Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

(0212)5140196ya Telefon Ederek Kendinize Müziğin Ustalan Dizisinden 700.000 TLIık Bir CDArmaganEdin. TgT Cümhurryet L ^ . kitap kulûbü TOrkocağı Cad No 39/41 (34334)CağaloğWistanbul Tet-(0212)514 01 96Faks.(0212)51401 95 Cumhuri 0)107.4 ^ C h i t ݧTANBUL VE ÇE\TIESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26563 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 HAZİRAN 1998 PAZARTESİ K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ ' N D E B İ R A D I M D A H A PLATONSOKRATES'İN SAVUNMASI Niyazi Berkes'in çevirisi, Sabahattin Eyuboğlu'nun önsözüyle. Yarın Cumhuriyet'le birlikte... Yeni sarsıntılann beklentisinde olan Adanalılar korku ve acıyı bir arada yaşıyor Geride ölüm kaldıÖlü sayısı 112,1500 bina hasar gördü Merkez üssünün Yüreğir ve Ceyhan ilçeleri olduğu belirlenen depremden sonra eıikaz kaldırma çalış- malan Ankara, Istanbul ve diğer çevre illerden gelen ekiplerin yardımıyla sürdürülüyor. Başbakanlık, 30 ev ve beş işyerinin yıkıldığını, üç hastane, altı okul, bir işyeriyle yaklaşık 1500 binanın hasar gördüğünü açıkîadı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. DEVLET DEPREM BÖLGESİNDE 'Yaraiar sardır'• Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel, Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcılan Bülent Ecevit, Ismet Sezgin ile bazı bakanlar, bugün deprem bölgesindeydiler. "Afetten sonra yarayı sarmak devletin görevidir. Kısa zamanda yara sanlır" diye konuşan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Adana Valisi Oğuz Kağan Köksal'dan durum hakkında bilgi aldı ve enkaz kaldırma çalışmalannı izledi. • Deprem bölgesine gelen Başbakan Mesut Yılmaz da "Edindiğim ızlenımlere göre yurttaşlardan sağlık yönünde bir şikâyet yok, aksama yok. Yemek konusunda sorun yok. Vatandaşa Kızılay'ın da katkılanyla gıda yardımı yapılıyor. Telafi edemeyeceğimiz bir tek şey var, can kaybı. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyonım, yaralılara geçmiş olsun diyorum" dedi. • 6. Sayfada 4 Temel atma törenT ve deprem... • Adana'da imar kurallanna aykın yapılar deprem sonucu yerle bir olurken Istanbul'da da aynı gün Demirel, imar ve şehircilik kurallanna aykın bir temel atma törenine katıldı. Demirel'in Istanbul'daki "Beykoz SİT alanı" içinde törenle attığı TED Koleji temeli de tıpkı Adana'daki çöken yeni yapılar gibi imar planı ve şehircilik kurallanna aykın bir "hukuk dışı inşaat'"ı taşıyacak. • TED Koleji belki depreme karşı daha dayanıklı olacak ama "bilımsel kurallara ters düşen imar kültûrûnün" yeni ve görkemli bir örneği olarak kaçak yapılaşmanın da yine "özendırici" cephesinde yer alacak. Dahası, sadece kaçak değil, aynı zamanda yağmacı imar politikasının da "simgesi" olarak eğittiği öğrencilere "çevre" ya da "hukuk devleti" gibi erdemleri kim bilir nasıl bir kimlikle öğretmeye çalışacak... OtTDIY BABl'flintakari• 3. Sayfada İkinci büyük sarsıntı korkuttu Adana'da dün sabah meydana gelen 4.8 şiddetinde- ki sarsıntı da geceyi endişeyle geçiren halkı korkut- tu. Kentin yüzde 20'sine dün de elektrik ve su verile- medi. Telefon hizmetleri aksadı. Yıkıntıların Ada- na'da eski ve mühendis eli değmeyen binalarda mey- dana geldiği belirlenirken Ceyhan'da zemin sıvılaş- masının, binalann çökmesine yol açtığı ileri sürüldü. Esnafın kredi borçları ertelendi Vakıflar Bankası'nın Süleyman Demirel'in ziyareti sonrasında verdiği 100 milyar liralık yardımdan son- ra Sabancı topluluğu da 250 milyar liralık yardımda bulundu. Halk Bankası da dün akşam bölgeye 100 milyar lira yardım gönderildiğini bildirdi. Aynca ban- ka, depremden zarar gören ve kredi borcu bulunan esnaf ve sanatkârlann borçlannı erteledi. • 6. Sayfada Izlenimler Depreme endeksli yaşam • Depremden sonra yaşam Adana'da değışik görüntûlerle sürdü. Kimileri semt parkında bir biçimde çahştırmayı becerdiğı televizyondan Dünya Kupası maçlannı ızlemeyi kaçırmadı. Kimileri de refujlere kondurulan masalarda okey oynayarak vakit öldürdü. • Kimisi banyoda, kimisi tuvalette depreme yakalanma aynntısından ürettiği ironiyle, yaşadığı olayın ağır baskısını hafifletmeye çalıştı. Adana ve Ceyhan'ı vuran deprem sonrasında yurttaşlann çoğu yarah arkadaşlannı ve akrabalannı hastanelere kucaklannda taşıdüar. Her tarafi saran moîoz ve enkaz, ulaşımı büyük ölçüde engelliyor. Ya- kınlannı yitirenlerin ağıtlan kenti sararken bir yandan da Adanalılar \eni yaşamlanna ayak uydurma- ya çauşıyorlar. Kısacası depremzedeler acüannı dindirmeye çauşıyoıiar. 13. Sayfada Sarsıntı korkusu sürüyor • 6.3 şiddetindeki deprem Adanalılan sokağa dökerken. aradan geçen zaman sarsıntılann getırdığı korkuyu ortadan kaldırmaya yetmedı. Her an yeni bir sarsıntı endişesiyle halk geceyi cadde \ e parklarda geçırdı. SAMHAZMİEZHTmhatoepİ I 3. Sayfada Ya nükleer santral olsaydı...• Deprem yöresindeki yurttaşlar ve bilim insanlan "îyi ki nükleer santral yok" diyorlar ve yetkililerin, doğanm son uyansını dikkate almalannı istiyorlar. Prof. Leziz Onaran "Hani Akkuyu bölgesinde deprem riski yoktu" diye sorarken, Doğu Akdeniz Çevrecileri de "Yetkililer kesinlikle bizi gözden çıkardılar. Bunun başka bir açıklaması yok. thaleyi iptal etsinler" diyorlar. İZMİR- Adana'da yaşanan dep- rem ılk değildi, bilimsel raporlar son olmayacağmı da açık seçik göstenyordu Bıhm insanlan "Yö- rede ya nükleer santral olsaydT di- ye sorup yanıtını da veriyorlar: "Yıllardır davul zurna çaldık yet- kililer duvsun diye. Nükleer sant- ral sev dalılan duymazdan geldiler. Doğa nükleer santral kurulmadan önce son uyansını yaptı. Şimdi sı- rayetkililerde..." "Akdeniz'de deprem" tarih 23 Şubat 1995... "Güney besik gibi" tanh 23 Ocak 1997 "Deprem Hatay'ı 200 kez salla- dı" 24 Ocak 1997... Evet, Akdenız'in,özelHkleEce- mış fay hattı üzennde bulunan Mersın \e Akkuyu yöresının dep- remle içli dışlı olduğu zaten bili- niyordu. Nükleerseverlerin Ece- miş fay hattının "zararsız'* oldugu- na ilışkin yaklaşımlanna karşıhk Prof. Dr SunguGökçen.Prof. Dr. Nuran Gökçen ve arkadaşlannın 1991 yılmda hazırladıklan bılim- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te îsrail Büyükelçisi Uri Bar- Ner, Cumhuriyet 'e konuştu 'Barış için askeri diyalog' • Türkiye ile îsrail arasındaki askeri diyaloğun bölge banşı için olduğunu belirten İsrail'in Ankara Büyükelçisi Ner, bu ilişkiyi şöyle yorumladı: "Yapmakta olduğumuz, bölgenın iki önemli demokrasisinin (Türkiye-lsrail) bölge ülkelerine örnek olmasıdır. Türkiye ve Îsrail olarak aramızdaki işbirliğini ABD'nin de kutsaması ile Ortadoğu'da çok önemli bir üçgen oluşrurduk." • Israilli bilim adamlannın Türkiye'deki tslami konulan tartıştıklannı söyleyen Ner, iktidara kim gelirse gelsin iki ülke arasında ilişkilerin gelişeceğini saptadıklannı belırtti. • 4. Sayfada UBP'nin surprız zaferi• KKTC'de 28 belediye başkanının belırlendiği yerel seçimler, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) zaferiyle sonuçlandı. Katılımın düşük olduğu seçimlerde, hükümet ortağı DP ve muhalefetteki CTP ile TKP önemli bir varlık gösteremedi. • Iktidar ortaklannın propaganda döneminde girdıkleri kıran kırana yanş, KKTC'de yeni bir hükümet bunalımına yol açtı. Hükümet ortağı Demokrat Parti'nin, birkaç gün içerisinde hükümetten çekilme yönünde bir karar alması bekleniyor. • 9. Sayfada ABD'ningizti Bosna operasyonu • ABD'nin, Sırplann eski lideri Radovan Karadziç ve 5 Sırp savaş « suçlusunu yakalamak için gizli operasyon sürdürdüğü ileri sürüldü. Washington'un, Karadziç'in adalete teslim edilmesi konusunda NATO'daki müttefiklerine gü\enmediği için kendi yöntemlerine baş\xırduğu belirtildi. ABD'de yayımlanan haftalık US News and World Report dergisinin son sayısında, ABD'nin operasyon için 50 milyon dolann üzerinde para harcadığı kaydedildi. • 7. Sayfada GENSORU Yeşü bugün Meclis'te SIVAS VAHŞETt BUDAK: CEZAYİR 'Gerici tehdit bitmedi' Hiçbir şey iyi gitmiyor Teröre büyük tepki FRANSA? 98 Nijerya kupaya TARİHt ESER Yüz yılhk veda etti özlem 15. Sayfada \ 5. Sayfada 7. Sayfada 18. Sayfada \Spor'da Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Deprem Ankara'yı Sarsabilecek mi? Adana ve çevresınde meydana gelen depremın ardın- dan üç önemli özellığimız bir kez daha ortaya çıktı: - Biz her şeyı çok ucuz atlatırız. - Çok iyi kriz masası kurarız. - Her olayı çok derin soruştururuz. Wk Arkası Sa. 6, SH8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog