Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 HAZİRAN 1998 SALI 16 SPOR Besiktas Yönetim kendini savundu ASENAOZKAN ( Beşiktaşlı yöneticiler, iki tril- yon liralık borçlanma yetkisi- nin ardından gelen eleştirilere yanıt verdüer: "Bu prosedür gereği yapılan bir iş. Basuı olayı abartıyor, Türkive'de en az boreu olan kulüpierden bi- risi Beşiktaş'tır." Yönetim. bir başka ya- bancı oyuncu transfer edilmemesi duru- munda 750 milyar lira bonservis bedeli ile satış listesine konan kaleci Mrmiç'in kal- masına karar verdi. Recep ise yönetimin karannı bekliyor. Beşiktaş yönetiminin. son divan kurulu toplantısında 2 trilyon lira borçlanma yet- kisi alması;'Beşiktaş borçlandjkça borç- lanıyor' şeklinde yorumlanınca. başta baş- kan Sükyman Seba olmak üzere diğer yö- netim kurulu üyeleri de bunun aksini sa- vundular. Beşiktaşlı yöneticilere göre kasalannda para olsa bile divan kurulu topiantısmda harcamalar açıklanır ve kongre üyelerine hesap verilır. Bu da âdettendir. "Kasanızda kulübe ait parayı kullansa- mz bile divan kurulu toplantüannda bu dile getinKr" diyen yöneticiler. sözlerini şöyle sürdürdüler: " Eskklen divan kuru- lutoplannlannda 10 milyon borçlanmayet- kisi isterdik,sorunoJmazdıAncakşimdiira- kamlar çıldırdı; bizlerin vapabileceği bir şey \ok Rakam2 truyonlira olurtca çok bü- yük gibi gözüküyor.Ama hiç kimse borcu- muzun çok az okjuğuna dikkat etmiyor. £i- bette borç alınacak. Bu akıl almaz transfer rakanılan karşısında başka atternafif vok, ama Beşiktaş Kulübü bu borçlan sonınsuz şekilde öder." Daniel Amokachi ile sözleşme yenile- yip, bir başka Nijeryalı futbolcu Öhen ve Perutu DelSobr ile anlaşan Beşiktaşlı yö- neticiler. dördüncü yabancının transferine sıcak bakmıyorlar. Bu durumda da 750 milyar lira bönservıs bedeli ile satış liste- sine konan Hırvat file bekçisi Mriniç'in kalması ağırlık kazanıyor. Yöneticiler ilk etapta 500 milyar lira bonservis bedeli is- tediklen Yankov'u satmaya çalışıyorlar. Neden gelmedi? Ançelotti korktu V İTALE MEDİNA MİLANO-Italya'nın Parma takımı- nı iki sene çalıştırdıktan sonra kapı dı- şan edilen ve Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Cario Ancekttti, Ital- ya'ya dönüşünden sonra yaptıgı açıkla- mada Fenerbahçe camiasına teşekkür ederken, Türkiye'ye gelmeyişinin se- beplerini de açıkladı. Genç çalıştıncı Ançelotti. en büyük sorunun Türkçe di- lini bilmemesi, tercümanlarla da işin yü- rümeyeceğini çok iyi bilmesi oldugunu belirterek. "Fenerbahçeli yöneticiler benden şampiyonluk sözü istedi. Ancak böyle bir söz vermem prensiplerime ay- kın. Hiçbir zaman şampiyonluk sözü vermedim. Futbolda hiçbirzaman şam- piyonluk garanti olamaz.Takımı şampi- yon yapmak için strese girecektinı. Ayn- ca çocuklanmın da okul ve çevre soru- nu olacakü"diye konuştu. Ançelotti. Juventus'a gideceği yo- lundaki söylentilerin doğru olmadığını da vurgularken. "Şimdilik hiçbirtakım- dan teklifalmadım. Dünya Kupası'ndan sonra gelecek teküfleri değerİendirece- ğrnı" şeklinde konuştu. NBA Chicago öne geçti CHİCAGO (Cumhuriyet) - ABD Pro- fesyonel Basketbol Ligi NBA'de. play-off final sensinin üçüncü maçında. son 2 se- zonun şampiyonu Chicago Bulls. L'tah Jazz"ı kendi sahasında rekor bir farkla 96- 54 yenerek. seride 2-1 öne geçti. Chicago"da yapılan maçta, geçen yıl fi- naldeki rakibi L'tah Jazz önünde çok üs- ' tün bir oyun sergileyen ve muhteşem sa- vunmasıyla rakibine adeta nefes aldırma- yan Chicago Bulls, ilk yanyı da 49-31 ön- de kapadı. Özellikle ikinci yanda rakibini sahadan silen Bulls'da, ünlü yıldızMkhaelJordan, 24 sayıyla yine galibiyette başrolü oynadı. İki takım arasmda final sensinin 4. ma- çı, 11 Haziran Perşembe günü sabaha kar- şı yine Chicago*da oynanacak. Utah Jazz. bu maçta kaydettiği 54 sayıy- " la, bir NBA maçında en az sayı üreten ta- ". kım unvanını alırken bir NBA play-off fi- , nalindeki en büyük fark da 42 sayıyla bu maçta görüldü. Utah aynca, NBA Ligi play-offfinallen tarihinde. 9'la bir çeyrek- • te atılan en dZ sayı, 21'le en az şut isabeti * ve 23'le de bir devrede atılan en az sayı re- ' korlanna ulaşırken bu takırrun 26 top kay- bı da play-off'lar rekoru olarak kayıtlara geçti. Karşılaşmada 5 oyuncunun 2 haneli sa- yı üretmesi de ayn bir play-ofF finalleri rekoru olurken Bulls'un yıldız oyuncusu S.Pippen. bu maçta kariyerinde 61 top çal- ma sayısına ulaşarak, tüm zamanlann top çalma ustalan iistesinde 3. sıraya çıktı. Divan kurulu öncesi borcun yanı sıra Mehmet Ağar olayı da yönetimi bunalttıG.Saray'da 4 Susıırlıık' rahatsızhğıARİF K1ZILYALIN Galatasaray'da, şimdi de, 'Susurluk' krizi başgösterdi. Perşembe günü KuruçeşmĞ ada- sında gerçekleştirile- cek divan kurulu toplantısında 'ta- rihiborç'un aynntılı olarak hesabı- nı vermeye hazırlanan Galatasaray Yönetim Kurulu'nun başı, teknik direktör Fatih Terim ve Asbaşkan Ergun Gürsoy'a yakınlığıyla tanı- nan eski Içişleri Bakanı ve Susur- luk davasının kilit isimlerinden MehmetAğar nedeniyle ağnmaya başladı. San-Kırmızılı kulübün önde ge- len divan kurulu üyeleri, hakkında çeşitli dönemlerde davalar açılan ve hâlâ Susurluk olayı ile bağlan- tısı araştınlan Mehmet Ağar'ın, gençliğin sevgisini kazanan birku- lübün önde gelen bireyleriyle ka- muoyu önünde boy göstermesine Mehmet Ağar GaJatasarm "ın şampiyonluk gecesine de katıldı. tepki göstenrlerken "IVfehnıeî Ağar, Susurluk skandahnda suçlu ya da suçsuz olabilir.Ancak kulüp- te teknik kadro ve yöneticilerle bir araya gelmesi. transfer görüşmeie- rine girmesi hiç hoş değfl" diye gö- rüş bildirdiler. Divan kurulu önce- si, geçen hafta içi Galatasaraylılar Cemiyeti'nde yenen bir akşam ye- meğinde konu gündeme gelirken Galatasaray yönetiminden 'sosyal demokratlar' olarak bilinen bazı kişilerin de Ağar'a tepki gösterdi- gi ve "Bizim çağnlmadjğımız yer- lerde MehmetAgar buJunuvor.Bu- na bir anlam veremiyoruz" dedik- leri öğrenildi. Borçraporu Galatasaray yönetiminin, divan kurulu toplantısı öncesi kulübün borcu ile ilgili olarak ciddi bir ra- por hazırladığı ve kulübün darbo- ğazda olmadığının üyelere anlatı- lacağı vurgulandı. Raporda, en büyük gelir kayna- ğı olarak da Şampiyonlar Ligi ge- liri, TV yayını, isim hakkı ve for- ma gelirinin gösterileceği kayde- dildi. Sangül Diyarbakır'da Galatasaray Yönetim Kurulu, yönetici Mustafa Sangfll'ü stat projesi için bugün Diyarbakır'a gönderecek. Sangül'Ie birlikte stadı incele- yecek bir ekip de Diyarbakır"a gidecek. Basketbol Milli takım gençleşecek SAV \Ş KÜRKLÜ İADANA - Basketbol Milli Takımı JAntrenörü ErmanKunter, milli ta- Ikımı gençleştirerek 2001 yılında Türkiye'de yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklanna şimdiden başladıklannı bil- dirdi. Yıldız ErkeklerTürkiye Birinciliği'ni iz- lemek amacıyla Adana'ya gelen Erman Kunter. milli takımın aday kadrosunu geniş tuttuklannı ve gençleştirme operasyonuna gittiklerini söyledi. Milli takımın, Avrupa Şampiyonası Ele- me Grubu maçlannda. Isveç. Letonya. Gür- cistan ve Çek Cumhuriyeti'ni yenerken sa- dece Italya'ya yenildiğini hatırlatan Kun- ter, 1999yılında Fransa'da yapılacak Avru- pa Şampiyonasf na gitmeye en güçlü ada- yın Türkiye oldugunu kaydetti. Milli takım aday kadrosunu 27 Haziran'da lstanbul'da toplayacaklannı belirten Kunter, kadronun en kısa sürede belirleneceğini: Rusya, Lit- vanya, Yugoslavya. Kanada ve Fransa'daki turnuvalara katılacaklannı. 1 ay içinde 12- 13 maç oynayacaklannı sözlerine ekledi. San - Lacivertli Kulübün Başkanı AzizYıldınm, 'Ateşten gömlek' dedi ve ekledi 'F. Bahçe için her şeye hazının9 HALİT DERİNGOR Fenerbahçe Kulübü Başkanı sadece Fener- bahçelilerin değil, tüm spor camiasının me- rakla izledigi bir yönetici. Başkan AzizYddi- nın'a çeşitli sorular sorduk ve ilginç yanıtlar aldık. - Fenerbahçe'yi içeriden başkan, dışandan bir Fenerbahçeü olarak nasıl tanımlıyorsu- nıız? - Fenerbahçe, büyük camia... Içerisinde maddi vemanevi kavgalarolduğubirgerçek.. Kulübün dışındayken bunlan bilemezdim.. A- ma şimdi içindeyim ve gerçeklerle karşı kar- şıyayım. Uzaktan çok iyi görünen bir şey, ba- AZİZ Ylldinm'dan: Uzaktan çok iyi görünen bir şey bazen içine girilince insanı hayai kınkhgına uğratabiiiyor. Çelişkiier, sadece içeride değil, bir de karşınızda 'basın' var. Ama gerçeği söylersen, "basın' övgülerinde ve sövgülerinde gerçeği yansıtmıyor. 10 bin üyesi ve 20 milyon taraftan olan bir kulübün sosyal etkinlikleri, örneğin; hastane, huzurevi, tatil köyleri, okullan, üniversitesi olmalıdır. Bunlar hayal değildir. Biz bunlan yapabilmek için atılım yapacağız. zen içine girilince insanı hayal kınklığına uğ- ratabiiiyor. Çelişkiier, sadece içeride değil, bir de karşınızda "basın" var. Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyor.. Ama gerçeği söy- lersen, "basın". övgülerinde ve sövgülerinde gerçeği yansıtmıyor. Hak etmediğiniz hare- ketlere maruz kalabiliyorsunuz. Fenerbah- çe'nin içinde, basının idare ettiği bir Fener- bahçe'yi görürsunüz!. Banagöre Fenerbahçe, sadece ekonomik açıdan değil, her yönden Başkan Aziz Yıldınm, Alman teknik direktörle anlaştıklannı açıkladı F. Bahçe—Löw' dediHİLMİTÜRKAY Fenerbahçe teknik di- rektör konusuna gece geç saatlerde noktayı koyldu. Başkan Aziz Yıldınm. Stuttgart'ın çalıştıncısı Löw ile anlaştıklannı belirterek bu- gün Almanya'ya gideceğini ve bu teknik adamla karşılıklı göriişerek sözleşme imzalayabileceğini açıkla- dı. Bundan yaklaşık 15 gün kadar ön- ce bu teknik adamla birkez daha gö- rüştügünü, ancak Ançelotti'den "ge- lirim" haberi almasından sonra bu transferin askıya alındıgını vurgula- yan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldınm, *Bu yıl Itahan tek- nik direktörle çalışmayı istiyor- duk. Ançelotti ile anlaşmıştık. An- cak ne olduvsa İtaha'ya döndük- ten sonra oldu. Bizi teiefonla ara- dı ve Fenerbahçe için hazır deği- lim dedi. Biz de bu transferden vaz geçtik. İki gün önce Capello ile gö- riişrüm. 4 milyon dolara anlaştık. fki de yardımcı getireceğini söyle- di. Biz kendisine iki yıllık anlaşma vapalım önerinde bulunduk. Fa- kat ısrarla 3 yılda diretince bu tamsferden de vazgeçtik" dedi. Bugün Almanya'ya gidecek olan Aziz Yıldbnm. daha önceden Lövv ile yaptıgı görüşmeden Salou'yu is- tediğini ve bu transferi de yann Du- isburglu yöneticilerle masaya otura- rak çözebileceğini söyledi. Yıldınm, kulübüyle bir yıl için 7 milyon mar- kaanlaştığını, son sözü futbolcunun söyleyeceğinı vurguladı. Aynca Lövv'ün gelmesi durumunda halen Sruttgarth'a oyananyan Murat Ya- kın da anlaşma saglanması halinde önümüzdeki sezon Fenerbahçe for- masını giyecek. Önümüzdeki yıl şampiyonluğa oyanayacak güçlü bir kadro kurmak için büyük ugraşlar veren Fenerbah- çe Kulübü Başkanı Yıldınm. Istan- bulspor Kulübü Başkanı Cem Uzan'dan Oğuz ve Aykut'u istedi. Fenerbahçe'nın geçmişlen basanlar- la dolu olan bu iki futbolcuya halen ihtiyacı oldugunu belirten Yıldınm. "Ancak L'zan, bana önümüzdeki yıl LEFA'da oynayacaklarından dolayı kadroyu bozmak isteme- diklerini sövİedi" şeklinde konuş- tu. İbrahim 12 milyon dolar Öte yandan son günlerde Tofaş SAS'a eidecegine kesin gözüyle ba- kılan fbrahim Kutluay için de başkan Aziz Yıldınm devreye gıre- rek bu basketbolcunun önümüzde- ki yıl da Fenerbahçe'de kalacağını ifade etti. Bursa kulübünün 10 mil- yon dolarda ısrarlı olması üzerine başkan Yıldınm, bu fiyatı dün 12 milyon dolara yükseltti. Almanya'dan sonra Hollanda karşısındaki farklı galibiyet yüzleri güldürdü Ordu milliler uygun adım• Gruptaki son karşılaşma olan G. Kıbns maçını, askeri kesim.Dışişleri'nin olumsuz yaklaşımına karşın oynama taraftan. DENİZPERtVSU Hollanda karşısında alınan 7-0'lık galibiyet, Ordu Milli Futbol Takı- mı'nda yüzleri güldürdü. Gözler 5 Agustos'ta oynanacak Litvanya ma- çıyla birlikte Dışişleri Bakanlı- ğı'ndan G. Kıbns'la ilgili çıkacak ka- rara çevrildi. Bir anlamda bu karar 1999'dakı 2. Askeri Dünya Oyunla- n'nda yeralıpalmayacağımızı belir- levecek. Ordu Milli TakımımızoyTiadjğı ild maçta toplam 11 gofeimzasınıattı.(KEREM KAÇARLAR) Teknik DirektörYarbay ı\e*zatV'a- rol, Hollanda karşısında disiplinli oyunlannın karşılığını aldıklannı be- lirterek -Rakibimiz,bizeşişirikügika- dar kuvvetii çıkmadı ve kolay kazan- dık"dedi. Artık Litvanya maçını bek- lediklerini kaydeden Varol. ordu ta- kımı çalıştırmayı şöyle yorumladı: "Tek zorhığumuz kadronun sık sk değişmesLAlmanya maçmdakioyun- culanmtzdan Hakan. Cğur \e Ser- kan'ın askerükleri bifti*i için yoklar- dı. Litvanya maçında da aynlanlar olacak.Tek sorun bu." İlk maçında Almanya'yı 4-0'la ge- çen milliler artık Litvanya deplasma- nını bekliyor. G. Kıbns'la yine dep- lasmanda oynanacak karşılaşma hâlâ soru işareti taşıyor. Dışişleri Bakanlı- ğı'nın olumsuz tavnna karşm askeri kesim maçı oynamaktaraftan. Ancak herkes konunun bir an önce açıklığa kavuşması isteğinde. Eğer ordu takı- mı G. Kıbns maçına çıkmazsa diska- lifiye olacağı gibi I yıl da kupalardan men cezası alma olasıhğı var. Futbol Tanrısma Dikkat... ADNAN DİNÇER 15 yıl önce eşofman giyenle- re "yaramaz" diye bakanlann, hatta topa "günah" diyenlerin bu işi en iyi ben biliyorum diye ah- kâm kesmeleri, otortte gibi köşe- leri işgal eden yönetim falsolan artık bıkkınlık yarattı. Futbol, ül- kemizde karakter değişimine ne- den oldu. Arnaç üzüm yemek mi, yoksa bağcıyı dövmek mi? Ka- nımca bağcıyı tercih edenlerin ele geçirdikleri karizmatik nok- talann sosyolojik açıdan ele alın- ması gerekiyor. Geçen haftaki yazımda mafyanın futbol bağ- lantısı ile büyücülerin ele geçir- dikleri "rantı" vurgulamak iste- miştim. Kimsenin inanç ve uğu- runa sözüm yok ama, soyunma odalannın kapılan artık başka kimselere açılmaya başlandı ül- kemizde... Trilyonların döndüğü bu sek- törde kim emekçi, kim egitici ve kimlerin yönetici olduğu artık iyi— ce tartışılır hale geldi. Benim ül- kem futbolu çok seviyor ama.. başkalan için.. yabancılara do- larlar aksın diye seviyor. Nere- deyse başan uyutmacası ilejürk gencine forma giydirmek iste- meyen "bakkal" zihniyetli uya- nık yöneticilerin elinde oyuncak olmak üzere futbolumuz. Artık takımlarda 4 yabancı yetmez sloganlan, kavgalan doğal oldu. Hani dört olunca Avrupa kupa fi- nali oynayacaktı takımlanmız? Ey yönetenler.. sizlerin çogu dostumuz, arkadaşımızdınız. Oralarda bir şeyler mi var ki ge- lince futbolun kalkınması için de- ğil de bir oy uğruna kavga verip ulusal takımın başına şu mu bu mu gelsin, yahut kariyer değil, başan değil; kim kimin dostu ise kim hangi siyasininricasıile tav- siye edildiyse görev alsın.. para- lann onlann cebine inmesi sağ- lansın diye düzenlerin kurulma- sı mı gerekliydi? Acaba Türk futbolu için kimler gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar ve çalışıyorlar? Niçin hukuk düzenini sarsan baskıla- nn uygulamacısı oluyorfederas- yon seçmenleri? Hani hakemler- den şikâyet edenler?.. Ne ola- cak teknik adam, hakem ve fe- derasyona çomak sokmakla.. hangi özerkliği sahipleneceksi- niz? Şoru sormanın zamanı geç- ti gidiyor. Bu ülkede ulusal takı- mın başında iken kurs hocalığı- ma dahi engel olanların kapılar- dan geri döndürenlerin neler yapmadıklannı 1980'li yıllarda ortaya koydum.. hem de uygu- lamalı olarak. Ne oldu?.. Bir avuç düşman yarartım. Yönetici; sadece para veren siyaset alan veya ne olur- sa olsun şampiyon yapan takı- mın başında olan kişi olmak is- tiyor. Türk futbolu Türk eğiticisi- ne değer verirse, hakemine sa- hip çıkarsa, başarılı çalıştıncıya ve gençlerine forma verirse, on- lann eğitimi için, çağı yakalamak için yatırım yaparsa kazanır. Be- ni asıl şaşırtan da sözde "ide- alistlerin" şimdi nerelerde oldu- ğu ve volümlerini neden kıstıkla- n? Onlardan tek ricam, bari göl- ge etmemeleri!.. Yeni kompartı- manınız hayırlı olsun. azgelişmiş bir kulüp. Bugün çim sahalar ya- pıyoruz. Oysa bunlann, geçmişte yapılmala- n gerekirdi.. Örneğin, Avrupa"da köy takım- lannda bile çim sahalar var... Bugün için Fenerbahçe Yönetim Kuru- lu'nda olan kişilerin, maddi ve manevi katkı- larıyla yürüyor. Bunun yanında Fenerbah- çe'nin logosunun getirdiği gelir, maç hasılat- lan ve de TV'den gelen gelir 1.5 milyon do- larlık. 'Kurumsallaşına şart" - F. Bahçe Ve sorumlu bir düzen nasıl getiri- Br? - Böyle bir düzenin kurulabilmesi için ön- ce kurumsallaşmak gerekir. Ben, Fenerbah- çe'nin komitelerle yönetilmesine karşıyım. Çünkü komitelerdeki kişiler. amatörce iş ya- parlar. Çalışma saatleri belli değildir. Kendi işlerinden artan zamanları Fenerbahçe'de kullanırlar. Bunlar. hiçbir zaman Fenerbah- çe'ye bir kazanç sağlayamazlar. Profesyonel yöneticiler şarttır. Düzen. baştana$ağıyade- ğiştirilmelidir. Bunun ismıne ister şırket, is- terkurumlaşma deyin... Böylelikle sorumlu bir düzen kurulmuş olur. Şirketleşme konusunu yönetim olarak Di- van kurulunun tetkikine sunduk. Divan Ku- rulu da içinde Başer Kafaoğlu ve l hi Tü- men'in bulunduğu bir heyet seçtiler. Bunlar. konuyu inceliyorlar... Ancak şirket kurmamn çok zor olacagını söylüyorlar. 'Atılım yapacağız' - Fenerbahçe'nın sosyal durumu nasıidır? - Fenerbahçe'de bugün için sosyal birligi sağlayabilecek ortam yok. Bugüne kadarda hiçbir şey yapılmamış. Yapılan tek şey. Ka- lamış'taki 2 lokanta ve de bir oyun salonu... Sosyal lokali de unutmamak gerekir. Ama 10.000 üyesi bulunan ve 20.000.000 tarafta- n olan bir kulübün sosyal etkinlikleri, örne- ğin; hastane. huzurevi, tatil köyleri. okulla- n. üniversitesi olmalıdır.. Bunlar hayal de- ğildir. Biz bunlan yapabilmek için atılım ya- pacağız. - F. Bahçe'de siyasal poiitika yapıiır mı? - F. Bahçe, büyük bir toplum. İçinde deği- şik düşünce ve yapıda olan insanlar vardır. Her toplumda olduğu gibi. Fenerbahçe'nin polirikadan soyutlanacağı düşünülemez. Hiç- bir kimsenin dışan ile bütün ilgisini kesip sadece Fenerbahçe'yi düşünmesini istemek mümkün değildir. Fenerbahçe'yi politikaya girmek için atlama taşı yapan kimseyi de görmedim. Ben hiçbir zaman siyasete girme- yi düşünmedim. 'Siyasi faaliyette bulunmadım' - Başkanlığı, arkanıza siyasi bir gücii ala- rak kazandığınız söyleniyor. Buna ne dersi- niz?. - Ben seçilmeden önce de seçildikten son- ra da hiçbir siyasi ve ideolojik faaliyet için- de bulunmadım. Ben, herhangi bir ideoloji- ye sahip değilim ki Fenerbahçe'de bunu yay- maya ve çıkar sağlamaya çalışayım... Kong- re öncesi bizim kliğimiz içinde siyasi parti- nin vurucu güçleri olduğu propagandası ya- pıldı. Aynı partinin sempatizanlan. muhale- fet içinde de vardır. Kimse. bunu inkâretme- sin. lnsanlann, kafalannı dabulandırmasın.. Böyle bir durumdan çıkar sağlamaya kalkış- masınlar. Bu, ateşle oynamaya benzer. Biz seçme ve seçilme özgürlüğü olan tüm insan- lara saygılıyız. Bunlar arasında. parti aynmı gözetemeyiz.. Bu yakıştırmalar, çok ayıptır ve de Fenerbahçeliliğe asla yakışmaz! 'Görev yapmak için geldim' 1 - Ekonomik açıdan doyuma kav uşmak.siz- de stres yapıyor mu? - Zenginlik, stres yapmaz. Korkak olma- yan insan bir kenara oturup kalmaz. Şimdi F. Bahçe Başkanf yım. Ben buraya görev \ap- mak için geldim. İnsanlar, arzuladıklan şeyi yapamazlarsa sfrese girerler. Belki Fener- bahçe'ye, istediklerini ve vaat ettiklerimi ya- pamaz isem, ozaman strese girerim... Fener- bahçe'den tek isteğim; "Bir adam geldi Fe- nerbahçeYe tesislerkazandırdı. Allah ondan raaoJsun" demeleridir. Bu. benim. dünyada kazanacağım en büyük şereftir. Fenerbahçe darboğaza girerse ne kadar yardım yapabilirsiniz? - Fenerbahçe hiçbir zaman darboğaza gir- mez ve yıkılmaz da... Fenerbahçe'yi ayakta tutabilecek kaynaklar. her zaman bulunabi- lir. Ama madem ki sonıyorsunuz o halde söy- leyeyim. Fenerbahçe ekonomik açıdan bir çıkmaza girdiği zaman, gücümün yettiğince, hiçbir fedakârlıktan kaçınmam. Ama Fener- bahçe kurumlaştıgı zaman kendi kendine ye- teceğine inancım tamdır. Serhat Bilgi'ye büyük eleştiri • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu "ndaki görevlerinden istifa eden Tank Cengiz, Mustafa Serdaroglu ve Yakup Beytullahoğlu, Federasyon Başkanı Serhat Bilgi'yi eleştiri yağmuruna tuttular. Eski federasyon yöneticileri. Serhat Bilgi'nin, hakem atamalanndan. uluslararası hakem sıralaması >apılmasına ve milli takım sporcuv e antrenörlerinin belirlenmesine kadar her konuda tek başına karar aldığını iddia ettiler. Eski yöneticiler ASKİ Spor ile Çankaya Belediyesi arasındaki Cumhurbaşkanhğı Kupası maçma atanan hakemlerin, Federasyon Başkanı Bilgi'nin talimatıyla değiştirildiğini ve bu yüzden Merkez Hakem Komitesı üyelerinden dördünün görev lerinden istifa ettiğini ifade ettiler. Blatter yeni başkan • Spor Servisi- Paris'te yapılan seçimlerde FIFA (Uluslararası Futbol Federasvonu Birligi) başkanlıgına Genel Sekreter Sepp Blatter seçildi. UEFA Başkanı lsveçli Lennarth Johansson ile cekışen Blatter, ilk hırda rakibine büyük bir üstünlük sağladı. tkinci turda Johansson çekilince Blatter 4 yıllığma başkanlıga getirildi. FIFA'nın eski başkanı Jozo Havalenge 24 yıl bu görevde kalmıştı. İsveç şampiyon • BOLZANO (Cumhuriyet) - Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda Isveç, şampiyonluğu 2. kez kazandı. Italya'nın Bolzano ve Merano kentlerinde 12 takımın katılmasıyla 9 gün süren şampiyonanın yapılan final maçında, Isveç, tarihinde ilk kez final oynayan tspanya'yı 25-23 yenerek 1994'ten sonra ikinci kez mutlu sona ulaştı. Şampivonada, Rusya'ya 30- 28 üstünlük saglayan Almanya. bronz madalvanın sahibi olurken ^ugoslavya, Macaristan'ı 32-24 yenerek 5.'ligi, Fransa, Hırvatistan'ı 30-28 yenerek 7."ligi. Litvanya, Çek Cumhuriyeti'ni 38-36 yenerek 9.'lugu. veev sahibi ltalya da Makedonya'yı 27- 26 yenerek 11 "liği elde etti. Basketbolda transfen • Spor Servisi - Basketbolda Erkekler Birincı Ligi play-off finalinde şampiyonluğu Ülkerspor'a kaptıran Efes Pilsen, yeni sezon için transfer çalışmalannı hızlandırdı. Menajer Engin Özerhun. "Cibona Zagreb'in oyun kurucusu Damir Mulaömeroviç. Türkiye'ye geldi. Ancak bizim kendisiyle herhangi bir görüşmemiz olmadı. Biz öncelikle Maccabi Elite Tel Aviv 'in ABD'li pivotu Rashard Griffith'i transfer etmek istiyoruz" dedi. Beşiktaş ise Türk Telekom PTT'den Faruk Beşok ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Siyah- Beyazlılar aynca antrenör Ahmet Kandemir ile de sözleşme yeniledi. 1. KOŞU: F: Agakaraca (1), P: Öztay (3). PP: Kasımaga (6). S:Aluç(2|. 2. KOŞU: F: Rıma (4). P: Kara- kurt(7). PP: Erdem(12). S: Tommy (5). 3.KOŞU:F:Andulus(l).P:Ba- tırberk(g). PP: Fmalbey (6). S: Nıyazı(4). 4. KOŞL: F: Gıve God (1), P: Cherokee (5). PP: Brave He- art(2). S:PnnceCharles(7). 5.KOŞl":F:Şilan(7).P:Trans. Passenserf 10). PP: Ezergeçer (8). S:Sülünkız(9). 6. KOŞU: F- Sand Strom (3), P: Alpbörü (4). P: Mogambo (2). S: BugsBunny(ll), SS: Ve- teranStar(9). 7.KOŞU:F.Paşakıhç|8),P:Er- baba(10). PP: Abbası (1). S: Göktugp). Gflnün İkilisi 1. Koşu: 1/3. Tabela Bahis: 3.4.2.11.9 ALTILI GANYAN 4 1 1 7 3 8 8 5 4 10 6 2 1 4 T1 S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog