Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

9HAZİRAN1998SALI CUMHURİYET SAYFA 15 Partinin valisi Şanlıurfa Valisi Şahabettin Harput, geçen hafta Şanlıurfa'ya gelen Başbakan Mesut Yılmaz'ı öyle bir ağıriadı ki, "Halkımızın gönlünde taht kuran Sayın Başbakanım" diyerek halka tanıttı. Başbakan da Başbakanlık Acil Destek Fonu'ndan ibrahım Peygamber makamına 100 milyar lira daha yardım sözü verdi. Şanlıurfa Valisi Şabahattin Harput hızını alamayıp Mesut Yılmaz'la birlikte Anavatan Partısı'nin otobüsüne binip halkı selamladı. Şanlıurfa'nın eski valisi Ziyaettin Akbulut da Konya'ya atandıktan sonra "halkın gonlunde taht kuran başbakanı" Necmettın Erbakan'la birlikte Refah Partisının otobüsüne çıkmış ve fakat sonra iktidara gelen Mesut Yılmaz tarafından merkeze alınmıştı. Başbakanlık Takıp Kurulu'nca, tarikat faalıyetlenyle ılgılı olarak hakkında rapor bile düzenlense Şahabettin Harput, kimın otobüsüne bıneceğini iyi biliyor doğrusu! Etektrorek posta: Denız-Someraksnetcom Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Adalet Bakanı, açık cezaevlerme gece baskını duzenletecekmış... "Felekten bır gece daha calınacak olmasın!" Ustbostancı'daki mescit ve devletH stanbul'da, Kadıkoy'un Ustbostancı semtın- de Değırmenyolu Sokak'tayız Burada ıkı dev bınanın ınşaatı bıtmek uzere "Irfan Vakfı'nın yaptırdığı 2 bın kışılık yatılı kız Kuran kursu ıken, kursların denetım altına alınması uzerıne çevre sa- kınlennın edındığı bılgıye gore "ogrencı yurdu"na çev- rılmış Henuz ıçınde barınan oğrencı yok Barınan oğrencı yok ama ıskân ruhsatı alınmamış bınanın ıçınde mescit var Mescıdın de hoparlorlerı Hoparlorler ıse bınanın tepesınde Sabahtan yatsıya beş vakıt ezan okunup, cuma- ları da Kuran yayını yapılıyor bınanın hopartorlerın- den Çevre sakınlerının huzuru kaçmış durumda Çevre sakınlerınden bırı dayanamayıp Kadıkoy Cumhurıyet Savcılığı'nı telefonla arıyor Şıkâyetını dıle getırıyor Muracaat Savcısı, Kadıkoy Kayma- kamlığı ıle goruşrfıesı gerektığını soyluyor, "Suç un- suru gorurlerse bıze bıldınrler Bız de gereğını ya- parız" dıyor Burokrası boyle dedığıne gore vatandaş da Ka- dıkoy Kaymakamlığı'nı arıyor Kaymakamı tabıı kı bulamıyor ve bır gorevlıye durumu anlatıyor Kaymakamlıktakı gorevlı, vatandaşın şıkâyetı ıle yakından ılgılenıyor ve ne yapması gerektığını soy- luyor - Bır dılekçe ıle başvurun, gereğı mutlaka yapılır. Vatandaş, dılekçenın altına kımlığını ve adresını de yazacağı ıçın soruyor - Ya can guvenlıgım ne olacak9 Kaymakamlıktakı gorevlının yanıtı acı bır gulum- seme oluyor Vatandaş, dılekçeden vazgeçıp Kadıkoy Muftulu- ğu'nu arıyor. Muftuyu tabıı kı bulamıyor ve muftü- luktekı şefe durumu bıldınyor Şef, "Evet haberımız var Orada bır mescit bulu- nuyor" dıyor ve mescit hoparlorlerınden yayın ya.- pılmasının suç olmadığını soyluyor Vatandaş, Ust- bostancı Değırmenyolu Sokak'ta, Irfan Vakfı'na aıt ınşatta mescit açılmasına kımın ızın verdığını soru- yor Şef, "Bız vermış olabılırız" dıyor ve çozum yo- lu onerıyor - Sızın oradakı mescıtte bır kadın var Ezan ve Ku- ran okunmasından rahatsız oluyorsanız, gıdın o ka- dınla konuşun Turkıye'nın altını oyan tankatlarla mucadele ko- nusunda bır vatandaş, vatandaşlık gorevını yenne getırmeye çalışıyor, devletın kurumlarından savcı- lık, kaymakamlık ve muftuluk de çalışıyor... SESSİZ SEDASIZ (!) NURİKURTCEBE Yüksek Yerihm Hattı Erdinç UTKU == Sız Istanbul'un ıçınden mı yoksa ıçıne edenlerden mısınız9 Istemihan Talay kazandı, kim kaybetti? Kultur Bakanlığı Musteşar Yardım- cısı Dr Hüner Tuncer'ın emeklılığını ıstemek zorunda bırakıldığını yazmış- tık Sıra bu ıstıfanın perde arkasına gel- dı Dışışlen Bakanlığı Kuzey Amenka ve Japonya Daıresı Başkanlığı gorevını bırakarak sınıf arkadaşı Istemihan f Talay'ın onerısıyle Kultur Bakanlığı'na [ geçen Dr HunerTuncer'e, musteşar' yardımcısı sıfatıyla Anıtlar ve Muze- ler Genel Mudurluğu, Devlet Tıyatro- ları Genel Mudurluğu ıle Devlet Ope- ra ve Balesı Genel Mudurluğu bağla- nır Goreve başlamasından bır buçuk ay sonra Kultur Bakanı Talay, gerek- çe gostermeden bu bırımlerı bır baş- ka musteşar yardımcısı Nurcan To- kar'a bağlar ve uç ay sonra da Dr Tun- cer'den ıstıfasını ıster Dr Tuncer dı- renınce Azerbaycan'a kultur ataşesı olarak tayınını çıkartır Dr Tuncer'ın yurtdışı goreve gıdebılmesı ıçın ılk kez yurtdışına çıkacak memurlarla aynı kursu ızlemesı ve ulkeyı temsıle ehıl olup olmadığı konusunda sınava gır- mesı ıstenır Dort dıl bılen, dıploma- sı konusundakı kıtapları unıversrteler- de okutulan ve Dışışlen Bakanlığı'nda gorev yapmış Dr Huner Tuncer de 26 yıllık devlet hızmetıne noktayı koyar Dr Huner Tuncer'ın ıstıfası ıle Kul- tur Bakanı Istemihan Talay kazanır. . Kaybeden ıse Turkıye olur PALAS PANDIRAS - Nasreddın Hocam eskı katıllen ne yaparlar? - Kırpıp kırpıp kulup başkanı yaparlar 1 MüfitBozacı OKUR MEKTUPLARI tletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 Türkocağı cad. 39/41 Cağaloğlu 34334 Eğitim ve öğretimde öğretmen kcıyncıklı sorunlar... Eğıtım, bırevın vaşadığı toplumda davranışlannı şekıllendırdığı sureç- tır Buna karşın oğretım ıse, msan ya- şamınm bellı zamanmda, programlı olarak ıstenen davranıjı kazandırma- ya çalışma surecıdır Dunyanın butün ulkelennde oğre- tımı ustlenen dev let bunun karşılığın- da amaçlannı da kendısı behrlemış- tır Bu amaçlar standart msan varat- ma amaçlı olduğu ıçın esnek değıldır Son yıllarda. yaşanan gelışmeler, bu amaçlann yenıden gozden geçınlme- sını gerektırmış ınsanlar. dev letın ge- cıkmesınden dolavı amaç belırleme- sınde v e oğretım y onlemlennde uzun sure şaşkınlık yaşamıştır Dershane- ler, yurtlar Kuran kurslanvb bu şaş- kınlık sonucuortay a çıkmıştır Llke- mızde Mıllı Eğıtim Bakanlığı, geç de olsa yaşanan gelışmelen fark etmış. gereklı önlemlen alma çabasına gır- mıştır Ancak bu çabalar altyapı ve vetışmış ınsan gucu yetersızlığmden dolavı beklentılen karşılayamamakta- dır Doğaldır kı ınsan gucu dendığın- de ılk once ogretım faalıyetının en et- kın aktörû olan öğretmen akla gel- mektedır Bovleoluncadabudeğışım- lere herkesten çabuk ayak uydurmak zorundadır Ancak gerçek bunun ak- sı olunca ogretım kurumlan onemını yıtırmış referans merkezlen olarak gorulmeye başlanmışlardır Değerlen- dırme ve sınıf geçme sıstemı ogren- cı merkezlı olarak değıştınldığınde kendısını rutbesı sokülmüş subav gı- bı hısseden oğretmenın venılıklere katkıdabulunamayacağı kesındır Ken- dısını ogrencıv e bı Igı aktaran kışı flla- rak gdren öğretmen çağdaş eğıtım sıstemının ıstedığı oğrencının oğren- me çabasına ve bılgının nerede oldu- ğunu gostermesıne katkıda buluna- mamaktadır Çunkü oğrencı ıçın bıl- gının tek merkezı olarak kendısını gormektedırvesıstem oğretmenının bu anlayışını değıştırme vonunde bu gune kadar onemlı bır çaba goster- memıştır Kuşkusuz butun oğretmen- len bu baglamda degerlendıremevız Ancak, nıtelıklı oğretmenın genel öğ- retmen kıtleM ıçındekı oranı öğret- men merkezlı bır »orun olduğunu gız- lemeye yetmemektedır Onenler 1) Programm gensınde- kı öğretmen egıtılmelı venılıkleredı- renen öğretmen gerı hızmete çekıl- melıdır 2)MEB program gelıştırme- de geç kalmamalı. 3) Program gelış- tırmeveuygulamamerkezlenneçağ-' daş nıtelıklı kışıler atanmalıdır, 4) Oğ- retım merkezlenne oğrencı ve velı- lenn katılımı sağlanmalı 5) Oğret- menlere kendılennı ıfade etme şansı tamnmalı 6) Öğretmen sendıkalan- nın. program gelıştırme ve uvgula- masında soz sahıbı olması mutlaka sağlanmalı 7)Oğretmenlığınbırmes- lek olduğu kabullenılmeh ve meslek dışı atamalar yapılmamalı l nal Oznıen-O^rehııen (4nkara) 'Egetnenlik Kayüsız Şartsız Milletindir' 'Birçok sivasi parti ve derneğin kapatılmasında, vüzierce imara hatip lisesinin açılarak gericiliğe çanak rutulmasında kenan Ev- ren'in imzası vardır. Bu ad okulumuza yakışmıyor' dıye Mıllı Eğı- tım Bakanlığı'na telgraf çeken lıselı gençîenrmzı, yurekten kutluyo- rum 4tatürk"e gerçekten mandıklannı ve O'nun ızmde olduklannı bu anlamlı davTanışlan ıle kanıtlamış oldular Sağ olsunlar Inanıyorum kı, bu hareketlen tanhınuze altm harflerie geçecektır Evet Sayın Mıllet- vekıllenmız, şımdı gelelım sızlere, Buyuk Mıllet Meclısı'mızde yemın etnğınız kürsünun tam üstönde, 'Egemenlik Kavıtsız Şartsız Mille- tindir' ıfadesı yazılıdır Gerçekten böyle olduguna, sızlerde ınanıyor musunuz 0 O halde, anayasamızın geçıcı 15 maddesı hakkında ne dü- şünüyorsunuz1 ' Sıze göre de egemeniik gerçekten mılletmse, anayasa- mızın geçıcı 15 maddesmmkaldınlmasıgerekmıyormu'Gerekiyorsa bır an örtce görevınızı yapm Veanaya»amızıbua>ıptankurtann Eğer varsa, sorumlulann y argı önune çıkanlmasma yardımcı olun Ola- caksımz değıl mı'' Bekir G. Arda (Emekii vatandaş) Emekçiler açısından Türkiye 24 Ocak kararlanyla ılk adımın atıl- dığı, 12 Eylül 1980'lerde havasızca devam edıîdığı ve gunümuzde de va- nı Anasol-D hukumetı de bu 'Ozal- vari' uv gulamavi dev am ettırerek Turk toplumunu her şe\e muhtaç olur du- ruma getırmıştır Çunkû. toplumun iiyası ıktıdarüze- nnde bır baskısı yok, zaten Turk top- lumu hep başkalanndan bır şey ler bek- ler Bıreysel olarak hak arayıp soran, toplumsal olay lara karşı pek duy arlı de- gıl Onlanduvarlıkılacak 'parmağa batan dikenin başı rahatsız edece- ğini' anlatacak, ortâk çıkarlann ancak örgutlukle sağlanacağını, hak arama- nm çok onurlu bır davTanış kışılıklı ıibanlann yaptığı bır ış olduğunu an- laocak Hergun,gerekyazılıgerekgor- se medya da kıytınk kafa karıştır- mıktan başka bır şeye yaramayan ul- kenın bunca cıddı sorunu varken bu dandık konularla boşa zaman kay bet- rjmeyecek toplumsal muhalefefı ayak- ta"utacak onu toplumsal çıkarlara ka- nalıze edecek. gerektığınde e\ lem y a- pa:ak hem ış dunyasını hem de sıya- sı gelışmelen vakından takıp eden gelışmelere göre kendını yenıleyen bır profesyonel gıbı duşunup. bır ama- tor gıbı çalışan sendıkal orgüt v e sen- dıkacılarla ıhtnaç vardır Amasendı- kalarda bırkaç kışı dışında ozellıkle 80 sonrası hasbel kader seçılmış v e bır da- ha kayıp etmemek ıçın yapmayacağı. sendıkacılık adına her turlu olumsuz- luklan yapabılıyorlar Bu ınsanlarla Turkıve ışçısı nasıl gelışen ve degışen şartlarda mucade- le verecek bır daha kazanmama kor- kusuyla duşundüklennı sovleyeme- yen, bırçoğu emeklı kendıne guvenı olmavan sendıkalan kendı keyfı uv- gulamalan mantığıyla sorumsuz ve cıddıvetMZİık tav ırlanv la Turkıye sen- dıkal hareketlennı bu noktaya getırdı- ler Toplum sıyasılere ve sıyasetçıle- re guvenı kalmadıgı gıbı ışçılennde sendıkalanna guvenı tam değıl Sen- dıka ıijçılenn kurduğu ışçılenn yo- nettığı bır orguttur Eğer ışçıler kendı orgutunun v onetıcılenne guv enmıyor- sa bu çok cıddı bır sorundur Bir grup emekçi HAYVAIVLAR ÎSMAIL GÛLCEÇ PtiAVA UHM ÇTZGtLİK KÂMtL MASARACI HARBİ SEMİHPOROY Bû BULUT BEBEK \VRAYÇİFTÇ1 V MIRMIRLAR LĞURDURAK &EME S&Ml İ>E61L MEKKı* SENf KONUSUNDA LAR... A-A i BiRBiRL£RıNE SARIUDILAR...ATMA KoNÜSUNU TAR- LARDAAÇ-SUSITZ. NE TARİHTE BUGUN MÜMTAZARIKAS 9 Haûran COLE PORTER DOGÛU.. 1833 'TiE BUGUM, U/Vİ.LT /IM£ettZ4U ÇASKt VE MUZ//C4L S£S71£C/S/ COL£ £ OOĞMt/S'TV. Z£*/G/A/ 618 OKOL. Ü/»'l/eK£/rSS/ MUZf*: AA/ÇT/. I DUfl/r/4 suee W MıNt ZrfC/U. , 8Ü ~ G GÖRÜŞ ERHAN IŞIL Esh Enetjı le Tabıı Ka\naklar Bakanı Petrol Ofisi'nin Satılması TPAO yıllardiF ulkenın (ham) petrol gereksınımının ka- baca yuzde 13'luk bolumunu uretegelmıştır (1980 son- rasında hukumetlenn desteğı bır yana dursun kostek- lerı olmasıydı bu oran haylıce yukselırdı) Yerlı ve dışa- lım ham petrol, rafınerılerde arıtılıp Petrol Ofısı ve ya- bancı petrol şırketlennın elı ıle pazarlanmıştır Dunyamızda petrol sanayıı 1) Petrol aramak, 2) Uret- mek, 3) Antmak, 4) Tanker (gemıler) ve boru yollan ıle taşımak, 5) Pazarlamak, ışlevlennı birlikte ıçerır Buyuk ve orta boy petrol şırketlerı, çeşıtlı ulkelerde bırçok alt şırketın sahıbı olabılırler, fakat bu beş alanın hepsınde orgutludurler Ne var kı polıtıka, stratejı, yatırım, hatta takt kararları ıle fınansman, yalnızca ana şırketlenn ust yonetımlerının ışıdır Petrol sanayıınde kural budur Bu- nun başlıca ıkı nedenı vardı Bın, uluslararası ılışkılerde en onemlı madde olan petrol (ve doğalgaz) konusun- da -şırketler ıçın- en uygun kararların, pek çok bılgının toplandığı ust yonetımlerce almabılmesıdır Ikıncı neden, "petrol aramak" ışlevının buyuk harca- malar gerektıren, fakat hıçbır gelır sağlanamayan bır ça- lışma alanı olmasıdır Kâıîar, uretım ve onu ızleyen aşa- malarda oluşur Bunların arasında en onemlısı de pa- zarlama aşamasıdır Turkıye'de petrol urunlerının pazarlaması 1941 yılın dan ıtıbaren Petrol Ofısı (PO) tarafından yapılmıştır Dağıtım ıse PO satıcıları (bayılerı) olan ozel fırmalarca gerçekleştınlmıştır Zamanla yerlı ve yabancı şırketler de pazariama alanına gırmışlerdır 1997yılındaPO 'nun akaryakıt pazanndakı payı yuzde 53 olmuştur Bu ku- rum, yuzlerce çeşıt madenı yağ uretıp pazarlamakta- dır ve pazar payı yuzde 36 dır PO 'nun satıcısı olan ozel firmalann sayısı 5 640'tır Depolama kapasıtesı 1 mıl- yontonu aşmıştır PO 1957 yılında "Asken IkmalveNA- TO Tesıslen-ANT"n\ kurup ışletmek ıçın hukumetçe go- revlendırılmış ve bu amaçla boru yollan, depolar ve dı- ğer yatınmları yapıp çalıştıragelmıştır PO her yıl bol- ca kâr etmıştır Orneğın 1997 yılında 42 trılyon lıra kâr sağlamıştır Hukumet, ışte bu PO nun yuzde 51 payı- nı -blok olarak- satışa çıkarmıştır Kamuoyuna da her- hangı bır KlT'ın ozelleştırılmekte olduğu ızlenımının ve- rılmesı ıçın çalışılmaktadır Oysa gerçekler çok farklıdır 1- PO 'nun ekonomık açıdan en buyuk gucu, ulke- nın her yennde kurulu olan satış orgutudur PO nun yuz- de 51 'ını alan kışıler, 5 600 ozel fırmadan oluşan yerle- şık satış orgutunu de -bır kalemde- devralacaktır Ya- şamsal onem taşıyan konu budur Bır petrol şırketı ne kadar buyuk olursa olsun, boyle bır orgutlenmeyı, an- cak on yıllar ıçınde başarabılır Resmı açıklamalarda bu konuda hıçbır ışaret yoktur 2- PO 'nu satışa çıkaranlar, yabancı danışmanın ha- zırlayıp onlerıne koyduğu ıkı tane "Gızlılık Anlaşmasrru kabul edıvermış ve satış ışlemınde "zorunlu belge" ha- lıne getınvermışlerdır (*) Oysa 4046 sayılı kanun "özel- leştırme ışlennın, değer saptaması dahıl, alenıyet ıçın- deyapılmasım"emreder Gorulduğu gıbı kanun apaçık çığnenmıştır Satış, -eğer yapılırsa- yargı tarafından ıp- tal edılmek durumundadır 3- Gızlı anlaşmalardan bın "Turkıye'deyerleşık kışı- ler ıçın" dığen ıse "Turkıye'de yerleşık olmayan kışıler /ç/n"başlığınıtaşımaktadır Ikıncı anlaşmanm 13 mad- desınde "Sıze kolaylık olarak ışbu anlaşmanm ABD'nın New York eyaletı kanunlanna tabı olacağını ve bu ka- nunlara uygun şekılde yorumlanacağını kabul edenz" de- nılmıştır Dıyenlerkımler' 7 Onlarda ımza blokunda gos- tenlmış Ozelleştırme Idaresı ve Petrol Ofısı AŞ, yanı sa- tan ve satışa çıkarılan kuruluşlar lyı mı'? 4- Amaç ozelleştırme değıldır "Yabancılaştırma"6\r Ister kamusal, ıster ozel olsun, bır ışletmenın pay se- netlerı kısmen veyatamamen yabancılara satılırsa, "port folıo" denılen bıçımde yabancı sermaye yatırrmı oluşur Yabancı sermaye ıse her ulkede "dış borçluluk" ve "ul- ke nskı" hesaplanna dahıl edılır, zıra kâr, anapara, know- how, teknolojı transferı ve başkaca dış odemeler ge- rektınr Bılımsel olarak bu boyledır Boyle olduğu ıçın de odemeler dengesmın carı ışlemlen sureklı açık ve- ren bır ulkede, hıç gerekmedığı halde "yabancılaştırma" yoluna gıtmek tam bır çelışkıdır 5- Basına açıklandığına gore PO 'nun yuzde 51 hıs- sesıne 650 m değer bıçılmıştır Bu rakam cıddı sayıl- mayacak kadar kuçuktur PO 'nun 1997 yılı kârının da yalnızca 4 katıdır Durum pek ozet olarak boyledır Bu ulkede petrol sanayıı (yerlı-yabancı) herkese açık- tır ve TC kanunları, başka bır sanayı alanına tanımadı- ğı ayrıcalıklan petrol sanayııne tanımıştır Ne var kı ozel- lıkle 198O'lı yıllardan bu yana yerlı ve yabancı fırmalar, bu sanayı alanının pazariama bolumunu yeğlemışler- dır Hazırlanan plan ongorulmuş ve zaten açıklanmış aşamalarla uygulanmak ıstenıyor Once PO blok ha- lınde satılacaktır Onun arkasından, yıllık arıtma kapa- sıtesı 30 mılyon tona yaklaşan rafinerıler (7UPRAŞ) sa- tışa çıkarılacaktır Hemen peşınden petro-kımya sana- yıı pazara surulecektır Genye yalnızca buyuk harcama- lar gerektıren petrol arama ve uretme ışlevı ıle gorevlı TPAO kalacaktır Petrol sanayıının butunleşık olması zorunludur Bu sanayı alanında, asıl gelır sağlayacak ış- lerı "başkalanna satılmış" bır TPAO, gorevını yapama- yacak duruma sokulacaktır Zaten planın amacı, ulusal ekonomının petrol sanayıı gıbı çok onemlı bır sanayı ala- nından çekılmesını sağlamaktır (Ulusal ekonomı KİT ler demek değıldır, ulke ekonomısının tumudur) Butun bunlar yapılmak ıstenırken "sermayenın halka yayılma- sı" ve "KtTzarahanndan kurtulmak" gıbı nyakârlıklar kuş- kusuz yapılamayacaktır O nedenle "ozelleştırme" so- zu bolca edılecektır Bu da dogaldır Açıkça "yabancı- laştırma ıstıyoruz" dıyecek değıller kı 0 Gızlı Anlaşmalar Petrol-lş Sendıkası'nın "Petrol Ofisı AŞ Gerçeğı" başlıklı kıtabı Nısan 1998 BULMACA SED4TUŞi\A\ SOLDAN SA- Ğ4: 1/Tıpaçek- meyevarayanbur- gu 2/Dılbılgısın dekı sekız sozcük turûnden bırı Bellı bır taşınırma- lın kullanılması- nın, gen venlmek koşuluylabedelsız olarak bır kımseve bırakılması 3/Kın tutan kımse Es- kıdıldesu4/lstek ve tutkularda öl- çüludavranmaer- demı Turk rebim sanatm- da önemlı bır grubun ad ola- rak benımsedığı harfin oku- nusu 5/Doğaldemırkarbo- nat 6/ "Gulten - -" Kadın şaırımız Kristof Ko- 4 lomb'un \menka sefen sı- 5 rasında vonettıgı uç gemı- den bın II ^ınlamsız, de- ğersız ışe yaramaz" anla- mında argo sözcuk "Iç- 8 kıye benzer bır şey - - - g bu havalarda" (Orhan Velı) 8/Denızlı vöresınde kına gecesındegelm ıçın okunan manıve ve- nlen ad 9/ Goçebe bır kuş Olumsuzluk belırten bır onek YUKARID\N \Ş4ĞIVA: 1/Bılınce takılarak korku vebuna- lım varatan, kışının çabalanna karşın kurtulamadığı dusunce 2/ Kır yaşamı ıçınde aşk konusunu ışleven kısa şıır Suslu bır ge- zınüarabası 3/Yan yanm 4/Tuylutoplarlaovnanan tenıse ben- zer bır oyun 5/Sınır nışanı \apma etme 6/Gevışgetırenhay vanlardamıdenuıdordüncubölumu 7/Rev Ermenıstan ınbaş- kenü 8/Havadakısubuhan Uvgunbulma tasdık 9/DoğuAna- dolu'ya ozgu toplu olarak oynanan bır halk oyunu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog