Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Hıçbirolçuye sığmayan bajflılık:KITAP. Kıtap "Taksim"de. «• Cumhuriyet ^ ^ kıtap kulubü feöklal Cad Zambak Sok 4/i(Aksanat karşısOTakam/lstanbul Te) (0212)252 38 81/82 75. YIL SAYI 26562 / 150000 TL (KDV,ç< Cumhuriyet Q)iO"7.4 RADYO Cumhuriyet ISTA\BUL VE ÇEVRESINDE Y\\ INDVt IZ KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945J BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 28 HAZİRAN 1998 PAZAR Yer sarsıntısırîoa 100'ü aşkın ölü; binden fazla yaralı Adnııa'da deprem6.3 Şİddetİnde Merkez üssü Adana'nın Karataş ilçesi olarak belirlenen deprem saat 16. 56'da meydana geldi Şiddeti 6.3 olan deprem sonrası Adana 'da büyük panik yaşandı, halk sokaklara döküldü. Telefonlann büyük bölümü anzalanırken elektrikler de kesildL Binlerce ev ve işyerinin camlan kınldu Çok sayıda evin çöktüğü depremdeyüzlerce binada çatlaklar oluştu. 7 apartman çöktü peŞG SarSltitl Hastanelereyüzlerceyaralımn getirilmesi nedeniyle sağlık ekiplerigöreve çağrûdu Elektriklerin kesik olması nedeniyleyarahlara müdahale edümesinde güçlükler yaşandığı bildirildL Büyük depremden sonra bölgedepeş peşe sarsıntılar oldu. Jeofizikçiler, can kaybımn nedeninin, kentleşmenin fay zonu üzerindeyapılması olduğunu bildirdi ESkİ yapilar yiklldl Vali Oğuz Kağan Köksal başkanlığında kriz masası oluşturııldu. Yurttaşlar hasarlı binalara girmemeleri için uyanldu Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak ise hasarın büyük bölümünün eski yapılarda olduğunu, halkın yüzde 97'sinin şehirde yaşamasına rağmen ölümlerin büyük çoğunluğunun köylerde meydana geldiğini söyledL • 7. Sayfada En büyük kayıp Ceyhan'da SAVAŞ KÜRKLU CEYHA.N - Çukurova başta olmak uze re Guneydoğu \ e Orta Anadolu nun bır bo- lumunde de hıssedılen şıddetlı deprem en çok Adana nın Cey han ılçesınde etkılı oldu Ceyhan'da 7 apartman tamamen çoktu llçe de olu sayısınm 70'e ulaştığı, yaralı sayısı- nın da 600'u aştığı bıldınldı Çukurova dakı depremın ılk şoku atlatıl- dıktan sonra telefonlann kesık olması yu- zunden Ceyhan ılçesınden uzun sure haber alınamadı Ancak ılçeden ılk bılgılenn Ada- na'ya ulaşmasından sonra depremın en faz- la bu ılcede etkılı olduğu anlaşıldı Ceyhan'ın Çamlıyol semtınde 3 apart- manın yerle bır olduğu, Eskı Cezaev, ı Ma hallesı nde de bır apartmanın tamamen çok- tüğü bıldınldı Ilçede en fazla can kaybımn da Çamlıyol'dakı uç bınada meydana geldı- ğı oğrenıldı 7 katlı bır bınadan 13 ceset çı- kanlırken 7 kışı de kurtanldı 6 katlı Bahçe- cıler Apartmanı nın enkazından ıse 3 olu 4 de yaralı çıkartıldı 22 kışının ıse hâlâ enkaz altında olduğu belırtıldı Yetkılıler çoken Toktamış Apartmanı'ndakı olu savısı konu- sunda net bır rakam veremezken enkaz al- tından çok sayıda ceset çıkabıleceğınden en- dışe duyduklannı bıldırdıler Eskı Cezaev ı Mahallesı nde yan yatan Nurkent Ev len ad- lı apartmanda ıse 2 kışının olduğu belırlen- dı Ceyhan'ın çeşıtlı mahallelennde de ıkı ve uçer katlı çok sayıda bınanın çoktuğu. yüz- lercesınde buyuk çatlaklar oluştuğu saptan- dı Yetkılıler Ceyhan'dakı can kaybı konu- sunda net bır rakam vermezken ılk bılgıle- re göre 70 kışının yaşamını yıtırdığı belırtı I- dı Ceyhan'da 600'den fazla kışının de has- tanelerde tedavı altına ahndıgı belırtıldı İZLENİMLER Ölümün adresi varoslar • fçınde bulunduğu bına ıle bırlıkte bır o yana bır bu yana gıderken aynmına vanlıyor gerçeğın Tamam. bura>a kadar herhalde Sonrası şok Çığlıklar Kaçışmalar\edenn bır dıngınlık Elektnklenn kesıldığı, telefonlann sustuğu fark edılıyor sonra Kendılennı sokağa atanlar şamar yemış gıbı Hastanelerden yukselen çığlıklar o hep yaşanan gerçeğın anonsu oluyor Panık, şaşkınlık, altyapısızlık, yetersızlık ve becenksızlık Ağlayanlar, sızlayanlar, Adana'yı vuran depremde en bu}~uk hasar varoşlarda mevdana geldi. Enkaz alündakı olu \e >aralılann artmasından korkuluyor. (Fotoğraf AA) sedyelerde tedavı edılmeyı l l ^ ^ H bekleyenler, bır N M S ^ | elınde serum Wl j H torbasıyla yaralı p ^ i f l yakınlannı ı ^ ^ ^ ^ l kucağında l ^ l ^ ^ l taşıyanlar ve l ^ H ^ I kenara flWH^B kaldınlmış sahıpsız oluler Yıkılan evlerle [ 1 olu ve yaralılann 1% çoğunluğunun H^g^ J | g adresi malum f**^ %&? Varoslar | ^ ^ ÇETtV Yt6EWâ.lTnuı tfum • 7. Sayfada IV ••1 | • •L __ * I V Ankara'da kriz masası oluşturulduBaşbakan Yardımcısı Ecevit'in başkanlığında toplanan hükümet alınacak önlemleri görüştü. Bölgeyejeneratör, iki seyyar mutfak, 400 çadır ve iki bin battaniye gönderildi. Demirel ve Yılmaz bugün Adana'ya gidiyor. Nüfusun % 95i tehlikede Fayhattı Türkiye'den geçiyor • Dunyada depremlenn yuzde 95'ı Akdenız kıyılan, Turkıye ve Iran'ı da ıçıne alan bır kuşakta meydana gelıyor Ulkemız topraklannın yuzde 92'sı ve nufusumuzun yuzde 95'ı deprem bolgelennde yer alıyor Bu topraklann yuzde 44'u çok tehlıkeh deprem bolgesınde bulunuyor Nufusumuzun yuzde 6O'ı bu tehlıkelı bolgelerde yaşıyor Buyuk sanayı merkezlerının de yuzde 99'u deprem bolgelen ıçınde \e bunların yuzde 74'u çok tehlıkelı bolgelerde yer alıyor • 7. Sayfada ANKARA (Cumlıumet Burosu) - A^dana dakı deprem felaketının duyulmasının ar- dından Ankara'da da olağa- nustu saatler yaşandı Başba- kan Yardımcısı Bulent Ece- vit'ın başkanlığında bır knz masası oluşturulurken Kızı- lay, Adana'v a ıkı seyyar mut- fak 400 çadır ve ıkı bın bat- taniye gonderdı Vakıfbank da Adana Valıhğı emnne 100 mılyarlıralıkacıl ıhtıyaçyar- dımı ayırdı Karadenız'dekı sel felaketınde gorev yapan sı\ ıl savunma ekıbı de Ada- na'ya se\k edıldı Cumhur- başkanı Suleyman Demirel, Başbakan Mesut \dmaz ve Bulent Ecevıt bugun Ada- na yagıdecekJer Ankara'dan Adana'ya ulaşan ılk ekıpte Sağlık Bakanı Halil Ibrahim Ozsov, Baymdır- lık Bakanı Vaşar Topçu Içışlen Bakanı Murat Başesgıoğlu ve Devlet Bakanı HasanGemici yer aldı Yaralı sayısını dun akşam saatlennde YOZGAT SNAS MALATYA ŞANUURFA Depremden en çok etkılenen Adana ve « çevresınde ılk sarsıntı 16 56'da 6 3 şıddetınde gerçekleştı d 650 olarak açıklayan Başbakan Yardımcısı Bü- lent Ecevıt, deprem sonrası elektnklenn kesıl- dığı Adana'yajeneratorgondenldığını soyledı Ecevıt, yardım çalışmalannın Türk Sılahlı Kuv- vetlen ıle de koordınelı bır bıçımde surdurûlduğunu bıldırdı Kızılay Genel Muduru Fatih Evren, dep- rem bölgesıne 2 seyyar mutfak, 400 çadır ve 2 bın battanıyenın gondenldığı- m açıkladı Kızılay'ın A- dana deposundan da 824 çadır ıle 2 bın 961 battanı- yenın depremden zarar go- renlere dağıtılacağını kay- deden Evren, ıhtıyaç du- yulması halınde Anka- ra'dakı depolannda da ça- dır ve battanıyelenn hazır bır şekılde bekletıldığını soyledı Başbakanlık'takı knz masasının yanı sıra, Sağlık Bakanhğı bunyesın- de de knz masası oluştu- ruldu Adana ve çevresın- dekı ıllerde butun hastaneler alarma geçınlırken personelın ızınlen kaldınldı Ozellıkle Ceyhan UArkosıSo. 7. Sû. 6'da 74 yılda 20 büyük deprem ÖLÜ TARİH YER ŞİDDET SAYISI 13.05. 13.09. 08 02 07.08. 30 03 19.04. 21 09 26.12. 20.12 26.11. 01.02 31.05. 19 08 28.03. 22 05 06.09. 24 11. 30.10. 13.03. 01.10. 1924 1924 1925 1925 1928 1938 1938 1939 1942 1943 1944 1946 1966 1970 1971 1971 1976 1983 1992 1995 Erzurum Pasinler Ardahan Dinar Izmır-Torbalı Kırşehir Izmır-Dıkılı Erzincan Tokat-Nıksar Tosya-Ladik Bolu-Gerede Varto-Hınıs Varto Gediz Bıngol Lice Çaldıran Erzurum Erzincan Dinar 9 9 9 5.9 8 6.6 8 7.9 7 7.2 72 5.7 69 7.3 68 6.9 7.5 7.1 68 6.1 50 60 140 330 52 200 132 40.000 500 4000 4000 650 ^369 1086 870 2868 3840 1336 600 87 POAŞ yok pahasma MArka Sayfada 2 Temmuz anmasma izin yok • Arka Sayfada Turizmde sıkmtı büyüyor • 3. Sayfada Birlik Tiyatrosu yine yasaklı M Arka Sayfada DTP ile ANAP pazarlığı • 5. Sayfada Çin-ABD ilişkilerinde yeni dönem m 9. Sayfada Sayısal Loto çekildi 11-15-33-40-45-48 Italya ve Brezilya finalist MSpor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog