Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30HAZİRAN1998SALI HABERLER Basın Konseyi'nden kınama • Istanbul Haber Servisi - Basın Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Ateş gazetesinin "Çocuğunuzu zabıta yapın" başlıklı yazısı nedeniyle gazetenin kınanmasına karar verildiği bildirildi. Basjn Konseyi'nin, Anadolu Belediyeleri Zabıta Vakfı'nın başvTirusunu değerlendirerek Basın Meslekllkelen'nin4. maddesini ihlal etriği gerekçesiyle gazeteyi kınama karan verdiği belirtildi. İzzetbegoviç Istanbul'da • tstanbul Haber Servisi - Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alia Izzetbegoviç, dün özel bir uçakla ıstanbul'a geldi. Alia İzzetbegoviç'e bugün Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nde, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de katılacağı törenle fahri doktorluk unvanı verilecek. Denizde 5 kişi boğuldu • İstanbul Haber Servisi - Istanbul'da denıze gıren 5 kişi boğularak öldü. Silivri Kamiloba beldesinde önceki gün denize giren Abdullah Erden (22) ve kardeşi Sinan Erden (20) ile arkadaşlan Raif Ercan (30), ıyı yüzme bilmedikleri için birbirlerini kurtarmak isterken boğularak can verdi. Büyükcekmece ve Sanyer'de denize giren Bayram Menteşoğlu (14) ve ÇetinKayıhan(23)da boğularak hayatını kaybetti. İhalelere katrima yasağı • ANKARA(AA)- Bayındırlık ve Iskân Bakanlıfı ile Mılli Savunma Bakanlığı, bazı müteahhitlere ihalelere katılma yasağı getirdi. Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı ile Millı Savunma Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre Ankara, tstanbul, Erzururru Sakarya lzmir, Antakya, Antalya ve Mardin Sanayi ve Ticaret Odası'na kayıtlı 32 müteahhit ve firmaya da. bir yıl süreyle devlet ihalelerine katılmama cezası verildi. Sıvas katliamı • SIVÂS(AA)-Sıvas'ta2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen ve 37 kişinin ölümü ile sonuçlanan Madımak Oteli yangının, 5'inci yılı dolayısıyla güvenlik önlemlen artınldı. Valilik, 8 ayn ilden polis takviyesi istedi. "Sivas olaylannın" 5'inci yılı dolayısıyla 16 ayn noktada araçlar ve şüpheli şahıslar kontrolden geçiriliyor. Öte yandan, Pir Sultan Abdal Derneği yöneticileri, 2 Temmuz Perşembe günü Cumhunyet Meydanı 'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyduktan sonra Madımak Oteli önüne karanfil bırakacak. Bakanlara kadro • ANKARA(ANKA)- Bakanlar Kurulu çeşitli bakanlıklara ve kamu kuruluşlanna araştırmacı ünvanı ile toplam 350 kadro tahsis edilmesine ilişkin karan Resmi Gazete'de yayımlandı. CHP'nin partızanca kullanıldığı gerekçesiyle eleştırdıği, kadrolann bakanlıklara dağılımmda Adalet Bakanlığı 20, Maliye Bakanlığı 30. Milli Eğitim Bakanlığı 30. Sağlık Bakanlığı 30. Kültür Bakanlığı 15. Tanm ve Köyişleri Bakanlığı 25, SSK Genel Müdürlüğü 20 kişi ile ilk sırada yer alıyor. EmeMiler Günü I tstanbul Haber Servisi - Mustafa Kemal Atatürk'ûn askerlikten emekliye aynldığı tarih olan 30 Haziran 1927 "Türkiye Emekliler Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler sırasmda Emekli-Sen üyelerinin Taksim Atatürk Anıtı önünde zincirlere bağlı olarak bir basın toplantısı yapacaklan bildirildi. 25gözaltı • tstanbul Haber Servisi - KartaJ Ticaret Meslek Lisesi'nde yolsuzluk yaşandığı ve bir müdür yardımcısının kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla basın açıklaması yapan gruba müdahale eden polis, 25 öğrenciyi aözaltına aldı. PKK'nin önde gelen ismi, 238 kişinin öldürüldüğü 191 eylemden sorumlu tutuluyor Sakık, bugün hâldm önündeDİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - PKK'nin üst düzey yö- neticilennden "Parmaksız ZekT kod adlı Şemdin Sakık ile kardeşi Arif Sakıkın yargılanmalanna bugün Diyarbakır 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesı'nde (DGM) başlanacak. Şemdin Sakık, toplam 238 ki- şinin öldürüldüğü 191 eylemden sorumlu tutuluyor. Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Hüseyin Tayfiın, aılesi tarafmdan görev - lendinlen avukatlann saruklarla görüştürülmediğini öne sürdü. Tayfun, "Bize ulaşan bilgileregö- re, Sakık, "Beni avukatsız bırak- mayın. yargılanmam sırasında sö\ leyeceğim çok şey \ ar' diyor. Duruşmada göziemci olarak bu- lunacağtz" dedi. Diyarbakır E Tipr Cezaevi 'nde tutuklu bulunan Şemdin Sakık ile kardeşi Arif Sakık'ın bugün yapı- lacak olan duruşması nedeniyle hem cezaevinde hem de şehirde yoğun güvenlik önlemlen alındı. Sakık kardeşlerin duruşmasını iz- lemek üzere çok sayıda yabancı basın mensubunun da Diyarba- kır'a gelmesi bekleniyor. DGM yetkilileri, dikkatleri dağıtmama- ları koşuluyla gazetecilerin du- ruşmayı izleyebileceğıni açıkla- dı. DGM Savcılığf nca hazırlanan iddianamede, örgüt ile ilgili çok önemlı bilgıler verdiği bildınlen Şemdin Sakık, 1980 ile 1998 yıl- lan arasında örgüt içindeki faali- yetlerinde. 2 günlük bir bebek da- hil 125 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. İddıanamade Şemdin Sakık'ın Bıngöl-Elazığ karayolunda öldülüren 33 erin de aralannda bulunduğu 113 gü\ en- lık görev lısının şehit edilmesi ey- lemlerine bizzat katıldığı ve tali- mat verdiği beliniliyor. Toplam 238 kişinin öldürüldüğü 191 ey- lemden sorumlu tutulan Şemdin Sakık. çeşitli eylemlere katıldığı bıldırilen kardeşi Arif Sakık ile bırlikte ıdam cezası istemiyleyar- gılanacak. Casuslukla suçlanan binbaşı serbest tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Yunanistan isrihbarat birimlerine askeri sırîan verdiği savıyla iki subay arkadaşıyla birlikte tutuklanan Binbaşı Mehmet Barut'un bazı gazetelerde yer aldığı gibı cezaevinde olmadığı, beş gün önce Genelkurmay Askeri Savcılığı'nca serbest bırakıldığı belirtildi. Mehmet Barut'un boşanma davası açtığı eşi Gül Barut'un avukatı Sema Enniş, gazetelerde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Dava dosyasına konulan Binbaşı Mehmet Barut'u bir kadınla gösteren resmin dosyadan çalındığını belirten Ermiş. "Gazeteterde Mamak Askeri Cezaevi'nde yattığı belirtilen mövekkilimin eşi, beş gün önce serbest bırakıldı. Konuyia ilgili dava açacağım" dedi.Önceki gün gazetelerde çıkan haberler üzerine Mehmet Barut'un eşini telefonla aradığım belirten avukat Sema Ermiş, "Müvekkflim gazete haberlerini okuyunca şaşırarak eşini aramış. Olayı doğruiatmak için müvekkilim Mamak Cezaevi'ni anyor ve esinin tahliye edildiğini öğreniyor. Biz gerçekdışı haber yazan ve dava dosyasından fotograf çaianlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Hüseyin Tayfun. düzen- lediği basın toplantısında. Sa- kık'ın avukat istemediği yönün- deki açıklamalan yalanladı. Ai- lesi tarafından görevlendirilen avukatlann, E Tipi Cezaevi'nde Şemdin Sakık yerine kardeşiyle görüştürüldüklerini belirten Tay- fun, cezaevine 3 kez gönderilen noterin de geri çevrildiğini açık- ladı. Tayfun, "Dharbakır'da ya- salann ihlalinin oİağan hal aktığı- nı" belirterek şunlan söyledi: "Bize ulaşan bilgilere göre, Sa- lak, 'Beni a\iıkatsız bırakmayın. Basın da duruşmalan devamlı iz- lesin, yargılanmam sırasmda söy- leyeceğim çok şey var' diyor. Sa- kık'la ilgili basına hayali bilgiler sızdınlryor. Sakık'ın spekülasyon- lardan uzak beyanlan. hiir irade- sini vansıtan beyanian dunışma sırasmda anlaşılacaktır. Bu neden- le Diyarbakır Barosu olarak Sa- kık kardeşlerin duruşmasında göziemci olarak bulunacağız." Bakanlar Kuruluna iki teklif Oğrenci harcınâ büyük zam ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK). Bakanlar Kurulu'na. öğrenci harçlan- na yüzde 60 ile yüzde 150 oranında zam yapılmasını öngören 2 ayn teklif suna- cak. Tıp fakültesı harçlanna yüzde 60 zam yapılırsa öğ- rencilerden 73 milyon 600 bin; yüzde 150 zam yapılır- sa 115 milyon lira harç alına- cak. Prof. Dr. Kemal Gürüz. öğrenci harçlanna enflasyon oranından az olmamak üze- re zam yapılacağını açıkladı. YÖK Genel Kurulu, Prof. Dr. Gürüz'ün başkanlığmda toplandı. 1998-1999 öğretim yılında öğrencilerden alma- cak katkı paylannı görüşen YÖK, Bakanlar Kurulu'na ı- ki ayn teklif sunma karan al- dı. Toplantıda, bir öğrencinin üniversitedeki eğitımi sıra- sında devlete olan maliyetı de hesaplandı. Buna göre, bir öğrencinin tıp fakültesindeki maliyeti 2 milyar 471 mil- yon; diş hekimliğinde 960 milyon; mühendislik bilim- lerinde 538 milyon lira ola- rak belirlendi. Ögrenim ücretlerine yüz- de 60 yapılmasını öngören birinci teklifin Bakanlar Ku- rulu tarafından kabul edilme- • si halinde. gelecek yıl öğren- cilerden alıncak katkı payla- n şöyle: "Geçen yıl 46 mil- yon lira olan tıp fakültesi ög- renim ücretieri 73 milyon 600 bin; 30 milyon lira olan mü- hendislik fakültesi öğrenim ücretieri 48 mihon: 22 mil- yon lira olan fen edebiyat, eği- tim ve iletişim fakültesi öğre- nim ücretieri 35 milyon 200 bin; 38 milyon lira olan diş hekimliği veeczacılık fakülte- si öğrenim ücretieri 60 mil- von 800 bin lira olacak." ABD 'nin ünlü kolejinin rektörü Prof. Vıckers ve bu kolejden mezun TürkProf. Kili ile eğitim üzerine söyleşi Bryn Mawr'ın hedefî Türk kadını / stanbul da geçen hafta sonu çok ilginç bir toplantı yapıldı. İki buçuk gün süren toplantıyı düzenleyenler, ABD 'nin önemli kız öğrenci yükseköğrenim kurumlanndan olan Bryn Mawr Koleji mezunlanydı. Öğrendiğimize göre Bryn Mawr mezunları son birkaç yılda ABD dışında iki uluslararası konferans düzenlemişlerdi ve üçüncüsü de tstanbul 'da gerçekleşmişti. Türkiye de Bryn Mawr mezunu 26 Türk meslek kadını var. Bunlar okullarını tanıtmak için harıl harıl çalışıyorlar. Bu konferansın İstanbul da Prof. Kili: Üniversite ilk Avrupa konferansını Türkiye'de yaptı LEVLA TAVŞANOĞLU - Bize Bryn Mavvr'ı anlatır mısı- nız? KİLİ - Bryn Mawr, ABD'nin ye- di **Ivy League" (ABD'nin birinci derecede yükseköğrenim kurumla- n) kolejinden birisi. Cstelik en es- kijsi. 1885'tekurulmuş. 1890'larda da doktora derecelerinı veren birdü- zeye getirilmiş. Bryn Mawr'a gir- mek çok güç. Orada kalabilmek da- ha da güç. - Bir örnek verir misiniz? KİLİ - Benım dönemimde lisans derecesi alabilmek için ben iki ya- bancı dilden sınav vermek zorunda kaldım. Yani ne Türkçeyi, ne de In- gilizceyi kabul ettiler. Almanca ve Fransızcadan geçtim. Yıne benim dönemimde, lisan- süstü dahil 700 kişiydik. Şimdi de öğrenci sayısı 1500'ün üzerine çıka- mıyor. Sınıflar. üç-beş kişi. On beş kişilik sınıf oldu mu çok kalabalık kabul ediliyor. Bu da öğrenciye ka- karma öğrenime geçildi. Ama hâlâ karma ögrenim fazla istenmiyor. Li- sans düzeyinde birkaç erkek öğren- ci var. Zaten okulu da feminist kadınlar kumıuş. Ömeğin MCareyThomas. Bu hanım Bryn Ma^T'ın rektörü ol- muş. Fakat feminizmden^ok bunlar çok bilgili kadmlar. Harta Bryn Mawrlılar bitgi ukalaitğıyla da suç- lanırlar. - Mezunlan arasında kimlervar? KİLİ - Bir kere ABD'nin en önemli şairlerinden birisi olan Ma- rianne Moore. Sonra Şikago Üni- versitesi'nin 20 yıl süreyle rektörlü- ğünü yapan Hanna Holbora Grey. Şu anda Federal Reserve Bank'ın ikinci insanı olan AUce Rivelin. Bi- rinci Clinton yönetiminde de Hazi- ne Bakanı'ydı. Bunlardan başka ünlü sinema oyuncusu Catherine Hepburn var. 1928'de muzun olmuş. - Bryn Mawr'ın başka özellikleri var mı? Prof. Kili- Bryn Mavvr'ın önemli özelliklerinde biri de Türkiye'ye yakın oluşu. Bryn Mavvriı ünlü arkeolog Mahted Melling Elmalı'da çok önem- li bir kazı >apb. Üstelik Mahted Melling Türkiye'de çok iyi tanınır. tılma \e öğretim üyesinden de en iyi biçimde yararlanma olanağı ve- riyor. - Yani Bryn Mawr bir eğitim cen- neti, öyle mi? KJLİ - Deyimi çok yerinde kul- landınız. - Yeri tam olarak nerede? KİLİ - Philadelphia kentinin 12 mil dışında. Ağaçlar ve çiçeklerle donatılmış koca bir arazi içinde ln- giliz mimarisi tarzında yapılmış bi- nalardan oluşuyor. - Bryn Mawr ne demek? KİLİ - Bu Cal dilinde bir deyim. "Rüzgârlı Tepe" anlamına geliyor. Bryn Mawr'a Ingiliz havası hâkim- dir. Orada eğitim konusunda öğrenci- ye dehşetli motivasyon veriliyor. Oraya gitmekle kendimi çok talihli hissetmiştim. - Peki Bryn MavvT'da yükseköğre- nim yapmak nereden aklınıza gel- di? KİLİ - Arnavutköy Kız Kole- ji'nde okurken Bryn Mawr mezunu bir hocam vardı. O benim gitmem için çok ısrar etti. Bryn Mawr'ın özelliği. tam bir kız üniversitesi olması. Sonradan KİLİ - Bir başka özelliği de Tür- kiye'ye yakın oluşu. - Bu nasıl oluyor? KİLİ - Çünkü Bryn Mavvrlı ünlü arkeolog Mahted MeUingElrnalı'da çok önemli bir kazı yaptı. Üstelik Mahted Melling Türkiye'de çok iyi tanınır. Bir başka özelliği de Bryn Mawr'a ABD'nin çok zengin aile- lerinin çok akıllı kızlanmn girmesi. Bu nedenle ABD'nin çok üst düzey aileleriyle evlerinde tanıştım. Bakın, Robert Lisesi'nin müte- velli heyeti üyelerinin ya kendileri ya da ailelerinden birileri Bryn Mawr mezunudur. - İstanbul'da yapbğmız toplantüar gibi dünyanın başka yerlerinde ve Bryn Mavvr'da da toplantüar yapt- yorsunuz. Buniara dünyadan ünlü- ler çağınyor musunuz? KİLİ -Örneğin bu sonbahar Bryn Mawr'da yapılacak toplantıya ünlü Italyan yazar Umberto Eco davetli. Aslında Istanbul'a davet edecektik. Ama daha sonra Bryn Mavvr'daki toplantıya gelmesine karar verildi. Dünyanın pek çok ünlü isminin Bryn Mavvr'a geldiğini biliyorum. Ben doktoramı aldığım zaman kür- süde ünlü tngiliz tarihçi ArnoM J. Toynbee vardı. Bryn Mavvr genel kültüre çok önem veriyor. Ama bunun yani sıra tıp fakültesine gitmek isteyen öğ- renciye hazırlık öğrenimi veren ABD'deki en iyi iki üniversiteden birisi. Dıyelim ki öğrenci Harvard Jıp Eakültesi'ne gitmek için başvu- ruyftr. Ama tıp fakültesi öncesi ha- zırlık egitimıni Bryn Mavvr'da yapı- yor. - Peki, Bryn Mavvr mezunlan bu toplannyı neden İstanbul'da yaptı- lar? Siz bunda etkili oldunuz mu? KİLİ - Biraz etkili oldum. ama unutmayın ki Bryn Mawr mezunla- n arasında Yunanlılar da var. - Onlar konferansın İstanbul'da yapılmasını istediler mi? KİLİ - Bir ölçüde... Ama Türki- ye. Bryn Mavvr'ın Avrupa Mezun- lar Derneği'nin içinde. Bryn Mawr bir de arkeoloji ve sanat tarihine çok önem veren bir kurum. Türkiye Ba- tı uygarlığının beşiği. Dolayısıyla Bryn Mavvr mezunlan Türkiye'yı Doğu uygarlıklan arasına koymu- yorlar. Bu toplantıya sadece Avrupa ül- kelerinden değil. ABD'den de gel- diler. Çünkü herkesın çok ilgisini . çekti. Bakın, bu da çok ilginç. Bryn Mavvr'ın yeni rektörü Prof. Nancy Vickers. Bir süre önce rektör oldu. Rektör olduktan sonra ilk yurtdışı seyahatini Türkiye'ye yaptı. Biz, bu konferans ille de İstan- bul'da, Türkiye'de olsun diye ısrar etmedik, Türk mezunlar olarak. A- ma başka yerler diğerlerine çok il- ginç gelmedi. Bir başka unsur, Bryn Mavvr'ın Türk arkeolojisi ve Türk sanat tari- hi üzerinde çok çalışması. Mahted Melling onuruna bir sempozyum düzenlendı. Bu sempozyumda Prof. Halet Çambel konuştu. Melling'e ödül verildi. Ona Cenevre ya da Londra'da ödül vermek pek anlam- lı kaçmayacaktı. Çünkü yıllarca El- mah'daki kazıyla uğraştı. Bütün ha- yatını buraya verdi. Biz biraz dürtüklemedik değil. A- ma öbür mezunlar da zaten toplan- tının İstanbul'da yapılmasına hazır- lardı. - Bugün Türkiye'de kaç kişi Brv n Mavvr mezunu? KİLİ-Zaman içinde 26 mezunu- muz oldu. Bunlardan bırkaçı Türk- lerle evli yabancılar. Ama burada bir eleştiri getirmek istıyorum. Tür- kiye'de Bryn Mavvr tanınmıyor. Ga- liba Türkiye'de ilişki kuracaklan ki- şileri iyi seçemiyorlar. Özellikle öğ- renci seçimindebilimselliği olan kı- şilere başvaırulmalıdır. Bu üniversite ilk Avrupa konfe- ransını burada yaptı. Bu üniversite- nin rektörü de rektör olduğundan beri ilk yurtdışı gezisini Türkiye'ye yaptı. Ben bunu çok önemli olarak görüyorum. Bryn Mavvr'la ilişkiler Türkiye ve Türk kadını açısından çok önemli. Çünkü siyaset, ekonomi, sanat eği- timi alan kadınlan yetiştiriyor. - Belki de Bryn \lawr mezunlan artbkça Türkiye'de siyasetçi kadın sayısı da artar. Siz ne diyorsunuz? KİLİ - Olabilir. Dileyelim bun- dan sonra öyle olsun. yapılmasını biraz da bunun için istemişler. Konferansta Prof. Halet Çambel, eski kültür bakanlarından Talat Halman konuşmacı olarak hazır bulundu. Prof. Halet Çambel, özellikle Bryn Mawr 'ın Türkiye deki arkeolojik etkinliklerinden söz etti. Biz, bu ilginç toplantıyı haber alınca istanbuVdaki organizatörlerden Bryn Mawr mezunu Prof. Suna Kili ve konferans için İstanbul 'a gelen Bryn Mawr 'ın yeni rektörü Prof. Nancy Vickers 'la birer konuşma yaptık. Konuşmalarımız şöyle gelişti: Prof. Vickers : Yıllık ücretimiz 30 bin doların üstünde - Size ve bu grubun aklına bu kon- feransı İstanbul'da yapmak nereden geldi? VICKERS- Ben Bryn Mawr Rek- törü olmadan önce bu plan yapılmış- tı. Bizim kolejin geleneğinde uzun yıllardır uluslararası öğrenciler ye- tiştirmek var. Bu nedenle de kolejin uluslararası kimUgi.çok yüksck. Üstelik bö^lesigg ''g' çekid bfr konferans yeri seçimi düşünülûyor-' du. İstanbul, Avrupa ile Ortadoğu arasında. Müthiş bir tarihi. kültürel. turizm ve ekonomik potansiyeli var. lstanbul'un seçilmesiyle hem Avru- pa, hem Ortadoğu'nun ilgisinin bu konferans üzerine çekileceği düşü- nüldü. Bu düşünce de doğru çıktı. Çok sayıda Bryn Mavvr mezunu bu kon- feransa katılmak için Istanbul'a gel- di. 100'ün üzerinde mezun ve başka kişileri de buraya toplamayı başar- dık. tstanbul, pek çok kişinin hâlâ git- mediği, ama hep de gitmek istediği bir şehir. Bunu da fırsat bildiler, ta- bii ki. Daha önce de dünyanın baş- ka yerlerinde bu türden konferanslar düzenlemiştik. Ama bu, İstanbul 'da- ki ilk konferansımız oluyor. -Anladığun kadanyla Bryn Mawr aynı zamanda Türkiye'de arkeolojik çahşmalarla çok > akuıdan ilgili. Okul burada uzun v ıllar bir de kazı finan- seetmiş... VİCKERS - Evet. Bryn Mavvr Türkiye'de arkeolojiyle çok yakın- dan ilgili. Bakın, bizden arkeologlar Truva'da da çalıştılar. Ama en önem- li kazı yeri Elmalı. Bunu da ünlü ar- keolog Mahted Melling yönetti. Melling şimdi bu kazıyla ilgili bulgulannı yayımlıyor. - Bryn Mavvr Rektörü secilmeniz- den bu yana ilk yurtdışı seyahatinizi Türkiye'ye yaptınız. Izleninüeriniz nasıl? V1CKERS-E\et. Geçen temmuz- da rektör seçildim. Türkiye harika bir ülke. - Neredeyse bir yılılk bir aradan sonra ilk yurtdışı seyahatinizi yaptı- nız... VTCKERS - Ben uzun yıllar Fran- sa ve Italya'da çalıştım. O nedenle de yurtdışında yaşamaya çok alışkınım. Ben. önceki yaşamımda Rönesans uzmanı bir profesördüm. - Önceki yaşamım, dediniz. Bun- dan ne>i kastettiniz? VİCKERS - Yani Bryn Mavvr Rektörü seçilmeden önceki yaşamı- mı kastettim. Görebildiğim kadany- la Türkiye'yle ilgili izlenimlerim gerçekten olağanüstü. Henüz tarihi yanmadanın dışına çıkamadım. Öncelikle Ayasofya'yı, Sultanahmet Camii'ni ziyaret ettim. Çevrede gezdim. Burası harika bir yer. Ama şehri daha tümüyle gezme fırsatım olmadı. istanbul'da görül- mesi gerekenpek çok yer olduğunu biliyorum. Üstelik Türk insanı, Türkçe bilmeyen kişilere yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. - Türkive'de meslek kadını olan kaç mezununuz var? VİCKERS - Sanıyorum 25'le 30 arası bir rakam. - Peki Bryn Mavvr mezunlannın Türkiye'deörgütlü bir grubu var mı? VİCKERS - İlk aşamada olmuş galiba. Sonralan bunlann bir kısmı- nın meslek kadını olmaması nede- niyle grubun çalışmalan yavaşladı. - Sizin rektör olarak Bryn Mavvr için hedefleriniz nedir? VİCKERS - Bu görev benim için gerçekten çok ilginç. Çünkü meslek kadınlan yetiştiren bir kolejin rektö- rü oldum.' Bu arada çok az sayıda da erkek öğrencimız var. - Toplam kaç öğrenciniz var? VİCKERS - Lisans öğrenimi gö- ren 1200 kız öğrencimiz var. Bunun dışında lisansüstü çalışmalanm ya- pan 500 kişıye öğrenim veriyonız. Bunlann yaklaşık yüzde 4O'ı erkek öğrenciler. Lisansüstü düzeyden sonra dok- tora öğrenimi de veriyoruz. Konular da daha çok müspet bilimler. sanat tarihi, psikoloji. Bu kurslan da yak- laşık 200 öğrenci alıyor. Bizim gerçek çekırdek öğrenci- miz lisans öğrencileri. Bunlar da meslek kadınlan yetiştirme kurumu- öğrenciler. Türkiye "den geleneksel olarak öğ- rencilerimiz var. Buraya gelen grup içindekiler Türk mezunlann sayıla- nmn bu kadar çok olduğunu görün- ce doğrusu epeyce şaşırdılar. Heryıl okulda çok kîultürlü bir fes- tival düzenliyoruz. Dünyanın çeşitli ' yörelerinden gpJpn öğrenciler kendi üfkelerindenmutfakö'rnekleri sunu- yorlar, danslannı tanıtıyorlar. Okulumuza bu uluslararası nitelik de önemli bir renk katıyor. Aynca Bryn Ma\\T'a öğrenci değişimprog- ramlan çerçevesinde de öğrenci ge- liyor. - Bryn Mavvr'ın pahalı bir okul ol- duğu söyleniyor. Lisans öğrenimi gö- ren bir öğrencinin ödemesi gereken yıllık ücret ne kadar? V1CKERS - Yılda 30 bin dolann biraz üzerinde. Ama bunun içinde hem öğrenim. hem de yatakhane masraflan var. Bunun 18-19 bin do- lan eğitim harcamalan. Geri kalanı ise yemek ve yatakhane için. Prof. Vickers-Türkiye'den geleneksel olarak öğrencilerimiz var. Bura- ya gelen grup içindekiler, Türk mezunlann sayılaruun 25-30 kadar çok olduğunu görünce doğrusu epeyce şaşırdılar. muzun üyeleri. Bakın, Bryn Mawr bir kız koleji olma özelliğini koru- yor. Özelhkle sanat tarihi ve arkeolo- ji konusunda uzmanlaşmak isteyen- ler ise Bryn Mavvr'ı seçiyorlar. Yani bizim okul sanat tarihi ve arkeoloji geleneğine çok uzun yıllardır sahip. - Oğrencüerinizin kaçta kaçı ya- lancı? VİCKERS-Yüzde 12'sidiyebili- riz. - Bunlann çoğu Avrupalı mı? VICKERS-Tam olarak değil. Bir kere Uzakdoğu'dan pek çok öğren- cimiz var. Güneydoğu Asya'dan ge- len öğrencilere eğitim veriyoruz. bir kısmı da Avrupa ülkelerinden gelen - Peki, öğrencilere burs olanağı ta- nıyor musunuz? VICKERS-Tabii. Öğrencilerimi- zin yüzde 52'si burslu okuyor. ABD'de öğrenciler için mali yardım sistemi biraz karmaşıktır. Ama bu- nu hallettiğimiz zaman yükseköğre- nim öğrenci ve ailesine külfet ol- maktan çıkıyor. - Peki doktora öğrencileri için yü- lık ücret ne kadar? VICKERS-Aşağı yukan aynı. Li- sansüstü derecelerinı tamamlayan öğrenciler için ücret biraz daha dü- şük oluyor. Pek de o kadar düşük de- ğil. 17-18 bin dolar civannda yine de...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog