Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

30 HAZİRAN 1998 SALI • • • • CUMHURİYET SPOR SanLacivertlilerle, Duisburglu yöneticiler Togolu futbolcu için el sıkıştılar İsviçre kampı 17 EBahçe, Saloıryu da bitirdi • Togolu futbolcu Fenerbahçe'ye 12 milyon marka mal oldu. 10 milyon mark Duisburg Kulübü'ne 2 milyon mark da futbolcuya verilecek. • SarıLacivertli futbolcular yeni sezon çalışmalarına bugün başlayacak. Açilış töreni ise teknik direktör Lövv'ün isteği üzerine 22 Temmuz'a kaydınldı. Fenerbahçeninyeni transferi BrezilyalıSergioileBaliçsağbkkontrolünden geçti. (Fotograf: Kl Rl M KA(, ARI AKı HİLMİTÜRKAY sezon açılişı, Alman asıllı teknik direktör Joachim Salou da bugün Istanbul'da Fenerbahçc ile sözlcş...Ve Salou da artık Fenerbahçeli. Yaklaşık 20 Lövv'ün isteği üzerine 22 Temmuz'a kaydınldı. meimzalayacak. SanLacivertlilerDuisburg'a 10 gün kadar askıda olan bu transfcr dün nihayct s>oSarıLacivertlı ekip bu tarihte aynı zamanda eskı milyon, Togolu futbolcuya da 2 milyon mark vena erdi. Duisburglu yöneticilerle bir araya gelen topçusu SelçukYula için Erzurumspor ile bir jübirecekler. SarıLaeivertli kulübün yöneticılenndcn Ali Vılle maçı da oynayacak. Topbaşı bugün dınmve Gürbüz Refıoğlu, yaklaşık bir saatlikgöKontrolden geçtiler rüşme sonrasında anlaşma sagladılar. lenerbahçe, bugün 'topbaşı'yapıyor. DahaönYöneticiler arasında karşılıklı imzalar atılırken Fenerbahçeli futbolcular dün sabah erken saateeden Fenerbahçe Stadı'nda yapılacağı açıklanan lerde, önce Acıbadem Hastanesi'ndc sonra da Çapa Sporcu Sağlık Merkezi'nde kontrolden geçtiler. Fransa 98'de oynayan futbolculann dışında diğer tüm futbolculann hazır bulundugu testler sonucunda futbolcularda herhangı bir rahatsızlıga rastlanmadiğı edinilen bilgiler arasında. Bu arada Danimarka'ya farklı skorla yenilerek çeyrek final şansını yitiren Nijerya takımında oynadığı futbolla büyük begeni kazanan Okocha'nın da bugün veya en geç yann Istanbul'a geleceği, öncelıkle dogum yapan ve bir kız çocuğu dünyaya getiren eşiyle hasret gidereceği, ardından da çalışmalara katılacağı açıklanırken, diğer bir Nijeryalı futbolcu Uche'nin ise bir süre tatil yapmak için ülkesinc gidecegi öğrcnıldi. Galatasara> güç depoluytr SİON (Cumhhuriyet) Yeni sezon hazırlıklarını Isviçre'nin Sion kenti yakınlarındakı Cras Montana Dagı cteklerınde sürdüren Galatasaray, kondısyon çalışmalarına ağırlık verdı. Teknik direktör Fatih'lerim yönetiminde kros çalışması yapan SarıK.ırmızılı ekipte, yeni futbolcular Hasan fjaş, Iblunay, K. BUIcnt ve Burak takıma uyum sağlamak için büyük çaba harcıyor. ÖzellikleTolunay'ın hırsı dıkkat çekerken Hasan Şaş da kendilerinc süre tanınması gcrcktiğını savundu.Galatasaray Teknik Dırektörü Falih Terim, hedc. lehnın hem lig hem d * . Şampıyonlar Lıgi olduğunu söylerkcn "Kger hcdef küçültürsek düşeriz. Bunun bilincindeyİ7. (,'alışnıalanmızı oııa göre sürdürüyoruz"dedı. Güvenlik önlemi Galatasaray, yurtdışı kampının ikincı bölümü olan Almanya'da oynayacağı hazırlık maçlarında güvenlik önlemlerinin arttınlması yolunda başvuruda bulundu. Alman makamların bu maçlara lısanslı hakem atayacağı da öğrenıldı. Toplantı ve açılış SarıLacıvertliler bugün sabah 11 .OO'dc tesıslerde bir araya geldikten sonra topluca kulüp binasına gcçerek burada yönetici ve teknik adamlarla hem tanışacak hem de birliktc ycmek yiyecekler. Dereağzı'ndaki 'topbaşı'ise saat 17.00'de gerçekleşecek. öte yandan yüzme şubesinın yaz okulu da törenlc açıldı. Ayrıca F.Bahçe Kulübü'nün oluşturdugu basın bürosu dünden itibaren çalışmalara başladı. Beşiktaş perşembe günü start alıyor dınspor ile bırer ha/ırlık maçı oynayacak Yeni sezon ıçın gcBeşiktaş için geri ri sayım başlarken yönetımııı sayıın başladı. Perhâlâ Recep sorununu çözcmeşembe günu yeni mes.i bunalım yarattı. Depese/on hazırlıklarıyımlı futbolcunun bonservıs na başlayacak olan bedelinde indııim yapılması SiyahBeyazlı ckıbın teknik durumunda dahi Beşiktaş'tan direktörü John Benjamini'osayrılmaya nıyetlı olnıadığı bıhack ile yeni transferler Del ?e gelen duyumlar ıçinde ReSolar ve Ohen, yarın Istanccp'ın genç takımla birlikte bul'a gelecekler. Yönetım, antrenmana çıkmayı göze alToshack'ın istemedığı Kecep dığı vc 750 mılyar liralık bonhakkında ne yapacağına heservısı karşılığında kendısine nüz karar veremedi Bunun proscdürgereğıödenccek 175 yanı sıra, Mrmiç ile Yan milyar lırayı kabul ettıği bekov'un duruınları da belirsi/lirtiliyor. lığını koruyor. Gençlerbırlığı kulübü ile Beşiktaş yeni sezon hazırGeremi için pazarlıklarını sürlıklanna perşembe günü Fuldüren Beşiktaşlı yönetıcılerın ya Tesıslen'nde başlıyor. 12 Hırvat kaleci Mrmiç ve BulTemmuz tanhıne kadar Istangar orta alan oyuncusu Yanbul'da çalışacak olan Beşikkov için ne yapacağı ise ınetaş, 13 Temmuz'da Almanrakla bekleniyor Bu arada sağ ya'ya gidecek ve Bıelefedızındckı sakatlıgısüren Anıoled'dekampagırccck. 20 l'emkachi'nın Fransa'da atroskopi muz'da Istanbul'a dönecek olacağı ve durumunun ıkı olan Beşiktaş, daha sonra 1/gün ıçinde açıklıgakavuşacamir'e gidecek; Göztepe ve Ayğı bıldınldi. ASENAÖZKAN Seçkiner 'Hedef 2 milyon sporcu' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Gençlık ve Spor Genel Müdürlügü, kuruluşunun 60. yılını çeşıtli etkınliklerle kutluyor Kutlamalar çerçevesinde, Gençlık ve Spor Genel Müdürü Tevfik Sarpkaya, genel müdür yardımcılan Kemal Mutlıı.Atllla Kağankaya, Sezai Bağbaşı ve Hüseyin Eyüboğlu ile federasyon başkanları ve teşkilat çalışanlanndan oluşan bir heyet, Anıtkabir'i ziyaret ederek çelenk koydu Seçkiner, spor teşkilatımn hedefının daha tazla ınsana spor yaptırmak olduğunu, aynca bu sayının arttınlması ıçın sportesislerinin insanların evlerine yakın yerlerde olması gerektigini belirterek, "Hedefinıiz, 2 milyon sporcu sayısına ulaşmak ve tesisi sporcunun ayağına götürmektir" dedı. Seçkiner, yayımladığı bir genelgeyle de, Türk sporunun kalkınabilmesı için her kulübün ınutlaka bir okulu bünyesine alması gerektığını, önümüzdeki 1 ay ıçensinde bunu yapamayan kulüplenn kapatılacağını kaydederek şöyle konııştu "Amacımız Türksporunıı kalkındırmaksa, her kulübün bir okula bağlanması gerekir. Okullardaki gcnçlcri spor potansiyeli içerisine alarak hem daha fazla insana spor yaptırma olanağını cldc ct mi> hem de gençliği kötü ahşkanlıklardan kurtarmıij oluruz. Bunun ilk örneğini Ankaragücü takımında gördük. Ankaragücü, Ellinci Yıl Lisesi'nebağlanarakkendi takımı için futbolcu alryapısı oluştururken okulun beden egitiıni ögretmenleri için de antrenörlük olanağını sağhyor." 1 DÜNYA ŞEHİRLERİ (Cltles 01 The World) Dünyanm an ünhj ve büyük kentlennin tanhlennl, yaşam bıçımlerını doâal güzollıkterlni tarihı zençlnlıklennı ahsvenş yeılertnı mıtoloilk öykulennı bugunlennl beltrleyen geçmışlerinı çok geniş bir perspttktıtten 010 alarak anlatan bir bo/poso/ Koltuğunuzdti otuıurk&n Havana'dan Satgon a, MaraHeşten İstanbul'u kadar pek çok kttntı her yönuyle gezecek ve bu aihtriı yoicvluk hiç bitmesln isteyeceksıniz KAŞİFLER (Pathfinders) Her bölümünde dünyanm ayn bir köşmsine. Ikt klştnln yapmış otduuu yolculuğu anlatan çarpıcı bir belçesel Bır baska deylşle bilmmeyeno yolculuk' ve bu yolcuhkta edinilen denoytmtor SKANDALLAR (Scandala) Magaıın dorgılanne konu otantar değil dunya tarihlne yön vsrgn. mkın tariht* Iz bırakmif skanöaltar GençbirAlman'm, Cessna uçagı İle Knmtın'e ınisı, Körfez Savası'ndakl çevr» Mriitigi, Hlndısla/Tda zortakürtajgeleneöi. Fransato HIV virüaü tasıyan kandan haataftk kapan masum tnsaniar. Anantin'dttu aBkerirepmtn ortadan kMk/ırdığı 30 bin Inaan v daha nk#l»ft Gerçek gurüntütor ve tariho Qttçm>ş bekjelenyle 2. DÜNYA SAVAŞI (World War II) P»srf*Ton FfansaV» Kuıty Denlıt nO»n Alnkt'yl kâdar bOtOn dunytyıytktm af»j htityonltrct ocağı aondOmt» yılfrc* turtn acılar ınsanltğtn, tzdırabınt bugün bıla unutamadiğı HlmçlmM M rtoktuinnan Ituıtcı Dunya SMvafı askerın QOnluQünden DÜNYAMIZIKORUYAUM (Raca to Save Planet) Ylftı dünyamnı bmlıltyn tn intmh ıthUk». çsvr» UnlHtl Unlü tanalçılar, har gün blrtı daha tahrtp adllen dünyanm korunmast tçtn flltrindtngalanlyapıyaitr Unl0Am»nkalı Hlmytk!ıztMe<1yStn«ı>6tbudü!yıtunmri<*n ç*vntUn onamtna dtkkat oeklyor. aorunlart ortaya koyuyor. Loa Anoamt 'dan Amazonlara uımnmn ı » p » r » ttniHunu butün ytnmtyıyl* ortaya koyan ganlş bir araşUrma Bayanlar Hentbol Turnuvası Budget Cup'ta gençler galibiyetle başladı Türkiye Genç: 34 Kazakistan: 28 SALON: Bavnımpaşa HAKEMLER: llakan Atak (6), Engın Yurdaer (6) TÜRKİYE GENÇ: Nilüjer (6)1. Yelız Kava (5)3, Gumze (5)2, Hülva (6)3. Gülav (6)3, Yeliz (7)9, Tülin (5)3. Serpıl(5). ÇığJem (5)1. Kezban (5), Yeliz özel (7)9 KAZAKİSTAN: Inmı (4). /orisa (4), Ulesya (5)5. Naialiya (5)4, Zenu (5)3. Yamı (6)6. Gulnazia (6)3, Alfia (3). Zılıya (4)5. Ganaru (3)1. Galına (3)1, Nataliva Kireeva (3) İLK YARI: 1710 Türknv Genç 2 DAKİKA: Yclız Özel. Yelız. ülesya. Nataliya. Ziliya (2). Gulına SAR1 KARTLAR: Gamze, Tülin, Yeliz özel, Nataliya. Yana. Ziliya D E N İ Z DKRİNSU Hentbolde Alanya'dan sonra heyecan Istanbul'da başladı. Uluslararası Budget Cup Bayanlar Hentbol Turnuvası'nın ılk günunde Türkiye genç takımı, Kazakıstan'ı 3428 yenerken zorlanmadı. Adana'dakı depremde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu sonrası oynanan karşılaşmada ınaça üstiin başlayan ınılli takım, dcvamlı önde götürdüğu maçın ilk yarısjinı da 1710 önde kapadı. Günün 2. maçında ise bugun saat 17.00'dc lürkiye luıkmenıstan'la, 18.30'da da Kazakistan Avustralya ile mucadelc cdecck. Turnuva cuına günü sona erecek. VURUCU GÜÇLER (Ellte Flght Forces) Hm ulus bır orduya sahtptlr Ama bütün bu ordulann seçmo askerlerden oluşan ve ÖZ9İ sğıtllen btrttklen vardır Onlarla karştlaşmak dosllar tçln güvon vgrıu dubinanlar tçın ürkütucüdür Çünku onlar 6kiürmey\ daha iyl bılır Fransızların "Yabancılar Leiyonu", ingilizlenn hava komandoları "SAS" IsralUn "Golanneri. ABD üonanmasmın "Fok'lan, Ingtlızlçrtn "Gurka'lan ve daha nicelert Beklenen belgeseller haftanın her günü Kent TV/de! Politika, ekonomi, kültür, spor, aktüalite konularında pek çok güncel bilgiyi anında ekrana yansıtan Kent TV'de, şimdi, dünyaca ünlü belgeseller. Hem de haftada 1 gün değil, haftanın her günü. YAŞAMIN RESMİ (Aspact of Llfe) Oünyanın olusumundan gunümüze kadar gelen zaman ıçinde doğanın, nayvanlann ve Insanın geHaimi Ktzıtderuz'dekj mercanlartn büyüleytct güzetiipinden Atrika ormanlanntn kralı aralanmnn yaaam Oykutüne nasıl bır bağ kurulabiUr? Dunyada yaşayan her canlının bir diğeriyte araaında görünmeyen bir bağ var Bu beigesel. size bu görünmeyen bağın memini çeklyor Doöantn emndtsı ınsan, yaaammt kunitken, egmnirkan ürotlrKm nanaytleşirken doğadan naaıt etktlenıyor. dogayı nasıleVdKyor? Oezegenimizdekl yasamm ta kendlsl AMERİKA MACEHASI (Amerlcan Odyssey) KaMüslerin ve akreplerin yaşadığı corak toprakiardan dünyanm an büyük gokdelenlerlne uzanan bır uygariık Doğanın ve teknoloflnm yaratiıuı güzellıkier Sıradan turıstık turlarda Öğrenmn gıbı değil bır ulusun sakladığı en önemlı sınanyl» Amenka Mecerası sizi New Fnglanddakı kayulıklardan doğal pan\lara ve UIUSMI anülara gölünJyor Seçkiner ödüldağıtü Bu arada Devlet bakanları Yücel Seçkiner ve Refaiddin Şahin, 1997 yılında uluslararası müsabakalarda başarı kazanan sporcu, antrenör ve kulüplere toplam 217 milyar lira tutarında ödül dağıttı. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün 60. kuruluş yıldönümü kutlamalan çerçevesinde Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende, 101 sporcu, 62 antrenör ile 8 kulübe ödül verildi. Basketbolcular 8 eksikle toplandı KEREM KAÇARLAR Avrupa Şampıyonası elemelerinde ikınci dcvreye hazırlanan A Mıllı Baskctbol Takımı, 8 eksikle çalışmalarına başlarken kadrodakı 4 yeni oyuncu da göze çarptı. ABD'de amelıyat olan Orhun, i/ınlı olan Lfuk ve Tamer'in yanı sıra sakat olan Alper ile Haluk'tan yoksun bır ekıple çalışan milli takımda bu oyuncuların boşluğu; Tofaş'tan Asını, Cüneyl, Nedimve Hüseyin, Efcs Pılsen'den ise Erdal Babo'nun ılk kez A takıma çagrılmasıyla dolduruluyor. Uluslararası 4. Turgut Atakol Ümitler Turnuvası'nda oynayan ve A mılli takıma çağnlan Zaza, Hidayet, ()rhan, kadrodakı diğer eksik olan oyuncular. da'yla oynayacagımız maçlar tam anlamıyla antrenman maçı olacak. Daha toparlanmış dejjiliz. Ancak 15 güne kadar istenilen düzeye geliriz" şeklınde konuştu. Mirsad'ın hazırlık maçlarında yer almayacagım da kaydeden Hrman Kunter şunları söyledi: "Ancak Avrupa Şampiyonası'na kalmayı başanrsak Mirsad da aıaını/a katılacak. Ibrahıın'in de kal'asında transfer problcmi var. Bumı bir an önce atlatnıası lazım. Çünkü bu rip sıkıntılar oyuncunun performansını da ttkiler." DOĞAYA MEYDAN OKUYANLAR (Challânge) Okyanusun dannHktertnden Himalayaiar'a uzanan. tehhkelerle dolu bır yolculuk insan aklı vedırencınln doğanın gOcüyle yüzyüze geldiçt bır yaşam bıçtnv Amka da bır dişt Teoparın çıftleşmesl ve leoparlann alle yaşamının peşınde, ünlu totoÇratçı John Varty nın 5 yılını vererek çekttğl görüntülar "Everobt Fdttht" Edmund Hıllary ve ekıbınin Oanı Nehrl nın doltnsından Htnt Okyanusu nun dttnnltklenne yapttğı muhteşem yolculuk Büyük beyaz köpokbalığı'nd karşı metal çelık kafeaı deneyen durt korku'suz genç adamın mavgrası Kenya dan Avustralya 'ya, Ekvadordan Balı'ye unutulmsu yolculuklar 90X1 YILLAR VE DEĞİŞİM (Jho 90's: A Decade In Transltlon) 90lı yıUarda maydana galan vt tüm dünyayı ttkıleynn olaylar Oünya slyasi harltasım yeniden çlzsn poMk vt totyototl* t*dWm rüzgartarının ptrdt trtıian OorbaçmOiarim oynanan oyurUar. Amtttkfda klaml hanttuler, Günay Amartka'nm damokraallarlndtkl dlklaOner, Tlenanmen Meydanı'ndan sonra Çın va daha mcalen Değişim yıüarının sıh bir İzell EABA Doğaneli yine başkan ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Boks Federasyonu Başkanı Caner Doğaneli, Avrupa Boks Birliği'nin (EABA) 8. Olağan Kongresi'nde, yeniden asbaşkanlığa seçildi. Romanya'nın Köstence kentınde yapılan kongrede, Caner Doğaneli aynca, EABA Teknik Kaıde ve Kurallar Komısyonu Başkanlığı görevine de yeniden getirildi. EABA'nın dığcr komisyonlarına üye olan Türk adayların durumlannın ise 2325 Ağustos tarihleri arasında Letonya'nın başkentı Jurmela'da yapılacak toplantıda görüşüleceğinı açıklayan Caner Doğaneli, »Büyükolasüıkla EABA komisyonlarında görcv yapani iirküyeleriıı tünıü görevlerine devam edeeekler" dıyc konuştu. Kent'ten ayrılmayın! Asım Pars'ın sürcsi doldu Türk vatandaşlığı süresi dolan ve mıllı takım kadrosuna dahil olan Asım Pars'ın mutluluğıı gözlerinden okunuyordu. Bu yıl Ülker'den Tof'aş'a transfer olarak 3 yıllık sözleşme ımzalayan Asım, milli takım formasını taşımaktan gurur duyduğunu vc başarılı olacagına inandığını açıkladı. Mıllı basketçıler, dün sabah Ülkcrspor'un Topkapı'dakı tesıslerındc kondisyon depolarken akşaın da Abdi fpekçı Spor Salonu'ııdataktık ağırlıklı çalışma yaptı A milli takım, Lıtvanya'daki turnuvaya katılmak üzere yarın, eksik oyuncularına rağmen 10 kişilik bir kadroyla harekct edccck. Kunter: Rakipler zor NTTV UZAY TEKNOLOJİSİ (Space Tech) Ayda ız bırakan ınsanlığın büyük adımından çeyrek asır sonra, gellşimınt gtderek artıntn uzay taknolojtsının dünyanuz uzenndekı şasırtıcı butuşlan Uzay araştırmaları sonucu gotiBdn tsknolojının AIDS ılaclanndan potmaya aakertgüderdeneglencedünyasına dek günlük hayatın her anına getirdiğı yonillklm ve kolaylıklar Bilgi Kanalı BUYUK ULUSLAR (Great Nallons) En llkml tepluluMardan »n gtllfmij devlet OraOfnmeterine kadar, ulualarm urthı Oyküsü Kabtenlahrt, Hmmnlv, krallarvebafkanlarladokı okfrtıtöktnl Ç»amdhlmahanlar,mtellar.tCctnk>r, aoayalyaşMm btçımien ve ekonomik düzenter Uayanhın Hotnç yaşam üykühm Sovyettenn doguf vtçekOf öyküsu. Ouneş tmparatortugu' Japonya, Avuatratyanın vahşlyermrtAbonınter Çln'mgüam dolu Cyiütü Milli takım coachu Erman Kunter, Dünya Şampıyonası'nda mücadelc edecek 4 güçlü takım ile Litvanya'da hazırlık maçları oynayacaklarını ve bu takımlar karşısında son durumlarını ve eksiklıklerini göreceklerini söyledi. Kunter, bugüne kadar hep kendılerını yenen takımlarla oynayacaklarına dikkat çckcrek "*Bu açıdan bakarsak bi/inı için daha iyi bir sınav olacak. Yugoslavya, Litvanya, Rusya ve Kaııa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog