Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Hiçbir ölçüye sığmayan bağlılık:KİTAP. Kitap"Moda"da. Cumhurfyet . kitap kulübü As Eglence Mefkezı Moda Caddesı No 44 Moda-Kadkoy/lstanbıi Cu m huriyet75. YIL SAYI: 26561 / 150000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARi NADİR NADİ (1945-1991) R/ADVOCumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 27 HAZİRAN 1998 CUMARTESİ Başbakan, Çamlıhemşin'dekitartışmalı hidroelektrik santralının temelini attı Yıknaz'a çevreci protestosu • Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Fırtına Deresi'nde kurulması öngörülen Dilek-Güroluk Hidroelektrik Santralf nın temeli, yöre halkı ve çevrecilerin protestolan altında Başbakan Mesut Yılmaz tarafından atıldı. Yılmaz, Çevre Bakanhğf nın üç gün önce barajla ilgili ÇED Raporu'nu çıkardığım söyleyerek yörenin doğal varlıklarının zarar görmemesi için çaba sarfettiklerini kaydetti. • Raporu vatandaşlara gösterirken ıslıklarla protesto edilen Başbakan Yılmaz, "Ne insanı, ne çevreyi feda edeceğiz. Bunun garantisi benim" dedi. Barajı inşa edecek olan BME firması Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kuyumcu'nun konuşması sırasında da protestocular "BME doğanın katili", "Yeşile uzanan eller kırılsın" diye slogan attılar. «MET Şfffc ve ÖMBt fMfntatari • 5. Sayfada Yunan Cumhurbaşkanı Rum kesimini ziyaret etti, 'Ege Yunan denizidir' mesajını verdi Atiııa Kıbrıs'a yiüdeııiyor Bu yıl 52.*si verflen 1998 Vunus N'adi Ödüiieri önceki akşam İstanbul Lütfi Kırdar kongre ve Sergi Sarayrnda düzenlenen tönenk sahiplerini buldu. Ytımıs Nadi Ödülleri'nde bu yıl tuplam480 eser janştı. Tören sonrasında ödül alanlar toptu halde görülüyor. (Ayaktakfler soldan sağa) Cumhuriyet Vakfi Yönetim Kurulu üye- leri Zeynep L'şakiıgil ve Lale Tokuş, Sosyal Bilimler Araşürma Ödiilii sahibi Turgut Özaknıan, \fi£ dalında ödül ka/anan Ksen Karol ve Yeşim Demir. Fotoğraf da- hnın birincisi Kemal Gök, Uzun Metrajİı Film Senanosu ÖdüJü'nün sahibi Serap Gedik. Roman Odiilü sahibi Demir Ö/Jü. Ö> kii daJının birincileri Osman Şahin ve Güberen Engin. (Oturanlar soldan sağa) Şiir Ödiilii sahipleri Vfehmet Kazım kumpasoğlu, \azmi Ağü. l'zun Metrajh Film Senarjosu ÖdüJü'nün sahibi Meh- met Gökağaç, Fotoğraf dalının birincisi Türker Cimcoz, Karikatür birincisi Yavuz Özhan w Roman birincisi Hakan Akdoğan. (Fotoğraf: UGUR GÜNYÜZ) 52. Yunus Nadi Ödülü coşkusuGeleneksel Yunus Nadi Ödüiieri'nin 52.'si istanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde önceki gece düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törenin açış konuşmasını yapan gazetemiz imtiyaz sahibi Berin Nadi, Cumhuriyet okuyan herkese teşekİcür etti ve "Bu güzel gazetenin, bu namuslu gazetenin, bu medyasız gazetenin mümİcün olduğunca devamını diliyorum" dedi. Sunuculuğunu Işık Yenersu'nun yaptığı ödül töreninin ardından şef Saim Akçıl yönetiminde Borusan Oda Orkestrası bir konser verdi. Tören, çok sayıda gazeteci, sanatçı, bilim adamı, politikacı. işadamı ve sivil toplum örgütü yöneticisinin katıldığı kokteylle son buldu. Başbakan Yılmaz, bakanlar ve çok sayıda örgüt de mesaj ve çiçek göndererek töreni kutladı. • Arka Sayfada Hacı Sabancı toprağa verildi Son yolculuguna ~^ uğurlandı • Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitıren işadamı Hacı Sabancı dün düzenlenen törenle Adana'da toprağa verildi. Cenazesi dün sabah özel uçakla Adana'ya getirilen Hacı Sabancı için ilk tören Marsa Fabnkası'nda düzenlendi. Burada Adana Sanayı Odası Başkanı Atıl Saryal ile Marsa işçileri adına Ramazan Kürker birer konuşma yaptılar. Sabancı'nın cenazesi daha sonra Sabancı Kültür Merkezi'ne, oradan da Bossa- 1 Fabrikası'na götürüldü. Asri Mezarlık'taki törene Tanm ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar, Çevre Bakanı Imren Aykut, çok sayıda milletvekili iie Sabancı Holding kuruluşlanna bağlı şirket yetkilileri, il yetkilileri ve kalabalık bir yurttaş topluluğu katıldı. • 3. Sayfada • Stefanopulos'un Yunan ve Rum gerçekçiliği doğrultusunda ortaya koyduğu tutuma karşı Demirel Türkiye'nin gerçekçiliğini nasıl sunacak?.. Bizim onlar gibi fanatik olma zorunluluğumuz yok. Ama Sayın Demirel, Türkiye'nin ulusal çıkarlannın Kıbns'ta ne anlam taşıdığını açık bir biçimde ortaya koyacaktır. Zaten gidiş nedeni de budur. EROL MANtSALI Yunan Cumhurbaşkanı, GKRY'yi anh-şanlı bir biçim- de "zivaretediyor''. Ziyaretten çok verdığı mesajlar ve aldığı tuhım onemli. EOKA terör ör- gütü militanlannın mezarlannı ziyaret edıyor ve çok önemlı mesajlar veriyor, adres Türkı- ye. Bınnci mesaj. Kıbns adası Yunandır, Hellenızmı burada genletmeyeceğız dıyor. Yanı adanın tümünün Yunan oldu- ğunu, adada Türklenn haklan- nın bulunmadığını bir Cum- hurbaşkanı olarak söylüyor. Demirel bırkaçgün sonra ada- ya gıttığınde aynı şeylen söy- lemış olsaydı yer yerinden oy- nardı. oysa şımdı dünyadan hıçbır tepkı gelmıyor Sayın Cumhurbaşkanı ıkıncı olarak GK.RY - Atına Ortak Asken Stratejısı esastır diyor. Bu ise, MArkasıSa. 17, Sü. 5'te ATATÜRKÇÜ ÖĞRETMENE 'BIYIK' SORUŞTURMASI M 17. Sayfada W IMFfleanlaşma tamam'• Türkiye, 3 yıllık bir aradan sonra yeniden IMF7 nin gözetimine girdi. Güneş Taner ve Merkez Bankası Başkanı Erçel, dün 18 aylık 'Yakın Izleme Programı'nın altına imza attılar. Anlaşmaya hem hükümet hem de bürokrasinin imza koymasının IMF tarafından özellikle istendiği ifade edildi. Güneş Taner, "IMF ile anlaştık. Iş bitti, tamam" dedi. RWTKOZUKUrnMtafeari • //. Sayfada DTP, ANAP'ı sıkıştırdı • Başbakan Mesut Yılmaz ile Deniz Baykal'ın 'uzlaşma tutanağf ile güvenceye aldıklan erken seçim konusuna Genel İdare Kurulu karanyla 'rest' çeken DTP, hükümetteki varlığını 'özel koşullara' bağladı. DTP'nin. bazı öncelikli yasalann çıkanlması koşuluyla "hükümete devam" karanyla rahatlayan ANAP, Baykal'la vanlan seçim uzlaşmasını askıya almanm yollannı anyor. • 6. Sayfada Yargıda sancılı kararname • HSYK'nin yaz karamamesi beklenenden daha kapsamlı oldu. 1205 yargıç ve savcınm tayini yapılırken alt görevlere verilen yargı mensuplan arasında laik-Atatürkçü görüşü sahiplenenlerin ağırhklı olması dikkat çekti. 24 il ve ilçe başsavcısı aynı unvanla başsavcı olarak başka yerlere atanırken 21 savcı başsavcı oldu, 22 başsavcı da savcı olarak tayin edildi. DGM'lerle ilgili de 18 atama yapıldı. • 7. Sayfada KULTUR HİZMETİ'NDE B Î R A D I M D A H A P L A T O N SOKRATESMN SAVUNMASI PLATON " SOKRATES'IN SAVUNMASI Niyazi Berkes'in çevirisi, Sabahattin Eyuboğlu'nun önsözüyle. DÜNYA KLASİKLERİ, YENİDEN... ' 75 yıl önce Cumhuriyet'i kuran Mustafa Kemal ve arkadaşlarının amacı, ümmettoplumununkulları yerine özgür yurttaşlar yetiştirmekti. Çünkü, demokrasiyi, ama gerçek demokrasiyi, ancak "t'ikri hür, irfanı hür" yurttaşların kurabileceğini biliyorlardı. Daha ilk günden bir eğitim seferberliğine girişmelerinin nedeni buydu. Batı'dan ve Doğu'dan, sayıları 500'ü aşan "dünya klasiği" bunun için Milli Eğitim Bakanlığı eliyle dilimize çevrilip yayımlanmıştı. Büyük çoğunluğu bugün bulunmayan, genç kuşakların ulaşamadığı, okuyamadığı dünya klasiklerini Cumhuriyet'in 75. yılında yeniden aynı amaçla yayımlıyoruz. Genç demokrasimizin sağlam temellere kavuşmasına katkıda bulunmak için... Her Salı bir Dünya Klasiği... ... HER EVE BİR AYDINLANMA KİTAPLIĞI! "Aydınlanma Kitaplığı"nın ilk kitabı. Bu Salı ve her Salı CumhuriyeC'le birlikte... BORSA Dun 4O14 Oncekı 4O56 MARK Dun 147.2OO Öncekı 147.Z5O DOLAR <yDun 265.4OO Ûncekı 264.26O ALT1N <yDun 2 515.OOO ö n c e k i 2.5O5-OOO Arjantin: 1 - Hırvatistan: 0 İnglltere: 2 - Kolombiya: 0 Romanya: 1 - Tunus: 1 Japonya. 1 - Jamaika. 2 MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Maskeler Aşağı Gerçek demokrası sevdalısı olduklarını hemen her konuşmalannda, yazılarında, TBMM'dekı görüşme- lerde dillerınden eksık etmıyorlar. Laıklığı -kendılerıne uygun bıçımde- yorumlarken, demokratik Batı ülkelenndekı dın özgürlüğüne razı ol- duklarını söylüyorlar. "Çağdaş demokrasiler"öe şeriat kurallannı savu- MArkasıSa. 7,Sû.Vde BİLİM ymızın hastalığı: Unutkanlık |.Gün içinde sıklıkla karşılaşıfan ufak unutkanlıklar beynin teklemeye başladığının bir habercisi midir? Mega-bellek gerçekçi bir hedef midir? Kusursuz bir bellek gerekli midir? Bir savunma olarak "kader" , "Kaderimse çekerim" mantığı ve kader üzerine çeşitlemeler... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yılmaz-Cindopuk Göpüşmesi... Demokrat Türkiye Partisi'nin (DTP) 30-31 Mayıs ta- rihleri arasındaki Birinci Olağan Genel Kurulu sırasın- da partı yönetimine gırmesıne kesın gözüyle bakılan birkaç kişinin anahtar listede olmadığı dikkatı çekiyor. Dışan yansımayan bir dalgalanma yaşanıyor. Ne- • Arkast Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog