Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

94.5SİZ VARSANIZ UMUT VAR! _ 75. YIL SAYI: 26538/ 150000 TL (KDV ıçmde) CumhuriyeC INfâ-RHET'TE vi - S v WWWcumhuriyet.com.tr ^ y.ww.cumhuriyet.com KURUCUSU: Y U N U S NADİ (7924-7945J BAŞYAZARI: NADİR NADt (1945-1991) 4 HAZİRAN 1998 PERŞEMBE Başbakan yıl sonunda istifa ediyor. Gözler Cumhurbaşkanı Süleyman Demirerde Yıhnaz-BaykaluzLaşbSeÇİm hükümeti kurulacak CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile Başbakan Yılmaz, önümüzdeki yıl nisan ayı içinde erken genel seçim yapılmasını benimsediler. Başbakan Yılmaz, bu seçime seçim hükümetiyle gidileceğini söyledi. îki liderin vardıklan uzlaşmanın bugün yazılı açıklamayla duyurulması kararlaştınldı. Başbakan, hükümet ortaklannın sorun çıkarmayacağı konusunda Baykal'a güvence verdi. YSK'nİn İtİraZI yOk1 Yılmaz'ın, YSK'ninseçimlerinbirleştirilmesine^ yönelik itirazlannın da ortadan kalktığını söylediği öğrenildi. CHP'nin ısran doğrultusunda, sabit gelirli mükelleflerin eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik harcamalannın vergi dışı bırakılması konusunda anlaşmaya vanldı. Önümüzdeki haftadan itibaren grup başkanvekilleri bir araya gelerek Meclis'te bekleyen yasalann çıkanlması konusunda görüşecekler. Mayıs er\f[asyonuyüzde3.5 T«m.»7 Ağus. EyU Ekm Kasım Aratk Ocak Şubol Mart Nisan ttoy.'98 • Başbakan Mesut Yılmaz'ın 10 aydan bu yana enflasyonun ilk kez yüzde 80'in altına düşeceğini söylemesinin ardından açıklanan enflasyon rakamlan Başbakan Yılmaz' ı toptan eşya fiyat endeksinde doğrularken tüketici fiyat endeksinde yalanladı. Devlet Istatistik Enstitüsü'nün açıklamasına göre yıllık enflasyon, tüketici fiyatlanyla yüzde 91.4 olurken toptan eşyada 79.9 oldu. • //. Sayfada Nâzım'a Rıısya'da aıııııa • Nâzım Hikmet'in ölümünün 35. yıldönümünde düzenlenen anma töreni Moskova'dakı Türkleri birleştirdı. Moskova'daki Türkler gelenekselleştirdikleri biçimde Nâzım'ın mezanna kırmızı karanfiller bıraktılar. Yapılan konuşmalarda Nâzım'ın, dünyanın ve 20. yûzyılın en büyük şairlerinden b'iri olduğu vurgulandı. HAKAN AKSAY MOSKOVA - Dün Nâzun Hikmet'ın ölümünün 35. yıldö- nümüydü. Sabah Moskova'da, No\odeviçye Mezarlığı'ndakı mezan başında bir anma toplan- tısı yapıldı. Daha sonra Rusya Yazarlar Birliği binasında bir Nâzım gecesı düzenlendı. Ko- nuşmalar yapıldı, şiirler okun- du. pıyesler sergılendı. Mosko- va Türk Vakffnm (Mostürk) öncülüğünde düzenlenen bu et- kinliklere Mostürk üyelerinin yanı sıra Rusya Türk lşadamla- n Birlıği (RTÎ B). Moskova Türk Kadınlan Organızasyonu. Orta M Arkası Sa.17, SiL3'te Aliyev'den Fransa'ya sert tepki • Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev. bir heyetin konuyla ilgili olarak Fransa'ya gideceğini söyledi ve 'tarih boyunca hep Ermenilerin Türklere ve Azerbaycanhlara karşı soykınm yaptığını' belirtti. • Galatasaray Üniversitesi Senatosu, Fransız Senatosu Bışkanı Rene Monoury'e dün gönderdiğı mektupta, karardan derin hayal kLiklığı duyduğunu bildirdi. • 7. Sayfada BCRSA -ûMn TH jcac 353 D0UH 0Dün 258.200 Ûnce*ı 2S&5OO MARK ûOün 1*5.650 Oıc«ı 1*5.300 ALT1N û2.43S.000 Or<;ekı 2.42S.OO0 GÜLALTAY'I EMEKLt BtNBAŞI • 5.. SAKLADI Sayfada YALIN BİR İİİRSELLİICLE BRECHT YORUMU • 12. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Mesut Yılmaz ıle CHP Ge- nel Başkanı Deniz Baykal. dün gerçek- leştırdıklen 9. görüşmede "18 Nisan 1999'da yerel ve genel seçimlerin birteş- tirilmesi ve seçime yeni hükümetie gt- dilmesi" konusunda uzlaşmaya vanr- ken gözler Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e çevrildı. Yılmaz, "Sene so- nunda ben istifa edeceğim. Ondan son- ra anayasal tabir olarak söylemi>orum, Türkhe'yi seçime götürecek bir hükü- met anlamında so> lüvorum, bir seçim hükümeti} le gidilecektir. Bu hüküme- tin yapısını Sayın Cumhurbaşkanımı- za da danışarak önümüzdeki günlerde birtikte belirleyeceğiz'' dedı Geçmiş 8 görüşmenın ardından çı- kan sorunlar dıkkate alınarak uzlaş- manın bugün yazılı açıklamayla du- yurulması kararlaştınldı. Baykal ıle Yılmaz TBMM tatile gırmeden erken seçim karan alınmasını da benimsedi- ler Başbakan Yılmaz, görüşmede Baykal'a "hükümet ortaklannın so- run çıkarmayacağı" konusunda gü- vence verdı. Yılmaz ile Baykal'ın dün saat 17.00'de başlayan görüşmeleri önce- sinde ANAP Genel Başkan Yardımcı- sı Mehmet KeçecOer'ın vaptığı "Baş- bakan makamuıdan fedakâıiık yapsa da biz buna ran olmayız. Arayışunız yok, ama CHP'nin verine alternatif bu* MArkasıSa. 17,Sû.4'te Tunceli'de TİKKO militanlan minibüsü durdurup katliam yaptı Kurşuna dizdilen 9 ölü Trenebomba: 1 öiü, 5yamh • Sirkeci-Halkalı seferini yapan banliyö • Polis, patlamadan sonra yaptığı treninde Yeşilköy Istasyonu çıkışından araştırmada bombanın zaman ayarlı hemen sonra meydana gelen patlamada olduğunu belirledi. Bu olayın ardından dün Hasan Sezer (39) öldü, 2'si ağır 5 kişi gece 23.30 sıralannda Altınşehir'de bir yaralandı. Yaralılar Bakırköy Devlet kıraathaneye el bombasıyla düzenlenen Hastanesi ve International Hospital saldında da ilk belirlemelere göre 1 'i ağır hastanelerinde tedavi altına alındılar. 6 kişi yaralandı. Haber ve fotoğraflar. BSTAN AĞANOĞLU, Ö2KAN GÜVOİ, ALPHt TURGUT, AYKUT KÖÇÖKKAYA • Arka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Hafıza-i Beşer... Erdal inönü'nün yayımlanan ikınci kitabında yer alan SODEP'in seçimlere sokulmaması ve kendisinin veto edılmesıne ilişkin anılara evrensel Kenan Bey'in yanıtını, bilmıyorum okudunuz mu? Milliyet'te Fikret Bila, evrensel Kenan Bey'le bu konuda yaptığı söyleşıyi aktarıyor. 12 Eylül darbesinın önderi, partinin seçime sokul- UArkasıSa.l7,Sü. l'de • Tunceli'nin Pertek ilçesinden Sağman köyüne giden bir minibüsü durduran TIKKO militanlan kimlik kontrolü yaptıktan sonra yolculan kurşuna dizdiler. Öldürülen kişilerin korucu yakmlan olduğu belirlendi. llin merkez Kutuderesi Vadisi'nde bir askeri konvoy, 2 karakol ve içme suyu şantiyesi silahlı saldınya uğradı. YiırtHaberteriServisi-Tunceli'nin Pertek il- çesınde bir yolcu mınıbüsünü durduran TİKKO militanlan yolculan kurşuna dizdiler. Olayda 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kutude- resi Vadisi'nde bir şantiye, bir asken konvoy ve iki karakol da saldınya uğradı. tkı askenn yaralandığı, üç aracın yakıldığı bölgede yoğun çatışmalar yaşanıyor. Çemışkezek ilçe merke- zine TİKKO militanlannın düzenlediğı saldı- nda ise 1 polis yaralandı. Güneydoğu'daki ça- tışmalarda 6 terörıst öldürülürken, bölgede 20 köy korucusu PKK'ye yardım ve yatak- lık ettikleri ıddıasıyla turuklandı. Tunceli'nin Pertek ilçesinden Sağman kö- yüne giden, Muanuner Özdoğan yönetımın- deki 23 DK 786 plakalı mınibıs dün saat 11.30 sıralannda TİKKO üyesi olduklan bıldırilen kalabalık bir grup terörist tarafından durdurul- du. Terönstleraşağı ındırdiklen yolculan kim- • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de 100denfazla ölü var Tren kazası Almanya'yı sarsb • Almanya'da dün meydana gelen tren kazasında yuzden fazla yolcu öldü. 200"ü ağır olmak üzere 300 kişi de yaralandı. Kazanın Almanya'da son 20 yılda meydana gelen en büyük tren kazası olduğu belirtildi. • Saatte 200 kilometre hızla giden trenin üzerine üst geçitten bir otomobilin düştüğü belirtildi. Çarpışma sonucu trenin 14 vagonunun raydan çıkarak devrildiği ve ilk 4 vagonun da iç içe girdiği kaydedildi. • 8. Sayfada C U M H U R İ Y E T M N K Ü L T 0 R H I Z M E T I Zâbit ve Kumandan NURİ CONKER A tatürk'ün yakın arkadaşı Mehmet Nuri (Conker), 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Mustafa Kemal gibi o da Manastır Askeri İdadisi'ni bitirmiş (1902), Harp Akademisi'nden mezun olmuş (1904-1905), yüzbaşı olarak orduya katılmıştır. 31 Mart İsyanı'nı bastırmak üzere İstanbul'a yürüyen 'Hareket Ordusu'na gönüllü olarak katılan Mehmet Nuri, bu harekette Mustafa Kemal'le birlikte çalışmış, daha sonra Mahmut Şevket Paşa'nın yaverliğini yapmıştır. 1910 yılında kurmay subay olan Mehmet Nuri, Trablusgarp Savaşı'nda Bingazi'deki kuvvetlerin kurmay başkanlığına getirilmiş, Balkan Savaşı sırasında Bolayır'da yaralanmış, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de 24. Alay'a kumanda etmiş, Conkbayırı muharebelerinde ikinci kere yaralanmıştır. Mehmet Nuri'ye bu gaziliğinin bir nişanı olarak, daha sonra Atatürk tarafından 'Conker' soyadı verilmiştir. 1923-1931 yılları arasında Kütahya, 1931'den ölümüne kadar da (1937) Caziantep milletvekili olarak görev yapan Nuri Conker, her zaman Atatürk'ün yakınında bulunmuştur. Mustafa Kemal 'Zâbit ve Kumandan ile Hasbihal' adlı ünlu eserini, Nuri Conker'in 'Zâbit ve Kumandan' (1914) adlı kitabına cevap olarak yazmıştır. Nuri Conker'in bu çalışmasını, Hasan-Âli Yücel'in önsözü ve günümüz Türkçesi ile birlikte tek kitap olarak ilgiyle okuyacaksınız. Yarm Cumhuriyet 'le Tarihin 'Insan' yüzü ve... Beşı roman, ikisi deneme yedi ve toplam yüz altı baskı. Evet Ahmet Altan'ın kitaplarından bahsediyoruz. İlk romanı "Dört Mevsim Sonbahar" 1982 yılında yayımlandığına gore, 16 yılda büyük bir okur kitlesine ulaşmış Altan'ın kitapları. Nedir bu başarının sırrı? Ahmet Altan'la kitapları uzerıne konuştuk ve bu konuda bılgiler aktarmaya çalıştık sizlere. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet le birlikte Bu Kez Sözlü-Yazılı ve Ortak Açıklamalı... Başbakan Mesut Yılmaz'la hükümetten sorumlu muhaletet lideri Deniz Baykal arasındaki dokuzun- cu görüşmenin sonucunu şöyle özetleyebilıriz: Hükümetin önümüzdeki dönemi net görme olası- • Arkası Sa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog