Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 HAZİRAN 1998 PAZAR 14 TELEVtZYON GÜNUN FîLMLERİ 11.55/TRT2/Terk... Ayrıntı yanda Küçük Prenses 13.00 TGRT Dram ©(The Little Prineess) - Sara, varlıklı bir adam olan babası tarafından, pahalı elbiseleri ve be- bekleriyle birlıkte Londra'da bir yatılı okula bıra- kilır. Filmde. Sara'nın babastnın gönderdiği bol pa- ra sayesinde burada itibar görmesi. babasının ölü- münden sonra ise hizmetçı olarak çalıştırılmaya başlaması anlatıiıyor. Yönetmen: VV'alter Lang. Oyuncular: Shirley Temple, Richard Greene, Ani- taLouise(1939ABD, 91 dk). Silahlara Veda 13.10 ctv Melodram ©(A Farevvell to Arms) - Emest Hemingvvay'in ünlü romanından sinemaya uyarlanan filmde, Birincı Dûnya Savaşı sırasında Amerikalı bir am- bulans şoförüyle bir hemşire arasında yaşanan tra- jik aşk konu ediliyor. Yönetmen: Frank Borzage. Oyuncular: Helen Hayes. Gary Cooper. Adolphe Menjou. Mary Philips (1932 ABD. 78 dk). Bez Bebek 13.20 TRT 1 Dram Cezaevinden kocasının çıkışını beklerken, evi- onaran ustayla cinsellige dayalı tutkulu bir ilişkiye giren kadının sonu kanli biten yasak aşk öyküsü. Yön: Engın Ayça. Oyn: Hülya Koçyiğit, Ha- kan Balamir. Mehmet Akan. Kemal Toraman (1987). Ölüm Maskesi 14.30 Show TV Macera /f>v (Mask of Death) - Mafya babası. pohslerden Vİ' kaçarken McKenna adli polisin kansını öldü- rür. Bunun üzenne McKenna hastanede geçirdiğı bir estetık ameliyatla mafva babasına benzetilir. Böy- lece, örgütün içine girılecektir. Yön: David Mitc- hell. O> uncular: Lorenzo Lamas, Rae Dawn Chong. Ortaklar 15.30 HBB Duygusal (Pardners) - Babaları azılı bir kovboy olan iki arkadaş. bebekken anneleri tarafından New York'agetirilirler. Vurdumduymaz arkadaşlar. New York şehrini terk edip babalannın memleketine dö- nerler. Herikiside burada bir kızaâşıkolurlar. Yön: Norman Taurog. Oyn: Dean Martin, Jerry Lewıs, Lon Nelson. Jackie Loughery (1956 ABD, 90 dk). Nuri Kantar... 17.00 Kanal D Güldürü Kantar Ailesinin önce ucuz fiyatla satılan, da- ha sonra da büyük değer kazanan bir arsanın çevresinde dönen gülünç öyküsü. Ertem Göreç'in yönetmenliğini üstlendigi filmde Tekin Akmansoy, Sema Eyüboğlu ve Türker Tekin rol alıyor(1975). Sehi Boylum... 18.00 interstar Duygusal , Bir köylii kadını ve çocuğuyla, yaşamına giren biri kamyon şoförü, diğeri yol ustası iki erkek- ten oluşan dörtlü ilişkinin öyküsü. Cengiz Aytma- tov'un şiirsel aşk öyküsünü Atıf Yılmaz sinemaya uyarladı. Oyuncular: Türkan Şoray, Kadir lnanır, Ah- met Mekin, Nurhan Nur (1977). Gökyüzündeki Işık 20.30 TRT 3 Gerilim /fS (That Eye, the Sky) - Bir ailenin yaşamına es- v i ' rarengiz bir yabancı girer. Ancak bir süre son- ra aynı kişi bu ailenin hayatının bir kâbusa dönüş- mesine neden olacaktır. Yön: John Ruane. Oyun- cular: PeterCoyote, Lisa Harrovv. Amanda Douge. AceleKoca... 21.00 TRT INT Güldürü Uçakkazasındaöldüğüsanılanbırkadınla, beş ' yıl sonra ikinci kez evlenen bırkocanın gülünç öyküsü. Yönetmen: Muzaffer Aslan. Oyuncular: Türkan Şoray. Bülent Kay abaş, Denız Erkanat (1975) Kapak KIH 21.30 Kanal 6 Müzikal (Cover Girl) - Bir koro kızı, bırinci sınıf bir fo- tomodel olur. Tabii ki emelleriyle aşkı çatışır. Şarkı ve dansların fılmin hikâyesi içine oturtulduğu müzikalde Rita Hayworth. Gene Kelly. Phil Silvers rol ahyor Yön: Charles Vidor( 1944 ABD. 107dk). 21.50 / interstar / New... Ayrıntı yanda 22.45 / TRT 2 / Gülmeyen... Ayrıntı yanda DuyguGeçidi 00.20 interstar Duygusal ©(Safe Passage) - Yedi oğlu ve bir kedisi bulu- nan Mag ve Patrick Singer çifti. banliyöde bir e\de yaşamaktadır. Mag, bir gece gördüğü kötü bir rüyanın etkisiyle oğullanndan birinin başının dert- te olduğuna inanmaktadır. Bir araya gelen aile, oğul- lannın yaşayıp yaşamadığını öğrenmeye çalışırken eski günleri de anarlar. Yönetmen: Robert Allan Ackerman. Oyuncular: Susan Sarandon, Nick Stahl, Sam Shepard'(1994 ABD. 98 dk). Korku Evi 00.20 ctv Gerilim ©(The Ogre) - Amerikalı yazarCharel, kocası ve oğluyla Italya'ya tatile gider. Kaldıkları es- ki villa, Charel'e çocukluğunda gördüğü korkunç bir rüyayı hatırlatır. Yönetmen: Lamberto Bava. Oyun- cular: Paulo Marco, Virginia Brayan. KJZÜ Kral, Beyaz... 00.30 TRT 1 Macera /77\ (Red King, W hite Knight) - Emekli bir CIA >o' ajanı olan Bill Stoner. maddi açıdan zordurum- da olduğundan eski teşkilatının yaptığı bir iş tekli- fıni kabul eder. Stoner, Sovyetler Birliği'ne gönde- rilecektir. Ancak verilen görevin anlatıldığı kadar kolay olmadığını anlayacaktır. Yönetmen: Geoff Murphy. Oyuncular: Tom Skerritt. Max Von Sydow. Yabancı izleyin Orta Değmez RADYO CUMHURİYET'TE BLGÜN R A D V O Cumhuriyel O7.4 06.00 Haftasonu Ezgi- leri 09.00 AJaturka Sev- dalar (Aylin Şengün) (Tekrar) 10.00 Şarı Bi- siklet (Özgür Özbakır) 11.00 Hekim Gözüyle (Rıfat Yücel - Özcan Baripoğlu) 12.00 Genç Dalga (Serkan Barut) 13.5) Dünya Müziği At- lası (Feza Tansuğ) 15.00 lletişimin Büyü- sü (Ali Saydam) 16.00 Kırk Ambar (Selim lle- ri) 18.30 Noktürn (Er- han Traşın) 20.00 Dö- nülmez Akşamın Ufku (Aylin Şengün) 22.00 Derinlik Sarhoşluğu (Özgür Özbakır) 24.00 Sırdaş (Özden Toprak) 02.00 Uğurlar Olsun (Uğur Dinçer) Tel: (0 212 513 80 06) Faks: (0212513 7719) • Ana haber bültenleri saat 13.OO'te ve 18.00'de yayına girecektir. • 13.30 Dünya Müziği Atlası: Feza Tansuğ programında, çeşitli müzik türlerinden örnekler sunuyor. • 16.00 Kırk Ambar: Selim lleri, sanat, edebiyat ve kent kültürü üzerıne sohbetiyle sizlerte. • 18.30 Noktürn: Erhan Traşın bu haftaki prog- ramında: Chopın'nin Op. 35,2 numaralı piyano so- natına yer veriyor. Programda ayrıca sevilen kla- sik batı müziği eserlerinin yanı sıra, geçmiş yılla- rın melodilerini de dinleyebilirsiniz. Paris'te 'asık suratlı' bir komiserTV Servisi - Üç Sovyet özel elçısi (Bressart, Rumann. Granach) gö- revli olarak Paris'e gelirler. Ama çok geçmeden Paris'in sihn üstlerine çö- ker. Böylece son derece görevine sa- dık vebaşanlı bir yoldaş olan Ninotch- ka(Garbo) sahneyeçıkar. Amacı. sâ- bık Grandüşes Swana'nın (Ina Claire) elindeki müce\ herleri almaktır. So\ - yet hükümeti. aristokratlann mal var- lığının halkm malı olduğunu düşünür çünkü. Ne var ki iki kadın fıkir ayrı- lıklarını hararetle dile getirirken. Sw a- na'nın âşığı Kont Leon Dulga (Melvyn Douglas). bu sefer de asık yüzlü ko- misere tutulur. Çok ele alınmış bir tema üzerine ışıl ışıl bir komedi. nefis bir karakter ko- medisi. Nükteler tamamen kontrol al- tında. Gerçi her şey baştan itibaren TRT 2 22.45 Gülmeyen Kadın - Ninotchka / Yönetmen: Ernst Lubitsch / Oyuncular: Greta Garbo, Melvyn Douglas, Sig Rumann, Ale- xander Granach, Felix Bressart, Ina Claire, Bela Lugosi / 1939 ABD yapımı, 111 dakika, Siyah-Beyaz. havlı aşikârama. kimsenin buna kar- şı çıkacak hali yok. Zaten bir sakınca- sı da \ok. Yönetmen Ernst Lubitsch bir tanrıçayı erişilmez tahtından (za- rafetle) indirerek, onu Paris şampan- v ası \ e pla\ boy Melvyn Douglas' ın ca- zibeM karşısında yavaş yavaş eri\ cn sert bir komünist yapmış. Fars, romans \ e hic\ ın bu nefis bileşiminde. orta karar filmlere bile damgasını vuran. onları kurtaran yoğun "Garbo anlan". hül- \alı dakikalar da eksik değil. Buna kar^ılık "Gülmeyen Kadın", yalnız- ca onun \ arlığına dayanan bir film de değil. Her şeyden önce, imzasını fıl- mınhcrsahnesine vuran Lubitsch \ar. Sonra mükemme! senaryoekibi. Ve oyuncuları elbette: Garbo, Douglas (oysa bu rol için daha önce William Powell \ e Robert Montgomery dü- şünülmüştü) ve Paris'te kendilerini kaybeden üç Rus elçisinde gerçekten benzersız kompozisyonlar çizen Ru- mann. Granach, Bressart üçlüsü. Ay- rıca "Gülmeyen Kadın'1 . beyazper- denin içgüdülerine dayanan büyük sa- natçısı Garbo ile Swana rolünde sah- nenın büyük üslupçusu ve teknisyeni Ina Clairei karşı karşıya getirmek gi- bı ilgınç bir özellik de taşıyor. "Gülmeyen Kadın". "Bu film, sirenlerin alarm değil esmer bir dil- ber anlamına geldiği ve Fransız er- keklerinin ışıklan hava hücumlan dışındaki nedenlerle de söndürdük- leri o harika günlerdc. Paris'te ge- çer" prologuyla başlıyor. Akıldan çık- maz sahnelerinden biri ise, Kont Le- on'unbirkafede, iskemlesindendüşe- rek Ninotchka'nın zırhında delik açtı- ğı malum sahne... "Gülmeyen Kadın" en iyi film, senaryo (Charles Brackett, Billy Wil- der, Walter Reisch). hikaye (Melc- hior Lengjel), kadm oyuncu dalla- nnda Oscar adavı oldu. Ev değiş tokuşuyla gelişen olaylar Kgr İ.Star 21.50 New York'ta Bir Çılgın- A Couch in New York / Yönetmen: Chantal Ackerman / Oyuncular: Juliette Binoche, William Hurt / 1995 Fransa yapımı, 104 dakika. TV Servisi - Henry (Hurt). son derece düzgün bir yaşam sürdüren Nevv Yorklubirpsikologdur. Sev- gilisinin kendisini terk et- mesi üzerine dairesini Pa- ris'te yaşayan biriyle bir sü- reliğine takas etmeye karar verir. Verdiği ilanı Parisli birdansçı olan Beatrice (Bi- noche) yanıtlar. Bearrice ve Henry evlerini değiş-tokuş ederler. Fakat Beatrice'in evi hiç- bir şekJlde Henry'ye hitap et- mez. Dağınık, gürültülü bir apartman dairesidir burası. Yani Henry'nin Ne\\ York'taki yaşam tarzının her şeyiyle tam tersi. Henry. ta- tilini evi toplayıp Beatrice'in erkek arkadaşİanyla başa çıkmaya çalışarak geçirdiği- ni fark edince tatilini yarım bırakarak Amerika'ya dö- ner. Öte yandan Beatrice de 'İngiliz Hasla' filmivk' Oscar alan J. Binoche \e "Başka Tanrının Çocuklan'ndan tanıdığımız \\. Hurt başrolde. Henry'nin e\ıne gelen has- bir yakınlaşma başlar. Bu talarıyla tanışmıştır. Hatta Henry'nin mesleğini devam ettirmektedir. Henry. Ne\\ York'ta Beatrice'in yaptık- lannı ögrenınce. hastalann- dan biri eıbı da\ranarak kez gerçekten âşık olduğu- nu anlayan Beatrice. hemen Paris'e döner. Henry de onu izler... "İngiliz Hasta" filmıy- le Oscar ödülü kazanan Fran- onunla tanışır. Aralarında sız oyuncu Juliette Binoche ve "Başka Tanrının Ço- cukları" filminden tanıdı- ğımız NV'illiam Hurt "New York'ta Bir Çılgın"da baş- roldeler. Bu duygusal, romantik güldürüyü Belçika'nın önemli kadın vöoetrnenle- rinden bin olan Chantal Ae- kerman yönettı. Türkiye'de- ki sinemalarda da görme ola- nağına kavuştuğumuz bu film. eleştirmenlerden öv- güler alamadıysa da roman- tizm hayranları bu filmden hoşnut kalabilirler... . ı». II' \ f Taşralı kadmın hüzünlü aşkıTV Ser>isi - Rekin Tek- soy'un hazırlayıp sunduğu "Si- nema ve Edebi> at" kuşağın- da. Honore de Balzac'ın a\- nı adlı romanından uyarlanan "Terk Edilmiş Kadın" adlı bir Fransız filmi gösteriliyor. Filmin gösteriminden önce Teksoy, çevirmen Yaşar Avunç ile bir tanıtım söyleşi- si yapacak. Çağdaş romanın kurucusu sayılan Balzac edebiyat alanı- na takma adla yazdığı birkaç romanlagirdi. I829yılındailk kez kendi adıyla yayımladığı ilk romanının ardından. yaşa- ) TRT 2 11.55 Terk Edilmiş Kadın - La Femme Abandonnee / Yönetmen-Senaryo: Edouard Molinaro / Oyuncular: Charlotte Rampling, Niels Arestrup, Christopher Thompson, Beatrice Agenin 1992 Fransa yapımı, 83 dakika. mı bovunca > üzü aşkın roman yayımladı. "İnsanlık Kome- disi" genel başlığı altında top- ladığı romanlan Balzac'ın de- rin bir gözlemci yeteneğınin ürünleridir. Elealdığı kışılerça- lışkan, ama para \ c güç peşin- de koşan. hıleye baş\ unnaktan kaçınmavanbıırjuvadünyası- ııın bılinen ınsanlart oldukla- rı halde. Balzac bu kişileri dav- ranışları \eiçdün>alan ıleya- ratırken ölümsuzlüğe ulaştır- nıa\ı bılınıştır Özellikle de vaptığı çözümlemeler, toplum- bılimcılenn o çağa ilişkin ça- lı^malanna ışık tutacak düze) - dedır. (,'eşıtlı toplum katman- lanndakı bırevleri en belirgin özelliklerıvle \akalavan Bal- zac. kövlülerden. memurlar- dan. so\ lulardan \ e halktan ti- pik kahramanlar varatmıştır. Bir taşra kentınde yaşanan hüzünlü bir gönül ılışkısınınele aiındığı "Terk Edilmiş Ka- dın", yazann hem toplumsal ilışkileri. hem kişilerin iç dün- yalannı \ansıtmadaki ustalığı- nın bir başka ömeğı. Fransız sı- nemasının edebiyat uyarlama- larına öncelik tanıyan yönet- menlerinden E. Molinaro'nun yönertiğı film. özellikle Fransız sınemasının uluslararası oyun- cusu C. Rampling'in incelikli oyunuyla dikkati çekiyor. TRT2 18.30 Türkiye'de 'turizm' TV Servisi - Danış- manlığını Prof.Dr. Meh- met Tomak'ın vaptığı •İkiBineİkiKala'da bu hafta "turizm" ko- nu ediliyor. Turizm Müsteşan Fermani Uy- gun ve TURSAB yet- kilisi Çetin Gürcünün katıldığı programda, 2000'liyıllardadünya- da ve Türkiye'de tu- rizmdeki gelişmelerle Türkiye'nin turizm po- litikası ele alınıyor. KanalD 23.15 'Teke Tek' Hükümetin bir yılı TV Servisi-FatihAI- taylı nın hazırlayıp sun- duğu "Teke Tek"te ANASOL-D hükümeti- ninbiryıllıkicraatlan ele alınıyor. DSPGenelBaşkanıve Başbakan Yardımcısı Bü- lent Ecevit'le hükümetin bir diğer ortağı DTP Ge- nel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un konuk ola- cağı yapımda. 55. hükü- met değerlendiriliyor. Canlı yayımlanan prog- ramda, Ecevit'e, "Hükü- mette kaldığı süre içe- risinde sosyal demokra- siyi yeteri kadar temsil edebildi mi", "Başba- kan Mesut Yılmaz'ın CHP Genel Başkanı De- niz Baykal'la protokol imzalamasını nasıl de- ğerlendiriyor", "Erken seçime neden karşı çı- kıyor", "Neden Türki- ye'de bir sol blok oluş- turulamıyor" soruları yöneltiliyor. Zaman zaman hüküme- te getirdiği sert eleştiri- lerle dikkatleri üzerine çe- ken Cindoruk ise, biryı- lını dolduran hükümetin icraatlanyla ilgili olarak grubunun duyduğu rahat- sızlıklan dile getiriyor. NTV 22.051 Yetkin sunuyor Evren Tasaport'ta TV Servisi - Türki- ye'nin dış politikasında- ki gelişmeleri konu alan "Pasaport" programı- nın bu haftaki bölümüne eski Cumhurbaşkanı Ke- nan Evren konuk olu- yor. Evren, Murat Yet- kin'in hazırlayıp sundu- ğu programda, geçen haf- taki yapımda "12 Ey- lül" ile ilgili açıklama- larda bulunan dönemin Amerikan Gizli Servisi CIA Başkanı Stansfield Turner'a yanıt veriyor. Turner'ın "12 Eylül'ün irticaya destek olduğu" şeklındeki suçlamaları- nı yanıtlayacak olan Ev- ren, ihtilalin bugüne ka- dar gizli kalmışbazı nok- talannı da açıklıyor. TRT 2 18.05İ 'Ateşi Çalmak' 6 Otel' üzerine şiirler TV servisi - Şiirağır- lıklı edebiyat programı "Ateşi Çalmak"ın bu bölümünde "otel" üze- rine yazılmış şiirlerden örnekler sunuluyor. Şa- ir-yazar Ahmet Oktay "ın konuk sunucu olduğu bu bölümde Oktay, rastlan- tıların. belirsizliklerin egemen olduğu bu yerle- ri "tekin olmavan me- kânlar" diye nitelendı- riyor. Şiirleri Melek Dener \e tiyatro sanatçısı Er- doğan Ersever seslen- diriyor. TRT 2 14.45İ 'Işıldak' Ekrana veda ediyor TV Servisi - Sezonun son bölümüyle ekrana ge- len "Işıldak"ı Dokuz Ey- lül Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Benal Bü- yükgebiz sunuyor. Aile hekimliğinin önemı üze- rinde dumlacak bu,,bö-. lümde. uyuşturucu mad- de bağımlılığı konusu da ele alınıyor. Uzman görü- şüyle, sağlık hizmetlerinin aksayan yönlerine deği- niliyor. TRT Izmir Tele- vizyonu yapımını Erol Artem yöneiiyor,, , , TRT2 H.45İ 'İnternet T V İzleyicilerden sorular TV Servisi - Bilgisa- yar mühendisliğinin tar- tışılacağı "İnternet TV'yi Handan Demi- ralp sunuyor. Egenet In- temet Hizmetlen Müdürü Turgut Kalfaoğlu ve Ege Üniversitesi Network Yö- netim Grubu'ndan Elif Begüm de izleyicilerin In- ternet'le ilgili sorularını vanıtlıvorlar. TRT2 16.55 'SözHukukun' 'Sigortacılık' masada TV Servisi - Türkiye'de özel sigortacılık uygula- malannın tartışılacağı "Söz Hukukun" programını Doç.Dr. Ferit Hakan Bav - kal sunuyor. Yapıma ko- nuk olarak Ticaret Hukuk- çusu Doç.Dr. Mehmet So- mer \ e sigortacı Fahrettin Ecevit katılıyor. Tv PROGRAMLARI 10.00 Haberler 10.15 Gençlık Gunluğu 11.00 Haberler 11.05 Olur Olmaz 12.00 Haberler 12.15 Stop 10 13.00 Haberler 13.10 Dünya Kupasında Dün, Bugün 13.20 Yerti Film: Bez Bebek 15.00 Haberler 15.05 Tele Tatıl 16.00 Haberler 16.05 Tele Tatil 17.20 Maç Başlıyor 17.30 Dunya Kupasr. Fransa - Paraguay (Naklen) 19.20 Maç Başlıyor 19.50 Spor Haberleri 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.55 Dizi: Hayat Bazen Tatlıdır 21.25 Kupa Gundemi (Can- lı) 21.50 Maç Başlıyor 22.00 Dünya Kupası. Nijerya-Da- nımarka ( Naklen) 24.00 Gunun Getırdıklerı 00.30 Ya- bancı Fitm: Kıztl Kral, Beyaz Şovalye 02.10 Klıpler 04.05 Yabancı Film (0 312 428 22 30). *T\ 08.00 Yabancı Film: Para Mutluluk Getir- • r i mez09.40DünyaCoğrafyası 10.30Yarışma: • * Yedıtepe Maraton 11.30 Dunya Mutfaklann- dan 11.55 Yabancı Film: Terkedilmiş Kadın 13.55 Dızı: Flonda'da Tatil 14.45 Işıldak 15.35 İnternet TV 16.25 Kalifomiya Rüyası 16.55 Söz Hukukun 17.35 Resim Sevinci 18.05 Ateşı Çalmak 18.30 Ikıbıne iki Kala 19.00 Akşam Büttenı 19.30 Müzik Kondoru 21.00 Ve Suare 22.00 Gece Buitenı ve ingılızce Haberler 22.30 Festrvalde Dun. Bugün, Yarın 22.45 Yabancı Film: Gül- meyen Kadın 00.30 (0 212 259 72 75) 10.00 Telegün 11.30 Dızı: Korkusuzlar 12.00 Konser Salonlarından 13J0 Buyük Macera Televızyonu 14.00 Bir Sevgı Ortamı 14.30 Dızı: Deniz Fatıhı 15.30 Integrale 16.00 Dünya Takım Greko-Romen Gureş Finalı: Türkiye-Romanya 18.10 Gü- neş Altında 19.00 Müzik Pınan 19.30 Bıtınlemeyen Ta- pınak 19.50 Genç Haber 20.00 Boğaziçı Solıstlen 20.30 Yabancı Film: Gökyüzündeki Işık 22.00 Gece Baş- larken 24.00 Dunya Kupası Futbol Karşılaşması. 09.58 Açılış 10.00 M.E.B. Açıköğretım Lıse- sı Ders Programlari 13.00 Yurttan Sesler 13.30 Fasıl 14.00 TSM Bir Solıst 14.20 At Yarışları (Istanbul'dan Naklen) 17.40 M.E.B. Açıköğ- retim Usesi Ders Programlari 20.00 Belgesel: Her Kıyı Ayn Bir Yaşam 20.30 THM Konser 21.20 Hafta Sonu 23.00 Kapanış. 10.00 Haberler 10.15 Pazar Panorama 11.00 Haberler 11.05 Pazar Panorama12.00 Ha- berler 12.05 Stop 10 13.00 Haberter 13.10 Yerli Film: Ekmek Kavgası 14.00 Haberler 14.05 Fıl- min Devamı 15.00 Haberler 15.05 Tele Tatil 16.00 Ha- berler 16.05 Tele Tatıl (Devam) 17.20 Dızi: Safiyedır Kızın Adı 18.00 Haberler 18.10 Dızının Devamı 18.30 Gundem 19.10 Belgesei: Sessız Cennet Gazipaşa 19.40 Ingilizce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Ha- berleri 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Yerli Film: Acele Koca Aranıyor 23.00 Sesler ve Yorum- lar 24.00 Günün Getirdlklen 00.30 Yaşasın Sanat 01.20Yabancı Film: Clover Glove'dan Gelen Adam. I 07.30Çızgı Film. Panltı08.00 Çızgı Sınema: Haıvvatha Ef- I sanesı 10.00 Yerli Film: Kı- hç Bey 12.00 ilk On 13.00 32. Gün 14.30 Yabancı Film: Ölüm Maskesi 16.30 Yerti Film: Ayrılamam 18.30 Şans Kapıyı Çalınca 20.00 Shov TV Ha- ber 21.00 Spor Sayfası 21.10 Kupa 98 21.15 Yabancı Film: Sarı Dev Noel Baba 23.15 Maraton 23.45 Kupa 98 00.15 Haber Hattı 00.30 Yabancı Film: Kızıl Akrep 2 02.15 Belgesel: Doğa ve Macera 02.45 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 09.30 Pazar Neşesi 11.00 Aıle- nızın Avukatı 12.00 Lıstelerden Seçmeler 13.00 Haberler 13.15 7'de 7 (İç Haberler) 14.00 7'de 7 Dun- ya (Dış Haberler) 14.30 Çızgı Film 14.50 Yabancı Film: Vadiler Aslanı 17.00 Haberler 17.15 Çızgı Film 17.35 Yerli Film: Şahane Intikam 19.00 Ana Ha- ber 19.40 Spora Bakış 20.00 Geceler Mavi Sürgün 21.30 Yabancı Film: Ka- pak Kızı 23.30 Haber 6 24.00 Emın mı- sinız? 01.35 Haber 6 02.05 Yabancı Film: Kanlı Mızrak 03.45 Yabancı Film: Vadiler Aslanı (0 212 284 31 501 YF\e 04.50 Kultur - Eğıtım 07.30 " Tl Yabancı Film Afacan Troll 08.45 Yabancı Fılnr Dost- luk Denızi 10.50 Yabancı Film: Vahşi Bill 12.25 Yabancı Film: Bulutların ötesı 14.10 Star Portre: Gene Hackman 14.25 Yabancı Film: Çııgın Aşk 16.00 Yaban- cı Film: Cherokee Kıd 17.35 Yabancı Film: Oda Bir Ana 19.30 Cıne5 Ajanda 19.40 Yabancı Film: Aşk Oyunları 21.15 Cıne Magazın 21.30 Yabancı Film: De- nızde Isyan 23.25 Yabancı Film: Güne- şın Izinde 01.25 Dizı: Bordello 01.55 Is- lak ve Vahşı 02.50 Yabancı Film: Club V.R. 04.25 Tehlıkelı Yerlerde Seks (0 212 225 55 55). ^ f e ,.„, , 07.00 Haberler 07.15 Sp.-. * V Sporda Bugun 07.30 Gündemdekiler (Tekrar) 08.00 Haberler 08.15 Sporda Bugün 08.30 Gündemdekiler (Tekrar) 09.00 Haberler 09.20 Basın Ozetı 09.30 Bel- gesel. Hayvancılık 2000 (Tekrar) 10.00 Haberler 10.05 Belgesel: Doğa ve In- san 11.00 Haberler 11.20 Basın Özetı 11.30 Belgesel: Vücudumuz 12.00 Ha- berler 12.05 Büyük Keşıfler 13.00 Ha- berler 13.10 Spor Pazarı 19.00 Haber- ler 19.15 Dunyada Bu Hafta 19.40 Spor- da Bugun 20.00 Haberler 20.30 Spor Gündernı 21.00 Haberler 21.05 Dünya Kupası Özel 22.05 Pasaport 22.50 Lı- festyle 23.05 Kritik 23.40 üfestyle 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33). 07.00 Uyan- ma Zamanı 08.30 World Cup 98 Special 10.30 Me- ga11.00TopNews 11.15 Ozlem 12.30 Kelime Avı 13.00 Virüs 13.45 Vi- deone 15.00 Zeynep 16.00 Profesör 17.00 Top 10 17.30 Hit List 18.30 Worid Cup 98 Special 20.00 Top Rock 21.00 Vıdeos 22.00 Yerçekımı Sıfır 2^00 Geyik Parkı 00.30 Mega 01.00 Play Lıst 03.30 Türk Halk ve Sanat Müziği 04.30 Vıdeo Mıx 05.00 Trafik Programıf027228a 75 75). 07.05 Pop Klip 09.00 Haber Bül- tenı 09.35 Yaban- cı Film: Ailedeki Yabancı 11.35 Dık Açı 1İ35 Son Düzlük 13.00 Ha- ber Bülteni 13.35 Ekin Rüz- gârı 15.05 Para Rehberı 16.10 Otomotiv'98 16.35 Dünya Lıstelerı 17.10 Tıp Dosyası 17.35Washington Dosyalan 19.10 Dünya Us- telen 19.35 Dünya Modası 20.00 Haber Bülteni 21.05 Sınemaskop 21.35 Yaban- cı Fiim: Jack'ın Dönüşü 23.35 Kantarın Topuzu 01.00 Haber Bülteni (0 212 282 51 00). I M **4~wr °9 -00 m C L V F l l m ğ 10.00 Belge- sel 10.30 Enerjı Express 11.00 Pop Scala 12.00 Latın Futbolu 12.30 Dızr Dunden Yarına 13.00 Haber 13.10 Yabancı Film: Si- lahlara Veda 14.40 MUZ.K 15.30 Dızı: Lıman Devrıyesı 16.20Fu- aye 17.00 Dızı: E.N.G. 18.00 Pop Scala 19.00 Klasık Film Ko- lekayonundan 19.30 Ana Haber 20.00 Spor 20.15 Uykudan Ön- ce 20.25 Dızı: Aşk Uçgenı 21.20 Müzik 21.50 Dizı: Özel Bir Po- lıs 22.50 Belgesel 23.45 Blo- opers Sport Show 24.00 Gece Buitenı 00.20 Yabancı Film: Korku Evi (0 212 282 36 00). _ • 07.30 Gargoyles 07.50 Dis- 3 ¥ l f ney Club 09.15 Sıgara * " * w 09.40 7den 77ye 11.10 Harika Pazar 13.00 Gun Ortası 13.25 Dı- reksiyon 14.20 Hasbi Tembeler 14.40 Yerli Film: Kader Ayırsa Bile 16.30 Dı- zı Vıper 17.30 Dizı: Cybill 18.10 Tevfik Yener'le Perde Arkası 20.00 atv Ana Haber 20.30 Spor Haberleri 20.35 Ha- va Durumu 20.40 Spor Suare 21.10 Ya- bancı Film: Pandora Projesi 22.55 Son Haberler 23.00 A Takımı 24.00 Kapanış (0 212 655 00 00). Radyo ve Teleyizyon Üst Kurulu'nun verdiği bir gün- lük yayın durdurma cezası nedenlyle atv, yarın akşam saat 24.00'e kadar kapalı. 06.00 Huzura Doğru 06.30 Azerbaycan 07.30 Dedektıf Köpekler, Küçük Kahraman- lar 08.00 Dünden Bugüne 10.00 Çizgı Film 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haber- ler 12.15 Dıkiz Aynası 13.00 Yabancı Film: Küçük Prenses 15.00 Pazar Gü- neşı 17.00 Haberler 17.30 Yerli Film: Derviş Bey 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dızı: FX 21.00 ReısınTakası (Can- lı) 23.00 Spor Elıt 24.00 Gece Bülteni 00.15 Yabancı Film: Dinozoriann Vah- şeti-2 02.00 Yabancı Fiim: Çılgın Res- sam (0 212 652 25 60). 06.00 Türk Halk Müziği 06.30 Belgesel 07.00 Çiz- gi Film: Küçük Lulu 08.00 Çızgi Film: Dragon'un Gücü 08.30 Çizgi Film: Kızıl Baron 09.00 Çocuk Kulübü 10.20 Red Kit 10.50 Çızgi Film: Maske 11.20 Pazar Magazın 12.40 Zirvedeki On 14.00 Katılsana Ya- rışsana 14.30 Yerli Film: Sevgili Oğlum 16.00 Dızı: Şa- fakVaktı 17.00 Yerli Film: Nuri Kantar ve Ailesi 18.30 Dizı: Zeyna 19.30 Ana Haber Buitenı 20.20 Spor Gün- demı 2030 Çocuktan Al Haben 21.30 Şahane Pazar (Can- lı) 23.15 Teke Tek 00.20 Haber Saati 00.30 Dizı: Özgür- lüğe Kaçış 02.00 Türk Halk Müziği 02.30 Sigaranın Za- rarları 03.00 Kapanış (0 212 215 57 71). L± 07.00 Klıp 08.10 Çızgı Film: Oscar 08.40 Çizgı g ; Fiim: Süper Yarışçı 09.10 Yerti Film: Badi 11.00 • •••» Pazar Ekspres 12.00 Kırmızı Koltuk 13.00 Ke- yiflı Pazarlar Sana 14.00 Motor Sporlan Dünyası 14.50 Yerii Film: Tarkan Gümüş Eğer 16.30 ÇatKapı 18.00 Yerii Film: Selvi Boylum Al Yazmalım 19.30 Star Ha- ber 20.30 Star Spor 20.45 Dızı: Dış Kapının Mandalla- rı 21.50 Yabancı Film: New York'ta Bir Çılgın 24.00 Gece Hattı 00.20 Yabancı Film: Duygu Geçidi 02.00 Mega Tanıtım 02.30 Yabancı Film: Günahkariar (0 212 448 80 00). 07.30 Çocuklann Duşu 07.55 Hızlı Dinozor- lar 08.20 Alvın ve Arkadaşları 08.45 Genç •••••• Yarışçılar 09.10 Dinozorlar 09.30 Müz.k Ku- lübü 10.00 Haberler 10.15 Mavı Dünya 11.00 Tele Ka- re 12.15 Metronom 13.00 Haberler 13.15 Paranın Yö- nü 14.15 Asker Istekleri 15.30 Yabancı Film: Ortaklar 16.00 Haberler 16.05 Filmin Devamı 17.00 Haberler 17.05 Megarıspons 18.00 Hayvanlar Alemı 18.30 Ana Haber Bülteni 20.00 Pazar Şenliğı (Canlı) 22.00 Haya- tımız Moda 22.30 Top Bızde 24.00 Haberler 00.30 Me- garispons 01.30 Pazar Şenlıği (0 212 281 48 00). 08.00 Clıps 09.00 Çizgi Film 09.30 Masal 10.00 Söz Esnafın 11.00 Yabancı Film: &- nıf 1999-213.00Ankara Gündemi 14.00 Po- livole 15.00 Medyatör (Tekrar) 16.00 Serpil Barlas'la 18.30 Dızı: Üçkâğıtçılar 19.30 Flash Haber 20.00 Zen- ger Paşa'nın Konuklan 22.00 Sıradışı 23.00 Yabancı Fılm: Kara Yürek 01.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 07.30 Bale:RomeoveJuliet 08.40 Konser: Bob Dylan Special 09.20 Konser 10.10 Bel- gesel: Kaptan Cook'un Seyir Defterı 11.00 Yabancı Film: Günbatımı 12.50 Geniş Açı 13.00 Kon- ser (Tekrar) 13.30 Bale (Tekrar) 14.20 Belgesel: Denız- lerin Ipek Yolu 15.10 Yabancı Film: Sevgi Bağı 17.10 Konser (Tekrar) 17.50 Belgesel: Büyulü Sular 18.30 Sa- bah Adventure Club 19.10 Yaşanmış Öyküler 20.00 Di- zi: Ihtiras Kurbanları 20.50 Genış Açı 21.00 Yabancı Film: Podyumun Büyüsü 22.40 Kerem Görsev'le Jazz 23.30 Yabancı Film: Ayn Dünyalar (0 212 502 98 02).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog