Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 HAZİRAN 1998 CUMARTESİ 16 SPOR Güçlü Hırvatistan'ı tek golle geçen tangocular, 9 puanla ikinci tura adım yazdırdı Arjantiıı'de fire yokArjantin: 1 - Hırvatistan: 0 STAT: Parc Lescure (Bordeaıuc) HAKEMLER:Sa/dBelqola 15) (Fas), ChrisAnstidisSoldatos (5) (GüneyAfri- kaj, Lamussı Mohamed Mansri (5/ (Tunus) ARJANTİN:Roa (6), Paz (6), Vivas (6). Avala (7), Zanetti (6) (dk. 68 Simeone 5). Pıneda f), Onega (6) (dk. 53 Lopez 6), Veron (6), Gallardo (6) (dk. 81 Berti 5). Almeyda (6), Batistuta (6) HIRVATİSTAN: Ladic (5), Soldo (6). Jarni (5), Simic (6), Bilic (5), Boban (6), Marıc (5) (dk 46 Vlamic 6). Stanic (6). Asanovic (5), Prosinecki (5). Suker 16) GOL: Dk. 36 Pineda (Arjantin) SARI KARTLAR: &Wa Bilic. Boban, Jarnı (Hırv.), Ayala, Ortega, Vivas BORDEAUX (Cumhuriyet) - H Grubu'nun liderini belirleyecek maç, ıki ekibın de ıkıncı turu garantılemesı nedenıyle beklenenden daha az çekısmelı geçti denebılir. Jamaıka"yı 5-0 yendıği maçtaki kadrosundan 4 oyun- cuyu çıkaran Arjantın, karşısında takım kaptanı Boban a da yer \eren bir Hırvatıstan buldu. Ancak ılk yanda Pineda'nın attıgı gol. Tam kadro" oy- nayan Hırvatistan'ın lıderlık umudunu da azalttı. Diego Simeone'nin yenne "gol krair Batistuta'nın kaptanlığını yaptığı Arjantm ıle Hırvatıstan"ın maçı ıkın- ci yanda da beklenen heyecanı getirmedı. Arjantin'ın ba- zı tehlikeli pozis>onlan olduysa da maç 1 -0 noktalandı. Kupada 2tur eşlesmeleri 27 Haziran Cumartesi: 17.30 Italya - Norveç (Marsılya) 22.00 Brezilya - Şılı (P. D. Pnncess) 28 Haziran Pazar: 17.30 Fransa - Paraguay (Lens) 22.00 Nijerva - Danımarka (St. Denıs) 29 Haziran Pazartesi: 17.30Almanya - Meksika (Montpel- lıer) 22 00 Hollanda - Yugoslavya (Toulouse) 30 Haziran Salı: 17.30 Romanya - Hırvatıstan (Marsılya) 22.00 Arjantin - Ingıltere (St. Etıenne) Kolombiya'yı yenip Arjantin'in rakibi oldu Lngiltere 2. turda İngiltere: 2 Kolombiya: 0 STAT: Felix Rollaert HAKEMLER:/Irn/ro Brizio-Carter (6), Laurent Ra- usis (6), Rostran Salinas (6) lNGtLTERE:5eaman (6), Campbell(6). LeSaıa (6), Adams 16), Neville (6), Ince (6)(Dk 82Batty ?), Beck- ham (7),Anderton (6)(dk. 79RobLee), Scholes (6)(dk. 74 McManaman 5), Shecrer (7), Michael Owen (7) KOLOMBİYA: Mondragon (5), Palacios (4), Bermu- dez (4). Cabrera (4), Moreno (5), Serna (4)(dk 46 Aristizabal 4), Lozano (5), Valderrama (4), Rincon (4). De Avila (4) (dk. 46 Ricard 4), Preciado (4) (dk. 46 Precıado 4) GOLLER-.Dk 21Anderton, dk. 31 Beckham SARI KARTLAR: Scholes, Adams, Shearer, Serna, Aristizabal LENS(Cumhuriyet) - G Grubunda oynanan karşılaşmada Ingiitere, Kolombiya'yı 2-0 mağlup etti. Her ıki ta- kım için de ikinci tura yükselme açısından fi- nal niteliği taşıyan kar- şılaşmada lngiltere, Anderton ve Beck- ham'ın attığı gollerle Koiombiya engelini zorlanmadan aşarak amacına ulaştı. Bu so- nuçla Ingiitere, grubu ikinci sırada tamamla- yarak ikinci turda Ar- jantin'in rakibi oldu. Romanya yormadı Kupada bugün îkincitur başlıyor Spor Servisj -16. Dünya Kupası'nda 2. tur maçlan bu- gün başlıyor. Marsilya'nınöO bin kişilik Veledrom Sta- dı 'nda saat 17.30'da başlaya- cak maçta, (B) Grubu birin- cisi Italya ile (A)Grubuikin- risi Norveç karşı karşıya ge- iecek. Parc Des Princes Sta- dı'ndaki maçta ise (A) Gru- bu birincisi Brezilya ile (B) Grubu ikincisi Şili mücadele edecek. Brezilya, A Gru- bu'ndaki maçianna 2-1'lik lskoçya galibiyetiyle başla- dı. tkinci maçta Fas 1a karşı- laşan Brezilya, bu karşılaş- mayı 3-0 kazandıktan sonra çıknğı gruptaki son maçında Norveç'e 2-1 yenilmesine rağmen 6 puanla grup lideri olarak 2.tura yükselniişti. Bugûn saat22.00'de karşj- laşacagi Şili ise Itatya ile 2- 2, Avusturya ve Kamenın'Ia aynısonucja 1-1 berabereka- larak hiç maç kazanamadan 2. tura yükselmişti. Romanya: 1-Tunus: 1 STAT: Stade de Frunce (Paris) HAKEMLER: Edward Lennie (5) (Av.), Jacek Po- ciegiel (5) (PoL), Yuri Dunanov (5) (Belarus) ROMANYA: Stelea (6). Ciubotariu (5). Petrescu (5), Dulca (4) (dk. 31 Gheorge Popescu 6). Dobos (5), Galca (6), Dumitrescu (5) (dk. 67 Moldovan 6). Marinescu (5), Munteanu (5), Hagi (5), Lacatus (4) (dk. 46 llie 4), TUNUS: El Çuaer (6). Chouchane (6), Trabelsi (6). Boukadida (7), Beya (6), Souyah (7), Ghodbane (6), Bouazizi (7). Chih'i (6). Sellimi (6), Slimane (5) (dk. 55Jelassi5) GOLLER: Dk. 10 Souayah (pen.) dk. 72 Moldova SARI KARTLAR: Beya, Souayah (Tunus) PARİS (Cumhuriyet) - 6 puanla ikinci turu garan- tılemış bır ekip sıfatıyla maça çıkan Romanya, Tu- nusla 1 -1 berabere kaldı. Bu sonuçla Romanya'nın ikinci turdaki rakibi Hırvatistan oldu. Sarı saçlı Hagi Dünya Kupası öncesi yaş ortalamasının yüksekliği ne- denivle eleşririlen. ancak grubıuıda ilk ikj maçını ka^a- narak ikinci turu garantileven Rumen futbolcular. son maçianna 'ikinci tur se>incini" sim- geleyen 'san saçlarla" çıkfjlar. Öte yandan Şiliii sav unma oyuncusu Javier Margas da 'ikin- ci turu kudama modası'na uyarak saçlannı kırnııaya boyattı. (Fotoğraf: REUTERS) Jamaika galibiyetle veda etli Japonya: 1 - Jamaika: 2 STAT: Stade de Gerland HAKEMLER: Gurtter Benko (5), Evzen Amler (5), Dramane Dante (5) JAPONYA: Kawaguchi (4), Narahashi (4), Akita (4), Omura (4)(dk. 59 Hirano). Ihara (5). Soma (5), Nanami (4)(dk. 79 Ono 4), Yamaguchi (5). Nakata (5), Nakavama (4), Shoji Jo (4)(dk. 59 fVagner Lopes 4) JAMAİKA: Lawrence (6), Gardener (6), Sinclair (6), Goodison (6), Malcolm (5), Dawes (6), tVhitmore (7), Simpson (6) (dk. 90 Earle ?), Lowe (6), Gayle (6)(dk. 80 Burton 5), Hall (5)(dk. 72 Bovd 5) GOLLER: Dk. 39 ve 54 Whitmore, dk. 75 Nakayama SARI KARTLAR: Yamaguchi, Malcolm, Dawes LYON (Cumhuriyet)-(H) Grubu'ndaki kar- şılaşmada Jamaika, Japonya'yı 2-1 mağlup etti. Daha önce ikinci tura çıkmayı kaybeden her iki ekibin karşılaşmasında 39 ve 54. dakikalarda Whitmore'nin attığı gollerle Jamaika, Japon- ya'yı mağlup ederek grubu üçüncü olarak ta- mamladı. Japonya'nın bu karşılaşmada ve grup- taki tek golünü ise 75, dakikada Nakayama kay- detti. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Jamaika tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda bir galibiyet elde ederken Fransa'ya veda etti. GÖRÜŞ / HALİT DERİNGÖR Melekler ve Şeytanlar Fransa 1998'de sportif olaylar karşısında dinsel ve politik olaylar önem kazandı. Hakemlerin, özellikle bi- zim basınımız tarafından geri kalmış ülkelerin yenil- memelerine neden olduğu, manşetlerden verildi. Ka- merun'un 3 gol ile iskoçya'yı yenmesine karşın, Nor- veç'in Brezilya'yı son dakikada hakemin verdiği, tar- tışılır bir penaltı ile yenmesi karşısında elendiler... Olay, özellikle Müslümanlar arasında büyük tepki gördü. Fransızlar, Kamerun'da diplomatlara karşı ön- lemler aldılar. Biz, Türkiye olarak bu mazlum ülkenin yanında olduk. Iran basını ise maç öncesi ve maç son- rasını, dinsel sözcüklerle yorumladı. Şeytanlar ile Me- leklerin karşılaşması, Müslümanlar ile Müslüman ol- mayanlann bir savaşı veya hesaplaşması olarak de- ğerlendirildi. Bu düşüncelerie ateşlenen Iran Milli Takımı, olağa- nüstü bir motivasyon ile Amerika'yı yendi. Olay, özel- likle basınımızda, 8 sütun manşetten yayımlandı. So- nuçta; Iran halkı, mollalar, ülkelerinde büyük tezahü- rat yaptılar. Bizim TV'lerimiz, Iran devriminden pasaj- laryayımladı! Bizim halkımız da Müslüman ama bize düşman olan Iran'ın bu başansından mutlu oldular. Oysa hiç de büyütülecek bir olay değildi bu... Her şeyi ile büyük olan Amerika, futbolda, az ge- lişmiş bir ülke idi. Futbolda, çoğu zaman yinelediği- miz gibi rastlantılar da büyük önem taşır. 1948 yılla- rında, Matthaus, Manmion, Tony Lowton, Mor- tenson, Finmey gibi şahane oyunculardan kurulu Ingiliz Takımı, Amerikan Milli Takımı'na 1-0 yenilmiş- ti. Oysa o yıllar, Amerika'da, futbol denen bir olay yok- tu. Sonuçta ne Ingiftere mateme bürünmüş, ne de Amerika bayram yapmıştı... Müslüman ve geri kalmış ülkelerin duygusal tepki- leri karşısında, kapitalist ülkelerin görüşleri, çok da- ha değişik... Onlar, şampiyonluktan öte, ekonomik ve sosyal yönden bakıyorlar. Bütün dünya, bu gün- lerde, Fransa ile yatıp Fransa ile kalkıyor... Büyük pro- pagandası yapılıyor. Ülkeye döviz akıyor. Önemli olan budur. Böyle bir duruma gelebilmektir. Biz ise 2000 yıiına kadar ülkemizde bir "Dünya Kupası" yapabile- cek duruma gelemedik. 21. yüzyılda olabilir mi? Bi- lemeyiz. Şimdilik, havanda su dövmek ile meşgulüz ve bununlayetiniyoruz! Başkalannın başarılan ile övü- nüyor veya üzülüyoruz!.. Hatta çok iyi izleyiciyiz de... Kupada olmamamıza karşın rekor derecede bir gazeteci ordusu ile maçlan yerinde izliyoruz.. Attığı golle Meksika'yı 2. tura taşıyan Hernandez gözde Iş anyordu kahraman oldu PARİS(Cumhuri>«t)-Fran- sa'9 8 D ü n ya Kupası Fmal- len'nde Hollanda'ya attığı son dakika golü ile Meksıka'yı 2. tura taşı- yan Hernandez, ülkesinde halk kahramanı oldu. Meksika halkının sokakiarda dev ek- ranlardan izlediği maç bıtımıyle birlikte futbolcular ve seyircıler tribünde. Meksi- kalılar ise başkent Mexıco City 'de coştu- lar. Özelbkle 29 yaşındakı golcii Hernan- dez bir anda tüm dünyanın gözdesi oldu. Fransa'98 Dünya Kupası Finalleri önce- si artık Avrupa'da oynamak istediğıni söy- lemesine karşın hıçbir kulüpten teklif alma- yan Hernandez'in, aralannda Real Madrid, Valencia, Milan, Parma'nın da bulunduğu kulüplere çektiği faks mesajlan da yanıtsız kalmıştı. Ve o Hemandez, şimdi Meksi- ka'nm herseyi... Biranda menajerlerin dik- katini çekip Milan başta olmak üzere sayı- sız kulübün listesine giren deneyimli gol- cü. Hollanda'ya attığı golü de tüm Meksi- ka halkınahediyeettigini söyledi. Hernan- dez. "Meksika halkı bîzden i>i şeyler bekli- yor.Aslında kötü (ATiamadık. Ama son an- da yakaladığımız 2. turu en aandan ilk 4'e kadar görüreceğiz" dedi. Meksika"\a tecrübeli golcüsü Hernandez hayat verdi. ( R£L TERS) FRANSIZ POLİSİNDEN SERBEST DOLAŞIMA VETO HooliganlarAB vatandaşı değil! PARİS/LYON- Fransa98'in, "yüz karasrolarak göstenlen hoiiganlar yi- ne olay çıkardı. Kolombiya maçı önce- si Lens kentınin altını üstüne getirip polısle çatışan lngıliz fanatik futbolse- verler, kendilerine karşılık veren Fran- sız gençlerle de sokak sa\aşı yaptılar. Lens sokaklanndaki bu kavgada 2 kişı başından yaralanırken, tüm yasaklama- lara karşın ellerine geçirdikleri cam bi- ra şişelerini sağa sola atan Ingilizler milyonlarca frank maddi hasara yol aç- tılar. Ana caddeler üzerindeki dükkân- larla otomobiller de zarar gördü. Polıs ılk etapta 30 Ingilizi gözaltına alırken, 6 Fransız da kışkırtıcılık yap- mak suçuyla tutuklandı. Aynca Lille kentinde de 20 futbolsever içki içip o- lay çıkannca polisin sert önlemleri ile karşı karşıya kaldı. Sımr kapılan ise "ola> [ çıkarmaya elverişli" Ingilizlere kapatıldı. 'Fransa'ya giriş yok' Kolombiya maçı için Belçika üze- rinden Fransa'ya ginş yapmak isteyen 52 Ingiliz futbolsever, Brüksel'deolay çıkannca Belçika polisi tarafından tu- tuklandılar. Ostend yakınlannda taş- kınlık yapan holıganiarla polis arasın- da çıkan çatışmada kimse yara almaz- ken, gözlem altma alınan hooliganlann önümüzdeki günlerde serbest bırakıla- caklan açıklandı. Aynca 200 kadar In- giliz holıgana tüm AB kurallanna ve serbest dolasım hakkma karşın Fran- sa'ya ginş izni verilmedi. Bu olayın. önümüzdeki günlerdeAB komisyonla- nnda görüşülmesi bekleniyor. Bu arada bir grup Ingiliz futbolse- ver de gazetelere yaptıklan açıklama- larda olaylarda Fransız polisini suçla- dılar. lCendilerine karşı katı birtavırta- kman polisin en ufak olayda copa baş- vurduğu da belirtildi. Qk NOTLAR NOTLAR Amokachi sakatlandı ÇOL. NıjeryaTeknık Dırektörü Bora Milutinmic. dizin- >tf* den sakatlanan Beşiktaşiı Daniel Amokachi nin bundan sonrakı maçlarda oynamasının zor olduğunu belırt- ti. Milutinovic tarafından sakatlığı 'ciddi' olarak nitelenen Amokachi, Dünya Kupası'nda tek maçta forma gıydi. 43 kez Nijerya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan deneyim- li oyuncu, Bulgaristan maçında 66 dakika boyunca sahada kalmıştı. Amokachi'nın bu ani sakatlığı Fransa'da bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Toshack'ı da endişelendirdi. Kupa intiharı ^~^_ Yugoslavya - Almanya karşılaşması için bahse gı- J*&~ ren ve bu karşılaşmada Almanya üzerine oynayan bir Vietnamlı. girdiği bahıste ortaya yenı aldığı motosikle- tiru koydu. Karşılaşma berabere sonuçlanınca boğazına bır ip geçiren Vietnamlı intihar etti. Bunun üzerine ülkede pa- ra üzenne bahıs oynaması yasaklanırken rahıpler yasağı umursamayıp kah\altısına bahıs oynamaya devam ettiler. Norveç'in italya hesabı ££\ Brezilya'yı 2-1 yenerek gruptan çıkan ve ikinci tur- -*•* da Italya ile karşılaşacak olan Norveç, gök mavi- lileri gözüne kestirdi. Ingiltere'nin Chelsea takımında top oyna- yan Norveçlı futbol- cuTorAndreFk», Ital- ya'yı da eleyecekleri- ni söyledi. Gök mavi- lilerin güçlü birtakım olduğunu belırten Flo. u Çok zor maç olacak.Çünkü Brezil- ya'nın puana ihtiyacı yoktu ve bu maça faz- la asılmadılar. Ima- nm bu karşılaşmayı kazanan bizoJacağız" dedı. 60 yıl sonra yeniden Binbir renk Fransa "98 sotıuçjanyla ol- duğu kadar. tribünlerdeki taraftarfanyla da anımsa- nacak. Her ülkenin tarafta- n kendilerine özgü kıyafet- lerte maçlara gidtrken. bir ABD'Ii de takımını v üzünü boysyarak destektedl Norveç ile Italya 60 yıl sonra yeniden bir Dünya Kupası final- lerinde karşı karşıya geliyor. En son IVİus- solini zamamnda kar- srtaşan iki ekipten __ Italya maçı uzatmada ,.»«.«.»<-...-^ 2-1 kazanmış; ltalyan futbolcular maç öncesi ulusal marş- lan calınırken 'faşist' selamı vermişler ve bu hareket futbol dünyasında tepküere neden olmuştu. Celal Talebl'nin gururu Û\_ fran Teknik Direktörü Celal Talebi futbolculanyla J5mt~ gurur, duyuyor. Talebi, Almanya karşılaşmasında çok iyi bir futbol oynadıklannı belirterek "Elenmemiz önemli defil. Herkes bizi bu kupada oynadığımız futbol ve aldıgımız ABD galibiyetiyle hatırlayaeak" dedı. Meksika'da olaylı kutlama ^ ^ _ Meksika'nın sürpriz yapârak ikinci tura kalmasını •~^^ kutlayan Meksikah yandaşlardan bazılan Meksi- ko Cıty'yı adeta savaş alanına çevirdi. 15 bine yakın yan- daşın toplandığı başkentte, kalabalığın büyümesiyle olay- lar da patlak verdi. Polisin güçlükle bastırdığı olaylarda 78 kişınin yaralan- dığı ve 164 yandaşın gözaltına alındığı öğrenildı. Alanya Hentbol Turnuvası Fınal gunu DENİZ DERİNSU ALANYA- 4. Alanya L'luslararası Hentbol Tumu- vası, bugün fınal karşılaş- malanvla son buluyor. Dün bayanlarda oynanan \an fı- nal karşılaşmalan ise İcelime- nin tam anlamıyla soluklan kesti. Ilk maçta Anadolu Ünıversıtesı ileAnkaraTele- kom karşı karşıya geldi. Zor mücadeleyi son dakikalarda attığı gollerle Anadolu Cni- versitesi 24-22 kazandı. Gü- nün ikinci yan final maçı ise Türkmenistan ile Kazakis- tan'ı karşı karşıya getirdi. Nefeslenn tutulduğu maç, 19-19 berabere sona erdi. 7 metre atışlan sonrası maçı 23-22 kazanan Türkmenis- tan, finalde Anadolu Cniver- sitesi'nin rakibi oldu. Alanya Belediye Başkanı Cengjz Aydoğan, uluslarara- sı organizasyonlara 8 yıl ön- ce tnatlonla başladıklanna dıkkat çekerek "Elimizden gefcüğince kışbmuncater dö- ken spor camiamıza Alan- ya"da hoşça vakit geçirtmeyi amaçlıVTjnız. Triatlon. voley- boL hentbol gibi dallardaid organizasyonlarda da başa- nlı olduğumuza inanıyoruz. Amacımız herkesin Alan- ya'dan hoş anılarla aynlma- SL Hentbolde ilk >ıl 26 taJo- muı yeralmasından sonrabu yıl bu sayının 75'e çıkması da herhalde iyi şeyleryapüğunı- za dair bir ifarettir" dedı. Bu arada pazartesi günü Istanbul'da başlayacak bud- get turnuvasına Yunanıstan Milli Takımı faks çekerek gelemeyeceğini bildirdı. BİNİCİLİK / ZERRtN BİLtMER Türkiye Şampiyonası 24 Haziran Çarşamba günü teşvik müsabakalany- la yıldız, junior ve genç biniciler Türkiye Şampiyona- sı'nın açıiışını yaptı. Perşembe günü ise junior ve genç binicilerin ilk ayağı koşuldu. "C" diye adlandınlan hız parkurunda, atın hızına gö- re değertendirilen ve devirdiğiniz engel adedinin de hı- z/n üstüne ektendiği bu yanşmalarcla ilk gün sıralama- lan şoyle oluştu: 1. Sevinç Tınaz, 2. Sinan Bozkurt, 3. Mehmet Kozlu, 4. Bartun Ukan, 5. Sinan Baıias juniorlann ilk beşıydı. Genç binicılerde Onur Coşkun 1 .'liğe yerteşti. Onur Coşkun 2., Merve Yöneymen 3., Irge Böke 4., Ca- nan Esirtge 5. oldu. Cuma günü de yine genç binicilerin ve junionarın 2. ayak çift izli müsabakalan koşuldu. Juniorlar 1.20 cm ve kronometresız koştular. Bu pazar günü yani yann ise final koşulacak. Türkiye Şampiyonası'nın yıldızlar kategorisinde ilk 5'i de siz degerlı Cumhuriyet okurlanna duyuralım: 1. Serkan Bjlecan, 2. Ali Çavdariı, 3. Bengi Kurt- cebe, 4. Can Özule, 5. Senem Kibar... Teniste iki sürpriz VVLMBLEDON (Cum- huriyet) - Sezonun üçüncü "Grand Slam" mücadelesi olan Wîmbledon Tenis Tur- nuvası. Ingiltere'nin baş- kenti Londra'da devam edi- yor. Wimbledon Kortla- n'nda yapılan turnuvanın dördüncü gününde, tek er- kekler \e tek bayanlarda ikinci tur karşılaşmalan ya- pıldı. Tek bayanlarda, dün- ya sıralamasında birinci du- rumda yer alan lsviçreli Martina Hingis, Rus Elena Makarma'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek. üçüncü tura yükseldi. Tek erkeklerde ise günün en büyük sürprizi, lspanyol Carios Moya'nm, Faslı Hk- ham Arazi'ye 4-6, 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yeni- lerek elenmesi oldu. Turnuvanın bir diğer sürprizini de 13 numaralı seribaşı ABD'li Andre Apssi'yi4-6,6-l,7-6ve6- 4'lük setlerle 3-1 yenen Al- man Tommy Haas gerçek- leştirdi. Cimnastikte ikinci etap ANKARA (Cumhuri>«t) - 2. Etap Kulüplerarası Rit- mik Cımnastik Yıldızlar ve Büyükler final yanşmalan bugün Ankara'da başlaya- cak. Cimnastik Federasyo- nu'nun faaliyet programı içinde yer alan yanşmaya, Edirne Cimnastik Okulu, Dengespor, Çimentaş. OD- TÜ. Demirspor, Sümerbank veAnkaraYenişehirsporku- lüpleri katılacak. 2 gün sü- recek turnuvaya 75 sporcu katılırken, ilk gün yıldızlar. büyükler kategorisinde ya- nşmalaryapılacak. Bisikletçiler Yunanistan'da ATİNA (Cumhuriyet) - Bişiklette Balkan Pıst Şam- piyonası bugün başlıyor. Yunanistan'ın başkenti Ati- na'da yapılacak şampiyona için dün bu ülkeye gelen bi- siklet milli takımının hede- fi ilk sıralarda yer almak. Türk Milli Takımı kafilesi ise şu isimlerden oluşuyor: Kafile Başkanı Recep Şa- hin.Antrenör: igorMitya- nin, Mekanisyen: Kerim Demirdağ, sporcular: Mustafa Maral, M.Berat Alphan, Serkan Karayı- lan ve Ferhat Demirci. Yelken heyecanı Spor Servisi - Yelkende Boğaziçi Kupası II. Yıl Yat Yanşlan bugün yapılacak. Türkiye Açıkdeniz Yanş Kulübü ile Ataköy Marina tarafından ortaklaşa düzen- lenen yanşmalar saat 11.00'de Çengelköy-Bey- koz-Dolmabahçe parkurun- da yapılacak. Avni Aker'e tartan pist TRABZON (Cumhuri- yet)-Trabzon Hüseyin Av- ni Aker Stadı'na Karade- niz Oyunlan için yapılma- sı gereken tartan pistle il- giIiGençIikveSporGenel Müdürlüğü'ne lOOmilyar liralık teklif yapıldı. TV'de spor TRTl 17.30 Italya - Nor- veç, 22.00 Brezilya- Şili. FİKRET DAĞLIOĞLU î\iî 1. KOŞU: F: Nunşık (9). P: Gökçın (8). PP: Tommy (6), S: Küçükdilan. 1 KOŞU: F: Persian Lady (8), P: Ahmeteli (1). PP: Bumbum (2). S:Markız(7). 3. KOŞU: F: Sülünbey (2), P: Porsuk PP: Akdonaz (4). S: Ah- methan (3). 4.KOŞU:F:ShingImage(l), P: Sun Speed (7), PP: Serener (3). S:Yörukkızı(10). 5. KOŞU: F: Ramadan (4). P: Bimba Star (1). PP. Barbarino (2), S: Şakirefendi (5). 6. KOŞU:F: Vivıana (16), P: Saver(H).PP.T.0fFaıth(15), S: Ayizim (2), SS: Göksunlu (5). 7. KOŞU: F: Devirhan (7). P: Bemmoglum (6), PP. Ağaka- raca(l). S:Tamerhan(10). Gfinün Jkilisi 3. Koşu. 2 5 TabelaBahis: 16.11.15.2.9. ALTILI GANYAN 8 1 2 7 2 1 5 7 3 10 4 18
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog