Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 HAZİRAN 1998 SALI 8 DIŞ HABERLER KAVŞAK OZGEN ACAR 2020 yılının diiş ve gerçeği Oğlum Deniz 12 yaşında, bugün kişi başına ulusal gelirden aldığı pay 2.800 dolar. Eğer, geçen son 25 yıldaki gibi davranır ve "Böyle gelmiş, böyle gider" dersek 2020 yılında alacağı pay 21.000 dolar olacak. Bugün gerisinde kaldığı pek çok Avrupalı akranının yine de önüne geçebilecek. Eğer, "Böyle gelmiş, ama böyle gitmez" deyip; var olan iç dinamikteri, var olan dış olanaklarla kaynaştırır; bazı önkoşullan da yerine getinrsek, Deniz'in 34 yaşında ulusal gelirden alacağı pay 31.000 dolara çıkabilecek. Bu rakamla, Almanya'dakı akranı Hans'ın o tarihte alacağı 37 bin dolardan sonra, her Türk gibi Deniz de, Avrupa'nın en zengin ikinci ülkesinde yaşayacak. Bu, şimdilik, insana bır düş gibi geliyor. Dıştşlen Bakanhğı, Devlet Istatistik Enstitüsü ıle birlikte, merkezi Paris'te olan Ekonomik Işbirliğı ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) hesap yöntemlerine göre aylardır yaptıklan çalışmalann sonucunu 80 sayfalık bir kıtapla açıklayacak. Önce Ingılızce "Turkey & Wortd/ 2010- 20201 An Emerging Global Player" adıyla önümüzdeki iki hafta içınde çıkacak olan kitap sonra "Türkiye ve Dünya I 2010-20201 Yükselen Küresel Oyuncu" adıyla satılacak. Kitabı şu günlerde Cumhurbaşkam Siileyman Demirel inceliyor. Avrupa nüfusunun yaşianması, Türkiye'nin gençleşmesı ve istihdam olanaklannın artması; sermaye birikiminde yoğunlaşma; çevre, doğal kaynaklar ve enerjı gıbı toplam verimlilik etkenlenndekı olumlu gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin konumunun da şu oluşumlara yol açacağı öngörülüyor. • Türkiye bundan böyle, mal üreten sektörlerden daha çok hizmet (turizm, taşımacıhk, ıletışım, faiz) sektöründen gırdı sağlayacak. • Türkiye. enerjide kaynak çeşitliliğı (arz güvenlilıgi) siyasasını uygulamaktadır. Hazar petrolü ve doğal gazının yanı sıra Rus, Mısır doğal gazlan da Türkiye'de terminalleşecektir. Örneğin, şu anda 10 milyar metreküplük doğal gaz tüketimi, 2010'da 52 milyar metreküpe çıkacak, petrol kullanımı ile yer değiştirecek. • GAR daha şimdiden olağanüstü sulama ve enerji olanağı yaratmaya başlamıştır. • Türkiye köprü olmaktan çıkmış Avrupa-Asya'nın birlikteliğındeki "Avrasya Entegre Koridorunun (göbeğinde) Terminali" konumuna yönelmıştir. (Anımsanacağı üzere köşemız "Kavşak" adını da bu terminal olgusundan almıştı). OECD'ye göre Avrasya üretiminin yüzde 60'ını Batı, yüzde 40'ını Doğu sağlarken, bu oran 2020'ye gelmeden tersine dönecektir. • 2020'de Türkiye'nin, Almanya'dan sonra Avrupa'nın en zengin ve güçlü ikinci ülkesi ve dünya banşı ile bolgedekı siyasal dengelerdeki söz sahipliği kaçınılmaz olacaktır. "Böyle gelmiş, ama böyle gitmez" olasılığının gerçekleşebilmesi, bir başka deyışle Türk siyasilerinin Türkiye'nin hangi role soyunduğunu algılayabilmeleri için bazı önkoşullan yerine getırmeleri gerekiyor. Bu önkoşullar, içeride siyasal istikrar, demokratik sürecin hızlanması ve adil gelir dağılımının gerçekleşmesi olarak tanımlanıyor. "Olmaz olmazl" demeyin. 25 yıl önce 75 sente muhtaç Türkiye'yi ABD, geçen yıl, "Yükselen 10pazar ülkesi" arasına almadı mı? Geçen hafta, Ingıltere de aynı kanıya ulaştığını " resmen açıklamadı mı? Bip garip peklam Sahte Danimankalı! Altmışlı yıllarda Amerika'da, zenciye "zenci" denilmesi, "ırk ayınmı" olarak kabul edildi. Yerine, "siyah" sözcüğü kullanıldı. Seksenli yıllarda, "siyah"\nda "Renk ayınmı" yarattığı anlaşıldığı için, artık "Ingiliz kökenli Amerikalı", "Çin kökenli Amerikair kavramlanndan esinlenerek, "Afrikalı Amerikair deniltyor. "Zenci" ve "siyah" sözcüklerinin kullanılması, hakaret sayılıyor. Hiç dıkkatinızı çektı mi? Bir TV reklamında; futbol eleştirmeni Erman Toroğlu, bir şirketin boyalannı kullanan ustalara "Al bunun beyazından, sür bır zenci futbolcuya iki kat, sonra da Danimarkah diye sat" diyerek boyayı övüyor. Böyle bir reklamı, ABD televizyonlannda göstermek suçtur. Bir kere "Afrikalı Amerikairya "zenci" diyemezsıniz. Ikincisi ve daha da önemlisi, reklamlarla halkı "sahtekâriığa" teşvik edemezsıniz. Davayı kim açarsa açsın; böyle bir reklamdan dolayı boya şirketi, reklamın yapımcısı ve hatta Toroğlu, milyonlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalırlar. Bayanlan sinirlendiren olaylardan bın, gıydikleri elbisenin aynısını bır başkasının üzerinde görmektir. New York Tımes gazetesinin foto muhabın Bill Cunningham un işi, aynı giysileri gıymiş ya da aynı aksesuvan kullanmış bayanların fotoğraflannı çekip her pazar günü, gazetesınde yan yana sergilemektir. Gazetede bütün işi bu. Gerek görüntülerdeki kişiler ve gerek okurlar, BİH'in fotoğraflannı görünce şaşınrlar. Sonuçta herkes modanın mevsimlik değil, her hafta değiştiğini hayretle izler. Cunningham, New York modasına bu hatfa kelebek kondurmuş. Çünkü bayanlar, bir hayvanat bahçesı yaranna düzenlenen bir geceye, kelebekli aksesuvarlarla gelmişlerdi. 06 CD KUİİSİ Motıaç'ta o istihbaratçı değildi! Macar Genel Kurmay Istihbarat Başkanı Tuğgeneral Laszlo Botz, Türk meslektaşının konuğu olarak Ankara'daydı. Kapadokya'ya da gitmek istedi. Generalin bu güzel yöreyi görmek istedıği sanıldı. Macar istihbaratçı, dönemın Başbakanı Necmettin Erbakan'ın 25. kez hacca gitmesinı açıkça eleştiren Tuğgeneral Osman Özbek ıle aynı tarihlerde Roma'da askeri ataşe olarak bulunmuştu. Amacı Roma'daki arkadaşı general Özbek' i de ziyaret etmekti. Ozbek, konuğunu Kapadokya'da gezdirdi ve Göreme'de peribacalanna oyulmuş Ataman Oteli'nde ağırladı. Söyleşi sırasında bir Göremeli, konuğa neden "Mohaç Savaşı "nı yitirdiklerini sordu. Konuk, Osmanlılar'ın piyadeleri öne dizip arkalarına da süvarileri duvar gibi yerteştirdiklerini söyledi. Macarlar saldınya gectiklerinde Osmanlılar duvarı. ortadan kale kapısı gibi ani bir hareketle iki yana doğru açmış, Macar ordusu, duvann ardında gizlenen Osmanlı topçulannı son dakikada gördüğünde iş işten geçmişti. Konuk general, bu yenilgiyi "istihbarat eksikliğine" bağladı, "O sırada Macar istihbaratının başında ben değildim!" diye ekledi. Yunan konukseverliği Dışişleri Bakanlığı'nda bir telaş var. llk ve son kez 1961 'de üye seçıldiğı Birleşmış Milletler Güvenlik Konseyi'ne Türkiye, 2000 yılında adaylığını koyacak. Konseyin; ABD, Rusya, Çin, Ingiltere ve Fransa'dan oluşan beş daimi üyesinin dışındaki 10 geçici üyesi iki yıllığına seçilirler. Türkiye için bu yıl bir sorun yok. 1 Ocak'ta Portekiz ile Isviçre'nin süresi sona eriyor. Bu yıl Kanada, Hollanda ve Yunanistan yarışacak. Diplomatlar, merkezi Cenevre'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü (WH0) Genel Müdürlüğü'ne, Norveç Dışişleri Bakanı Gro Hariem Brundtland'ın geçen yıl Asya ve Afnka başkentlerini ziyaret ederek seçildiğıni anımsatıyorlar. Hollanda daha önce dört, Kanada beş, Yunanistan ise ancak bır kez (1952-53 yıllannda) konseye seçilmiş. New York'tan gelen haberlere göre Hollanda, BM'deki tüm büyükelçileri bir gemi ile "özgühük Anıtı"na, Kanada ise ülkesinin dünyaca ünlü "Güneş Sirki'ne davet ederek seçimde destek aramış. Bunun üzerine Atina, 188 ülkenin büyükelçilerini eşleri ile birlikte -Ege adalan arasında gemı yolculuğu da dahıl- bir haftalığına ve tüm masraflannı çekerek davet etmiş. Yunanistan'ın daveti konsey seçimleri ile ilgili değilmiş! Büyükelçilere 2004'te Atina'da yapılacak Olımpiyat Oyunlan hakkında bilgi verilecek ve ilk oyunlann yapıldığı Olimpos antik kenti gösterilecekmiş. Hollanda Büyükelçisi, Yunan davetine "BM'de benzeri görülmemiş ve saptınlmış bır seçim yatınmı olduğu için icabet etmeyeceğini" açıklamış. Yunan temsilcısi Vassilis Kaskerilis, Türkiye ve Makedonya büyükelçilerinin de çağnldığını söylemiş. Görüş soran gazetecilere New York'taki Türk diplomatı Ebru Barutçu-Gökdenizter, "Türkiye'nin 2000 yılında aday olacağını, Yunanistan ile adaylık konusunda çelebiler anlaşmasına ulaşıldığını" bildirmiş. 2000 ylında, konseye seçilebilmesi için Türkiye'nin benzeri kulis yapıp yapmaması, yapacaksa nasıl olması gerektiği hakkındaki ilginç önerileri olanlar Dışişlerinin E-posta: <webmaster(a nfa.gov.tr> adresine iletebilir ve bir kopyasını da bana bildirebilirler. E-Posta: oacar(û superonline.com Fax 0312. 46815 79 Güvenlik güçleri Priştine'nin 10 km uzağındaki bir kasabaya harekât başlattı Sırplardan \eııi salchrı• Kasabaya giden yolun ağır silahlarla donatılmış Sırp polis araçlan tarafından kapatıldığı bildirildi. EhşHaberlerServisi- Sırp güven- lik güçleri. dün sabah Kosova'nın Be- laçevaç kasabasında yeni bır hare- kât başlattı. Kosova'nın başkenti Priştine'nin 10 kilometre batısındaki madenci kasabası Belaçe\'aç'agiden yol, ağır silahlarla donatılmış Sırp polis araç- lannca kapatıldı. Daha önce Kosova Kurtuluş Or- dusu'nun (UCK) kontrolünde bu- lunan kasabaya gazetecilerin gir- mesine izin verilmedi. Sırp güven- lik güçlerinin denetim altına alma- ya çalışnklan kasabadanherhangi bir çatışma haberi gelmediği bildirildi. Geçen hafta Belaçevaç kömür madenini ele geçiren UCK, yakm- da Priştine'ye gireceklerini açıkla- mıştı. Dün Lüksemburg'da yapılan Av- rupa Birliği (AB) dışişleri bakanla- Eski belediye başkanı katliamdan yargılanıyordu Sırp savaş suçlusu intihar etti Hırvatistan'm Vukovar Kent Hastanesi'nde 200'den fazla hastamn katledilmesi suçuyla, üluslararası Savaş Suçlan Mahkemesi'nde (USSM) yargılanan Vukovar'm Sırp asıllı eski Belediye Başkanı Slavko Dokmanoviç, cezaevindeki hücresinde intihar etti. USSM Sözcüsü Chrisian Cbartier, Lahey'deki gözetim merkezinde tutulan Dokraanoviç'in cesedinin. önceki geceyansından sonra kapı mentesesine asıh halde bulunduğunu söyledi. Vukovar kentinin Sırplann elinedüştüğü 1991 yıhnda belediye başkanı olan Dokmanoviç, Sırp olmayan 200 kişinin hastanede katledilmesini düzenlemek ve katliama iştirak suçlanndan USSM'de yargıfanıyordu. Perşembe günü sona eren mahkemenın 2 hafta içinde karara varması ve Dokmanoviç'e büyük olasıhkla ömür boyu hapis cezası verilmesi bekleniyordu. nnın olağan toplantısında da Koso- va sorunu ele alındı. AB dışişleri bakanlan, sorunun çözümü için ya- pılacak üluslararası görüşmelerde bölgeyi ılımlı lider tbrahim Rugo- va'nın temsil etmesini tercih ettik- lerini açıkladılar. Dönem başkanlı- ğı sona eren Ingiltere'nin Dışişleri Bakanı Robin Cook, "Dr. Rugova Kosovah Arnavutiann seçtiğj meşru Hderdir. Görüşülmesi gereken kişi odur" diye konuştu. Dönem başkanlığını devralan Avusturya'nın Dışişleri Bakanı Wbtf- gang Schuessel ise "Eğer Rugma bötgenin tünıünü kontml edebiliyor- sa. onunla görüşülmeli. Eğer bir ay- nın söz konusuysa sürecin getıişle- tilmesi gerekebilir* dedi. Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı SandyBerger, gerekli görülmesi halınde NA- TO'nun, Kosova'daki şiddetin önü- ne geçmek için ileri bir adım atma- ya hazırolduğunu söyledi. CNN te- levızyonuna konuşan Berger, NA- TO'nun veya ABD'nin, bölgeye dü- zenlenebilecek askeri bir harekât öncesinde BM'den yasal izin alma- sı gerekmediğini belirterek Koso- va'daki çanşmalann Balkanlar'a ya- yılmasından duyduğu endişeyi vur- guladı. BM Genel Sekreteri Kofi Annan ise NATO'nun, Kosova'ya düzenlenecek askeri harekât için BM'nin desteğini alması gerektiği- ni söyledi. Annan, "Eğer NATO, Konse\ 'in onavını almadan hareket ederse yann kim disiplinli hareket eder?" diye konuştu. Yunan -İtahan ittifakı ttalya Başbakanı Romano Prodi ıle Yunanlı meslektaşı Costas Simi- tis ise bölgesel sorunlarda birlikte ha- reket edecekJerini açıkladılar. Yuna- nistan'ın Korfu adasında bir araya gelen iki lider, Kosova krizinin yo- ğunlaşması durumunda ülkelerin- de bir mülteci krizinin yaşanmasın- dan endişe duyduklannı belirtti. As- keri müdahaleden kaçmılması gerek- tiğini kaydeden iki lider, bu durumun Kosova'daki gerilimin bolgedekı komşu ülkelere de sıçramasına yol açacağını\urguladı. Kıbrıs Rum kesimi Yine kaçak mülteci dramıLEFKOŞA (Ajansiar) - Kıbns Rum kesiminın li- man kenti Baf açıklannda hareketsiz kalan Suriye ban- dıralı gemide, 113 kaçak göçmen bulundu. Gemide, iki kişinin açlıktan ve su- suzluktan üç gün önce öldü- ğü, cesetlerinin de denize atıldığı bildirildi. Rum polisi, Rida Allah adlı geminin kaptanını tutuk- ladı. Büyük çoğunluğu aç, susuz ve bitkin halde olan 113 kaçak göçmenin 10'u, tedavi için Limasol Hasta- nesi'ne kaldınlırken diğer- leri de kentteki bir otele yer- leştirildi. Hastaneye kaldı- nlanlann arasında 4 çocu- ğun bulundugu kaydedildi. Yakıtının bitmesi ve mo- torunun anzalanması üzeri- ne önceki gün Baf Lima- nı'nın 35 mil kadar açığın- daki üluslararası sularda ha- reketsiz kalan kaçak göç- men gemisi, Rus bandıralı bir gemi tarafından dün sa- bah Limasol Limanı'naçe- kildi. Limasol polis sözcüsü La- kis Grafıas dün. aralannda kadın ve çocuklann da bu- lunduğu gemideki kaçak göçmenlerin Mısır, Lübnan, Libya, Sudan, Suriye, Ruan- da, Sierra Leone ve Zaire uyruklu olduklannı açıkla- dı. Grafias, gemidekilerin büyük olasılıkla yasadışı yollardan Avrupa'ya iltica etmek için yola çıktıklannı söyledi. 10 gün önce Lübnan'ın Trablusşam Limanı'ndan aynldığı belirlenen Rida Al- lah gemisinin, hangi lima- na doğru yol aldığının be- lirlenemediği kaydedildi. Rum polisinin ve sağlık servislerinin durum nede- niyle alarmda olduğu belir- tildi. Cazeteciler Atina'da bulustu Tekelleşme ortak sorun LEYLA TAVŞANOĞLU ATİN,\-Yunanistan bası- nında son zamanlarda gün- demin baş köşesindeki konu, medyadaki tekelleşmenin meslek ahlakını erozyona ugratması. Geçen hafta so- nunda Atina'da düzenlenen Yunan Gazeteciler Sendika- lan Federasyonu Genel Ku- rulu ve ardından düzenlenen yuvarlak masa toplantısın- da da aynı konu dile getiril- di. Geçen cuma günü Ati- na'daki Divani Caravel Ote- li'nde Federasyon'un genel kurulu nedeniyle bir açılış töreni yapıldı. Törende si- yasi partilerin temsilcileri, Atina Belediye Başkanı Av- ramopulos ve Atina Gazete- ciler Cemiyeti Başkanı Aris- tidesManotokos birer konuşma yaptılar. Aynı gün "21. Yûzyd-însankk İçin Yeni Bir Çağ-Medyave Gazetecilik'ko- nulu bir yuvar- lakmasatoplan- tısı düzenlendi. Toplantıda sıra- sıylaABD'den. Üluslararası Gazeteciler Federasyonu (FIJ) Jkinci Başkanı Linde Fote>. "Cumhurr>«"ten biz, ltalya "La RepuNica" gaze- tesinden Marco Politi, "Fı- nancial Tımes"tan Hugo Di- xon. "Le MondeT 'dan Lucas Dellatre. Bosna'nın ünlü "Oslobojenje" gazetesınden Slobodan Stajic, "Econo- mist" dergisinden Bruce Clark, "Arnavutluk Haber Ajansı''ndan Frrok Cupi ve "Güney Kıbns Gazeteciler Sendikası"ndan Antonis Makrides konuştu. • Atina'da yapılan yuvarlak masa toplantısında, bütün dünyadan gazeteciler, medyada tekelleşmenin, meslek ahlakını çürüttüğünü anlattılar. Yunan Antenna televizyo- nu'ndan Nikos MegreBs'in yönettiği toplantıda ABD'den Foley. gazeteciliğin ucuzla- dığını. medya patronlannm daha çok serbest gazetecile- ri çalışnrma yönüne gittikle- rini, bu nedenle "mcskgin çok ciddi boyutlarda ucuz- lama tehlikesi> le karşı kar- şı_\a olduğunu" anlattı. La Reppublıca'dan PoBtis. son zamanlarda gazetelerin "ha- beri verdiğjni, ancakgeri pia- myia ilgili bilgi unsurunu dış- ladığını" belirtti. Le Monde'dan Dellatre. Internet gibi bilgi ağlan ile televizyon zincirlerinin ba- sma darbe indirdikJerini, an- cak bu bilgi ağlan ve televiz- yonlann da sübvansiyonlar- la ayakta durabildiğini vur- guladı. Kıbns Rum kesimin- den Makridis şunlan söyledi: "Medya artik ba$kı unsuru. Clkemde işa- damlan kendi ekonomik çı- karlannı daha da arttırmak için gazete,tele- vizyon satm ab- yoriar. İki med- ya tekeii kendi aralannda Kıb- ns pariamentosunu kontroi Biz de konuşmamızda, Türkiye'de iki büyük medya tekeii bulunduğunu ve bun- lann gazete ve dergi pazan- nın yüzde 7O'ten fazlasını kontroi ettiğini anlattık. "En ftnemli konu da artık basın- dasendikal gücün hemen he- men hiç kalmayışı. Bugün Türki>e'desadeceCumhuri- yet gazetesi, Anadolu Ajan- s,ANKAveUBAajanslann- da toplu sözleşme var" diye belirttik.. Geçen >ılki \ürüyüşün KatolikJerin egemenliği albndaki Garvaghy Yolu'nu kapsayan kısmı olayh geçmişti. K. İrlanda'da yürüyüş alarmıDış HaberierServisi -Ingiltere'nin, Protestanlann yürüyüş mevsiminde çıkacak olaylan önlemek üzere Ku- zey lrlanda'ya bin kişilik bir birlik göndermeye hazırlandığı bildirildi. Ingiltere'nin Kuzey lrlanda'daki birliklerinin sözcüsü Binbaşı David Howcroft, "Güvenlik güçlerimiz, >ü- riiviiş mevsiminde ola>lann patlak vermemesi için İrlanda \erel Polis Teşkilatı'na gereken desteği vermek fizere bir dizi karar almıştır'* dedı. Protestan Orange Order'ın 17. yüz- yılda Katoliklere karşı kazanılan za- feri kutlamak için geleneksel olarak gerçekleştirdiği yürüyüşler her yıl Protestanlar ile Katolikler arasında çeşitli çatışmalann yaşanmasına ne- den oluyor. Orange Order'ın yürü- yüş rotasını belirlemekle görevii ba- ğımsız Tören Komisyonu, yürüyü- şün tngiltere yanlısı Portadovvn ka- sabasının Katolik bölgesinden geç- mesine izin verilmeyeceğini açıkla- dı. Komisyonun, yürüyüşe kapattı- ğı bölgenin 1996 ve 97 yılllannda olaylann patlak verdiği Garvaghy Yolu'nun tümünü kapsadığı belirtil- di. Öte yandan, Kuzey İrlanda'da zor- lu bir banş anlaşması sürecinden sonra yapılan Bölgesel Meclis seçi- minin ardından tartışmalar ilk baş- bakanm kim olacağı üzerinde yo- ğunlaştı. Stormont banş anlaşması şartlan gereği. seçim sonrasında ilk başbakanın belirlenmesi için meclis yann toplanarak oylama yapacak. Söz konusu oyiama öncesinde den- geleri gözden geçiren siyasi gözlem- ciler, 28 millervekilliği kazanarak birinci parti olmayı başaran Kuzey lrlanda Birlik Partisi lideri David Trimble'ın işinin zor olduğu yorumunda bulunuyorlar. Cumhuriyet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu TEMMUZAY) ETKİNLİKLERÎ SOYLEŞİLIİMZA GUNÜ 1 Temmuz Çarşamba Saaf: 18.00-20.00 AYŞE KULIN Kitaplarını imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. IstıkJal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 Ehliyetimi kaybettim. hükümsüzdür. ERDEM ÖZK.4N Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. ELİF DİDEM GÜLTEKt\ Romanlannız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 ÇAĞDAŞ { Ş YAYINLARI Recep Bilginer HAPİSTE BİR GAZETECİ RECEPBILCİNEJÎ ~~ HAPİSTE BİR GAZETECİ L I U J J ILJLJ 1. l 1 Bilginer, yanm yüziıilı aşkın bir zaman dilimi içinde siyasette, ekonomide. sanatın tüm dallannda gelişen hizipleşmeleri, çıkar kümelenmelerini, oluşan bağnazkk onammı bir bir anlatıyor. Cumhurfyet ^ kitap kulübü (oğ Pazarlomo A.Ş. Tûrkocağı Cad. No;39/41 (34î34)Cağolrçlu-istanbulTel:(212)514 01 96 EYNESİLASLİYEHUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1998/1. D.lŞ. Davacı Yusuf Keleş tarafından davalı Funda Keleş aleyhine mahkememize açılan müşterek evlerini terk nede- niyle ihtar davası ile ilgili olarak; Mahkememizden verilen ihtar karannın davalı Funda Keleş'e tebliğ edileme- diğinden ve yapılan savcılık araştırmalanna rağmen açık adresinin de tespit edilemediğinden adresinin meçhul olduğuna ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle; Trabzon ili Beşikdüzü ilçesi Denizlı köyü cilt no: 014/01, sayfano: 76. kütük: 41'de nüfusa kayıtlı Eşref ile Saadet'ten olrna Pötürge 15.9.1997 D.lu davalı Funda Keleş'in müşterek konutlan Fatih Cad. Bibercikumu mevkii Ali Ergin Apt. Eynesil-Giresun adresine ilan tari- hinden itibaren 1 hafta sonra başlamak üzere 1 ay içersinde dönmesi, haklı bir sebep olmaksızm dönmemesi ha- linde aleyhine terk nedeniyle boşanma davası açılabileceginin ihtanna. yol masrafı için adma T.C. Ziraat Banka- sı Eynesil Şubesi'ne 3-593 no'lu hesabına 10.000.000 TL.'sı yatınldığı, müşterek konutlannın anahtannın en ya- kın komşulan Ertuğrul Yayla'ya teslim edildiği hususlan ilanen tebliğ olunur. 16.6.1998 Basın: 29833
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog