Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

3O»AZİRAN1998SALI CUMHURİYET SAYF 15 Suhap turizmi "«jrizmde yaşanan («küntü üzerine, "•jrizm Bakanı fcjrahım Gürdal, Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Daire Başkanlığı'ndan aldığı en son rakamları Millıyet'ten Melih Aşık'a açıklarken "Bu yıl şu ana kadar ülkemize turizm amaçfı giren yabancı sayısı 2 rnifyon 823 bin. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 2 milyon 831 bin imiş. Yani, şu ana kadar ülkemize gelen turist sayısındaki düşüş sadece 8 bin" diyor. Turizme bakan Bakan böyle diyor ama, Akdeniz kıyılanna bakan sade bir göz, turistik tesislerin boş olduğunu, çarşı pazarda esnafın tavla oynayarak vakıt geçırdiğini göruyor. Bu yıl rnilyonlarca turist geliyor ama ortalıkta turist görülmüyor. Demek ki Türkiye, turizmde yeni bir dönem başlatıyor: Buhar turizmi! Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Avrupa, Erbakan'a yüz vermemiş... "Astarda anlaşamamışlardır!" T urkıye'nın en buyuk kentlennden Adana, 6.3 şıddetınde depreme yenık düştu Japon- lann gundelık sallantısı Turkıye'de 100'den fazla can aldı Kaçak ınşaata, ınşaattan malzeme çaJınmasına goz yuman devlet, deprem son- rası yaralan sarmak ıçın seferber oldu Devletın ba- şındakı Süleyman Demirel, devletın yaralan sarmak- la gorevlı olduğunu soylemekle kalmadı, kalktı Ada- na'ya gıttt ve enkaz kaldırma çalışmalarını yakından ızledı. Her ıktıdara gelışınde enkaz devraldığını soy- leyen Demirel ızledığı ıçın devlet Adana'da daha çok enkaz kaldırdı' Depremın olduğu gun Demirel, Istanbul'da ımar planına aykın bir ınşaatın temelını torenle attı Dev- lette geçerlı ımar kuralları, devletın başı tarafından bir kez daha çığnendı Adana'da yıkılan bınalarda ınşaat hatası olup ol- madığı soruşturma konusu yapıldı, muteahhıtler Deprem aleyhıne kamu davası açılabıleceğı açıklandı Dev- let, bu konudakı kararlılığını gosterdı Demırel'ın istanbul'da temelını attığı ımarplanına aykırı ınşaatın muteahhıdı ıse bu soruşturmanın dı- şında kaldı Çunku istanbul'da henuz deprem olma- dı İstanbul'da deprem olduğunda da devlet gereke- nı mutlaka yapacak, yaraları sarmak ıçın guçlu elı- nı uzatacak, guçlu kolları ıle enkazı kaidıracaktır 100'den fazla ınsanın olduğu Adana depremı ıçın "Çok ucuz atlattık" dıyebılen Mesut Yılmaz gıbı başbakanlar sayesınde Turkıye, en az 100 bin kışı- nın hayatına mal olacak Istanbui depremını de mut- laka ama mutlaka çok ucuz atlatacaktır Üç beş oy uğruna yarayı kokunden tedavı ede- meyenler, devletı daha uzun yıllar yara bandı nıye- tıne kullanacaklar Devletın yetmedığı yerde Allah'a sığınılacak, Bü- lent Ecevttgıbı başbakan yardımcıları "Allah'ın tak- dındır" dıyecektır Ecevıt'ın gozunun ıçıne bakan Hüsamettin Öz- kan gıbı devlet bakanları, muteahhıtlerı Allah'a ha- vale etmekte gecıkmeyecek, "Allah, ınsanlann ha- yatlan pahasına hırsızhk yapanları ıslah etstn" te- mennısınde bulunacaktır Gorulduğu gıbı Turkıye'de devlet, Allah'ın ıznı ıle yaralan saracak guçlu devlet adamlarına sahıptır Ustelık Turkıye, Adana'nın az otesınde bir başka fay hattının ustunde, Akkuyu'da nukleer santral ya- pacak guçtedır Bir deprem sonrası yaşanacak nuk- leer felakete karşı verılecek demeçler ınanın şımdı- den hazırdır' SESSİZ SEDASIZ (!) NURÎKURTCEBE Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Kıtap gıbı kadındı, korsan baskısını yaptılar. Ali Karlık, Kayabaşı'nda kalacak Mıllı Eğıtım Bakanı Hikmet Uluğbay, arayıp bılgı verdı, Denızlı'nın Kale ıl- çesıne bağlı Kayabaşı Koyu'nden Kon- ya'nın bir koyune yıne surgun tayını çıkartılan Ali Karlık oğretmenle yakın- dan ılgılendığını soyledı Bakan Uluğbay, son tayının Aydın 2 Idare Mahkemesı'ndekı davanın Karlık aleyhıne sonuçlanması uzenne çıkartıldığını bıldırdı ve "Durumdan haberım olunca Konya'ya gondenl- mesını ıkmcı emre kadar durdurdum" dedı Hikmet Uluğbay, devam eden da- vantn seynne mudahaJe etmemek ıçın mahkeme kararını bekledığını ve RE- FAHYOL donemınde yapılan tayınle ılgılı hukukı durumu ın- celettığını soyledı Anladığımız kadarıyla hukukı ınce- leme bıttığınde Ali Karlık, Kayaba- şı'nda kalıcı olarak kalacak Bakanın haberı olunca Ali Karlık'ın Konya'ya gonderılmesını durdurma- sı tabıı kı olumlu bir gırışım, ancak bı- zım soyledığımız, bakanın haberı ol- madan Ali Karlık'ı bınlerının Kayaba- şı'ndan koparmaya cesaret edebıl- mesıydı. Gerıcılere karşı çağdaş oğ- retmenlığın sembolu halıne gelen Ali Karlık'a Mıllı Eğıtım Bakanı'nın burok- ratları da sahıp çıkabılse. PALAS PANDIRAS L Oldu olacak, Berna Hanım'ın devpostennı versın şakşakçı gazetelenmız Müfît Bozacı OKUR MEKTUPLARI İletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu 34334 tstanbul İETT ile Belediye kavgası İETT tarafından 14 aydır venlen 147 nolu Buyükçekmece- Taksım ve üç aydır uygulanan 145 M nolu Bey- lıkduzu-Mecıdıyekoy arasındakı 'ekspres' otobüs seferlennın 22 Ha- zıran'dan ıtıbaren ıptal edıldığı açık- lanmıştır Bu uygulamanın altmda başka nedenler yatmaktadır Istanbui BuyuksehırBeledıyesi nın çeşıtlı şekıllerde ıslah etmeye çahştı- ğı, ancak başanlı olamadığı Topkapı vanşlı Buyükçekmece, Çatalca. Sı- IIVTI, Gurpınar, Mımarsınan, Hadım- köy gıbı beledıyelenn toplu taşıma araçlannın aynı tanh ıtıbanyla Yenı- bosna'dan ılenye geçmelenne ızın ve- nlmeyecek oiması konunun ozunu oluşturmaktadır Yanı söz konusu bu beledıyeler, Buyukşehır Beledıve- sı'nden çıkan bu karara kendılennce tepkı gostererek durumu, 'Biam araç- larunızoraya gireımyorsa, ÎETT'nin araçları da burava giremez* şeklın- de bir matla^maya donus.turmus.ler- dır Böyle bıruv gulamavla zarargoren sadece vatandaşlar olacaktır Boylece seçım ortamında oy avcı- lığı uğruna her turlü vaadı bol kese- den dağıtan sıyasıler ve onlann burok- ratlannın gerçekte \atandaşı duşunme- dığıyıneortayaçıkmiştır Şımdıken- dılenne sormak ıstıyoruz' Yukanda sözünu etnğımız ve çogun- luğunun belediye yonetımı ıktıdarpar- tısının elınde bulunan bu vöredekı ın- sanlann bugune kadarbırya da ıkı va- sıta ıle gıttıklerı Topkapı-Aksaray- Emınönü-Taksim ve Mecıdıyekoy gı- bı gerçekten uzak sayılabılecek yer- lerdekı ışyerlenne bundan sonra ne şekılde gıdebıleceklerdır' 1 Yetkılı olarak gorev yapan bazı ış- guzarlann aldığı kararlar ve getırdık- len bu yenı uygulamalann 'Kaş ya- palım derken, göz çıkarmak'tan farklı olmadığı gorusundeyız Buradakı ınsanlann çoğu orta ge- lırlı olduklanndan ekonomık neden- lerdendolayı bu bolgede ıkâmetetmek- tedırler Çogu ışçı \e memur olan bu ınsanlann maaşlanndan her ay peşın olarak tahsıl edılen vergılerle oluşru- rulan devlet kasasından her fırsatta daha fazla pay almak ıçın uğraşanla- n bu kararlanndan oturü kınıyor ve pro- testo edıyoruz Bızler odedığımız vergılenn kar- şılığı olarak belediye yetkılılennden makamlannın rehavetıne kapılmadan çalışmalannı ve bu kentın ınsanlan- na hak ettıklen hızmetlen kusursuz bır şekılde vermelennı ıstıyoruz Bu ne- denle seferlennı kaldırdıklan İETT hatlannı ıptal edeceklenne daha da arttırmalan gerektı|ını duşunüyoruz Hatırlatmamızda fa>da olduğunu du- şunduğûmuz bır başka gerçek ıse hal- kın kendı kendını vonetmesı ılkesıne dayanan Cumhunvet ve demokrası ıl- keîennın bıze bu ıstekte bulunma hak- kıru fazlasıyla venvor olmasıdır Birgrup «atanda; Altunizade'de Belediyecilik olayu.. Altunızadelıler bıhrler Kadıkoy"evakm olmakla bırlıkte ıdan bölünme ıtı- banyla Uskudar ılçesı sınırlan ıçınde kalan semt, UskudarBeledıyesı'nce ade- taher fırsatta cezalandınlmakta, av nmcı polıtıkalar belediye hızmetlenne ka- dar yansımaktadır Sokak bazında Beledıveierce saptanan emlak vergısı as- gan metrekare bınm fiyatlan açıklandığında Altunızade'dekı bır sokakta bu değer 200 milyon lıra olarak belırlendı Ovsa bu sokagm hemen vanmdakı beledıvece yaptınlan Hılal Konutlan'nın bulundugu sokak 400 milyon ola- rak saptandı Daha bu haksız uvgulamanm sarsıntısını atlatmamıştık kı bır sabah partızanlık kokan trajıkomık bır olav kanımızı dondurdu Sırma Perde sokağının Tophanelıoğlu caddesı ıle bırleştığı kav^akta. Sular Idaresrnın karşı köşesınde. sıvn ucu koşeyı dö- nup kaldınmda vurümeve nıyetlı \e bovu 1 öOuzenndekıhervatandaşınka- fasma çarpabılecek bır şekılde yerleş- nnlmış 'Esme Hatun Hastanesi" ıba- resı ta^ıyan bır tabela bırdenbıre bıtı- vermıştı Beledıyece verleştınlen dığer resmı tabelalarla aynı boyutlarda ve renkte ıdı Adı geçen 'Ozel' Hastane. söz konusu yere en az 8-10 kılometre mesafedeıdı lşınılgınçyanı,bukav- şağın yukansuıda Marmara Ünıversı- tesı Devlet Hastanesi. bıraz aşağıda Valıdebağ Öğretmenler Hastanesi ve KoşuvoluKalp Hastanesi vardı Bele- diye ıse her ver açılısmda çevresı bez afişlerle donanan bu hastanenın pro- mosyonunu gonullü ustlenmış olacak kı bu koşeye gelıp hastane arayan va- tandaşa devlet ve unnersıte hastane- len dururken ozel hastaneyı tanfetmek- teydı Bu tabela orada durduğu müd- detçetehlıkeyaratmayadevamettı üs- telık Dar olan kaldınmdan, dönuş ya- pan araçlann onune ınmeden geçmek mumkun olmuyordu Sabah mahmur- luğu ıle kafasını bu tabeladan kurtara- mayan msanlaroldu Bırkaç gun son- ra tabela kaldınldı Rastlantı eserı bu tabelay ı soz konusu hastanenm yıne çok uzagında Acıbadem'de bır kav- şakta gordum Tabelanın Altunıza- de'den kaldınlması hususunda tepkı gosterenlere teşekkur edıyor. Acıba- demlılen de bazı şeylenn farkında ol- mayaçagınvorum Âltunızade Kultûr Merkezı'nı ellenne geçınp mehter kon- sen. turban sergılen ıle felç eden be- ledıyeye de kamu hızmetının yansız- lığı ılkesını hatırlatmaklayetınıyorum 'Bir beHeli' 'Karadeniz' Ülkemızde 1998. Karadenı: Yı- h olarak kabul edılmışttr Bugune kaehırKaradenu. 'efoyısı olan 6ul- ke, 'Denizlerkirtutmaz'dıvedtye fabnka atıklannı, lağım ve çople- rtnıbudenızedoldurmuş buulke- ler yetmnornmş gıbı Asrupa nın uçte btnnm ahkları da Tıma Dın- yeperveDonmhtrlen ıleKarade- nc 'e taşınmıştır Okyanuslarla ır- tibatı Çanakkale ve Istanbui Bo- gazlanıleoknKanıdemmncın bır deHazcrpePvllertntn taşmma w- lu olarak kullamlması, petrol hr- hlığı. taııkerkaziüan veyangmteh- lıkelenne konu olmuştur Karade- mz'den, özelhkleboğazlanmızdan geçtşten havatîtehlıke\arattığw- dan, butankerienngeçışımn orien- mesı gerekmehedır Bugün ülke- mızde Dena. Bakanlığt bıle yok. livohnyasalanmtzın da caydırı- ahükumlenyok. BızlerKarudenı- ztmızın yok edıttştnı, gun be gun görerek yafivoruz Dün mıs gıbı kokancammavısııçüesısulan bu- gunkararmış, momrmış, lağım ko- hsyor ıçımkrop<Mu, asıidolu. 'De- lâstnbakğıbitmeztukenmez'man- tığımn sonu bu bmttukuskumru- sunu, taşbalığmh hıfennı Yemfab- nkaları çahşacakdıyene oluryok etmeyın Karadenı:'ın hamsmnı Kırlıİığmvanmdaçoğtülkelenieka- nunen vasaklanantrolvesondalar- la kazı kazan mı.salı avlannunı da ekledık Kııiılığıveaşınavlanma- vı engelleyın ne olur Doğan Karabacak HAYVAIVLAR İSMAH GÜLGEÇ ÇtZGİLİK KÂMtl MASARÂCI HARBİ SEMİH POROY BULUT BEBEK NURAYÇfFTÇt •a • o o & TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN RÜZGÂRGİ8/ G£CrL. Mtrcneu. V/V "GûzGİç 6'Sı SeÇTl" KOMAA// /UC KBZ BA- SlLMlÇTI. EKTESİ y/L PUU72EK ÖPUİM AL*N 8OMAN, 1İ39'OA FİLM£ ÇEKiLMtŞ, AYNt YtL OSCAK ÖOÜLL£&All"N BEŞINİ BlRDEN KAZAA/KllŞTt. FLEMtN6'fN YĞAJBTTIĞl 136e'£>£,K>n,r7, LAA/Mff V£ BurUK ILGiyLE XENI- PEN IZLENMt$TI. YANOA, "SCAg. LETT * LE/&S, "enerr 8U71.EK İ &SAg£ U 30 Haziran ÇOCUKES/XG£M£ KURUMU euaûu, ÇOCUK ESiaseı^e KU- RUMU/'HİHMYEI ETFM." ADfYLA KURULDU. Kuaruuj? SAI/AŞIAJA l£ATtLAAlLA&M ÇCKUJKCA&Nt ICO- fZUMAK VE- eĞlTMBK IÇtN, A4İ/S- TAFA <£MAL PAŞA'NIN âMCU- LuâukiDE G£j?ç£/a&fr/e/if AAIŞTİ. SAVA$T*M SO4BA OA GSUÇ. MeStHl SURPUSECSK. OLAN tOJBUU, MCKİ. TAÇ ÇOCUKLARIH GEeeKStUlML&ZlNI KNZ ŞILAMA eoRBvihjı yo*u£HEc&cr/E sıoe- ZEk. 6? ıu>£ Mef&szî, uç YÛZU AŞ*M /ZJÇ£P£ DE ŞUget-£&İ AÇtLACAK, ÇEŞlT- Lı DEVLET \f£ KtÇl AVAKTA PKACAKr/ CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1995'18 Karar No 1997'19 Davalılar Cıde Nüfus Mudürluğu, Zekıye Ergın ve Oktay lç- ten haklannda mahkememıze açılan ıkmcı evlılık kaydının ıpta- Iıne ılışkın davanın yapılan ve bıtınlen açık yargılaması sonun- da, Davalılann ıkametgâhlarınm ve nufusa kayıtlı olduklan ye- rın Istanbui Fatıh ılçesı olduğundan mahkemenm yetkısızlığıne karar venlmış olup davalı Cıde Yayla K den Mahır kızı 1963 do- ğumlu Zekıye Ergın ıle davalı Fatıh Babahasanalemı Nuf kayıt- lı Alaettın oğlu 1960 doğumlu Oktay Içten'e karar teblığı yerıne geçerlı olmak uzere ılanen teblığ olunur Basın 37692 CtDE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Vasıyet eden Cıde ılçesı, Çamalaltı koyü nufusuna kayıtlı 1328 do- ğumlu Hanıfe Acar'ın vasıyemamenın açılması hakkında mahkeme- mızde gorulmekte olan davanın 20 03 1998 tanhlı oturumunda açılış- ta hazır bulunmayan ve kendılenne vasıyetname omegı teblıg edıle- meyen mırasçılar Huseyın Acar, Asıye Yılmaz ve Hunye Arslan'a va- sıyatnamenın ılanen teblığ edılmesıne karar verıldığınden, Mırasçılar Cıde ılçesı, Çamaltı koyu nufusuna kayıtlı Mehmet oglu 1938 doğum- lu Huseym Acar Mehmet kızı 1949 doğumlu Asıye Yılmaz, 1955do- ğumlu Hunye Arslan'a ış bu ılanın yayımlandığı gunden 10 gun son- ra vasıyemamenın teblığ edılmış sayılacağı, vasıyetname hakkındakı aynntılı bılgının mahkememızın 1997' 259 esas sayılı dosyasından ogrenılebıleceğı hususu ılanen teblığ olunur Basın 16028 GÖRÜŞ Dr. HAYRI DAVAS Şiddetin Risk Skalası Insan fızıko-psıko-sosyal bır varlıktır Bunun ıçın, ıletışımdekı gelışmelerın neden olduğu etkı- leşımler, onu olumlu olduğu kadar olumsuzluk- larla da yuz yuze getırmıştır Bu bağlamda şıd- det, çağın bır tur belası olarak karşısına çıkmış- tır. Şıddet olayları, ınsanın, ınsana, hayvana veya nesneye saldırganlığı olarak tanımlanabılır Bu et- kı fızıksel veya tınsel olabıleceğı gıbı doğrudan ve- ya dolaylı da olabılır. Saldırganlığın ruh hastala- rına ozgu bır davranış olduğunu duşunen yanılır Çunku her yaştan, her duzeyden ve her ıkı cıns- ten kışılerde, değışık bıçımde ve frekansta goru- lebılmektedır Özellıkle kışılık bozukluğu olanlar- la, çocukluk ve ergınlık çağında ruhsal bunalım yaşayanlar on sırayı almaktadırlar Şiddetin amacı, ruhsal çokuntu yaratarak kışı veya topluluklar uzerınde egemenlık kurmaktır Te- melde egoızmın ve narsızmın potansıyel gucudur Dedığım dedık, çaldığım duduk dıyenlerın acıma- sız sılahıdır Hem de gerı teptığınde, kendılenne de zarar vereceğını duşunmeden kullandıklan bır sılahtır. Şiddetin oluşturacağı psıkolojık baskı, duşun- sel ve ruhsal patlamalara neden olur Duşundu- ğünu açıklayamamak veya dıledığını yaşayama- mak, bazen başkaldırı, bazen ıntıhar, bazen de suç ışleme bıçımınde tepkı yaratır Seçeneğı kı- şının okuduğu, dınledığı veya seyrettığı ornekler belırler Itıcı faktorlerın rıskı ne oranda paylaştıklarına karar verebılmek ıçın araştırıcıların gozlemlerıne bır bakalım Kandakı erkeklık hormonu duzeyı ıle cınsel, sozsel ve fızıksel şıddet davranışları arasında ya- kın ılışkı olduğu saptanmıştır Oalton da âdet on- cest donemde, bırçok kadında saldırganlığın art- tığını gozlemlemıştır Kan şekerı duzeytnın fazla duştuğu durumlarda da antısosyal davranışların ortaya çıktığı gorulmuştur Genetık araştırmalar, erkek hukumluler arasın- da XYY yapısının baskın olduğunu gostermışse de, kromozom dızısıyle saldırganlık arasındakı bağın kesın olmadığını ıddıa edenler çıkmıştır Tek yumurta ıkızlerınde suç ışleme oranının, çıft yumurta ıkızlerıne gore daha çok olduğunu ısta- tıstıkler gostermektedır "Tupı" de krımınal olay- ların, yuzde altmış dolayında alkol ve madde ba- ğımlıları tarafından ışlendığını bıldırmektedır Hava durumu ıle şıddet arasındakı ılışkı de ıl- gınç Aşın sıcak ve aşın soğukta saldırganlığın azal- dığı, orta sıcaklıklarda arttığına ışaret etmektedır ıstatıstıkler Ana babanın bırbınne veya çocuğa yaptığı şıd- det uygulamalan, çocuğun saldırgan bır kışı ola- rak yetışmesıne neden olmaktadır Toplum ıçındekı yerlerını guçlu tutmak ıçın her fırsatta şıddete başvuranlar da toplumun buyuk bır kesımını oluşturmaktadırlar Butun bu saptamalar, kuşkuların kesın yanıtı ol- mayabılır Ancak şıddet olaylarının, karşılıklı bır- çok etkıleşım sonucu ortaya çıktığı kesındır Sos- yal, kulturel, ekonomık ve etık çatışmalar da şıd- det davranışı gösterılerının artmasında, tetığı çe- ken guç olmaktadır Bu durumda butun suçu, yelpazede genış yer kaplayan ıletışım organlarına yukleyıp, masum rolune sığınmaya hıç kımsenın hakkı yoktur Po- lıtıkadan sanata, muzıkten reklama tıyatrodan sınemaya, anadan babaya, yonetımden eğıtıme, alkolden uyuşturucuya kadar herkesın suç ska- lasında ozel bır yerı vardır Rısk payını azaltmak ısteyen herkesın suçunu kabullenıp ustune du- şenı eksıksız yapması gerekır Suçu bırbınne at- makla bır yere varmak olası değıldır BULMACA SEDAT YİŞİYAIV SOLDAİN S*ĞA: 1/ Pulculuk 2/ Bır kımseyle eğ- lenme onu ku- çumseme Ba- lennlenn gele- neksel kosrümu 3/ Borsada bel- 4 lı mıktardakı hısse senedını belırtmekte kul- 6 lanılanışlembı- j rmt Tıcareteş- yası 4/"lrlanda 8 CumhunyetOr- q dusu" llaç.de- " va 5/Çurutülmuştutun- den yapılan \ e burrıa çe- kılen keyıf vencı toz Işaret 6/ Bır cetvel tu- 2 ru Kadın bas susleme- 3 sınde kullanılan gûmuş- ten yapılmış takı 7/Ba- tı Anadolu'da unlu bır antık kent Büyuk un kazanmış sınema ya da müzık sanatçısı 8/ Or- todokslarda tahta pano uzenneyapılmış hertûr- lu dınsel resme venlen ad 9/ Malta humması. \kde- niz humması gıbı adlar da venlen bulaşıcı hastalık V UKARJD4N AŞAĞIYA: 1/ Egn kunduracı bıçağı 2/ Uluslararası Çalışma Orgutu'nun sımgesı Daha çok meh- ter muzığınde kullanılmış uflemelı bır çalgı 31 Vumu- şak, hoş, mce bır güzellığı olan Ortaçağda savaşçıla- nnkullandığıbırtürkalkan 4/Bırzamanbınmı "Yan- nıs " Ünlu Yunan şaırı 5/Denız gıysısı Bırsoru sözü 6/ Derebeylık Japonyası'nda en aşağı sınıfı oluş- turan halk Örnek 7/Saç kıvnmı "Yığıt yığıdmyol- daşı / — yığıdın öz kardaşı" (Karacaoğlan) 8/ Kopek Kuçuk çubuklarla oynanan bır oyoın 91 Antmetıkte bır kuvvetın derecesını veren sayı "Dayak atma. dö\me" anlamında argo sözcûk LÜLEBURGAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1998 430 Davacılar kendı adına asaleten Selıme Gönul vs tarafından davalı Nufus Mud aleyhıne açılan gaıp- lık davasının yapılan tensıb ara karan uyannca, Davaolann yakını Ahmet oğlu, Zeynep'ten olma 19/12/1953 doğumlu Luleburgaz Hamıtabat koyu 112 hanede nufusa kayıtlı ve aynı yerde mukım Feh- mı Gonul, 11 4/1993 tanhmde evden aynldığı ve o gunden bu yana kendısını gorup, haber alan olmadı- ğı, bu sebeple aleyhınde gaıplık karan ıçın talepte bulunulduğundan, soz konusu şahsın veya bu şahsı gorenlenn, yennı bılenlenn mahkememıze I yıl ıçınde muracaat etmelen. aksı halde gaıplığıne karar venleceğı ılan olunur 23/6 1998 Basın 30720
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog