül -13 Aralık 1998 tarihlerinde The Metropolitan Museum of Art'ta, 25 Şubat -17 Mayıs 1999 tarihleri arasında da Los Angeles County Museum of Art'ta ziyarete açık olacak. • 12. Sayfada 'Dış borçlanma ertelenir' Rusya krizi nedeniyle Türkiye'nin dış borçlanmasının da maliyetlendiğini vurgulayan Bisat, bu nedenle Türkiye'nin, eylül ayı içinde planladığı Eurobond cinsinden tahvil satışını erteleyerek daha çok iç borçlanmaya gidebileceği görüşünü dile getirdi. 10. Sayfada Yürüyen Fener koşmaya başladı Teknik direktör Löw, oyunculannın istekli futbolunun kendisini sevindirdiğini, ilerleyen haftalarda daha da iyi olacaklarını söyledi. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kıbrıs Konfederasyonu!Avrupa'nın güneydoğusunabakıncaşöyle bir tab- lo ortaya çıkıyor: ' Balkanlar'da yıllarca birlikte yaşayan toplumlar ara- sında yeni sınırlar oluşturuluyor, yeni devletler kuru- luyor... Hemen yanındaki Kıbrıs'ta, yıllardır ayrı yaşayan iki topluma çözümün birlikte yaşamaktan geçtiği da- yatılıyor. MArkasıSa. 17,Sü. 8'de l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog