Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 HAZİRAN 1998 PERŞEMBE 14 TELEVIZYON GÜNÜN FÎLMLERİ Finıze 10.30 interstar Melodram /T^Gazinoda şarkıcılık yapan bir kadın kendisine ^Ö'âşık olan bir kiraJık katil tarafmdan kaçınlarak adaya kapatıhr. Melih Gülgen'in yönettiği filmde Aydan Şener. Selçuk Özer ve Cem Kurdoğlu var. Gülerken- 11.00 Show TV Duygusal •Oı Çadırtivatrosunda kaza sonucu kötürüm kalmış O 1 kantocu kıza âşık olan düşkün bir komedyenle oğlununüçlüaşköyküsü. CharlieChaplin'in 1952'de- ki ünlü "'Sahne Işıklan - Limelighf filminden 1973"te Nejat Saydam'ın uyarladığı yapımda Yıldınm Önal. Perihan Savaş ve Salih Güney oynuyor. Önceki Gece 12.00 TRT 3 Macera O \ (The Night Before) - Okul balosuna giderken <> yollannı kaybeden VVinston ve Tara'nın başına gelenolaylarınöyküsü. Yönetmen: Thom Eberhardt. Oyuncular: Keanu Reeves, Lori Loughlin (1988 ABD,85dk). Senin îçin Bir.. 14.00 Kanal D Duygusal /Çİ\ Tıp öğrencisi olan Ayşe, yazları kaptanlık yap- \Zs maktadır. Genç kız bir barda, ünlü bir bankacı olan Levent ile tanışır. Zenginliğı ve şımanklıgı ile tanınan Leveııt, kısasüredeAyşe'nindiğerkadınlar- dan farklı olduğunu anlar. Yönetmen: Biket Ilhan. üyuncular: Sibel Tumagöl. Hakan Ural. Yusuf Sez- gin(l988). İnsanhk Uğruna 14.45 TRT GAP Macera , Filmde; raslantı sonucu kendilerini bir cinayet ' ola> ının içinde bulan iki arkadaşın başından ge- çen olaylarm öyküsü. Yönetmen: FCunt Tulgar. Oyun- cular: Bulut Aras, Güngör Bayrak. Sevgili OğJum 16.15 Show TV Dram ©üğlu uğruna kendini feda eden bir babanın öy- küsünü anlatan fılmin yönetmenliğini Cüneyt Arkın yapmış. Başrollerini Perihan Savaş veCüneyt Arkın paylaşıyor (1977). Fimunlar Diyan 16.35 Kanal 6 Tarihsel /fN (Land of the Pharaohs) - Yönetmenliğini Ho- v s ' ward Havvks'ın üstlendiği, başrolleriniJackHavv- kins ve Joan Collins'in paylaştıgı filmde: firavunla- rın hayatları ve piramitierin hangi amaçla nasıl ya- pıldığı anlatılıyor (1955 ABD. 106 dk). 21.30 / Kanal E/Aramızdaki... Aynntı yanda Zor Hedef 21.50 Kanal D Macera O * (Hard Target) - Yönetmen John Vv'oo'nun Ame- vi'rika'da ilk çektiği film olan "Zor Hedef'tekur- banlarıy la ölümcül safari oyunu oynayan birgrup sa- dist avcıyı cezalandıran Nevv Orleanslı bir gemici- nin öyküsüanlatılıyor. Filmin başrollerinde,Jean Cla- ude \'an Damme, Yancy Butler, Vv'ilford Brimley, Ar- nold Vosloo, Lance Henriksen (1993 ABD. 96 dk). 22.00 / Kanal 6 / Kızgın... Aynntı yanda Mahler 22.30 TRT 2 Biyografik /7T\ (Mahler)- Ken Russell'inyönettiği, başrolleri- vi/ ni Robert Povvell ve Georgina Hale'in üstlendi- ği filmde; Avusturyalı kompozitör Mahler'in öykü- sü anlatılıyor (I974 ingiltere. 115 dk). 22.45 / HBB / Savaşan Anlar Aynntı yanda Güzel Şüpheii 23.50 İnterstar Macera /77\ (Edge of Deception) - Nick Gentry. departma- v£/ nın en iyi polislerinden biridir. Ancak kadmlar konusundaki yanılgılarını aşamamaktadır. Bu arada ortağının ölümünden de kendisini sorumlu tutmak- tadır. Yönetmen: George Mihalka. Oyuncular: Ma- riel Hemingvvay, Jennifer Rubin. Stephen Shellen. Kastihalı Kaptan 00.30 TGRT Macera (7S (Captain From Castile) - Olaylann geçtiği ger- ^y çek mekânlarda çekilen ender Hollyvvood yapım- larından biri olan fılmin ilk yansı, 16. yüzyılda en- gizisyon yönetimi altındaki Ispanya'da, ikincisi ya- nsı ise Aztek İmparatorluğu'nu fethetmeye çalışan Hemando Cortez'in komutasındaki İspanyol asker- lerin istilasına uğrayan Meksika'da geçiyor. 1947 yılında en iyi film dalında Oscar'a aday gösterilen filmin yönetmeni Henry King. Oyn: Tyrone Povver, Jean Peters. Cesar Romero (1947 ABD. 140 dk). Beklenmedik... 00.45 Show TV Macera /TA (Compelling Evidence) - Popüler bir film yıl- \z/ dızının kansı olan Michele Stone, kocasının ken- disini aldattığını öğrenir ve onu boşanmakla tehdit edeT. Daha sonra Michelle Stone ölü bulununca ko- cası birinci derecede cinayet sanıği durumuna düşer. Yönetmen: Donald Farmer. Oyuncular: Brigitte Ni- elsen. Danny Fendley. Çügın Görev 4 00.50 atv Karate/Macera P l (Mad Mission 4)-Öykü, Ernest Bright'ın nor- \zJ mal bir insanı süpermen halinegetiren kristal priz- mayı icadıyla başlar. Ancak yardımcısının bu icadm varlığını dışarıya sızdırması ortalıgı kanştınr. Yönet- men: Ringo Lam. Oyuncular: Sam Hui, Carl Mak, Sally Yeh. SylviaChang(1985 Hong Kongyapımı). Her Şey Senin-. 02.00 Kanal 6 Duygusal /77s (All That Heaven Alkms) - Kocasmı yıllarön- ö ce kaybetmiş olan iki çocuklu Cary. bahçıvanı Ron'a âşıİctır. Birlikte olmaya başlayan ve bir süre sonra da ev lenmeye karar veren çifti kötü günler bek- lemektedir. Yön: Douglas Sirk. Oyn: Jane Wyman, Rock Hııdson (1955 ABD, 89 dk). /C^\ rC7\ <n Yabancı Izleyin Orta Değmez R A D Y O CuMHURİYET'TE Bl/GÜN Cumhuriyet 1O7.4 20. Yüzyıla Bak/şlar (Ser- ver Tanilli) 18.30 Aydın- lanma (ilrtan Selçuk) 19.30 Melodilerle Beyaz Perde (Banş Başaran - Mehmetcan Demiray) 20.50 Uykudan Önce (Meral Babacan) 21.00 Alaturka Sevdalar (Aylin Şengün) 22.00 Esintiler (Gü/bin Erduran) 24.00 Dünya Müzıği Atlası (Tek- rar)(Feza Tansuğ) 02.00 Gecenin Yolcusu (Mus- tafa Dereli). Tek (0 212 513 80 06) Faks: (0212 513 7719) 06.00 Türkülerle Merha- ba (Handan Soğüt) 08.00 Sesli Gazete (Umit Zıle- li - Mustafa Balbay - Kad- rı Özen) 10.00 Kadının Aynası (Türkel Minibaş) 12.05 Ufuk Turu (Leyla Tavşanoğlu) 14.05 Rad- yoklinık (Asuman Aydın) 15.05 Kıtap Kurdu (Üs- tün Akmen - Derya Ay- yıldız) 16.05 Kısa Bir Mo- la (Serkan Barut) 17.30 * Saat 13.00'te ve 18.00'te ana haber, her sa- at başı da haber bülteni yayına girecektir. • 08.00 Sesli Gazete: Ümit Zileli, Mustafa Bal- bay ve Kadri Özen; hafta içi her sabah, günlük ga- zetelerde yer alan haberler ve siyası gelişmelerle dınleyıcilerine sesleniyorlar. • 17.30 20. Yüzyıla Bakışlar Server Tanilli insan- lığın büyük başarı ve büyük günahlara imza attığı son çağı anlatmaya devam ediyor. • 18.30 Aydınlanma: Adı. Cumhuriyet ve aydın- lanma devrımiyle özdeşleşen Ilhan Selçuk ile dün ve bugun uzerıne. Figüranlar, gelenekleri sonucu hiç sinemaya gitmeyen ve TV izlemeyen Yahudilerden seçildi Tutuculuk ve değişimin çatışması CUMHUR CANBAZOĞLU Sert ve kolaylıkla silahına başvuran, kendine güvenen New Yorklu dedek- tif Emily Eden (Melanie Griffith) bir kuyumcu cinayetini araştırmak üzere köktendinci Yahudi topluluğunun içi- ne giriyor. Mini etek giyen. geceleri yaşayan sanşın dedektifın doğal olarak sürekli siyahlar giyen, kendi dillerini ko- nuşan bu grupla ilgili en ufak bir bil- gisi yok. Ancak zamanla bu grubun il- ginç âdetlerinden, yaşantısından etki- leniyor, ailenin önemini ve kariyer yap- manm ne kadar boş olduğunu öğreni- yor kadın dedektif; cinayeti de çözme- sine çözüyor ama kendi tarafina "im- kânsız bir aşk" ve birçok soru işaret- leriyle dönüyor... Kanal E 21.30 Aramızdaki Yabancı - A Stranger Among Us / Yönetmen: Sidney Lumet / Senaryo: Robert J. Averech / Görüntü: Andrzej Sighvatsson / Müzik: Jerry Bock / Oyuncular Melanie Griffith, Eric Thal, John Pankovv, Tracey Pollan, Lee Richardson, Mia Sara / 1992, ABD yapımı, 110 dakika. Ne\v York'la ilgili VVoody Allen \ e Martin Scorsesc'den daha fazla film çekmiş. özellikle de polisleri konu edin- miş Sidne) Lumet. bu kez de aynı yol- da ilerlerken cinayet ve gizemi bir ba- samak olarak kullanıyor. Ustaca. hem seyirciyi hem de poli- siyeyi yarı volda bırakıp ilk yirmi da- küca sonunda katilin kim olduğunu gös- teriyor ve Yahudi kültüründen sahne- lerle devam ediyor filme. Yahudi asıllı Lıımefin (yapımcı Ho- ward Rosenman ve senarist Robert Averech de dindar Yahudi ailelerde büyümüşler) amacı, iki kültür arasın- daki farklılıklan yansıtmak, çatışmayı yaratan mistitizmle materyalizm, di- siplinle kadercilik. tutuculukla deği- şim çatışmalannı gözlerönüne sermek. Tabii ticari sinemayı iyi tanıdığından nerede sevgiyi ön plana çıkaracağını, nereye öğretici sahneyi yerleştireceği- ni çok iyi biliyor yönetmen... Filmde- ki figüranlar, gelenekleri sonucu hiç sinemaya gitmeyen ve televizyon sey- retmeyen Yahudilerden seçilmiş. Çe- kimler sırasında ilginç bir slogan ara- yan yaptmcılann "Kendini sinemada izleyemeyeceklerin filmi" diye bir şeyler bulduğunu arumsıyoruz. Başrolde Harrison Fordla Kelly ıMcGillis'in yeraldığı Peter Weir'ın "Tanık"ını anımsatan film için öyle söylenebilecek ahım şahım şeyleryok; gerilimden sizi koltuklanmza göme- cek, heyecanlandıracak bir film anyor- sanız başka kanalda şansınızı deneye- bilirsiniz. Ancak farklı yaşayan, giyi- nen, düşünen, "diğerleri"nin bakışı- nı öğrenmek açısından ilginç bir seyir olabilir "Aramı/daki Yabancı". TRT2 21.15 Transfer ekonomisi' T\' Servisi - Ceyhan Al- tınyeleklioğlu'nun sunduğu "Gündem Dışı"nın konuk- lan; gazeteci Deniz Gökçe, Galatasaray Teknik Direktö- rü Fatih Terim ve spor ya- zarı Kâzım Kanat. "'Spor- da transfer ekonomisi" tar- tışılıyor. Kanal £ 23.30 Tusula' TV Servisi - Ümit Zile- li'nin sunduğu "Pusula"da öğrenci eylemlerine yer ve- riliyor. Öğrenciler ve öğre- tim görevlilerinin üniversi- te olaylannı tartıştığı prog- ramda, "EylemJeri gerçek- leştiren gerçekten öğrenci- ler mi", "YÖK'ün e>lem- lere katılan öğrencilere ih- raç kararının ardındaki gerçek ne" gibi sorulara ya- nıt aranıyor. atv 00.05 'BamTeli' TV Servisi - Tayfun Ta- lipoğlu'nun sunduğu "Bam Teli"nde Kastamonu'nun Tosya ilçesinden görüntüler ekrana geliyor. Çeltik ekimi ve pirinç üretimi konusumm ele alındığı bu bölümde. do- ğa şartlanna bağlı yaşam ve yanlış siyasi tercihlerin ne- den olduğu göçler anlatılıyor. Üç dalda Oscar'a ada\ olan 'Kızgın Damdaki Kedi'de Elizabeth Taylor başarılı bir oyun çıkarıyor. Kızgın kediye Kanal 6 22.00 Kızgın Damdaki Kedi - Cat on a Hot Tin Roof / Yönetmen: Richard Brooks / Senaryo: Richard Brooks. James Poe / Görüntü: William Daniels / Oyuncular: Elizabeth Taylor, Paul Nevvman, Burl Ives, Jack Carson, Judith Anderson, Madeleine Shervvood/ 1958 ABD yapımı, 108 dakika. TV Servisi - Çe\Tİldiği yıllarda Ame- rikan sinemasının en çok kazanan fılm- leri arasında yer alan "Kızgın Damda- ki Kedi" (Cat on a Hot Tin Roof) ya- pımcı firması MGM'nın en çok para ge- tıren "onuncu yapımı" olarak listele- re girmişti. Senarşo vazarı olarak baş- ladığı sinemada genellikle kendi yaz- dıgı ienaryolanyöneten Rifbard IJro-, oks "Kızgın Damdaki Kedi"yi, Ja- mes Poe'yla bir oyundan uyarlayarak sinemaya aktardı. Tennessee \\ illiams'ın melodram türü oyunundan uyarlanan film, Ric- Şiddet kııllanmayı seven asker TV Servisi - ABD, Ikinci Dünya Savaşı'nın ilk günlerinde özel bir bir- liği Pasifik'egönderir. Deniz piyade- lerininkinebenzermetotlarlayetişen askerierin başında "heyecanlı" bir komutan bulunuyor. Komutan. poli- tika yapmaktan çok, her olayı şiddet kullanarak çözmekten yana. Birgün yoğun sisten yararlanan Japonlar, ko- mutanın sorumluluğundaki bölgeye hücumeder... Edward Ludvtig, Hollywood'un pek tanınmayan bir yönetmeni. An- cak elindeki John VVayne gibi bir kartı çok iyi kullanarak sıkmayan, sürükleyici bir film ortaya çıkarmış. Bazı sahnelerinin stüdyoda çekildiği çok belirgin olan "Savaşan AnJar". Wayne'in abartılı oyununu da yer yer sabote ediyor. Bu filmin daha önce HBB de "Kavgacı Arılar" olarak gösterildiğini hatırlatalım... 1 HBB 22.45 Savaşan Anlar - The Fighting Seabees / Yönetmen: Edvvard Ludvvig / Oyuncular: John VVayne, Susan Hayyvard, Dennis O'Keefe, VVilliam Fravvley, Duncan Renaldo /1944 ABD yapımı, 100 dakika. Taylor hard Brooks'un usta yönetimi ve Poe"yla ortaklaşa yazdıklan senaryo- nun başansıyla en iyi film, en iyi ka- dın oyuncu (Elizabeth Taylor), en iyi erkek oyuncu (Paul Newman) dalla- rında Oscar'a aday oldu. Senaryonun filme uyarlanmasmdaki ustalık saye- sinde, oyunda yer alan dramatikjj ,jpder ve ı^ıjscLgejıliBila- filmde dini hissettıriyor. • " • "Kızgın Damdaki Kedi", kansere yakalanmış çiftlik sahibinin mırasını bırakacağı iki oğluna güvenmemesi so- nucu yaşadığı çaresizliği konu ediniyor. Filmin tüm özelliği de bu iki "yara- maz" çocuğun kişiliklerinde ve başlı- ca rolleri paylaşan Paul Newman, Burl Ives ve Elizabeth Taylor'un çizdikleri başanlı kompozisyonlarda gizli. Kansıyla bir türlü yatmaya yanaş- mayan homoseksüel eğilimli oğul Pa- ul Newman, rolün tazlasıvla üstesinden geliyor... Önceleri munis bir kedi yav- rusunu andıran. daha sonra kızgın bir kediye dönüşen kansını canlandıran Elizabeth Taylor darolündeki bu "dö- niişünT'ü veımekteki başansıyla dik- kat çekiyor. Ara sıra karakter rollerin- de göriinen Amerikalı folk şarkıcısı Burl Ives da canlandırdıği başanlı ba- ba tiplemesiyle perdede ustalığmı ka- nıtlıyor. MEDYA NOTU EMRE KONGAR Yapısal Yanlışlar ve Feymaıfm Gazabı Geçen haftaki yazım çok yankı getirdi. "GerçeWe?f/r//d/"fiilinin kullanılışındaki uygun- suzluk ya da mantıksızlık çok kişinin kulağını tır- malamış. "Bir suikast gerçekleştirildi" biçimindeki yapı- sal yanlışın daha da belirgin olanına, atv'nin An- kara temsilcisi Baki Şehiriioğlu dikkatimi çektı: "Başansız suikast girişimi!" Sanki, suikast girişiminin başanlı olamamasın- dan üzüntü duyuluyormuş gibi. Yanlış değil, ama uygun da değil. "Suikast girişimi" deyimindeki "girişim" söz- cüğü, suikast'ın sonuca ulaşmadığını zaten belirt- tiği için, uygun olmayan "başansız"sözcüğü man- tıken de fazla. Sadece "suikastgirişimi" dense, suikast'ın so- nuca ulaşmadığı anlaşılır. Değerli ve deneyimli basın mensubu Şehirlioğ- lu, son zamanlarda moda haline gelen, "uygun ol- mayan" bir başka deyişe daha dikkatimi çekti: Zaten fiil olan bir sözcüğün, gerekli olmadığı halde ikinci bir fiil ile birlikte kullanılması: "Başbakan yurtdışından dönüş yaptı" gibi. Sanki "Başbakan yurtdışından döndü " deseler yeterli olmayacakmışçasına, sözüm ona, vurgu mu yapıyorlar anlamıyorum. Aslında geçen hafta, haber bültenlerine adeta yapısal olarak yerleşmiş bulunan bazı yanlış de- yişlerin, atv, Kanal D, Star gibi, haber merkezle- ri ciddi ve güçlü kadrolar tarafmdan yönetilen ka- nallarda görülmesinin bir "rastlantı" olmadığını ve bunun nedenini bu hafta açıklayacağımı yaz- mıştım. Bu kanallardaki ciddi ve deneyimli kadrolar, ço- ğunlukla TRT kökenlidir. TRT'nin tekel niteliği ile tek kanal olduğu dönem- lerde, politikacılann baskılarına karşı geliştirdiği bir garip "objektif" söylem biçimi vardı. Ömeğin, bir politikacının bir konu hakkındaki dü- şüncelerini, "iddia etti" ya da "öne sürdü" diye değil, "savundu" diye vehrlerdi. Böylece de, "cevap hakkı" doğmasını önledik- lerini düşünürlerdi. Işte sanıyorum, TRT kökenli haber merkezi yö- neticileri, bu dönemden kalan bazı "kalıplardan" kendilerini bütünüyle kurtaramadıkları için, tam yanlış olmamakla birlikte kulağa pek de uygun gelmeyen deyişler, haber bültenlerindeki varlıkla- rını hâlâ sürdürüyor. Bugün değinmek istediğim ikinci yanlış, "azap" ve "gazap" sözcüklerinin, ek aldıkları zamanki okunuşları ile ilgili. Tek başlarına iken aynı okunan bu iki sözcük- ten azap, ek aldığında, ikinci hecedeki "a" uzatı- larak okunur: "Vicdan azâbı" deyiminde olduğu gibi. Buna karşılık, gazap sözcüğü ek aldığında iki he- cesi de kısa okunur, "Allah'ın gazabı" deyiminde olduğu gibi. Star televizyon kanalının deneyimli ve temiz Türkce kullanan spikeri Gülgün Feyman, 29 Ma- yıs Cuma günü akşam ana haber bütteninin, "te- cavüzcü Coşkun" haberinde, "gazabı"sözcüğüc nü "gazabı"olarak, ikinci heceyi uzatarakokudu. Feyman'a haksızlık etmek istemem. Serap Ezgü gibi, Rüştü Erata gibi, Türkçeyi te- miz ve güzel kullanan birkaç spikerden biri. Belki de onun için, hata yapınca insanın kula- ğını daha bir tırmalıyor. TRT2 19.30 'Ve Sinema' 'Cumhuriyet'in seti TV Servisi - "Ve Sinema" bu hafta Akademi Istanbul Sinemasf nın tanıtımı>la başlıyor. 4-10 Haziran 1998 tarihlerinde gerçekleşecek "2. Lluslararası Bodrum Çevre Filmleri Festivali" ve 4-11 Haziran 1998 tarihlennde ilk kez yapılacak olan "liçan Siipürge Kadın Filmleri Festivali" tanıtımlannın ekrana geleceği yapımı Sevin Okyay sunuyor. Programın "Set" bölümünde; TRT prodüksiyonu "Cumhuriyet" filminin seti yeralıyor. Tv PROGRAMLARI l D f l 06.30 Sabah Haberleri(Canlı) 09.00 Çocuk I I Şaatı (Tekrar) 10.00 Haberler 10.05 Öğleden •-* Önce (Canlı) 11.00 Haberier 11.05 Öğleden Önce (Devam) 12.00 Haberler 12.10 Dızı: La Nena 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın Içinden (Canlı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içinden (Devam) 15.00 Ha- berler 15.05 Dızi: Güneş Altında 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Bu Toprağın Sesi 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saati 18.00 Haberler 18.30 Inanç Dün- yası 19.05 Müzik Pınan 19,15 Dizı: Bizim Mahalle 19.50 Spor Haberleri 20.00 Haberler 21.00 Ankara Rüzgârı (Canlı) 22.00 Perde Arkası 23.20 Dizi: Savaş ve Arıılar 00.05 Günün Getirdiklen 00.40 Gece Baş- larken (Canlı) 02.40 Kapanış (0 312 428 22 30). 06.20 MEB Açıköğretim Lisesı Ders Prog- ramı 07.40 Anadolu Üniversitesi Açıköğre- tim Fakültesi Ders Programlari 08.00 GAP TV'ye Geçiş 18.58 GAP TV'den Geçış 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Ve Sinema 20.00 Çağdaş Türk Beste- citeri 20.30Akşama Doğru (Canlı) 21.15 Gündem Dı- şı (Canlı) 22.00 Gece Bültenı ve Ingilizce Haberler 22.30 Yabanct Film: Mahler 00.30 Belgesel: Büyük Suç- lar ve Duruşmalar 01.00 Kapanış (0 212 259 72 75). 09.58 Açılış 10.00 Telegün 12.00 Yabancı Fi| r n : Önceki Gece 13.30 Belgesel: Gele- ceğe Bakış 14.00 TBMM TV 19.00 Fransa Açık Tenis Turnuvası (Canlı) 24.00 Kapanış. 08.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Progra- mı 10.00BirSolist 10.30DevletKorolan 11.10 Bir Solist 11.40 Konser 12.40 Anadolu Üni- versitesi llköğretim Lisans Tamamlama Programı 13.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programlari 14.50 At Yarışiarı (Bursa'dan Naklen) 17.40 MEB Açıköğ- retim Lisesi Ders Programlari 19.00 Anadolu Ünıver- srtesi llköğretim üsans Tamamlama Programı 19.20 Jazz Rock 19.50 Yerli Belgesel 20.20THM - TSM Kon- ser 21.05 Dost Dost Diye 22.20 Kapanış 05.35Açılış 05.40 Öğrendikçe 06.30 Sabah Haberien (Canlı) 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Ha- berler 10.05 Öğleden Önce (Canlı) 11.00 Ha- berler 11.05 Öğleden Once (Devam) 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın Içinden (Canlı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içinden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Si- zin İçin (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 \z- mir'den (Canlı) 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Sa- ati (Canlı) 18.00 Haberler 18.30 Inanç Dünyası 18.55 Akşama Doğru 19.40 Ingilızce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Haberleri 20.00 Haberler ve Hava Duru- mu 21.00 Ankara Rüzgârı (Canlı) 22.00 Parantez 23.00 Dizi: Osmancık 00.05 Günün Getirdiklen 00.40 Gece Başlarken (Canlı) 02.40 Telegün. I 08.00 Dizı: Dallas 09.00 Di- zi: Brtmeyen Aşk 10.00 Klıp- ' ler 11.00 Yerli Film: Giiler- ken Ağlayanlar 13.00 Çizgi Film: Vid- get 13.30 Çizgı Film: Çıko 14.00 Çizgi Film: Robınson 14.30 Çızgı Film: Haya- let Avcılan 15.00 Çizgı Film: Peter Pan ve Korsanlar 15.30 Büyük Küçük De- meden 16.15 Yerli Film: Sevgili Oğlum 18.00 Dizı: Cesur ve Güzel 19.00 Dızı: Yalan Rüzgârı 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Dizi: Ormanın Kita- bı 22.15 Dizı: Zeynep 23.30 Elite Look 00.15 Haber Hattı 00.45 Yabancı Film: Beklenmedik Itiraf02.30 Klıp 9803.30 Kapanış (0 272 286 35 35) 6 09.00 Çizgi Film 09.30 Müzik Se- petı 10.00 Erken Teşhıs 11.20 Çızgı Film 11.30 Sabah Neşesı (Canlı) 13.00 Haberler 13.15 Bız Bıze 14.45 Dr. Stress 16.15 Çizgi Film 16.35 Yabancı Film: Firavunlar Diyan 17.00 Ara Haberler 17.15 Fılmin Devamı 18.35 Radar 19.00 Ardan Zentürk - Bahar Tu- nalı ve Bugün 19.40 Sıcak Gündem 20.20 Arka Pencere 20,30 Portreler ve Profesyoneller 20.45 Spora Bakış - Ha- va Durumu 21.00 6. Kulvar 22.00 Ya- bancı Film: Kızgın Damdaki Kedi24.00 Haber 6 00.30 Radar 01.30 Haber 6 02.00 Yabancı Film: Her Şey Senin İçin (0 212 284 31 50). 08.00 KameraArkası (Şif- resız) 08.10 Yabancı Film: Tyson 09.55Yabancı Film: Yabani Gogen 11.55 Yabancı Film: Ay- lak Fareler 13.30 Yabancı Film: içımiz- deki Duşman 15.00 Yabancı Film: Ka- ra Gün 16.35 Yabancı Film: Tom ile Viv 18.35 Cıne5Ajanda(Şifresiz) 18.45 Di- zı: Povver Rangers 19.10 Dizı: Goose- bumps 19.35 Cine Sinema (Şifresiz) 20.00 Yabancı Film: Komplo 21.30 Ya- bancı Film: Basketbol Efeanesi 23.15 Ya- bancı Film: Sicilyalılar Çetesi 01.10 Ya- bancı Film: Gerçek ve Fantezı 02.35 Motosikletlı Bebekler 03.40 Yabancı Film: Ara Beni (0212 225 55 55). 09.00 Haber 09.20 Ünı- yersıteler 09.30 Haber ~ Özetı 09.35 Ekonomi, Gündemdekiler, 40 YıllıkAlamanya Rü- yası (Tekrar) 12.00Günun Içinden 14.00 Haber 14.20 Lrfestyle 14.30 Haber Öze- tı 14.35 Dünyada Bugün, Yurtta Bu- gün, Ekonomi 17.00 Haber 17.20 Üni- versiteler 17.30 Haber Özeti, Dünyada Bugün 17.50 Ingilizce Haber Bülteni 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gündem- dekiler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bugün 19.40 MotorS- ports 20.00 Haberler 20.45 Spor Gün- demi 20.50 Ekonomi 21.05 Dünya Ku- pası Özel 22.05 Hayvancılık 2000 22.30 Belgesel: vucudumuz 23.05 Gündem- dekiler (Tekrart 23.30 Gece Gündüz (Tekrar) 23.50 Ingilizce Haber Bülteni 24.00 Haber Bülteni (021221303 33). 07.00 Uyan- ma Zamanı 09.00 Sabah Shovvu 10.30 Mega 11.00 Jess 13.00 Special video 13.30 Mert 14.30 VVılson Top News 14.45 Videone 15.00 Special Video 17.30 Mega Beşlı Burçın 18.00 Bir Numara Seç 19.45 Ha- berler 20.00 Şehır Rehberi 20M TopTen 21.00 Haber- ler 21.10 Geveze Show 22.30 Videone 23.00 Cem Cemınay Show 00.30 Me- ga 01.00 Play List 03.30 Kanşık Türk Halk ve Sanat Müziği Programı 04.30 Vi- deo Mix (0212 288 75 75). 09.00 Haber Bül- tenı 09.30 Eko s t a r t 1 0 - 0 0 p a r a RaporuiOJOBor- sanın Şirketlerı 11.00 Para Raporu 11J30 Dünya Moda- sı 12.00 Para Raporu 12.30 Son Duzluk 13.00 Haber Bülteni 13.30 Seans Arası 14.00 Para Raporu 14.30 SektörSbhbetlen 15.00 Pa- ra Raporu 15.30 Pıyasalar 16.00 Para Raporu 16.30 Eko Fınish 17.00 Kahve Mc- lası 18.00 Dunya üsteleri 18.30 Hedef Üniversite 19.30 Tüketicı 20.00 Haber Bültenı 21.30 Yabancı FSm: Aramızdaki Yabancı 23.30 Pusula (0 212 282 51 00). f m - ı . . 08.30 Yoga M C t V veSiz 09.00 Dızı: Gız/ı Hayatlar 09.50 İMKB - Hava Durumu 10.00 Çizgi Film Ku- şağı 11.00 Yabancı Film: Sessiz Suikast I113.00 Ha- ber 13.15 Belgesel 14.10 Spot (Canlı) 16.00 İMKB 16.10 Dı- zı: Gızli Hayatlar 17.00 Haber 17.10 Dızı: Sokak Kanunu 18.00 Gunce (Canlı) 19.00 Dı- zı: Ikı Kişilık Dünya 19.30Ana Haber 20.25 Uykudan Önce 20.35 Dızı: Sınır Kasabası 21.00 Analız 22.40 Dızı: Say- dam Kalpler 24.00 Muzık 24.00 Gece Bültenı 00.30 Bel- gesel (0 212 282 36 00). m 07.00 Kahvaltı Haberleri SM T i f 09.00 Medya Dünyası * • m w 09.40 KaraKara 10.05Çiz- gı Film: Alaaddın 10.30 Ayşe Özgün Talk Show 12.00 Dızi: Şeytanın Göz- yaşları 13.00 Gün Ortası 13.30 Çizgi Film: Kara Kanat (Tekrar) 14.00 A'dan Z'ye 16.30 Gelin - Kaynana 17.30 Dizi: Süper Baba 19.00 Top Sende 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Spor Haberleri 20.50 Hava Durumu 21.00lbo Show 23.00 Magazın Forever 24.00 Ge- ce Haberleri 00.05 Bam Telı 00.50 Ya- bancı Film: Çılgın Görev 4 02.40 Mü- zıkli Dakikalar 03.40 Uzaklar 04.10 Ha- bercı (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Dizi: Manuela 10.00 Yerli Film: Beşikteki Miras-1 11.30 Huzura Doğ- ru 12.00Haberler12.15Hanıme/ı 14.00 Dızı: Dönuş 15.05 Müzikalıte 16.05 Dı- zı: Komşular 17.00 Haberler 17.30Çiz- gi Film: He-Man 17.55 Çizgı Film: Klin- ja Kaplumbağalar i a » Dızı: Eltiler 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dızr Bızım Ev 21.15Tefsir22.00 Haberler 22.20 Meh- metçik 24.00 Gece Bültenı 00.30 Yaban- cı Film: Kastilyalı Kaptan 02.00 Bel- gesel: Kaptan Cousteau 03.00 Dizi: Ma- nuela (Tekrar) 03.30 Müzik 05.00 Dizi: Komşular (0212 652 25 60). 06.00 Gün Işığı 07.00 Çalar Saat 09.00 Çizgi Rlm. Çizgi Kahramanlar Yanşıyor09.30Çizgi Film: Remi 10.00 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 10.30 Dızı: Küçük Melekler 11.30 Farkiı Bir Gün (Can- lı) 13.00 Haber 13.20 Sen Her Şeyı Düşünürsün 14.00 Yerli Film: Senin İçin Bir Kadeh 16.00 Çizgi Film: Taş Devn 16.30 Çizgi Film: Ayı Yogi 17.00 Fransa'ya Doğ- ru 17.40 Dizi: Bizim Ev 18.30 Dizi: Çılgın Bediş 19.30 Ana Haber Bütteni 20.35 Günün Yorumu 20.40 Spor Gün- demi 20.45 Çarkıfelek 21.50 Yabancı Film: Zor Hedef 23.40 Gecenin içınden 00.10 Fransa'ya Doğru 01.20 Bel- gesel 02.00 Türk Sanat Müziği 02.30 Sigaranın Zarar- lan 03.00 Kapanış (0 212 215 51 11). L._± 07.00 Günaydın Türkiye 09.30 Dizi: Esmeralda o ) 10.30 Yerli Rlm: Firuze 12.30 Çizgi Film: Ha- s s » yalet Avcılan 13.00 Gün Ortası 13.30 Deli Mu- rat 16.00 Yerli Film: Ava Giden Avtanır 17.40 Dizi: Şehnaz Tango 18.40 Dizi: Feıtıunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.45 Yabancı Film: Or- manda Çılgın Macera 22.30 Paparazzı 23.30 Gece Hattı 23.50 Yerli Film: Güzel Şüpheli 02.00 Yabancı Film: Zaman Polisi 03.40 Zırve Defterı 04.20 Mızrap 06.00 Muzık... Müzik... Müzik...(0 212 448 80 00). U D I 3 °6 -30 Aerobik 07.30 Bugün (Canlı) 10.00 • • D D Haberler 10.10 Politika Gündemi (Canlı) •••••• 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Canlı) 1£00 Haberler 12.05 Lıbero (Canlı) 13.00 Haberler 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Ha- berler 16.35 Belgesel: Hayvanlar Âlemi 17.00 Haberler 17.05 Tüketici Dosyası (Canlı) 18.00 Müzik Bahçesi 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Kon- ser: Musa Eroğlu 21.00 Konser: Pınar Altınok 22.00 Onda On Haber 22.45 Yabancı Film: Savaşan Anlar 24.00 Haberler ve Hava Durumu 01.00 2'den 4'e (Tek- rar) 02.30 Kapanış (0212 281 48 00). 07.00 Cümbüş 07.30 Sabah Kahvesi 09.00 Yabancı Film: Firavunlar Diyan 11.00 Tür- * » * külerimız 12.00 Gerçek Kesit 13.00 Ankara Gündemi 13.30 Banş'la Müzik 15.00 Yıldo İle 16.00 Serpil Barlas'la 19.00 Yarışma: 5-10-15 19.30 Flash Haber 20.00 Bizim Bakkal 20.45 Işığa Çağrı 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesit 01.00 Yıldo İle 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 08.00 Açılış 08.05 Kahvaltı Sofrası (Can- lı) 09.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 Susam So- kağı 10.35 Dizi: Afacan Kız 11.05 Dizi: Du- vardaki Kan 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın (Can- lı) 13.00Müzik Nostaljı 13.30Avrupa'da Türk Izleri 14.00 Sizin İçin Seçtıklerimiz 14.30 Haberler ve Hava Duru- mu 14.45 Yerli Film: İnsanlık Uğruna 16.15 llden İle Türkülerle (Canlı) 17.55 Spot 18.00 Gide Gide GAP (Canlı) 19.00 TRT 2'ye Geçış.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog